Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› detail/podstránka

Zastupitelstvo MČ (volební období 2010-2014)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

Seznam členů zastupitelstva Městské části Praha 6 obsahuje 46 zastupitelů.

30002 Bc. Petr Ayeboua
člen ZMČ
bez politické příslušnosti - pol.klub: nezařazen
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014

30003 PhDr. Miloš Balabán Ph.D.
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
mobil:  724 233 350,
Předseda » Komise bezpečnostní
Člen » Komise dislokační
Člen » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014
Člen » Pracovní skupina k doporučení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem - KI

Předseda pol. klubu ZMČ: ČSSD, předseda Komise bezpečnostní
30004 PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.
uvolněný člen RMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil:  777 244 041,
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek
Člen » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014

Zodpovídá za oblast školství, vzdělávání a protidrogovou koncepci, za oblast sportu a volného času a za zahraniční vztahy
30005 Jana Barochová
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
Předseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
Místopředseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise kulturní

předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání
30006 Ing. Jana Blažíčková
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
k 15.8.2014 rezignovala na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 6
30007 PhDr. Helena Briardová
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: KSČM
mobil: 723607243,
Místopředseda » Redakční rada časopisu "Šestka"
Místopředseda » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

30008 Petr Dolínek
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
tel:  602 751 397,
Člen » Finanční výbor ZMČ
30009 JUDr. Ivo Drážný
neuvolněný člen RMČ
pol.hnutí Pro Prahu - pol.klub: Pro Prahu
mobil:  606 032 170,
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Komise bezpečnostní

30010 Ing. Helena Frankenbergerová
člen ZMČ
bez stranické příslušnosti - pol.klub: Konzervativní klub
mobil:  602 641 044,
Předseda » Komise dislokační
Místopředseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky

předsedkyně Komise dislokační
30011 MUDr. Věroslav Gebouský
neuvolněný člen RMČ
ODS - pol.klub: ODS
tel:  251 097 264,
Předseda » Komise územního rozvoje
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

Předseda politického klubu ZMČ: ODS, zodpovídá za územní rozvoj MČ Praha 6, předseda Komise územního rozvoje
30012 Dagmar Gušlbauerová
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: KSČM
mobil:  607 972 173,
Předseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie

Předsedkyně politického klubu ZMČ: Klub KSČM, předsedkyně Mandátového výboru
30013 Ing. Milena Hanušová
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP09 Praha 6
mobil:  737 209 713,
Předseda » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

předsedkyně Komise "Zdravá šestka"
30014 Ing. arch. Alexander Holub
člen ZMČ
bez stranické příslušnosti - pol.klub: Konzervativní klub
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise dopravní

30015 Ing. Petr Hrdina
člen ZMČ
Zelení - pol.klub: SZ
mobil:  777 187 500,
Místopředseda » Mandátový výbor ZMČ
Místopředseda » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek
Člen » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014
Člen » Pracovní skupina k doporučení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem - KI

30016 JUDr. Ivan Hrůza
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: KSČM
tel:  296 814 111,
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise dopravní
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek
Člen » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.

30017 Mgr. Tomáš Chalupa
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
30018 Ing. Kateřina Chalupová
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
Předseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise bytové politiky

předsedkyně Komise pro sociálně bytové otázky
30046 MUDr. Ivan Juliš
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

člen ZMČ od 3.3.2011 po rezignaci pana Ing. Jana Ascherla
30019 Mgr. Petra Kolínská
člen ZMČ
Zelení - pol.klub: SZ
mobil:  776 552 022,
Předseda » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.

Předsedkyně politického klubu ZMČ: Strana Zelených, předsedkyně Komise strategického rozvoje
30020 Ing. Marie Kousalíková
starostka MČ Praha 6
ODS - pol.klub: ODS
tel:  220 189 150,
Předseda » Povodňová komise
Předseda » Bezpečnostní rada ÚMČ
Předseda » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Předseda » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Starostka MČ Praha 6, zodpovídá za finanční a investiční politiku a za přípravu rozpočtu a rozpočtového hospodaření;
30021 JUDr. Jan Krouský
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil:  606 690 057,
Předseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6

předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku
30022 Ing. Marie Kubíková
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil: 724174006,
Předseda » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní

předsedkyně Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
30023 Ing. Jiří Lála
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
Předseda » Komise dopravní
Předseda » Pracovní skupina k doporučení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem - KI
Místopředseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6

předseda Komise dopravní
30024 Zdeněk Langr DiS.
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil:  777 980 375,
Místopředseda » Komise bezpečnostní
Člen » Komise bytové politiky
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

30025 Ing. Ivan Mašek
člen ZMČ
bez stranické příslušnosti - pol.klub: Konzervativní klub
tel:  233 332 630,
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Pracovní skupina k doporučení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem - KI
Člen » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.

Předseda politického klubu ZMČ: Konzervativní klub
30026 MUDr. Antonín Nechvátal
člen ZMČ
Zelení - pol.klub: SZ
mobil:  774 077 650,
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise bezpečnostní

30027 Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
Předseda » Komise majetkové politiky
Místopředseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

předsedkyně KMP
30047 JUDr. Petr Novák Ph.D.
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.

člen ZMČ Praha 6 od 09.08.2013
30028 Ing. René Pekárek CSc.
zástupce starostky
ČSSD - pol.klub: ČSSD
tel:  220 189 135,
Předseda » Redakční rada časopisu "Šestka"
Místopředseda » Komise územního rozvoje
Místopředseda » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Povodňová komise
Člen » Bezpečnostní rada ÚMČ
Člen » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek

Zodpovídá za strategický rozvoj MČ Praha 6, je předsedou Redakční rady časopisu "Šestka", spolupracuje s týmem expertů dohlížejících na bezpečnost stavby metra, zodpovídá za činnost městské části v oblasti výstavby vnějšího a vnitřního okruhu, břevnovské radiály (včetně souběžné realizace hromadných garáží), snížení dopravní zátěže Vítězného náměstí, železniční tratě „Buštěhradská dráha“ a rekonstrukce Ústřední čístírny odpadních vod
30029 Ing. Hana Podubecká MBA
člen ZMČ
pol.hnutí Pro Prahu - pol.klub: Pro Prahu
mobil: 725819276,
Místopředseda » Komise dislokační
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky

Předseda politického klubu ZMČ: Pro Prahu
30030 Ing. Marie Pojerová
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
tel:  233 335 400, mobil:  723 186 733,
Místopředseda » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

30031 Anna Řehořová
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
tel:  284 005 215,
Předseda » Komise pro sociálně - právní ochranu dětí - zvláštní orgán
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise bytové politiky
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

30033 Martin Skalský
člen ZMČ
bez politické příslušnosti - pol.klub: SZ
mobil:  775 168 026,
web: http://praha6.zeleni.cz
Předseda » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise dopravní

předseda Komise grantové
30034 Ing. arch. Eva Smutná
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP09 Praha 6
tel:  236 004 728, mobil:  724 246 640,
30035 Mgr. Jakub Stárek
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil:  603 715 271,
Předseda » Finanční výbor ZMČ
Předseda » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Předseda » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Pracovní skupina k doporučení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem - KI

předseda Finančního výboru a Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
30038 JUDr. Štěpán Stupčuk
zástupce starostky
ČSSD - pol.klub: ČSSD
mobil:  724 380 131,
Místopředseda » Bezpečnostní rada ÚMČ
Místopředseda » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise bytové politiky
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Povodňová komise
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek

Zodpovídá za evidenci a inventarizaci majetku, jeho pojištění a právní zajištění, zodpovídá za výkon a kontrolu výkonu práv Městské části ze smluv, za správu pohledávek, správu domovního bytového fondu a politiky nájemného
30032 Ing. Jan Šafr
člen ZMČ
ČSSD
mobil:  723 609 560,
Předseda » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
zemřel 8. srpna 2013
30036 Mgr. Jakub Štědroň
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
mobil:  777 905 223,
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

30037 Roman Štěpař
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP09 Praha 6
mobil:  605 866 885,
Předseda » Kontrolní výbor ZMČ
Předseda » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek

předseda Kontrolního výboru ZMČ a předseda Komise pro zahraniční spolupráci
30039 Ing. Jaroslava Trnková CSc.
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: ČSSD
mobil:  602 218 519,
Předseda » Komise životního prostředí
Místopředseda » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

předsedkyně Komise životního prostředí
30040 PhDr. Michal Tryml
člen ZMČ
bez stranické příslušnosti - pol.klub: Konzervativní klub
mobil:  604 236 934,
Předseda » Komise kulturní
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Pracovní skupina pro místopis

předseda Kulturní komise
30041 Ing. Jaromír Vaculík
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP09 Praha 6
mobil:  602 492 692,
Místopředseda » Komise majetkové politiky
Místopředseda » Pracovní skupina ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s.
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

předseda politického klubu ZMČ: TOP 09 Praha 6
30042 Ing. Jarmila Vohradská
člen ZMČ
ODS - pol.klub: ODS
mobil:  728 020 356,
Předseda » Komise bytové politiky
Místopředseda » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise dopravní

předsedkyně Komise bytové politiky
30043 Mgr. Veronika Vymětalová
uvolněný člen RMČ
pol.hnutí Pro Prahu - pol.klub: Pro Prahu
mobil:  724 380 132,
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro deregulaci - zrušena 30.04.2013
Člen » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek
Člen » Pracovní skupina pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 pro volební období 2010 - 2014

Zodpovídá za oblast kultury, za grantovou politiku MČ, za spolupráci s vysokými školami na území Městské části Praha 6, koordinuje aktivity Městské části a jí řízených, resp.založených, resp.zřízených subjektů v grantovém řízení cizích subjektů, zodpovídá za čerpání prostředků z fondů Evropské Unie a přípravu projektů,
30044 PhDr. Jan Záruba
zástupce starostky
bez politické příslušnosti - pol.klub: nezařazen
tel:  220 189 390,
Místopředseda » Povodňová komise
Člen » Komise grantová - zrušena 20.03.2013
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Bezpečnostní rada ÚMČ
Člen » Krizový štáb MČ Praha 6 - I.
Člen » Komise dopravní
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Komise pro posuzování nabídek podaných ve VŘ na prodej bytových a nebytových jednotek

Zodpovídá za oblast péče o životní prostředí a vzhledu, za řešení problematiky dopravy s výjimkou nadřazeného dopravního systému, zodpovídá za oblast bezpečnosti, úklidu a odpadového hospodářství, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti
30045 Ing. Jiří Zíka
člen ZMČ
bez stranické příslušnosti - pol.klub: Konzervativní klub
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie

Souvislosti:

Další informace:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zastupitele?vo=1014 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.