Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků ›› detail/podstránka

Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků m.č. Praha 6 za rok 2007

Organizace - odvětví Zaměstnanci   (přepočt. osoby) Prostředky na platy     (tis. Kč) Ost. platby za proved. práci  (tis. Kč)  Průměr. měs. plat (Kč)  
r o k   2 0 0 7 r.2006 07/06 r o k   2 0 0 7 r.2006 07/06 r o k   2 0 0 7 r.2006 07/06 r. 2007  r. 2006 07/06  
plán skut.     %  skut. index  st. objem skut.     %  skut. index  rozpis skut.     %  skut. index   skuteč.  skuteč. index   
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
1. usměrňované stanoveným objemem
PNP (tzv. limit) celkem:
400 384 95,9 390 98,5 120 135 113 306 94,3 110 833 102,2 10 773 10 263 95,3 7 019 146,2 24 589 23 682 103,8  
   z toho:                                        
    Pečovatelská služba 60 60 100,0 69 87,0 11 450 11 450 100,0 12 968 88,3 758 662 87,3 318 208,2 15 903 15 662 101,5  
v tom výplaty z fondu odměn                                      
Úřad m.č. Praha 6 (§§ 6171, 6112) 340,3 324 95,2 321 100,9 108 685 101 856 93,7 97 865 104,1 10 015 9 601 95,9 6 701 143,3 26 198 25 406 103,1  
            POPP                          
 2. usměrňované podílem MTS celkem                                      
     Léčebna dlouhodobě nemocných 59,5 56,4 94,8 56,4 100,0 21 224 17 465 82,3 16 650 104,9 750 750 100,0 400 187,5 25 805 24 601 104,9  
               v tom výplaty z fondu odměn                                       
  Ú H R N  460 440 95,8 446 98,7 141 359 130 771 92,5 127 483 102,6 11 523 11 013 95,6 7 419 148,4 24 745 23 798 104,0  
Zdaňovaná činnost (ZČ):           fin. plán         fin. plán                
 ZČ ÚMČ Praha 6 31 26 83,9 26 100,0 9 387 8 097 86,3 7 644 105,9 425 339   231   25 952 24 500 105,9  
                                       
                                       
  P N P  =  prostředky na platy                                      
  M T S  =  mimotarifní složky                                      

POPP =  přípustný objem prostředků na platy (uveden skutečně dosažený POPP nikoliv plánovaný POPP, který je ve fin. plánu PO LDN ve výši 17.465 tis. Kč)

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_zamestnanci ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz