Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Finanční vypořádání m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› detail/podstránka

Finanční vypořádání m.č. Praha 6 za rok 2006

a) Finanční vypořádání městské části Praha 6 za rok 2006 se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy 

A: ZDROJE finančního vypořádání  
- Dorovnání dotací SR celkem 0,00 Kč
- Dorovnání z rozpočtu HMP 0,00 Kč

 

 
B: POTŘEBY finančního vypořádání  

- Odvody do Státního rozpočtu celkem

 
Zahrnuje odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na dávky státní sociální pomoci ve výši 871.511,- Kč, na poštovné hrazené v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši 111.485,- Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 738.548,40 Kč, na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 228.150,15 Kč, výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši 14.182,94 Kč a na podporu informačních technologií využívaných pro registr živnostenského podnikání ve výši 126.154,38 Kč.  

2.090.031,87 Kč

- Odvody HMP celkem  
Zahrnuje vratku nevyčerpaných finančních prostředků určených na výdaje spojené se zkouškami odborné způsobilosti ve výši 184.880,- Kč, na granty ve sportovní oblasti ve výši 50.000,- Kč, na nákup kompenzačních pomůcek ve výši 20,- Kč, na investiční akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“ ve výši 2.289.564,70 Kč a „Úprava předpolí břevnovského kláštera – Brusnice“ ve výši 572.398,- Kč a vyúčtování odvodu místních poplatků ve výši 76.519,72 Kč.  

 

  3.173.382,42 Kč

 

 

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 
Po schválení „Závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2006“ bude příslušnou úpravou rozpočtu odvedena na účet hl.m. Prahy částka ve výši 5.263.414,29 Kč. 5.263.414,29 Kč

b) Finanční vypořádání městské části Praha 6 za rok 2006 s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6

A: ZDROJE finančního vypořádání  

- Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

 
Zahrnuje odvody nevyčerpanýho neinvestiční příspěvku od příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 1.127.133,90 Kč a Pečovatelská služba ve výši 489.010,47 Kč a  PO ve školství celkem 1.206.771,57 (ZŠ Dědina 1.187.011,85 Kč, ZŠ Marjánka 19.739,72 Kč a Fakultní MŠ Arabská 20,00 Kč).  

 

2.822.915,94 Kč

 

 
B: POTŘEBY finančního vypořádání  

- Příděly příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele

0,00 Kč

 

 
C: VÝSLEDEK finančního vypořádání  
Výsledek finančního vypořádání s organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6 bude použit příslušnou úpravou rozpočtu jako zdroj pro krytí části odvodu finančního vypořádání městské části Praha 6 s MHMP.  

2.822.915,94 Kč

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_06_vyporadani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz