Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Plnění finančního plánu 2007 - Léčebna dlouhodobě nemocných v P-6 ›› detail/podstránka

Plnění finančního plánu 2007 - Léčebna dlouhodobě nemocných v P-6

 
(v tis. Kč)            
               
               
    schválený upravený skutečnost % plnění Přečerpání/nedočerpání
          U k a z a t e l fin. plán fin. plán k 30.6.07 k uprav. FP      k 100% uprav.FP
            v abs.výši v %
 V Ý N O S Y   celkem 33 012 33 190 17 614 53,07% -15 576 -46,93%
 z toho: tržby od zdravot. pojišťoven 32 592 32 592 17 206 52,79% -15 386 -47,21%
  úroky, fondy, ost. výnosy .. 420 598 408 68,23% -190 -31,77%
  v tom: FO LDN 0 178 178   0  
 N Á K L A D Y   celkem 40 725 41 370 19 166 46,33% -22 204 -53,67%
 Spotřebované nákupy 11 582 11 572 4 922 42,53% -6 650 -57,47%
 z toho: spotřební materiál 1 042 1 032 284 27,52% -748 -72,48%
  drobný hmotný majetek 370 370 263 71,08% -107 -28,92%
  potraviny pro pacienty 4 310 4 310 2 172 50,39% -2 138 -49,61%
  léky, SZM, pleny, krev 4 605 4 605 1 680 36,48% -2 925 -63,52%
  spotřeba energie 1 255 1 255 523 41,67% -732 -58,33%
Služby 4 701 4 701 1 988 42,29% -2 713 -57,71%
z toho:  výkony spojů 269 269 97 36,06% -172 -63,94%
  nájemné kalmetizace 40 40 21 52,50% -19 -47,50%
  úklid 1 070 1 070 513 47,94% -557 -52,06%
  opravy a udržování 513 513 154 30,02% -359 -69,98%
  cestovné 20 20 7 35,00% -13 -65,00%
  ostatní služby  2 789 2 789 1 196 42,88% -1 593 -57,12%
Osobní náklady 24 031 24 686 12 048 48,80% -12 638 -51,20%
z toho: platy zaměstnanců 17 150 17 278 8 415 48,70% -8 863 -51,30%
  ostatní osobní náklady 400 750 361 48,13% -389 -51,87%
  zákonné sociální pojištění 4 565 4 689 2 282 48,67% -2 407 -51,33%
  zákonné zdravotní pojištění 1 580 1 623 790 48,68% -833 -51,32%
  zákonné sociál.nákl.- FKSP 336 346 200 57,80% -146 -42,20%
Daně a poplatky 1 1 0 0,00% -1 -100,00%
Ostatní náklady 126 126 57 45,24% -69 -54,76%
Odpisy 284 284 151 53,17% -133 -46,83%
HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK -7 713 -8 180 -1 552 18,97% 6 628 -81,03%
Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6 7 713 8 180 1 552 18,97% -6 628 -81,03%
HV po promít. neinv.příspěvku 0 0 0   0  
Investiční příspěvek ÚMČ 193 193 0 0,00% -193 -100,00%
Použití FRIMu LDN 0 0 0   0  

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_plan_ldn ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz