Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2008 ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2008

 

Schválený rozpočet příjmů m.č. P-6 na rok 2008

 

1.197.000,0

 

Schválený rozpočet výdajů m.č. P-6 na rok 2008

   

1.200.000,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2008

 

3.000,0

 

#

 

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení

     
 

Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6

     

72.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na refundaci zvýšeného pojištění majetku (dokončení akce „Náměstíčko Kafkova x Wuchterlova s garážemi) evidovaného OÚR za rok 2007 do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

53,0

   

147.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci OÚR.

103,0

   

148.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na zhotovení bronzové pamětní desky „Manželé Preislerovi“, která bude umístěna na objektu Na Malovance 724/6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

97,5

   

240.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na drobné vydání související s realizací a instalací výstavy „Praha 6 mění tvář IV“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

2,9

   

241.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na realizaci dalších výstav o Praze 6 již nebudou využity. Tyto finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy tohoto odvětví.

300,0

   

242.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na poskytnutí finančního příspěvku pro Muzeum hl.m. Prahy na vydání katalogu k výstavě o Adolfu Loosovi. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

300,0

   

243.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, ke kterému dochází z důvodu opravy chybného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci OÚR.

53,0

   

301.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na nákup občerstvení na tiskovou konferenci a vernisáž k výstavě „Praha 6 mění tvář IV“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

17,3

   

302.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu tří laviček pro venkovní expozici výstavy „Praha 6 mění tvář IV“.

31,0

   

303.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na navýšení příspěvku poskytovaného MČ Praha 6 Sdružení obcí postižených provozem letiště na celkovou roční výši 112 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

12,0

   

304.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „Ceny v soutěži regulativy území Liboc“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 650,0

- 650,0

373.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na odtah a parkovné občana Prahy 6, který se zdržoval v zahraničí v době konání výstavy „Praha 6 mění tvář IV“.

1,7

   

374.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na opravu kaple sv. Michala na Hanspaulce, kdy restaurátorské práce, z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů, budou zahájeny až v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 500,0

- 500,0

 

Tabulka 01 – OV ÚMČ Praha 6

     

149.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Ostatní záležitosti bydlení na provedení skupinového položkového rozpočtu na „Nařízené odstranění nepovoleného výkopu v ulici Ve Višňovce 17, Praha 6 – Ruzyně“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

8,5

   
 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

     

3.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

36.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na navýšení původně plánované částky na pořízení nových paspartů veřejné zeleně na území Městské části Praha 6, kdy se jednak vycházelo ze starších cenových nabídek a dále se pasparty rozšířily o veškeré chodníky na území Městské části Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

550,0

   

37.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na výsadbu a údržbu květin v květinových závěsech a na založení nových květinových záhonů včetně květinových soch v prostoru AVČ Ladronka. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

460,0

   

38.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na pořízení květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení v ulicích Na Petřinách a Starodejvická. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

350

   

73.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na výdaje související s provozem a pravidelnou údržbou včetně vodního prvku, „Náměstíčka Kafkova x Wuchterlova“. Jedná se o výdaje na vodné ve výši 39 tis. Kč, pravidelnou péči o zeleň, čištění stromových mříží, běžnou údržbu a provozování vodního prvku ve výši 341 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 179 tis. Kč a opravy a údržbu ve výši 212 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

771,0

   

114.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu upřesnění právní formy příjemců „grantů“ v oblasti ekologických aktivit.

40,0

   

141.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na nákup velkých herních prvků na dětská hřiště. Jedná se o hřiště „Albánská – Čínská“, kde bude pořízena lezecí sestava ve výši 112 tis. Kč, náhradou za zničený herní prvek a dále nové prvky na hřiště „Pod Novým lesem“ (závěsná houpačka - 42 tis. Kč), „U Dejvického rybníčku“ (herní sestava - 81 tis. Kč) a „Puškinovo nám.“ (herní sestava - 105 tis. Kč). Zdrojem jsou běžné výdaje určené na opravy parkového a herního mobiliáře.

340,0

   

142.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na údržbu trvale neudržovaných pozemků ve výši 250 tis. Kč a na likvidaci mikroskládek ve výši 50 tis. Kč na území městské části Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

150.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci ODŽP.

100,0

   

151.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu upřesnění právní formy příjemců „grantů“ v oblasti ekologických aktivit, jejichž poskytnutí schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 349/08 ze dne 20.6.2008.

160,0

   

152.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu upřesnění právní formy příjemců „grantů“ v oblasti květinové výzdoby směřující na veřejná prostranství, jejichž poskytnutí schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 1553/08 ze dne 23.7.2008.

44,5

   

153.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Centrální park Hanspaulka - Kotlářka“ nebudou v letošním roce vyčerpány z důvodu dlouhodobě nevyřízených majetkových vztahů. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.000,0

- 2.000,0

154.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Zelený pás Dejvic – park Nikoly Tesly“ nebudou v letošním roce vyčerpány z důvodu osazení pomníku až v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

-2.500,0

- 2.500,0

155.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce parku V Středu“ nebudou v letošním roce vyčerpány, předpokládaný termín zahájení akce je v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.350,0

- 3.350,0

224.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na realizaci akce „Hřiště pro seniory na Petřinách“, kde budou umístěny rozličné sportovní prvky určené pro tuto věkovou skupinu, včetně parkového mobiliáře. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

4.000,0

   

225.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce parku – náves Staré Vokovice“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, předpokládaný termín zahájení akce je v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 5.000,0

- 5.000,0

226.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Oprava parkové plochy na Starém náměstí v Ruzyni“, které nebudou v letošním roce vyčerpány. S realizací této akce se nepočítá ani v budoucích letech. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 4.000,0

- 4.000,0

227.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Revitalizace okolí usedlosti Pernikářka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 4.896,0

- 4.896,0

228.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, předpokládaný termín zahájení akce je v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 4.550,0

- 4.550,0

244.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na akci „Hřiště pro seniory na Petřinách“, kde dochází ke zvýšení rozpočtu akce na základě výběrového řízení a z něj vzešlého výkazu výměr. Rozpočet celé akce tak dosáhne výše 4.456,0 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

456,0

   

245.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň u akce „Hřiště pro seniory na Petřinách“, ke kterému dochází na základě výběrového řízení, z něj vzešlého výkazu výměr a položkovému rozpočtu akce.

340,0

   

305.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň o částku 100 tis. Kč na úhradu odborného posudku v souvislosti s plánovanou výstavbou paralelní dráhy RWY na letišti Praha – Ruzyně, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Vzhledem k tomu, že tento posudek bude pro MČ Praha 6 zajišťovat Ministerstvo dopravy ČR, dochází, z důvodu správného rozpočtového zařazení, k přesunu mezi jednotlivými položkami, zbývající částky na tento posudek ve výši 860 tis. Kč.

960,0

   

306.

Přesun z kapitálových do běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu laviček a odpadkových košů v rámci akce „Revitalizace ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“.

1.877,0

   

307.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu elektrické energie za 11 světelných míst vzniklých v rámci akce „Revitalizace ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

10,0

   

375.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu opravy chybné položky předkontace akce „Hřiště pro seniory Na Petřinách“.

456,0

   

376.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na akci „Oprava dětského hřiště mezi ulicemi Albánská x Čínská“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

3.981,0

   

377.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup a zabudování odpadkových košů do ploch veřejné zeleně. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 168,0

- 168,0

378.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup a zpracování různých technických dokumentací. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 76,0

- 76,0

379.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výsadbu a údržbu květin a montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 603,0

- 603,0

380.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na prezentaci v rámci projektu „Lavička“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 64,5

- 64,5

381.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU v této oblasti. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

382.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na pěstební opatření. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 250,0

- 250,0

383.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výrobu a zabudování konstrukcí pro umístění informativních tabulek a výrobu a polep samolepek na tyto tabulky. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 610,0

- 610,0

384.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na rekultivaci ploch veřejné zeleně a na opravy parkového a herního mobiliáře. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 319,0

- 319,0

385.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na granty na květinovou výzdobu. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 227,0

- 227,0

386.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků zařazených v rezervě tohoto odvětví. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 500,0

- 500,0

387.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“, kdy v letošním roce byla pořízena pouze studie „regenerace sídliště Petřiny“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.324,0

- 3.324,0

 

Tabulka 02 – OKSZ ÚMČ Praha 6

     

388.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Protipovodňová opatření, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup materiálu při krizových situacích. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 134,0

- 134,0

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

     

4.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na zajištění výzkumu veřejného mínění „Dopravní chování a doprava v klidu v Praze 6“, který formou internetové diskuse, ankety mezi občany MČ Praha 6, representativního průzkumu mezi občany a podnikatelskou sférou a hloubkovou kvalitativní sondou zajistí věrohodný obraz veřejného mínění na dopravu v klidu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

2.361,0

   

5.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

6.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2008“, kdy se jedná o „Souvislou opravu komunikace Špotzova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 1.399,5

- 1.399,5

7.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2008“, kdy se jedná o „Souvislou opravu komunikace Cukrovarnická – vícepráce“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 2.431,8

- 2.431,8

39.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na zajištění „Instalace svislého a vodorovného dopravního značení v ulici Pod Marjánkou“ z důvodu zajištění míst pro vozidla v souvislosti se stěhováním ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

33,0

   

70.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Baterie I.“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 23.000,0

- 23.000,0

71.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Zklidnění komunikace Na Pískách“, v jejímž rámci bude provedena výstavba zpomalovacích prahů včetně přisvětlení. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 5.956,9

- 5.956,9

115.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na zvýšení objemu mzdových prostředků pro TSK hl.m. Prahy v souvislosti s prováděním mimořádných blokových čištění na území MČ Praha 6. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 62,8

- 62,8

116.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na zajištění instalace dopravního značení v ulici Čs. Armády v souvislosti se stěhováním budovy ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

40,0

   

138.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Dělostřelecká“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 23.464,9

- 23.464,9

139.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Ruzyňská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 20.155,5

- 20.155,5

140.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Zavadilova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 7.063,6

- 7.063,6

143.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava na opravu a rozšíření stávající cyklostezky v Praze – Sedlci. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

500,0

   

144.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na pořízení stojanů na kola ke školním zařízením, sportovištím a obdobným zařízením s cílem podpora rozvoje cyklistiky u mládeže. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

145.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na nákup tzv. „Cyklogenerelu“, který mapuje současnou síť cyklostezek na území M.č. Praha 6 a zároveň doporučuje její rozvoj. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

410,0

   

146.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na výdaje spojené s pokračováním přípravy zón placeného stání na území městské části Praha 6 v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 312/08 ze dne 25.4.2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

500,0

   

156.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci ODŽP.

50,0

   

157.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Ve Střešovičkách“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 3.650,0

- 3.650,0

158.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Za Pohořelcem“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 3.950,0

- 3.950,0

159.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Na Hanspaulce – parkovací stání“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 2.023,4

- 2.023,4

160.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Sestupná“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 2.153,4

- 2.153,4

161.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na instalaci bezpečnostních povrchů Rocbinda v souvislosti s dopravně – technickými opatřeními vedoucími k eliminaci nehodovosti na komunikacích. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 500,0

- 500,0

162.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na „opravu cyklostezky v Sedlci“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 500,0

- 500,0

163.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ (ulice Šlikova, Menešská, Bělohorská) nebudou v letošním roce vyčerpány, z důvodu koordinace se správci inženýrských sítí. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.000,0

- 3.000,0

164.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „Grantové řízení na výstavbu garáží“ nebudou v letošním roce vyčerpány, jelikož nebyly v daném termínu žádné další žádosti ODŽP doručeny. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 670,0

- 670,0

165.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na „generel cyklistické dopravy na území MČ Praha 6“.

76,7

   

166.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na „zóny placeného stání“ na území městské části Praha 6.

2.000,0

   

229.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „U Vojtěšky“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 4.400,0

- 4.400,0

230.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Tejnka – Liborova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 5.200,0

- 5.200,0

231.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „okolí garáží Kafkova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 11.362,0

- 11.362,0

232.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Tejnka – Závěrka“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 13.700,0

- 13.700,0

233.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, kdy v letošním roce bude realizována instalace tří proměnných informačních tabulí v ulicích Lipská, Karlovarská a Podbabská. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 12.000,0

- 12.000,0

234.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 10.838,0

- 10.838,0

235.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na projektování akce „Obchodní třída Dejvická – transformace parteru“, které nebudou v letošním roce vyčerpány. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 8.000,0

- 8.000,0

236.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci „Bezpečnostních opatření na komunikacích I.třídy“, kdy se jedná o realizaci úprav tramvajových zastávek na ulicích Bělohorská a Evropská. Jedná se o 20 % příspěvek ze strany Městské části Praha 6. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti převedeny pomocí snížení příjmové položky na MHMP.

 

- 6.041,7

- 6.041,7

246.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na opravu komunikace U Vojtěšky ve výši 939,7 tis. Kč a v oddíle 37 - Veřejná zeleň na úklidy komunikací na území MČ Praha 6 ve výši 281,9 tis. Kč, na provoz sběrných dvorů v ulicích Drnovská, Moravanů a v areálu SK Aritma Praha ve Vokovicích ve výši 1.127,6 tis. Kč a na údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 6 ve výši 1.409,5 tis. Kč. Současně dochází ke zvýšení příjmů v příslušných oddílech, kdy zdrojem je finanční dar od Letiště Praha s.p. v rámci projektu „Žijeme zde společně“.

 

3.758,7

3.758,7

389.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU v této oblasti. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

390.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na „grantová řízení na výstavbu garáží“, jelikož BD Ke Dvoru stavbu garáží v letošním roce nedokončilo. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 330,0

- 330,0

391.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na projektovou přípravu realizace chodníkového programu Městské části Praha 6 budou zařazeny do rezervy odvětví.

115,0

   

392.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na opravu detektoru chodců na přechodu pro chodce v Ruzyňské ulici. Zdrojem je rezerva odvětví.

115,0

   

393.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na realizace chodníkového programu Městské části Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 985,9

- 985,9

394.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, kdy v letošním roce bude realizována instalace tří proměnných informačních tabulí v ulicích Lipská, Karlovarská a Podbabská. Tyto finanční prostředky obdržela M.č. Praha 6 od MHMP jako investiční dotaci, ale vzhledem k tomu, že akce bude realizována TSK hl.m.Prahy, budou fianční prostředky z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

- 2.000,0

- 2.000,0

 

Tabulky 03,05 a 08 ODŽP, OKMČ a OSOM ÚMČ Praha 6

     

74.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“ ve výši 3.000 tis. Kč, v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na akci „Vybudování Areálu volného času Ladronka II.etapa“ ve výši 3.356,5 tis. Kč a 36 – Bydlení na akci „Realizace oprav objektu K Brusce 208/5 – Písecká brána“ ve výši 401,3 tis. Kč. Zastupitelstvo hl.m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 16/2 ze dne 24.4.2008 o ponechání nevyužitých finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2007 i na rok 2008. Vzhledem k tomu, že nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí přebytku hospodaření m.č.Praha 6 za rok 2007 bude zdrojem pro finanční krytí Fond rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, což se promítne v třídě 8 – Financování. O ponechanou částku bude snížen odvod m.č. Praha 6 při konečném „Finančním vypořádání mezi m.č. Praha 6 a hl.m. Prahou za rok 2007“.

   

6.757,8

308.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy usnesením RMČ Praha 6 č.1798/08 ze dne 22.10.2008 bylo schváleno „Zjištění názoru na dopravní chování a dopravu v klidu na území centrální části Prahy 6“ a z tohoto důvodu bude proveden průzkum veřejného mínění ve výši 1.200 tis. Kč a zakoupena Komunikační strategii ve výši 2.200 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

3.400,0

   

309.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Zóny placeného stání“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 305,0

- 305,0

310.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků v letošním roce, určených na akci „Projektová příprava – chodníkový program“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.000,0

- 2.000,0

363.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu neuskutečnění akce „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“. Vzhledem k tomu, že úpravou rozpočtu # 234 byl schválen převod finančních prostředků na tuto akci ta TSK hl.m. Prahy, dochází tímto k její opravě.

 

10.838,0

10.838,0

364.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu neuskutečnění akce „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“. O částku 8.000 tis. Kč, která byla na tuto akci z rozpočtu MČ Praha 6 bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007). Částka ve výši 2.838 tis. Kč, kterou poskytlo hl.m. Praha jako investiční dotaci na tuto akci podléhá Finančnímu vypořádání MČ Praha 6 s hl.m. Prahou za rok 2008.

 

- 8.000,0

- 8.000,0

 

Tabulka 04 – ODŽP ÚMČ Praha 6

     

365.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků v letošním roce, určených na akci „Vybudování dopravního hřiště“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 4.000,0

- 4.0000,0

 

Tabulky 03 a 04 ODŽP a OŠ ÚMČ Praha 6

     

75.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava na akci „Světelná signalizační zařízení s radarem, telematika“ ve výši 2.000 tis. Kč, v oddíle 31 – Školství na akce „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“ ve výši 6.000 tis. Kč a „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ ve výši 5.000 tis. Kč. Zdrojem je účelová investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy.

 

13.000,0

13.000,0

 

Tabulka 04 – ODŽP ÚMČ Praha 6

     

247.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení přiděleného „grantu“ v oblasti květinové výzdoby směřující na veřejná prostranství, jejichž poskytnutí schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 1553/08 ze dne 23.7.2008 pro Základní školu Praktickou – Vokovická 32/3.

3,0

   
 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

     

8.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

9.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na zadání a přípravu žádosti do Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pro projekt Energetické úspory budov MŠ. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

345,0

   

10.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na poskytnutí finančního příspěvku pro MŠ Dědina na financování nadlimitních učitelů tříd s prvky waldorfské pedagogiky. Finanční prostředky byly na účet MČ Praha 6 připsány v závěru roku 2007, ale nebyly odeslány na účet příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že jsou součástí přebytku MČ Praha 6 za rok 2007 je nyní zdrojem rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

60,0

   

11.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu na platy pedagogů projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny sever ve výši 121 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.

 

121,0

121,0

26.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na doplatek 10 % z celkové ceny projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce ZŠ Pod Marjánkou“, který je doplacen po řádném splnění a předání předmětu plnění zakázky bez zjevných vad zadavateli. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

123,0

   

27.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu opravy zaúčtování účelového znaku a daně z přidané hodnoty.

9,1

   

28.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu pojištění budov pronajatých příspěvkovým organizacím a svěřeného majetku těmto organizacím do podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za období srpen až říjen 2007. Odbor školství obdržel předpis úhrady v době, kdy již nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do FRR MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

721,0

   

40.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně kooperujících ZŠ“ ve výši 46,7 tis. Kč, „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 213,7 tis. Kč a „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 196,6 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

457,0

457,0

41.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 523,6 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

523,6

523,6

42.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na doplatek z roku 2007 na projektovou dokumentaci k akci „Rekonstrukce a dostavba samostatného pavilonu stacionáře ZŠ Alžírská“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

225,2

   

76.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení rozpočtu akce „ZŠ Petřiny – jih – zřízení MŠ“ o částku 2.663 tis. Kč na celkovou výši 6.163 tis. Kč z důvodu realizace dvou oddělení mateřské školky namísto plánovaného jednoho. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „ZŠ – dovybavení budov po rekonstrukci“ ve výši 1.663 tis. Kč a „Zadávací dokumentace k akcím údržby na rok 2009“ ve výši 1.000 tis. Kč, které nebudou v letošním roce čerpány. Úprava rozpočtu bude provedena podmíněně s tím, že o tuto částku budou pokráceny výdaje na Školství ve „Střednědobém rozpočtovém výhledu MČ Praha 6“.

2.663,0

   

77.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“ o 2.903 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce celé budovy MŠ. Celkový upravený rozpočet akce tak je 29.553 tis. Kč. Zdrojem navýšení je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Úprava rozpočtu bude provedena podmíněně s tím, že o tuto částku budou pokráceny výdaje na Školství ve „Střednědobém rozpočtovém výhledu MČ Praha 6“.

2.903,0

   

78.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na akce: „Nákup šatních skříněk – ZŠ a MŠ nám. Interbrigády“ ve výši 300 tis. Kč, „Oprava a výměna tabulí – ZŠ Petřiny - jih“ ve výši 190 tis. Kč a „Nákup kopírovacího stroje – MŠ Čínská“ ve výši 30 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

520,0

520,0

79.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina. Zdrojem je finanční dar poskytnutý občanským sdružením složeným z rodičů žáků školy.

 

180,0

180,0

80.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství v rámci grantového „Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ pro ZŠ a MŠ Červený vrch na projekty: „Handy Dandy“ ve výši 8,5 tis. Kč, „Šikula a Šikulka“ ve výši 13 tis. Kč, a „Maths Olympiad“ ve výši 12,5 tis. Kč. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

34,0

34,0

81.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro základní a mateřské školy zřízené MČ Praha 6. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

3.014,8

3.014,8

82.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků a usnadnění jejich zařazení do výukového procesu“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody 2. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

494,7

494,7

83.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na poskytnutí části dvouletého grantu v oblasti tělovýchovy pro ZŠ a MŠ Červený vrch. Zdrojem jsou finanční prostředky z oddílu 34 – Tělovýchova, kde je tato grantová oblast zařazena.

25,0

   

110.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení rozpočtu akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ o částku 12.485 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce celé budovy ZŠ. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Dále bude rozpočet této akce navýšen, ze stejného důvodu, o částku 498 tis. Kč z akce „Zadávací dokumentace k akcím údržby na rok 2009“. Celkový upravený rozpočet akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ bude po těchto úpravách ve výši 65.713 tis. Kč. Úprava rozpočtu bude provedena podmíněně s tím, že o tuto částku budou pokráceny výdaje na Školství ve „Střednědobém rozpočtovém výhledu MČ Praha 6“.

12.983,0

   

111.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na rozšíření akce „MŠ Kohoutek – vybudování třídy v ZŠ“, v jejímž rámci bude provedena i úprava vstupu a zahrady okolo školy a dále budou opraveny chodby. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „MŠ – obnova dětských hřišť“, které nebudou v letošním roce realizovány v plném rozsahu. Úprava rozpočtu bude provedena podmíněně s tím, že o tuto částku budou pokráceny výdaje na Školství ve „Střednědobém rozpočtovém výhledu MČ Praha 6“.

4.840,0

   

112.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dokončení akce „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“, která nebyla dokončena v roce 2007 z důvodu vypovězení smlouvy firmě KRUH Praha a.s., která akci realizovala. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

7.200,0

   

117.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na pojištění budov pronajatých příspěvkovým organizacím ve Školství a svěřeného majetku těmto organizacím do podnikatelské činnosti MČ Praha 6.

1.693,0

   

118.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství v souvislosti s financováním projektu v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících škol“. Účelově určené finanční prostředky z fondů EU, státního rozpočtu a MHMP, které nebyly do konce roku 2007 vyčerpány, se staly součástí přebytku hospodaření MČ Praha 6 a jejich opětovné zařazení k čerpání v roce 2008 musí proběhnout prostřednictvím třídy 8 – Financování a zdrojem je Fond rezerv a rozvoje MČ Praha 6.

   

703,3

119.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na dovybavení budov škol po rekonstrukci formou příspěvku na provoz ZŠ. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy tohoto oddílu.

1.000,0

   

167.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů z fondů EU, schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně kooperujících ZŠ“ ve výši 342,3 tis. Kč a „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 644,1 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

986,4

986,4

168.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu z fondů EU, schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 671,7 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

671,7

671,7

169.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na projekt „Školní komunitní knihovna Hanspaulka“ pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

36,0

36,0

170.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků – další speciální péče pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi (MŠ Libocká). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

166,0

166,0

171.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování lektora anglického jazyka pro ZŠ Pod Marjánkou. Zdrojem je finanční dar poskytnutý občanským sdružením složeným z rodičů žáků školy.

 

14,2

14,2

172.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na poskytnutí investičního místo neinvestičního příspěvku pro MŠ Vokovická na nákup sporáku ve výši 60 tis. Kč (celková cena je 80 tis. Kč, částka 20 tis. Kč je z investičního fondu MŠ), pro ZŠ a MŠ Červený vrch na nákup konvektomatu ve výši 182 tis. Kč (celková cena je 332 tis. Kč, částka 150 tis. Kč je z investičního fondu ZŠ) a pro ZŠ Petřiny sever na nákup zahradního traktůrku ve výši 80 tis. Kč.

322,0

   

173.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na akce: „ZŠ a MŠ T.G. Masaryka - oprava podlahy v budově školy Bělohorská 174“ ve výši 224 tis. Kč, „ZŠ Petřiny jih – výměna PVC a vymalování pěti tříd“ ve výši 300 tis. Kč, „MŠ Jílkova – nákup nábytku do víceúčelové místnosti a sportovních prvků na zahradu školky“ ve výši 86 tis. Kč a „ZŠ a MŠ Bílá – oprava elektro instalací a vymalování budovy Na Kocínce, kde je umístěna 1. třída a družina“ ve výši 500 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

1.110,0

1.110,0

174.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akce „MŠ Bubeníčkova – výměna oken“ ve výši 1.187,0 tis. Kč, „MŠ Na Okraji - výměna oken“ ve výši 552,0 tis. Kč a „MŠ Na Dlouhém lánu – výměna oken“ ve výši 800,0 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu nižší ceny vzešlé z výběrového řízení, než byl původní odhad. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

2.539,0

   

175.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „ZŠ Norbertov – výměna oken“ kde je cena vysoutěžená z výběrového řízení vyšší než byl původní odhad. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy tohoto odvětví.

800,0

   

176.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na „havarijní opravy“. V současné době je řešen havarijní stav venkovních zdravotně – technických instalací ZŠ Pod Marjánkou s cenou opravy 2.300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v 1.pololetí již bylo vyčerpáno 785 tis. Kč je k dofinancování této akce třeba 85 tis. Kč o částku ve výši 1.654 tis. Kč bude doplněn rozpočet na havárie, který bývá podobnou částkou čerpán na výdaje související se začátkem topné sezony. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy tohoto odvětví.

1.739,0

   

177.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na opravu školnického bytu v ZŠ nám. Svobody 2, který byl po minulém školníkovi značně zdevastovaný. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy tohoto odvětví.

Pozn. tato úprava rozpočtu byla věcně projednána na FV ZMČ Praha 6 dne 23.6.2008 (# 119), chybou odd. fin. plánů a rozpočtu však nebyla do tabulky úprav rozpočtu zařazena

1.000,0

   

178.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení finančních prostředků na úhradu úroků z jistot, které jsou skládány uchazeči ve výběrových řízeních.

5,0

   

179.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy v rámci akce „Vynikající učitel“ budou oceněným učitelům předány finanční dary. V rozpočtu bylo původně počítáno s předáním darů věcných.

90,0

   

248.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na „Integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky pro základní a mateřské školy zřízené MČ Praha 6. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

5.638,7

5.638,7

249.

Zvýšení rozpočtu výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu výdajů v rámci projektu JPD 3 z fondů EU na „pilotní vzdělávací program na podporu čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně ZŠ“. Současně dochází ke zvýšení příjmů v tomto oddíle, kdy zdrojem jsou finanční prostředky z připsaných úroků z těchto prostředků z fondů EU.

 

26,0

26,0

250.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb nebudou v letošním roce vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy tohoto odvětví.

40,0

   

251.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na vypracování studie k akci „Zřízení dvoutřídní MŠ v objektu ZŠ nám. Interbrigády“. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

40,0

   

252.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na doplatek autorského dozoru po kolaudaci u akce „Zřízení MŠ v ZŠ Hanspaulka“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

29,0

   

253.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na doplatek za zajištění stavebního povolení u akce „Rekonstrukce a dostavba samostatného pavilonu stacionáře ZŠ Alžírská“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

164,2

   

254.

Přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „ZŠ Hanspaulka – úprava kotelny“, kde je část výdajů investiční povahy.

1.765,0

   

255.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování lektora anglického jazyka pro ZŠ Pod Marjánkou (17,4 tis. Kč) a na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (168,0 tis. Kč). Zdrojem je finanční dar poskytnutý občanským sdružením složeným z rodičů žáků školy.

 

185,4

185,4

256.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na akce: „MŠ Fakultní – stěrkování podlahy a nákup koberce“ ve výši 46 tis. Kč a „MŠ Parléřova – pořízení výtvarné výzdoby a doplňků interiéru školky po rekonstrukci“ ve výši 60,0 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

106,0

106,0

311.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddíle 31 – Školství o finanční prostředky, které MČ Praha 6 vybírá podle školského zákona od obcí, kdy žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí (zde MČ Praha 6). O tuto částku bude souvztažně navýšena rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.166,5

1.166,5

312.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, opravy rozpočtového zařazení výdajů souvisejících s akcí „Zřízení MŠ v ZŠ Hanspaulka“.

29,0

   

313.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu a tím i rozpočtového zařazení výdajů u akce „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“.

3.296,5

   

314.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu a tím i rozpočtového zařazení výdajů u akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“.

3.933,8

   

315.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu a tím i rozpočtového zařazení výdajů u akce „ZŠ Petřiny jih – zřízení MŠ“.

575,5

   

316.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů, dle konečné fakturace, u akce „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“.

3.539,3

   

317.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů, pořízení „Skříňových sestav a elektrického zatmění oken – ZŠ a MŠ Červený vrch“ ve výši 174 tis. Kč a „Nákupu dvou zahradních prvků – MŠ Parléřova“.

444,0

   

318.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na dovybavení mateřských škol po rekonstrukcích budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

1.045,0

   

319.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na vypracování aktuálních pasportů vybraných budov mateřských škol, vhodných ke zvýšení kapacity dětí. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

1.045,0

   

320.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nevyčerpání finančních prostředků určených na „Nákup vybavení pro MŠ“ ve výši 100 tis. Kč, „Nákup kolků pro potřeby MŠ“ ve výši 10 tis. Kč, „Nákup vybavení pro ZŠ“ ve výši 99 tis. Kč, „Úroky ZŠ“ ve výši 45 tis. Kč a „Nákup kolků pro potřeby ZŠ“ ve výši 20 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 274,0

- 274,0

321.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce hřiště“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 770,0

- 770,0

322.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nevyčerpání finančních prostředků v letošním roce, určených na nákup projektové dokumentace k akci „MŠ Volavkova – částečná rekonstrukce“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 250,0

- 250,0

323.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu letošního nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup technologií a vybavení po velkých rekonstrukcích do školních jídelen. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 200,0

- 200,0

324.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na opravu havarijního stavu bočního vchodu školy ZŠ J.A.Komenského. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

325.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektové dokumentace k akci „ZŠ Hanspaulka – úprava kotelny včetně měřící a regulační techniky“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

160,0

   

326.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na akce: „ZŠ E. Destinnové - oprava WC a sanity a oprava tanečního sálu v budově Českomalínská“ ve výši 400 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Hanspaulka – nákup nerezovýho nábytku do školní kuchyně a nákup školního nábytku pro učebnu chemie“ ve výši 205 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Bílá – nákup výškově nastavitelných židlí do učeben pátých ročníků a počítačové učebny“ ve výši 300 tis. Kč, „ZŠ Norbertov – nákup monitorů“ ve výši 150 tis. Kč, „ZŠ a MŠ nám. Interbrigády – nákup zahradní techniky pro péči o školní zahradu“ ve výši 80 tis. Kč a „ZŠ Pod Marjánkou – vybavení tříd a kabinetů po rekonstrukci školy“ ve výši 500 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

1.635,0

1.635,0

327.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování „Lektora anglického jazyka pro ZŠ Pod Marjánkou“ ve výši 27,5 tis. Kč, „Nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina“ ve výši 573 tis. Kč, „Asistenta programu Začít spolu ZŠ a MŠ T.G.Masaryka“ ve výši 29,6 tis. Kč, „Asistenta programu Začít spolu ZŠ Petřiny sever“ ve výši 156 tis. Kč a na „platy pedagogů programu Montessori ZŠ Na Dlouhém lánu“ ve výši 200 tis. Kč. Zdrojem je finanční dar poskytnutý občanským sdružením složeným z rodičů žáků školy.

 

986,1

986,1

366.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů, dle konečné fakturace, u akce „MŠ Kohoutek – vybudování třídy v ZŠ“.

4.157,9

   

367.

Oprava rozpočtovaného ORG v kapitálových výdajích v oddíle 31 – Školství u akce „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“, ke které dochází na základě metodického pokynu MHMP, kdy je u akcí, na něž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy nutné sjednotit ORG.

20.650,0

   

368.

Oprava rozpočtovaného ORG v kapitálových výdajích v oddíle 31 – Školství u akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“, ke které dochází na základě metodického pokynu MHMP, kdy je u akcí, na něž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy nutné sjednotit ORG.

47.730,0

   

395.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu opravy chybné předkontace zařazení poskytnutého grantu přiděleného v oblasti květinové výzdoby.

6,0

   

396.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „ZŠ Pod Marjánkou – vybavení tříd a kabinetů po celkové rekonstrukci“. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

50,0

50,0

397.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k akcím oprav budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

21,0

   

398.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na doplatek inženýrské činnosti k akci „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

21,0

   

399.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace (MŠ 350 tis. Kč a ZŠ 2.371 tis. Kč). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.721,0

- 2.721,0

400.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ Terronská – výměna oken“, kdy akce nebyla realizována v plném rozsahu z důvodu plánované rekonstrukce. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.335,0

- 1.335,0

401.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ Fakultní – výměna oken“, kdy akce nebyla realizována v plném rozsahu. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.050,0

- 1.050,0

402.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „ZŠ E.Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – opravy hydroizolací“, kdy u akce proběhlo výběrové řízení, ale realizaci není možné v roce 2008 již stihnout. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.100,0

- 1.100,0

403.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „ZŠ nám. Svobody 2 – oprava školnického bytu“, kdy u akce proběhlo výběrové řízení, ale realizaci není možné v roce 2008 již stihnout. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

404.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „ZŠ Hanspaulka – přetěsnění vstupu a terasy“, kdy u akce proběhlo výběrové řízení, ale realizaci není možné v roce 2008 již stihnout. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 200,0

- 200,0

405.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „ZŠ J.A.Komenského – oprava bočních vchodů“, kdy u akce proběhlo výběrové řízení, ale realizaci není možné v roce 2008 již stihnout. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 300,0

- 300,0

406.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ – obnova dětských hřišť“, kdy u akce, vzhledem k termínům realizace rekonstrukcí školek, nelze v roce 2008 již finanční prostředky vyčerpat. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 22,0

- 22,0

407.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ – dovybavení budov po rekonstrukcích“, kdy u akcí, vzhledem k termínům realizace rekonstrukcí školek, nelze v roce 2008 již finanční prostředky vyčerpat. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.540,0

- 1.540,0

408.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „ZŠ – dovybavení budov po rekonstrukcích“, kdy u akcí, vzhledem k termínům realizace rekonstrukcí škol, nelze v roce 2008 již finanční prostředky vyčerpat. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.337,0

- 1.337,0

409.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu z fondů EU, schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 pro MŠ a ZŠ Bílá „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 160,1 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

160,1

160,1

 

Tabulky 04 a 05 – OŠ a OKSZ ÚMČ Praha 6

     

43.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 32 – Záležitosti vzdělávání z důvodu upřesnění výdajů na akci „AntiFETfest 2008“, která je pořádána ve spolupráci s MHMP.

25,0

   

44.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na projekty „Zdravé město Praha 2008“ – I. Program pro školy a školská zařízení ve výši 315 tis. Kč a v oddíle 35 – Zdravotnictví na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 70 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

385,0

385,0

45.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství, 32 – Záležitosti vzdělávání a 35 – Zdravotnictví z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Zdravá Šestka“, jejichž poskytnutí schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 263/08 ze dne 15.2.2008.

1.200,0

   

180.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 32 – Záležitosti vzdělávání, z důvodu upřesnění výdajů (nákup skládacích židlí a altánu pro OMKČ) v rámci programu „Zdravá Šestka.

25,0

   
 

Tabulka 05 – ODŽP ÚMČ Praha 6

     

84.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce na nákup zahradní techniky, která byla v roce 2007 odcizena ve výši 100 tis. Kč a na nákup pohonných hmot a maziv ve výši 10 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

110,0

   

190.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, kdy finanční prostředky, určené na odstraňování plakátů, které nebudou v letošním roce využity, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

100,0

   

191.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce na nákup drtiče větví a zahradního odpadu. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

100,0

   

257.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, kdy finanční prostředky určené na nákup pracovních pomůcek nebudou v letošním roce vyčerpány a budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

200,0

   

258.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce na nákup drtiče větví a zahradního odpadu. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy odvětví.

200,0

   

414.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, kdy nevyčerpané finanční prostředky, určené na odstraňování plakátů budou přesunuty do rezervy tohoto oddílu.

36,0

   

415.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce na úhradu vyšší, než původně plánované, ceny drtiče větví a zahradního odpadu (celková cena je 236 tis. Kč). Zdrojem je rezerva tohoto oddílu.

36,0

   

416.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na „dohody o pracích mimo pracovní poměr“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 90,0

- 90,0

 

Tabulka 05 – OÚR ÚMČ Praha 6

     

369.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu letošního nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „AVČ Ladronka – II.etapa“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 19.000,0

- 19.0000,0

 

Tabulka 05 – OKSZ ÚMČ Praha 6

     

181.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, kdy ušetřené finanční prostředky na odměny pro lektory v rámci „Týdne Zdravé Šestky“ budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

28,0

   

182.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na pokračování filmové projekce, která je součástí AntiFETfestu v rámci „Týdne Zdravé Šestky“. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

28,0

   

259.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, kdy je v rámci pokračování filmové projekce, která je součástí AntiFETfestu v rámci „Týdne Zdravé Šestky“ hrazen pronájem prostor v divadle Semafor. Vzhledem k tomu, že od září tohoto roku změnilo divadlo Semafor právní formu je nutné provést tento přesun.

20,0

   

328.

Přesun z oddílu 34 – Tělovýchova do oddílu 35 – Zdravotnictví z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku pro společnost Life Rescue – záchranáři, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 1714/08 ze dne 24.9.2008.

15,0

   
 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

     

1.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

  73.630,0

73.630,0

2.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

27.500,0

27.500,0

29.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb na rok 2008, které schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 262/08 ze dne 15.2.2008.

1.524,0

   

120.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

418,0

418,0

121.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby na granty v oblasti sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že grantové řízení bude Městskou částí Praha 6 uzavřeno až počátkem září 2008, budou finanční prostředky zatím zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví s tím, že následně budou zařazeny do příslušných rozpočtových položek, dle právní formy příjemců grantů. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

2.413,0

2.413,0

183.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

51.500,0

51.500,0

184.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

26,0

26,0

185.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, kdy je nutné, dle metodického pokynu MPSV ČR, provádět nákup poukázek na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi pouze z prostředků Městské části Praha 6. Po jejich vyplacení žadatelům budou na tyto prostředky refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu městské části. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

200,0

   

186.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci OSV ÚMČ Praha 6 a umístěného v PO Pečovatelská služba.

22,0

   

187.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby z důvodu upřesnění výdajů v procesu komunitního plánování sociálních služeb.

2,0

   

260.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

19.624,0

19.624,0

261.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

36.856,0

36.856,0

262.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby, ke kterému dochází z důvodu úpravy finančního plánu příspěvkové organizace Pečovatelská služba, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 1679/08 ze dne 10.9.2008. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.007,0

- 2.007,0

263.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby na navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba na úhradu polepení služebních vozidel této organizace logem MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

390,0

   

264.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců „grantů“, z dotace poskytnuté MHMP, v oblasti sociálních služeb, jejichž poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 380/08 ze dne 19.9.2008.

2.413,0

   

265.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků určených na poskytnutí příspěvku jeslím nebo podobným zařízením pro péči o děti do 3 let věku. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 300,0

- 300,0

266.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků určených na poskytnutí příspěvku na různé typy lůžek pro seniory a zdravotně postižené. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 4.000,0

- 4.000,0

267.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, ke kterému dochází z důvodu úpravy finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 1680/08 ze dne 10.9.2008. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.922,0

- 2.922,0

268.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup vakcíny a její následnou aplikaci, kdy je v současné době úhrada nákladů na očkování nad rámec veřejného zdravotního pojištění a povinného očkování dobře ošetřena zdravotními pojišťovnami a není tedy nezbytně nutné tyto finanční prostředky vynakládat z rozpočtu MČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 2.721,0

- 2.721,0

410.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, ke kterému dochází na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 2008/70526-211 s ohledem na skutečně vyplacené dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým a dávky pomoci v hmotné nouzi a poskytnuté zálohy na uvedené dávky v průběhu roku 2008.

 

- 7.000,0

- 7.000,0

411.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, ke kterému dochází na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 2008/81924-221 s ohledem na skutečně vyplacené příspěvky na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytnuté zálohy na uvedené dávky v průběhu roku 2008.

 

- 5.756,0

- 5.756,0

412.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na poskytnutí příspěvku jeslím nebo podobnému zařízení pro péči o děti do 3 let věku. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 200,0

- 200,0

413.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na poskytnutí příspěvku na různé typy lůžek pro seniory a zdravotně postižené. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 600,0

- 600,0

 

Tabulka 05 – OKT ÚMČ Praha 6

     

46.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na refundaci pojištění majetku evidovaného OKT za rok 2008 do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

20,0

   
 

Tabulka 05 – OSÚ ÚMČ Praha 6

     

188.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova v rámci výdajů Sociálního fondu zaměstnavatele, kdy z nevyčerpaných finančních prostředků určených na ztrátu z provozu RVZ Živohošť bude vyměněna část nábytku pro toto rekreační středisko.

15,0

   

189.

Přesun v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, kdy kapitálové výdaje oddílu 34 – Tělovýchova ve výši 1.500 tis. Kč určené na zatím nerealizovanou akci „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť“ budou převedeny do běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup časových kupónů pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 na rok 2009 (tzv. opencard) z důvodu úspory finančních prostředků při nákupu do 30.9.2008. O zbylou část nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci v roce 2008 ve výši 1.300 tis. Kč bude snížen rozpočet oddílu 34 -Tělovýchova a finanční prostředky budou vráceny zpět na účet tohoto fondu, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

1.500,0

 

- 1.300,0

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

     

47.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Divadelní činnost na úhradu výroby a montáže „Krytu válce slavnostní opony“ pro divadlo Semafor. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

90,8

   

48.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

6,5

6,5

89.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Vydavatelská činnost na úhradu nákupu přebalů pro knihy „Stavba roku“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

5,0

   

334.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup knih „Stavba roku“, „Současná architektura“ a „Slavné pražské vily“, kdy tyto knihy byly nakoupeny již v roce 2007. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 390,0

- 390,0

335.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu letošního nevyčerpání finančních prostředků určených na vydání „Knihy o Dejvicích“, kdy je s vydáním knihy počítáno až na rok 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.250,0

- 1.250,0

336.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu letošního nedočerpání finančních prostředků, určených na akci „Pomník Nikoly Tesly“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 850,0

- 850,0

337.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků, určených na akci „Pomník Ronalda Reagana“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

     

12.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů v rámci akce „Výročí ČR v roce 2008“.

300,0

   

13.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky z rezervy odvětví budou použity na úhradu pojištění majetku, který je zařazen v evidenci tohoto odboru.

10,0

   

14.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na výrobu pravidelných týdenních aktuálních reportáží internetové televize TV6 opatřených titulky pro neslyšící osoby. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – ostatní činnosti.

183,0

   

15.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na poskytnutí finančních příspěvků v rámci tzv. „grantů“ v oblasti zájmových aktivit, kdy tyto finanční prostředky nebyly chybou ekonomického odboru zařazeny do 1.čtení návrhu rozpočtu na rok 2008 a příslušným odvětvovým odborem nebyly dále v průběhu rozpočtového procesu nárokovány. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

700,0

   

30.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu změny formy propagace u akce „Podpora významných sportovců a sportovních organizací na území MČ Praha 6“.

310,0

   

49.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Volnočasových aktivit“, jejichž poskytnutí schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 261/08 ze dne 15.2.2008.

1.403,0

   

50.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Opravy a obnova objektů sloužících tělovýchovné činnosti“, jejichž poskytnutí schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 264/08 ze dne 15.2.2008.

980,0

   

51.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na refundaci pojištění majetku evidovaného OKMČ za rok 2008 do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

10,0

   

52.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na dotisk 3.000 ks brožury „Osudy našich sousedů“ ve výši 205 tis. Kč, která je doprovodnou publikací ke stejnojmenné výstavě a obdrží ji žáci II.stupně ZŠ jako pomůcku při studiu a částka ve výši 150 tis. Kč bude použita na instalaci výstavy ve školách. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

355,0

   

53.

Vypuštěno

     

85.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na úhradu televizního přijímače, který byl odcizen ze SA Hanspaulka před předáním novému nájemci. Zdrojem jsou příjmy od pojišťovny za tuto pojistnou událost.

 

33,2

33,2

86.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu pojištění kluziště v rámci akce „Vánoce 2007“.

12,0

   

87.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy dojde k navýšení rozpočtu akce „Čarodějnice na Ladronce“ na úhradu notářského zápisu pokusu o překonání českého rekordu v počtu čarodějnic na jednom místě. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

6,2

   

88.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Sdělovací prostředky z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v této oblasti, jejichž poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 315/08 ze dne 25.4.2008.

150,0

   

113.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Dejvickému divadlu o.p.s. pro potřeby uměleckého souboru, který byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č.154/07 ze dne 21.9.2007 ve výši 25.844 tis. Kč. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, jejichž zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

   

21.786,0

122.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na Český skateboardový pohár 2008. Poskytnutí tohoto příspěvku schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 1356/08 ze dne 23.4.2008. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na granty v této oblasti.

20,0

   

123.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu změny formy prezentace MČ Praha 6 v rámci „Podpory významných sportovců působících na MČ Praha 6“, kdy budou logem MČ Praha 6 potištěny dresy atletů TJ Dukla Praha.

60,0

   

124.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na provoz Klubu Delta provozovatel vrátil z důvodu ukončení činnosti a budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

900,0

   

125.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu nákladů na pořádání závěrečného promenádního koncertu v oboře Hvězda. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

900,0

   

192.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch, kdy finanční prostředky určené na „instalaci a obnovu směrníků“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

193.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti zájmových aktivit (část kultura), jejichž poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 261/08 ze dne 15.2.2008.

71,0

   

194.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na občerstvení v rámci akce „Společenský večer“.

279,0

   

195.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů akce „Koncert ke dni Prahy 6“ ve výši 663 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou ve výši 803 tis. Kč a jako zdroj budou použity nevyčerpané finanční prostředky z akcí „Opera v Šárce“ ve výši 600 tis. Kč a „Veselice na Kulaťáku“ ve výši 203 tis. Kč.

663,0

   

196.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů akce „Výstava – Mnichovská zrada“ ve výši 255 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou ve výši 515 tis. Kč a jako zdroj budou použity nevyčerpané finanční prostředky z akcí „Slavnosti na Štrozoku“ ve výši 80 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 50 tis. Kč, „Výročí České republiky“ ve výši 285 tis. Kč a „Společenský večer“ ve výši 100 tis. Kč.

255,0

   

197.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Vánoce Prahy 6“. Ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci zařazena částka ve výši 2.000 tis. Kč, úpravou věcného plánu odborem OKMČ byla částka ve výši 1.000 tis. Kč použita na akci „Koncerty v oboře Hvězda“. Touto úpravou rozpočtu bude rozpočet akce „Vánoce Prahy 6“ v původní výši. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

198.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Bitva na Bílé Hoře o 200 tis. Kč, kdy tato akce Městské části Praha 6 byla původně plánována jako jednodenní, nyní je rozšířena na dvoudenní. Celkové výdaje na tuto akci pak dosáhnou výše 500 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

200,0

   

199.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Osmičky v čase“, kdy se jedná o kampaň, k významným výročím, na sloupech veřejného osvětlení a lavičkách na území městské části Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.561,0

   

237.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na „Slavnost k 90.výročí založení Československé republiky“, která se bude konat 28.10.2008 na Dejvické třídě. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

4.714,0

   

269.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na instalace směrníků v rámci „Orientačního systému MČ Praha 6“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 400,0

- 400,0

270.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pořízení plaket čestného občanství udělovaných v rámci „Dne Prahy 6“.

133,3

   

271.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu opravy chybné předkontace úpravy # 194.

279,0

   

272.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu opravy chybné předkontace úpravy # 123.

120,0

   

273.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na uspořádání adventních koncertů v Písecké bráně, kdy tyto koncerty budou zaměřeny na připomenutí tradic českých Vánoc s cílem populárně naučnou formou vysvětlit, proč se vánoce slaví a co je advent. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

274.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na publikační činnost, která již nebude v roce 2008 realizována. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 300,0

- 300,0

275.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na „granty“ v oblasti „volnočasových aktivit“, které nebyl přiděleny v plné výši. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 300,0

- 300,0

276.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na „Nákup a servis slavnostního osvětlení Macharova náměstí“, jehož pořízení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 1756/08 ze dne 8.10.2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

240,0

   

277.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů akce „Turnaj v petangue“, který byl pořádán v rámci akce „Ladronka sportovní“.

18,0

   

330.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci pořádanou k 90.výročí založení České republiky. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

1.500,0

1.500,0

331.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu poskytnutí dotace od hl.m. Prahy na akci pořádanou k 90.výročí založení České republiky. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.500,0

- 1.500,0

332.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na dotisk sborníků k výstavám pořádaným v Písecké bráně. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

390,0

   

333.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 34 - Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku pro Auto klub Markéta na rekonstrukci tribun a výstavbu protihlukové stěny. Poskytnutí tohoto příspěvku odsouhlasila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 1757/08 ze dne 8.10.2008 a ZMČ Praha 6 bude předloženo ke schválení na jednání dne 5.12.2008.

200,0

   

417.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu výdajů na odtah a parkovné dvou občanů Prahy 6, kteří se zdržovali v zahraničí v době konání akce k 90. výročí založení České republiky. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

5,1

   

418.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnutého finančního příspěvku na provoz Klubu Delta, které provozovatel vrátil z důvodu ukončení činnosti. Zároveň dochází ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

50,0

   

419.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu změny systému pořádání akce „Vánoce Prahy 6“, kdy je nyní celá akce pořádána dodavatelsky na rozdíl od minulých let, kdy skladbu pořadů zajišťoval ÚMČ Praha 6.

354,0

   

420.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu navýšení rozpočtu akce „Vánoce Prahy 6“ na celkovou výši 2.826 tis. Kč. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akcí „Výstavy v Písecké bráně (50 tis. Kč), „Průzkum veřejného mínění“ (95 tis. Kč), „Inzerce a reklama v médiích“ (45 tis. Kč) a „Propagace akcí v kultuře“ (50 tis. Kč).

240,0

   

421.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy nevyčerpané finanční prostředky na akci „Setkání vedení radnice s občany“ budou přesunuty do rezervy odvětví.

15,0

   

422.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku na pořádání „7. břevnovské rock´n´roll party“, jehož poskytnutí schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 1778/08 ze dne 22.10.2008. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

15,0

   

423.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výdaje související s akcí „Revitalizace zahrad břevnovského kláštera“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

 

Tabulka 06 – OVV ÚMČ Praha 6

     

329.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu speciálního papíru na tisk blahopřání pro novorozence.

30,0

   

424.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na „setkání s jubilanty“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 333,0

- 333,0

425.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výdaje spojené s „kronikou obce“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 27,5

- 27,5

426.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 - Kultura, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na výrobu blahopřání a fotopráce pro jubilanty budou zařazeny do rezervy odvětví.

25,0

   

427.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na vytvoření nového programu včetně písně na vítání nových občánků. Zdrojem je rezerva odvětví.

25,0

   

428.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na nákup knih pro jubilanty. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

10,0

   
 

Tabulka 07 – OKSZ ÚMČ Praha 6

     

200.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost na „monitoring a odstraňování graffiti“, kdy současná částka ve výši 2.000 tis. Kč bude vyčerpána. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

600,0

   

429.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 52 – Ochrana obyvatelstva, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výdaje spojené s údržbou krytu CO a řešení mimořádných a krizových situací. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 74,0

- 74,0

430.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na „příspěvek na kamerový systém hl.m. Prahy“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 500,0

- 500,0

431.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na kampaň „STOP odcizenému vozidlu“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 300,0

- 300,0

432.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na kampaň „Vaše auto není trezor“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 25,0

- 25,0

433.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na poskytnutí finančních darů pro strážníky Městské policie. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 600,0

- 600,0

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

     

16.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu výdajů spojených se zhotovením kanalizační přípojky a vybudováním nové revizní šachty v objektu V Šáreckém údolí 81/74, kdy tato akce byla uhrazena z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, ale dle rozpočtové metodiky smí být hrazena z pouze z rozpočtu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

200,0

   

17.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na dokončení realizace akce „Oprava schodiště na pozemku č.parc. 244/15 k.ú. Břevnov“ z roku 2007, které byly hrazeny z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 a dle metodického doporučení kontrolní skupiny MHMP by měly být tyto výdaje zařazeny v rozpočtu M.č. Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

80,0

   

18.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na dokončení realizace akce „Rekonstrukce domů Rooseveltova 24, 26, 28, 30, 36, 38 a 42“, které byly rozpracovány v roce 2007 a z důvodu prodloužení realizace vzhledem k havarijnímu stavu elektropřívodů byl termín kolaudačního řízení posunut na leden 2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

2.800,0

   

19.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na doplacení akce „Projektové dokumentace k domům N“, které byly rozpracovány v roce 2007 a nebyly do konce roku dofakturovány. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.403,0

   

31.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na doplacení autorského dozoru u stavby „Novostavba bytového domu pro seniory Na Dračkách“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

215,0

   

32.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na realizaci bezbariérového přístupu do objektu Ve Střešovičkách 55 z důvodu tří bezbariérových bytů v tomto domě. Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno 1.2.2008, nemohla být akce zrealizována ještě v loňském roce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

33.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu narovnání sporných pohledávek za AUTO JARO s.r.o. v konkursu. RMČ Praha 6 doporučila ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 1174/08 ze dne 10.3.2008 uzavřít dohodu na toto narovnání. V případě, že ZMČ Praha 6 tuto dohodu neschválí, budou finanční prostředky převedeny příslušnou úpravou rozpočtu zpět do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je i nyní zdrojem pro tyto výdaje.

540,0

   

54.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na „Rekonstrukci schodiště mezi ulicemi Kusá a Talichova“, kdy tato akce byla nesprávně hrazena z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 a na základě upozornění auditu prováděného MHMP je zařazena do tohoto oddílu. Zdrojem příjmů rozpočtu je převod finančních prostředků z „Podnikatelské činnosti m.č. Praha 6“.

 

3.810,0

3.810,0

55.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na realizaci investiční části akce „Stavební práce spojené se změnou užívání objektu K Brusce 208/5 – Písecká brána“, kdy tato akce byla nesprávně hrazena z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 a na základě upozornění auditu prováděného MHMP je zařazena do tohoto oddílu. Zdrojem příjmů rozpočtu je převod finančních prostředků z „Podnikatelské činnosti m.č. Praha 6“.

 

145,0

145,0

56.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na realizaci bezbariérového přístupu do lékárny v objektu Bělohorská 1665/54, kdy akce nebyla v roce 2007 realizována. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

70,0

   

57.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu úroků ze složených jistin z výběrových řízení. Zdrojem jsou příjmy z úroků z těchto složených jistin.

100,0

   

90.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na realizaci změny trasy plynovodů z důvodu přístavby výtahů před domy Patočkova 31, 33, 35 a 37. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

570,0

   

91.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na akci „Oprava schodiště na pozemku parc.č. 244/19, k.ú. Břevnov (mezi ulicemi Talichova a Kusá) z důvodu změny výšky a konstrukce ochranného zábradlí, ke které dochází v souladu s normami platnými od roku 2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

320,0

   

92.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – bydlení na akci „Dodávka a montáž okenních žaluzií v objektu Na Dračkách 1095/34 – bytový dům pro seniory Nová Ořechovka“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

410,0

   

93.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na vypracování projektové dokumentace k akci „Bezbariérový přístup do ordinací v domě Hermelínská 1203/6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

120,0

   

126.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na „Osazení topných těles elektronickými rozdělovači topných nákladů v domě Ve Střešovičkách 1990/55“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6.

 

85,0

85,0

127.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na „Zhotovení kanalizačních přípojek v objektech Roztocká 33/13 a Roztocká 43/9. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6.

 

600,0

600,0

128.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na instalaci „Elektronického zabezpečovacího systému v objektu Nad Kajetánkou 134/9“ z důvodu přechodného umístění nájemce do bývalé bytové jednotky správce objektu. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6.

 

105,0

105,0

129.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na „Výrobu a montáž pojezdových vrat pro budovu polikliniky Pod Marjánkou“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6.

 

150,0

150,0

201.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na příspěvek do fondů oprav společenství vlastníků jednotek za byty, které zůstaly ve vlastnictví MČ Praha 6 nebudou v letošním roce čerpány. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

278.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup 30 % emisního kurzu akcií společnosti Vítězné náměstí a.s., kdy ZMČ Praha 6 schválilo svým usnesením č. 287/08 ze dne 25.4.2008 nákup 45 % akcií v této společnosti, zbylá část bude nakoupena, dle zakladatelské smlouvy, v roce 2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

270,0

   

279.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na přemístění lampy veřejného osvětlení z pozemku č.parc. 2519/2 k.ú. Dejvice na pozemek 2519/3 k.ú. Dejvice. K tomuto dochází z důvodu, že pozemek byl prodán v roce ....... manželům Hůlkovým i s lampou veřejného osvětlení a po jednáních s MHMP musela být následně lampa přemístěna na náklady MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

338.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na opravy veřejných prostranství. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 85,0

- 85,0

339.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Ve Střešovičkách 1990/55 - bezbariérový přístup do domu“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 50,0

- 50,0

340.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na akci „V Šáreckém údolí 74 – úprava nebytů na byty“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 8,6

- 8,6

341.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Pojezdová vrata v budově polikliniky Pod Marjánkou“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 5,0

- 5,0

342.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Bělohorská 1665/54 – bezbariérový přístup“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3,6

- 3,6

343.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Nad Kajetánkou 134/9 – instalace zabezpečovacího systému“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3,9

- 3,9

344.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „Budova LDN - rekonstrukce“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.000,0

- 3.000,0

370.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Dejvická 919/38 – rekonstrukce objektu včetně divadla S H“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 10.000,0

- 10.0000,0

434.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů spojených s pasporty bytového a nebytového fondu M.č. Praha 6 do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

3.970,0

   

435.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů spojených s akcí „Oprava volného bytu – změna způsobu vytápění v objektu Verdunská 30/941“ (změna ze systému WAW na plynové etážové topení) do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

168,0

   

436.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů akce „Výstavba výtahů v objektech Jugoslávských partyzánů 12 a 14“ do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

342,0

   

437.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup „projektových dokumentací k domům „N““. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 400,0

- 400,0

 

Tabulka 09 – OSÚ ÚMČ Praha 6

     

20.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.000,0

   

21.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

32,4

32,4

22.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pravidelné měsíční pořizování DVD disku s aktuálními reportážemi internetové televize TV6 pro potřeby Informačních center MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – ostatní činnosti.

103,0

   

23.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na zabezpečení hlasových služeb a propojení všech náhradních a stávajících dislokovaných pracovišť během rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6, kdy návrh řešení akceptuje i připojení Call centra s postupnou integrací s datovými aplikacemi ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

2.132,0

   

24.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb pro zastupitele MČ Praha 6 nebudou zcela vyčerpány a budou zařazeny do rezervy odvětví.

2,0

   

25.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup dálniční známky v souvislosti se služební cestou zastupitelů MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

2,0

   

34.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů spojených s konáním semináře „Umění společenského vystupování“, který byl plánován na rok 2007, ale z původního termínu byl přesunut až na leden 2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená oddíle 64 – Ostatní činnosti.

110,0

   

35.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

1.977,4

1.977,4

58.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

1.463,8

1.463,8

59.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení mobilního nahrávacího konferenčního systému, který bude využit zejména v přechodné zasedací místnosti RMČ v budově polikliniky Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

162,0

   

60.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na navýšení výdajů na stěhování ÚMČ Praha 6 do přechodných prostor ÚMČ Praha 6 v objektech Pod Marjánkou, Delta, ZŠ Dědina a Jugoslávských partyzánů, dle cen z výběrového řízení na celkovou výši 2.076 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

76,0

   

61.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na vypracování dokumentace a přípravu na stěhování ÚMČ Praha 6 do přechodných prostor Pod Marjánkou, Delta, ZŠ Dědina a Jugoslávských partyzánů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

700,0

   

62.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na navýšení výdajů na úpravu a vybavení přechodných prostor ÚMČ Praha 6 v objektu Jugoslávských partyzánů 15, dle cen z výběrového řízení na celkovou výši 2.810 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

810,0

   

63.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na dovybavení nábytkem přechodných prostor ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

200,0

   

64.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

65.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení generálního klíče pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

30,0

   

66.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úpravu přechodných prostor ÚMČ Praha 6 v objektu ZŠ Dědina. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

290,0

   

67.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na demontáž, montáž a případné doplnění archivačních regálů ze stávající budovy do přechodných pracovišť ÚMČ Prah 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

250,0

   

68.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na návrh a realizaci „Informačního systému ÚMČ Praha 6“ v přechodných pracovištích ÚMČ Praha 6 v objektech poliklinika Pod Marjánkou a Delta. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

270,0

   

69.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na přesazení keřů z dvorní části budovy ÚMČ Praha 6, Čs. Armády 23, v souvislosti s rekonstrukcí této budovy . Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

18,0

   

94.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle platné rozpočtové skladby, výdajů souvisejících se vzdělávacími akcemi a konferencemi.

185,0

   

95.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na vyklizení a přestěhování suterénu (sklady) hlavní budovy ÚMČ Praha 6 v rámci stěhování ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

96.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na doplatek pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

45,0

   

97.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na realizaci vstupního propouštěcího bezpečnostního systému pro přechodné pracoviště ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

370,0

   

98.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení buňky pro archivářku v přechodných prostorách ÚMČ Praha 6 v objektu Delta. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

25,0

   

99.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů souvisejících s pořízením „Elektronického zabezpečovacího systému“ v přechodných prostorách ÚMČ Praha 6 v objektu Delta.

200,0

   

100.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na výrobu a montáž vestavěných skříní souvisejících s úpravou přechodných prostor ÚMČ Praha 6 v objektu Jugoslávských partyzánů.

295,0

   

101.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení „Elektronického zabezpečovacího systému“ pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Jugoslávských partyzánů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

68,0

   

102.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení „Elektronického zabezpečovacího systému“ pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Meziškolská. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

23,0

   

103.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení „Telefonní ústředny a odboček“ pro přechodné prostory ÚMČ Praha 6 v objektu Meziškolská. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

20,0

   

104.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na stavební úpravy v bývalém bytě školníka MŠ Meziškolská, kde bude dočasně, po dobu rekonstrukce hlavní budovy ÚMČ Praha 6, umístěn OTI ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

230,0

   

105.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na výrobu a montáž výměníkové stanice v 1.podzemním podlaží v přechodném prostoru ÚMČ Praha 6 v objektu Meziškolská. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

230,0

   

106.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

2.073,6

2.073,6

107.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

54,0

54,0

108.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa jako záloha na I.čtvrtletí 2008 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

265,1

265,1

130.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

52,9

52,9

131.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a zkouškami zvláštní odborné způsobilosti pracovníků ÚMČ Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

300,0

300,0

132.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na vybavení nové „Informační kanceláře ÚMČ Praha 6 v objektu Dejvická 16/254“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

133.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na propojení a zapojení telefonních linek mezi detašovanými pracovišti ÚMČ Praha 6 z důvodu přestěhování budovy ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

134.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na zveřejnění telefonního seznamu ÚMČ Praha 6 ve „Zlatých stránkách“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

135.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na služby spojené se stěhováním ÚMČ Praha 6. Jedná se o stěhování do prostor Jugoslávských partyzánů ve výši 143 tis. Kč, o stěhování kopírek a trezorů ve výši 262 tis. Kč, o zabalení a převoz cenných předmětů ve výši 15 tis. Kč a o závěrečnou fázi definitivního vystěhování objektu ÚMČ Praha 6 v Čs. armády 23 ve výši 300 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

720,0

   

136.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu poměrné části nájemného (bez OSOM ÚMČ Praha 6, které je hrazené z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6) v objektu Delta za sklad a kanceláře. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

3.024,0

   

137.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v Sociálním fondu zaměstnavatele, zařazeném v oddíle 61 – Místní správa, na nákup pitné vody do zásobníků na pracovištích ÚMČ Praha 6, který, vzhledem ke změnám v daňové oblasti, musí být od 1.1.2008 hrazeno pouze ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Zdrojem je zůstatek Sociálního fondu zaměstnavatele, jehož zapojení se promítne ve třídě 8 - Financování.

   

20,0

202.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

63,2

63,2

203.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

64,8

64,8

204.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

2.073,6

2.073,6

205.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa jako záloha na II.čtvrtletí 2008 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

265,1

265,1

206.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na opravu vozidla Škoda Fabia z autoparku ÚMČ Praha 6 po pojistné události. Současně dochází i ke zvýšení příjmů, kde je zdrojem plnění od pojišťovny.

 

44,6

44,6

207.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu upřesněného výkladu rozpočtové skladby v oblasti výdajů spojených s návštěvami delegací.

400,0

   

208.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup dálničních známek používaných v souvislosti se zahraničními služebními cestami zastupitelů MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

4,0

   

209.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na služby spojené s provozem mobilních telefonů a s připojením k internetu přes mobilního operátora pro zastupitele MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

300,0

   

210.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu dopravního značení u budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23 v rámci stěhování ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

45,0

   

211.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na výrobu mříže pro pokladnu (14,1 tis. Kč), přesun, úpravu a doplnění úředních desek (79,3 tis. Kč) a montáž a zapojení kuchyněk (42,6 tis. Kč) pro přechodné pracoviště ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

136,0

   

212.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pokládku podlahových krytin v 1. a 2. podlaží přechodného pracoviště ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

54,0

   

213.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nadstandardní úklid ve společných prostorách a sociálních zařízeních pro veřejnost v přechodném pracovišti ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

350,0

   

214.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu poplatku za členství Městské části Praha 6 v Asociaci pro komunikaci ve veřejném sektoru. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

215.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na poskytnutí „odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání“ pro paní Fenykovou, které bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.1493/08 ze dne 18.6.2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

50,0

   

216.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na očkování proti žloutence typu A a B pro 98 vybraných zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 315 tis. Kč a proti chřipce pro 13 vybraných zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 5 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

320,0

   

217.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Úprava prostor Meziškolská“.

220,0

   

218.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Elektronický zabezpečovací systém v objektu Pod Marjánkou“.

100,0

   

219.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pojištění majetku v evidenci OSÚ ÚMČ Praha 6.

200,0

   

238.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi“ ke kterému dochází z důvodu upřesnění platebního kalendáře této akce. Jedná se o stanovení výdajů na vlastní stavbu (navýšení o 69.152 tis. Kč na celkovou částku 184.152 tis. Kč pro rok 2008), na technický dozor investora ve výši 3.055 tis. Kč, doplatek za projektovou dokumentaci ve výši 1.162 tis. Kč, znalecký posudek časové náročnosti stavby ve výši 18 tis. Kč, znalecký posudek elektrorozvodů ve výši 28 tis. Kč, přeložku kabelů nízkého a vysokého napětí ve výši 1.500 tis. Kč a na archeologický výzkum ve výši 922 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

75.837,0

   

239.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup projektové dokumentace k akci „Vybavení a interiér zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

9.000,0

   

280.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

62,0

62,0

281.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

64,8

64,8

282.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na odvody pojistného při vyplácení odměn pěstounům. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

200,0

200,0

283.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa jako záloha na III.čtvrtletí 2008 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

265,1

265,1

284.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu ČR.

 

735,0

735,0

285.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pokrytí zvýšeného objemu prostředků na platy, kdy usnesením RMČ Praha 6 č.1190/08 ze dne 10.3.2008 bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců v OKSZ ÚMČ Praha 6 o 1 koordinátora projektů EU s účinností od 1.4.2008 o 562 tis. Kč a usnesením RMČ Praha 6 č.1444/08 ze dne 4.6..2008 bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců v OKT ÚMČ Praha 6 o 2 pracovníky nově otevřené informační kanceláře ÚMČ Praha 6 v Dejvické ulici o 350 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

912,0

   

286.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na výplatu odstupného pro pracovníka v telefonní ústředně ÚMČ Praha 6, jehož místo bylo zrušeno na základě usnesení RMČ Praha 6 č.1491/08 ze dne 18.6.2008, a kterému náleží toto odstupné, dle Zákoníku práce.

51,0

   

287.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů spojených s uzavřenými dohodami mimo pracovní poměr do konce roku 2008. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

500,0

   

288.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterým se stali nově plátci pojištění též neuvolnění členové ZMČ Praha 6 a členové – odborníci v komisích RMČ Praha 6 a výborech ZMČ Praha 6. Jako zdroj budou nevyčerpané finanční prostředky určené na odměny členů ZMČ Praha 6, které nebudou vyčerpány z důvodu snížení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 6 pro výkon funkce člena RMČ Praha 6 dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 285/08 ze dne 25.4.2008.

220,0

   

289.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících se vzdělávacími akcemi členů ZMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

50,0

   

290.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na očkování proti žloutence typu A a B z důvodu rozšíření okruhu zaměstnanců ÚMČ Praha 6 o dalších 87 osob. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

285,6

   

291.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na opravy vozového parku ÚMČ Praha 6, kdy vzhledem k rozšířenému vozovému parku a plánovaným prohlídkám na STK a následným opravám není na tyto výdaje v současné době dostatek finančních prostředků. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

160,0

   

292.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nadstandardní úklid ve společných prostorách a sociálních zařízeních pro veřejnost v přechodném pracovišti ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

350,0

   

293.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na nákup pohoštění a dary delegacím, v rámci schválených služebních cest.

300,0

   

294.

Přesun běžných výdajů, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, z oddílu 34 – Tělovýchova do oddíle 61 – Místní správa z důvodu opravy a správného rozpočtového zařazení výdajů určených na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2009 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6.

1.500,0

   

295.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na akci „ Vstupní propouštěcí systém Marjánka“ nebudou v letošním roce vyčerpány. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 370,0

- 370,0

296.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na rozšíření akce „Elektronický zabezpečovací systému“ v přechodných prostorách ÚMČ Praha 6 v objektu Delta o 65 tis. Kč na celkovou výši 265 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

65,0

   

297.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na rozšíření akce „Elektronický zabezpečovací systému“ v přechodných prostorách ÚMČ Praha 6 v objektu Marjánka o 40 tis. Kč na celkovou výši 185 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

40,0

   

345.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

39,1

39,1

346.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

2.073,6

2.073,6

347.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na školení a vzdělávání zastupitelů MČ Praha 6 budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

10,0

   

348.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zastupitele MČ Praha 6. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

10,0

   

349.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů za internetové služby a poplatky za mobilní telefony zastupitelů MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

100,0

   

350.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup očkovacích látek nákladů pro zastupitele MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

3,0

   

351.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na dary v rámci reprefondů pro Bc. J.Zárubu budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

2,0

   

352.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pohoštění v rámci reprefondů pro Bc. J.Zárubu. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

2,0

   

353.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 6 budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

10,0

   

354.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

10,0

   

355.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené nákup výpočetní techniky (390 tis. Kč), rozvoj datového jádra a informačních systémů (200 tis. Kč) a školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 v oblasti výpočetní techniky (500 tis. Kč) budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

1.090,0

   

356.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu zvýšeného počtu naskenovaných dokumentů z archivu odboru výstavby ÚMČ Praha 6, ke kterému došlo z důvodu zvýšení kapacity skenovací linky. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

1.090,0

   

357.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu médií v dočasných pracovištích ÚMČ Praha 6. Jedná se o vodu (300 tis. Kč), teplo (50 tis. Kč), plyn (100 tis. Kč), elektrickou energii (500 tis. Kč) a teplou vodu (250 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

1.200,0

   

358.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu zvýšeného havarijního pojištění vozidel autoparku ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

220,0

   

359.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na informační kiosek ve výši 100 tis. Kč (byl zakoupen již koncem roku 2007), síťová zařízení potřebná k vybudování datové sítě ve výši 350 tis. Kč (cena z výběrového řízení byla oproti plánovanému předpokladu nižší) a na rozšíření sítě ve výši 900 tis. Kč (nakoupená technika je svým charakterem spíše investiční povahy). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.350,0

- 1.350,0

360.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na stěhování klimatizace ve výši 200 tis. Kč, propojení detašovaných pracovišť ve výši 1.300 tis. Kč a úpravy sítě v dočasných pracovištích ve výši 180 tis. Kč (ceny z výběrového řízení byly oproti plánovanému předpokladu nižší). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.680,0

- 1.680,0

361.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na vybudování strukturované sítě ve výši 650 tis. Kč (cena z výběrového řízení byly oproti plánovanému předpokladu nižší). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 650,0

- 650,0

371.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „Vybavení interiérem budovy ÚMČ Praha 6“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 5.000,0

- 5.0000,0

438.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na cestovné v souvislosti se zahraničními delegacemi bude zařazeno do rezervy odvětví.

200,0

   

439.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pohoštění (120 tis. Kč) a nákup darů (80 tis. Kč) v rámci zahraničních delegací. zdrojem je rezerva odvětví.

200,0

   

440.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Volby do Senátu Parlamentu ČR, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů spojených s konáním těchto voleb.

52,4

   

441.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Volby do Senátu Parlamentu ČR na úhradu části nájemného za pronájem volební místnosti v objektu Písecké brány. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

6,0

   

442.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na občerstvení v rámci reprefondu pro Ing. R.Pekárka budou přesunuty do rezervy tohoto odvětví.

10,0

   

443.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na dary v rámci reprefondu pro Ing. R.Pekárka. Zdrojem je rezerva tohoto odvětví.

10,0

   

444.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

46,9

46,9

445.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

37,5

37,5

446.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na opravu elektroinstalace, zprovoznění otopného systému, zavedení telefonické linky a provedení souvisejících zednických, malířských a úklidových prací (157,2 tis. Kč) a instalaci bezpečnostního zabezpečovacího systému (101,1 tis. Kč) v bývalé bytové jednotce správce objektu Nad Kajetánkou 134/9 (Soukromá základní Škola hrou), kde jsou přechodně umístěni pracovníci firmy, zajišťující pro ÚMČ Praha 6 digitalizaci archivů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

258,3

   

447.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na opravy přechodného pracoviště ÚMČ Praha 6 Vlastina 887 (objekt Delta), které se týkají pokládky kobercové krytiny v kancelářích o rozloze cca 790 m2. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

420,0

   

448.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na studii posouzení rozvržených vnitřních vazeb zrekonstruované budovy radnice ÚMČ Praha 6 s dopadem na interiér této budovy. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup studií, které jsou zařazeny v oddíle 36 – Územní rozvoj.

100,0

   

449.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu povinného pojistného na sociální zabezpečení budou zařazeny do rezervy odvětví.

100,0

   

450.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu dohod mimo pracovní poměr, zejména spojených se zajištěním chodu ÚMČ Praha 6 na dislokovaných pracovištích. Zdrojem je rezerva odvětví.

100,0

   

451.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci dotace poskytnuté na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb.

200,0

   

452.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na školení a vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč určené za semináře a kurzy zaměstnanců a 650 tis. Kč na školení zaměstnanců v práci s výpočetní technikou. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.200,0

- 1.200,0

453.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na služby související s vypracováním a podáním žádostí o finanční dotace z fondů EU v této oblasti. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.000,0

- 1.000,0

454.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nadstandardní úklid v objektu Pod Marjánkou (350 tis. Kč), provoz Callcentra (800 tis. Kč), výrobu razítek (130 tis. Kč), služby plynových kotelen v budově Čs. armády 23 (80 tis. Kč), služby za skladové prostory (200 tis. Kč) a informační systém (100 tis. Kč). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.660,0

- 1.660,0

455.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na dovybavení nábytkem prostor v objektech Jugoslávských partyzánů, Pod Marjánkou a IK Dejvická ve výši 400 tis. Kč a nerealizovaný nákup kopírovacího stroje ve výši 100 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 500,0

- 500,0

456.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na jízdné zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč a cestovné a stravné ve výši 150 tis. Kč, vše ve spojitosti se služebními cestami. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 250,0

- 250,0

457.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výrobu propagačních materiálů pro potřeby OKT ÚMČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 620,0

- 620,0

458.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na výrobu tzv. „generálního klíče pro dočasné pracoviště ÚMČ Praha 6 v objektu Pod Marjánkou. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 30,0

- 30,0

459.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy z důvodu dočasného stěhování ÚMČ Praha 6 byl zpomalen rozvoj datového jádra a informačních systémů a tím došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků na tuto akci. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 580,0

- 580,0

460.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na nákup výpočetní techniky ve výši 500 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 500,0

- 500,0

461.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na vybudování „Elektronického zabezpečovacího systému v objektu Delta“ ve výši 60 tis. Kč (cena z výběrového řízení byly oproti plánovanému předpokladu nižší). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 60,0

- 60,0

462.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na vybudování „Rekonstrukci výměníkové stanice v objektu Meziškolská“ ve výši 122 tis. Kč (cena z výběrového řízení byly oproti plánovanému předpokladu nižší). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 122,0

- 122,0

 

Tabulka 09 – OKSZ ÚMČ Praha 6

     

463.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 62 – Zahraniční humanitární pomoc na poskytnutí finančních darů na projekt, kterého se zúčastňuje M.č. Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ pro rok 2009 indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

10,0

   
 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

     

220.

Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2007.

 

139.082,0

139.082,0

221.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem ČR za rok 2007, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

- 4.512,9

- 4.512,9

222.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2007, jehož výsledkem je příjem finančních prostředků, který se promítne na příslušné příjmové položce a rozpočtové rezervě vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.244,7

2.244,7

223.

Zvýšení rozpočtu příjmů na položce „Poplatky ze vstupného“ ke kterému dochází z důvodu vymožení plateb místního poplatku za pohárová utkání SK Slavia Praha proti Arsenalu Londýn, FC Sevilla a Tottenhamu Hotspurs na Stadionu E. Rošického. Současně dochází ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

2.800,0

2.800,0

298.

Na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č.19/1 ze dne 18.9.2008 dochází k opravě konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem ČR za rok 2007 v návaznosti na dokrytí výdajů vynaložených MČ Praha 6 na výkon agendy dávek státní sociální podpory a výkon agendy právní ochrany dětí, z prostředků poskytnutých Ministerstvem financí ČR. Příjem těchto finančních prostředků se zároveň promítne v rozpočtové rezervě vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která se o tuto částku zvýší.

 

4.837,0

4.837,0

362.

Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na dodatečné dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 1999 a léta 2003 – 2006.

 

2 .750,5

2 .750,5

372.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 63 – Finanční operace na úhradu záporných rozdílů z prováděných operací v rámci tzv.“Správy aktiv“ z důvodu negativních vlivů působících na světových akciových, obligačních a měnových trzích. Zdrojem jsou příjmy z úroků z této aktivity.

 

28.400,0

28.400,0

465.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků zařazených v běžné rozpočtové rezervě Městské části Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.999,0

- 3.999,0

466.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti správa, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků zařazených v kapitálové rozpočtové rezervě Městské části Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 3.150,0

- 3.150,0

 

Tabulka 10 – PO ÚMČ Praha 6

     

109.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti na podání žaloby na společnost KRUH Praha a.s. v souvislosti s realizací akce „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

928,0

   

299.

Přesun běžných výdajů z oddílu 61 – Místní správa do oddílu 64 – Ostatní činnosti z důvodu změny Organizačního řádu ÚMČ Praha 6, kdy oddělení veřejných zakázek je nově zařazeno v Právním odboru ÚMČ Praha 6 a tím dochází i ke změně ORJ.

1.376,0

   

300.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti na úhradu nákladů řízení ve věci vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků č.parc. 300/4 a 300/5 k.ú. Dejvice společností RECOOP TOUR a.s. z důvodu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že vlastníkem pozemků je Česká republika. Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v tomto oddíle.

277,0

   

464.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na právní služby. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2007).

 

- 1.079,0

- 1.079,0

 

 

     
 

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů m.č. P-6

 

1.321.889,4

 
 

Návrh na úpravu rozpočtu výdajů m.č. P-6

   

1.352.856,5

 

Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování

 

30.967,1

 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz