Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Plnění finančního plánu hlavní činnosti k 31.12.2007 za PO Pečovatelská služba Prahy 6 ›› detail/podstránka

Plnění finančního plánu hlavní činnosti k 31.12.2007 za PO Pečovatelská služba Prahy 6

č.účtu UKAZATEL schvállený FP 2007 1.úprava FP rok 2007 2.úprava FP rok 2007 skutečnost  za  rok  2007 % plnění k UFP 2007 přeč.nedočerp. k 100 % 2.UFP 2007 v obsol.v přeč.,nedočerp.k 100 % 2.UFP v %
  VÝNOSY celkem 4 500 4 500 5 000 5 373,94 107,48 373,94 7,48
  NÁKLADY celkem 23 128 20 869 19 823 18 944,07 95,57 -878,93 4,43
501 Spotřeba materiálu 540 469 469 166,27 35,45 -302,73 64,55
502 Spotřeba energie 315 315 315 304,59 96,70 -10,41 3,30
511 Opravy a udržování 360 227 227 89,13 39,27 -137,87 60,73
512 Cestovné 150 110 110 86,15 78,32 -23,85 21,68
513 Náklady na reprezentaci 6 6 6 6,00 100,00 0,00 0,00
518 Ostatní služby 1 069 1 059 1 059 919,22 86,80 -139,78 13,20
521 Mzdové náklady 14 280 12 971 12 208 12 111,99 99,22 -96,01 0,78
524 Zákonné sociál.pojištění 5 050 4 397 4 130 4 106,70 99,44 -23,30 0,56
527 Zákonné sociál.náklady 537 477 461 424,20 92,02 -36,80 7,98
542 Ostatní pokuty a penále 60 60 60 0,00 0,00 -60,00 100,00
548 Manka a škody 0 24 24 23,55 98,13 -0,45 1,87
549 Jiné ostatní náklady 311 304 304 256,18 84,27 -47,82 15,73
551 Odpisy dlouhodobého majetku 450 450 450 450,09 100,02 0,09 0,02
  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -18 628 -16 369 -14 823 -13 570,13 91,55 -1 252,87 8,45
  NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6 18 628 16 369 14 823 12 826,13 86,53 1 996,87 13,47
  Grant MHMP 0 0 744 744,00 100,00 0,00 0,00
  INVESTIČNÍ přísp.MČ P6 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00
  VÝSLEDEK po promítnutí přísp. 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00
  POUŽITÍ INVEST.FONDU 500 500 500 0,00 0 -500,00 100,00

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_plan_pecovatelska_sluzba ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz