Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Účelové fondy ›› detail/podstránka

Účelové fondy městské části Praha 6

Účetní stav účelových fondů m.č. Praha 6 k 31.12.2006  v  Kč

 

Stav k 1.1.2006

Stav k 31.12.2006

FRR celkem

114.019.933,68

184.696.289,53

Fond reprodukce investičního majetku

93.800.772,44

173.800.772,44

Účelový fond darů

6.492.854,82

6.512.854,82

Sociální fond zaměstnavatele

4.678.207,51

5.416.437,78

Celkem

218.991.768,45

370.426.354,57


Fond rezerv a rozvoje

            Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny částí přídělu do fondu z hospodářského výsledku „Hospodářské činnosti“ m.č. Praha 6 za rok 2003 ve výši 142.000.000,00 Kč, částí přídělu z přebytku hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2005 ve výši 168.833.178,00 Kč, darem poskytnutým státním podnikem Česká správa letišť s.p. ve výši 3.380.000,00 Kč, jako podíl pro obce dotčené provozem letiště Praha - Ruzyně a úroky ve výši 6.580.922,82 Kč. Výdaje pak zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu zařazených do rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2006 ve výši 250.116.700,00 Kč a bankovní poplatky ve výši 1.045,00 Kč.

Fond reprodukce investičního majetku

            Obrat ve sledovaném období byl tvořen částí přídělu z přebytku hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2005 ve výši 200.000.000,00 Kč a skutečným čerpáním výdajů zařazených do rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2006 ve výši 120.000.000,00 Kč.

Účelový fond darů

            Příjem fondu tvořil dar přijatý v rámci pořádání 13.Společenského večera m.č. Praha 6 ve výši 20.000,- Kč.

Sociální fond zaměstnavatele

            Obraty ve sledovaném období byly tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 4.441.592,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 28.800,- Kč, čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 3.712.161,73 Kč a půjčkou ve výši 20.000,- Kč.

Zhodnocování finančních prostředků městské části Praha 6

Městská část Praha 6 i nadále v roce 2006 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky. Důležitá změna, kterou byla v 1.pololetí 2006 úprava strategie použití investičních nástrojů u správce ČSOB Asset Management reagující na nárůst úrokových sazeb, přinesla v druhé polovině roku 2006 očekávaný výsledek, a to v podobě průměrného zhodnocení 6,11% za období od 1.7.06 do 31.12.06.

K 31.12.2006 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: v dluhopisových podílových fondech ISČS (Trendbond, Sporobond a Fiducia) je nadále vložena částka 104 mil. Kč, přičemž tržní hodnota těchto podílových listů k 31.12.2006 činila 116,32 mil. Kč.

            Ve správě aktiv bylo k 31.12.2006 dvěma správci (ČSOB asset management, a.s. a KEY Investments, a.s.) rovnoměrně obhospodařována částka ve vložené nominální hodnotě 730 mil. Kč (z vyššího zůstatku základního běžného účtu m.č. Praha 6 za rok 2005 bylo v únoru roku 2006 do správy aktiv převedeno 200 mil. Kč). K 31.12. 2006 činila hrubá tržní hodnota těchto dvou portfolií 791,51 mil. Kč.

Přehledněji o těchto stavech vypovídají následující tabulky: 

 

V majetku m.č. P-6 zůstávají tyto podílové listy :

 

 

 

 

 

k datu :

31.12.2006

Fondy

4.3.03 [tis. Kč]

akt.stav  [tis. Kč]

Výnos dosud  [%]

Odpovídá ročnímu [%]

ČS

104 000

116 321,96

11,26%

2,83%

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv

 

 

 

 

 

 

 

Správce

Vložená nominální hodnota do 31.12.2006 celkem [tis. Kč] 

Tržní hodnota po odečtení odměn k 31.12.2006    [tis. Kč]

Čistý výnos  (před zdaněním) od 2.9.2003 do 31.12.2006       [tis. Kč]

Roční výnos celkem za období od 2.9.2003 do 31.12.2006                [v % ročně]

ČSOB Asset Management

365 000

390 591,85

25 591,85

4,41%

Key Investments

365 000

400 917,82

35 917,82

4,87%


Pozn. Vzhledem k navýšení spravovaného objemu o 100 mil. CZK na počátku února 2006 a následných jarních turbulencích na kapitálových trzích došlo u společnosti ČSOB Asset Management ke zdánlivému nesouladu relativního zhodnocení portfolia s jeho absolutním vyjádřením, protože krátkodobý jarní pokles výkonnosti postihl vyšší objem než předchozí solidní výsledky. Jedná se tedy o čistě technický faktor, který bude v budoucnu postupně vykompenzován růstem hodnoty celého "navýšeného" portfolia.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_06_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz