Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Dotace a peněžité dary ›› detail/podstránka

Dotace a peněžité dary

Poř.č. P ř í j e m c e N a   ú č e l
1 Unijazz, o.s. FP na činnost  300 000
2 Klub Delta (Jáchymová) FP na činnost 1 900 000
3 Studio Paleta FP na akci "Kudy chodím" 20 000
4 Dejvické divadlo o.p.s. Finanční příspěvek 9 800
5 Domov sv. rodiny Víceletý FP-podpora v terapeut.dílnách 22 000
6 Nemoc.Milostr.sester sv. Karla Boromejského FD na snížení provozní ztráty 600 000
7 Domov sv. Karla Boromejského FP na snížení provozní ztráty 400 000
8 Rosénka FP na koncertní vystoupení 40 000
9 Pelléova vila, o.p.s. FP na činnost galerie 500 000
10 Emauzy, o.s. FP na zaj.pravidelného úklidu 30 000
11 Asociace pro mezinárodní otázky, o.s. FP účást 13 stud.- proj.Praž.model OSN 07 6 500
12 TJ Sokol Praha - Dejvice I. FP na šermíř.ME v Srbsku a MS v Turecku 10 000
13 Armáda spásy  FP na provádění pravidel.úklidu 250 000
14 o.s. Emauzy ČR                                  -"- 200 000
15 Zdeněk Kovanda - strážník FD na studium 12 500
16 Mgr. Soňa Tomková - strážník FD - nej. strážník okrskář OŘ MP P-6 12 500
17 Jan Zahradnický - strážník FD - nej.pracovník OŘ MP P-6 15 000
18 Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice FP na provoz pobočky 350 000
19 Benediktinské arciopat.sv.Vojtěcha a sv.Markéty FP-oprava ohradní zdi Břevnov.kláštera 714 057
20 Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje FP dokončení rekonstr. Fary 178 617
21 EFFECTUS - p.Svatopluk Jányš FP-uspoř. koncertů v letohrádku Hvězda 15 000
22 T.O.Lvíčata FP-znovuvybud.let.DT v Besednici 18 750
23 ZŠ a MŠ nám. Interbrigády FP-festival "Cantata Ecologica 2007" 3 000
24 Nadační fond Veselý senior FP na výstavu fotogr."V objektivu senior" 21 000
25 o.s. Centra integr.onkologické péče Měšice FP pro provoz Centra 60 000
26 SHČM - SDH Suchdol FP oprava a doplnění poškozené výstroje 50 000
27 SHČM - SDH Lysolaje FP oprava a doplnění poškozené výstroje 50 000
28 Písecká brána s.r.o. FP na projekt "Brána divadelní" 50 000
29 Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí  FP doprava stud.na jazyk.kurs ve VB 87 000
30 Nadační fond příznivců gymnázia J. Keplera FP doprava stud.na jazyk.kurs ve VB 20 000
31 SK Aritma Praha, o.s. FP pro družstvo minižákyň basketbalu 25 000
32 Stavební fakulta SKK EL Niňo Praha FP výstavba mobil.tribun-soutěž ve ST 33 000
33 Dle seznamu Květinová výzdoba oken - granty 478 781
34 pí. Kadeřábková FP na úhr.pobytu dítěte v jeslích 6 000
35 ZŠ a MŠ Červený vrch FP-Zaj.a inspirativní výtvar. techniky 50 000
36 Domov sv. Rodiny , P-6 Petřiny FP získané z tomboly 14.Spol.večera 45 000
37 Posádková hudba Praha FP na opravu hudebních nástrojů,povlaků 30 000
38 Dejvické divadlo, o.p.s. FP na multimediální nosič "DD07" 50 000
39 Ocenění učitelů peněžní dary 80 000
40 Dejvické divadlo, o.p.s. FP na dobu 5 let 25.844
41 O.s. atletiky vozíčkářů FP na uspoř.Čs.poháru v atl.vozíčkářů 15 000
42 FK Dukla Praha FP na pořízení tepl.souprav-hr.mládeže 25 000
43 OPS Nová škola FP na realizaci projektu Etnovečer 20 000
44 Centrum volného času Bilbo FP na pořad v rámci Festivalu poezie 35 000
45 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální FP na pořádání adventních koncertů 5 000
46 Střediko sociálních služeb-jesle FP pro pí.Kadeřábkovou-úhr.pob.dítětě 9 000
47 Školní metodici (28 osob dle seznamu) Nadstard.spol.v rámci progr."Zdravá šetka" 250 000
48 Václav Kotrch FP na real.proj.3.břevnov.Rock´n ´party 30 000
49 Arcidiecézní charita Praha FD "Adopce na dálku" - 2 indické děti 9 800
50 Soukromá ZŠ Hrou, s.r.o. FP pro pí.Corridoniovou-úhr.pobyt.dítěte 5 000
51 Folklorní soubor Rosénka Praha FP na mimoř.akce-25.výr.založ.souboru 31 400
52 Benediktinské arciopat.sv.Vojtěcha a sv.Markéty FP na poř.PD k podání žádosti z fondů EU 1 500 000
53 Pravoslavná církev.obec P-6/-Bubeneč FP na úhr.části nájemného za nev.prost. 250 000
  c e l k e m   6 708 705
        GRANTY – zájmové aktivity         Projekt  
1 Liga lesní moudrosti, o.s. kmen Kruh Prostory pro činnost 15 000
2 Svatovítská dílnička Svat.dílnička-tvůrčí prostor pro každého 30 000
3 Ateliér Kaštan, o.s. Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi 12 000
4 Č.svaz bojovníků za svobodu, OV Praha 6 Historické události našich dějin 20 000
5 Ing. Vok Malínský, CSc. Výlety se Šestkou hlavně, ale nejen pro třetí věk 8 000
6 Mateřské centrum Máta, o.s. Veselý rok 19 000
7 Občanská inspirace, o.s. Centrum inspirace a tvořivosti 2007-2010 30 000
8 Klub českých turistů Celoroční činnost dět.turistického oddílu 10 000
9 Humanitární sdružení PROTEBE, o.s. Integrované aktivity dětí a mládeže 15 000
10 Junák, 33.středisko Bílý los Kultura a sport v činnosti stř.Bílý los 15 000
11 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Šárecký okruh 5 000
12 T.O. Střelka, o.s. Obnova a doplnění vybavení turist.oddílu 4 000
13 Speciální domov mládeže Sedlec, o.s. SDM Sedlec - rukodělná dílna 12 000
14 Jarmila Vašáková Prezentace taneč.souboru v  Berlíně 40 000
15 T.O. Lvíčata. Nákup vybavení pro letní tábor 10 000
16 T.O. Lvíčata. Nákup stanových celt 7 500
17 49. skupina Pionýra Kočovníci Oprava klubovny 3 000
18 Klub rodičů a přátel dětí Pomocné školy Letní integrovaný tábor Buková 2007 28 000
19 Fokus Praha, o.s. Štafeta 20 000
20 Farnost u kostela sv. Matěje Matěj 20 000
21 Bilbo, o.s. Provoz Centra volného času Bilbo 30 000
22 Farnost u kostela sv. Fabiána Generace ruku v ruce 20 000
23 Junák středisko Javor Celoroční činnost  10 000
24 TJ Sokol - Dejvice I. Celoroční soustavná činnost 50 000
25 Walden-LLM, Liga lesní moudrosti Akce ve volném čase 30 000
26 OS Prev-Centrum Nízkoprahový klub pro mládež od 12 let 60 000
27 Ateliér Kaštan, o.s. Dílny pro seniory 30 500
28 Klub důchodců ČVUT Praha Zájezdy Klubu důchodců 20 000
29 Asociace nositelů legionářských tradic, o.s. Cesta do munulosti P-6 aneb hled.č.grálu 55 600
30 Klub přátel výtvarného umění - spolek Urbanismus,architekt.a hist. P-6 Břevnova 5 000
31 Speciální domov mládeže Sedlec, o.s. SDM Sedlec-vzdělávací a ediční činnost  8 000
32 Post Bellum,o.s. Příběhy 20.století-Paměť Prahy 6 55 000
33 Spolek břevnovských podnikatelů a živnostníků Publikace Malý břevnovský uličník 60 000
34 Mgr. Pavel Krchov Časopis Břevnovan 20 000
35 Mgr. Pavel Krchov Císařský mlýn-zapomen. Rezid. Rudolf II. 15 000
36 Taneční skupina Primavera, o.s. Primavera 6 500
37 Pěvecké sdružení pražských učitelek Devadesátápátá sezóna své činnosti 7 000
38 Břevnovský chrámový sbor sv. Markéty Koncerty 50 000
39 Farní sbor českobratr.církve evangel. V Praze 6 Koncerty na kopci 18 500
40 Unijazz, o.s. Kaštan scéna Unijazzu-živá kultura 30 000
41 Speciální domov mládeže Sedlec, o.s. SDM Sedlec-divadelní kroužek 4 000
42 Litterula, o.s. Netřeba dlouhých cest, jako sprav.srdce 12 000
43 Zuzana Jáchymová 20 let klubu Delta 70 000
44 Církev husitská ZUŠ Harmonie, o.p.s. Bílý motýl - dětský muzikál 40 000
45 Soubor Bělásek Celoroční činnost 30 000
46 Walden-LLM, Liga lesní moudrosti Indiánské tance a zpěvy 8 500
47 Divadelní studio Baterky, o.s. Celoroční činnost studia 20 000
48 Lucie Koryntová Lakomá Barka 10 000
49 Gymnázium Jana Keplera Iuventus cantat 30 000
50 Martina Neubauerová Hudební rok 10 000
51 Fokus Praha, o.s. Galerie Extraart 20 000
52 SBP - Zaviko International, s.r.o. Sport bez předsudků-Pha bez předs.2007 20 000
53 TJ Tatran Střešovice, o.s. Tatran Cups 10 000
54 TJ Tatran Střešovice, o.s. Mistrovství ČR vozíčkářů ve florbalu 10 000
55 TJ Dukla Praha, o.s. Miniházená a moderní pětiboj 10 000
56 Přátelé domova Rekondiční turistický pobyt-Vacov na Šum. 30 000
57 Speciální domov mládeže Sedlec, o.s. SDM Sedlec - turistika 8 000
58 Mgr. Katarína Černá Petřinský pohár 25 000
59 Bicycle Help, o.s. Bicycle Help 40 000
60 OS Aktiva Paravoltyž-jízda na koni pro mentálně postiž. 30 000
61 TJ Tatran Střešovice, o.s. Florbalový turnaj 30 000
62 OS Kontakt bB Plavání a rehabilitace osob s postižením 35 000
63 Bác Praha, o.s. Soutěžní videopořad ke 100. výročí povýšení Břevnova 12 000
64 Spolek břevnovských podnikatelů a živnostníků Jubilejní společenský večer na Marjánce 60 000
65 ZŠ Marjánka Sto let Břevnova 30 000
66 Ateliér Kaštan, o.s. Výtvarný klub "Kaštánek" 20 000
  Celkem program 1-6:   1 529 100
67 ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Interbrigády open 2007 18 000
68 ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Kroužek aranžování květin 25 000
69 Gymnázium Jana Keplera Symposion 2007 15 000
70 Gymnázium Jana Keplera Hudba jako řeč VII. 35 500
71 Gymnázium Jana Keplera Táto, mámo, polez! 15 000
72 MŠ Sbíhavá Keramika pro všechny 20 000
73 MŠ Sbíhavá Dílny s rodiči 11 000
74 MŠ Sbíhavá Stará Praha 3 000
75 MŠ Sbíhavá VI. Společenský večer 6 000
76 ZŠ a MŠ Červený vrch "Já-Ty-My-víme jeden o druhém" 30 000
77 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Škola v srdci Hanspaulky II. 40 000
78 MŠ Jílkova Relaxujeme s Ferdou Mravencem 6 000
79 Klub rodičů a přátel dětí Pomocné školy Výročí školy 50 000
80 VOŠ, SOŠ pedagogická a gymnázium Děti, rodina a volný čas 10 000
81 ZŠ Marjánka Břevnovská rodinná olympiáda 50 000
  Celkem program 7:   334 500
  Celkem 1-7:   1 863 600
82 SK Střešovice, o.s. Dok.rek.areálu fotbal.hřišť-Cukrovarnická 1 000 000
83 TJ Tatran Střešovice, o.s. Havarijní stav podlahy v objektu haly TJ 1 000 000
84 TJ Sokol - Střešovice Dok.výstavby a vybavení víceúčel.hřiště s umělou trávou 60 000
85 Asqua s.r.o. Obnova podlah kurtů 400 000
86 SK Aritma Praha Rek.betonového tenisového dvorce 1 000 000
87 TJ Sokol Praha - Dejvice I. Rek. a opravy v budově sokolovny, opravy tenisového areálu 400 000
88 TJ Ruzyně, o.s. Oprava a obnova tenisových kurtů TJ 140 000
89 SK Kotlářka Rozvoj nohejbalu p-6 10 000
  Telovýchovná činnost celkem   4 010 000
89 Přerost a Švorc - auto, s.r.o. Veleslavín 39 60 000
90 TJ Sokol Praha - Hanspaulka, o.s. Hanspaulka 25 000
91 Karel Krchov Břevnovan 50 000
  Podpora lokálních periodik   135 000
  c e l k e m   6 008 600
        Granty - sociální oblast Projekt  
1 Armáda spásy Příspěvek na provoz azylového domu 80 000
2 AD Přemysla Pitra pro děti (Dům tří přání) Azylový dům 30 000
3 Centrum pro zdravotně postižené - 1.projekt Rozvoj schopností seniorů 19 000
4 Centrum pro zdravotně postižené - 2.projekt Rozvoj schopností seniorů 40 000
5 Diakonie Broumov Středisko soc. pomoci 10 000
6 Dílna Eliáš  1.projekt Sociální rehabilitace 10 000
7 Dílna Eliáš  2.projekt Sociální rehabilitace 10 000
8 Domov SPMP Dana Ústavní soc. péče 30 000
9 Domov sv. Josefa Ústavní soc. péče 30 000
10 Domov sv. Karla Boromejského stacionář 130 000
11 Domov sv. Rodiny Ústavní soc. péče 780 000
12 Emauzy ČR Azylový dům 20 000
13 Fokus Praha Psychosociální rehabilitace 20 000
14 Formika Podporované zaměstnání 10 000
15 Hospic sv. Štěpána Hospic 10 000
16 Hospic Štrasburk Hospic 140 000
17 Nadace Bona Chráněné bydlení 50 000
18 Pražská organizace vozíčkářů  1.projekt Sportovní setkání Hvězda 37 500
19 Pražská organizace vozíčkářů  2.projekt Provoz bezbarierových mikrobusů 32 000
20 Pražská organizace vozíčkůřů  3.projekt Poradenství 17 000
21 Rytmus Vzdělávací kurzy pro mentál.postižené 10 000
22 Speciální domov mládeže Chotěšice Sociální rehabilitace 10 000
23 Speciální domov mládeže Sedlec  1.projekt Provozní náklady stacionáře 120 000
24 Speciální domov mládeže Sedlec  2.projekt Chráněné bydlení 40 000
25 Společenství harmonie těla a ducha Zdrav. a soc. integrace 20 000
26 Společnost pro ranou péči Rané péče pro děti 20 000
27 Stacionář NONA stacionář 5 000
28 Starokatolická církev Občanská poradna 10 000
29 Středisko pro nevidomé Dědina Rehabilita, rekvalifikace 140 000
30 Unie katolických žen Občanská poradna 10 000
31 Občanské sdružení CIOP Provozní náklady následné péče  60 000
32 MŠ a ZŠ - Diakonie ČCE P - 5 FP na provozní náklady 20 000
  c e l k e m    1 970 500
        GRANTY – ekologie Projekt  
1 Bytové družstvo Konečná Zahr.úprava pozemku v nájmu BD Konečná 10 000
2 Jaroslav Holeček Kroužkování,podp.hnízdění a zim.příkrm p. 9 500
3 Jarmila Koutníková Péče o VP-záhon trvalek před domem 3 000
4 Mladí sociální demokraté Den Země na Praze 6 7 500
5 ORNITA MČ P-6 v celopr.soutěži"Pražská veverka" 20 000
6 Péče o opuštěné a zatoulané kočky 30 000
7 Šanta kočičí Péče o opuštěná a zatoulaná zvířata 10 000
8 Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi Sníž.počtu opuštěných koček v ul. 10 000
  c e l k e m    100 000
        GRANTY – primární protidrogová prevence " Zdravá Šestka 2007 " Projekt  
  Preventivní programy škol Téma I. 350 000
1 ZŠ Dědina Týmová sborovna 14 000
2 O.s. Helpík Helpíkův pohár 21 000
3 ZŠ Norbertov Zdraví a život bez drog 7 000
4 ZŠ a MŠ Benita Juaréze Podpora prevent.programu ZŠ a MŠ B.J. 32 000
5 Gymnázium J. Keplera Prevence sociálně patologických jevů 30 000
6 ZŠ praktická Společnou cestou 29 000
7 SPŠ a gymnázium Evropská Dlouhodobá primární prevence 19 000
8 ZŠ Pod Marjánkou Droga zv. Zdraví-aneb P.M. bez marjánky 27 000
9 Gymnázium Arabská "Krok za krokem školou i životem" 9 000
10 ZŠ Petřiny-sever Školní poradenské centrum 30 000
11 Gamnázium Nad Alejí Protigrogová prevence 2007 10 000
12 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES Family 2007 13 000
13 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES Play 2007 10 000
14 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PREV 2007 10 000
15 ZŠ T.G.M. Týmová sborovna-zážitková pedagogika 13 000
16 ZŠ Interbrigády Progr.specif.primár.prevence v 6.-7.ročníku 16 000
17 ZŠ Interbrigády Progr.specif.primár.prevence v 4.-5.ročníku 16 000
18 ZŠ Interbrigády Cesta ke zdraví 16 000
19 ZŠ Červený vrch Opravdu se mě to netýká? 7 000
20 ZŠ Červený vrch Týmová sborovna 21 000
  Rozvojové pobyty škol Téma II. 420 000
21 Gymnázium Jana Keplera Kurzy GO! Na GJK v roce 2007 45 000
22 ZŠ Marjánka Zdravá Marjánka 2007 10 000
23 ZŠ Marjánka "Slunce, seno a Marjánka 2007" 9 000
24 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES 2007 25 000
25 Gymnázium Nad Alejí Šance 2007 34 000
26 SPŠ a gymnázium Evropská Adaptační kurz 34 000
27 ZŠ T.G.M. Rozvojový pobyt 5. ročníku-"START" I. 10 000
28 ZŠ T.G.M. Rozvojový pobyt 6. ročníku-"START" II. 10 000
29 ZŠ Na Dlouhém lánu Zážitkový kurz pro 6. třídu 7 000
30 Gymnázium Arabská "Seznamte se!"-adaptační kurz 20 000
31 ZŠ Emy Destinové Prožitkové kurzy šestých tříd 14 000
32 ZŠ Červený vrch Rozvojové pobyty 32 000
33 ZŠ Norbertov "Team building" pobyt pro žáky 8.ročníku 10 000
34 ZŠ Norbertov Seznamovací kurz pro 6. třídy 18 000
35 ZŠ Petřiny-sever Rozvojové pobyty třídních kolektivů 30 000
36 ZŠ Dědina Zážitkový kurz žáků 6. ročníku 8 000
37 ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Rozvoj.pobyt pro problem.třídy"Zdravá třída" 18 000
38 ZŠ a MŠ Benita Juaréze Zážitkový kurz pro 8. ročníky 20 000
39 OA Krupkovo nám. 4 Adaptační kurz 2007 30 000
40 ZŠ Interbrigády Adaptační a rozvojový kurz 6.ročníku 17 000
41 ZŠ Pod Marjánkou Lyceum PM 2007 19 000
  Preventivní aktivity v komunitě Téma III. 300 000
42 DDM Praha 6 Dětský parlament Prahy 6 5 000
43 o.s. Prev-Centrum Centrum komunitních aktivit 219 000
44 ZŠ Petřiny-sever Školní slavnosti a dílny Týden Zdravé 6 45 000
45 TJ Tatran Střešovice Odd.florbalu Otevřený trénink:Vítán je každý 6 000
46 Dejvické divadlo Divadelní představení-Týden zdravé 6 25 000
  Vrstevnické programy Permoník Téma IV. 115 000
47 Junák - svaz skautů a skautek ČR Oranžový kámen - Ve zdrav. těle zdr.duch 14 000
48 DDM Praha 6 Žlutý kámen-Pojďme si hrát na co když 12 000
49 Walden-Liga lesní moudrostí Zelený kámen 17 000
50 CTD Praha Modrý kámen-Slovo, text, informace 15 000
51 Studio Paleta Fialový kámen - ilustrace k legendě 27 000
52 o.s. Prev-Centrum Křišťálový kámen moudrosti 30 000
  c e l k e m    1 185 000

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_granty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz