Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Dotace a peněžní dary ›› detail/podstránka

Dotace a peněžní dary

Poř.č. P ř í j e m c e N a ú č e l
1. Unijazz FP dílny pro seniory 300 000
2. Dejvické divadlo, OPS FP pro potřeby umělec.souboru 4 300 000
3. Nem. Milosr.sester sv.Karla Boromej. FP na sn.prov.ztráty v r.08- P 1 600 000
4. Domov sv. K. Boromejského FP na sn.prov.ztráty v r.08- P 6 800 000
5. BS Ke Dvoru FP z grantu na výst.garáží-8 stání 330 000
6. Pelléova vila o.p.s. FP na činnost galerie v r.08 500 000
7. Měst.knihovna v Praze-pob.Dejvice FP na provoz pobočky v r.08 350 000
8. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6- 1/08 118 000
9. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6- 2/08 109 000
10. Rosénka, folklorní sdružení, o.s. FP na real.koncertu-25.výr.založ. 40 000
11. SDH Suchdol FP na opr.a dopl.výstroje 50 000
12. SDH Lysolaje FP na opr.a dopl.výstroje 50 000
13. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6-3/08 105 000
14. Armáda spásy ČR, o.s. Emauzy ČR FP na prav.úklid vybr.poz.m.č.P6 300 000
15. TJ Sokol Praha - Dejvice I. FP na účast na ME a MS v šermu 10 000
16. Mystic skates s.r.o. FP na Český skateboard.poharu 20 000
17. Pravoslav.církev.obec v P-6/IV Bubeneč FP na úhr.části nájem.za nebyt.p. 38 000
18. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6- 4/08 102 000
19. Dejvické divadlo, OPS FP na div.činnost r.08-13 25 844 000
20. SK Aritma Praha FP 100.výr.trv.SK-sport.soutěže 40 000
21. Okna směř.na veřejná prostranství Granty na květin.výzdobu oken 283 777
22. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6- 5/08 96 000
23. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6- 6/08 91 000
24. Atletika vozíčkářů o.s. FP-uspoř.II.roč.Č.poháru v atl….. 20 000
25. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6-7/08 105 000
26. Muzeum HMP FP na výrobu kat.výst.Adolf Loos 300 000
27. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6-8/08 88 000
28. Life RESCUE, o.s.-záchranáři,škol.stř. FP uspoř.I.břev.kongr.1. pomoci 15 000
29. Církev českosl.husitská FP na opr.kostela Husova sb. 200 000
30. Auto klub Markéta FP dostavba plochodráž.stadionu 200 000
31. Václav Kotrch FP 7.břevnov.rock´n´ Roll party 15 000
32. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6-9/08 98 000
33. Svatava Kolářská Pam.grant-obnova"Jurkovič.vily" 900 000
34. Školní metodici - dle seznamu FD za nadst.spol.-"Zdravá šestka" 250 000
35. Bened.arciopat.sv.Vojtěcha a sv.Mark. FP na opravu budov-břev.klášter 542 000
36. Far.sbor Českobr.církve evangel.Střeš. FP na opravy kostela Před Bateriemi ve Střešovicícz 420 000
37. -"- Bubeneč FP dovyb.modlitebny-obj.v Z.Wintra 300 000
38. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6-10,11/08 230 000
39. Bezpečnost FD nej.stráž.a student. OŘ MP6 35 000
40. Měst.knihovna v Praze-Mar.náměstí FD na činnost knihovny 11 000
41. Arcidiecézní charita Praha FD na projekt"Adopce na dálku" 9 800
42. Klub Delta - pí. Jáchymová FP využití části objektu v P6-Vlastina 1 900 000
43. Záj.sdr.práv.os.dotčen.provoz.letiště Praha FP jako člen.příspěvku m.č.P-6 do Sdruž. 108 321
c e l k e m   40 223 898
       
GRANTY – zájmové aktivity Projekt  
1. Sdružení T.O.Lvíčata Volnočas.čin.pro děti a mládež 20 000
2. Junák - svaz skautů a skautek ČR Kult.a sport v čin.stř.Bílý los 15 000
3. Římskokat.farnost u kost. Sv.Matěje Matěj 20 000
4. Junák - svaz skaut.a skautek ČR Kafkova Středisko Šipka-nákup raftu 20 000
5. SDM Sedlec SPMP Praha, o.s. SDM Sedlec-rukodělná dílna 14 000
6. PROTEBE, o.s. Integrované aktivity dětí a mlád. 10 000
7. Máta 2008 - svět kolem nás Podpor.činnosti v terapeut.díln. 20 000
8. Svatovítská dílna Tvůrčí prostor pro každého 30 000
9. Jarmila Vašáková Taneční soubor Caramella 25 000
10. Walden-LLM, OJ os.-Liga les.moudr. Wooderafterské centrum 13 000
11. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Centr.volnočas.aktiv.rodič.a dětí 24 000
12. Dejvická píšťalka, o.s. Píšťalka aneb 1.kroky do skut.ž. 9 000
13. 49.Skup.Pionýra Kočovníci, o.s. Inov.mat.dětského stan.tábora 9 000
14. Občanská inspirace, o.s. Centr.inspirace a tvořivosti 30 000
15. CVČ Bilbo, o.s. Zájmová,vzděl.a klub.činnost 20 000
16. KONTAKT o.s. Plavání a rehab.osob s postiž. 40 000
17. NA DLANI, o.s. Ozdrav.pobyt dětí u moře-Itálie 30 000
18. Bilbo, o.s. Provoz CVČ Bilbo 30 000
19. Farnost u kostela sv. Fabiána Generace ruku v ruce 20 000
20. Domov sv. rodiny Podpor.činnosti v terapeut.díln. 22 000
21. Kateřina Šormová Kudy chodím všechno vidím 20 000
22. Ateliér Kaštan, o.s. Výtvar.klub Kaštánek pro mam. 20 000
23. TJ Tatran Střešovice TJ Tatran - Florbal 50 000
24. SK Střešovice 1911,o.s. 100 let SK Střešovice 1911 60 000
25. Těl.jednota Sokol Praha Dejvice I, o.s. Celor.cvič.žactva,dor.a dospělých 60 000
26. Aktivita, o.s. Paravoltyž 30 000
27. Těl.jednota Sokol Praha-Hanspaulka Činnost oddílů všestrannosti 18 000
28. SDM Sedlec SPMP Praha, o.s. Turistika-os.s mentál.postiž. 14 000
29. Přátelé domova, o.s. Rekond.tur.pobyt v Bystřici p/H. 30 000
30. TJ Tatran Střešovice Volejbal.trénink dívek 9-15 let 40 000
31. VSK FTVS Praha, o.s. Atletická přípravka 2008 15 000
32. SBP-Zaviko International, s.r.o. Sport bez předs.2008-Praha bez 20 000
33. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Sport.turn.-Interbrigády open 08 25 000
34. Václav Duda Dět.den,Roz.sport.škol 20 000
35. Mgr. Katarína Černá Petřínský pohár 30 000
36. Bicycle Help, o.s. Bicycle Help 50 000
37. SK Kotlářka - SF El Niňo Praha Turnaj veteránů 10 000
38. SK Kotlářka, o.s. Rozvoj nohejbalu na Praze 6 10 000
39. Čs.svaz bojovníků za svobodu, o.s. Historické události našich dějin 30 000
40. Ing. Vok Malínský Výlety se 6 hlav.a nejen pro 3.věk 8 500
41. Měst.knihovna v Praze-pob.Břevnov Knihovna Břevnov-místo setkávání seniorů 11 000
42. Svatovítská dílna Výtvarná činnost pro seniory 10 000
43. Dejvické divadlo, OPS Senior klub 60 000
44. Ateliér Kaštan, o.s. Dílny pro seniory 30 500
45. SDM Sedlec SPMP Praha, o.s. Vzdělávání, učební pomůcky 8 000
46. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Kaštan-scéna Unijazzu 15 000
47. Spolek břevnov.živnostníků, o.s. Publ.o hist.a stav.varhan v BK 30 000
48. Centrum vol.času Bilbo, o.s. Poezie nejen v knize 24 000
49. Taneční skupina Primavera Primavera 10 150
50. Břevnovský chrámový sbor 3.konc.duchov.hudby v Břevnově 30 000
51. SDM Sedlec SPMP Praha, o.s. Divadelní kroužek 7 000
52. Unijazz Kaštan-scéna Unijazzu,živ.kultur. 25 000
53. Církev.husit. ZUŠ Harmonie, o.p. Večerní matiné s … 20 000
54. Divadelní studio Baterky, o.s. Celor.čin.divadelního studia 20 000
55. Far.sbor českobratr.církve evang.v P 6 Koncerty na kopci 24 600
56. Václav Kotrch Podzim.5.břevnov.Rock´n´roll party 20 000
57. Svatopluk Jányš Koncerty v Letohrádku Hvězda 20 000
58. Rosénka, folklorní sdružení, o.s. Koncertní vystoupení souboru 10 000
59. FOKUS Praha, o.s. Galerie ExtraArt jako interakt. ….. 20 000
60. Ateliér Kaštan, o.s. Výst."Radost z tvoření-r.ze života" 15 000
61. Walden-LLM, OJ os.-Liga les.moudr. Indiánské tance 10 318
62. Spolek břevnov.živnostníků, o.s. Krajané na posvícení 20 000
63. Dejvické divadlo, OPS Výst.k 15.výr.DD v Písecké bráně 20 000
64. ZŠ a MŠ Benita Juáreze Soubor Bělásek 50 000
65. celkem   1 492 068
       
  Tělovýchovná činnost celkem   3 000 000
1. SK Střešovice Dokončení rekonstrukce 395 000
2. TJ Sokol Bílá Hora Vybudování fotbalového hřiště 500 000
3. SK Aritma Praha Oprava střechy šaten 1 000 000
4. TJ Tatran Střešovice Výměna oken sport. areálu 500 000
5. SF SKK El Niňo Informační panel a světel. tabule 55 000
6. SF SKK El Niňo Mobilní tribuny 30 000
7. TJ Sokol Dejvice I Oprava střechy sokolovny 520 000
  Podpora lokálních periodik   150 000
8. Přerost a Švorc-auto s.r.o. časopis Veleslavín 39 80 000
9. Pavel Krchov časopis Břevnovan 50 000
10. TJ Sokol Praha Hanspaulka, o.s. časopis Hanspaulka 20 000
       
c e l k e m   4 642 068
       
GRANTY – Podpora školství v m.č. Praha 6 Projekt  
  1. Projekt otevřený svět   1 616 706
  1.1 Zahr.stud.pobyty žáků a stud.   674 206
1. ZŠ Dědina 10ti denní pobyt žáků v Anglii 129 947
2. ZŠ a MŠ Hanspaulka Roncegno 2008 - Itálie 50 000
3. ZŠ Emy Destinové Výměna s part.školou v Paříži 69 667
4. ZŠ Emy Destinové Výměna s part.školou v Madridu 55 000
5. Gymnázium Nad Alejí Jazyk.kurz Barnstaple 160 000
6. ZŠ Pod Marjánkou Friendship with Denmark-kat.C 24 792
7. ZŠ Pod Marjánkou Talking Heads z Pod Marjánky-k.D 67 200
8. ZŠ Petřiny-jih 8denní stud.pob.14 žáků v Anglii-D 28 000
9. ZŠ Emy Destinové Londýn s výukou - kat.D 89 600
  1.2 Výuka v cizích jazycích:   114 000
10. ZŠ Pod Marjánkou Vých. k občanství v angl.jazyce 20 000
11. ZŠ Marjánka Výuka v cizích jazycích 26 000
12. ZŠ a MŠ Červený vrch Matematika v angličtině 8 000
13. ZŠ Marjánka Výuka v cizích jazycích 60 000
  1.3. Vytv.pod.pro zahr.učitele ciz.jazyků   549 000
14. ZŠ Marjánka Vytv.pod.pro zahr.učitele ciz.jaz. 26 000
15. ZŠ a MŠ Bílá Přísp.na nav.osob.přípl.n.odm. 35 000
16. ZŠ Pod Marjánkou Konverzace anglického jazyka 44 000
17. ZŠ Norbertov Rodilí mluvčí na Norbertově 24 000
18. ZŠ Petřiny - sever Podpor.pod.pro kvalif.ped. AJ 48 000
19. ZŠ Norbertov Rodilí mluvčí na Norbertově 24 000
20. ZŠ Emy Destinové Nicolas Taylor 88 000
21. ZŠ a MŠ Bílá Podpora podm.pro kvalif.ped.AJ 88 000
22. ZŠ Hanspaulka Výuka žáků pokroč.v AJ rod.mluvčím 28 000
23. ZŠ nám. Svobody2 Konverzace anglického jazyka 84 000
24. ZŠ Marjánka Vytv.pod.pro zahr.učitele ciz.jaz. 60 000
  1.4. Účast škol v mezinárodní spolupráci   279 500
25. MŠ Sbíhavá Školní web jde do světa 15 000
26. MŠ Sbíhavá Vítáme Vás na Sbíhavce 22 500
27. ZŠ a MŠ Červený vrch Studijní pobyt v Itálii 35 000
28. ZŠ a MŠ Hanspaulka Není cizinec jako cizinec 12 000
29. ZŠ Marjánka Spolupráce Hauptschule Brunsbuttel 105 000
30. ZŠ Marjánka Spolupráce Mandal 90 000
  2. Projekt vybavená škola   1 238 000
  2.1 Vybav.odbor.vzor.pracovišť škol    
31. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Moderniz.vybavení škol.kuchyňky 70 000
32. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Inov.hardwar.a softwar.vybavení 250 000
33. ZŠ Petřiny - sever Knihovna multimediální učebna 200 000
34. ZŠ Dědina Dřevořezb.a truhlář. Dílna 138 000
35. ZŠ a MŠ Hanspaulka Chemická laboratoř 220 000
36. ZŠ a MŠ Červený vrch Vybav.vzor.prac.pro výuku fyziky II. 360 000
  4. Projekt komunitní škola   334 000
37. ZŠ Petřiny - jih Poč.grafika a dig.fotogr.prakticky 15 000
38. ZŠ a MŠ Červený vrch V bazénu v pohodě 50 000
39. MŠ Na Dlouhém lánu Jar.a podz.dílna spol.s rod.a dět. 8 000
40. ZŠ a MŠ Svobody Komunitní škola 15 000
41. ZŠ a MŠ Hanspaulka Škola v srdci Hanspaulky 30 000
42. ZŠ a MŠ Bílá Soboty za školou 4 000
43. MŠ Sbíhavá Cesta na Havaj-taneč.kr.-kostým. 3 000
44. MŠ Sbíhavá Dílny s rodiči-výtvar.techniky 11 000
45. MŠ Sbíhavá Keramika pro všechny 20 000
  4.1. Aktivity pro rodiče a přátele školy   156 000
46. ZŠ a MŠ Hanspaulka Šárecký okruh-tur.pochod 8 000
47. ZŠ MŠ Červený vrch Jak to bylo pohádko-setkání 19 000
48. ZŠ a MŠ Bílá Soubor Bělásek 60 000
49. MŠ Bubeníčkova Petřínská olympiáda mat.škol 26 000
  4.2 Zájm.aktivity pro děti a mládež   113 000
50. ZŠ Petřiny - jih Pojďme spolu obj.moderní svět 25 000
51. ZŠ a MŠ Bílá Kurzy pro seniory 40 000
  4.3 Programy pro seniory   65 000
52. ZŠ a MŠ Hanspaulka Testováním ke kvalitě 5 539
  5.1. Podpora evaluace a autoevaluace   5 539
c e l k e m   3 194 245
       
Granty - sociální oblast

 

   
    Projekt  
1. A DOMA, o.s. Paměťové tréninky 45 000
2. APLA Praha, o.s. Poskytování služeb autistům 33 000
3. Armáda spásy - 2. projekt Centrum sociálních služeb-AD 80 000
4. Asistence, o.s. osobní asistence 25 000
5. Asociace rodičů a přátel ZPD v ČR FP Klubu Hornomlýnská 15 000
6. Centrum pro zdrav.postižené - 1.proj. osobní asistence 15 000
7. kraje Praha - 2. proj. sociální integarace 9 000
8. - 3. proj. výuka práce na počítači 28 000
9. - 4. proj. rehabilitační cvičení 24 000
10. Centrum soc.služeb Nebušice pobytové odlehčovací služby 108 000
11. Česká unie neslyšících centrum sociálních služeb 21 000
12. Diakonie Broumov (pozd.dor.žádosti) středisko sociální pomoci 10 000
13. Diakonie ČCE-střed.křesťanské pom. pečovatelská služba 100 000
14. Dílna Eliáš - 1. projekt sociální rehabilitace-dílna 10 000
15. - 2. projekt obchod - výrobky z chr.dílny 10 000
16. Domov sv. Josefa ústav sociální péče 20 000
17. Domov sv. Karla Boromejského denní stacionář 150 000
18. Domov sv. Rodiny ústav sociální péče 858 000
19. Emauzy ČR sociální služby 33 000
20. Farní charita Holešovice pečovatelská a asistečnčí služba 35 000
21. Fokus Praha psychosociální rehabilitace 20 000
22. Formika podporované zaměstnání 20 000
23. Gaudia proti rakovině psychoterapeut. a porad.služby 50 000
24. Hospic sv. Štěpána hospicové služby 40 000
25. Hospic Štrasburk hospicové služby 80 000
26. Hospicové o.s. Cesta domů hospicové služby 74 000
27. Nadace Bona chráněné bydlení 120 000
28. sdružení Máme otevřeno? O.s. FP podpora progr."Akce Pontony" 4 000
29. Nona stacionář 7 500
30. Pohyb.rehab.a rekvalifik.středisko sociální rehabilitační programy 100 000
31. pro nevidomé Dědina zaměst.zdrav.postižených  
32. Pražská organizacea vozíčkářů sportovní setkání Hvězda 48 500
33. SDM Sedlec provozní náklady 140 000
34. -"- chráněné bydlení 50 000
35. SDM Chotěšice doprava,provoz.náklady 15 000
36. Společen.harmonie těla a ducha zdravotní a sociální integrace 10 000
37. OS Naděje 2000 FP na rozvoj stac.v Chomutově 25 000
38. Středisko rané péče služby rané péče 25 000
c e l k e m   2 458 000
       
GRANTY – ekologie

 

   
    Projekt  
1. Speciální domov mládeže ekol.aktivity lidí s postižením 15 000
2. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády zelená učebna-mat.zabezpečení 85 000
3. Miluše Kippová vytvoř.zel.ve vnitrobl.Bubenečská 60 000
4. Camino ekol.vzděl.-PK neslyšícího diváka 30 000
5. Mladí sociální demokraté ekol.aktivity lidí s postižením 10 000
      200 000
       
GRANTY – primární protidrogové prevence "Zdravá Šestka 2008"

 

   
    Projekt  
  Preventivní programy škol   350 000
1. Gymnázium, Arabská 14 Krok za krokem školou i životem 6 000
2. Gymnázium, Arabská 14 Školení pracovní skupiny 13 000
3. Gymnázium J. Keplera Prevence soc.patolog.jevů na GJK 47 000
4. Gymnázium, Nad Alejí 1952 Protidrogová prevence 2008 5 000
5. VOŠP, SOŠP a Gymnázium Evropská Dlouhodobá primární prevence 25 000
6. ZŠ a MŠ Bílá 1 Prev.soc.patolog.jevů na ZŠ 32 000
7. ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská Týmová sborovna 20 000
8. ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská Opravdu se mě to netýká? 9 000
9. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PREV 2008 13 000
10. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PREV 2008 16 000
11. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Progr.spec.primár.prev.v 6.a7.roč. 11 000
12. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Progr.spec.primár.prev.v 4.a5.roč. 15 000
13. ZŠ a MŠ nám. Svobody Vzděl.se,abych.lépe vzděl.a chránili 21 000
14. ZŠ Norbertov Zdraví a život bez drog 10 000
15. ZŠ Petřiny-jih Komplex.progr.prim.prevence soc.probl.jevů pro tř.7.A 6 000
16. ZŠ Petřiny-sever Školení poradenské centrum 36 000
17. ZŠ Pod Marjánkou Droga zv.zdraví anebo Pod Marjánkou bez marjánky 30 000
18. ZŠ praktická, Vokovická Společnou cestou 35 000
  Rozvojové pobyty škol   420 000
19. Gymnázium Arabská Adaptační kurz "Seznamte se" 24 000
20. Gymnázium J. Keplera Kurzy GO na GJK v roce 2008 58 000
21. Gymnázium Nad Alejí Šance 2008 58 000
22. OA, Krupkovo nám. Adaptační kurzy-OA Praha 6 38 000
23. VOŠP, SOŠP a Gymnázium Evropská Adaptační kurz 43 000
24. ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská Rozvojové pobyty 36 000
25. ZŠ Dědina Zážitkový kurz žáků 6. ročníků 11 000
26. ZŠ Emy Destinové Prožitkové kurzy 6. tříd 26 000
27. ZŠ a MŠ J.A.Komenského Adaptační kurz - 6.A 9 000
28. ZŠ Marjánka Zdravá Marjánka 2008 16 000
29. ZŠ Na Dlouhém lánu Zážitkový kurz žáků 6. ročníků 11 000
30. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Adaptační a rozvojový kurz 6. 11 000
31. ZŠ Norbertov Seznamovací kurz pro 6.třídy 21 000
32. ZŠ Petřiny - sever Rozvojové pobyty třídních kolektivů 16 000
33. ZŠ Pod Marjánkou Lyceum PM 2008 31 000
34. ZŠ a MŠ T.G.M. v Ruzyni Rozvoj.pobyt 6.ročníku - START 11 000
  Preventivní aktivity v komunitě   300 000
35. DDM, Praha 6 Dětský parlament Prahy 6 5 000
36. Prev - Centrum, o.s. Centrum komunikativních aktivit 260 000
37. ZŠ Petřiny - sever Školní slavnosti a dílny … 15 000
38. Studio Paleta Ladronka aneb 3 příběhy pet láhve 20 000
  Vrstevnické programy Permoník   105 000
39. TJ Tatran Střešovice Sport.víceboj-dolov.červ.permoníka 15 000
40. Junák - SSaS ČR Permoník-oranž.kámen 14 000
41. DDM, Praha 6 Za dobrodružstvím do historie 15 000
42. Walden-Liga lesní moudrosti Permonik 2008-zelený kámen 20 000
43. Centrum tvoř.dramatiky Praha Slovo, text, informace 15 000
44. Studio Paleta Světlo,aneb posvítím si nahoru… 26 000
      1 175 000
       
Rok 2008 celkem  

51 893 211

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_granty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz