Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2016 ›› Výdaje ›› detail/podstránka

Výdaje městské části Praha 6 na rok 2016

Sumář celkových výdajů:

           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Návrh

%

%

   

2015

k 31.12.2015

rozpočtu

k SR

k UR

       

na rok 2016

   

01

Rozvoj obce

5 613,00

7 982,80

6 510,00

115,98

81,56

02

Městská infrastruktura

145 726,00

154 857,50    

121 046,00    

83,06

78,17

03

Doprava

52 792,00    

72 823,90    

51 839,00    

98,19    

71,18    

04

Školství

276 816,00    

286 028,60    

215 867,00    

77,98    

75,47    

05

Zdravotnictví a sociální oblast

44 441,00    

51 165,70    

50 010,00    

112,53    

97,74    

06

Kultura a sport

23 200,00    

28 516,40    

26 310,00    

113,41    

92,26    

07

Bezpečnost

2 114,00    

2 236,00    

2 855,00    

135,05    

127,68    

08

Hospodářství

123 297,00    

129 148,90    

107 017,00    

86,80    

82,86    

09

Vnitřní správa

247 396,00    

257 671,00    

238 793,00    

96,52    

92,67    

10

Pokladní správa

34 260,00    

102 226,80    

29 886,00    

 87,23    

29,23    

 

CELKEM

955 655,00    

1 092 656,80    

850 133,00    

88,96    

77,80    

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

náhled souboru

 

Sumář běžných výdajů:

           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Návrh

%

%

   

2015

k 31.12.2015

rozpočtu

k SR

k UR

       

na rok 2016

   

01

Rozvoj obce

2 113,00    

2 872,00    

2 310,00    

109,32    

80,43    

02

Městská infrastruktura

126 976,00    

132 707,70    

115 346,00    

90,84    

86,92    

03

Doprava

52 792,00    

72 781,50    

 50 039,00    

94,79    

 68,75    

04

Školství

137 525,00    

161 136,50    

135 907,00    

98,82    

84,34    

05

Zdravotnictví a sociální oblast

37 441,00    

46 125,90    

37 870,00    

101,15    

82,10    

06

Kultura a sport

21 720,00    

24 701,40    

23 550,00    

108,43    

95,34    

07

Bezpečnost

2 114,00    

2 236,00    

  2 105,00    

99,57    

94,14    

08

Hospodářství

23 697,00    

24 037,90    

10 867,00    

45,86    

45,21    

09

Vnitřní správa

244 596,00    

254 636,00    

232 993,00    

95,26    

91,50    

10

Pokladní správa

29 681,00    

101 051,20    

19 146,00    

64,51    

18,95    

 

CELKEM

678 655,00    

822 286,10    

630 133,00    

 92,85    

 76,63    

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

náhled souboru

 

Sumář kapitálových výdajů:

           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Návrh

%

%

   

2015

k 31.12.2015

rozpočtu

k SR

k UR

       

na rok 2016

   82,19    

01

Rozvoj obce

3 500,00    

5 110,00    

 4 200,00    

 

02

Městská infrastruktura

18 750,00    

22 149,80    

5 700,00    

30,40    

 25,73    

03

Doprava

-

42,40    

1 800,00    

-

4 245,28    

04

Školství

139 291,00    

124 892,10    

79 960,00    

57,41    

95,77

05

Zdravotnictví a sociální oblast

7 000,00    

5 039,80    

12 140,00    

173,43    

16,49

06

Kultura a sport

1 480,00    

3 815,00    

2 760,00    

186,49     

72,35    

07

Bezpečnost

-

-

750,00    

-

-

08

Hospodářství

99 600,00    

105 111,00    

96 150,00    

96,54    

91,47    

09

Vnitřní správa

 2 800,00    

3 035,00    

5 800,00    

207,14    

191,10    

10

Pokladní správa

4 579,00    

1 175,60    

10 740,00    

234,55    

913,58    

 

CELKEM

277 000,00    

270 370,70    

220 000,00    

79,42    

81,37    

 

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:

náhled souboru

 

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

36

63

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Finanční operace

2 103,00    

10,00

2 862,00    

10,00

2 300,00    

10,00

109,37    

100,00

80,36 

100,00  

 

Celkem

2 113,00

2 872,00

2 310,00    

109,32    

80,43    

 

Kapitálové výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 500,00    

5 110,00    

4 200,00    

-

82,19    

 

Celkem

3 500,00    

5 110,00    

4 200,00    

-

82,19    

 

01 - Úhrn

5 613,00    

7 982,00    

6 510,00    

      115,98    

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 2.310 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 250 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 200 tis. Kč na reprografické
a fotografické práce spojené se studiemi, výdaje ve výši 50 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu, částku 400 tis. Kč na přípravu strategického plánu Prahy 6, výdaje v celkové výši 750 tis. Kč na studie změn územního plánu HMP (300 tis. Kč – Nová Ruzyně, 150 tis. Kč – Veleslavín, 150 tis. Kč – Strahov, 150 tis. Kč – Nový Špejchar), částku
150 tis. Kč spojenou s industriálním územím Papírenská, výdaje ve výši 200 tis. Kč na analýzu městského parteru a částku 300 tis. Kč na soutěž spojenou s realizací promenády Baba. Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

 

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.200 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu
ve výši 2.900 tis Kč, a to na „Rekonstrukce Heyrovského náměstí“ (200 tis. Kč), „Rekonstrukce Dejvické ulice“ (2.000 tis. Kč) a „Lávka Horoměřická“ (100 tis. Kč), „Revitalizace parku K Lánu“ (200 tis. Kč), „Pěší propojení Africká x Kladenská“ (100 tis. Kč) a „Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio“ (300 tis. Kč). Dále výdaje ve výši 300 tis. Kč na umístění podia na Vítězném náměstí a 1.000 tis. Kč na „Zápolí Písecké brány“.

 

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

10

Zemědělství a lesní hospodářství

100,00

100,00

130,00

130,00

130,00

22

Doprava

8 850,00    

8 850,00    

5 650,00    

63,84    

63,84    

37

63

Ochrana životního prostředí

Finanční operace

117 956,00    

70,00

123 687,70    

70,00

109 496,00    

70,00

92,83    

100,00

88,53   

100,00

 

Celkem

126 976,00    

132 707,70    

115 346,00    

90,84    

 86,92    

 

Kapitálové výdaje

         

37

Ochrana životního prostředí

18 750,00    

22 149,80    

5 700,00    

30,40    

25,73    

 

Celkem

18 750,00    

22 149,80    

18 750,00

30,40    

25,73    

 

02 - Úhrn

145 726,00    

154 857,50    

121 046,00    

83,06    

78,17    

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 130 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu, a částka 100 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 5.650 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice,
a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny včetně povinného pojištění pro brigádníky

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 8.500 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 6.500 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 200 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6. 

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 83 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení ve výši 45 tis. Kč. Částka 38 tis. Kč je určena na zkoušku protipovodňových hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 96.283 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 400 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 300 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 3 tis. Kč. Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, je zařazena částka ve výši 10 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích je počítáno s částkou 500 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 200 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 84.550 tis. Kč, z nichž částka ve výši 100 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P 6, částka 250 tis. Kč na dendrologické posudky a částka 800 tis. Kč na analýzu studie „Stromy pod kontrolou“. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“, která byla uzavřena v roce 2013. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 52.350 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 2.000 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 5.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 500 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 700 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 300 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, uzavřené v roce 2013 (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnuje výdaje na výsadbu květin do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 5.500 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 50 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 300 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu
a zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 100 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 300 tis. Kč, částka 4.200 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 11.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 10.550 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.000 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) částka 250 tis. Kč a na rekultivaci prostor Hradčanská částka 1.000 tis. Kč. Na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ je vyčleněna částka 3.000 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 3.000 tis. Kč, a na opravy parkového a herního mobiliáře částka 2.000 tis. Kč. Částka 300 tis. Kč zahrnuje opravu mezisídlištních prostor.

Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 5.700 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Rekultivace prostor Hradčanská“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Osvětlení parčíku Komornická“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Vybudování pítka na dětských hřištích Brunclíkova a na piknikovém místě“ ve výši 300 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště Čtyřlístek“ ve výši 700 tis. Kč, „Revitalizace parku Evropská“ ve výši 1.000 tis. Kč, „WC park Myslbekova – projektová dokumentace“ ve výši 100
tis. Kč, „WC sportoviště Baba – projektová dokumentace“ ve výši 100 tis. Kč a „Nákup velkých herních prvků“ ve výši 500 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje ve výši 4.500 tis. Kč zahrnují výdaje na financování dotace pro rekultivaci
a ozelenění vnitrobloků ve výši 4.000 tis. Kč a dotace pro ekologickou výchovu v částce
500 tis. Kč

 

03 – Doprava

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

22

Doprava

52 792,00    

50 781,50    

50 039,00    

94,79    

98,54    

63

Finanční operace 

 

22 000,00    

     
 

Celkem

111 442,00

72 781,50    

50 039,00    

94,79    

68,75    

 

Kapitálové výdaje

         

22

Doprava

-

42,40

1 800,00    

-

 4 245,28    

 

Celkem

-

42,40    

1 800,00    

-

4 245,28    

 

03 - Úhrn

52 792,00    

72 823,90    

51 839,00    

98,19    

71,18    

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 2.524 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na nákup projektových dokumentací k souvislým opravám komunikací, a to ve výši 700 tis. Kč. Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 100 tis. Kč. Výdaje ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení, úpravy režimu a na zóny 30. Dále jsou zde zařazeny výdaje ve výši 900 tis. Kč, určené na přípravu
a projekt dopravně bezpečnostních prvků. Finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení. Na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 50 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku částka 100 tis. Kč. Dále na konzultační, poradenské
a právní služby je určena částka 100 tis.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na „Pořízení měřičů rychlosti“ na území MČ Praha 6 ve výši 300 tis. Kč a na „Vybudování podzemních kontejnerů“ ve výši 1.500 tis. Kč. Jedná se o dvě stanoviště na území MČ Praha 6.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 47.400 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně
a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce včetně strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 46.420 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 80 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 310 tis. Kč, na nákup
a dodání inertního materiálu včetně objektů MŠ a ZŠ ve výši 430 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob v rámci zimního úklidu ve výši 60 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč a jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

 

04 – Školství

 

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

131 945,00    

150 572,20    

128 687,00    

97,53    

85,47    

34

Tělovýchova a zájmová činnost

4 020,00    

9 004,30    

5 660,00    

140,80    

62,86    

63

Finanční operace

1 560,00

1 560,00

1 560,00

100,00

100,00

 

Celkem

137 525,00    

161 136,50    

135 907,00    

98,82    

84,34    

 

Kapitálové výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

139 291,00    

124 892,10    

77 960,00    

55,97    

62,42    

34

Tělovýchovná a zájmová činnost

-

-

2000,00

-

-

 

Celkem

139 291,00    

124 892,10

79 960,00

 57,41    

64,02    

 

04 - Úhrn

276 816,00    

286 028,60    

215 867,00    

77,98    

75,47    

 

 

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

 

Běžné výdaje v celkové výši 28.327 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1 tis. Kč na pronájem části zahrady MŠ Juárezova, vzhledem k nevyřešeným vztahům se současným majitelem pozemku
je zasíláno roční nájemné, v minulých letech hrazené Pozemkovému fondu České republiky,
na depozitní účet ÚMČ Praha 6. Dále částka 50 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, částka 450 tis. Kč je určena na posudky, projektové dokumentace k územním řízením. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 27.826 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (22.000 tis. Kč), odměny ředitelkám mateřských škol (2.000 tis. Kč), nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč) a dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

 

V kapitálových výdajích v celkové výši 19.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na investiční akce: „MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 2 třídní MŠ včetně parkové úpravy, parc. č. 1281/283,351“ ve výši 18.000 tis. Kč a „MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 4 třídní MŠ, parc. č. 1281/283,351 – projektová příprava“ ve výši 1.800 tis. Kč.

 

Odd. 31 § 13 – Základní školy

 

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 100.010 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 9 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 450 tis. Kč budou uhrazeny posudky, dokumentace k územnímu řízení. Částka 700 tis. Kč je zařazena na testování žáků 6. a 9. ročníků základních škol a demografické studie. Částka ve výši 45 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepší učitel“,  na věcné dary, které jsou určeny pro tyto žáky a pedagogy je zařazena částka 198 tis. Kč. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené
na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 98.468 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (65.700 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.668
tis. Kč), na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (4.000 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.000 tis. Kč), prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.600 tis. Kč) a příspěvek
na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč). Částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Nejlepším učitelům“.

 

V kapitálových výdajích v celkové výši 58.160 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ a MŠ Kocínka - výstavba nového objektu – projektová příprava“ ve výši 2.300 tis. Kč,
„ZŠ Petřiny-jih – modernizace elektroinstalace“ ve výši 11.220 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Antonína Čermáka – tichá škola“ ve výši 900 tis. Kč, „ZŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“ ve výši 8.460 tis. Kč, „ZŠ E. Destinnové – modernizace elektroinstalace“ ve výši 7.910 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – modernizace elektroinstalace“ ve výši 5.000 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ“ ve výši 2.500 tis. Kč, „ZŠ E. Destinnové – vybudování hřiště Českomalínská“ ve výši 3.270 tis. Kč, „ZŠ E. Destinnové – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 8.200 tis. Kč a „ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 8.400 tis. Kč.

 

Odd.  31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na dotace vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

 

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost - KMČ

Výdaje v celkové výši 5.160 tis. Kč zahrnují především prostředky na dotace v oblasti sportu poskytované městskou částí Praha 6 ve výši 1.800 tis. Kč, finanční příspěvky na podporu sportu
a sportovců také ve výši 1.800 tis. Kč a na podporu sportovních klubů Prahy 6 ve výši 1.000 tis. Kč. Další výdaje jsou pak především určeny na sportovní akce: „Pohár Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Sportujeme v každém věku“ (250 tis. Kč), výdaje za případné dokoupení disků na diskgolfové hřiště (10 tis. Kč) a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál (100 tis. Kč).

 

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč na „Sportovní hřiště při ZŠ Bělohorská 174“

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže - KMČ

 

Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na dotace v oblasti „volnočasových aktivit“.

 

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

 

Částka 1.560 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

35

Zdravotnictví

13 225,00    

12 482,70    

12 872,00    

97,33    

103,12    

42

Politika zaměstnanosti

 9 430,00    

9 430,50    

10 497,00    

111,31    

111,31    

43

Sociální péče

14 751,00    

23 817,70    

14 466,00    

98,07    

60,74    

63

Finanční operace

35,00    

395,00    

 35,00    

100,00

8,86

 

Celkem

37 441,00    

46 125,90    

 37 870,00    

101,15    

82,10    

 

Kapitálové výdaje

         

35

Zdravotnictví

2 000,00    

1 999,80    

  3 000,00    

-

150,02    

42

Politika nezaměstnanosti

-

-

640,00

-

-

43

Sociální péče

5 000,00

  3 040,00    

8 500,00    

170,00    

279,61    

 

Celkem

7 000,00    

5 039,80    

12 140,00    

173,43    

240,88    

 

05 - Úhrn

44 441,00    

51 165,70     

50 010,00    

112,53    

 97,74    

Odd. 35 § 13 – Lékařská služba první pomoci

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek pro provozovatele lékařské služby první pomoci – Ústřední vojenská nemocnice, na částečnou úhradu provozních nákladů pracoviště.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu ambulance, která působí na území městské části Praha 6, a s níž městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti diagnostiky
a léčby veškerých psychických obtíží u klientů od 18 let. Zaměřuje se na poruchy nálady, psychické i psychopatické obtíže, fobie, nutkavé chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 411 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 5.600 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

Kapitálové výdaje ve výši 3.000 tis. Kč zahrnují investiční akci „Projektová příprava LDN“, která spočívá ve zpracování technické studie a dokumentace do stupně ÚR.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 540 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou poskytovány občanům MČ Praha 6, podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.471 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří jsou občany Městské části Praha 6.    

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 3.170 tis. Kč jsou určeny na výdaje související s protidrogovou prevencí.
V rámci této prevence proběhne akce „Zdravá Šestka“, která si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře v částce 110 tis. Kč, péče školních psychologů ve výši 690 tis. Kč, akce „Antifest“ ve výši 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ ve výši 500 tis. Kč. Na interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ a interaktivní programy pro školy je vyčleněna částka ve výši 700 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na dotační řízení částka 620 tis. Kč (200 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 210 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 210 tis. Kč na dotace organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka ve výši 30 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 10.497 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 8.202 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz. blíže mzdová oblast), 414 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), částka 710 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 818 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 55 tis. Kč na školení a vzdělávání, 300 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 16 tis. Kč na servisní činnost, 20 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 5 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 7 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 3 tis. Kč na znalecké posudky,
3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 18 tis. Kč na správu a ostrahu budovy a 200 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, které je hrazeno ze Sociálního fondu zaměstnavatele), 130 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 94 tis. Kč na cestovné (z toho částka 84 tis. Kč je určena na časové kupóny MHD pro zaměstnance hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele), 9 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 60 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Částka ve výši 60 tis. Kč je určena jako příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Zařazené prostředky kapitálových výdajů ve výši 640 tis. Kč představují výdaje na pořízení užitkového automobilu PRO 6 ve výši 500 tis. Kč a pořízení zahradního traktoru ve výši 140 tis. Kč.       

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určené na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.    

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, poté RMČ svým usnesením č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 zvýšila příspěvek rodičům dětí v jeslích a zároveň zvýšila koeficient pro výpočet příspěvku. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2016 jsou zařazeny do rozpočtu ve výši
45 tis. Kč     

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 9.770 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.         

Kapitálové výdaje ve výši 3.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Rekonstrukce objektu Šolínova 513/3 – projektová dokumentace“, tj. zpracování technické studie a dokumentace do stupně ÚR (studie, příprava, ÚR, nebo v případě etapizace až do stavebního povolení pro některý z objektů).

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 225 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2016 smluvně zajištěno 5 lůžek.

Odd. 43 § 74 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Kapitálové výdaje ve výši 5.500 tis. Kč jsou určeny na akci „Rekonstrukce azylového domu A. Čermáka“.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 3.705 tis. Kč. Částka 1.600 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 600 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu nájemného formou daru a na zajištění obědů seniorům v ZŠ je počítáno s částkou 1.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané příspěvky na nájemné složenkou občanům Prahy 6
a částka ve výši 500 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid VP (K srdci klíč, Naděje).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

částka 35 tis. Kč je plánována na pojištění movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6

 

 

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

21

Cestovní ruch

150,00    

 150,00    

50,00    

33,33    

33,33    

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

18 263,00    

22 638,40    

20 853,00    

114,18    

92,11    

34

Volný čas a zájmová činnost

2 260,00    

866,00    

1 480,00    

65,49    

170,90    

63

Finanční operace 

1 047,00

1 047,00

1 167,00

   
 

Celkem

21 720,00    

24 701,40    

23 550,00    

108,43    

95,34    

 

Kapitálové výdaje

         

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 420,00    

3 755,00    

2 580,00    

181,69    

68,71    

34

Volný čas a zájmová činnost

60,00

60,00

180,00

-

-

 

Celkem

1 480,00    

3 815,00    

2 760,00    

186,49    

72,35    

 

06 - Úhrn

23 200,00    

28 516,40    

26 310,00    

113,41    

92,26    

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – ODŽP ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na instalaci a opravy dodatkových tabulí
a směrníků v rámci navigačního systému MČ Praha 6.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost – OŠK ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.915 tis. Kč zahrnují výdaje na Promenádní koncerty ve Hvězdě ve výši 700 tis. Kč, částku 1.200 tis. Kč na Operu v Šárce a 15 tis. Kč na poplatky OSA.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KA ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na přípravu vydání knihy Slavné stavby Prahy 6 – Bubenečské vily ve výši 400 tis. Kč a 100 tis. Kč na zahraniční odborné prezentace.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OŠK ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 380 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na přípravu vydání knihy
o Dejvicích.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 900 tis. Kč zahrnují výdaje na výstavy v „Galerii chodník“ ve výši 700 tis. Kč, výstavy v partnerských městech ve výši 100 tis. Kč, repase modelů Prahy 6, které jsou používány pro prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 50 tis. Kč a na pohoštění v rámci výstav ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Kulturní akce – OŠK

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 6.075 tis. Kč zahrnují výdaje na 10 diskuzních večerů
o Praze 6 ve výši 250 tis. Kč, částku 40 tis. Kč na členství v občanském sdružení Anlet (asociace nositelů legionářských tradic), částka 90 tis. Kč je vyčleněna na květinové dary k připravovaným kulturním akcím, výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na peněžité dary, na poctu V. Havlovi k 80. výročí narození jsou určeny finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč, na ostatní významné kulturní akce je vyčleněno 395 tis. Kč, částka ve výši 50 tis. Kč je určena na akci „Bitva na Bílé hoře“ a na dotace v kultuře jsou určeny finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 930 tis. Kč zahrnují náklady na obecní programy k pořádaným akcím ve výši 730 tis. Kč a náklady na věcné dary k významným událostem ve výši 200 tis. Kč. 

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot – KA

Celkové běžné výdaje ve výši 1.700 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 300 tis. Kč, kdy se jedná se o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch
a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na obnovu objektů drobné architektury ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč jsou určeny
na památkovou dotaci.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 2.580 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů P6“ ve výši 120 tis. Kč, pamětní desky (Olmerová, Kropáčkovi a Badeni) ve výši 600 tis. Kč a „Žofie Chotková – plastika a vodní prvek“ ve výši 1.860 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize – KMČ ÚMČ Praha 6

Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na výrobu videoreportáží z akcí MČ Praha 6 včetně videoarchivu.

Odd. 33 § 99 – Společenské akce – OŠK

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.700 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s Velikonocemi ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč na Den Prahy 6, výdaje ve výši 1.000 tis. Kč na Společenský večer, 893 tis. Kč je vyčleněno na vánoční osvětlení 2016 včetně odinstalace 2015, výdaje ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na Advent na Praze 6, 1.100 tis. Kč na Vánoce Prahy 6, na pohoštění a dárky při akcích MČ Prahy 6 je určeno 100 tis. Kč a na programy v KC Kaštan je vyčleněno 400 tis. Kč. 

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.850 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na plánované významné společenské akce Prahy 6: „Volný čas a zábava na Šestce“ (800 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (600 tis. Kč), „Šestkohraní“ (200 tis. Kč), „Pohádkový les“ (300 tis. Kč), „Vánoce na Vítězném náměstí“ (300 tis. Kč), „Významné společenské akce Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Halloween“ (150 tis. Kč) a „Jedeme v tom společně“ (300 tis. Kč).

Odd. 33 § 99 – Jubilanti – OVV ÚMČ Praha 6

Celkové výdaje ve výši 990 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 60 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 380 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 50 tis. Kč, na nákup věcných darů ve výši 435 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky) a na uzavírané dohody o provedení práce ve výši 65 tis. Kč  

Odd. 34 § 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 320 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť (dále RVZ Živohošť). Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ. Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem. Z finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

Kapitálové výdaje ve výši 180 tis. Kč představují výdaje na akci „Úpravna vody RVZ Živohošť“.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – OSV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 900 tis. Kč představují výdaje na pořádání volnočasových aktivit seniorů.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč určené jako převod do Zdaňované činnosti na úhradu případné ztráty za výrobu a distribuci časopisu Šestka, 7 tis. Kč na pojištění vánočního osvětlení a částka ve výši 260 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji spojenými s provozem RVZ Živohošť.

 

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

52

Civilní připravenost

144,00    

203,20    

240,00    

166,67    

118,11    

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 870,00    

1 932,80    

1 775,00    

94,92    

91,84    

55

Požární ochrana

100,00    

100,00    

90,00    

90,00    

90,00    

 

Celkem

2 114,00    

2 236,00    

2 105,00    

99,57    

94,14    

 

Kapitálové výdaje

         

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

-

-

750,00

-

-

 

Celkem

-

-

750,00

-

-

 

07 - Úhrn

2 114,00    

2 236,00    

2 855,00    

135,05    

127,68    

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 240 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 120 tis. Kč. Částka 15 tis. Kč připadá na pohoštění, na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 částka 8 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 72 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.775 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 70 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 5 tis. Kč a nákup materiálu v částce 70 tis. Kč. Výdaje na výrobu a aktualizaci letáku „Jsem Váš nový strážník“ zahrnují částku ve výši 30 tis. Kč. Částka 1.600 tis. Kč pak zahrnuje motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy, zařazené do Městské policie a dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

Kapitálové výdaje jsou určeny na rozšíření „Kamerového systému“ ve výši 750 tis. Kč.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžnévýdaje ve výši 90 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha 6.

 

08 - Hospodářství

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 097,00    

3 437,90    

3 167,00    

-

92,12    

63

Finanční operace

20 600,00    

20 600,00    

7 700,00    

37,38    

37,38    

 

Celkem

23 697,00    

24 037,90    

10 867,00    

45,86    

45,21    

 

Kapitálové výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

99 600,00    

105 111,00    

96 150,00    

96,54    

91,47    

 

Celkem

99 600,00    

105 111,00    

96 150,00    

96,54    

91,47    

 

08 - Úhrn

123 297,00    

129 148,90    

107 017,00    

86,80    

82,86    

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 2.907 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 70 tis. Kč na úhradu elektrické energie
k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6, osvětlení kaple na Perníkáře 1285, AVČ Ladronka, vývěsky u přívozu v Sedlci a parku Nikoly Tesly. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 2.760 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro SNEO a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamací u stavebních akcí u objektů, které nejsou zařazeny ve zdaňované činnosti. Částka 20 tis. Kč bude použita na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o pozemky, které jsou sice ve správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Také se jedná o zimní údržbu památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

 Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 7.700 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty za rok 2015 u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Jedná se objekty: K Brusce 208 (Písecká brána) plánovaná ztráta 4.006 tis. Kč, kdy probíhá oprava hradebních zdí a restaurátorské práce. Pelléova 91 (Pelléova vila) plánovaná ztráta 478 tis. Kč z důvodu oprav a udržování a správní odměny. Bělohorská 201 (kulturní centrum Kaštan) plánovaná ztráta 369 tis. Kč z důvodu opravy krovů a fasády. Objekt Břevnovská 1691 (sídlo pečovatelské služby) plánovaná ztráta 42 tis. Kč z důvodu běžných oprav a správní odměny. Karlovarská 337/18 (Dům tří přání) plánovaná ztráta 732 tis. Kč z důvodu opravy terasy a výměny zábradlí. Antonína Čermáka 85/4 (K srdci klíč) plánovaná ztráta ve výši 1.058 tis. Kč z důvodu opravy kotelny a elektroinstalace, a dále opravy sociálních zařízení. Roztocká 33/13 (speciální domov pro mentálně postiženou mládež) plánovaná ztráta ve výši 300 tis. Kč z důvodu opravy kanalizace. Starostřešovická 96/5 (klub Liga lesní moudrosti) plánovaná ztráta ve výši 135 tis. Kč z důvodu oprav a udržování. Stavba na pozemku parc. č. 3207/1 v k.ú. Dejvice (vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku) plánovaná ztráta ve výši 8 tis. Kč z důvodu správní odměny. Stavba na pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Dejvice (klubovna Generála Píky) plánovaná ztráta ve výši 7 tis. Kč z důvodu správní odměny a Šmolíkova 864/5, kde je  plánovaná ztráta ve výši 565 tis. Kč z důvodu spotřeby energie a jiných služeb.

V kapitálových výdajích v celkové výši 96.150 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2015 a dříve. Jedná se o akce: „Revitalizace bytových domů Jílkova 96/8 a Nad Kajetánkou 1414/7a a 7b“ ve výši 21.000 tis. Kč. U této akce byla realizace zahájena v roce 2011 s termínem dokončení v roce 2016. Jedná se o několik domů, které jsou postupně celkově rekonstruovány po přestěhování nájemníků do náhradních bytů a na rok 2016 je plánováno dokončení výše uvedeného trojvchodu. Na akci „Výstavba půdních bytů v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8“ je určena částka ve výši 8.000 tis. Kč, tato akce představuje vybudování 2 bytových jednotek v půdních prostorách. Na akci „Výstavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8 – dokončení“ ve výši 2.500 tis. Kč. Přístavba výtahu je součástí projektu a podmínkou výstavby půdních bytů v tomto domě. Dále na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – zahájení“ je určena částka ve výši 10.000 tis. Kč. Záměr využít objekt pro různé účely byl již několikrát zvažován, ovšem nikdy nedošlo k realizaci. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro uzemní řízení, která je podána, včetně vyjádření dotčených orgánů
a správců sítí na odbor výstavby ÚMČ P6. Pokud se podaří v prvním pololetí 2016 dokončit stavební řízení, získat stavební povolení a zrealizovat výběrové řízení bude zahájena rekonstrukce domu. Akce „Hydroizolace a dispoziční úpravy lékařského střediska Ruzyňská 253/26“ je určena částka ve výši 1.350 tis. Kč, v objektu dochází k značnému průsaku spodních vod do suterénních prostor, využívaných původně jako ordinace. Předpoklad dalšího využití objektu je podmíněn provedením venkovních hydroizolací a sanací vnitřních prostor. Akce „Rekonstrukce lékařského střediska Stochovská 530/43 (II. etapa) – zahájení“ ve výši 4.400 tis. Kč. V roce 2016 se předpokládá příprava projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce objektu a zahájení stavebních prací, které předpokládají rekonstrukci kotelny
a rozvodů ÚT, včetně výměny topných těles a osazení měřící techniky, elektroinstalace - osazení podružného měření, přilehlého pozemku, včetně oplocení a přístavku na kočárky. U akce „Výstavba půdních bytů v lékařském středisku Stochovská 530/43 – zahájení“ ve výši 6.000
tis. Kč. Vzhledem k tomu, že na tuto stavební akci je vyhotovená projektová dokumentace
a vydáno stavební povolení nabízí se realizace této půdní vestavby současně s připravovanou
II. etapou rekonstrukce objektu. U akce „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9 (škola „Riverside“)“ ve výši 5.000 tis. Kč, vlivem neodborného provedení střešního pláště a osazení střešních oken dochází k trvalému zatékání jak do konstrukce krovu, tak i do interiérových částí, především do sádrokartonových přizdívek a příček využívaného půdního prostoru. Dále akce „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“ je určena částka ve výši 7.500 tis. Kč. Vzhledem k potřebám úřadu MČ P6 vytvořit prostor
a soustředit materiály do jednoho objektu byla navržena rekonstrukce na skladovou budovu. Akce „Výměna oken (technické zhodnocení) v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“ ve výši 12.000 tis. Kč. Vzhledem ke špatnému stavu dřevěných oken je navržena jejich částečná výměna a částečná oprava v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ ve výši 800 tis. Kč - jedná o volné bytové či nebytové prostory. Akce „Revize projektové dokumentace k výstavbě půdních bytů v domě Zelená 1570/14, 14a a 14b – dokončení“ ve výši 500 tis. Kč, jedná se o revizi projektové dokumentace na výstavbu šesti půdních bytových jednotek dle původního projektu, namísto výstavby devíti malých bytů, odsouhlasených změnou stavby před dokončením. Revize proběhne především se zaměřením na snížení ceny nákladů na výstavby půdních bytů. Akce „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1570/14, 14a a 14b –zahájení“ ve výši 10.000 tis. Kč, u tohoto domu bylo upuštěno od původního záměru prodat půdní prostory se zpracovanou projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením a rozhodnuto půdní jednotky vybudovat. Akce „Revize projektové dokumentace k výstavbě půdního bytu v domě Vítězné náměstí 997/13“ ve výši 300 tis. Kč, jedná se o revizi projektové dokumentace se zaměřením na snížení ceny nákladů na výstavbu půdní jednotky. Akce „Revize projektové dokumentace k výstavbě půdních bytů v domě Zelená 1084/15“ ve výši 500 tis. Kč, jedná se o revizi projektové dokumentace se zaměřením na snížení ceny nákladů na výstavbu půdních jednotek. Akce „Revize projektové dokumentace k výstavbě půdního bytu v domě Dejvická 919/38“ ve výši 300 tis. Kč, jedná se o revizi projektové dokumentace se zaměřením na snížení ceny nákladů na výstavbu půdní jednotky. Akce „Úprava vnitrobloku
Dr. Zikmunda Wintra / Eliášova“ ve výši 3.000 tis. Kč, jedná se o provedení úpravy vnitrobloku,pouze v rozsahu parkovacích stání. Akce „Projektová dokumentace k rekonstrukci bytového domu V Šáreckém údolí 81/74 (usedlost Šatovka)“ ve výši 1.000 tis. Kč, v roce 2016 bude provedeno výběrové řízení a zadáno zpracování projektové dokumentace.
U akce „Hydroizolace bytového domu Na Marně 666/14“ ve výši 600 tis. Kč, jedná se o špatný technický stav suterénu, především vzlínající spodní vlhkost – připravuje se celková rekonstrukce. Akce „Rekonstrukce sklepních kójí v bytovém domě Zelená 1084/15 a 15a“ ve výši 1.200 tis. Kč. Dřevěné laťové kóje původně určené pro uskladnění uhlí není možné plnohodnotně využívat. V suterénu se vyskytuje vlhkost, podlahy se lokálně drolí, omítky jsou zvětralé a opadávají. V roce 2016 je plánována sanace suterénu včetně bourání laťových kójí a jejich nahrazení kovovými.
U akce „Oprava fasády a zateplení objektu, PD – Meziškolská 1120/2“ ve výši 200 tis. Kč, se jedná o zpracování projektové dokumentace.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 260 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 10 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území městské části Prahy 6 a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

 

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

61

Územní samospráva

242 415,00    

252 355,00    

231 032,00    

95,30    

91,55    

62

Jiné veřejné služby a činnosti

2 026,00    

2 126,00    

1 806,00    

89,14    

84,95    

63

Finanční operace

155,00

155,00

155,00

   
 

Celkem

244 596,00    

254 636,00    

232 993,00    

95,26    

91,50    

 

Kapitálové výdaje

         

61

Územní samospráva

2 800,00    

3 035,00    

5 800,00    

207,14    

191,10    

 

Celkem

2 800,00    

3 035,00    

5 800,00    

207,14    

191,10    

 

09 - Úhrn

247 396,00    

257 671,00    

238 793,00    

96,52    

92,67    

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 3.477 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 265 tis. Kč a na setkání s velvyslanci ve výši 140 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na povinné sociální pojištění ve výši 300 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 108 tis Kč v souvislosti s vyplácením peněžitých darů, výdaje na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 200 tis. Kč, stenografické záznamy ve výši 150 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč a na nájemné při výjezdním zasedání RMČ ve výši 20 tis. Kč. Rozpočet výdajů na  pohoštění a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů starosty, činí  450 tis. Kč,  na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis. Kč, občerstvení RMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, občerstvení jednotlivých komisí a výborů 80 tis. Kč a  na pohoštění a dary hrazené v rámci reprefondů zástupců starosty  a radních ve výši 262 tis. Kč. Na dary odborníkům ve výborech
a komisích je určena celková částka ve výši 1.200 tis. Kč. 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 12.464 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 11.515 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací
a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu v celkové výši 40 tis. Kč, na tisk vizitek pro uvolněné členy ZMČ částka činí 35 tis. Kč a na úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 340 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva a částka 20 tis. Kč na poplatky za konference. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, který je hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele, představuje částku 75 tis. Kč, částka 37 tis. Kč je určena na nákup kuponů MHD pro uvolněné členy ZMČ a finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč zahrnuje náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 108 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6
a obřadní síně ve výši 93 tis. Kč a tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ – odd. OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 12.600 tis. Kč obsahují: nákup materiálu v celkové výši 3.200 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav v celkové výši 500 tis. Kč, tiskáren ve výši 300 tis. Kč
a notebooků ve výši 400 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna  síťových  prvků v celkové  částce 250 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních  fotoaparátů je určena částka 200 tis. Kč a na ostatní nespecifický hardware  50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka 1.100 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 300 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 7.100 tis. Kč a zahrnuje výdaje na podporu informačních systémů dle uzavřených smluv ve výši 4.100 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 500 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.250 tis. Kč
a konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.300 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 700 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují pořízení „ Virtualizační databázové a aplikační servery - rozšíření“ ve výši 500 tis. Kč, „Síťový switch“ ve výši 250 tis. Kč, „Obnova multifunkčních zařízení“ ve výši 800 tis. Kč, „Obnova zobrazovacího zařízení“ ve výši 200 tis. Kč, „Obnova vyvolávacího systému“ ve výši 700 tis. Kč, „Vmware – virtualizace desktopu pro 100 uživatelů“ ve výši 800 tis. Kč
a „Rozšíření licencí a software“ ve výši 700 tis. Kč

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ ÚMČ Praha 6

Z běžných výdajů v celkové výši 3.218 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka 150 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 160 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních síti 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady www stránek částka 50 tis. Kč, na jejich analýzu 70 tis. Kč a na mediální analýzu výstupů zástupců radnice 208 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 100 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení
a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 230 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 500 tis. Kč, na propagaci MČ Praha 6 částka 1.000 tis. Kč, na pohoštění při tiskových konferencích částka 100 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů částka 400 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 196.942 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 163.610 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 2.243 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 60 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárniček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací
a tiskovin ve výši 100 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 220 tis. Kč, pořízení elektrokol ve výši 120 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120
tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve výši 300 tis. Kč, ostatního drobného materiálu v částce 200 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 320 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 200 tis. Kč, nákup hasících přístrojů ve výši 10 tis. Kč
a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 20 tis. Kč, nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, tisk vizitek ve výši 25 tis. Kč a zhotovování klíčů, služebních karet a jejich programování ve výši 30 tis. Kč, Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6, je určeno 8 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem  4.870 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 320 tis. Kč, teplo ve výši 500 tis. Kč, plyn ve výši 500 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.000 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 500 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 20.011 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.000 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 150 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů, které jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele činí 10 tis. Kč, nájemné za  IK Delta ve výši 35 tis. Kč,  pronájmy archivů ve výši 500 tis. Kč a nájemné za parkovací stání ( garáže – Čkalova)  činí 130 tis .Kč. Konzultační
a poradenské služby si vyžádají částku 400 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ  450 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.000 tis. Kč a na průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť ve výši 160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ (prohlídky STK včetně emisí, servisní poplatky za CCS karty, výdaje na mytí a údržbu vozidel a výdaje na iMonitoring vozů) v celkové výši 180 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 180 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst ve výši 20 tis. Kč a služby bezpečnostního technika ve výši 216 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 70 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 170 tis. Kč
a příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 3.000 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce, půjčování státních vlajek, laminování a stěhování nábytku a archivů v celkové výši 90 tis. Kč. Výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 30 tis. Kč, úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 2.500 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartace písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 950 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce ve výši 150
tis. Kč, dále servisní služby (výtahy a zvedací plošiny, klimatizace, elektronický zabezpečovací systém, navigační systém pro nevidomé, rotomaty) v celkové výši 180 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na zahradnické práce ve výši 120 tis. Kč, aktualizace nápisů na navigačních tabulích ve výši 10 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 80 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ  a.s. SNEO ve výši 6.000 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.180 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 150 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve  výši 285 tis. Kč, malířské práce ve výši 300 tis. Kč, opravy  kancelářské techniky, nábytku,  elektrospotřebičů a hasících přístrojů v částce 70 tis. Kč a opravy vozového parku ve výši 80 tis. Kč.  Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.400 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.000 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky PRO 6 a vedoucích odborů ve výši 175 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 30 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, leasing za vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 440 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč a na úhradu dálničních poplatků vůči cizím státům je vyčleněno 10 tis. Kč.

Další oddíl obsahuje prostředky na členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků ve výši 10 tis. Kč a na náhrady za pojistné události 20 tis. Kč.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 100 tis. Kč a na odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 350 tis. Kč. Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ  30 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 600 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.680 tis. Kč, dary při jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 205 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují prostředky na „Obnovu vozového parku“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Vytápění okapů na budově ÚMČ“ ve výši 450 tis. Kč a „Vybudování zábran proti padání sněhu ze střechy budovy ÚMČ“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.223 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 1.800 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 90 tis. Kč. Částka 270 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 45 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 18 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 11 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ dvěma indickým dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby
 a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce

Z běžných výdajů v celkové výši 1.795 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 100 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 300 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 990 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 200 tis. Kč a na věcné dary pro delegace je vyčleněno 190 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve
výši 5 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč.

 

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

   

Návrh

   
   

SR

UR

rozpočtu

%

%

   

2015

k 31.12.2015

na rok 2016

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

63

Finanční operace

8 060,00    

12 684,10    

5 960,00    

73,95    

46,99    

64

Ostatní činnosti

21 621,00    

88 367,10    

13 186,00    

60,99    

14,92    

 

Celkem

29 681,00    

101 051,20    

19 146,00    

64,51    

18,95    

 

Kapitálové výdaje

         

64

Ostatní činnosti

4 579,00    

1 175,60    

10 740,00    

234,55    

913,58    

 

Celkem

4 579,00    

1 175,60    

10 740,00    

234,55    

913,58    

 

10 - Úhrn

34 260,00    

102 226,80    

29 886,00    

87,23    

29,23    

 

Odd.63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 5.900 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná
o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 2.800 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 3.100 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředkyve výši 60 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 13.186 tis. Kč zahrnují 50 tis. Kč na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení, částka ve výši 13.010 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6. Tyto prostředky jsou určeny zejména na případné spolufinancování „Chodníkového programu“ Součásti rozpočtové rezervy jsou také prostředky určené na krytí výdajů spojených se zřízením tzv. participačního rozpočtu a prostředky určené na projekty Decibel. Air (snižování hluku z letecké dopravy v okolí letišť) a Green Urban Belts (městské zelené pásy). Tyto prostředky budou v průběhu roku  - po upřesnění, zařazeny do výdajů věcně příslušných odvětví.  Částka ve výši 126 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 10.740 tis. Kč představují kapitálovou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6, které jsou určeny na investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny pro fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace a pro případný nákup pozemku.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz