Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2004 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2004

Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2004

Rozpis výdajů městské části Praha - 6 na rok 2004

  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 59 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem
celkem
Platy zaměstn. OPPP Pojistné placené zaměstn. Nákup materiálu Úroky a ost. finanč. výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvest. nákupy přísp., náhr. Neinvest. transfery nezisk. org. Neinvest. transfery rozpočtům Neinvest.  transfery obyvatel.  Ostatní neinvestiční výdaje
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 0 0 1 090 0 0 2 300 0 0 100 0 0 0 3 490 26 000 29 490
3635 - Územní plánování       1 090     2 100     100       3 290 26 000 29 290
3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení             200             200 0 200
TAB. 02 - MĚST. INFRASTRUKT. 0 0 0 1 503 0 100 56 400 19 730 21 200 0 0 0 77 954 19 650 97 604
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat             50             50 0 50
1014 - Sběr a svoz komunálních odpadů             23 600             23 600 0 23 600
3729 - Ostatní nakládání s odpady             110             110 0 110
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň       1 503   100 32 640 19 730 21         53 994 19 650 73 644
3749 - Ochrana životního prostředí                   200       200 0 200
TAB. 03 - DOPRAVA 0   0 0 0 0 700 100 0 0 0 0 0 800 28 900 29 700
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 890 0 0 3 550 3 760 0 500 81 581 0 700 90 981 65 740 156 721
3111 - Mateřské školky       70     1 950 1 500     23 070     26 590 0 26 590
3113 - Základní školy       70     1 150 2 260     58 511     61 991 44 740 106 731
3141 - Školní stravování       600                   600 21 000 21 600
3299 - Záležitosti vzdělávání       150     450           700 1 300 0 1 300
3421 - Využití volného času mládeže                   500       500 0 500
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 0 180 0 131 0 65 8 174 39 0 1 500 19 028 48 250 1 000 78 367 6 972 85 339
3429 - Zájmová činnost a rekreace       51   65 61 24           201 0 201
3513 - Lékařská služba první pomoci             4 145             4 145   4 145
3523 - Odborné léčebné ústavy                     5 138   5 138 0 5 138
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       80     1 055 15       250 500 1 900 0 1 900
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví             200             200 0 200
4179 - Dávky sociální péče                       22 600   22 600 0 22 600
4180 - Dávky zdravotně postiženým občanům                       25 400   25 400 0 25 400
4314 - Pečovatelská služba                     13 890     13 890 0 13 890
4315 - Sociální hospitalizace             2 373             2 373 0 2 373
4319 - Sociální péče             330             330 0 330
4349 - Ostatní záležitosti sociálních věcí   180         10     1 500     500 2 190 5 750 7 940
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 0 2 329 0 0 6 280 1 267 699 9 200 8 760 0 0 28 535 63 420 91 955
3311 - Divadelní činnost                     8 725     8 725 0 8 725
3311 - Filmová tvorba             125             125 0 125
3319 - Záležitosti kultury       232     1 168 98 569 8 200 3     10 270 63 420 73 690
3326 - Obnova kulturních hodnot       1 500       1 000           2 500 0 2 500
3311 - Rozhlas a televize             500             500 0 500
3349 - Sdělovací prostředky             1 200             1 200 0 1 200
3349 - Ostatní záležitosti kultury       583     3 015 150 50   32     3 830 0 3 830
3419 - Tělovýchovná činnost       14     272 19 80 1 000       1 385 0 1 385
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 720 0 5 4 175 0 0 3 000 0 55 0 7 955 0 7 955
51 - Záležitosti obrany       120   5 175             300 0 300
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek       600     4 000     3 000   55   7 655 0 7 655
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 0 0 696 0 70 0 0 0 0 766 79 191 79 957
3612 - Bytové hospodářství             696             696 0 696
3632 - Pohřebnictví                 70         70 0 70
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 84 412 6 000 31 441 8 223 0 2 370 24 886 4 828 234 3 32 3 112 50 165 601 15 660 181 261
6112 - Zastupitelstva obcí   5 190 1 135 155     458 393 77     909   8 377 0 8 377
6171 - Činnost místní správy 84 412 850 30 206 8 068   2 370 24 428 4 445 157 3 32 2 203 50 157 224 15 660 172 884
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 493 0 1 336 0 400 0 100 0 45 578 47 907 4 467 52 374
6310 - Finanční operace         493                 493 0 493
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             86             86 0 86
6409 - Ostatní činnosti             1250   400   100   45 578 47 328 4 467 51 795
                                 
VÝDAJE CELKEM 84 412 6 180 31 441 14 886 493 2 540 108 497 29 734 1 424 14 503 109 501 51 417 47 328 502 356 310 000 812 356

Rozpis je zpracováván v tis. Kč

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje04_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz