Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2010

Sumář celkových výdajů:

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

01 Rozvoj obce 2 500,00 2 750,00 2 800,00 112,00 101,82
02 Městská infrastruktura 174 186,00 181 281,00 226 102,00 129,80 124,72
03 Doprava 162 788,00 87 466,30 184 692,00 113,46 211,16
04 Školství 235 879,00 268 930,40 327 631,00 138,90 121,83
05 Zdravotnictví a sociální oblast 49 583,00 235 291,80 62 916,00 126,89 26,74
06 Kultura a sport 46 783,00 56 575,80 46 188,00 98,73 81,64
07 Bezpečnost 2 980,00 4 281,00 3 323,00 111,51 77,62
08 Hospodářství 376 200,00 422 508,70 177 150,00 47,09 41,93
09 Vnitřní správa 576 085,00 608 116,60 333 157,00 57,83 54,79
10 Pokladní správa 31 016,00 52 928,20 28 041,00 90,41 52,98
  CELKEM 1 658 000,00 1 920 129,80 1 392 000,00 83,96 72,50

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář celkových výdajů na rok 2010 [ JPG • 66kB • 650×398 (8bit 3ch) ]

Sumář běžných výdajů:

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

Rozvoj obce 2 500,00 2 750,00 2 800,00 112,00 101,82
02 Městská infrastruktura 130 995,00 136 230,00 157 767,00 120,44 115,81
03 Doprava 152 388,00 80 000,50 163 192,00 107,09 203,99
04 Školství 122 229,00 133 854,40 167 593,00 137,11 125,21
05 Zdravotnictví a sociální oblast 30 583,00 202 436,50 41 923,00 137,08 20,71
06 Kultura a sport 45 533,00 51 194,20 46 038,00 101,11 89,93
07 Bezpečnost 2 980,00 4 281,00 3 323,00 111,51 77,62
08 Hospodářství 155 700,00 160 848,70 4 590,00 2,95 2,85
09 Vnitřní správa 327 596,00 347 525,20 286 219,00 87,37 82,36
10 Pokladní správa 29 496,00 51 408,20 23 555,00 79,86 45,82
  CELKEM 1 000 000,00 1 170 528,70 897 000,00 89,70 76,63


ikonka typu souboru image/jpeg Sumář běžných výdajů na rok 2010 [ JPG • 60kB • 569×360 (8bit 3ch) ]

Sumář kapitálových výdajů:

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

02 Městská infrastruktura 43 191,00 45 051,00 68 335,00 158,22 151,68
03 Doprava 10 400,00 7 465,80 21 500,00 206,73 287,98
04 Školství 113 650,00 135 076,00 160 038,00 140,82 118,48
05 Zdravotnictví a sociální oblast 19 000,00 32 855,30 20 993,00 110,49 63,90
06 Kultura a sport 1 250,00 5 381,60 150,00 12,00 2,79
08 Hospodářství 220 500,00 261 660,00 172 560,00 78,26 65,95
09 Vnitřní správa 248 489,00 260 591,40 46 938,00 18,89 18,01
10 Pokladní správa 1 520,00 1 520,00 4 486,00 - 295,13
  CELKEM 658 000,00 749 601,10 495 000,00 75,23 66,04

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář kapitálových výdajů na rok 2010 [ JPG • 56kB • 525×299 (8bit 3ch) ]

zpět na začátek

01 Rozvoj obce

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 500,00

2 750,00

2 800,00

112,00

101,82

 

Celkem

2 500,00

2 750,00

2 800,00

112,00

101,82

 

01 - Úhrn

2 500,00

2 750,00

2 800,00

112,00

101,82


Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 2.800 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1.600 tis. Kč na konzultační a poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí) a 300 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi. Částka 850 tis. Kč je určena na úhradu cen v soutěži Transformace území Ruzyně a na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje je do rozpočtu zařazena částka 50 tis. Kč.

zpět na začátek

02 Městská infrastruktura

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

10

Zemědělství a lesní hospodářství

150,00

150,00

230,00

153,33

153,33

22

Doprava

-

-

20 815,00

-

-

37

Ochrana životního prostředí

130 845,00

136 080,00

136 722,00

104,49

100,47

 

Celkem

130 995,00

136 230,00

157 767,00

120,44

115,81

 

Kapitálové výdaje

         

37

Ochrana životního prostředí

43 191,00

45 051,00

68 335,00

158,22

151,68

 

Celkem

43 191,00

45 051,00

68 335,00

158,22

151,68

 

02 - Úhrn

174 186,00

181 281,00

226 102,00

129,80

124,72


Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 230 tis. Kč je určeno 50 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu, částka 150 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území Městské části Praha 6 a finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč zahrnují výdaje na deratizaci veřejně přístupných prostranství v případě potřeby (přemnožení potkanů, výskyt sršních a vosích hnízd).

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje v celkové výši 20.815 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků, kdy novelou zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 26.3.2009 byla nově přenesena na vlastníka pozemních komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 10.632 tis. Kč. Částka 7.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a na úklid trvale neudržovaných pozemků pak částka ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.380 tis. Kč jsou určeny na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu, částka 50 tis. Kč připadá na úpravu povrchu těchto stanovišť a částka 100 tis. Kč je určena na výrobu informativních samolepek o umístění těchto kontejnerů. V případě výskytu bude, na základě rámcové smlouvy, proveden úklid mikroskládek na něž jsou vyhrazeny finanční prostředky ve výši 602 tis. Kč.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady

Částka 100 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem nepovolených skládek.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 30 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 125.660 tis. Kč, je zahrnut nákup materiálu ve výši 4.950 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových parkových laviček, v rámci projektu „Lavička“ částka 4.000 tis. Kč, na nákup drobných herních prvků na dětská hřiště částka 650 tis. Kč a na pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení částka 300 tis. Kč.

Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 40 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích Hadovka, Slunná, Krocínovská – Vostrovská, Královka a v Ciolkovského ulici je počítáno s částkou 700 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou 200 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 111.400 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena v roce 2009. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, jež je rozdělena do tří oblastí ve výši 62.000 tis. Kč a dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření částka ve výši 3.500 tis. Kč, na zamykání dětských hřišť ve výši 200 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 2.000 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 1.500 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 250 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na výsadbu a údržbu květin do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 10.000 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 450 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka ve výši 800 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť 500 tis. Kč a na výrobu, zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka ve výši 350 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 500 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 400 tis. Kč, částka ve výši 5.000 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Prahy 6 a na nespecifikované zahradnické práce na plochách veřejné zeleně (např. vyčištění kanalizačních vpustí) je určeno 250 tis. Kč. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 připadá částka v celkové výši 13.500 tis. Kč, na osázení pásů komunikační zeleně při ulici Evropská a osázení rabátek v lokalitě Dejvic, Bubenče a Břevnova celkem částka 2.500 tis. Kč, na úpravu zeleně v okolí dětského hřiště Pod Novým lesem částka ve výši 400 tis. Kč a na osázení středového pásu Evropské ulice devadesáti stromy připadá částka ve výši 3.000 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto seskupení zařazeny finanční prostředky na zpracování různých znaleckých a dendrologických posudků ve výši 300 tis. Kč..

Z finančních prostředků ve výši 7.770 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka ve výši 1.270 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) ve výši 2.500 tis. Kč, na opravy parkových cest a chodníčků v sídlištní zeleni, opravy a doplnění sadových obrub částka ve výši 3.000 tis. Kč a na opravy parkového a herního mobiliáře ve výši 1.000 tis. Kč.

Finanční prostředky určené na poskytnutí grantů na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství jsou zařazeny ve výši 500 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 100 tis. Kč.

Z kapitálových výdajů v celkové výši 68.335 tis. Kč připadá největší objem finančních prostředků na akci „Obnova parku Ve Struhách s orientálními prvky“ částka ve výši 29.000 tis. Kč. Na nákup projektové dokumentace k akci „Zelený pás Dejvic – park osobností“ je určeno 1.000 tis. Kč a částka 2.000 tis. Kč je určena na nákup studie k veřejnému projednávání k akci „Obnova ploch zeleně na sídlišti Petřiny“, kdy by vlastní realizace měla proběhnout v letech 2011 až 2013. Dále jsou ve výdajích zahrnuty finanční prostředky na rekonstrukce parků: „Malý Břevnov“ v částce 4.767 tis. Kč, „Náměstíčko V středu“ v částce 3.668 tis. Kč, „Fetrovská - Na Pískách“ v částce 4.000 tis. Kč, „Parčíku Červený vrch“ v částce 4.000 tis. Kč a „Park generála Píky – rekonstrukce dětského hřiště“ ve výši 4.500 tis. Kč. Realizovány též budou akce „Rekonstrukce dětského hřiště v Aleji Čs. exulantů“ ve výši 450 tis. Kč a „Rekonstrukce Bachmačského náměstí“ ve stylu romantického parku ve výši 1.000 tis. Kč, kdy bude provedena dosadba stromového patra a výsadba popínavých růží k pergolám. Ve výdajích jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 6.500 tis. Kč na „Výstavbu podzemních kontejnerových stání“ a na realizaci doplnění velkých herních prvků na dětská hřiště „Puškinovo náměstí ve výši 100 tis. Kč, „Jemenská – Syrská“ ve výši 300 tis. Kč a „Sportoviště Baba“ ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 6.900 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování, ze strany MČ Praha 6, projektu „Rehabilitace a zpřístupnění zahrady Břevnovského kláštera veřejnosti“ na základě Smlouvy o partnerství mezi Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově a Městskou částí Praha 6“, která byla schválena usnesením ZMČ Praha 6 č. 266/08 ze dne 15.2.2008, respektive jejích dodatků schválených usneseními č. 463/09 ze dne 27.2.2009 a 578/09 ze dne 13.11.2009.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Z celkových běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč připadají finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit, s částkou 100 tis. Kč je počítáno na úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy.

zpět na začátek

03 Doprava

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

22

Doprava

152 388,00

80 000,50

163 192,00

107,09

203,99

 

Celkem

152 388,00

80 000,50

163 192,00

107,09

203,99

 

Kapitálové výdaje

         

22

Doprava

10 400,00

7 465,80

21 500,00

206,73

287,98

 

Celkem

10 400,00

7 465,80

21 500,00

206,73

287,98

 

03 - Úhrn

162 788,00

87 466,30

184 692,00

113,46

211,16


Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 99.906 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizaci oprav v rámci „Chodníkového programu“. Na realizaci samotných oprav (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 95.500 tis. Kč (na oblast Baterie I. – 10.500 tis. Kč, Břevnov – Tejnka – 17.000 tis. Kč, Eliášova – 20.000 tis. Kč, Baterie III – 13.000 tis. Kč, Hošťálkova I. etapa – 15.000 tis. Kč a na souvislé opravy komunikací 20.000 tis. Kč). Částka ve výši 3.000 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k opravám.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 730 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na instalaci bezpečnostních povrchů Rocbinda a na nájemné za radary je určena částka ve výši 26 tis. Kč. Na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 100 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč

Kapitálové výdaje v celkové výši 5.000 tis. Kč jsou určeny na světelná signalizační zařízení s radarem a instalaci telematických systémů (4.000 tis. Kč) a na osazení přístřešků MHD na zastávkách autobusů (1.000 tis. Kč).

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 62.624 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ uzavřené v roce 2009. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 1“ ve výši 38.855 tis. Kč, „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 2“ ve výši 8.554 tis. Kč a „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 3“ ve výši 13.315 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky spojené s realizací dopravního značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů v rámci „Jarního úklidu“ ve výši 400 tis. Kč, „Letní mlžení a kropení komunikací“ ve výši 500 tis. Kč, „Mimořádný úklid komunikací“ ve výši 500 tis. Kč a finanční prostředky na úklid nahrnutého sněhu z chodníků ve výši 400 tis. Kč. V tomto oddíle jsou zařazeny i finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na příspěvek pro TSK hl.m. Prahy na navýšení mzdových prostředků této organizace v souvislosti s realizací komplexního úklidu komunikací na území Městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

V běžných výdajích jsou zařazeny finanční prostředky na pořízení stojanů na kola a dalších prvků na vybraných místech Prahy 6 ve výši 50 tis. Kč a výdaje spojené s tzv. „Cyklogenerelem“ ve výši 500 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 11.500 tis. Kč zahrnují výdaje nákup projektové dokumentace k akci „Garáže na náměstí Interbrigády“ ve výši 8.000 tis. Kč a výdaje na realizaci „Cyklostezky Markétská – Staré náměstí“ ve výši 3.500 tis. Kč.

Odd. 22 § 23 – Bezpečnost silničního provozu

Kapitálové výdaje v tomto oddíle zahrnují finanční příspěvek pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a TSK hl.m. Prahy na dopravně – bezpečnostní opatření na komunikacích I. třídy, v příštím roce spočívající v rozšíření nástupních ostrůvků MHD v ulicích Evropská, Milady Horákové, Patočkova a Bělohorská v celkové výši 5.000 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 112 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

zpět na začátek

04 Školství

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

120 999,00

132 546,40

167 593,00

138,51

126,44

32

Vzdělání a věda II.

1 230,00

1 308,00

-

-

-

 

Celkem

122 229,00

133 854,40

167 593,00

137,11

125,21

 

Kapitálové výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

113 650,00

135 076,00

160 038,00

140,82

118,48

 

Celkem

113 650,00

135 076,00

160 038,00

140,82

118,48

 

04 - Úhrn

235 879,00

268 930,40

327 631,00

138,90

121,83


Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 41.103 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Výdaje ve výši 1.955 tis. Kč jsou určeny na vypracování posudků, dokumentací k územnímu řízení, studií k investičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2011 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Částka 4.100 tis. Kč je určena na opravy a údržbu objektů, z toho připadá 3.000 tis. Kč na havárie a 1.100 tis. Kč na výměnu oken v MŠ Volavkova. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 34.538 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelům mateřských škol, na nájemné škol, které bude poskytováno účelově, na pojištění majetku, výuku anglického jazyka, dovybavení po rekonstrukci a granty. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků, 40 tis. Kč na úroky ze složených jistin a částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

V kapitálových výdajích v celkové výši 93.600 tis. Kč jsou zařazeny akce „MŠ Velvarská – výstavba nového objektu“ ve výši 60.000 tis. Kč, „MŠ Mládeže – navýšení kapacity včetně technologie kuchyně “ ve výši 3.600 tis. Kč, na nákup projektové dokumentace a zahájení akce „MŠ Mydlářka – výstavba nového objektu“ ve výši 15.000 tis. Kč a na nákup projektové dokumentace a zahájení akce „MŠ Bílá Hora – výstavba nového objektu“ ve výši 15.000 tis. Kč“.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 126.190 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na úhradu úroků souvisejících s jistotami z výběrových řízení. Z částky 1.410 tis. Kč budou uhrazeny překlady, posudky, dokumentace k územnímu řízení, studie, vícetisky projektových dokumentací a zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2011 a na výdaje pro žáky ZŠ spojené s návštěvami míst, kde se setkají s názornými příklady porušování či neuznávání základních etických a společenských standardů je určena částka ve výši 1.000 tis. Kč. Výdaje na opravy a údržbu jsou plánovány v celkové výši 39.000 tis. Kč. Z tohoto objemu je určeno 2.500 tis. Kč na havárie v objektech škol, na akci „Výměna oken ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2“ připadá částka ve výši 33.000 tis. Kč, na „opravu střechy ZŠ T.G. Masaryka v objektu Bílá Hora“ částka 1.000 tis. Kč, na „opravu tělocvičny v ZŠ Bílá“ částka ve výši 1.600 tis. Kč a na „opravu hřiště v ZŠ Emy Destinové“ částka 900 tis. Kč. Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepších pedagogů“ na území MČ Praha 6 a na věcné dary, určené pro tyto pedagogy je zařazena částka 100 tis. Kč. Částka 83.100 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol, dále prostředky pro správce PC sítí, vybavení ZŠ po rekonstrukcích, vybavení vzorových odborných pracovišť, účelové prostředky na nájemné, pojištění majetku, zkušební testy SCIO, soutěž v anglickém jazyce a granty. Finanční prostředky ve výši 1.440 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 20 tis. Kč je určena na nákup kolků, poplatky spojené se stavebním povolením a na případné soudní poplatky při vymáhání „školného“.

V kapitálových výdajích v celkové výši 66.438 tis. Kč jsou zařazeny akce „ZŠ nám. Interbrigády II. etapa – rekonstrukce objektu“ s náklady ve výši 32.038 tis. Kč, ZŠ Červený vrch – samostatný pavilon ve výši 31.900 tis. Kč a ZŠ Marjánka – modernizace vzduchotechniky ve výši 2.500 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 100 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč.

zpět na začátek

05 Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

34

Tělovýchova

130,00

130,00

130,00

100,00

100,00

35

Zdravotnictví

9 612,00

9 193,00

13 793,00

143,50

150,04

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

 

165 905,00

-

 

-

42

Politika zaměstnanosti

1 280,00

1 720,00

5 357,00

418,52

311,45

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

19 561,00

25 488,50

22 643,00

115,76

88,84

 

Celkem

30 583,00

202 436,50

41 923,00

137,08

20,71

 

Kapitálové výdaje

         

34

Tělovýchova

19 000,00

32 855,30

20 443,00

107,59

62,22

42

Politika zaměstnanosti

-

-

550,00

-

-

 

Celkem

19 000,00

32 855,30

20 993,00

110,49

63,90

 

05 - Úhrn

49 583,00

235 291,80

62 916,00

126,89

26,74


Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

Na úhradu provozu lékařské služby první pomocije v rozpočtu běžných výdajů na rok 2010 zařazena částka 3.196 tis. Kč, což je snížení oproti roku 2009 o 10 %.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytovaný Městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jsou vyčleněna pro občany Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Zahrnuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 4.997 tis. Kč. Blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 800 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 20 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, žijící na území Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 3.980 tis. Kč jsou určeny na financování specifické primární prevence. Na grantové řízení v rámci komunitního programu „Zdravá Šestka“ je vyčleněna částka 1.070 tis. Kč (350 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 450 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 270 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti nespecifické primární prevence). V rámci nakupovaných služeb v celkovém objemu 2.428 tis. Kč budou financovány terapeutické skupiny rodičů uživatelů drog, artefiletické dílny pro pedagogy, studenty a externí pracovníky středních škol, interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol, rozšířená péče školních psychologů, včasná intervence pro mládež a rodiny, zajištění akcí „Týden zdravé Šestky“, „Ladronkafest“, Antifetfest“ a „Brána volného času dokořán“. Prostředky ve výši 140 tis. Kč jsou plánovány na vzdělávání pedagogů a školních metodiků prevence, na dary pro pracovní skupinu školních metodiků prevence je počítáno s částkou 250 tis. Kč, na nákup metodických materiálů a publikací 35 tis. Kč, na věcné dary je určeno 30 tis. Kč a zbývající částka 27 tis. Kč bude použita na drobné pohoštění při realizaci vzdělávacích akcí.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 26 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V souladu s usnesením ZMČ č. 543/09 o Zřízení Organizační složky Městské části Praha 6 „PRO 6“ jsou v návrhu zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 5.357 tis. Kč. Z této celkové částky je určeno 3.240 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 271 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu a náhradních součástek do aut), částka 245 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, 883 tis. Kč bude použito na nákup služeb (85 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 60 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 50 tis. Kč na školení a vzdělávání, 604 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 19 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 50 tis. Kč na polepy automobilů a 5 tis. Kč na služby spojené s provozem osobních automobilů), 60 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 650 tis. Kč bude použito na příspěvky pro Armádu spásy, Emauzy a Etiencelle za úklid prostranství a 8 tis. Kč na pojistné majetku.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny prostředky ve výši 550 tis. Kč na nákup užitkového automobilu.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2010 jsou zařazeny ve výši 350 tis. Kč.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 13.152 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 400 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Finanční prostředky ve výši 2.701 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2010 smluvně zajištěno 20 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 5.960 tis. Kč. Částka 3.000 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, 700 tis. Kč je vyčleněno na volnočasové aktivity pro seniory, 1.500 tis. Kč je určeno na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulované nájemného formou daru, částka 700 tis. Kč je určena poštovné za odeslané dávky sociální péče, částka 20 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče je počítáno s částkou 40 tis. Kč.

zpět na začátek

06 Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

21

Cestovní ruch

500,00

500,00

1 660,00

332,00

332,00

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

39 233,00

45 705,60

35 633,00

90,82

77,96

34

Tělovýchova a zájmová činnost

5 800,00

4 988,60

8 745,00

150,78

175,30

 

Celkem

45 533,00

51 194,20

46 038,00

101,11

89,93

 

Kapitálové výdaje

         

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 250,00

3 693,00

150,00

12,00

4,06

34

Tělovýchova a zájmová činnost

 

1 688,60

-

-

-

 

Celkem

1 250,00

5 381,60

150,00

12,00

2,79

 

06 - Úhrn

46 783,00

56 575,80

46 188,00

98,73

81,64


Běžné výdaje v celkové výši 1.660 tis. Kč jsou spojeny zejména s činností „Turistického informačního centra MČ Praha 6“. Na zajištění vlastního provozu připadá částka ve výši 960 tis. Kč. Pro jeho potřeby budou vydány „Pohlednice Prahy 6“ ve výši 40 tis. Kč, publikace „České kuriozity“ ve výši 60 tis. Kč, na pořízení DVD se sestřihem týdenních reportáží je určeno 100 tis. Kč, na plastové karty s motivy „7 divů Prahy 6“ částka ve výši 40 tis. Kč, na vydání brožury „Procházky s Prahou 6“ částka ve výši 200 tis. Kč a na „trhací mapy Prahy 6“ částka ve výši 60 tis. Kč.

Dále jsou v tomto oddíle zařazeny běžné výdaje spojené s opravou, údržbou a instalací směrníků a dodatkových tabulí v celkové výši 200 tis. Kč.

V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 5.405 tis. Kč jsou zařazeny akce Pocta Carl Czerny (35 tis. Kč), Dejvické hudební léto (100 tis. Kč), Hanspaulský festival (50 tis. Kč), Kytara napříč žánry (50 tis. Kč), Motolice (120 tis. Kč), Hudební festival – Dechovky – Víkendy ve Hvězdě (2.600 tis. Kč), Opera v Šárce (1.500 tis. Kč), Den Prahy 6 – koncert (550 tis. Kč) a Rybova mše vánoční (400 tis. Kč).

Z celkových uvedených výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 22 tis. Kč (nákup grafického papíru, květinová výzdoba, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí ap.), na služby, pronájem a poplatky částka ve výši 5.263 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí částka 70 tis. Kč, na nákup drobných dárků pro účastníky těchto akcí je určena částka ve výši 30 tis. Kč a na poskytnuté příspěvky 20 tis. Kč.

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické

Částka ve výši 550 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Běžné výdaje tohoto oddílu jsou v celkové výši 2.400 tis. Kč. V gesci OKSZ jsou zařazeny výdaje ve výši 750 tis. Kč a zahrnují výdaje na výrobu sborníků k výstavám a k činnosti MČ Praha 6 ve výši 500 tis. Kč a výrobu brožury „Volný čas na Praze 6“ ve výši 250 tis. Kč.

V gesci OÚR je vydání knihy o Dejvicích, na kterou je určena částka ve výši 1.250 tis. Kč a dále tisk sborníků k výstavě „Praha 6 mění tvář“ ve výši 200 tis. Kč.

Vydání publikace „Praha 6 očima dětí“ na níž je určeno 200 tis. Kč bude zajišťovat OŠ.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 4.913 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na následující výstavy:

V gesci OKSZ bude uspořádána výstava v Bruselu, jejíž financování bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.2491/09 ze dne 24.6.2009, která se neuskutečnila v roce 2009, a to formou dvou expozic. Jedna bude v Pražském domě a druhá v kulturním centru čtvrti Uccle. Celkové výdaje na tuto akci jsou ve výši 2.163 tis. Kč. Dále budou uspořádány výstavy v Písecké bráně ve výši 320 tis. Kč a na „Výstavu k 28. říjnu“ připadá částka ve výši 210 tis. Kč.

V gesci OÚR bude zrealizována především výstava „Praha 6 mění tvář – bienále“ s výdaji ve výši 1.400 tis. Kč, dále pak výstava související se soutěží „Transformace území Ruzyně“, na níž je určena částka 100 tis. Kč a na zhotovení modelů objektů Prahy 6, pro uvedené výstavy, je počítáno s částkou 60 tis. Kč. K výše uvedené výstavě v Bruselu budou v gesci OÚR vyrobeny výstavní panely ve výši 560 tis. Kč.

OŠ bude pořádat výstavu k publikaci „Praha 6 očima dětí“ na níž jsou určeny finanční prostředky o objemu 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce

Částka ve výši 40 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 20 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

V běžných výdajích v celkové výši 1.870 tis. Kč jsou zahrnuty částky, které jsou určeny jako finanční příspěvky na podporu kultury na území Městské části Praha 6. Jedná se o příspěvek UNIJAZZ KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč a finanční prostředky určené na granty v oblasti kultury na volnočasové aktivity 700 tis. Kč. Dále jsou v oddíle zařazeny výdaje na „Kampaně a obecní programy“ ve výši 300 tis. Kč, na „Slavnostní akce Čs. svaz bojovníků“ ve výši 20 tis. Kč, na „Kulturní akce pro seniory – návštěvy divadel“ ve výši 250 tis. Kč a na květinové dary k významným událostem ve výši 200 tis. Kč.

Z celkových výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 5 tis. Kč (nákup grafického papíru, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na služby a pronájmy je určena částka ve výši 565 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na nákup květinových darů připadá 200 tis. Kč a na finanční prostředky poskytnuté jako tzv. granty v kulturní oblasti částka 1.100 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 2.250 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků, pamětních desek a na opravy drobné architektury (Kaple sv. Michala na Hanspaulce) ve výši 1.250 tis. Kč. Dále 900 tis. Kč je na „památkový grant“ určený na opravy či rekonstrukce památkově chráněných budov a 100 tis. Kč na je „Cenu starosty MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny výdaje na pamětní desku generálu Eliášovi ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 33 § 30 – Činnosti církví

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek na pomoc církvím, zejména na opravu či rekonstrukce nemovitých památek.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Celkové výdaje ve výši 850 tis. Kč jsou určeny na vysílání reportáží o Praze 6.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky

Z výdajů ve výši 1.100 tis. Kč je určena částka ve výši 950 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka ve výši 150 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

Celkové běžné výdaje ve výši 1.600 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 125 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 665 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 30 tis. Kč a na nákup darů ve výši 780 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Celkové výdaje ve výši 13.805 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: Masopust (100 tis. Kč), Velikonoce 2010 (550 tis. Kč), Slavnosti na Štrozoku (700 tis. Kč), Čarodějnice na Ladronce (250 tis. Kč), Dejvické květnové slavnosti (2.750 tis. Kč), Dětský den (500 tis. Kč), Bitva na Bílé Hoře (250 tis. Kč), Břevnovské posvícení (200 tis. Kč), Reprezentační ples (100 tis. Kč), Společenský večer (2.000 tis. Kč), Den Prahy 6 (350 tis. Kč), Den seniorů (700 tis. Kč), Vánoce Prahy 6 – program (2.000 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 v roce 2010 (1.505 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 – doplatek za rok 2009 (800 tis. Kč), Advent v Písecké bráně v roce 2010 (950 tis. Kč) a Advent v Písecké bráně – doplatek za rok 2009 (100 tis. Kč).

Z celkových výdajů na společenské akce připadá na nákup drobného hmotného majetku a materiálu částka ve výši 1.070 tis. Kč (nákup grafického papíru, květinové výzdoby, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na nákup pohonných hmot (vyhřívání stanu pro akci Vánoce Prahy 6) částka ve výši 90 tis. Kč a na služby a pronájmy částka ve výši 11.693 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce). Na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí je určena částka 165 tis. Kč a na opravu a údržbu vánočního osvětlení částka ve výši 450 tis. Kč. Na nákup drobných dárků pro účastníky akcí pořádaných m.č. Praha 6 je zařazena částka ve výši 314 tis. Kč a částka ve výši 23 tis. Kč je určena na poplatky odváděné v rámci těchto akcí.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Výdaje v celkové výši 8.045 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované Městskou částí Praha 6, z nichž připadá na granty na rekonstrukce sportovišť pro jednotlivé tělovýchovné oddíly částka ve výši 2.750 tis. Kč a na všeobecné granty v oblasti sportu částka ve výši 700 tis. Kč. Na mimořádnou podporu sportovních klubů, kterých se dotýká finanční krize a měl by jim být snížen dopad nižšího příspěvku odváděného do tělovýchovy společností SAZKA a.s., je počítáno s částkou ve výši 2.500 tis. Kč.

Další výdaje jsou na již většinou tradiční akce: Pohár Prahy 6 (300 tis. Kč), Šachový turnaj žáků (25 tis. Kč), Dětská 50 (30 tis. Kč), Břevnovských 10 mil a 5 km (10 tis. Kč), Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě (150 tis. Kč), Squashový turnaj (20 tis. Kč), Turnaj žáků v kopané Dukla (20 tis. Kč), Turnaj žáků v kopané Aritma (20 tis. Kč), Memoriál J. Odložila (200 tis. Kč), Sportovní den Plaváček (30 tis. Kč), Šárecký okruh (10 tis. Kč), Memoriál L. Tomíčka (150 tis. Kč) a Pražská 50 (30 tis. Kč). Na podporu významných sportovců a sportovních organizací MČ Praha 6 bude vynaloženo 400 tis. Kč a na úspěšnou akci „Zacvičte si s Prahou 6“ je počítáno s částkou 600 tis. Kč. Na nákup pohárů, ocenění a drobného materiálu ke sportovním soutěžím je pak počítáno s částkou ve výši 100 tis. Kč.

Z celkové sumy vynaložené na sportovní akce připadá na nákup materiálu 15 tis. Kč (nákup papíru, kartonů, barev na výrobu pozvánek a plakátů, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na nákup služeb a pronájem 1.845 tis. Kč (pronájem sportovišť pro soutěže, služby rozhodčích, ozvučení akcí, roznos propagačních letáků, foto služby), na pohoštění pro účastníky shora uvedených sportovních akcí 15 tis. Kč a na nákup pohárů a věcných cen pro vítěze sportovních akcí 220 tis. Kč a na finanční prostředky, poskytnuté jako tzv. granty v této oblasti je určena částka ve výši 5.950 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže
Částka 700 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

zpět na začátek

07 Bezpečnost

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

52

Civilní připravenost

80,00

1 531,00

168,00

210,00

10,97

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 800,00

2 650,00

3 055,00

109,11

115,28

55

Požární ochrana

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

Celkem

2 980,00

4 281,00

3 323,00

111,51

77,62

 

07 - Úhrn

2 980,00

4 281,00

3 323,00

111,51

77,62


Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje v celkové výši 168 tis. Kč jsou určeny na pořízení map, informačních letáků a naučných videokazet v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách ve výši 15 tis. Kč, dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 ve výši 8 tis. Kč a údržbu tohoto záložního krytu ve výši 40 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 105 tis. Kč zahrnuje výdaje vedoucí k zajištění přípravy řešení krizových situací a mimořádných událostí (školení obyvatelstva) na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 3.055 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nákup technického vybavení pro služebny Městské Policie na území Prahy 6 ve výši 200 tis. Kč a pro služebny OŘ Policie ČR Praha 6 taktéž ve výši 200 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin. Dále je zde zahrnut finanční příspěvek hl. městu Praze na rozšíření stávajícího kamerového systému na území městské části Praha 6 ve výši 250 tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup dětských bezpečnostních vestiček. Realizace opatření prevence kriminality zahrnují výdaje na výrobu a aktualizaci letáků „Bezpečná ulice“ v částce 30 tis. Kč a aktualizaci a výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ (dotisk na základě změn obsazení okrsků Městské policie Praha 6) ve výši 140 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč je určena na projekt „Osvětlení rizikových míst“. V rámci programu „STOP odcizenému vozidlu„ je počítáno s částkou 30 tis. Kč určenou na výstavbu kamerových systémů na výjezdových komunikacích pro zachycení kradených vozidel. Částka 1.855 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

Běžnévýdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (50 tis. Kč) a Suchdol (50 tis. Kč), které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území MČ Praha 6.

zpět na začátek

08 Hospodářství

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

25

Podpora podnikání

 

683,00

-

-

-

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

155 700,00

160 165,70

4 590,00

2,95

2,87

 

Celkem

155 700,00

160 848,70

4 590,00

2,95

2,85

 

Kapitálové výdaje

         

25

Podpora podnikání

 

1 378,00

-

-

-

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

220 500,00

260 282,00

172 560,00

78,26

66,30

 

Celkem

220 500,00

261 660,00

172 560,00

78,26

65,95

 

08 - Úhrn

376 200,00

422 508,70

177 150,00

47,09

41,93


Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 4.590 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 60 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 480 tis. Kč je určena na zimní údržbu pozemků a údržbu veřejné zeleně, kdy se jedná o nemovitý majetek, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč budou použity na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Jedná se o pozemky, na kterých jsou nějaké stavby jako třeba schodiště, asfaltový či jiný povrch a jsou veřejně přístupné (ale nejsou klasickými komunikacemi).

Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 2.650 tis. Kč, která zahrnuje 1.400 tis. Kč na krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pod Marjánkou 1906 – poliklinika, Pelléova 91 – Pelléova vila a K Brusce 208 – Písecká brána) a částka ve výši 1.250 tis. Kč, kdy se jedná o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 určené jako dotace do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným výší potřebných finančních prostředků na opravy související s investiční akcí „Rooseveltova 611 – 619 – výměna oken a rekonstrukce interiérů“.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu jsou navrženy v celkové výši 172.560 tis. Kč. Jsou v nich zařazeny realizace akcí v blocích domů „Nad Kajetánkou 2, 4, 6, 8 a Patočkova 31, 33, 35, 37 – I. a II.etapa rekonstrukce“ v celkové výši 39.200 tis. Kč a “Rooseveltova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Terronská 25, Jugoslávských partyzánů 8 – dokončení I.etapy“ v celkové výši 25.000 tis. Kč, kdy částka bude použita na nové rozvody topení a napojení na nové kotelny. Dále jsou zde zařazeny akce „Hermelínská 1203/6 – I.a II.etapa rekonstrukce“ ve výši 12.000 tis. Kč, „KC Kaštan - revitalizace zahrady“ ve výši 1.620 tis. Kč, „Šantrochova 1882/3 – zateplení fasády“ ve výši 2.240 tis. Kč, „Šlikova 1179/24 – zateplení objektu“ ve výši 1.300 tis. Kč, „Za Hládkovem 678/16 – rekonstrukce výtahu“ v celkové výši 1.500 tis. Kč, kdy výtah v domě již neodpovídá současným normám a nelze jej lokálně opravit, „Meziškolská 1120/2 – provedení hydroizolací základů budovy“ v celkové výši 800 tis. Kč a „Zelená 1084/15 - Dejvické divadlo – vybudování klimatizace“ ve výši 2.500 tis. Kč. Nakoupeny budou projektové dokumentace k akcím v blocích domů „Jílkova 2, 4, 6, 8 a Nad Kajetánskou 1, 3, 5 – I. a II.etapa rekonstrukce“ ve výši 1.000 tis. Kč a pro objekt „Božkova 1610/10 – rekonstrukce I. a II. etapa“ ve výši 500 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na odkup zbývající poloviny domu a pozemku „Neherovská 1919/18“ ve výši 18.000 tis. Kč, na demolici prázdného objektu „Dejvická 184/4“ ve výši 6.000 tis. Kč, kde na uvolněném místě postaví na svoje náklady. SNEO a.s. parkovací dům a na akci „Likvidace nádrží na LTO na pozemku 417/1, k.ú. Liboc“ ve výši 3.000 tis. Kč po bývalé olejové kotelně včetně celkové sanace pozemku. Ve výdajích jsou též zařazeny dvě akce přecházející z roku 2009, a to „Rooseveltova 611 – 619 – výměna oken a rekonstrukce interiérů“ ve výši 22.000 tis. Kč a „Dejvická 919/38 – rekonstrukce objektu včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“ ve výši 35.900 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

zpět na začátek

09 Vnitřní správa

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

61

Územní samospráva

327 596,00

347 515,40

282 955,00

86,37

81,42

62

Jiné veřejné služby a činnosti

-

9,80

3 264,00

-

33 306,12

 

Celkem

327 596,00

347 525,20

286 219,00

87,37

82,36

 

Kapitálové výdaje

         

61

Územní samospráva

248 489,00

260 591,40

46 938,00

18,89

18,01

 

Celkem

248 489,00

260 591,40

46 938,00

18,89

18,01

 

09 - Úhrn

576 085,00

608 116,60

333 157,00

57,83

54,79


Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 15.740 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 10.445 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Nákup materiálu ve výši 150 tis. Kč zahrnuje nákup knih, časopisů, odborné literatury, publikací, květinové výzdoby, kancelářských potřeb a doplňků včetně drobného materiálu) a částka 7 tis. Kč je určena na případné kurzovní ztráty v souvislosti se služebními cestami. Ve výdajích na služby v celkové výši 1.763 tis. Kč je zahrnuta zejména úhradapoplatků a používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů (900 tis. Kč), seminářů, kurzů či školení (100 tis. Kč), výdaje spojené s konáním ZMČ Praha 6 (430 tis. Kč) a tisk „Programového prohlášení RMČ“ (150 tis. Kč). Ostatní výdaje v celkové výši 1.450 tis. Kč obsahují především občerstvení na jednáních ZMČ Praha 6 (150 tis. Kč), RMČ Praha 6 (200 tis. Kč) a jednotlivých komisí a výborů (105 tis. Kč) a pohoštění hrazené v rámci reprefondů starosty a uvolněných členů ZMČ Praha 6 (620 tis. Kč), dále náklady spojené s tuzemskými služebními cestami (200 tis. Kč) a příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající (100 tis. Kč) a na nákup věcných darů v rámci reprefondů je rozpočtováno celkem 207 tis. Kč. Oddíl dále zahrnuje výdaje ve výši 50 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, částku 1.620 tis. Kč na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a dary předsedům komisí a výborů a na penzijní připojištění je rozpočtována částka 48 tis. Kč.

Z běžných výdajů v celkové výši 390 tis. Kč připadá na „Setkání vedení radnice s občany“ částka ve výši 140 tis. Kč, na „Setkání vedení radnice s velvyslanci“ částka ve výši 200 tis. Kč a „Novoroční snídani s čestnými občany“ částka 50 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – vlastní činnost ÚMČ

Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami, je určeno 5 tis. Kč a na nákup pohonných hmot a mazadel pro vozidla zařazená do autoparku ÚMČ Praha 6 je určena částka ve výši 800 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 22.580 tis. Kč zahrnuje služby pošt ve výši 2.000 tis. Kč, telefonní poplatky za pevné linky a provoz mobilních telefonů ve výši 3.600 tis. Kč, pojistné autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 300 tis. Kč a poplatky za vedení účtů ve výši 120 tis. Kč. V tomto seskupení jsou dále zahrnuty platby za nájmy (např. depozit uměleckých předmětů či pronájmy sportovišť v rámci SFZ) ve výši 80 tis. Kč. Na konzultační a poradenské služby je určena částka ve výši 2.500 tis. Kč a zahrnuje například procesní audit (1.880 tis. Kč) či audit hospodaření Městské části Praha 6 (500 tis. Kč). Na služby školení a vzdělávání připadá částka ve výši 3.600 tis. Kč a zahrnuje kurzy, školení a semináře potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ Praha 6. Dále je zde zahrnuto 7.380 tis. Kč na ostatní služby, což zahrnuje zejména příspěvky na stravování zaměstnanců z rozpočtu ÚMČ Praha 6 ve výši 1.350 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.422 tis. Kč. Ostatní služby v celkové výši 3.728 tis. Kč zahrnují například vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 250 tis. Kč, inzerci ve výši 80 tis. Kč, reprografické práce ve výši 150 tis. Kč či služby pro autoprovoz ÚMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč. Dále jsou zde obsaženy výdaje na likvidaci kancelářského nábytku z náhradních prostor a přestěhování uměleckých předmětů v celkové výši 2.300 tis. Kč, dále výroba razítek a tisk vizitek ve výši 260 tis. Kč a výdaje na ostatní drobné služby v celkové výši 518 tis. Kč. Do nově zrekonstruované budovy ÚMČ je také počítáno se službami hostesek ve výši 3.000 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují výdaje na věcné dary v rámci schválených reprefondů tajemnice ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 95 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu příspěvku Městské části Praha 6 za členství v institutu auditorů, sdružení tajemníků a členství v Asociaci pro komunikaci ve veřejném sektoru

Na nákup kolků a dálničních známek pro vozový park ÚMČ Praha 6 je vyčleněna částka ve výši 25 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na příspěvky k penzijnímu připojištění, dary při životních jubileích a odměny při odchodu do důchodu v celkové výši 1.975 tis. Kč, které jsou hrazeny v rámci výdajů Sociálního fondu zaměstnavatele a náhrady mezd v době nemoci ve výši 400 tis. Kč.

Zbylé běžné výdaje v celkové výši 581 tis. Kč tvoři finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč, určené jako sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ze Sociálního fondu zaměstnavatele a dále částka ve výši 561 tis. Kč, která představuje běžnou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele a je určena k řešení nepředvídatelných událostí v rámci zaměstnanců ÚMČ Praha 6.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 1.238 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s dokončením rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23 ve výši 1.088 tis. Kč a stavební rozdělení pracoviště v ulici Wintrova (vstup do archivu) ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Odbor sociálních věcí ÚMČPraha 6

Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou určeny nákup poukázek hmotné nouze, kdy po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu MČ Praha 6.

Běžné výdaje v celkové výši 1.554 tis. Kč obsahují nájemné za používání obřadní síně v Pelléově vile ve výši 1.050 tis. Kč, dále vybavení této obřadní síně ve výši 265 tis. Kč, květinovou výzdobu pro potřeby obřadní síně ve výši 210 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 20 tis. Kč a informační systém v Pelleově vile 5 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními jsou plánovány ve výši 4 tis. Kč.

Z běžných výdajů v celkové výši 4.420 tis. Kč připadá částka 1.000 tis. Kč na nákup reprezentačních předmětů, na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 250 tis. Kč, na novinky zasílané formou SMS a MMS zpráv částka 250 tis. Kč a na pořízení DVD s aktuálními reportážemi z území MČ Praha 6 částka 100 tis. Kč. Na provoz a údržbu www stránek Praha 6 připadá částka ve výši 1.250 tis. Kč, na monitoring jejich návštěvnosti částka 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek částka 100 tis. Kč a na jejich analýzu činí rozpočet 50 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 300 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 pak částka 400 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady jsou ve výši 450 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá 100 tis. Kč. a na monitoring a mediální analýzu tisku 120 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Právní odbor ÚMČPraha 6

Běžné výdaje v celkové výši 4.000 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 3.000 tis. Kč, výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 80 tis. Kč. 800 tis. Kč je určeno na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených městskou částí Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků.

Běžné výdaje v celkové výši 22.025 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové výši 6.795 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup odborné literatury a norem ve výši 25 tis. Kč, nákup vybavení obměnou za zastaralou techniku v celkové výši 4.245 tis. Kč, kdy se jedná o nákup počítačů (1.000 tis. Kč), LCD monitory (500 tis. Kč), tiskárny (100 tis. Kč), nákup 50 notebooků (2.000 tis. Kč), servery (100 tis. Kč), síťové prvky (150 tis. Kč), ostatní vybavení (scannery, čtečky karet apod. ve výši 150 tis. Kč), dále nákup mobilních telefonů (65 tis. Kč), kopírovací stroje (120 tis. Kč) a digitální fotoaparáty (60 tis. Kč), dále nákup spotřebního materiálu ve výši 2.525 tis. Kč zahrnuje zejména na nákup tonerů, náplní do tiskáren a pásek (1.100 tis. Kč), xeroxový papír a papír do tiskáren (915 tis. Kč), náhradní díly k výpočetní technice (200 tis. Kč), nosiče dat a zálohovací pásky (150 tis. Kč), inkoust do tiskáren (150 tis. Kč) a příslušenství do mobilních telefonů (10 tis. Kč).

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 12.670 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 700 tis. Kč, školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 v práci s výpočetní technikou v částce 800 tis. Kč a výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 2.000 tis. Kč. Výdaje na digitalizaci archivů odboru výstavby ÚMČ Praha 6 jsou ve výši 5.500 tis. Kč, na technickou podporu informačních soustav ve výši 750 tis. Kč, podporu programu Gordic ve výši 150 tis. Kč, na nákup antivirů, antispamů a podporu a úpravu stávajícího software ve výši 650 tis. Kč a na propojení detašovaných pracovišť daty a telefony ve výši 300 tis. Kč. Na služby týkající se velínu ODŽP je určeno 1.200 tis. Kč a na renovaci tonerů částka ve výši 120 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení v celkové výši 2.560 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu výpočetní techniky ve výši 100 tis. Kč, opravy a údržbu kopírovacích strojů 900 tis. Kč a opravy fotoaparátů, mobilních telefonů ve výši 10 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup licencí ve výši 900 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 450 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 23.100 tis. Kč obsahují „Rozvoj jádra informačního systému“ ve výši 450 tis. Kč, „Rozvoj datového jádra“ ve výši 100 tis. Kč, nákup ostatního výše nespecifikovaného software ve výši 250 tis. Kč, zavedení programu Gordic-Ginis ve výši 4.500 tis. Kč a nákup ostatního výše nespecifikovaného hardware ve výši 200 tis. Kč. Na nákup „scannerů“ jsou určeny finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, „notebooků“ ve výši 300 tis. Kč, „serverů“ ve výši 1.500 tis. Kč a „síťových prvků“ ve výši 2.200 tis. Kč. Na vybavení kanceláří „videokonferencemi“ je určena částka ve výši 600 tis. Kč, vybavení „kanceláří hardware“ bude ve výši 3.300 tis. Kč, na „Velín ODŽP“ je určena částka 2.100 tis. Kč, na „hlasovací zařízení do zasedací místnosti v 7.nadzemním podlaží“ částka ve výši 4.500 tis. Kč, na „bezdrátový přístup k internetu v budově Čs. armády 23“ částka ve výši 300 tis. Kč a na vybudování „Dohledového centra ve velínu ODŽP“ s propojením na kamerový systém Městské Policie připadá částka ve výši 2.000 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – provoz a správa budov

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 22.600 tis. Kč jsou spjaty se zrekonstruovanou budovou Čs. armády 23 a zahrnují „Rekonstrukci 7. nadzemního podlaží budovy“ ve výši 14.500 tis. Kč, „Výstavnické systémy a výzdobu budovy“ ve výši 3.000 tis. Kč, „Doplnění informačního a navigačního systému budovy“ ve výši 1.000 tis. Kč, nákup „nádob na separovaný odpad“ ve výši 650 tis. Kč, „doplnění rotomatů“ ve výši 400 tis. Kč, „vybavení zasedací místnosti v 7. nadzemním podlaží“ ve výši 2.400 tis. Kč a „dovybavení mobiliářem“ ve výši 500 tis. Kč. Nákup „posilovacích přístrojů“ pro tuto budovu ve výši 150 tis. Kč je hrazen z prostředků v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 10 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Z běžných výdajů v celkové výši 3.254 tis. Kč připadá na služby delegací 300 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka 100 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty zastupitelů a zaměstnanců ve výši 1.300 tis. Kč, pohoštění pro delegace částka 900 tis. Kč, na dary pro delegace 650 tis. Kč a na poplatky spojené se zahraničními služebními cestami částka ve výši 4 tis. Kč.

Dále je do výdajů zařazen příspěvek za členství Městské části Praha 6 v institutu auditorů, sdružení tajemníků a členství v Asociaci pro komunikaci ve veřejném sektoru v celkové výši 103 tis. Kč.

Na nákup kolků a dálničních známek pro vozový park ÚMČ Praha 6 je vyčleněna částka ve výši 25 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 2.775 tis. Kč jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci (nově od 1.1.2009) ve výši 800 tis. Kč a příspěvky k penzijnímu připojištění, dary při životních jubileích a odměny při odchodu do důchodu v celkové výši 1.975 tis. Kč, které jsou hrazeny v rámci výdajů Sociálního fondu zaměstnavatele.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve výši 20 tis. Kč zahrnují sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Kapitálové výdaje ve výši 2.100 tis. Kč jsou určeny na nákup 7 multifunkčních síťových zařízení, kdy jedno toto zařízení v sobě obsahuje kopírku, scanner a tiskárnu.

zpět na začátek

10 Pokladní správa

Odd.

Text

SR 2009

UR k 30.9.2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

% k SR

% k UR

 

Běžné výdaje

         

63

Finanční operace

12 965,00

12 965,00

12 965,00

100,00

100,00

64

Ostatní činnosti

16 531,00

38 443,20

10 590,00

64,06

27,55

 

Celkem

29 496,00

51 408,20

23 555,00

79,86

45,82

 

Kapitálové výdaje

         

64

Ostatní činnosti

1 520,00

1 520,00

4 486,00

-

295,13

 

Celkem

1 520,00

1 520,00

4 486,00

-

295,13

 

10 - Úhrn

31 016,00

52 928,20

28 041,00

90,41

52,98


Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 12.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 6.200 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 6.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti
Běžné výdaje v celkové výši 16.531 tis. Kč zahrnují 120 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, výdaje na likvidaci nadací registrovaných na odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 6 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve výši 10 tis. Kč, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 16.301 tis. Kč představuje nespecifikovanou rozpočtovou rezervu městské části Praha 6, v níž je počítáno s částkou 10.000 tis. Kč na výdaje spojené se snížením dopadů deregulace nájemného na občany Městské části Praha 6 a s částkou ve výši 4.000 tis. Kč je počítáno na výdaje spojené s realizací sociálně aktivizačních programů pro seniory v rámci připravovaného oddělení seniorů OSV ÚMČ Praha 6, zbylá část ve výši 2.301 tis. Kč představuje nespecifikovanou rezervu. Plánované kapitálové výdaje v celkové výši 1.520 tis. Kč představují nespecifikovanou investiční rozpočtovou rezervu městské části Praha 6 na rok 2009.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz