Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Přehled peněžitých darů a dotací ›› detail/podstránka

Přehled peněžitých darů a dotací

Poř.č. P ř í j e m c e N a ú č e l
1. UNIJAZZ o.s. FP na zaj.kult.progr.a prov. KC Kaš. 400 000
2. Nem.Milos.sester sv.K.Boromejského FP na sniž.prov.ztráty nem. v r. 10 600 000
3. Domov sv. Karla Boromejského FP na sniž.prov.ztráty nem. V r.10 800 000
4. Arcidiecézní charita Praha FD na r.2010- adopce na dálku 2děti 9 800
5. Člověk v tísni, OPS FD zemětřesení Haiti 650 000
6. ADRA, o.s. FD zemětřesení Haiti 650 000
7. Arcidiecézní charita Olomouc FD zemětřesení Haiti 650 000
8. MP - OŘ Praha 6 FD nej.strážníkům za rok 2009 49 500
9. PČR - OŘ Praha 1 FD nej. Policistům za rok 2009 50 500
10. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-III.Q.09 20 714
11. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-IV.Q.09 184 064
12. Armáda spásy v ČR FP zajištění úklidu části pozemků 250 000
13. Emauzy ČR, o.s. FP " 250 000
14. Etincelle, o.s. FP " 150 000
15. SDH Suchdol FP na opr.a dopl.poškoz.výstroje 50 000
16. SDH Lysolaje FP na opr.a dopl.poškoz.výstroje 50 000
17. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-4.Q.09 43 251
18. Pelleova vila FP na provoz galerie 550 000
19. FOKUS Praha, o.s. FP na činnost 31 000
20. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-IV.Q.09 34 411
21. Dle seznamu FP TJ a SK-sport.čin.dětí a ml.v P-6 2 466 000
22. O.s. Atletika vozíčkářů FP uspoř. IV.roč.Čs.poháru 25 000
23. Dana Novotná FP syn jun.reprez.ČR v lukostřelbě 20 000
24. Kateřina Klašková FP syn jun.reprez.ČR v lyž.orient.běhu 20 000
25. HC Hvězda Praha FP junior.tur.Walles Cup v Malmo 35 000
26. TJ Sokol Praha - Dejvice I - Julian Seidl FP tur.Svět.p.v šermu kordem v Baku 10 000
27. TJ Tatran Střešovice, o.s.FP FP obn.nápisu ve štítě sokolovny 35 000
28. Jakub Vopařil, ZŠ P 6 - Lysolaje FD část.úhr.nákl.zahr.výjezdu 3 000
29. Asociace pro mezinár.otázky, Praha 1 FP účast stud."Praž.stud.summit" 18 000
30. Česká federace Florbalu vozíčkářů FP utkání Play Off, FORTUNA lig. 15 000
31. IFMSA CZ, Praha 1 FP na akci "První pomoc" 49 500
32. Atlant, o.s. FP soc.terapeut.dílna-praní prádla 25 000
33. o.s. Emauzy ČR FP na činnost 25 000
34. o.s. Už ti rozumím FP vzděl.rodičů mantál.postiž.příb. 25 000
35. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6 21 000
36. Farní sbor Českobratr.církve evangel. FP rekonstr.kostela v P-6 Bubenči 350 000
37. Kostel sv. Matěje FP oprava interiéru 50 000
38. Sbor.dům kněze J.Želivského, Břevnov FP oprava exteriéru - fasády 100 000
39. SK Aritma Praha FP mládež.družstva na zahr.turnaj. 40 000
40. TJ Sokol Bílá Hora FP podp.prav.sport.čin.DM na P-6 34 000
41. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-I.Q.10 23 128
42. Dílny tvořivosti o.s. - Praha 2 FP na provozní náklady 2 300
43. Dle seznamu FD občanům 2010-05 616 000
44. Magdalena Vopařilová FD č.úhr.nákl.zahr.stud.pobyt žákyně 1 800
45. Dle seznamu FD ocenění vynikajících učitelů 90 000
46. Dle seznamu Granty na květ.výzd.oken na VP 398 200
47. obec Heřmanice na Liberecku FD na odstr.násl.povodně ze 8/10 1 500 000
48. TJ Sokol Liboc FP na řeš.hav.stavu obj.sokolovny 150 000
49. TJ Tatran Střešovice, o.s.FP FP na asan.a rek.sokolovny 600 000
50. HC Hvězda Praha FP na zprovoz.stroje na úpr.ledu 150 000
51. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-I.Q.10 4 470
52. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-II.Q.10 302 172
53. Městská knihovna v Praze-pob.Dejvice FP na provoz pobočky na r.2010 350 000
54. Hospic Štrasburk, o.s. FP na zak.nového nábytku 50 000
55. o.s. Tři, Hospic Dobrého pastýře, Čerčany FP na provoz Hospice 27 000
56. Pavlína Kopecká,žák.Gymnázia FD na nákl.zahr.stud.pobytu 6 000
57. Bohumila Nádeníková, Patočkova 20 FP na úhr.nákl.na obědy 1 029
58. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem.-II.Q.10 10 631
59. Dle seznamu FD za rok 2010 - Zdravá Šestka 250 000
60. Bezpečnost FD z rozpočtu m.č. Praha 6 608 000
61. Konfederace politických vězňů FP vyd. časopisu Věrni zůstaneme 10 000
62. Tenisový klub Hanspaulka FP oprava elektroinstalace 23 000
63. Český svaz bojovníků za svobodu FP na cestu dětí do Mathausenu 13 000
64. Atletic club Obora Hvězda FP na závod Hvězda 10 4 500
65. MŠ a ZŠ spec. Diakonie ČCE provozní náklady 10 000
65. O.s. pro provoz CIOP Měšice nákup pomůcek pro pacienty 21 700
c e l k e m     14 062 670
       
GRANTY – zájmové aktivity   Projekt  
  1. Volný čas   700 000
1. O.s. Na dlani Letní integr. tábor Buková-léto 10 30 000
2. Římskokatol.farnost u kost.sv.Matěje "Matěj"-aktivity pro děti a mládež 20 000
3. Domov svaté rodiny Podpora čin.v terapeut.dílnách 22 000
4. T.O. Lvíčata Zabezp.prav.celor.zájm.činnosti 11 500
5. Taneční skupina Primavera, o.s. PRIMAVERA-cel.pr.s dětmi a mlád. 11 500
6. Gymnázium Jana Keplera Symposion 2010 25 000
7. SDM Sedlec SPMP Praha Celoživotní vzdělávání 8 000
8. " Rukodílná dílna 15 000
9. Měst.knihovna - pob.Dejvice Dětské čtenářské čtenářství 9 000
10. Občanská inspirace, o.s. Centrum insp. tvořivosti 2010-13 30 000
11. Jarmila Vašáková Taneční soubor Caramella-nájem 40 000
12. Tineola, o.b. Uvidět a tvořit-na výtv.potřeby 13 000
13. Mateřské centrum Máta Na nájemné 25 000
14. JUNÁK - 33. Bílý los Kultura a sport pro malé skauty 25 000
15. Rcland Ruzyně, o.s. zájmová čin. - přístroje 20 000
16. ZŠ a MŠ Bílá Soboty za školou-pronáj.autobusu 15 000
17. Klub přátel školy při ZŠ Žukovského Soubor Musica e Danza-doprava 20 000
18. Prev-Centrum o.s. Komunit.aktivity v NZDM 20 000
19. Walden-Liga lesní moudrosti Woodcrafterské centrum-plyn,nář. 10 000
20. Ekodomov, o.s. Veselý rok se Šárynkou 17 000
21. HC Hvězda Praha Bruslení pro ZŠ,SŠ a seniory 50 000
22. Barbora Vávrová Svatovítská dílna-místo setkávání 38 000
23. Luděk Minařík Studio Divadla Minaret-dram.kursy 10 000
24. Studio Paleta, o.s. Opera nás baví 20 000
25. Václav Kotrch Síň slávy čs.rockenrolu-2koncerty 14 000
26. Dejvická píšťalka, o.s. Píšť.aneb prv.kroky do skut.světa 20 000
27. OS Hanspaulka Hanspaulka v pohybu-pron.areálu 13 000
28. " Den dětí na Babě-podium,zvuk 30 000
29. " Hanspaul.slav. ke dni sv.Václava 25 000
30. Sdružení pro tvořivou dramatiku Kroužky dramatické výchovy 20 000
31. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Šárecký okruh 2010 8 000
32. Ateliér Kaštan, o.s. Výtv.klub Kaštánek pro mam.s dět. 25 000
33. Kontakt bB o.s. Plav.a rehab.osob s postižením 40 000
  2. Tělovýchova a sport   575 500
34. SDM Sedlec SPMP Praha SDM Sedlec - turistika 14 000
35. Oddíl OB Koltářka Sport.činnost - startovné 30 000
36. Přátelé domova Rekond.turist.pobyt Sezamov 2010 30 000
37. TJ Sokol Praha-Hanspaulka Přísp.na čin.odd.seniorů a dětí 30 000
38. Bicycle Help Cyklistický projekt-pohon.hmoty 40 000
39. Katarína Černá Petřinský pohár 35 000
40. DDM hl.m.Prahy . Praha 8 Halový atlet.mítink přípravek 15 000
41. AK Markéta při PSK Olymp Praha Markéta cup-pohon.hmoty a servis 15 000
42. Josef Kašpar Břevnovských 5 a 10 km 6 500
43. TJ Tatran Střešovice Pražské hry 2010 30 000
44. VSK FTVS Praha Soutěž Trail-O,pro rod.s dětmi 15 000
45. VSK FTVS Praha Atletická přípravka-pravidelná čin. 15 000
46. VSK FTVS Praha Soutěž v přír.víceb. pro žáky ZŠ,SŠ 15 000
47. FK Dukla Praha, os. Velikonoč.fotbal.turnaj mladš.přípr. 20 000
48. SK Kotlářka, o.s. Rozvoj nohejbalu na Praze 6 10 000
49. TJ Sokol Praha-Bílá Hora Dovybavení-balohy a sítě 15 000
50. ZŠ a MŠ Petřiny - jih Praž.postup.Valentýn.Master Class 20 000
51. Taekwon-do ITF Sonkal Praha Udržení dostupných cen 20 000
52. TJ Tatran Střešovice Florbal 50 000
53. Sk Střešovice 1911, o.s. 100 let SK Střešovice 1911 60 000
54. TJ Sokol Praha-Dejvice 1, o.s. Celor.cvič.žactva,dorostu a dosp. 60 000
55. Aktivita, o.s. Paravoltyž 30 000
  3. Třetí věk   97 000
56. Ateliér Kaštan, o.s. Pravidel.výtvar.dílny pro seniory 30 000
57. Svaz důch.ČR-ZO Pha 6-Břevnov Aktivity pro důchodce 10 000
58. Městská knihovna - pob. Břevnov Kurzy zákl.PC gramot. pro seniory 10 000
59. Skandinávský dům, o.s. Pořady o Severu pro seniory 7 000
60. Barbora Vávrová-Svatovítská dílna Arteterapeutický.progr.pro seniory 30 000
61. KS ČVUT Praha Vzdělávací programy 10 000
  4. Vzdělávací a ediční činnost   70 000
62. Český svaz bojovníků za svobodu, OV P6 Seznám.s hist.udál.našich dějin 15 000
63. Michaela Jehlíkova, Janečková Veřej.databáze pováleč.architektury 30 000
64. Unijazz,sdruž.pro podp.kult.aktivit Předn. Ing.arch.Zdeňka Lukeše 10 000
65. Pavel Krchov Publ. Proměny Tejnky v Břevnově 15 000
  5. Živá kultura   532 000
66. Musica bellissima o.s. Musica condordians 15 000
67. Daniel Dobiáš K čemu slunce, když není den? 10 000
68. Břevnovský chrámový sbor 4 koncerty duchovní hudby 40 000
69. SDM Sedlec SPMP Praha SDM Sedlec - divadelní kroužek 7 000
70. Kašpar, o.s. Kašpar v Divoké Šárce 2010 20 000
71. Jarmila Vašáková Prezent.taneč.proj.STEPMOTION 15 000
72. Na dlaní, o.s. Divadlo Přepestro v roce 2010 10 000
73. Svatopluk Jányš Koncerty v Letohrádku Hvězda 20 000
74. ZŠ a MŠ Bílá Soubor Bělásek 30 000
75. Mgr. Ivana Malá Celov.předst.k 15let.výr.taneč.stud. 15 000
76. FOKUS Praha, o.s. Galerie ExtraArt Fokus Praha, o.s. 30 000
77. Vladana Rýdlová Dopr.progr.k výst. 200 dm3 dechu 35 000
78. Č.federace fotograf.umění Písecká brána Výstava fotografií na téma ZDI 45 000
79. Pavel Černý Fantas.Organ World-Pražské varhany 30 000
80. Unijazz,sdruž.pro podp.kult.aktivit Opera nás baví 40 000
81. Rosénka, folklor.sdružení, o.s. Podpora čin.folklorního souboru 50 000
82. O.s. Povaleč Filmové pásmo "Kino Středa" 30 000
83. Far.sbor českobratr.církve evangelické Koncerty na kopci 20 000
84. Dejvické divadlo o.p.s. Předst.pro děti v DD 2010 40 000
85. Vyrob si své letadýlko, o.s. Léto s chroustem 15 000
86. Ameropa, o.s. Festival komorní hudby 15 000
  celkem 1.-5.   1 974 500
  Tělovýchovná činnost celkem   2 725 000
87. Sk Střešovice 1911, o.s. Dokončení rekonstrukce areálu 290 000
88. TJ Sokol Praha - Dejvice I Opr.a rek.v tenisovém areálu 59500
89. TJ Sokol Praha - Hanspaulka Invest.tech.studie-revital.obj.sokol. 75000
90. TJ Sokol Bílá Hora Rekonstrukce kabin-II.etapa 150 000
91. TJ Sokol Praha Střešovice Úpr.a zvýš.bezpeč.venkov.hřiště 23 000
92. SK Aritma Praha, o.s. Rek.podlahy sportovní haly 345 000
93. " Rek.oken sportovní haly 325 000
94. TJ Tatran Střešovice Oprava klubovny tenisového oddílu 650 000
95. Beachclub Strahov, o.s. Částeč.vým.her.povrchu haly 100 000
96. FK Dukla Praha, os. Opr.a obnova sp.areálu TJ Ruzyně 180 500
97. HC Hvězda Praha Opr.ploch.střech-šatny pro veřej. 527 000
  Podpora lokálních periodik   140 000
1. Přerost a Švorc - auto, s.r.o. časopis Veleslavín 75 000
2. Mgr. Pavel Krchov časopis Břevnov 50 000
3. TJ Sokol Praha - Hanspaulka časopis Hanspaulka 15 000
  celkem   4 839 500
       
GRANTY – Podpora školství v m.č. Praha 6   Projekt  
       
  1. Projekt otevřený svět   9 020 060
  1.1 Zahr.stud.pobyty žáků a stud.   4 829 179
1. ZŠ Červený vrch Studijní pobyt žáků ve V.Británii 492 000
2. ZŠ Pod Marjánkou Friendship with Denmark 2009/10 90 031
3. ZŠ Bílá Stud.zájezd do j.Anglie a Londýna 210 000
4. ZŠ Bílá Stud.poznáv.zájezd v j.Francii 216 000
5. ZŠ Petřiny - jih Anglie-Salisbury květen 2010 108 000
6. ZŠ nám. Interbrigády Výměnný studijní pobyt Marktbreit 32 196
7. ZŠ Dědina Skotsko-Krajinou sira W.Schotta 228 000
8. ZŠ nám. Svobody 2 Chceme se lépe domluv.anglicky 222 000
9. ZŠ Norbertov Jedeme se učit do Torquay 180 000
10. ZŠ Petřiny - sever Příst.město Plymouth s výukou 204 000
11. ZŠ Emy Destinové Jižní Anglie s výukou 204 000
12. ZŠ Emy Destinové Výměnný zájezd do Madridu 72 000
13. ZŠ T.G. Masaryka Zahr.stud.pob.žáků s výukou AJ 254 952
14. ZŠ J.A. Komenského Zahr.stud.pob.žáků s výukou AJ 101 400
15. ZŠ Hanspaulka Když anglicky, tak v Anglii 354 000
16. ZŠ Pod Marjánkou Talking Heads z Pod Marján.2009 336 000
17. ZŠ Marjánka Stud.záj.do Londýna s výukou AJ 186 000
18. ZŠ Marjánka Stud.výuk.zájezd do Londýna 66 000
19. ZŠ Emy Destinové Vánoční Londýn s výukou 216 000
20. ZŠ Petřiny - sever Výuk.interakt.zá.-Rak.Salzburg 30 000
21. ZS Emy Destinové Londýn s výukou 216 000
22. ZŠ Petřiny - jih Anglie-Hastings podzim 2010 132 000
23. ZŠ Marjánka Stud.zájezd do Salzburku 60 000
24. ZŠ nám. Svobody 2 Chceme se lépe domluv.anglicky II 226 200
25. ZŠ nám. Svobody 2 Výuk.projekt:jazykové dílny 29 400
26. ZŠ Norbertov Jedeme se učit do Londýna 142 800
27. ZŠ Norbertov Výuk.projekt:jazykové dílny 65 400
28. ZŠ J.A. Komenského Stud.pob.žáků s výukou AJ 154 800
1.B Stud.pobyty žáků v let.jazyk.táborech na území ČR a v zahr. 309 635
29. ZŠ Na Dlouhém lánu Jazykový tábor 94 094
30. ZŠ Hanspaulka Příměstský tábor s angličtinou 60 021
31. ZŠ Hanspaulka Letní tábor s angličtinou 155 520
1.C Vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků 768 000
32. ZŠ Marjánka Výuk.DVv AJ metodou Act and Speak 32 000
33. ZŠ Dědina Rodilý mluvčí na Dědině 16 000
34. ZŠ Marjánka Výuk.AJ a dram.vých.vAJ rod.mluvč. 128 000
35. ZŠ a MŠ Červený vrch Konverzace s rodilým mluvčím 112 000
36. ZŠ Na Dlouhém lánu Konverzace v AJ 32 000
37. ZŠ Pod Marjánkou Proj.na vytv.pod.pro zahr.uč.ciz.jaz. 240 000
38. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Konverzace v AJ 152 000
39. ZŠ Norbertov Rodilý mluvčí na Norbertově 56 000
1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ 128 000
40. ZŠ a MŠ Červený vrch Matematika v angličtině 16 000
41. ZŠ a MŠ Bílá Vzděl.žáků ve vybr.předmětech v AJ 72 000
42. ZŠ Pod Marjánkou Výuka matematiky v AJ 40 000
1. E Podpora podm.pro učitele ciz.jazyků v MŠ 347 200
43. MŠ Sbíhavá Angličtina pro mladší 7 200
44. MŠ Kohoutek Angličtina v Kohoutku 43 200
45. ZŠ a MŠ Červený vrch Let´s play English 24 000
46. ZŠ a MŠ Bílá Výuka Aj v MŠ Bílá 60 000
47. MŠ Čínská Objevujeme svět kolem nás 80 000
48. MŠ Sbíhavá Anglický den ve Sbíhavce 57 600
49. MŠ Libocká Wattsenglish 32 000
50. MŠ Bubeníčkova Projekt výuky Aj v MŠ Bubeníčkova 43 200
2. A Zahr.stud.pob.žáků vícelet.gymnázií 267 000
51. Gymnázium J. Keplera Studijní pobyt v Hastings 105 000
52. Gymnázium Nad Alejí Jazykový kurz Barnstaple 162 000
2. B Účast škol v mezinárodní spolupráci 104 418
53. MŠ Sbíhavá Prezentace MČ v rámci progr. COMENIUS 14 400
54. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Čeští vězni v KT Sachsenhausenu 90 018
3. A Vybavení odborných vzorových pracovišť škol 1 575 428
55. ZŠ a MŠ Červený vrch Učebna ICT 300 000
56. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Modernizace učeben s interaktivními tabulemi 67 500
57. ZŠ Marjánka Vzor.fyzikální a přírodověná učebna 315 000
58. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Odborná multif.laboraroř pro výuku jazyků a IT 569 928
59. ZŠ Petřiny - sever Multimediální jazyková učebna 192 000
60. ZŠ a MŠ Bílá Školní knihovna-studijní a informační centrum 131 000
Oblast 4A, 4B, 4C 691 200
61. MŠ Bubeníčkova 4. Petřinská olympiáda 20 000
62. MŠ Jílkova Relaxujeme s Ferdou 10 000
63. MŠ Jílkova Slavíme všichni spolu padesátiny 20 000
64. MŠ Kohoutek Zahradní slavnost MŠ Kohoutek, Olympiáda 15 000
65. MŠ Meziškolská 3. Břevnovské sportovní hry MŠ 2010 20 000
66. MŠ Sbíhavá Pravěk ve Sbíhavce 3 500
67. MŠ Sbíhavá Sportujeme ve Sbíhavce 2 000
68. MŠ Sbíhavá Dílny s rodiči 9 000
69. MŠ Sbíhavá Keramika pro všechny 10 000
70. MŠ Sbíhavá Hurá do Sbíhavky příměstský tábor kulturní 6 600
71. MŠ Sbíhavá Hurá do Sbíhavky příměstský tábor sportovní 3 600
72. MŠ Sbíhavá Hurá do Sbíhavky příměstský tábor keramika 7 500
73. ZŠ Bílá Vyrábíme s mámou, tátou 10 000
74. ZŠ Bílá Soubor Bělásek 30 000
75. ZŠ Bílá Kurzy pro seniory v Bílé 20 000
76. ZŠ Červený vrch Zajímavé a inspirativní výtvarné techniky 13 000
77. ZŠ Červený vrch Jak to bylo pohádko… 10 000
78. ZŠ Hanspaulka Škola v srdci Hanspaulky 2010 50 000
79. ZŠ Marjánka Podzimní, vánoční a jarní otevřená Marjánka 50 000
80. ZŠ Marjánka Činnosti v hudebním a pěveckém souboru 30 000
81. ZŠ Marjánka Programy pro seniory 20 000
82. ZŠ Norbertov Čarodějnice na Norbertově 5 000
83. ZŠ Norbertov Adventní odpoledne 8 000
84. ZŠ Norbertov Nebojte se počítačů 10 000
85. ZŠ Petřiny - jih Objevme spolu nový moderní svět 10 000
86. ZŠ Petřiny - sever Výtvarné dílny a celoškolní akce pro rodiče 10 000
87. ZŠ Petřiny - sever Tvořivá setkání generací 10 000
88. MŠ Na Dlouhém lánu Jarní a podzimní dílny 14 000
89. ZŠ Hanspaulka Roncegno 2010 100 000
90. ZŠ Pod Marjánkou Nos Encontramos en Cataluňa 2010 81 000
91. ZŠ Pod Marjánkou Putování po stopách Jana Ámose 63 000
92. ZŠ Pod Marjánkou People to People Leadership Summit II 20 000
c e l k e m     9 020 060
       
Granty - sociální oblast      
    Projekt  
1. A DOMA, o.s. Paměť.tréninky a os.asistence 9 000
2. APPN, o.s. Prof.poradenství pro neslyšící 6 000
3. Armáda spásy v ČR Centrum sociál.služeb,azyl.dům 32 500
4. APLA Praha Soc.poraden.,raná péče,odleh.sl…. 10 000
5. Asistence o.s. Osobní asistence 20 000
6. Asoc.rodičů a přát.zdrav.postiž.dětí v ČR Klub "Hornomlýnská"-osobní asist. 30 000
7. Dům tří přání, o.s. Azylový dům P.Pittra pro děti 50 000
8. Centrum pro postižené Kraje Praha 1. osobní asistence 25 000
9. " 3.PS, cvičení, trénink paměti 70 000
10. Centrum soc.služeb Nebušice Odlehčovací služby DPS 112 500
11. " 1. soc. poradenství 35 000
12. " 2. odlehčovací služby 24 000
13. " 3. domácí hospic 65 000
14. Česká unie neslyšících Centrum sociál.služeb 14 000
15. Diakonie ČCE - Střed.křesťanské pomoci Terénní pečovatelská služba 85 000
16. Dílna Eliáš - Eliášův obchod Soc. rehabilita 10 000
17. Domov SPMP Dana Ubytování pro ženy s mentál.post. 30 000
18. Domov sv. Karla Boromejského Denní stacionář 150 000
19. Domov sv. Rodiny Ústavní péče 750 000
20. DROP IN Prevence a léčba drog.závislosti 36 000
21. Farní charita Holešovice Pečovatelská služba 50 000
22. Gaudia proti rakovině, o.s. Psychoterapeutická péče 35 000
23. Green Doors Tréninková kavárna -soc.rehab. 80 000
24. Hewer, o.s. Osobní asistence 80 000
25. Horizont Denní stacionář 40 000
26. Hospic sv. Štěpána, o.s. Ústavní zdravot.-soc.péče 21 600
27. Hospic Štrasburk, o.s. Ústavní zdravot.-soc.péče 158 100
28. Kolpingův dům AD pro matky s dětmi 25 000
29. Máme otevřeno, o.s. 1. astistenční služba 5 000
30. " 2. akce pontony 25 000
31. Nadace Bona Chráněné bydlení 52 500
32. Nona 1. stacionář pro ment.post.děti,dosp. 7 500
33. " 2. dopr.ment.post.do stacionáře 800
34. Občanské sdružení Martin Osobní asistence 30 000
35. Okamžik-sdruž.pro podpor.nej.nevidomých Osobní asistence, doprovody 65 000
36. Pobyt.rehab.a rekval.stř.pro nevidomé Rehabilita,zaměstnávání zrak.post. 70 000
37. Pražská organizace vozíčkářů Sportovní setkání Hvězda 44 000
38. Senior fitnes Pohybové aktivity seniorů 220 000
39. Spec. Domov mládeže Sedlec 1. denní stacionář 130 000
40.   3. chráněné bydlení 50 000
41. Stř.křesťanské pomoci H.Počernice AD,soc.aktivizač.sl.pro rod.s dětmi 30 000
      2 783 500
       
GRANTY – ekologie      
    Projekt  
1. Jarmila Koutníková Péče o veř.prostr.-záhon trvalek 3 000
2. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Voda živá 6 000
3. ZŠ Marjánka Lípa ke 100-let.výr. ZŠ 7 100
4. Milena Zelenková Obnova zeleně,n.hřiště,opr.cestiček 49 000
5. BD Jaselská 32 Revitalizace vnitrobloku 49 000
6. ZŠ a MŠ J.A.Komenského Rozšíření naučné stezky 49 000
7. Spol.vlastníků jednotek v d.Kladenská 52 Revit.veř.přístup.prostr.a vnitrobloku 36 000
      199 100
       
GRANTY – primární protidrogové prevence "Zdravá Šestka 2010"      
    Projekt  
  Preventivní programy škol   350 000
1. Gymnázium, Arabská Školení pracovní skupiny 10 000
2. Gymnázium, Arabská "Krok za krokem školou i životem" 9 000
3. Gymnázium Jana Keplera Prev.rizik.chov.studentů GJK 39 000
4. Gymnázium Nad Alejí Protidrogová prevence 2010 10 000
5. VOŠPS, SOŠP a Gymn., Evropská 33 Dlouhodobá primární prevence 16 000
6. ZŠ a MŠ Bílá Podpora prev.programu 27 000
7. ZŠ a MŠ Červený Vrch Týmová sborovna 15 000
8. ZŠ a MŠ Červený Vrch Opravdu se mě to netýká? 9 000
9. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PLAY 2010 14 000
10. ZŠ a MŠ Červený Vrch Krok do života 12 000
11. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek 17 000
12. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Progr.spec.prim.prev.v 6. a 7.roč. 16 000
13. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Progr.spec.prim.prev.v 4. a 5.roč. 15 000
14. ZŠ a MŠ nám. Svobody Chráníme naše žáky 19 000
15. ZŠ a MŠ nám. Svobody Podp.zdrav.život.stylu a prevence… 8 000
16. ZŠ Petřiny - jih Týmové vzdělávání pedagogů 20 000
17. ZŠ Petřiny - sever Školní poradenské pracoviště 28 000
18. ZŠ Pod Marjánkou Droga zv.zdraví aneb Pod M. bez m. 23 000
19. ZŠ Dědina Týmová sborovna 15 000
20. ZŠ Emy Destinová Smím prosit 14 000
21. ZŠ Norbertov Zdraví a život bez drog 14 000
  Rozvojové pobyty škol   450 000
22. Gymnázium, Arabská Adaptační kurz "Seznamte se" 28 000
23. Gymnázium Nad Alejí Šance 2010 53 000
24. Obchodní akademie, Krupkovo náměstí Adaptační kurzy 2010 Praha 6 53 000
25. VOŠPS, SOŠP a Gymn., Evropská 33 Adaptační kurz 53 000
26. ZŠ a MŠ Červený Vrch Rozvojové pobyty 30 000
27. ZŠ Dědina Zážitkový kurz žáků 6. ročníku 10 000
28. ZŠ Emy Destinová Prožitkové kurzy 6. tříd 30 000
29. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Zážitkové kurzy SES 30 000
30. ZŠ Marjánka Zdravá Marjánka 2010 12 000
31. ZŠ a MŠ T.G.Masaryka v Ruzyni Rozvojový pobyt 6.ročníků - "Start" 10 000
32. Gymnázium Jana Keplera Kurzy GO na GJK v roce 2010 53 000
33. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Adaptační a rezvojový kurz č.ročníků 10 000
34. ZŠ Petřiny - jih Zážitkový kurz žáků 6. ročníku:Spolu 10 000
35. ZŠ Petřiny - sever Zážitkový kurz 6.A, 6.B 20 000
36. ZŠ Pod Marjánkou Zážitková Odyssea 2010 28 000
37. ZŠ a MŠ J.A.Komenského Adaptační kurz 6.A 10 000
38. ZŠ Norbertov Seznamovací kurz pro 6. třídu 10 000
  Preventivní aktivity v komunitě   270 000
39. Magdaléna, o.p.s. Doléčovací centrum Podolí 10 000
40. Prev-Centrum, o.s. Centrum komunikativních aktivit 250 000
41. ZŠ a MŠ Červený Vrch Týden pohybu hrou 10 000
      1 070 000

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_granty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz