Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2005 ›› Finanční vypořádání ›› detail/podstránka

Finanční vypořádání m. č. Praha 6 za rok 2005

Finanční vypořádání městské části Praha 6 za rok 2005 se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

- Dorovnání dotací SR celkem

0,00 Kč

- Dorovnání z rozpočtu HMP

 

Zahrnuje převod výnosu daně z nemovitosti ve výši 183.280,- Kč, které hl.m. Praha obdržela od finančních úřadů v závěru roku 2005 a vzhledem k termínu jejich obdržení již nebyly do konce roku 2005 převedeny m.č. Praha 6 a vratku finančních prostředků od TSK hl.m. Prahy ve výši 458.896,32 Kč za nedočerpané prostředky v rámci tzv. „Chodníkového programu“.

642.176,32 Kč

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

- Odvody do SR celkem

 

Zahrnuje odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na dávky státní sociální pomoci ve výši 835.616,- Kč a na poštovné hrazené v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši 316.972,- Kč.

1.152.588,00 Kč

- Odvody HMP celkem

 

Zahrnuje vratku nevyčerpaných účelových prostředků určených na likvidaci následků ničivé povodně v roce 2002 ve výši 0,50 Kč, na výdaje spojené se zkouškami odborné způsobilosti ve výši 28.200,00 Kč a vyúčtování odvodu místních poplatků ve výši 96.005,46 Kč.

124.205,96 Kč

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 

Po schválení „Závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2005“ bude příslušnou úpravou rozpočtu odvedena na účet hl.m. Prahy částka ve výši 634.617,64 Kč.

634.617,64 Kč

 

Finanční vypořádání městské části Praha 6 za rok 2005 s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

- Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

 

Zahrnuje odvody nevyčerpanýho neinvestiční příspěvku od příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 78.669,62 Kč a Pečovatelská služba ve výši 358.019,72 Kč a PO ve školství celkem 57.755,82 (ZŠ a MŠ Červený vrch 281,00 Kč, ZŠ Marjánka 339,00 Kč, ZŠ a MŠ nám. Svobody 22,94 Kč, ZŠ Petřiny – jih 10.440,00 Kč, ZŠ Pod Marjánkou 5.889,00 Kč, ZŠ a MŠ TGM 40.745,00 Kč, MŠ Terronská 38,88 Kč).

494.445,16 Kč

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

- Příděly příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele

 

Negativní

0,00 Kč

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 

Výsledek finančního vypořádání s organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6 bude použit příslušnou úpravou rozpočtu jako zdroj pro krytí odvodu finančního vypořádání městské části Praha 6 s MHMP.

494.445,16 Kč

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyporadani_zaver05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz