Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2002 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2002 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2002

Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2002

Rozpis výdajů městské části Praha - 6 na rok 2003

  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 59 Běžné výdaje celkem Kapitál. výdaje celkem Výdaje
celkem
Platy zaměstn. OPPP Pojistné placené zaměstn. Nákup materiálu Úroky a ost. finanč. výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvest. nákupy přísp., náhr. Neinvest. transfery nezisk. org. Neinvest. transfery rozpočtům Neinvest.  transfery obyvatel.  Ostatní neinvestiční výdaje
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0   0 0 0 0 2 300 0 0 100 0 0 0 2 400 2 000 4 400
3635 - Územní plánování             2 100     100       2 200 2 000 4 200
3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení             200             200 0 200
TAB. 02 - MĚST. INFRASTRUKT. 0   0 1 845 0 180 33 363 3 859 21 200 0 0 0 39 468 9 224 48 692
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat             50             50 0 50
3729 - Ostatní nakládání s odpady             8 160             8 160 0 8 160
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň       1 845   180 25 153 3 859 21         31 058 9 224 40 282
3749 - Ochrana životního prostředí                   200       200 0 200
TAB. 03 - DOPRAVA 0   0 0 0 0 700 100 0 0 0 0 0 800 0 800
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0   0 730 0 0 5 310 19 050 0 500 74 040 0 700 100 330 34 600 134 930
3111 - Mateřské školky       210     1 910 4 500     21 832     28 452 1 500 29 952
3113 - Základní školy       230     2 600 10 500     52 208     65 538 20 000 85 538
3141 - Školní stravování       190   50 4 000             4 240 13 100 13 340
3299 - Záležitosti vzdělávání       100   750 50           700 1 600   1 600
3421 - Využití volného času mládeže                   500       500 0 500
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 0   0 145 0 71 7 934 24 0 1 500 23 003 48 500 500 81 827 0 81 827
3429 - Zájmová činnost a rekreace       45   71 61 24           201 0 201
3513 - Lékařská služba první pomoci             4 145             4 145   4 145
3523 - Odborné léčebné ústavy                     5 138   5 138 0 5 138
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       100     1 300           500 1 900 0 1 900
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví             200             200 0 200
4179 - Dávky sociální pomoci                       24 600   24 600 0 24 600
4180 - Dávky zdravotně postiženým občanům                       23 900   23 900 0 23 900
4314 - Pečovatelská služba                     17 865     17 865 0 17 865
4315 - Sociální hospitalizace             1 898             1 898 0 1 898
4319 - Sociální péče             330             330 0 330
4349 - Sociální péče a pomoc 150 150               1 500       1 650 0 1 650
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0   0 975 0 0 4 601 1 518 362 3 000 17 448 0 0 27 904 38 750 66 654
3311 - Divadelní činnost                     17 420     17 420 0 17 420
3319 - Záležitosti kultury       367     3 558 482 267 500 28     5 202 38 750 43 952
3326 - Obnova kulturních hodnot       500       1 000           1 500 0 1 500
3330 - Církve                   2 000       2 000   2 000
3349 - Sdělovací prostředky             865             865 0 865
3419 - Tělovýchovná činnost       108     178 36 95 500       917 0 917
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0   0 865 0 5 4000 0 0 3 000 0 55 0 7 920 0 7 920
51 - Záležitosti obrany       265                   265 0 265
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek       600     4000     3 000   55   7 655 0 7 655
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0   0 0 0 0 696 0 65 0 37 469 0 0 38 230 93 000 131 230
3612 - Bytové hospodářství             696       37 469     38 165 93 000 131 165
3632 - Pohřebnictví                 65         65 0 65
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 80 787 7 195 30 123 5 095 0 2 370 20 098 4 490 298 0 28 1 099 0 151 583 20 150 171 733
6112 - Zastupitelstva obcí   5 190 1 129 155     458 363 107     513   8 005 0 8 005
6171 - Činnost místní správy 80 787 2 005 28 904 4 940   2 370 19 640 4 127 191   28 586   143 578 20 150 163 728
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0   0 0 574 0 536 0 1 000 0 120 0 39 139 41 369 402 276 443 645
6310 - Finanční operace         574       100         674 0 674
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             86             86 0 86
6409 - Ostatní činnosti             450   9000   120   39 139 40 609 402 276 442 885
                                 
VÝDAJE CELKEM 80 787 7 195 30 123 9 655 574 2 621 79 538 29 041 1 746 8 300 152 108 49 654 40 339 491 831 600 000 1 091 831

Rozpis je zpracováván v tis. Kč

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje02_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz