Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Schválený rozpočet m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2007

Text 501 Platy zam. 502 PPP 503 Pojistné placené zam. 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ost. finanč. výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 Neinvest. nákupy přísp., náhr. 52 Neinvest. transfery nezisk. org. 53 Neinvest. transfery rozpočtům 54 Neinvest. transfery obyvatel. 59 Ostatní nein-vestiční výdaje Běžné výdaje Kapitá-lové výdaje Výdaje celkem
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 100 0 800 0 3 700 105 000 108 700
3635 - Územní plánování             2 800     100   800   3 700 105 000 108 700
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0 0 0 3 031 0 340 66 444 16 714 0 100 0 500 2 000 89 129 73 616 162 745
1014  -  Ozdravování hospodářských zvířat             75             75   75
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             17 029           2 000 19 029   19 029
3729  -  Ostatní nakládání s odpady             100             100   100
3744 - protipovodňová opatření       170     30             200   200
3745  -  Péče o vzhled obcí a zeleň       2 861   340 49 160 16 714       500   69 575 73 616 143 191
3749  -  Ochrana životního prostředí             50     100       150   150
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 0 0 0 18 925 9 590 0 0 0 0 140 100 168 615 16 000 184 615
2212 - Doprava             1 789 9 590         140 000 151 379 16 000 167 379
2212- Údržba komunikací             17 136           100 17 236   17 236
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 405 50 0 7 800 24 010 100 800 108 342 0 900 142 407 100 000 242 407
3111 - Mateřské školky       100     2 765 14 000     26 314     43 179 41 000 84 179
3113 - Základní školy       100 50   4 540 10 010 100   82 028     96 828 59 000 155 828
3141 - Školní stravování       200                   200   200
3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělání                         200 200   200
3299 - Záležitosti vzdělávání       5     495           700 1 200   1 200
3421 - Využití volného času mládeže                   800       800   800
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 0 350 0 280 0 20 2 409 43 50 20 545 18 828 250 500 43 275 23 183 66 458
3429  - Zájmová činnost a rekreace                     200     200 22 990 23 190
3513 - Lékařská služba první pomoci                   5 931       5 931   5 931
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   200       200   200
3522 - Ostatní nemocnice                   600       600   600
3523 - Odborné léčebné ústavy                   7 713       7 713 193 7 906
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   400       400   400
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       60     1 177 13       250 500 2 000   2 000
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví             30             30   30
4222 - Veřejně prospěšné práce   350   220   20 800 30   500       1 920   1 920
4314 - Pečovatelská služba                     18 628     18 628   18 628
4315 - Sociální hospitalizace                   2 701       2 701   2 701
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 50         50   50
4352 - Tísňová péče                   500       500   500
4379 - Sociální prevence             50             50   50
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             352     2 000       2 352   2 352
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 0 607 0 90 21 794 3 081 1 225 20 870 356 520 0 48 543 25 850 74 393
2140 - Obchod, služby             100             100 23 000 23 100
3311 - Divadelní činnost                   9 800       9 800 1 500 11 300
3315 - Činnosti muzeí a galerií                   500       500   500
3316 - Vydavatelská činnost             800             800   800
3319 - Kronika obce       20     20             40   40
3319 - Záležitosti kultury       143     2 948 206 290 3 400 4     6 991   6 991
3326 - Obnova kuturních hodnot               2 000     80 320   2 400 1 350 3 750
3330 - Církve                   2 000       2 000   2 000
3341 - Rozhlas a televize             600             600   600
3349 - Sdělovací prostředky             869     170       1 039   1 039
3399- Jubilanti       15     445 20 520         1 000   1 000
3399 - Ostatní záležitosti kultury       369   90 15 412 797 281   69     17 018   17 018
3412 - Sportovní zařízení                     200     200   200
3419 - Tělovýchovná činnost       60     600 58 134 5 000 3 200   6 055   6 055
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 505 0 4 3 681 0 0 50 0 100 1 500 5 840 0 5 840
5212 - Ochrana obyvatelstva       5   4 91             100   100
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek       500     3 590         100 1 500 5 690   5 690
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   50       50   50
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 500 25 200 0 100 2 000 1 300 0 0 4 125 129 914 134 039
3612 - Bytové hospodářství         500 25 200     2 000 1 300     4 025 129 914 133 939
3632 - Pohřebnictví                 100         100   100
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 103 640 6 900 38 731 11 689 5 3 440 39 452 6 611 636 3 27 2 337 20 213 491 13 880 227 371
6112  - Zastupitelstva obcí   5 400 1 428 245 2   1 210 1 750 475     897   11 407   11 407
6171 - Činnost místní správy 103 640 1 500 37 303 11 444 3 3 440 38 242 4 861 161 3 27 1 440 20 202 084 13 880 215 964
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 3 900 0 8 320 0 200 0 120 0 18 335 30 875 62 557 93 432
6310 - Finanční operace         3 900   6 200             10 100   10 100
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             110             110   110
6409 - Ostatní činnosti             2 010   200   120   18 335 20 665 62 557 83 222
VÝDAJE CELKEM 103 640 7 250 38 731 16 517 4 455 3 919 171 825 60 049 2 311 44 468 128 973 4 507 163 355 750 000 550 000 1 300 000

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz