Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků m.č. Praha 6 za rok 2 0 0 8 ›› detail/podstránka

Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků m.č. Praha 6 za rok 2 0 0 8

Organizace - odvětví Zaměstnanci (přepočt. osoby) Prostředky na platy (tis. Kč) Ost. platby za proved. práci (tis. Kč) Průměr. měs. plat (Kč)
r o k 2 0 0 8 r.2007 07/08 r o k 2 0 0 8 r.2007 08/07 r o k 2 0 0 8 r.2007 08/07 r. 2008 r. 2007 08/07
plán skut. % skut. index st. objem skut. % skut. index rozpis skut. % skut. index skuteč. skuteč. index
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. usměrňované stanoveným objemem PNP (tzv. limit) z toho:

Pečovatelská služba

50

50

100,0

60

83,3

10 240

10 240

100,0

11 450

89,4

350

337

96,3

662

50,9

17 067

15 903

107,3

v tom výplaty z fondu odměn

Úřad m.č. Praha 6 (§§ 6171, 6112)

328,0

310

94,5

324

95,7

117 300

108 947

92,9

101 856

107,0

8 891

8 264

92,9

9 601

86,1

29 287

26 198

111,8

2. usměrňované podílem MTS celkem

Léčebna dlouhodobě nemocných

59,5

57,0

95,8

57,0

100,0

POPP
21 024

18 347

87,3

17 465

105,1

750

750

100,0

750

100,0

26 823

25 534

105,1

Podnikatelská činnost (PČ):

PČ ÚMČ Praha 6

28

26

92,9

26

100,0

fin. plán
9 308

9 207

98,9

8 097

113,7

fin. plán
250

236

399

29 510

25 952

113,7

PNP = prostředky na platy
MTS = mimotarifní složky
POPP = přípustný objem prostředků na platy (uveden skutečně dosažený POPP nikoliv plánovaný POPP, který je ve fin. plánu PO LDN ve výši 18.347 tis. Kč)

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_zamestnanci ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz