Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Účelové fondy ›› detail/podstránka

Účelové fondy Městské části Praha 6

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2007 v  Kč

  Stav k 1.1.2007 Stav k 31.12.2007
FRR celkem 184.696.289,53 328.142.316,25
Fond reprodukce investičního majetku 173.800.772,44 173.800.772,44
Účelový fond darů 6.512.854,82 6.512.854,82
Sociální fond zaměstnavatele 5.416.437,78 6.164.288,15
Celkem 370.426.354,57 514.620.231,66

 
Fond rezerv a rozvoje

Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny přídělem z přebytku hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2006 ve výši 171.551.576,72 Kč, převodem nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 6 v roce 2007 ve výši 163.950.500,00 Kč a úroky ve výši 7.944.824,00 Kč. Výdaje pak zahrnovaly převod 200.000.000,00 Kč na tzv. „Správu aktiv“ a bankovní poplatky ve výši 874,00 Kč.

 Fond reprodukce investičního majetku

Na účtu Fondu reprodukce investičního majetku nebyly v roce 2007 provedeny žádné operace.

 Účelový fond darů

Na účtu Účelového fondu darů nebyly v roce 2007 provedeny žádné operace.

 Sociální fond zaměstnavatele

Obraty ve sledovaném období byly tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 4.668.462,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 18.500,- Kč, čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 3.919.111,63 Kč a půjčkou ve výši 20.000,- Kč. 

Zhodnocování finančních prostředků městské části Praha 6

Městská část Praha 6 i nadále v roce 2007 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky. Z důvodu dalších volných finančních prostředků na účtech MČ Praha 6 byla v roce 2007 uskutečněna výzva několika renomovaným finančním institucím na zhodnocování našich volných finančních prostředků. Tuto výzvu vyhrála Česká spořitelna, která se od září 2007 stala dalším naším správcem aktiv.

U České spořitelny byly vytvořeny dvě nezávislá portfolia a to krátkodobé a střednědobé.

K 31.12.2007 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: dluhopisové podílové fondy ISČS (Trendbond, Sporobond a Fiducia) byly v září 2007 vloženy do střednědobého portfolia České spořitelně, a.s. spolu s dalšími 200mil. Kč volných finančních prostředků. V září 2007 taktéž začalo fungovat krátkodobé portfolio s počátečním vkladem 200mil.Kč. Celková tržní hodnota spravovaných finančních prostředku krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2007 je 510,3 mil. Kč.

V roce 2007 došlo u třech běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. pro jednotlivé mandatáře (Centra, Austis, Navatyp) k podpisu dodatků o tzv. Automatických Overnight O/N vkladech, které poskytují v „noční době“ lepší úročení našich zůstatků.

Dalšími dvěmi tradičními správci aktiv (ČSOB Asset management, a.s. a KEY Investments, a.s.) byla k 31.12.2007 rovnoměrně obhospodařovaná částka v nominální hodnotě 860 mil. Kč (z důvodu dočasně volných finančních prostředků bylo po odsouhlasení FV č. 2/2007 a č. 4/2007 provedeno navýšení portfolií obou správců, 28.3.2007 o 35 mil Kč a 31.5.2007 o 30 mil Kč. K 31.12 2007 činila hrubá tržní hodnota těchto dvou portfolií 913,04mil. Kč. Přehledněji o těchto stavech vypovídají následující tabulky:

Podílové listy :    
      K datu : 09/2007
Fondy Stav

4.3.03

[tis. Kč]

stav k 21.9.2007

[tis. Kč]

Výnos dosud

[%]

Odpovídá ročnímu

[%]

ČS 104 000 116 231,15 11,18% 2,35%

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv    
Správce Vložená nominální hodnota do 31.12.2007 celkem

(tis. Kč)

Tržní hodnota po odečtení odměn k 31.12.2007

(tis. Kč)

Čistý výnos (před zdaněním) od 2.9.2003 do 31.12.2007

(tis. Kč)

Roční výnos celkem za období od 2.9.2003 do 31.12.2007

(v % ročně)

ČSOB Asset Management 430 000 452 967,18 32 796,08 3,73%
Key Investments 430 000 460 080,35 55 414,30 4,65%

 

Správce Vložená nominální hodnota do 31.12.2007 celkem

(tis. Kč)

Tržní hodnota po odečtení odměn k 31.12.2007

(tis. Kč)

Čistý výnos (před zdaněním) od 09/2007 do 31.12.2007

(tis. Kč)

Roční výnos celkem za období 09/2003 do 31.12.2007

(v % ročně)

ČS – krátkodobé 200 000 198 871,82 187,11 0,4%
ČS – střednědobé 316 486,13 311 447,09 2 463,3 2,94%

Přehled o zhodnocovaných formou O/N (OverNight)vkladů:

 

Správce Průměrný objem na 1 obchod za všechny 3účty

od 10/2007 do 31.12.2007

(tis. Kč)

Čisté výnosy v Kč za všechny 3 účty

od 10/2007 do 31.12.2007

(v tis. Kč)

Celková průměrná výše úrokové sazby

od 10/2007 do 31.12.2007

 

KB, a.s. – 3 účty 160 374,19 1 161,89 2,84%

 
Pro informaci uvádíme , že ke konci roku 2007 proběhlo u všech správců aktiv (Key Investments, ČSOB, ČS – krátkodobé i střednědobé portfolio) vyrovnání s rozpočtem m.č. Prahy 6. Z tohoto důvodu jsou celkové částky na konci roku 2007 nižší než v 1.pololetí 2007.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.