Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2001 ›› Návrh rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2001 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2001

Návrh rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2001

  511 512 513 514 515 516 517 519 52 53 54 59 Běžné výdaje celkem Investiční výdaje (stavební akce) Investiční výdaje (stroje, zařízení) Investiční rezerva odvětví Kapitál. výdaje celkem Úhrn výdajů
Platy zaměstn. a OPPP Pojistné placené zaměstn. Nákup materiálu Úroky a ost. finanč. výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvest. nákupy přísp., náhr. Neinvest. transfery podn. subj. Neinvest. transfery rozpočtům Neinvest.  transfery obyvatel.  Ostatní neinvestiční výdaje
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 0 0 0 0 2 400 0 200 0 0  0 0 2 600 3 436 0 13 000 16 436 19 036
363 - Bydlení rozvoj obce           2 400   200         2 600 3 436   13 000 16 436 19 036
TAB. 02 - MĚST. INFRASTRUKT. 0 0 1 670 0 0 40 165 0 21 150 0 0 0 42 006 824 1 000 4 000 5 824 47 830
10 - Zemědělství a lesní hospodářství           120             120         120
37 - Ostatní nakládání s odpady           6 760             6 760          
37 - Ochrana životního prostředí     1 670     33 285   21 150       35 126 824 1 000 4 000 5 824 40 950
TAB. 03 - DOPRAVA           1 760 40           1 800       0 1 800
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ     8 755   7 045 5 128 18 017   550 63 335 6   102 836 32 500 1 700 21 615 55 815 158 651
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 150 0 3 115 0 32 9 956 50 0 1 000 22 067 51 277 1 150 88 797 1 000 2 220 0 3 220 92 017
34 - Tělovýchova a zájmová činnost     55   32 168 50           305       0 305
35 - Zdravotnictví     560     7 590       5 108   1 150 14 408 1 000 220   1 220 15 628
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpeč. 150         2 198     1 000   51 277   54 625       0 54 625
43 - Sociální péče a pomoc     250             16 959     19 459   2 000   2 000 21 459
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 456 0 0 1 607 3 492 197 5 700 15 136 0 0 26 588 21 500 300 3 000 24 800 51 388
33 - Kultura     399     1 337 3 408 102 3 350 15 136     23 732 21 500 300 3 000 24 800 48 532
34 - Tělovýchova     57     270 84 95 2 350       2856       0 2 856
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 0 0 480 0 0 3 966 0 54 0 4 500       0 4 500
51 - Záležitosti obrany           380             380          
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek           100     3 966   54   4 120          
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ           561   165   16 578     17 304 57 144     57 144 74 448
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 71 592 24 451 8 300 7 3 000 15 888 5 286 590 0 40 660 803 130 617 650 2 250 0 2 900 133 517
611 - Zastupitelské orgány 5 267 1 417 155     336 275 100         7 550          
617 - Místní správa 66 325 23 034 8 145 7 3 000 15 552 5 011 490   40 660 803 123 067 650 2 250      
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 736 0 175 0 1 600 0 0 0 20 235 22 746 0 0 28 861 28 861 51 607
63 - Finanční operace       736   60             796       0 796
64 - Ostatní činnosti           115   1 600       20 235 21 950     28 861 28 861 50 811
                                     
VÝDAJE CELKEM 71 742 24 451 22 296 743 10 077 78 120 26 885 2 773 11 366 117 156 51 997 22 188 439 794 117 054 7 470 70 476 195 000 634 794

Rozpis je zpracováván v tis. Kč

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje01_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz