Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2009

Sumář celkových výdajů

 

Odd. Text Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR

01

Rozvoj obce

6 670,00

6 731,50

2 500,00

37,48

37,14

02

Městská infrastruktura

186 654,00

167 685,00

174 186,00

93,32

103,88

03

Doprava

186 994,00

152 617,20

162 788,00

87,06

106,66

04

Školství

227 004,00

273 635,90

235 879,00

103,91

86,20

05

Zdravotnictví a sociální věci

63 921,00

221 271,50

49 583,00

77,57

22,41

06

Kultura a sport

56 358,00

85 375,00

46 783,00

83,01

54,80

07

Bezpečnost

6 049,00

6 649,00

2 980,00

49,26

44,82

08

Hospodářství

25 000,00

36 424,30

376 200,00

1 504,80

1 032,83

09

Vnitřní správa

372 177,00

478 929,50

576 085,00

154,79

120,29

10

Pokladní správa

69 173,00

56 411,80

31 016,00

44,84

54,98

 

CELKEM

1 200 000,00 1 485 730,70 1 658 000,00 138,17 111,59

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář celkových výdajů na rok 2009 [ JPG • 52kB • 500×269 (8bit 3ch) ]

zpět na začátek

Z toho je sumář běžných výdajů

 

Odd. Text Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet k 30.9.2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 % k SR % k UR

01

Rozvoj obce

5 170,00

5 231,50

2 500,00

48,36

47,79

02

Městská infrastruktura

86 254,00

85 241,00

130 995,00

151,87

153,68

03

Doprava

153 994,00

129 244,00

152 388,00

98,96

117,91

04

Školství

137 504,00

152 163,70

122 229,00

88,89

80,33

05

Zdravotnictví a sociální věci

41 921,00

198 715,00

30 583,00

72,95

15,39

06

Kultura a sport

51 608,00

79 456,70

45 533,00

88,23

57,31

07

Bezpečnost

6 049,00

6 649,00

2 980,00

49,26

44,82

08

Hospodářství

2 000,00

5 856,30

155 700,00

7 785,00

2 658,68

09

Vnitřní správa

249 477,00

269 899,50

327 596,00

131,31

121,38

10

Pokladní správa

66 023,00

53 261,80

29 496,00

44,68

55,38

 

CELKEM

800 000,00 985 718,50 1 000 000,00 125,00 101,45

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář běžných výdajů na rok 2009 [ JPG • 52kB • 500×291 (8bit 3ch) ]

zpět na začátek

Z toho je sumář kapitálových výdajů

 

Odd. Text Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet k 30.9.2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 % k SR % k UR

01

Rozvoj obce

1 500,00

1 500,00

-

-

-

02

Městská infrastruktura

100 400,00

82 444,00

43 191,00

43,02

52,39

03

Doprava

33 000,00

23 373,20

10 400,00

31,52

44,50

04

Školství

89 500,00

121 472,20

113 650,00

126,98

93,56

05

Zdravotnictví a sociální věci

22 000,00

22 556,50

19 000,00

86,36

84,23

06

Kultura a sport

4 750,00

5 918,30

1 250,00

26,32

21,12

08

Hospodářství

23 000,00

30 568,00

220 500,00

958,70

721,34

09

Vnitřní správa

122 700,00

209 030,00

248 489,00

202,52

118,88

10

Pokladní správa

3 150,00

3 150,00

1 520,00

-

48,25

 

CELKEM

400 000,00 500 012,20 658 000,00 164,50 131,60

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář kapitálových výdajů na rok 2009 [ JPG • 50kB • 500×263 (8bit 3ch) ]

zpět na začátek

01 Rozvoj obce

Odd.

Text

SR 2008

UR k 30. 9. 2008

Návrh rozpočtu
na rok 2009

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5 170,00

5 231,50

2 500,00

48,36

47,79

 

Celkem

5 170,00

5 231,50

2 500,00

48,36

47,79

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

  

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 500,00

1 500,00

-

-

-

 

Celkem

1 500,00

1 500,00

-

-

-

 

01 - Úhrn

6 670,00

6 731,50

2 500,00

37,48

37,14

Odd. 36 § 35 – Územní plánování
Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 2.500 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1.900 tis. Kč na konzultační a poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí) a 300 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi. Částka 100 tis. Kč je určena na dokončení vybudování archivu OÚR ÚMČ Praha 6. Na úhradu modelů architektonicky významných objektů na území MČ Prahy 6 (např. významné vily), které budou prezentovány na výstavách s tematikou MČ Prahy 6 je počítáno s částkou 150 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje je do rozpočtu zařazena částka 50 tis. Kč.

zpět na začátek

02 Městská infrastruktura

Odd.

Text

SR 2008

UR k 30. 9. 2008

Návrh rozpočtu
na rok 2009

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

 

  

 

  

  

10

Zemědělství a lesní hospodářství

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

37

Ochrana životního prostředí

86 154,00

85 141,00

130 845,00

151,87

153,68

 

Celkem

86 254,00

85 241,00

130 995,00

151,87

153,68

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

  

23

Vodní hospodářství

500,00

500,00

-

-

-

37

Ochrana životního prostředí

99 900,00

81 944,00

43 191,00

43,23

52,71

 

Celkem

100 400,00

82 444,00

43 191,00

43,02

52,39

 

02 - Úhrn

186 654,00

167 685,00

174 186,00

93,32

103,88

 

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat
Z celkové částky 150 tis. Kč je určeno 130 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu na území Městské části Praha 6. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč zahrnují výdaje na deratizaci veřejně přístupných prostranství v případě potřeby (přemnožení potkanů, výskyt sršních a vosích hnízd).

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů Celkový objem rozpočtu tohoto úseku činí 13.740 tis. Kč. Částka 7.500 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 2.510 tis. Kč připadá na provoz speciálních košů na psí exkrementy do 30.4.2009, následně bude toto zajišťováno v rámci nové smlouvy na obsluhu odpadních košů ve veřejné zeleni. Částka ve výši 3.030 tis. Kč připadá na výdaje spojené s rozmístěním kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu, včetně úklidu těchto stanovišť a výroby informativních samolepek o umístění těchto kontejnerů. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na úklid mikroskládek a 500 tis. Kč na úklid trvale neudržovaných pozemků.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady
Částka 100 tis. Kč je určena na úklid nepovolených skládek.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření
Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 130 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na operativní nákup materiálu v případě řešení nastalých mimořádných událostí a krizových situací (např. protipovodňové pytle, elektrocentrály, vysoušeče, lehátka, deky, spací pytle atd.) ve výši 100 tis. Kč a částka ve výši 30 tis. Kč je určena na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
V běžných výdajích v celkové výši 116.675 tis. Kč, je zahrnut nákup materiálu ve výši 5.650 tis. Kč na pořízení a zabudování nových parkových laviček do ploch veřejné zeleně v rámci projektu „Lavička“ ve výši 4.000 tis. Kč, nákup drobných herních prvků na dětská hřiště ve výši 650 tis. Kč a pořízení zdvojených, kvalitnějších, květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení výměnou za některé stávající, ve výši 1.000 tis. Kč.

Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, které skládají jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 40 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy je počítáno s částkou 800 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parcích Hadovka, Slunná a Královka, v ul. Krocínovská-Vostrovská, na sídlišti Dědina, náměstíčko Kafkova x Wuchterlova a sportoviště Baba pak s částkou 300 tis. Kč.

Z celkových výdajů na služby ve výši 102.485 tis. Kč připadá 11.205 tis. Kč na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, která je celoročně zajišťována na základě smluv a končí k 30.4.2009. Na úhradu nových smluv, které budou obsahovat i některé úkony, které jsou v současné době zajišťovány odděleně (např. chemická likvidace plevele, údržba dalších ploch zeleně, mimořádný a doplňkový úklid ploch veřejné zeleně atd.) je určena, na dobu od 1.5.2009 do konce roku, částka ve výši 53.000 tis. Kč. Na výsadbu a údržbu květin v záhonech, včetně založení nových záhonů a výměny zeminy je určena částka ve výši 10.500 tis. Kč a na výsadbu a údržbu květin v květinových závěsech a věžích, včetně montáže a demontáže na sloupy veřejného osvětlení připadá částka ve výši 2.950 tis. Kč. Na výsadbu nových stromů a keřů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny dle správních rozhodnutí připadá 1.380 tis. Kč, na výsadbu dřevin na prostranstvích původních dětských hřišť pak částka 1.000 tis. Kč. Na dvě výměny písku v dětských pískovištích je určena částka 1.500 tis. Kč, na kontroly a revize dětských hřišť částka 450 tis. Kč, na výrobu, montáž a zabudování informativních tabulek ve veřejné zeleni a návštěvních řádů parků a dětských hřišť je určena částka ve výši 1.200 tis. Kč, na služby spojené se servisem automatických závlahových systému v parcích Hadovka, Slunná, Dědina a náměstíčko Kafkova x Wuchterlova je určena částka ve výši 300 tis. Kč a na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků na dětských hřištích připadá 400 tis. Kč. Na služby související s vypracováním a podáním žádostí o dotace z fondů EU je určena částka ve výši 1.000 tis. Kč, na environmentální výchovu v oblasti veřejné zeleně 500 tis. Kč a na zpracování různých posudků a dokumentací připadá 100 tis. Kč. Nově jsou do tohoto odvětví zařazeny výdaje na provoz a obsluhu veškerých odpadkových košů na plochách veřejné zeleně na území Městské části Praha 6 od 1.5.2009 ve výši 13.800 tis. Kč a dále jsou zde zařazeny výdaje na odstraňování graffiti na území Městské části Praha 6 ve výši 3.000 tis. Kč, které byly dosud zařazeny v oddíle Bezpečnosti.

Z finančních prostředků ve výši 6.700 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) 2.500 tis. Kč, na opravy parkových cest a chodníčků, opravy schodišť a doplnění sadových obrub částka 3.000 tis. Kč a na opravy parkového a herního mobiliáře pak částka 1.200 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OPP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 100 tis. Kč.

Finanční prostředky určené na poskytnutí grantů na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství jsou zařazeny ve výši 500 tis. Kč. V kapitálových výdajů, které jsou v celkové výši 43.191 tis. Kč, jsou zařazeny akce „Zelený pás Dejvic – park N. Tesly“ (jedná se o celkovou rekonstrukci parkové plochy v návaznosti na instalaci pomníku N. Tesly) ve výši 2.500 tis. Kč, „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“ v výši 4.945 tis. Kč, „Rekonstrukce parku Náměstíčko V středu“ v výši 3.950 tis. Kč, „Rekonstrukce parku Ve Struhách“ ve výši 16.000 tis. Kč (jedná se o výdaje na první část akce realizovanou v roce 2009) a „Rekonstrukce okolí usedlosti Pernikářka“ ve výši 11.896 tis. Kč. Dále je zde zařazen nákup „Velkých herních prvků na dětská hřiště“ ve výši 900 tis. Kč a projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“ ve výši 3.000 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí
Z celkových běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč připadají finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit a s částkou 100 tis. Kč je počítáno na úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy.

zpět na začátek

03 Doprava

Odd.

Text

SR 2008

UR k 30. 9. 2008

Návrh rozpočtu
na rok 2009

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

153 994,00

129 244,00

152 388,00

98,96

117,91

 

Celkem

153 994,00

129 244,00

152 388,00

98,96

117,91

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

  

 

22

Doprava

33 000,00

23 373,20

10 400,00

31,52

44,50

 

Celkem

33 000,00

23 373,20

10 400,00

31,52

44,50

 

03 - Úhrn

186 994,00

152 617,20

162 788,00

87,06

106,66

 

Odd. 22 § 12 – Doprava
Běžné výdaje celkem ve výši 109.404 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizaci oprav v rámci „Chodníkového programu“. Na realizaci samotných oprav (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy – finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 103.313 tis. Kč (na oblast Baterie I. – 6.313 tis. Kč, Dejvice, Bubeneč – 20.000 tis. Kč, Břevnov, Tejnka – 12.000 tis. Kč, Na Dračkách – 15.000 tis. Kč, Hošťálkova – 20.000 tis. Kč a na souvislé opravy komunikací 30.000 tis. Kč). Částka ve výši 3.687 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k opravám.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 730 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na instalaci bezpečnostních povrchů (např. Rocbinda), na opravy a údržbu dopravní vybavenosti je určena částka 124 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč. Finanční příspěvek pro Dopravní podnik hl.m. Prahy na osazení přístřešků MHD si vyžádá částku 1.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 10.400 tis. Kč jsou určeny na světelná signalizační zařízení s radarem a na instalaci telematických systémů (10.000 tis. Kč) a na grantové řízení na výstavbu garáží (400 tis. Kč).

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací
V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 34.372 tis. Kč. Z nich připadá na „Jarní úklid komunikací vč. dopravního značení“ částka ve výši 2.418 tis. Kč, na úklid nahrnutého sněhu z chodníků na komunikace částka ve výši 400 tis. Kč, na mimořádný úklid komunikací částka 200 tis. Kč. Dále jsou v rozpočtu tohoto odvětví zařazeny finanční prostředky na poměrnou část jednotlivých úklidů do 30.4.2009, která zahrnuje „Úklid chodníků v Břevnově“ ve výši 588 tis. Kč, „Úklid chodníků v Bubenči a Dejvicích“ ve výši 1.787 tis. Kč a „Týdenní úklidy komunikací na území Městské části Praha 6“ ve výši 879 tis. Kč. Od 1.5.2009 by měly být veškeré úklidy komunikací na území Městské části Praha 6 zahrnuty v nové smlouvě, na jejíž plnění pro zbytek roku je určena částka ve výši 28.000 tis. Kč. Na finanční příspěvek MČ Praha 6 pro TSK hl. m. Prahy na zajištění „Komplexního úklidu komunikací“ je určena částka ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Spadají sem běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč na pořízení stojanů na kola na vybraných místech Prahy 6, na cyklogenerel ve výši 500 tis. Kč a finanční prostředky určené na zóny placeného stání ve výši 2.400 tis. Kč.

Odd. 22 § 23 – Bezpečnost silničního provozu
Běžné výdaje v tomto oddíle zahrnují finanční příspěvek pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a TSK hl.m. Prahy na příspěvek na dopravně – bezpečnostní opatření na komunikacích I. třídy, v příštím roce spočívající v rozšíření nástupních ostrůvků MHD v ulicích Evropská, Milady Horákové, Patočkova a Bělohorská v celkové výši 5.000 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště
Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 412 tis. Kč, které jsou určeny na vypracování posudku v oblasti měření, kontroly a omezování leteckého hluku ve výši 300 tis. Kč a na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště ve výši 112 tis. Kč.

zpět na začátek

04 Školství

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 134 949,00 148 997,70 120 999,00 89,66 81,21
32 Vzdělání a věda II. 1 705,00 1 665,00 1 230,00 72,14 73,87
34 Tělovýchova a zájmová činnost 850,00 1 501,00 - - -
  Celkem 137 504,00 152 163,70 122 229,00 88,89 80,33
  Kapitálové výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 85 500,00 117 472,20 113 650,00 132,92 96,75
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 000,00 4 000,00 - - -
  Celkem 89 500,00 121 472,20 113 650,00 126,98 93,56
  04 - Úhrn 227 004,00 273 635,90 235 879,00 103,91 86,20

 

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy
Běžné výdaje v celkové výši 33.979 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Výdaje ve výši 2.205 tis. Kč jsou určeny na vypracování posudků, dokumentací k územnímu řízení, studií k investičním akcím a velkým opravám, na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek, na vypracování energetických průkazů a zadávacích dokumentací k akcím oprav roku 2009. Částka 6.000 tis. Kč je určena na opravy a údržbu objektů. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 25.304 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelům mateřských škol, na nájemné PO, které bude poskytováno účelově, na pojištění majetku, dovybavení po rekonstrukci a granty. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků a částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ. pojistné budov.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ ve výši 25.150 tis. Kč, „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy ze školnického bytu včetně částečné rekonstrukce školní kuchyně“ ve výši 5.900 tis. Kč, „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ ve výši 35.000 tis. Kč a „ZŠ nám. Interbrigády – zřízení oddělení MŠ“ ve výši 9.300 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 86.670 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu úroků souvisejících s jistotami z výběrových řízení. Z částky 1.550 tis. Kč budou uhrazeny cizojazyčné překlady, posudky, dokumentace k územnímu řízení, studie, vícetisky PD, vypracování energetických průkazů a zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2009. Opravy a údržba jsou plánovány ve výši 5.000 tis. Kč. Částka ve výši 110 tis. Kč bude uhrazena za dary a pohoštění pro nejlepší pedagogy Městské části Praha 6. Částka ve výši 78.400 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol, dále prostředky pro správce PC sítí, vybavení ZŠ po rekonstrukcích, vybavení vzorových odborných pracovišť, účelové prostředky na nájemné, pojištění majetku, zkušební testy SCIO, dotazníky Kalibro, soutěž v anglickém jazyce a granty. Finanční prostředky ve výši 1.440 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 20 tis. Kč je určena na nákup kolků, poplatky spojené se stavebním povolením a na případné soudní poplatky při vymáhání „školného“.

V kapitálových výdajích je zařazena akce „ZŠ nám Interbrigády – rekonstrukce objektu – 1.etapa“ s výdaji ve výši 38.300 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia
Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 150 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč.

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání
Prostředky ve výši 1.230 tis. Kč jsou určeny na financování nespecifické primární prevence. Na grantové řízení je vyčleněna celková částka 300 tis. Kč, na nákup služeb je plánována částka 860 tis. Kč, z toho je určeno na technické, organizační a propagační zajištění akcí „Týden Zdravé Šestky“ 100 tis. Kč, „Ladronka 2009“ 550 tis. Kč a na akci „Antifetfest“ 160 tis. Kč. Příspěvek na roční provoz kontaktního centra činí 50 tis. Kč. Na nákup materiálu k výše uvedeným akcím jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč. Výdaje ve výši 30 tis. Kč jsou určeny na nákup cen pro děti a mládež v rámci akcí „Zdravé Šestky“ a 10 tis. Kč je určeno na pohoštění v rámci těchto akcí.

zpět na začátek

05 Zdravotnictví a sociální věci

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
34 Tělovýchova 110,00 1 610,00 130,00 118,18 8,07
35 Zdravotnictví 15 390,00 15 087,00 9 612,00 62,46 63,71
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení   153 074,00 -   -
42 Politika zaměstnanosti 1 450,00 1 560,00 1 280,00 88,28 82,05
43 Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. 24 971,00 27 384,00 19 561,00 78,33 71,43
  Celkem 41 921,00 198 715,00 30 583,00 72,95 15,39
  Kapitálové výdaje          
34 Tělovýchova 22 000,00 22 556,50 19 000,00 86,36 84,23
  Celkem 22 000,00 22 556,50 19 000,00 86,36 84,23
  05 - Úhrn 63 921,00 221 271,50 49 583,00 77,57 22,41

 

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace
Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 130 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti m.č. Praha 6. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.

Z finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 10 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 19.000 tis. Kč představují akci „Areál volného času Ladronka – II. etapa“, kdy se jedná o pokračování stávající cyklistické a in-line dráhy až ke Kukulově ulici a doplňující sadovnické úpravy celého území.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci
Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci je v rozpočtu běžných výdajů na rok 2009 zařazena částka 3.551 tis. Kč.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče
Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice
V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytovaný městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jsou vyčleněna pro občany městské části Praha 6.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy
Zahrnuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 2.570 tis. Kč. Blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 800 tis. Kč poskytovaný městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 20 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, žijící na území městské části Praha 6.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami
Běžné výdaje ve výši 2.420 tis. Kč jsou určeny na financování specifické primární prevence. Na grantové řízení v rámci komunitního programu „Zdravá Šestka“ je vyčleněna částka 770 tis. Kč (350 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6 a 420 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol). V rámci nakupovaných služeb v celkovém objemu 1.210 tis. Kč budou financovány terapeutické skupiny rodičů uživatelů drog, artefiletické dílny pro pedagogy, studenty a externí pracovníky středních škol, interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol, rozšířená péče školních psychologů, včasná intervence pro mládež a rodiny. Prostředky ve výši 165 tis. Kč jsou plánovány na vzdělávání pedagogů a školních metodiků prevence, na dary pro pracovní skupinu školních metodiků prevence je počítáno s částkou 250 tis. Kč, na nákup metodických materiálů a publikací 20 tis. Kč a zbývající částka 5 tis. Kč bude použita na drobné pohoštění při realizaci vzdělávacích akcí.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 22 – Veřejně prospěšné práce
Ve výdajích tohoto oddílu v celkové výši 1.280 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky určené na výkon „Obecně prospěšných prací a služeb“. Jedná se o výdaje na zaměstnance na „Dohody o pracích mimo pracovní poměr“ ve výši 200 tis. Kč, na nákup pracovních oděvů a obuvi ve výši 20 tis. Kč, částka ve výši 100 tis. Kč je určena na nákup pracovních strojů a nářadí, na nákup materiálu je určeno taktéž 100 tis. Kč a 30 tis. Kč je určeno na nákup pohonných hmot do pracovních strojů. Na odvoz a likvidaci odpadu je celkově vyčleněna částka ve výši 300 tis. Kč, na opravy strojů a příruční techniky je určena částka ve výši 30 tis. Kč a na poskytnutí finančního příspěvku Armádě spásy, za úklid vybraných pozemků jejími klienty, je určeno 500 tis. Kč.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2009 jsou zařazeny ve výši 350 tis. Kč.

 

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
V oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 12.998 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče
Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče
Finanční prostředky ve výši 2.701 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2009 smluvně zajištěno 20 lůžek. Příspěvek městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
V tomto paragrafu jsou zařazeny prostředky určené k zajištění pokračujícího procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy lokálních komunitních plánů. Finanční prostředky jsou využity k nákupu služeb, pronájmu sálů apod. Zařazené prostředky jsou ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 2.912 tis. Kč. Částka 2.500 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 350 tis. Kč je určena poštovné za odeslané dávky sociální péče, částka 22 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6, za zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče je počítáno s částkou 40 tis. Kč.

zpět na začátek

06 Kultura, sport a cestovní ruch

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
21 Cestovní ruch 1 500,00 500,00 500,00 33,33 100,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 44 498,00 74 318,50 39 233,00 88,17 52,79
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 610,00 4 638,20 5 800,00 103,39 125,05
  Celkem 51 608,00 79 456,70 45 533,00 88,23 57,31
  Kapitálové výdaje          
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4 750,00 4 938,30 1 250,00 26,32 25,31
34 Tělovýchova a zájmová činnost - 980,00 - - -
  Celkem 4 750,00 5 918,30 1 250,00 26,32 21,12
  06 - Úhrn 56 358,00 85 375,00 46 783,00 83,01 54,80

 

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch
Běžné výdaje v tomto oddílu zahrnují výdaje spojené s instalací směrníků a dodatkových tabulí v rámci „Orientačního systému M.č. Prahy 6“ ve výši 400 tis. Kč a jejich opravami ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií
Částka ve výši 500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost
Běžné výdaje uvedeného oddílu ve výši 1.750 tis. Kč zahrnují výdaje na vydání knihy o Dejvicích (1.250 tis. Kč) a částku 500 tis. Kč určenou na tisk sborníků k výstavám pořádaným Městskou částí Praha 6.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce
Částka ve výši 40 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 20 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury
V běžných výdajích v celkové výši 4.610 tis. Kč jsou zahrnuty částky, které jsou určeny jako finanční příspěvky na podporu kultury na území Městské části Praha 6 tj., příspěvek UNIJAZZ na zajištění kulturního programu a provozu v KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč, granty v oblasti kultury na volnočasové aktivity 700 tis. Kč a finanční příspěvek Městské knihovně ve výši 350 tis. Kč. Dále jsou v oddíle zařazeny výdaje spojené s následujícími, většinou již tradičními společenskými akcemi, jako je např. „Pocta Carl Czerny“, „Dejvické hudební léto“, „Kulturní akce pro seniory“, „Výstavy v Písecké bráně“, „Setkání starosty a RMČ s občany“, „Setkání vedení radnice s velvyslanci“, „Hanspaulský festival“, „Kytara napříč žánry“ a „Novoroční snídaně s čestnými občany“.

Z celkových výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 65 tis. Kč (nákup grafického papíru, květinová výzdoba, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na služby a pronájem částka ve výši 2.700 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí částka 125 tis. Kč a na nákup drobných dárků pro účastníky akcí pořádaných m.č. Praha 6 částka ve výši 270 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot
Celkové výdaje ve výši 2.250 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků, pamětních desek a na opravy drobné architektury (Kaple sv. Michala na Pernikářce) ve výši 1.250 tis. Kč. Dále 900 tis. Kč je na „památkový grant“ určený na opravy či rekonstrukce památkově chráněných budov a 100 tis. Kč na je „Cenu starosty MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6. V kapitálových výdajích je zařazena akce „Park Nikoly Tesly - pomník“ s náklady ve výši 1.250 tis. Kč.

Odd. 33 § 30 – Činnosti církví
Finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek na pomoc církvím, zejména na opravu či rekonstrukce nemovitých památek.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize
Celkové výdaje ve výši 883 tis. Kč jsou určeny na vysílání reportáží o Praze 6 (783 tis. Kč) a na on - line vysílání aktuálních událostí na území Městské části Praha 6 ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky
Z výdajů ve výši 1.050 tis. Kč je určena částka ve výši 900 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka ve výši 150 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti
Celkové výdaje ve výši 1.600 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 125 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 665 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 30 tis. Kč a na nákup darů ve výši 780 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury
Celkové výdaje ve výši 24.750 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru. Jedná se o: „Vánoční osvětlení Prahy 6“ ve výši 7.500 tis. Kč ( z toho připadá na nákup nových prvků 3.700 tis. Kč, na opravy stávajících prvků 500 tis. Kč a na služby spojené s jeho provozem 3.300 tis. Kč)„Vánoce Prahy 6“ ve výši 2.100 tis. Kč, „Adventní programy v Písecké bráně“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Rybova mše vánoční“ ve výši 600 tis. Kč, „Velikonoce“ ve výši 550 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Dejvické květnové slavnosti“ ve výši 2.700 tis. Kč, „Slavnosti Na Štrozoku“ ve výši 600 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 350 tis. Kč, „Opera v Šárce“ ve výši 1.400 tis. Kč, „Filmový festival“ ve výši 900 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 500 tis. Kč, „Hudební festival - Dechovka“ ve výši 2.600 tis. Kč, „Reprezentační ples“ ve výši 100 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 200 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 250 tis. Kč, „Bitva na Bílé Hoře“ ve výši 500 tis. Kč, „Den Prahy 6 – Koncert“ ve výši 650 tis. Kč a „Výstava k listopadu 1989“ ve výši 250 tis. Kč. Z celkových výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 3.810 tis. Kč (nákup grafického papíru, květinové výzdoby, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na nákup pohonných hmot (vyhřívání stanu pro akci Vánoce Prahy 6) částka ve výši 90 tis. Kč, na služby telekomunikací a peněžních ústavů částka ve výši 28 tis. Kč, na služby a pronájmy částka ve výši 19.999 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí částka 173 tis. Kč, na opravu a údržbu vánočního osvětlení částka ve výši 500 tis. Kč, na nákup drobných dárků pro účastníky akcí pořádaných m.č. Praha 6 částka ve výši 108 tis. Kč a na poplatky za veřejnou produkci částka ve výši 42 tis. Kč.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost
Výdaje v celkové výši 5.100 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované městskou částí Praha 6, z nichž připadá na granty na rekonstrukce sportovišť pro jednotlivé tělovýchovné oddíly ve výši 2.750 tis. Kč, všeobecné granty v oblasti sportu ve výši 700 tis. Kč, granty „Podpora významných sportovců a sportovních organizací m.č. Praha 6“ ve výši 400 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 1.250 tis. Kč tvoří náklady na již tradiční akce: „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Pražská padesátka“, „Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů Hvězda“, „Memoriál Josefa Odložila“, „Zimní MTB maratón“, „Dětská 50“, „Ladronka sportovní“, „Sportovní den – Plaváček“, „Squashový turnaj“, „Turnaj v petange“, „Turnaj Dukly a Aritmy Praha v kopané“, „Šárecký okruh“, „Sportovní den Plaváček“ a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál.

Z celkové sumy připadá na nákup materiálu 15 tis. Kč (nákup papíru, kartonů, barev na výrobu pozvánek a plakátů, spotřební materiál na akce pořádané MČ Praha 6), na nákup služeb a pronájem 1.435 tis. Kč (pronájem sportovišť pro soutěže, služby rozhodčích, ozvučení akcí, roznos propagačních letáků, foto služby), na pohoštění pro účastníky shora uvedených sportovních akcí 25 tis. Kč a na nákup pohárů a věcných cen pro vítěze sportovních akcí 175 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže
Částka 700 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

zpět na začátek

07 Bezpečnost

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
52 Civilní připravenost 94,00 94,00 80,00 85,11 85,11
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 855,00 6 455,00 2 800,00 47,82 43,38
55 Požární ochrana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  Celkem 6 049,00 6 649,00 2 980,00 49,26 44,82
  07 - Úhrn 6 049,00 6 649,00 2 980,00 49,26 44,82

 

Odd. 52 § 12 – Civilní ochrana
Běžné výdaje v celkové výši 80 tis. Kč jsou určeny na pořízení map, informačních letáků a naučných videokazet v rámci dnů Integrovaného záchranného systému na základních školách ve výši 5 tis. Kč, dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 ve výši 5 tis. Kč a údržbu tohoto záložního krytu ve výši 20 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje výdaje vedoucí k zajištění přípravy řešení krizových situací a mimořádných událostí (likvidace havárií, nouzové bydlení postižených občanů) na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost
V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 2.800 tis. Kč. Zahrnuje výdaje na nákup technického vybavení pro služebny Městské Policie na území MČ Prahy 6 ve výši 200 tis. Kč a pro služebny OŘ Policie ČR taktéž na území MČ Praha 6 ve výši 200 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také provozována Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin. Výdaje na výrobu a aktualizaci letáků zahrnují projekty „Bezpečná ulice“ v částce 30 tis. Kč, „Jsem Váš nový strážník“ (dotisk na základě změn obsazení okrsků Městské policie Praha 6) v částce 140 tis. Kč a „STOP odcizenému vozidlu“ v částce 30 tis. Kč. Částka 1.900 tis. Kč zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6 a 200 tis. Kč je určeno na rozšíření stávajícího kamerového systému na území Městské části Praha 6.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana
Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč je určena jako finanční příspěvek na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (50 tis. Kč) a Suchdol (50 tis. Kč), které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území m.č. Praha 6.

zpět na začátek

08 Hospodářství

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 000,00 5 856,30 155 700,00 7 785,00 2 658,68
  Celkem 2 000,00 5 856,30 155 700,00 7 785,00 2 658,68
  Kapitálové výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 000,00 30 568,00 220 500,00 958,70 721,34
  Celkem 23 000,00 30 568,00 220 500,00 958,70 721,34
  08 - Úhrn 25 000,00 36 424,30 376 200,00 1 504,80 1 032,83

 

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství
Běžné výdaje v celkové výši 155.450 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením, 50 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 1.000 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na zimní údržbu pozemků, údržbu veřejné zeleně, kdy se jedná buď o veřejně přístupné pozemky (např. schodiště v ulici Talichova, památník na Vítězném náměstí) či veřejně nepřístupné pozemky (např. vnitrobloky v ul. generála Píky, Evropská x Studentská x Zikova), kdy tyto pozemky zůstaly svěřené MČ Praha 6 i po privatizaci bytového fondu. Na opravy těchto pozemků je pak určena částka ve výši 300 tis. Kč. Dále je v běžných výdajích zahrnuto 153.700 tis. Kč, které jsou určeny jako dotace pro Podnikatelskou činnost MČ Praha 6. Z této částky budou 2.000 tis. Kč použity na krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Jugoslávských partyzánů 1089/15 – Židovská obec - OSV, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou a Pod Marjánkou 1906 - poliklinika). Dotace na opravy související s rekonstrukcí domů „N“ zahrnuje akce: „Bělohorská 1665/54 – opravy interiéru“ ve výši 6.400 tis. Kč“, „Bělohorská 1666/56 – oprava interiéru“ ve výši 5.500 tis. Kč, „Bělohorská 1667/58 – opravy interiéru“ ve výši 5.800 tis. Kč, opravy související s akcí „Dejvická 919/38 – rekonstrukce objektu včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“ ve výši 23.000 tis. Kč, opravy související s akcí „Vítězné náměstí 997/13 – rekonstrukce objektu“ ve výši 10.000 tis. Kč, opravy související s akcí „Vítězné náměstí 774/14 - rekonstrukce půdních bytů“ ve výši 20.000 tis. Kč, opravy související s akcí „Eliášova 761/46 – rekonstrukce objektu“ ve výši 21.000 tis. Kč a „Rooseveltova – Terronská 619/24 – 25 – oprava interiérů“ ve výši 60.000 tis. Kč.

V kapitálových výdajích ve výši 220.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „Dejvická 919/38 – rekonstrukce objektu včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“ ve výši 167.000 tis. Kč, „Vítězné náměstí 997/13 – rekonstrukce objektu“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Vítězné náměstí 774/14 - rekonstrukce půdních bytů“ ve výši 7.000 tis. Kč, „Eliášova 761/46 – rekonstrukce objektu“ ve výši 4.500 tis. Kč a „Rooseveltova 618/26 – rekonstrukce vytápění“ ve výši 40.000 tis. Kč.

 

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví
Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb.

zpět na začátek

09 Vnitřní správa

 

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
61 Územní samospráva 249 477,00 269 899,50 327 596,00 131,31 121,38
  Celkem 249 477,00 269 899,50 327 596,00 131,31 121,38
  Kapitálové výdaje          
61 Územní samospráva 122 700,00 209 030,00 248 489,00 202,52 118,88
  Celkem 122 700,00 209 030,00 248 489,00 202,52 118,88
  09 - Úhrn 372 177,00 478 929,50 576 085,00 154,79 120,29

 

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 16.221 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 8.000 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Na úhradu odměn členům – odborníkům ve výborech a komisích, darům předsedům komisí a výborů a penzijní připojištění je rozpočtováno 1.575 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 200 tis. Kč ( nákup knih, časopisů, odborné literatury, publikací a monitoring tisku, kancelářské potřeby a doplňky včetně drobného materiálu), výdaje na služby ve výši 2.708 tis. Kč ( úhrada poplatků a používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů, dále výdaje za pojištění při cestách, realizace zahraničních styků a úhrada seminářů či školení, tisk vizitek, fotografické práce), částka 574 tis. Kč je určena na pohoštění hrazené v rámci reprefondů starosty a uvolněných členů ZMČ Praha 6, na pohoštění hrazené v souvislosti s delegacemi je ve výši 900 tis. Kč, na náklady spojené se služebními cestami včetně přijatých delegací je určeno 1.200 tis. Kč, drobné opravy a účastnické poplatky za konference zahrnují částku 25 tis. Kč a na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající je určeno 180 tis. Kč. Na nákup věcných darů, též v rámci reprefondů, je rozpočtováno celkem 849 tis. Kč a 7 tis. Kč je určeno na případné kurzovní ztráty, spojené se služebními cestami. 3 tis. Kč je určeno na nákup dálničních známek v souvislosti se zahraničními služebními cestami.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Právní odbor ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 3.000 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč, výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 80 tis. Kč, 700 tis. Kč je určeno na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6 (jedná se o soudní spory, které jsou již v běhu a nebo budou zahájeny), 100 tis. Kč je určeno na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených městskou částí Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Odbor kanceláře zastupitelstva a starosty
Z běžných výdajů v celkové výši 4.850 tis. Kč připadá částka 2.000 tis. Kč na nákup reprezentačních předmětů, na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 170 tis. Kč, na pořízení DVD s aktuálními reportážemi z území MČ Praha 6, které budou promítány v „Turistickém informačním centru“ částka 100 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek MČ Praha 6 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek 100 tis. Kč, na tlumočení a překlady 280 tis. Kč, na provoz a údržba www stránek Praha 6 částka 1.250 tis. Kč, výroba novoročenek 300 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 na rok 2010 částka 600 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Odbor vnitřních věcí
Běžné výdaje v celkové výši 294 tis. Kč obsahují vybavení obřadní síně ve výši 60 tis. Kč, květinovou výzdobu zejména pro potřeby obřadní síně ve výši 210 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 20 tis. Kč a výdaje související s přestupkovými řízeními ve výši 4 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Odbor kanceláře tajemnice
Běžné výdaje v celkové výši 2.050 tis. Kč jsou spojeny s činností „Turistického informačního centra MČ Praha 6“. Na zajištění vlastního provozu připadá částka ve výši 960 tis. Kč, na vydání „Knihy o Praze 6“ (1. a 2. díl) celkem 800 tis. Kč, na „Pohlednice Prahy 6“ částka 50 tis. Kč, na publikace „České kuriozity“ částka 60 tis. Kč, na „Puzzle s motivem Prahy 6“ částka ve výši 90 tis. Kč a pořízení DVD pak 90 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Oddělení informatiky
Běžné výdaje v celkové výši 15.880 tis. Kč zahrnují nákup odborné literatury a norem ve výši 25 tis. Kč, nákup vybavení obměnou za zastaralou techniku ve výši 2.785 tis. Kč (70 počítačů ve výši 1.100 tis. Kč, 100 LCD monitorů ve výši 500 tis. Kč, 30 tiskáren ve výši 510 tis. Kč, 5 notebooků ve výši 200 tis. Kč, 4 servery ve výši 175 tis. Kč, síťové prvky ve výši 150 tis. Kč a ostatní vybavení, např. scannery, čtečky karet apod., ve výši 150 tis. Kč) a spotřební materiál (nosiče dat, zálohovací pásky, inkoust do tiskáren a náhradní díly k výpočetní technice) ve výši 500 tis. Kč.

Na odborné konzultační služby je určena částka ve výši 150 tis. Kč, na školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 v práci s výpočetní technikou částka 600 tis. Kč, na služby zpracování dat připadá 1.920 tis. Kč, na „Digitalizaci archivů Odboru výstavby“ částka 4.500 tis. Kč a na nákup služeb v této oblasti částka 3.800 tis. Kč a zahrnuje technickou podporu informačních soustav ve výši 750 tis. Kč, podporu programu Gordic ve výši 150 tis. Kč, nákup antivirů, antispamů a podporu a úpravu stávajícího software ve výši 1.150 tis. Kč a propojení současných dislokovaných pracovišť daty a telefony ve výši 1.000 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na přestěhování serverovny do zrekonstruované budovy ve výši 550 tis. Kč a s tím i související zakončení PragoNetu ve výši 200 tis. Kč.

Na opravy a údržbu výpočetní techniky je určena částka ve výši 100 tis. Kč , na nákup licencí 850 tis. Kč, úpravy stávajících aplikací 200 tis. Kč a nákup ostatního software ve výši 450 tis. Kč. Kapitálové výdaje obsahují „Rozvoj jádra informačního systému“ ve výši 450 tis. Kč, „Nákup software v souvislosti s digitalizací archivů“ ve výši 150 tis. Kč, „Rozvoj datového jádra“ ve výši 100 tis. Kč, ostatní výše nespecifikovaný software ve výši 250 tis. Kč, ostatní výše nespecifikovaný hardware ve výši 200 tis. Kč, „Nákup barevné velkokapacitní tiskárny“ ve výši 550 tis. Kč, „Nákup 9 scannerů“ ve výši 400 tis. Kč a „Nákup 5 notebooků“ ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – provoz a správa budov
Běžné výdaje v celkové výši 93.924 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s vybavením zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 63.293 tis. Kč a výdaje spojené se správou a provozem jak dočasných pracovišť ÚMČ Praha 6, tak i zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 30.631 tis. Kč.

Nákup materiálu pro nově zrekonstruovanou budovu zahrnuje aktivní prvky sítě ve výši 2.000 tis. Kč, vybavení nábytkem a zařizovacími předměty kanceláří starosty, tajemnice, radních, uvolněných členů ZMČ a vedoucích odborů ÚMČ Praha 6 ve výši 5.824 tis. Kč, kabin v přízemí a šaten ve výši 3.035 tis. Kč, referentských kanceláří ve výši 17.461 tis. Kč, vybavení recepce ve výši 3.035 tis. Kč, vstupní dvorany ve výši 1.714 tis. Kč, zasedacích místností ve výši 1.399 tis. Kč, kantýny ve výši 595 tis. Kč, nákup koberců a podlahových krytin pro celou budovu ve výši 13.313 tis. Kč, nevestavěné osvětlení ve výši 2.856 tis. Kč, kuchyňky ve výši 428 tis. Kč, informační systém ve výši 833 tis. Kč a zeleň a rostliny ve výši 833 tis. Kč.

Výdaje na nákup materiálu pro stávající pracoviště zahrnuje elektroinstalační materiál, řemeslnické potřeby a barvy v celkové výši 100 tis. Kč, hasicí přístroje ve výši 10 tis. Kč a výdaje drobné doplňky (rohožky, WC soupravy, odpadkové koše apod.) ve výši 100 tis. Kč. Výdaje na nákup médií zahrnují provoz dočasných a detašovaných pracovišť a zrekonstruovanou budovu. Jedná se o výdaje na vodné ve výši 570 tis. Kč, teplo ve výši 1.500 tis. Kč, plyn ve výši 500 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 2.520 tis. Kč a teplou vodu ve výši 380 tis. Kč.

Nákup služeb spojených s vybavením zrekonstruované budovy zahrnuje projekt audiovizuální techniky ve výši 600 tis. Kč, projektové práce spojené s vybavením interiérů ve výši 4.168 tis. Kč, autorský dozor při vybavování interiérů ve výši 1.400 tis. Kč, vyladění slaboproudých systémů ve výši 1.000 tis. Kč, úpravu stávajícího software ve výši 800 tis. Kč a ostatní související práce ve výši 2.000 tis. Kč.

Služby spojené se stávajícími pracovišti obsahují nájemné za nebytové prostory ve Čkalově 18 (OEOOD) ve výši 1.490 tis. Kč, nájemné za pronájem prostor v budově Delta (kanceláře, informační kancelář a garážová stání) ve výši 5.302 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 500 tis. Kč, služby za provoz Turistického informačního centra ve Skleněném paláci ve výši 1.142 tis. Kč, úklidové služby ve výši 2.800 tis. Kč, ostrahu ve výši 850 tis. Kč, revizní a servisní služby (kotelna, výtahy, požární technik, klimatizace apod.) ve výši 720 tis. Kč, provoz „Callcentra“ ve výši 5.800 tis. Kč a ostatní služby a poplatky spojené s provozem budov ve výši 267 tis. Kč. Ve zrekonstruované budově je počítáno se službami hostesek ve výši 1.000 tis. Kč, údržbou zeleně ve výši 400 tis. Kč a správou zrekonstruované budovy formou outsourcingu ve výši 4.000 tis. Kč.

Opravy a údržba zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 30 tis. Kč, výtahů ve výši 30 tis. Kč, vratové techniky ve výši 10 tis. Kč a drobné opravy ve výši 20 tis. Kč.

Pojistné ve výši 240 tis. Kč představuje pojištění majetku ve správě OSÚ ÚMČ Praha 6.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 243.989 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s dokončením rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23 ve výši 191.820 tis. Kč (vlastní stavba 187.625 tis. Kč a technický dozor investora ve výši 4.195 tis. Kč) a vybavení interiérů této budovy investičního charakteru. Jedná se o skleněné příčky v budově ve výši 18.564 tis. Kč, stropní podhledy ve výši 15.028 tis. Kč a podlahy do zeleně včetně zavlažování ve výši 977 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na audiovizuální vybavení kanceláří starosty, tajemnice, radních, uvolněných členů ZMČ a vedoucích odborů ÚMČ Praha 6 v celkové výši 2.500 tis. Kč, zasedacích místností ve výši 4.000 tis. Kč, vybavení chodeb a čekáren velkoplošnými monitory včetně software ve výši 1.500 tis. Kč, zřízení informačních kiosků ve výši 700 tis. Kč, bezdrátový přístup k internetu v prostorách budovy ve výši 400 tis. Kč, elektronickou úřední desku ve výši 1.200 tis. Kč, hlasovací zařízení pro zasedací místnost č.602 ve výši 2.300 tis. Kč, nákup serverů ve výši 1.000 tis. Kč, vybavení scannerovny ve výši 1.500 tis. Kč a zřízení velínu krizového řízení ODŽP ve výši 2.500 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – vlastní činnost ÚMČ
Běžné výdaje v celkové výši 191.377 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 153.133 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních.

Nákup materiálu ve výši 5.229 tis. Kč zahrnuje zejména nákup kancelářských potřeb, tonerů, papírů, tiskopisů, hygienických potřeb a potřeb autoprovozu v celkové výši 3.949 tis. Kč, dále knihy, tisk a odbornou literaturu ve výši 620 tis Kč. Finanční prostředky v tomto seskupení jsou dále používány na nákup drobného hmotného majetku, jako drobný inventář a doplňky ve výši 100 tis. Kč, nákup kopírovacích strojů ve výši 120 tis. Kč a fotoaparátů s příslušenstvím a mobilních telefonů ve výši 125 tis. Kč Dále je zde zařazen nákup pitné vody do automatů pro budovy ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 50 tis. Kč, nákup očkovacích látek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 160 tis. Kč a nákup autolekárniček ve výši 5 tis. Kč.

Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami, je určeno 5 tis. Kč. Nákup služeb v celkové výši 23.481 tis. Kč zahrnuje služby pošt ve výši 2.200 tis. Kč, telefonní poplatky za pevné linky a provoz mobilních telefonů ve výši 3.520 tis. Kč, pojistné autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 300 tis. Kč a poplatky za vedení účtů ve výši 120 tis. Kč. V tomto seskupení jsou dále zahrnuty platby za nájmy (např. depozit uměleckých předmětů či pronájmy sportovišť v rámci SFZ) ve výši 150 tis. Kč. Na konzultační, poradenské je určena částka ve výši 2.620 tis. Kč a zahrnuje například procesní audit (2.000 tis. Kč) či audit hospodaření Městské části Praha 6 (500 tis. Kč). Na služby školení a vzdělávání připadá částka ve výši 3.850 tis. Kč a zahrnuje kurzy, školení a semináře potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ Praha 6. Dále je zde zahrnuto 10.721 tis. Kč na ostatní služby, což zahrnuje zejména výdaje na stěhování zpět do budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23 ve výši 5.897 tis. Kč (například vlastní stěhovací práce 3.000 tis. Kč, výdaje na likvidaci a odvoz starého nábytku ve výši 2.000 tis. Kč, stěhování ústředny včetně propojení 500 tis. Kč či stěhování těžkých předmětů ve výši 250 tis. Kč) a příspěvky na stravování zaměstnanců z rozpočtu ÚMČ Praha 6 ve výši 1.350 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.422 tis. Kč. Ostatní služby v celkové výši 1.052 tis. Kč zahrnují například renovaci tonerů ve výši 120 tis. Kč, vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 250 tis. Kč, inzerci ve výši 80 tis. Kč, reprografické práce ve výši 50 tis. Kč či služby pro autoprovoz ÚMČ Praha 6 ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje na ostatní nákupy v celkové výši 6.521 tis. Kč zahrnuje údržbové a servisní práce pro pracoviště úřadu (např. opravy faxů, kopírovacích strojů, technických zařízení, slaboproudých zařízení, mobilních telefonů) výši 1.180 tis. Kč, opravy vozového autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 200 tis. Kč, na cestovné a jízdné připadá částka ve výši 930 tis. Kč (z toho připadá na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ 80 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ 300 tis. Kč a na cestovné, nocležné a stravné v souvislosti se vzdělávacími akcemi 550 tis. Kč). Toto seskupení dále zahrnuje pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů, při zasedáních RMČ, komisí apod. v celkové výši 631 tis. Kč, účastnické poplatky za konference ve výši 30 tis. Kč, příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající ve výši 50 tis. Kč a výdaje na tzv. „dresscode“ pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 3.500 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují výdaje na věcné dary v rámci schválených reprefondů vedoucích odborů a tajemnice ve výši 85 tis. Kč.

Dále je do výdajů zařazen příspěvek za členství Městské části Praha 6 v institutu auditorů, sdružení tajemníků a členství v Asociaci pro komunikaci ve veřejném sektoru v celkové výši 103 tis. Kč.

Na nákup kolků a dálničních známek pro vozový park ÚMČ Praha 6 je vyčleněna částka ve výši 25 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 2.775 tis. Kč jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci (nově od 1.1.2009) ve výši 800 tis. Kč a příspěvky k penzijnímu připojištění, dary při životních jubileích a odměny při odchodu do důchodu v celkové výši 1.975 tis. Kč, které jsou hrazeny v rámci výdajů Sociálního fondu zaměstnavatele.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve výši 20 tis. Kč zahrnují sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Kapitálové výdaje ve výši 2.100 tis. Kč jsou určeny na nákup 7 multifunkčních síťových zařízení, kdy jedno toto zařízení v sobě obsahuje kopírku, scanner a tiskárnu.

zpět na začátek

10 Pokladní správa

Odd. Text SR 2008 UR k 30.9.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
63 Finanční operace 12 965,00 12 965,00 12 965,00 100,00 100,00
64 Ostatní činnosti 53 058,00 40 296,80 16 531,00 31,16 41,02
  Celkem 66 023,00 53 261,80 29 496,00 44,68 55,38
  Kapitálové výdaje          
64 Ostatní činnosti 3 150,00 3 150,00 1 520,00 - 48,25
  Celkem 3 150,00 3 150,00 1 520,00 - 48,25
  10 - Úhrn 69 173,00 56 411,80 31 016,00 44,84 54,98

 

Odd. 63 § 10 - Finanční operace
Celkové výdaje ve výši 12.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 6.200 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 6.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti
Běžné výdaje v celkové výši 16.531 tis. Kč zahrnují 120 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, výdaje na likvidaci nadací registrovaných na odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 6 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve výši 10 tis. Kč, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 16.301 tis. Kč představuje nespecifikovanou rozpočtovou rezervu městské části Praha 6, v níž je počítáno s částkou 10.000 tis. Kč na výdaje spojené se snížením dopadů deregulace nájemného na občany Městské části Praha 6 a s částkou ve výši 4.000 tis. Kč je počítáno na výdaje spojené s realizací sociálně aktivizačních programů pro seniory v rámci připravovaného oddělení seniorů OSV ÚMČ Praha 6, zbylá část ve výši 2.301 tis. Kč představuje nespecifikovanou rezervu. Plánované kapitálové výdaje v celkové výši 1.520 tis. Kč představují nespecifikovanou investiční rozpočtovou rezervu městské části Praha 6 na rok 2009.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz