Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2005 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  

a) počet podaných žádostí o informace,
b)
 počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c)
 opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d)
 výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
e)
 další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.


(2)
 Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) začleňuje do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím".  

Plnění:

 § 18 odst.1 písm. a)

Úřad městské části obdržel za období od 1.1. do 31.12.2005 celkem 44 písemných, elektronických nebo ústních podání ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto počtu bylo:  

§ 18 odst.1 písm. b)

 Proti zamítavým rozhodnutí ÚMČ byla podána 2 odvolání k nadřízenému orgánu MHMP. MHMP rozhodnutí ÚMČ v obou případech potvrdil. V jednom případě pak byla podána správní žaloba.  

§ 18 odst 1 písm. c)

Ze zamítnutých podání nebylo k 31.12.2005 ani jedno projednáváno příslušným soudem. Z uvedeného důvodu není k dispozici opis podstatných částí příslušného rozsudku soudu.  

§ 18 odst. 1 písm. d)

Vzhledem k tomu, že prvoinstančním orgánem nedošlo ke zrušení rozhodnutí, nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.  

§ 18 odst 1 písm. e)

 V rámci aplikace zákona nebyly žadatelům o informace předepsány náklady k úhradě.

 

V Praze dne 2. února 2006

 

za Úřad městské části
Lenka Pokorná, tajemnice, v.r.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2005 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz