Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› detail/podstránka

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009

Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení ze dne 19.12.2008 č. 419 / 08


Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009


Zastupitelstvo městské části

 

I. B e r e n a v ě d o m í
- "Zprávu" o návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009
- usnesení RMČ Praha 6 č. 1854 / 08 ze dne 03.12.2008 k Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009
- usnesení RMČ Praha 6 č. 1872 / 08 ze dne 03.12.2008 k Finančnímu plánu Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na rok 2009

II. S c h v a l u j e
1. návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009:
s objemem příjmů ve výši 921.562.000 Kč
s objemem výdajů ve výši 1.658.000.000 Kč
s objemem třídy 8 - Financování ve výši 736.438.000 Kč

z toho jsou ve výdajích zařazeny prostředky na pohoštění, občerstvení a dary v rámci tzv. "reprefondů" v odvětví vnitřní správy ve výši 2.839 tis. Kč

2. poskytnutí dotace (vnitřního úvěru) Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6 ve výši 151.700 tis. Kč na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech "N" a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech "N", která bude splatná, počínaje rokem 2010, po 30.000 tis. Kč ročně a bude úročena úrokem ve výši 5 % p.a

III. U k l á d á
1. zástupci starosty - prof. Ing. Jiřímu Fárkovi předložit "Zprávu" o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2009 ZMČ Praha 6
Termín: 30.09.2009

2. zástupci starosty - prof. Ing. Jiřímu Fárkovi předložit "Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2009" ZMČ Praha 6 Termín: 30.06.2010

IV. Z m o c ň u j e

1. Radu městské části Praha 6
provádět rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009 ve výši do 4.000 tis. Kč včetně, v jednotlivém případě, které se týkají:

1.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů Městské části Praha 6
1.2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu, včetně rozpočtových rezerv Městské části Praha 6

2. Radu městské části Praha 6
provádět změny rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl. m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení

O provedení rozpočtových opatření bude RMČ Praha 6 informovat ZMČ Praha 6

Předkladatel : Rada městské části Praha 6
Zpracovatel : Ekonomický odbor ÚMČ, Odbor správy obecního majetku ÚMČ

 

starosta
Městské části Praha 6

zástupce starosty
Městské části Praha 6

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : 36 -0 z5

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zastupitelstvo_rozpocet_2009 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz