Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Výdaje za rok 2010 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2010

Sumář celkových výdajů:          
            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
             
01 Rozvoj obce 2 800,00 6 684,00 4 630,83 165,39 69,28
02 Městská infrastruktura 226 102,00 251 233,30 226 465,40 100,16 90,14
03 Doprava 184 692,00 79 044,00 68 604,42 37,15 86,79
04 Školství 327 631,00 387 564,10 343 845,96 104,95 88,72
05 Zdravotnictví a sociální oblast 62 916,00 297 760,80 289 391,23 459,96 97,19
06 Kultura a sport 46 188,00 46 818,60 42 785,96 92,63 91,39
07 Bezpečnost 3 323,00 4 015,60 3 605,73 108,51 89,79
08 Hospodářství 177 150,00 102 647,30 100 456,57 56,71 97,87
09 Vnitřní správa 333 157,00 328 715,50 282 328,11 84,74 85,89
10 Pokladní správa 28 041,00 37 884,40 7 742,54 27,61 20,44
  CELKEM 1 392 000,00 1 542 367,60 1 369 856,75 98,41 88,82

 

Sumář běžných výdajů:
            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
             
01 Rozvoj obce 2 800,00 6 684,00 4 630,83 165,39 69,28
02 Městská infrastruktura 157 767,00 185 190,60 174 389,07 110,54 94,17
03 Doprava 163 192,00 73 536,80 65 131,38 39,91 88,57
04 Školství 167 593,00 236 022,40 215 813,70 128,77 91,44
05 Zdravotnictví a sociální oblast 41 923,00 221 141,50 213 888,13 510,19 96,72
06 Kultura a sport 46 038,00 42 539,30 38 512,43 83,65 90,53
07 Bezpečnost 3 323,00 4 015,60 3 605,73 108,51 89,79
08 Hospodářství 4 590,00 8 317,10 7 606,71 165,72 91,46
09 Vnitřní správa 286 219,00 301 906,00 257 719,79 90,04 85,36
10 Pokladní správa 23 555,00 35 267,40 7 742,54 32,87 21,95
  CELKEM 897 000,00 1 114 620,70 989 040,31 110,26 88,73

 

Sumář kapitálových výdajů:
            v tis. Kč
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
             
02 Městská infrastruktura 68 335,00 66 042,70 52 076,33 76,21 78,85
03 Doprava 21 500,00 5 507,20 3 473,04 16,15 63,06
04 Školství 160 038,00 151 541,70 128 032,26 80,00 84,49
05 Zdravotnictví a sociální oblast 20 993,00 76 619,30 75 503,10 359,66 98,54
06 Kultura a sport 150,00 4 279,30 4 273,53 2 849,02 99,87
08 Hospodářství 172 560,00 94 330,20 92 849,86 53,81 98,43
09 Vnitřní správa 46 938,00 26 809,50 24 608,32 52,43 91,79
10 Pokladní správa 4 486,00 2 617,00 - - -
  CELKEM 495 000,00 427 746,90 380 816,44 76,93 89,03

 

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 800,00

6 684,00

4 630,83

165,39

69,28

 

Celkem

2 800,00

6 684,00

4 630,83

165,39

69,28

 

01 - Úhrn

2 800,00

6 684,00

4 630,83

165,39

69,28

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 4.320,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.275,64 tis. Kč, tj. na 52,68 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů byly hrazeny studie ve výši 1.069,24 tis. Kč (např. studie využití pozemků v Šáreckém údolí, studie koncepčního návrhu řešení povrchů tramvajových tratí, studie variant úpravy povrchu prostoru náměstí na Špejchaře, ověřovací studie lávek nad křižovatkou Malovanka, studie Prašný most-prověření pěších tras, studie Obytný dům v ul. Generála Píky, architektonicko-urbanistická studie prostoru Heyrovského náměstí aj.) a služby za reprografické a fotografické práce spojené se studiemi ve výši 299,85 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 869,30 byly vynaloženy na urbanistickou soutěž „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“. Na úhradu pojistného nedokončených investic Odboru územního rozvoje byla čerpána částka ve výši 37,25 Kč.

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.364,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.355,19 tis. Kč, tj. na 99,63 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 2.303,47 tis. Kč byly vynaloženy na odstranění dočasné stavby administrativní budovy č.evidenční 79 na pozemcích č.parc. 2487/3 a 2487/12 v k.ú. Břevnov. Částka ve výši 51,72 tis. Kč byla čerpána na likvidaci kašny na Sibiřském náměstí.

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

10

Zemědělství a lesní hospodářství

230,00

473,80

473,53

205,88

99,94

22

Doprava

20 815,00

36 722,00

35 128,17

168,76

95,66

37

Ochrana životního prostředí

136 722,00

147 994,80

138 787,37

101,51

93,78

 

Celkem

157 767,00

185 190,60

174 389,07

110,54

94,17

 

Kapitálové výdaje

         

37

Ochrana životního prostředí

68 335,00

66 042,70

52 076,33

76,21

78,85

 

Celkem

68 335,00

66 042,70

52 076,33

76,21

78,85

 

02 - Úhrn

226 102,00

251 233,30

226 465,40

100,16

90,14

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 473,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 473,53 tis. Kč, což je 99,94 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v částce 135,13 tis. Kč byly vynaloženy na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního programu. Odchyty a kastrace koček byly objednány u Občanského sdružení Šanta kočičí. Částka 338,40 tis. Kč byla čerpána na odchyt holubů do 12 živolovných klecí a na instalaci ochranných sítí na plochých střechách vytypovaných nemovitostí.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 36.722 tis. Kč byl čerpán ve výši 35.128,16 tis. Kč, což je 95,66 % upraveného rozpočtu. V tomto oddílu jsou výdaje určeny na zimní úklid chodníků dle novely zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Finanční prostředky byly využity na nákup služeb v celkové výši 16.299,08 tis. Kč, jež obsahovaly strojový úklid drobnou mechanizací ve výši 14.874,12 tis. Kč, následný úklid posypového materiálu ve výši 1.002,24 tis. Kč, pronájem 18 kontejnerů na umístění pracovního nářadí ve výši 243,08 tis. Kč, nákup dokumentace stavu chodníkových ploch ve výši 138 tis. Kč, odstranění graffiti z kovových kontejnerů ve výši 35,64 tis. Kč a pronájem skladovacích prostor ve výši 6 tis. Kč.

Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup a dodání posypového materiálu ve výši 4.794,44 tis. Kč, nákup pracovního materiálu (odpadkové pytle, visací zámky a svorky na připevnění popelnic) v celkové výši 4,80 tis. Kč, nákup plastových nádob, lopat, škrabek, hrabel a košťat v celkové částce 889,29 tis. Kč a pracovních pomůcek (rukavice, vestičky s logem) v částce 55,87 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje v celkové výši 13.084,68 tis. Kč zahrnovaly finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce a mimo pracovní poměr. Jednotliví brigádníci prováděli úklid sněhu na základě vyhlášeného sněžného dne. Těchto sněžných dní bylo v roce 2010 vyhlášeno celkem dvacet.

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje v tomto oddílu ve výši 2.000 tis. Kč byly určeny na demolici bývalé školy ve Vokovické ulici. Jelikož k čerpání těchto finančních prostředků v roce 2010 nedošlo, byly v závěru roku převedeny do rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.712,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.710,75 tis. Kč, což je 99,99 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zejména využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 9.175,26 tis. Kč, na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu ve výši 2.398,20 tis. Kč. Došlo též k čerpání částky 31,17 tis. Kč na zpevnění travnaté plochy pro kontejnery na tříděný odpad v ulici V Šáreckém údolí a částky 4,32 tis. Kč na výrobu samolepek na kontejnery. Dále byl prováděn na základě rámcové smlouvy úklid tzv. mikroskládek ve výši 601,80 tis. Kč a proběhl úklid trvale neudržovaných pozemků ve výši 500 tis. Kč.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit. Úklid veškerých skládek byl proveden v ulicích V Šáreckém údolí, Egyptská a Zúžená.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50 tis. Kč byl čerpán ve výši 43,20 tis. Kč, což je 86,40 % upraveného rozpočtu. Čerpání proběhlo za uskladnění protipovodňových hranolů.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 134.394,80 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 125.282,06 tis. Kč, což je 93,22 % upraveného rozpočtu.

V seskupení nákup materiálu došlo k celkovému čerpání ve výši 2.778,28 tis. Kč a zahrnovalo čerpání finančních prostředků na nákup laviček do ploch veřejné zeleně v rámci projektu „Lavička“ (955,08 tis. Kč) nákup a zabudování nového herního mobiliáře na dětská hřiště V Sedlci (81,56 tis. Kč), při usedlosti Perníkářka (45,86 tis. Kč) dále do vnitrobloků gen. Píky (90,00 tis. Kč), Etiopská – Mozambická (435,24 tis. Kč), do parků Fetrovská – Na Pískách (210,91 tis. Kč), Malý Břevnov (350,00 tis. Kč), V Středu (168,09 tis. Kč), Ve Struhách (140,44 tis. Kč) a na další vybraná dětská hřiště a městského mobiliáře do ploch veřejné zeleně (293,45 tis. Kč). Dále se jednalo o nákup visacích zámků na připevňování popelnic a protipovodňových zábran (7,65 tis. Kč).

Na úhradu úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, jež byly složeny dle zákona č. 137/06 Sb. v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odstraňování graffiti na území MČ Praha 6“ byla uhrazena částka ve výši 0,09 tis. Kč.

Na úhradu médií bylo vynaloženo celkem 541,24 tis. Kč a zahrnovaly nákup vody pro provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., provoz pítek na sportovišti Baba, v parku Královka a pítka a vodního prvku na sídlišti Dědina v celkové výši 442,61 tis. Kč. Dále se jednalo o úhradu nákladů za elektrickou energii a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na Náměstíčku Wuchterlova x Kafkova, Ciolkovského ulici a na úhradu nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích v celkové výši 98,63 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno celkem 111.404,02 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě výdajů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě „Rámcových smluv“ (60.798,39 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží (12.362,30 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (7.693,55 tis. Kč) a na provoz a obsluha odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (12.453,58 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na zálivku (2.721,39 tis. Kč), na chemické ošetření chodníků (1.495,16 tis. Kč) na výsadbu nových stromů a keřů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny (581,15 tis. Kč), na pletí záhonů (999,98 tis. Kč), na zamykání a odemykání dětských hřišť (90,62 tis. Kč), na zajištění údržby ploch veřejné zeleně, kterou bylo nutno zajistit nad rámec dosavadních smluvních závazků (612,64 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (338,26 tis. Kč), na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka a Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (92,68 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích, doplnění dopadových ploch pod herní prvky (829,26 tis. Kč), na likvidace nefunkčních pískovišť a starých herních prvků (104,49 tis. Kč) a na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (264 tis. Kč). Dále se čerpání výdajů týkalo nákladů čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (2.301,49 tis. Kč), osázení pásů komunikační zeleně při ul.Evropská a osázení rabátek v lokalitě Dejvice, Bubeneč a Břevnov (2.042,75 tis. Kč), osázení středového pásu Evropské ulice 90 stromy (1.766,13 tis. Kč), regenerací trávníkových ploch na území Městské části Praha 6 (2.388 tis. Kč), zajištění svahu při obnově keřového patra parku Ve Struhách (914,85 tis. Kč), kampaně "Tady jsme doma" (228,72 tis. Kč) a úpravy zeleně v okolí dětského hřiště Pod Novým lesem (226,89 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů (49,74 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi v ulici U Stanice (48 tis. Kč).

V seskupení opravy a údržba bylo vyčerpáno celkem 10.152,51 tis. Kč. Z této celkové sumy připadá na opravy poškozených ploch chodníků a schodišť dle „Rámcové smlouvy“ částka 3.000 tis. Kč a nad rámec smluvních závazků byly provedeny opravy těchto ploch ve výši 3.368,04 tis. Kč. Na rekultivaci travnatých ploch bylo vynaloženo 791,42 tis. Kč, na různé opravy parkového a herního mobiliáře částka ve výši 2.198,17 tis. Kč a na obnovu povrchu skateboardových překážek v areálu BABA částka ve výši 794,88 tis. Kč.

Částka 352,99 tis. Kč tis. Kč byla čerpána na granty poskytnuté Městskou částí Praha 6 na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství a částka 52,93 tis. Kč zahrnovala refundaci pojištění hmotného majetku evidovaného odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 66.042,70 tis. Kč byly čerpány výdaje ve výši 52.076,32 tis. Kč, tj. 78,85 %. Jednalo se o spolufinancování na akce „Revitalizace zahrad Břevnovského kláštera“ (rehabilitace a zpřístupnění zahrady kláštera) ze strany MČ Praha 6 v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ve výši 6.827,22 tis. Kč, dále byly zrealizovány akce "Obnova parku Ve Struhách“ v částce 7.548,28 tis. Kč, „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“ v částce 5.534,34 tis. Kč, kdy akce bude dokončena v roce 2011, dále akce „Rekonstrukce parku V Středu“ v částce 5.346,51 tis. Kč, „Rekonstrukce Bachmačského náměstí“ v částce 4.423,58 tis. Kč, „Rekonstrukce parčíku Červený vrch“ v částce 3.847,17 tis. Kč, „Hřiště pro seniory ve vnitrobloku Etiopská – Mozambická“ ve výši 3.197,80 tis. Kč, „Rekonstrukce parku Fetrovská x Na Pískách“ ve výši 2.605,87 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště při usedlosti Perníkářka“ ve výši 1.441,59 tis. Kč, „Park generála Píky – rekonstrukce dětského hřiště“ ve výši 2.615,71 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště V Aleji čs. exulantů“ v částce 232,14 tis. Kč a „Úprava plochy dětského hřiště v ulicích V Sedlci a U Dejvického rybníčka“ v celkové částce 343,87 tis. Kč. Zrealizována byla „Výstavba podzemních kontejnerových stání“ v celkové výši 7.185,14 tis. Kč, kdy se jednalo o výstavbu stání v Dejvické ulici, Čínské ulici, na rohu ulic Čs. armády a Národní obrany a na náměstíčku V Středu.

Byly též pořízeny velké herní prvky na dětské hřiště Jemenská x Syrská ve výši 136,28 tis. Kč a na sportoviště BABA ve výši 176,91 tis. Kč.

Dále byl nakoupen dendrologický průzkum k akci „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“ v částce 243,95 tis. Kč a projektová dokumentace k akci „Zcelení ploch veřejné zeleně – park Na Hanspaulce a dětské hřiště v ul. Turnovská“ ve výši 249,96 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 737,90 tis. Kč byly čerpány částkou 651,36 tis. Kč, tj. 88,27 %. O přidělení grantů v oblasti ekologických aktivit rozhodla RMČ P-6 usn. č. 3244/10 dne 4.3.10. Vzhledem k rozdílnému charakteru příjemců finančních příspěvků byla provedena rozpočtová úprava, kde částka 62,10 tis. Kč byla převedena z tohoto oddílu na odd. 31 § 13 - Základní školy jako příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro realizaci záměru zbudování „Zelené učebny“ na ZŠ a MŠ J.A. Komenského, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek a ZŠ Marjánka. Zbylá částka 137 tis. Kč byla v rámci tohoto oddílu rozdělena mezi čtyři uchazeče jako grant na péči o veřejné prostranství v ul. Na Okraji 33 a revitalizace vnitrobloků v ul. Kladenská 52, Jaselská 32 a vnitrobloku ulic Národní obrany, Rooseveltova, Teronská a Verdunská. Další finanční prostředky ve výši 16,50 tis. Kč byly čerpány za znalecký posudek stavu 11 stromů v Banskobystrické ulici. Na základě usnesení RMČ č. 3725/10 ze dne 9.8.10 byl schválen nákup 30 vysoušecích a odvlhčovacích zařízení a kalových čerpadel, které budou skladovány jako rezerva k použití k odstraňování následků živelných pohrom ve výši 497,86 tis. Kč. Část těchto zařízení byla počátkem srpna zapůjčena obci Heřmanice, jež byla zasažena ničivou povodní.

03 – Doprava

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

22

Doprava

163 192,00

73 536,80

65 131,38

39,91

88,57

 

Celkem

163 192,00

73 536,80

65 131,38

39,91

88,57

 

Kapitálové výdaje

         

22

Doprava

21 500,00

5 507,20

3 473,04

16,15

63,06

 

Celkem

21 500,00

5 507,20

3 473,04

16,15

63,06

 

03 - Úhrn

184 692,00

79 044,00

68 604,42

37,15

86,79

Odd. 22 § 12 - Silnice

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 8.963,80 tis. Kč byla vyčerpána částka 3.165,98 tis. Kč, tj. 35,31 %. Finanční prostředky byly zejména použity na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 2.039,51 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Šantrochova (57,60 tis. Kč), Baterie III (184,80 tis. Kč), Gotthardská (78,00 tis. Kč), Na Klášterní a NN95 (51,60 tis. Kč), Pod Marjánkou (99,82 tis. Kč), Jenečská (36,00 tis. Kč), Mařákova (90,00 tis. Kč), Zavadilova (52,80 tis. Kč), Kafkova x Wuchterlova x Kyjevská (42,00 tis. Kč), V.P.Čkalova (200,40 tis. Kč), Dejvice, Bubeneč (299,53 tis. Kč), křižovatka Malovanka (105,60 tis. Kč), Tejnka (41,76 tis. Kč), Na Čihadle (147,60 tis. Kč), Bachmačské náměstí (114,00 tis. Kč), U Zvoničky (54,00 tis. Kč), Fetrovská (93,60 tis. Kč), Na Větrníku (180,00 tis. Kč), Střešovická, Na Petřinách (31,20 tis. Kč), Loutkařská (79,20 tis. Kč).

Na instalaci bezpečnostních barevných povrchů „Rocbinda“ před přechody pro chodce bylo vynaloženo 517,29 tis. Kč a jednalo se o lokality v ulicích Goetheho, Na Šťáhlavce, Pod Drinopolem a Na Petřinách. Částka ve výši 349,36 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy, zahrnující například instalaci zábradlí či zahrazovacích sloupků.

Částka 26,19 tis. Kč byla uhrazena za pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění instalovaných radarových značek.

Na studii variantního řešení opravy komunikace Kladenská bylo vyčerpáno 118,80 tis. Kč a v oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 95,45 tis. Kč, kdy se jednalo o opravy veřejného osvětlení (3,22 tis. Kč), opravy litinových parkovacích sloupků (57,71 tis. Kč), na opravu radarového měřiče (30,53 tis. Kč) a opravu zábradlí (4,00 tis. Kč).

Za pojištění hmotného majetku odboru dopravy a životního prostředí bylo vyčerpáno 19,39 tis. Kč.

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2010. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tím pádem nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků pro rok 2010 ve výši 113.449,30 tis. Kč byly do konce roku 2010 pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 108.760,10 tis. Kč. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Eliášova (31.856,60 tis. Kč), Baterie I – úsek U Druhé baterie (6.286,50 tis. Kč), Dejvická – úsek chodníku před č.p. 919 (1.050,00 tis. Kč), Břevnov, Tejnka – Za Strahovem, U dvora (23.259,00 tis. Kč), Hošťálkova (15.000,00 tis.Kč), Baterie III. (13.000,00 tis. Kč), Šárecká – západní chodník (1.308,00 tis. Kč), Bachmačské náměstí (17.000,00 tis. Kč). Nedočerpáno zůstalo 4.689,20 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.234,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 3.209,05 tis. Kč, což je 99,23 %. Z této částky připadá na pořízení softwaru pro „Zobrazování a archivaci dopravních telematických dat z území MČ Praha 6“ částka ve výši 2.175,60 tis. Kč a částka ve výši 350,85 tis. Kč byla použita na nákup dvou měřičů okamžité rychlosti UNICAM, které umožní monitorování vozidel a chodců v ulicích Horoměřická a Papírenská. Na dokončení akce „Stavební úprava přechodu pro chodce v ul. Zelená“ bylo vyčerpáno 54,00 tis. Kč a částka 628,59 tis Kč byla použita na akci „Osazení přístřešků MHD na zastávkách autobusů“.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 63.856,70 tis. Kč byly čerpány ve výši 61.551,59 tis. Kč, tj. 96,39 %. Největší objem finančních prostředků byl vyčerpán na „úklidové práce“ dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 60.718,87 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 částka 38.850,75 tis. Kč, na oblast 2 částka 8.553,43 tis. Kč a na oblast 3 pak částka 13.314,68 tis. Kč. Na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad bylo vyčerpáno 191,40 tis. Kč, na letní kropení a mlžení komunikací byla čerpána částka ve výši 249,86 tis. Kč a na mimořádný úklid komunikací byla čerpána částka 391,47 tis. Kč. Zde se jednalo úklid v Dejvické ulici a čištění památníku Čs. Zahraničních vojáků na Vítězném náměstí v souvislosti s oslavami ukončení 2. světové války ve výši 374,16 tis. Kč a úklid chodníků v ulici Na Petřinách ve výši 17,32 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 601,60 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 299,16 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup studie „Zlepšení podmínek rezidentního parkování v oblasti Hradčan“ ve výši 101,52 tis. Kč a na aktualizace a zpracování „Cyklogenerelu na území Prahy 6“ bylo čerpáno 197,64 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 2.160,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 151,20 tis. Kč na dokončení projektové dokumentace k akci „Cyklostezka Markétská - Staré náměstí“. Zbývající finanční prostředky byly určeny na vlastní realizaci této akce, na niž obdržela MČ Praha 6 dotaci od hl.m. Prahy ve výši 2.000 tis. Kč. Podle původních předpokladů měla být realizátorem celé akce Městská část Praha 6, v průběhu III. čtvrtletí 2010 však došlo k rozhodnutí, že akce bude realizována prostřednictvím TSK hl. m. Prahy. Z toho důvodu byly prostřednictvím hl. m. Prahy převedeny na TSK hl.m. Prahy finanční prostředky ve výši 6.840 tis. Kč určené na realizaci této akce. Vzhledem k tomu, že v závěru roku již nebylo možné z časových důvodů schválit v Zastupitelstvu hl. m. Prahy převod nevyčerpané části dotace ve výši 1.937,60 tis. Kč na TSK hl. m. Prahy, bylo o toto převedení požádáno v rámci Finančního vypořádání za rok 2010 s tím, že nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.937,60 tis. Kč budou použity na vícepráce související s touto akcí. Převod zbývajících finančních prostředků na TSK hl.m. Prahy schválilo ZHMP svým usnesením č. 5/2 ze dne 31.3.2011.

Odd. 22 § 23 Bezpečnost silničního provozu

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové částce 113,20 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán na vypracování studie rozvoje dopravně-bezpečnostních systémů na území MČ Prahy 6 v částce 112,80 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 114,70 tis. Kč byl určen na úhradu členského příspěvku na rok 2010 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně. Čerpání proběhlo ve výši 114,65 tis. Kč.

04 – Školství

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

167 593,00

235 993,40

215 795,70

128,76

91,44

32

Vzdělání a věda II.

-

29,00

18,00

-

62,07

 

Celkem

167 593,00

236 022,40

215 813,70

128,77

91,44

 

Kapitálové výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

160 038,00

151 541,70

128 032,26

80,00

84,49

 

Celkem

160 038,00

151 541,70

128 032,26

80,00

84,49

 

04 - Úhrn

327 631,00

387 564,10

343 845,96

104,95

88,72

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45.513,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 44.581,94 tis. Kč, tj. 97,95 %. Částka ve výši 35.906,65 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Za nákup drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 1.130,26 tis. Kč, a to v souvislosti výstavbou nového objektu MŠ Velvarská a s navýšením kapacity a úpravy kuchyně u MŠ Mládeže. Za drobný materiál bylo vyčerpáno 117,05 tis. Kč také v souvislosti s investičními akcemi. Výdaje ve výši 6.473,52 tis. Kč byly použity na opravy objektů, odstranění havárií a na provedení zahradnických úprav v mateřských školách. Největší objem prostředků byl vyčerpán na odstranění havárií v objektech MŠ (3.023,41 tis. Kč), na opravu stávající budovy MŠ Velvarská (2.409,49 tis. Kč) a u objektu MŠ Volavkova byla vyměněna okna (806,18 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 310,88 tis. Kč byly čerpány na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ. V souvislosti s realizací akce „Zoubky jako perličky“ byli uhrazeno 93,24 tis. Kč, za spravováním domény www.jakdoskolky.cz částka 79,80 tis. Kč a za projektové dokumentace k opravám objektů MŠ a kácení topolů v MŠ Na Dlouhém lánu částka v celkové výši 390,71 tis. Kč. Z finančních prostředků ve výši 22,25 tis. Kč byla zaplacena analýza internetových stránek www.jakdoskolky.cz, za 53,55 tis. Kč byly nakoupeny věcné dárky (pastelky, papírové tašky s logem MČ Praha 6) určené dětem v rámci akce „Zuby jako perličky“ a za 3,36 tis. Kč byly uhrazeny úroky ze složených jistot k veřejným zakázkám.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 88.273 tis. Kč byl čerpán ve výši 70.406,85 tis. Kč, tj. 79,76 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje byly čerpány na akce: „MŠ Velvarská – výstavba nového objektu“ (UR 61.509 tis. Kč) ve výši 61.081,17 tis. Kč, z toho za dopracování projektové dokumentace 1.566,20 tis. Kč, za archeologický výzkum 309,25 tis. Kč, za inženýrskou činnost pro SNEO a.s. 929,57 tis. Kč a za stavební práce 58.276,15 tis. Kč, „MŠ Bílá hora – výstavba nového objektu“ (UR 15.000 tis. Kč) ve výši 4.735,80 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno1.614,24 tis. Kč za projektovou dokumentaci, 62,88 tis. Kč za archeologický výzkum a 3.058,68 tis. Kč za stavební práce. U akce „MŠ Mládeže – navýšení kapacity a změna technologie kuchyně“ (UR 3.406 tis. Kč) bylo celkové čerpání ve výši 2.774 tis. Kč, z toho za projektovou dokumentaci 152,60 tis. Kč a za stavební práce 2.621,4 tis. Kč, u „MŠ Šmolíkova – zateplení obvodového pláště“ bylo celkem uhrazeno za vypracování projektové dokumentace včetně zpracování energetického auditu 191,20 tis. Kč, u „MŠ Na Okraji – zateplení obvodového pláště“ také za vypracování projektové dokumentace včetně zpracovaného energetického auditu 130,80 tis. Kč. U akce „MŠ Mydlářka – výstavba nového objektu“ (UR 7.000 tis. Kč) bylo uhrazeno za dokumentaci k územnímu řízení včetně geologického průzkumu 503,50 tis. Kč. Tato akce byla na základě připomínek místních občanů dočasně pozastavena a na základě jednání jsou prověřovány další možné alternativy výstavby mateřské školy.

Investiční příspěvky (UR 990 tis. Kč) byly poskytnuty MŠ Charlese de Gaulla ve výši 280 tis. Kč, MŠ Bubeníčkova ve výši 400 tis. Kč a MŠ Volavkova ve výši 310 tis. Kč na pořízení zahradních herních prvků.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 189.814,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 170.557,75 tis. Kč, což je 89,86 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz (UR 109.285,30 tis. Kč) 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, a to ve výši 106.590,67 tis. Kč. Nedočerpání provozního příspěvku o 2.694,63 tis. Kč bylo způsobeno obdržením dotace v rámci operačního programu „Praha adaptabilita“ pro ZŠ Červený vrch a ZŠ náměstí Svobody, kdy byl navýšen rozpočet MČ Praha 6, ale finanční prostředky nebyly v plné výši na účet MČ Praha 6 do konce roku zaslány (na účet městské části jsou poukazovány až na základě jednotlivých vyúčtování). Z tohoto důvodu nemohly být školám v rámci příspěvku zaslány. Také nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky určené na granty. Za nákup drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 1.353,45 tis. Kč. Tyto výdaje souvisí s investičními akcemi „ZŠ Červený vrch – dostavba samostatného pavilonu“ a „ZŠ nám Interbrigády – II. etapa rekonstrukce“. Také nákup drobného materiálu ve výši 209,00 tis. Kč je spojen s investičními akcemi. Z částky 1.134,09 tis. Kč byla hrazena refundace do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Částka 18,62 tis. Kč byla vyčerpána za vypracování analýzy www.jakdoskoly.cz , za zpracování prognózy vývoje počtu žáků na území MČ Praha 6 bylo uhrazeno 202,00 tis. Kč a nákup studií ke stavebním úpravám si vyžádal částku ve výši 60,63 tis. Kč. Za správu domény www.jakdoskoly.cz bylo uhrazeno 87,00 tis. Kč, za zajištění metodického servisu pro učitele základních škol „Jazyky bez bariér“ částka 15,00 tis. Kč, za služby spojené s přehlídkou žáků 9. tříd základních škol „Open world“ částka 75,60 tis. Kč a za služby v rámci sociálního programu „Stravování seniorů“ částka ve výši 1.108,02 tis. Kč, kdy je škole proplácen rozdíl mezi cenou oběda pro cizí strávníky a cenou 50,- Kč, kterou platí školní jídelně občané Městské části Praha 6. Do tohoto programu se přihlásilo 182 občanů MČ Praha 6 a bylo vydáno celkem 16.038 obědů. Částka ve výši 1.286,55 tis. Kč byla uhrazena za nákup projektových dokumentací k opravám v budovách základních škol. Částka 29,59 tis. Kč byla použita na nákup slovníků k jazykové soutěži „Open world“ a 100,80 tis. Kč bylo poskytnuto jako peněžité dary určené pro 3 žáky ZŠ na částečnou úhradu nákladů na zahraniční výjezdy a na ocenění učitelů v rámci akce „Vynikající učitel“. Za pohoštění u výše uvedených akcí bylo uhrazeno 9,95 tis. Kč.

Upravený rozpočet ve výši 74.153,20 tis. Kč, který byl určen na opravy objektů základních škol, byl čerpán ve výši 58.239,41 tis. Kč. Největší objem výdajů se týkal akce „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody – oprava oken“ (UR 24.734,29 tis. Kč), kde bylo vyčerpáno 24.734,29 tis. Kč. Nedočerpání u této akce představuje refundace DPH ze Zdaňované činnosti MČ Praha 6 zpět do rozpočtu. U akce „ZŠ J.A.Komenského – oprava hydroizolací, fasády a oken“ (UR 33.916 tis. Kč) bylo vyčerpáno pouze 22.738,60 tis. Kč a to z důvodu klimatických podmínek, kdy nebylo možné opravu fasády a výměnu oken do konce roku dokončit. Finanční prostředky (UR 4.619,20 tis. Kč) určené na odstranění havárií v budovách ZŠ byly čerpány ve výši 3.320,40 tis. Kč, za opravu střechy u ZŠ T.G.Masaryka – objektu Bílá hora (UR 2.150 tis. Kč) bylo uhrazeno 2.093,12 tis. Kč, u ZŠ Bílá byla provedena oprava tělocvičny (UR 1.900 tis. Kč) ve výši 1.468,06 tis. Kč a oprava původní střechy (UR 1.100 tis. Kč) ve výši 898,25 tis. Kč. U ZŠ Emy Destinnové proběhla oprava hřiště (UR 900 tis. Kč) ve výši 750 tis. Kč. Také v souvislosti s investičními akcemi byly provedeny opravy u ZŠ nám. Interbrigády (UR 967 tis. Kč) ve výši 966,80 tis. Kč a u ZŠ Červený vrch - dostavby samostatného pavilonu (UR 195 tis. Kč) ve výši 194,70 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 63.268,7 tis. Kč bylo čerpáno 57.625,41 tis. Kč, což je 91,08 %. Největšími investičními akcemi byly „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu II. etapa“ (UR 30.360 tis. Kč), kde bylo celkem vyčerpáno 30.236,16 tis. Kč. Z toho je částka 1.382,85 tis. Kč za inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a 28.853,31 tis. Kč za stavební práce, u „ZŠ Červený vrch – samostatný pavilon“ (UR 29.798 tis. Kč) bylo vyčerpáno 24.705,65 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno za inženýrskou činnost pro SNEO a.s. 642,79 tis. Kč, za dopracování projektové dokumentace 78,05 tis. Kč a 23.984,81 tis. Kč za stavební práce. Nedočerpání u této akce představuje refundace DPH ze Zdaňované činnosti MČ Praha 6 zpět do rozpočtu. Dalšími investičními akcemi byly: „ZŠ Marjánka – modernizace vzduchotechniky“ (UR 1.671 tis. Kč), kde bylo vyčerpáno 1.374,45 tis. Kč a ZŠ J.A.Komenského – úprava regulace otopného systému“ (UR 517 tis. Kč), kde bylo čerpáno 430,02 tis. Kč. Dále byl poukázán investiční příspěvek ZŠ Na Dlouhém Lánu na osvětlení hřiště ve výši 181 tis. Kč, ZŠ Červený vrch – příspěvek z operačního programu „Praha Adaptabilita – inkluzivní škola“ ve výši 235,37 tis. Kč, ZŠ Petřiny –sever na interaktivní systémy ve výši 52 tis. Kč, ZŠ J.A.Komenského na nákup interaktivní tabule 50 tis. Kč, ZŠ nám. Interbrigády na dovybavení po rekonstrukci 249 tis. Kč a ZŠ nám Svobody na nákup ovládacího pultu 87 tis. Kč.

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Z tohoto oddílu bylo na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 3483/10 ze dne 20.5.2010 čerpáno 10 tis. Kč na poskytnutí grantu Speciální mateřské a základní škole Diakonie ČCE Praha 5 na částečné pokrytí provozních nákladů.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 534,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 524 tis. Kč, tj. 98,13 %. Finanční prostředky jsou určeny na financování příspěvků studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty a na poskytnutí grantů v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Částka ve výši 122 tis. Kč byla plně vyčerpána a zaslána obchodním školám jako granty v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání

Finanční prostředky tohoto oddílu ve výši 29 tis. Kč, které byly určeny na částečnou úhradu nákladů „Pražského studentského summitu“, byly čerpány ve výši 18 tis. Kč, tj. 62,07 %.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

34

Tělovýchova

130,00

571,00

429,84

330,65

75,28

35

Zdravotnictví

13 793,00

14 870,00

14 847,38

107,64

99,85

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

-

174 092,00

170 401,77

-

97,88

42

Politika zaměstnanosti

5 357,00

9 823,00

6 733,82

125,70

68,55

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

22 643,00

21 785,50

21 475,32

94,84

98,58

 

Celkem

41 923,00

221 141,50

213 888,13

510,19

96,72

 

Kapitálové výdaje

         

34

Tělovýchova

20 443,00

75 418,30

74 335,84

363,62

98,56

42

Politika zaměstnanosti

550,00

1 100,00

1 067,70

194,13

97,06

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

 

101,00

99,56

-

98,57

 

Celkem

20 993,00

76 619,30

75 503,10

359,66

98,54

 

05 - Úhrn

62 916,00

297 760,80

289 391,23

459,96

97,19

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace - RVZ Živohošť

Výdaje rozpočtované v tomto oddíle souvisí s provozem RVZ Živohošť a jsou hrazeny z prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele. K úhradě případné ztráty z provozu RVZ Živohošť, které se promítá do Zdaňované činnosti MČ Praha 6, byla určena částka ve výši 100 tis. Kč, která ale nebyla čerpána, jelikož příjmy od rekreantů a za pronájem RVZ Živohošť za rok 2010 činily celkem 226,14 tis. Kč a výdaje pak 217,84 tis. Kč.

Z finančních prostředků hrazených z rozpočtu byla pro RVZ Živohošť zakoupena starší laminátová loď včetně přívěsu ve výši 36 tis. Kč, byly uskutečněny malířské a lakýrnické práce v objektu ve výši 158,97 tis. Kč a bylo provedeno odvodnění dešťových svodů ve výši 26,56 tis. Kč. Dále byly uhrazeny poplatky z ubytovací kapacity ve výši 4,30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 90 tis. Kč byly určeny na projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a provedení stavby „Závěrečné etapy rekonstrukce rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť“ (čerpáno 30,00 tis. Kč) a na nákup části sousedního pozemku parcelní číslo 49 v k.ú. Křeničná, které byly čerpány ve výši 60 tis. Kč.

Dále byly v kapitálových výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky ve výši 75.328,30 tis. Kč na akce: „AVČ Ladronka - III. etapa“ (UR 74.648,30 tis. Kč), kdy tato akce navázala na již dokončenou II. etapu a jednalo se o pokračování stávající cyklistické a in-line dráhy včetně podchodu pod Kukulovou ulicí a doplňující sadovnické úpravy celého území. Na tuto akci obdržela Městská část Praha 6 dotaci z fondů EU v rámci 2. výzvy operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve výši 46.205,10 tis. Kč, celkově pak bylo vyčerpáno 73.568,01 tis. Kč. U akce: „AVČ Ladronka – zimní zahrada usedlosti Ladronka“ (UR 660 tis. Kč) bylo vyčerpáno za závěrečnou fakturu 659,83 tis. Kč a u „Odkoupení pěší cesty a in-line stezky v k.ú. Břevnov“ (UR 20 tis. Kč) bylo vyčerpáno 18. tis. Kč.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2010 zařazena částka 3.196,00 tis. Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě č. byla provozovateli LSPP proplacena částka 3.189,96 tis. Kč, tj. 99,81 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. K 31.12.2010 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytnutý v roce 2010 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 594/09 ze dne 18.12.2009. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S 839/2008/OSV poukázán v plné výši, tj. 100 %.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl po úpravě finančního plánu rozpočtován ve výši 6.784 tis. Kč a poskytnut byl v plné výši. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Zařazené finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 732/10 ze dne 1.10.2010 a následně uzavřené smlouvy poukázány Hospici Štrasburk na částečné pokrytí výdajů s pořízením nábytku pro nově otevřený hospic v Praze 4.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 800 tis. Kč poskytnutý v roce 2010 Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 20 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl ve smyslu usnesení ZMČ č. 595/09 ze dne 19.12.2009 a v souladu s uzavřenou smlouvou poukázán v plné výši.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Upravený rozpočet 3.220 tis. Kč bylčerpán ve výši 3.211,18 tis. Kč tj. 99,73 %. Tyto prostředky byly použity na nákup interaktivních preventivních programů pro ZŠ ve výši 490,00 tis. Kč, na rozšířenou péči školních psychologů ve výši 600,00 tis. Kč, na akci „Ladronkafest“ bylo použito 720,00 tis. Kč, na akci „Brána volného času dokořán“ 200,00 tis. Kč, na „Týden Zdravé Šestky“ 180,00 tis. Kč, na akci „Antifetfest“ částka 64,00 tis. Kč, na program artefiletických dílen částka 70,00 tis. Kč, na monitoring drogové scény částka 20,00 tis. Kč a na zajištění terapeutických skupin anonymních rodičů částka 40,00 tis. Kč. Na služby spojené s realizací vzdělávacího semináře pro ředitele škol byly použity finanční prostředky ve výši 25,0 tis. Kč a na výdaje spojené se včasnou intervencí pro mládež bylo použito 50,00 tis. Kč. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku bylo čerpáno 19,81 tis. Kč, za dokoupení 4 ks zátěžových desek k nůžkovému stanu bylo uhrazeno 5,98 tis. Kč a za školení určené školním metodikům bylo uhrazeno 139,5 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu, věcných dárků a pohoštění v rámci výše uvedených programů bylo využito 76,6 tis. Kč a částka 260,0 tis. Kč byla převedena ostatním subjektům na granty v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o finanční příspěvky schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 628/10 ze dne 26.2.2010. Na jednorázové peněžité dary určené školním metodikům za jejich celoroční nadstandardní spolupráci v rámci programu „Zdravá Šestka“ bylo vyčerpáno celkem 250,00 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč byly použity na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku, pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Vyčerpáno bylo 12,22 tis. Kč.

Odd. 41 § 71 - Příspěvek na živobytí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.900 tis. Kč byl čerpán částkou 3.679,05 tis. Kč, tj. 94,33 %. Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 21 až § 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), která řeší nedostatečný příjem občana či rodiny. Výše příspěvku na živobytí je stanovena individuálně na základě hodnocení snahy občanů a jejich možností (aktivní snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze, dietní stravování apod). Od roku 2007 je využívána možnost kombinované výplaty příspěvku, a to částečně v hotovosti a část příspěvku v poukázkách. Za rok 2010 bylo poukázkami vyplaceno celkem za 514,6 tis. Kč. Za sledované období bylo přijato 265 žádostí, z toho bylo přiznáno 140 příspěvků.

Odd. 41 § 72 – Doplatek na bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.300 tis. Kč byl za sledované období čerpán ve výši 1.223,00 tis. Kč, tj. 94,08 %. Tato dávka pomoci v hmotné nouzi (§ 33 až § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) je určena k řešení situace nedostatku příjmů k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě nebo rodině částka na živobytí. Doplatek se vyplácí měsíčně, po uplynutí kalendářního měsíce za který náleží. Za rok 2010 bylo přijato 87 žádostí, z toho bylo přiznáno 54 doplatků na bydlení.

Odd. 41 § 73 – Mimořádná okamžitá pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 900 tis. Kč byl čerpán ve výši 734,95 tis. Kč, tj. 81,66 %. Tato dávka je poskytována (§ 36 a § 37 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) osobám, které neplní podmínky hmotné nouze, ale ocitnou se v takových situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí také bezodkladně. V roce 2010 bylo přijato 351 žádostí, přiznáno bylo 336 dávek určených na mimořádnou okamžitou pomoc.

Odd. 41 § 77 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Tato dávka je poskytována ze zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi těm osobám, které nemohou úspěšně řešit svoji situaci, a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se převážně o osoby propuštěné z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez přístřeší apod. Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč, s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit čtyrnásobek životního minima jednotlivce (12.504,- Kč).

Upravený rozpočet 100 tis. Kč byl čerpán za ve výši 50,5 tis. Kč, tj. 50,5 %. K 31.12. byla poskytnuta dávka 50 občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a 1 občanovi po ukončení ochranné léčby.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany, opakovaný příspěvek na zvýšené životní náklady starým a zdravotně postiženým občanům a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet ve výši 2.400 tis. Kč byl čerpán částkou 2.139,29 tis. Kč, tj. 89,14 %. Z toho připadlo na kompenzační pomůcky 2.091,3 tis. Kč a příspěvek na krmivo pro psa činil 48,00 tis. Kč. K 31.12. bylo poskytnuto 44 příspěvků.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Úřadu práce hl.m. Prahy. Od začátku roku byly poskytnuty pouze 2 příspěvky na úpravu bezbariérového bytu ve výši 74,59 tis. Kč, tj. 14,92 % z upraveného rozpočtu 500 tis. Kč.

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař Úřadu práce hl.m. Prahy. V roce 2010 bylo poskytnuto 6 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 1 příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla v celkové výši 419,55 tis. Kč, tj. 41,96 % upraveného rozpočtu 1.000 tis. Kč.

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům, vlastnícím motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Příspěvek lze rovněž přiznat občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V roce 2010 byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 6.007,84 tis. Kč, tj. 95,36 % upraveného rozpočtu (6.300 tis. Kč). K 31.12.2010 bylo poskytnuto 1530 příspěvků na provoz motorového vozidla.

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. Většina příspěvků je opět vyplácena začátkem roku. Upravený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán částkou 468 tis. Kč, tj. 78 %, poskytnuto bylo celkem 74 příspěvků.

Odd. 41 § 95 – Příspěvek na péči

Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen k zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních služeb. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby. Odbor sociálních věcí v současnosti eviduje více než 2600 příjemců příspěvku na péči a dále eviduje víc než 200 nových žádostí občanů a žádostí o zvýšení stávajícího stupně závislosti na pomoci jiné osoby. K 31.12.2010 je evidováno více než 2400 aktivních příjemců příspěvku na péči, přičemž je dále evidováno více než 420 nových žádostí občanů, kteří čekají na posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou Úřadu práce hl.m. Prahy a z tohoto důvodu nebyl tento příspěvek zcela vyčerpán. Ve sledovaném období byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 155.605,00 tis. Kč tis. Kč, tj. 99,05 % upraveného rozpočtu 157.092 tis. Kč.

Odd. 42 § 22 Veřejně prospěšné práce

Usnesením ZMČ č. 543/09 ze dne 18.9.2009 byla odsouhlasena Zřizovací listina Organizační složky Městské části Praha 6 s názvem PRO 6. Jedná se o zařízení bez právní subjektivity, jehož činnost je ekonomicky zajištěna v rozpočtu MČ Praha 6, příslušným odvětvovým odborem je odbor sociálních věcí. Činnost organizační složky byla zahájena dnem 1.1.2010. V rámci organizační složky je soustředěn výkon veřejně prospěšných prací (omezené pracovní příležitosti pro osoby hledající práci), veřejné služby (pracovní příležitosti pro nezaměstnané občany, kteří dlouhodobě setrvávají v systému pomoci v hmotné nouzi) a obecně prospěšných prací (provádění výkonu trestu). Občané vykonávají pouze nekvalifikované fyzické práce na veřejných prostranstvích v obvodu území m.č. Praha 6. Zejména to jsou neodborné práce v terénu, tzn. úklidové práce, pomocné práce při údržbě veřejné zeleně – sekání trávy, prořezy, průklesty atd., likvidace drobných černých skládek, výběr odpadků, osazování košů a laviček, opravy laviček, opravy a nátěr mobiliáře, zimní údržba komunikací, pomoc v krizových situacích (např. povodně) apod.

Upravený rozpočet ve výši 10.923 tis.Kč byl čerpán ve výši 7.801,52 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na platy zaměstnanců včetně uzavřených dohod a povinného pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 4.568,82 tis. Kč (podrobně v mzdové oblasti). Na nákup ochranných pracovních pomůcek bylo čerpáno 52,62 tis. Kč Za léky a zdravotnický materiál bylo uhrazeno 2,35 tis. Kč, za nákup zahradní techniky, například křovinořezů, zahradní pily, jednonápravového vozíku k přepravě bioodpadů a ostatních materiálů bylo uhrazeno 319,03 tis. Kč. Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 216,49 tis. Kč a finanční prostředky byly použity zejména na nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriál a železářského zboží. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo vyčerpáno 56,4 tis. Kč. Částka 91,18 tis. Kč byla čerpána na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6, ze služeb telekomunikací bylo využito 58,80 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance Organizační složky. Prostředky na pojištění povinného ručení vozidel byly čerpány ve výši 7,17 tis. Kč. 12,36 %UR). Položka 5164 zahrnuje náklady za nájemné ve výši 2,82 tis. Kč za pronájem techniky, které nebyly potřeba ve zvýšené míře realizovat. V rámci položky školení a vzdělávání (čerpáno 9,75 tis. Kč) byly hrazeny výdaje na školení řidičů, BOZP a další odborná školení k používání zahradní techniky. Za nákup služeb (čerpáno 631,31 tis.Kč) byly uhrazeny pravidelné úklidy kancelářských prostor, odvoz a likvidace odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů atd. V rámci oprav bylo vyčerpáno 25,22 tis. Kč na opravy zahradní techniky a automobilů. Částka v celkové výši 650 tis. Kč byla poukázána v souladu s uzavřenými smlouvami s těmito dodavateli: Armáda spásy (250 tis. Kč), Emauzy ČR (250 tis. Kč) a Etiencelle (150 tis. Kč) na úklidy určených ploch a prostranství na území Městské části Praha 6. Na nákup dálničních známek bylo použito 1,2 tis. Kč.

Z kapitálových výdajů zařazených v rozpočtu ve výši 1.100 tis. Kč bylo využito 1,067,7 tis. Kč na nákup dvou užitkových automobilů.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí. Z upraveného rozpočtu ve výši 80 tis. Kč bylo vyčerpáno 58,09 tis. Kč, tj. 72,61 %.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 13.526 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl poskytnut v plné výši 300 tis. Kč, tj. 100 %.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 2.701 tis. Kč byl čerpán částkou 2.701 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2010 smluvně zajištěno 20 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.178,5 tis. Kč byl čerpán částkou 4.890,23 tis. Kč, tj. 94,43 %. Částka 3.296,50 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usnesením ZMČ č. 624/10 z 26.2.2010. Za nákup služeb bylo uhrazeno 263,94 tis. Kč. Jednalo se o finanční úhradu lékařům za zdravotní prohlídky prováděné pro potřeby sociální péče (0,6 tis. Kč), mapování bezbariérové přístupnosti vybraných objektů na území městské části Praha 6 (163,2 tis. Kč), nákup služeb v souvislosti se zřízením Komunitního seniorského centra v Domě s pečovatelskou službou Šlejnická (93,97 tis. Kč) a poplatek za logo MČ Praha 6 na poukázkách, které jsou poskytovány občanům jako jeden z možných způsobů výplaty dávky – příspěvku hmotné nouze (3,4 tis. Kč). Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč, byly určené na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba , které byly čerpány ve výši 7,67 tis. Kč, další výdaje ve výši 321,28 tis. Kč byly použity na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Součástí rozpočtu oddílu byly finanční prostředky ve výši 1.087 tis. Kč, určené na peněžní výpomoc poskytované formou darů sociálně potřebným občanům Městské části Praha 6 na částečnou úhradu deregulovaného nájmu. Tyto peněžité dary byly poskytovány v souladu s usnesením ZMČ Praha 6, č. 421/08 ze dne 19.12.2008, kterým byly schváleny „Zásady poskytování výpomoci“. K 31.12.2010 bylo vyčerpáno 981,97 tis. Kč, tj. 90,34 %. Celkem bylo vyplaceno 338 peněžitých darů 148 občanům.

V tomto oddíle byly také zařazeny finanční prostředky určené na kapitálové výdaje ve výši 101 tis. Kč. Jednalo se o dodání, technickou přípravu a montáž dvou plazmových televizorů do Domu s pečovatelskou službou Šlejnická a Domu s pečovatelskou službou U Stanice. Vyčerpáno bylo 99,6 tis. Kč.

Příjmy OSV ÚMČ Prahy 6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky v minulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

K 31.12.2010 bylo vymoženo 710.069,- Kč. Odvedeno do státního rozpočtu bylo 681.972,- Kč. V odvedených platbách je zahrnuta vymožená platba za 12/2009 ve výši 9.937,- Kč. Vymožené prostředky za 12/10 ve výši 25.934,- Kč byly odvedeny do státního rozpočtu v lednu 2011.

V souvislosti s přijetím zákona č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přešla agenda státní sociální podpory v Praze z pověřených úřadů městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy – společně s tím přešla dnem 1.1.2009 také agenda vymáhání pohledávek vzniklých na výživném pro děti v pěstounské péči. Prostředky, které jsou stále nesprávně zasílány ze strany občanů na účet Úřadu m.č. Praha 6 jsou průběžně převáděny na účet Úřadu práce hl. m. Prahy, tzn. nejsou odváděny do státního rozpočtu. Takto bylo v průběhu roku 2010 převedeno na účet Úřadu práce hl. m. Prahy celkem 9.200,- Kč.

06 – Kultura

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

21

Obchod a služby

1 660,00

4 699,80

4 528,22

272,78

96,35

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

35 633,00

32 057,70

28 245,79

79,27

88,11

34

Tělovýchova a zájmová činnost

8 745,00

5 781,80

5 738,42

65,62

99,25

 

Celkem

46 038,00

42 539,30

38 512,43

83,65

90,53

 

Kapitálové výdaje

         

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

150,00

953,30

948,53

632,35

99,50

34

Tělovýchova a zájmová činnost

-

3 326,00

3 325,00

-

99,97

 

Celkem

150,00

4 279,30

4 273,53

2 849,02

99,87

 

06 - Úhrn

46 188,00

46 818,60

42 785,96

92,63

91,39

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 3.614,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.606,66 tis. Kč, tj. 99,80 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky uvedeného oddílu byly určeny na akci „Farmářské trhy“, které pro svůj úspěch pokračovaly i v předvánočním čase jako „Vánoční farmářské trhy“. Výdaje byly vynaloženy za pronájem (mobiliář, parkoviště, dočasný pronájem 27 stánků) v celkové výši 178 tis. Kč, za nákup vlastních stánků a drobný mobiliář ve výši 1.248,07 tis.Kč a za služby spojené s vlastním pořádáním trhů bylo uhrazeno celkem 2.180,59 tis. Kč

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – Odbor služeb veřejnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 885,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 877,13 tis. Kč, tj. 99,02 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl určen na úhradu výroby DVD s reportážemi o Praze 6 (112,18 tis. Kč), na úhradu služeb za provozování Turistického centra Prahy 6 ve Skleněném paláci (545,35 tis. Kč) do 30.6.2010 a na úhradu výroby letáků „Procházky po Praze 6“ (176,40 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 43,20 tis. Kč byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 na výrobu publikací „České kuriozity“.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – Odbor dopravy a životního prostředí

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 44,43 tis. Kč, tj. 22,21 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl určen na výrobu, instalaci a opravu směrníků, popř. dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace či oprav na základě nahlášených poškození. V roce 2010 nevznikla na území m.č. Prahy 6 příliš velká potřeba čerpání výše zmíněných výdajů.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 5.045,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.036,61 tis. Kč, tj. 99,82 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl čerpán na následující kulturní akce: „Pocta Carl Czerny“ (35 tis. Kč), „Motolice“ (120,93 tis. Kč), „Koncerty ve Hvězdě“ (2.599,05 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (100,00 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (50,00 tis. Kč), „Opera v Šárce“ (1.615,68 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (332,50 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (50,00 tis. Kč) a akce „Rybova mše vánoční“ (133,45 tis. Kč). Na výše jmenované akce byly čerpány finanční prostředky na nákup drobného spotřebního materiálu, pronájem, úhradu služeb, technické a programové zajištění akcí, výroba fotografií, tisk a výlep plakátů, ozvučení, osvícení exponátů, tlumočení, práci hostesek, koncertní vystoupení, občerstvení a na nákup drobných květinových darů.

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 350,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na podporu činnosti Městské knihovny v Praze. Příspěvek byl schválen usnesením ZMČ č. 729/2010 ze dne 1. 10. 2010.

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 550,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Částka byla určena jako příspěvek pro Pelleova vila, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 2.160,00 tis. Kč byl čerpán částkou 781,13 tis. Kč, tj. 36,16 % upraveného rozpočtu. Z běžných výdajů tohoto oddílu byl hrazen tisk sborníků k výstavám MČ Praha 6 (264,15 tis. Kč), zhotovení brožury „Volný čas na Praze 6“ (239,70 tis. Kč), tisk publikace „Praha 6 očima dětí“ (200,00 tis. Kč) a byly uhrazeny náklady spojené s uspořádáním výstavy „Meziválečná architektura Střešovic“ (77,28 tis. Kč). V rámci sborníků bylo vydáno 1.000 kusů „Almanach ulic“ a 1000 ks publikace „Slavné osobnosti Prahy 6. Dále byly v rozpočtu zařazené prostředky ve výši 1.250,00 tis. Kč na vydání knihy o Dejvicích. Vzhledem k tomu, že orgány městské části rozhodly, že kniha v roce 2010 nebude vydána, zůstal rozpočet na tuto akci nečerpán.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.786,20 tis. Kčbyl čerpán ve výši 2.023,20 tis. Kč, tj. 72,61 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly pořádány výstavy Městské části Praha 6 v prostorách Písecké brány. Jednalo se o výstavu „Slavné stavby Prahy 6“ (35,74 tis. Kč), výstavu Dagmar Hejtmánkové (27,92 tis. Kč), výstavu u příležitosti oslav výročí „Dne vzniku samostatného československého státu“ (82,15 tis. Kč), „Praha 6 očima dětí“ (42,46 tis. Kč), „Perspektivy Prahy 6“ (1.277,38 tis. Kč), „Meziválečná architektura Střešovic“ (40,13 tis. Kč) a další výstavy menšího rozsahu (113,31 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 404,11 tis. Kč byly vynaloženy na provoz a vybavení Multifunkčního zařízení na Praze 6. Zbylé prostředky určené na provoz centra (345,20 tis. Kč) nebyly vyčerpány, jelikož fakturace za služby do konce roku 2010 neproběhla a rovněž nebylo zrealizováno vydání bulletinu (216,00 tis. Kč). Dále byly nedočerpány finanční prostředky určené na služby spojené s konáním výstav (201,80 tis. Kč), neboť náklady byly nižší, než se předpokládalo.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 530,30 tis. Kčbyl čerpán ve výši 530,03 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Z kapitálových výdajů byly hrazeny modely usedlosti Ladronka (60,00 tis. Kč), Pelléovy vily (49,80 tis. Kč) a Bílkovy vily (60,00 tis. Kč). Dále byl pořízen expoziční panel (122,20 tis. Kč) a recepční pult (238,03 tis. Kč) do Multifunkčního centra Prahy 6.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.627,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.541,87 tis. Kč, tj. 96,76 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje související s konáním kulturních akcí v celkové výši 1.472,87 tis. Kč, tj. akce pro seniory (579,12 tis. Kč) , výdaje spojené s kampaněmi, obecními programy a propagací (646,64 tis. Kč), výdaje spojené s kronikou obce (9,98 tis. Kč) a květinové dary k významným událostem (237,13 tis. Kč). Dále byly z tohoto oddílu poskytnuty, v rámci dlouhodobého grantu, finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč pro UNIJAZZ na provoz KC Kaštan a finanční prostředky ve výši 669,00 tis. Kč byly vynaloženy na tzv. „granty“ v oblasti kultury.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.391,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.069,31 tis. Kč, tj. 76,85 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu byly uhrazeny výdaje za projektové dokumentace k opravám či obnovám drobné architektury ve výši 224,00 tis. Kč, za „Opravu kaple sv. Michala“ ve výši 352,95 tis. Kč, na údržbu pamětních desek ve výši 204,10 tis. Kč, „Obnovu kaple č. 11 Poutní cesty z Lorety do Hájku“ ve výši 60,26 tis. Kč a „Obnovu brány Centrálního parku Hanspaulka“ ve výši 36,00 tis. Kč. Částka 100,00 tis. Kč byla poskytnuta jako skicovné a platby daní ze skicovného v rámci výtvarné soutěže na návrh pomníku Nikoly Tesly. Finanční prostředky ve výši 92 tis. Kč byly vynaloženy na udělení ceny starosty v oblasti architektury na území MČ Praha 6.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 423,00 tis. Kč byl čerpán částkou 418,50 tis. Kč, tj. 98,94 %. Finanční prostředky ve výši 18,00 tis. Kč byly použity na realizaci terénních úprav okolí u kaple sv. Michala, částka ve výši 150,00 tis. Kč byla použita na akci „Pamětní deska generálu Eliášovi“, částka ve výši 190,00 tis. Kč na akci „Pamětní deska Jaroslavu Seifertovi“ a částka ve výši 60,50 tis. Kč byla použita na osazení základního kamene Centrálního parku Hanspaulka.

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč byly poskytnuty Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Praha 6 – Dejvice na rekonstrukci kostela, částka 100,00 tis. Kč byla poskytnuta Farnímu úřadu Církve československé husitské v Praze 6 na opravy exteriéru Sboru kněze Jana Želivského CČSH v Praze 6 – Břevnově a výdaje ve výši 50,00 tis. Kč byly poskytnuty Římskokatolické farnosti sv. Matěje v Praze 6 – Dejvice na opravu interiéru kostela sv.Matěje v Praze 6.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 852,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizního magazínu o Praze 6 v kabelové televizi a on line vysílání.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.055,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.051,93 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 901,93 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik (časopisy Břevnovan 50,00 tis. Kč, Veleslavín 75,00 tis. Kč, Hanspaulka 15,00 tis. Kč a Konfederace politických vězňů 10,00 tis. Kč).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.740,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 13.489,74 tis. Kč, tj. 91,51 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje, které souvisejí s konáním velkých kulturních akcí: „Masopust“ ve výši 100,00 tis. Kč, „Velikonoce“ ve výši 534,00 tis. Kč, „Slavnosti na Štrozoku“ ve výši 667,02 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 265,00 tis Kč, “Dejvické květnové slavnosti“ ve výši 2.738,48 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 491,34 tis. Kč, „Bitva na Bílé Hoře“ ve výši 251,50 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 200,00 tis. Kč, „Vánoce Prahy 6 – doplatek za rok 2009“ ve výši 53,77 tis. Kč, „Reprezentační ples“ ve výši 99,98 tis. Kč, „Společenský večer Prahy 6“ ve výši 2.549,51 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 255,17 tis. Kč, „Vánoční osvětlení Prahy 6 ve výši 3,71 tis. Kč (za pojištění majetku ve správě OKSZ), „Vánoční osvětlení Prahy 6 - doplatek za rok 2009“ ve výši 648,51 tis. Kč, náklady na opravy vánočních světelných prvků ve výši 1.099,92 tis. Kč, provoz a instalace vánočního osvětlení v roce 2010 ve výši 949,99 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve výši 1.080,50 tis. Kč a „Den seniorů“ ve výši 700,00 tis. Kč. Dále byla z tohoto oddílu čerpána částka ve výši 801,34 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním obřadů pro jubilanty.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.129,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.086,42 tis. Kč, tj. 99,15 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 3.587,73 tis. Kč na granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti a výdaje ve výši 320,00 tis. Kč byly vynaloženy na podporu sportovců. Finanční prostředky ve výši 1.178,69 tis. Kč byly použity na výdaje spojené s konáním sportovních akcí pořádaných Městskou částí Praha 6: „Pohár Prahy 6“ (300,00tis. Kč), „Šachový turnaj žáků ZŠ“ (18,78 tis. Kč), „Pražská 50“ (30,00 tis. Kč), „Dětská 50“ (30,00 tis. Kč), Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě (151,30 tis. Kč), „Squashový turnaj“ (30,00 tis. Kč), „Ocenění a poháry“ (90,59 tis. Kč), „Turnaj žáků v kopané Aritma“ (20,00 tis. Kč), „Memoriál J.Odložila“ (200,00 tis. Kč), „Sportovní den Plaváček“ (28,02 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10,00 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (120,00 tis. Kč) a „Memoriál L.Tomíčka“ (150,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.326,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.325,00, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek sportovním jednotám a klubům na opravy a rekonstrukce sportovišť: FK Dukla Praha (180,50 tis. Kč), TJ Tatran Střešovice (650,00 tis. Kč), SK Střešovice (290,00 tis. Kč), SK Aritma (670,00 tis. Kč), HC Hvězda (527,00 tis. Kč), Beachclub Praha (100,00 tis. Kč), TJ Sokol Střešovice (23,00 tis. Kč), TJ Sokol Hanspaulka (75,00 tis. Kč), TJ Sokol Bílá Hora (150,00 tis. Kč), TJ Sokol Dejvice (59,50 tis. Kč), TJ Tatran Střešovice (600,00 tis. Kč).

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže – granty volnočasové aktivity

Běžné výdaje upraveného rozpočtu ve výši 652,00 tis. Kč byly čerpány ve 100 % výši. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na granty vyhlášené Městskou částí Praha 6 v oblasti volnočasových aktivit a které byly po schválení v orgánech MČ Praha 6 zaslány příslušným příjemcům.

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

52

Civilní připravenost

168,00

1 450,60

1 347,68

802,19

92,91

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 055,00

2 465,00

2 158,05

70,64

87,55

55

Požární ochrana

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

Celkem

3 323,00

4 015,60

3 605,73

108,51

89,79

 

07 - Úhrn

3 323,00

4 015,60

3 605,73

108,51

89,79

Odd. 52 § 12 - Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 238 tis. Kč byl čerpán ve výši 135,15 tis. Kč, což je 56,79 % k UR. V uplynulém období byly čerpány v tomto oddíle pouze výdaje na úhradu elektrické energie ve výši 3,26 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42 a na revizi vzduchotechniky CO krytu tamtéž ve výši 8,40 tis. Kč. Dále v rámci „řešení krizových situací“ bylo čerpáno na zajištění evakuace obyvatel domu v důsledku úniku plynu v ulici Badeniho 29/5, v částce 3,30 tis. Kč a na „Dny integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka 120,19 tis. Kč. Ostatní rozpočtované finanční prostředky (nákup materiálu určeného k zajištění mimořádných událostí a krizových situací nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odd. 52 § 69 - Hospodářská opatření pro krizové stavy

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.212,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.212,53 tis. Kč, což je 99,99 % k UR. Jednalo se o poskytnutí finančního daru obci Heřmanice, dle usnesení ZMČ Praha 6 ze dne 3.9.10, v souvislosti s ničivými povodněmi ze srpna 2010.

Odd. 53 § 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.465 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.158,05 tis. Kč, což je 87,55 % k UR. Jednalo se především o výdaje na finanční dary pro obyvatelstvo za činnost pro MČ Praha 6 ve výši 1.509 tis. Kč. Částka 166,50 tis. Kč představovala výdaje na nákup technického vybavení pro služebnu OŘ PČR P-6 (vrtačka, videokamera, digitální fotoaparát s příslušenstvím, 3 síťové tiskárny, skener s příslušenstvím, 7 ks PC sestav a monitorů, 2 dalekohledy a sada nářadí) a částka 163,56 tis. Kč výdaje pro služebnu OŘ MP Praha 6 (8GB Flash disk, 40 ks noční policejní sada – typ TREX 3, 3x PC sestava, 7x skener, 10x digitální fotoaparát, projektor s projekčním plátnem, 10x ruční svítilna Led Lenser). Na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. byly čerpány výdaje ve výši 92,11 tis. Kč na úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici v souladu s platebním kalendářem (je zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). Rozpočtové výdaje určené na služby byly čerpány na výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ v částce 112,99 tis. Kč, na přeinstalování bezpečnostních kamer na Bořislavce v rámci akce „Prevence kriminality – osvětlení rizikových míst“ byla vynaložena částka 4,5 tis. Kč a částka 109,39 tis. Kč byla použita na nákup dětských bezpečnostních prvků (reflexní vestičky, klíčenky, sáčky pro prvňáky s prvky Y atd.). Finanční prostředky určené na příspěvek hl. městu Praze na rozšíření stávajícího kamerového systému na území městské části Praha 6 ve výši 250 tis. Kč nebyly v roce 2010 čerpány (odvíjí se od požadavků MHMP), a proto byly vráceny v závěru roku do rozpočtové rezervy.

Odd. 55 § 12 - Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 100 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši jako finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje a Suchdol, kdy každý SDH obdržel 50,00 tis. Kč.

08 – Hospodářství

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

25

Podpora podnikání

-

438,10

218,17

-

49,80

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

4 590,00

7 879,00

7 388,54

160,97

93,78

 

Celkem

4 590,00

8 317,10

7 606,71

165,72

91,46

 

Kapitálové výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

172 560,00

94 330,20

92 849,86

53,81

98,43

 

Celkem

172 560,00

94 330,20

92 849,86

53,81

98,43

 

08 - Úhrn

177 150,00

102 647,30

100 456,57

56,71

97,87

Odd. 25 § 10 – Podpora podnikání

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 438,10 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 218,17 tis. Kč, což je 49,80 % UR. Výdaje byly spojeny s činností Občansko-podnikatelské centrum a zahrnovaly úhradu za samolepících etiket ve výši 3,86 tis. Kč, nákup obálek ve výši 35,86 tis. Kč, zřízení a provozu bezplatné „Zelené linky“ ve výši 5,17 tis. Kč, zpracování žádosti o dotaci na projekt MČ Prahy 6 – Občansko-podnikatelské centrum ve výši 165,60 tis. Kč a tvorbu a specifikaci funkcí pro webservices systému ve výši 7,68 tis. Kč.

V rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, financované z fondů EU obdržela Městské část Praha 6 na projekt Občansko – podnikatelského centra dotaci ve výši 8.236,30 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 6 od projektu odstoupila, což deklarovala usnesením RMČ Praha 6 č.3712/10 ze dne 9.8.2010, kterým vrátila výše uvedenou dotaci do rozpočtu hl.m. Prahy.

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.629,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 7.189,74 tis. Kč, což je 94,24 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 83,47 tis. Kč, za spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí, zříceniny Baba, kaple na Perníkáře a za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka v celkové výši 43,60 tis. Kč a za nájemné v celkové výši 62,89 tis. Kč. Z toho připadá 60,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného za azylanta a částka 2,88 tis Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl.m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Částka ve výši 475,36 tis. Kč byla uhrazena za údržbu pozemků na kterých je umístěna stavba (schodiště, asfaltový povrch), jsou veřejně přístupné, ale nejsou klasickými komunikacemi. Finanční prostředky ve výši 22,09 tis. Kč byly čerpány na opravu slavnostního osvětlení kaple sv. Michala a částka ve výši 496,99 tis. Kč byla převedena do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (KC Kaštan 113,45 tis. Kč, Pečovatelská služba 35,51 tis. Kč, Pelléova vila 348,03 tis. Kč). Dále zde byly zahrnuty zbývající finanční prostředky určené jako „Dotace Zdaňované činnosti MČ Praha 6 na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“ a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech „N“. Jednalo se o akce „Opravy objektu Dejvická 919/38 a divadla Spejbla a Hurvínka“ (UR 4.819,30 tis. Kč), kde bylo čerpáno 4.819,27 tis. Kč, „Oprava interiérů, výměna oken a rekonstrukce vytápění – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 1.250,00 tis. Kč) s čerpáním 1.181,32 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu Eliášova 761/46“ (UR 4,80 tis. Kč) s čerpáním 4,76 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 94.330,20 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 92.849,86 tis. Kč, což je 98,43 % UR.

Největší akcí tohoto oddílu je akce „Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka – Dejvická 919/38“ s upraveným rozpočtem ve výši 39.600 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 38.621,76 tis. Kč, z toho částka 1.531,34 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 37.090,42 tis. Kč na vlastní realizaci. V srpnu byl ukončen zkušební provoz a divadlo zkolaudováno. Celá akce byla dokončena a vyfakturována.

Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Rekonstrukce vytápění, výměna oken a opravy interiérů – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 8.002,7 tis. Kč) byla čerpána částka 8.002,63 tis. Kč, z toho částka 181,24 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 7.821,39 tis. Kč na vlastní realizaci. Dofakturace části finančních prostředků a 10% pozastávka z ceny proběhne po kolaudaci v I. čtvrtletí 2011.

U akce „Rekonstrukce domu Hermelínská 1203/6“ (UR 7.000 tis. Kč) byla čerpána částka 6.951,31 tis. Kč, z toho částka 93,99 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 6.857,32 tis. Kč na vlastní realizaci. Rekonstrukce bude dokončena v roce 2011.

Akce „Zateplení budovy – Šantrochova 1882/3 – MŠ TETTY“ (UR 2.240,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 2.240,00 tis. Kč za stavební práce.

U akce „Rooseveltova 24 – 34, Terronská 25 a Jugoslávských partyzánů 8 – dokončení I. etapy rekonstrukce vytápění“ (UR 3.850 tis. Kč) bylo čerpáno 3.849,97 tis. Kč, z toho částka 654,69 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 3.195,28 tis. Kč vlastní realizaci stavby.

Akce „Likvidace nádrží na LTO na pozemku 417/1, k.ú. Liboc“ (UR 3.233 tis. Kč) byla čerpána ve výši 3.232,99 tis. Kč, z toho částka 187,75 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 3.045,24 tis. Kč vlastní realizaci stavby. Stavební práce budou dokončeny po dokončení souvisejících sadových úprav v roce 2011.

Akce „Rekonstrukce nebytových prostor v objektu Dejvická 254/16“ (UR 3.000 tis. Kč) byla čerpána částkou 2.881,88 tis. Kč, z toho částka 146,40 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 2.735,48 tis. Kč vlastní realizaci stavby. Akce byla dokončena.

Dále byly zrealizovány a dokončeny akce „Zhotovení kanalizačních přípojek v objektu Roztocká 33/13 a 43/9“ (UR 83,50 tis. Kč) s čerpáním ve výši 83,40 tis. Kč, „Instalace plynového kotle v bytě objektu Dejvická 688/27“ (UR 31,9 tis. Kč) s čerpáním ve výši 31,81 tis. Kč, „Šlikova 1179/24 - zateplení objektu“ (UR 1.300 tis. Kč) s čerpáním 1.228,32 tis. Kč, „Meziškolská 1120/2 - hydroizolace základů budovy“ (UR 800 tis. Kč) s čerpáním 798,39 tis. Kč, „Zelená 1084/15 - Dejvické divadlo -Vybudování klimatizace“ (UR 3.128,5 tis Kč) s čerpáním 3.128,41 tis. Kč, „Instalace protipožárních opatření v objektu DPS Šlejnická“ (UR 1.300 tis. Kč) s čerpáním 1.296,91 tis. Kč a „Instalace protipožárních opatření v objektu DPS U Stanice“ (UR 570 tis. Kč) s čerpáním 505,10 tis. Kč. Stejně tak byl i uhrazen doplatek k akci „Rekonstrukce objektu Vítězné náměstí 774/14“ (UR 61,80 tis. Kč) s čerpáním 61,80 tis. Kč za práce spojené s prováděním stavby pro SNEO a.s..

Byla vyzděna bytová jádra u bytů sloužících k výměně pro seniory v rámci deregulace nájemného na sídlišti Dědina. Jednalo se o čtyři bytová jádra v domech „Ciolkovského 12/860, 2/855, 16/845 a U Valu 1/844“ (UR 454,90 tis. Kč) s čerpáním 454,68 tis. Kč, osmi bytových jader v domech „Ciolkovského 16/845, 2/855 a Vlastina 40/846“ (UR 845,30 tis. Kč) s čerpáním 845,24 tis. Kč, patnácti bytových jader v domech „Ciolkovského 845/16, 855/2, 856/4, 857/6, Žukovského 854/3 a U Valu 862/2“ (UR 2.000 tis. Kč) s čerpáním 1.999,63 tis. Kč a dalších tří bytových jader v domu „U Valu 862/2“ (UR 380,50 tis. Kč) s čerpáním 380,50 tis. Kč.

Nakoupeny byly projektové dokumentace k akcím „Odhlučnění prostor restaurace Potrefená husa – Verdunská 725/23“ ve výši 174,65 tis. Kč, „Zasklení lodžií pro dům Nová Ořechovka“ ve výši 15,60 tis. Kč „Jílkova 2 – 8 a Nad Kajetánskou 1 – 5 - I. a II. etapa rekonstrukce“ ve výši 816,37 tis. Kč, „Božkova 1610/10 - I. a II. etapa rekonstrukce“ ve výši 339,66 tis. Kč a „Přístavba druhého výtahu v objektu DPS Šlejnická“ s čerpáním ve výši 143,40 tis. Kč. Uhrazeno bylo „Vypracování pasportů bytového a nebytové fondu MČ Praha 6“ ve výši 38,40 tis. Kč a studie proveditelnosti půdní vestavby v domech „Rooseveltova 24 – 34, Terronská 25 a Jugoslávských partyzánů 8“ ve výši 28,80 tis. Kč.

Na akci „Odkoupení pozemku č.p. 2497/12, k.ú. Břevnov“ (UR 4.200 tis. Kč) byla vyčerpána částka ve výší 4.198,28 tis. Kč a do notářské úschovy byly převedena částka ve výši 6.000,00 tis. Kč na „Odkoupení 2/3 domu Evropská 1727, pozemku č.1049/9 a přilehlé zahrady č.1049/10“.

Dále byly akciové společnosti Vítězné náměstí poskytnuty finanční prostředky ve výši 4.500,00 tis. Kč jako jednorázový peněžní vklad, mimo základní kapitál do společnosti.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 198,79 tis. Kč, což je 79,52 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 30 sociálních pohřbů, náklady na 13 pohřbů byly v průběhu roku 2010 uhrazeny z řad příbuzných nebo známých zemřelého.

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

61

Územní samospráva

282 955,00

297 776,00

253 762,99

89,68

85,22

62

Jiné veřejné služby a činnosti

3 264,00

4 130,00

3 956,80

121,23

95,81

 

Celkem

286 219,00

301 906,00

257 719,79

90,04

85,36

 

Kapitálové výdaje

         

61

Územní samospráva

46 938,00

26 809,50

24 608,32

52,43

91,79

 

Celkem

46 938,00

26 809,50

24 608,32

52,43

91,79

 

09 - Úhrn

333 157,00

328 715,50

282 328,11

84,74

85,89

Odd. 61 § 12 -Zastupitelstva obcí – Odbor kanceláře tajemníka

Upravený rozpočet ve výši10.813,00 tis. Kč byl čerpán částkou 8.668,18 tis. Kč, což je 80,16 % UR. Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 6.378,03 tis. Kč, na odměny za provedenou práci 227,93 tis. Kč a bylo odvedeno s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.904,43 tis. Kč.

Výdaje na semináře, kurzy a školení byly čerpány ve výši 31,10 tis. Kč, výdaje na účastnické poplatky za konference byly čerpány ve výši 6,29 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 80,90 tis. Kč. Finanční prostředky určené na náhrady mezd v době nemoci ve výši 50 tis. Kč nebyly čerpány. Výdaje za příspěvky na penzijní připojištění hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly čerpány ve výši 39,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – Odbor kanceláře starosty a zastupitelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.231,00 tis. Kč byl čerpán částkou 6.810,00 tis. Kč, což je 94,18 % UR.

Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno na nákup drobného materiálu 43,74 tis. Kč, výdaje za kursové ztráty v souvislosti s uskutečněnými zahraničními služebními cestami činily 0,98 tis. Kč, výdaje za nájemné v celkové výši 137,78 tis. Kč zahrnují pronájem prostor při setkáních vedení radnice s občany ve výši 28,72 tis. Kč a za konání zasedání ZMČ 109,06 tis. Kč. Výdaje spojené se setkáními vedení radnice s občany a velvyslanci bylo ve výši 2.532,62 tis. Kč a za ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 bylo uhrazeno celkem 821,85 tis. Kč. Za úhradu cestovních nákladů bylo vyčerpáno 34,58 tis. Kč, na pohoštění z reprefondů, jednání ZMČ, RMČ a komisí a výborů bylo vyčerpáno 606,83 tis. Kč a při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo za pohoštění uhrazeno 821,49 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno celkem 368,45 tis. Kč, z toho v rámci schválených reprefondů, bylo vyčerpáno 336,61 tis. Kč a při setkáních vedení radnice s velvyslanci 31,84 tis. Kč. Na položce darů obyvatelstvu bylo vyčerpáno na dary členům komisí a výborů celkem 1.441,68 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – Odbor správy obecního majetku

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.293,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.101,81 tis. Kč, což je 85,21 %UR.

Na květinovou výzdobu bylo vyčerpáno 88,23 tis.Kč a částka 1.013,58 tis. Kč představuje uhrazené poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 52,70 tis. Kč byly čerpány na prodloužení stávající insignie starosty MČ Praha 6, včetně propojení a pozlacení.

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – Odbor služeb veřejnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 172,00 tis. Kč byl čerpán částkou 120,19 tis. Kč, což je 69,88 %UR.

Čerpání běžných výdajů zahrnuje nákup tiskovin, věstníků, sbírek zákonů a odborné literatury ve výši 46,29 tis. Kč. Dále byly uhrazeny vizitky ve výši 9,08 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 64,82 tis Kč.

Odd. 61 § 14 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.066 tis. Kč byl použit na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010 v celkové výši 2.353,95 tis. Kč, což činí 76,78 % UR. Na výdaje spojené s odměnou za výkon funkce člena okrskové volební komise bylo čerpáno 1.787,42 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno celkem 120,46 tis. Kč. Z položky materiálu s celkovým čerpáním ve výši 40,13 tis. Kč byly uhrazeny kancelářské potřeby, především papíry do tiskáren, ubrusy pro potřeby volebních komisí a USB kabely k počítačům. Nájemné za volební místnost bylo čerpáno ve výši 25,59 tis. Kč a na služby, zahrnující na stravenky pro členy volebních komisí a štábu, zajištění přepravy osob a materiálů po dobu voleb, úklid, ostrahu v době konání voleb v budově ÚMČ, praní ubrusů a zřízení, montáž a demontáž státních telefonních linek a datového okruhu, bylo vyčerpáno celkem 368,35 tis. Kč. Výdaje ve výši 12,00 tis. Kč byly využity na rozšíření licence programu na zpracování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Odd. 61 § 15 -Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.434,60 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.979,59 tis. Kč, což činí 86,75 % UR a finanční prostředky byly použity na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do části Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010. Na výdaje spojené s odměnou za výkon funkce člena okrskové volební komise bylo čerpáno 2.247,78 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno celkem 168,58 tis. Kč. Z materiálu s celkovým čerpáním ve výši 58,07 tis. Kč byl uhrazen nákup inkoustových tonerů do razítkovacího stroje na volební obálky, nákup ubrusů, USB kabelů a kancelářského papíru. Nájemné za volební místnost bylo čerpáno ve výši 14,58 tis. Kč. Částka v celkové výši 490,58 tis. Kč byla použita na výrobu a montáž razítka na razítkování volebních obálek, stravenky pro členy volebních komisí a štábu, zajištění přepravy osob a materiálů po dobu voleb, úklid, ostrahu v době konání voleb v budově ÚMČ, zřízení, montáž a demontáž státních telefonních linek, praní ubrusů, čištění volebních uren a skartaci volebního materiálu.

Odd. 61 § 49 – Sčítání lidu

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 126,00 tis. Kč byl čerpán za odměny za provedenou práci a souvisejících povinných odvodech zaměstnavatele v celkové výši 72,84 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – Ekonomický odbor

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3,33 tis. Kč, což je 2,78 %UR. Finanční prostředky představují výdaje za převodní příkazy výplat zaměstnanců na sběrný účet do České spořitelny.

Odd. 61 § 71 - Odbor kanceláře tajemník

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 185.307,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 164.872,08 tis. Kč, což činí 88,97 % UR.

Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a odstupné v celkové výši 115.630,87 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 40.002,93 tis. Kč jsou blíže komentovány v části „Mzdová oblast“.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 419,82 tis. Kč a zahrnují 35,60 tis. Kč za nákup lékárniček do budovy ÚMČ, autolékárniček a očkování proti žloutence pro 3 pracovnice Odboru sociálních věcí. Dále bylo zakoupeno 17 ks sledovacích jednotek CarNet pro vozidla autoparku ÚMČ v celkové výši 105,62 tis. Kč. Za nákup materiálu pro autopark ÚMČ bylo čerpáno 278,60 tis. Kč především na nákup náhradních dílů v souvislosti s pravidelnými servisními prohlídkami. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 31,83 tis. Kč.

V seskupení úroky a ostatní finanční výdaje byly v souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6 uhrazeny kursové ztráty v celkové výši 5,10 tis.Kč a úroky z prodlení ve výši 1,44 tis. Kč.

Za nákup pohonných hmot a maziv v rámci autoprovozu ÚMČ bylo vyčerpáno celkem 550,10 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 40,19 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše4.527,13 tis. Kč. Seskupení zahrnuje platby za havarijní pojištění vozidel autoparku ÚMČ ve výši 114,25 tis. Kč, pronájem prostor pro výjezdní zasedání RMČ Praha 6 ve výši 18,14 tis. Kč, výdaje na vypracování znaleckých posudků ve výši 9,72 tis. Kč, poradenství v oblasti protikorupčního působení a ochrany soukromí a osobních údajů ve výši 6,68 tis. Kč a výdaje na přezkoumání hospodaření MČ Praha 6 ve výši 792,60 tis. Kč. Výdaje na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí byly čerpány ve výši 91,35 tis. Kč, výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 133,08 tis. Kč, za školení pro zaměstnance bylo uhrazeno 1.176,83 tis. Kč a pro vedoucí pracovníky pak ve výši 19,00 tis. Kč. Za výuku cizích jazyků pro zaměstnance ÚMČ bylo uhrazeno 839,80 tis. Kč a za vysokoškolské studium těchto zaměstnanců 651,00 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje související s provozem autoparku ÚMČ jako kontroly STK a měření emisí ve výši 6,6 tis. Kč, mytí vozidel ve výši 42,32 tis. Kč, jejich sledování pomocí GPS od měsíce července 2010 ve výši 25,36 tis. Kč, servisní poplatek za používání karet CCS ve výši 14,14 tis. Kč a výdaje na polepy 6 vozů Fabia z autoparku ÚMČ logem Prahy 6 dosáhly výše 21,96 tis. Kč. Výdaje na činnost bezpečnostního a požárního technika byly 150,00 tis. Kč, výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců byly čerpány ve výši 45,00 tis. Kč a výdaje na zprostředkování pracovních příležitostí dosáhly výše 46,80 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 322,50 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 1.999,01 tis. Kč zahrnuje opravy a údržbu služebních automobilů v celkové výši 142,65 tis. Kč a cestovné a jízdní náhrady zaměstnanců ÚMČ ve výši 1.617,41 tis. Kč. Z této částky připadá částka 1.239,76 tis. Kč na nákup ročních kuponů MHD (Opencard) pro zaměstnance ÚMČ na rok 2011, kdy jsou tyto výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. V rámci schváleného limitu reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ bylo použito 139,49 tis. Kč na pohoštění. Za účastnické poplatky za konference bylo čerpáno 47,81 tis. Kč a příspěvky na úpravu zevnějšku oddávajících činily 40,00 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 11,65 tis. Kč.

Další seskupení obsahuje nákup věcných darů, kde bylo v rámci schválených reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ čerpáno 77,63 tis. Kč. Dále jsou zde obsaženy finanční prostředky ve výši 9,6 tis. Kč, které byly čerpány na výplatu pojistného za ztížené společenské uplatnění v souvislosti s pojistnou událostí pro pracovnici ÚMČ Praha 6.

V seskupení neinvestiční transfery bylo vyčerpáno 3,24 tis. Kč na členské příspěvky Institutu interních auditorů.

Částka 15,75 tis. Kč zahrnuje nákup dálničních známek pro vozidla autoparku ÚMČ Praha 6, a to jak známek ročních, tak i na kratší časová období, včetně známek zahraničních.

Ze seskupenínáhrady mezd v době nemoci vyčerpáno 383,13 tis. Kč, ze seskupeníostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.632,50 tis. Kč.

Seskupení neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu obsahuje prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a byly čerpány ve výši 20,00 tis. Kč. Návratnou finanční půjčku obdržela pracovnice ÚMČ, která se dostala do tíživé finanční situace.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.000 tis. Kč byl čerpán na nákup osobního automobilu Škoda Superb ve výši 998,40 tis. Kč zakoupeného náhradou za vyřazený ojetý vůz Volkswagen Passat.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 7,90 tis. Kč. Prostředky v této položce jsou určeny na nákup poukázek hmotné nouze. Dle metodického pokynu MHMP ze dne 10.7.2008 je nezbytné pořizovat poukázky z rozpočtu městské části, na nákup poukázek nelze nadále používat účelovou neinvestiční dotaci určenou na výplatu dávek hmotné nouze. Po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu městské části.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – Odbor vnitřních věcí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.383,10 tis. Kč byl čerpán částkou 2.453,06 tis. Kč, což je 72,51 % UR.

Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 681,60 tis. Kč. Z této částky bylo pořízeno vybavení do nové obřadní síně v Pelléově vile ve výši 602,75 tis. Kč, za květinovou výzdobu při svatebních obřadech celkem pak bylo vyčerpáno celkem 78,85 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 1,19 tis. Kč.

Částka ve výši 1.688,95 tis. Kč zahrnuje nájemné (vyúčtované provozní náklady) za obřadní síň v Pelléově vile, částka 81,13 tis. Kč pak byla uhrazena za montáž svítidel v obřadní síni v Pelléově vile. Za svědečné při přestupkovém řízení bylo uhrazeno 0,19 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 640,00 tis. Kč byl čerpán na interiérové vybavení obřadní síně v Pelléově vile ve výši 638,60 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Odbor kanceláře starosty a zastupitelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.091,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.562,62 tis. Kč, což je 87,08 % UR.

Výdaje zahrnují nákup zahraničního tisku ve výši 24,36 tis. Kč, nákup reprezentačních předmětů ve výši 513,95 tis. Kč, zasílání informací občanům formou SMS ve výši 249,97 tis. Kč, analýzu internetových stránek www.praha6.cz ve výši 40,44 tis. Kč, monitoring návštěvnosti těchto stránek ve výši 48,00 tis. Kč, výdaje za používání systému SmartEmailing ve výši 11,99 tis. Kč a výdaje za monitoring a mediální analýzu tisku ve výši 147,66 tis. Kč. Dále výdaje za cizojazyčné překlady internetových stránek Prahy 6 činily 54,90 tis. Kč a výdaje na jejich provoz a údržbu činily 1.214,00 tis. Kč. Za tlumočení a překlady bylo vyčerpáno 393,52 tis. Kč, za výrobu novoročenek bylo vyčerpáno 190,56 tis. Kč, za výrobu kalendáře pak bylo vyčerpáno 87,92 tis. Kč a výdaje na publikační činnost dosáhly 120,00 tis. Kč. Částka ve výši 465,35 tis. Kč byla uhrazena za vytvoření a spuštění nového modulu „eAukce“ na webových stránkách www.praha6.cz , který doplňuje modul „eTržiště“.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - Odbor správy obecního majetku

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.746,00 tis. Kč byl čerpán částkou 7.531,85 tis. Kč, což činí 77,28 % UR.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše celkem 1.573,40 tis.Kč a zahrnují 21,45 tis. Kč za nákup balené vody pro nápojové automaty v budovách ÚMČ a na detašovaných pracovištích, 1,68 tis. Kč za nákup ochranných pomůcek a částka ve výši 78,63 tis. Kč byla použita na nákup 3 ks hliníkových schůdků, nerez popelníku, kalkulačky, kávovaru, laminátoru, řezačky, dvou bezdrátových telefonů, skartovacího stroje a diktafonu. Za nákup kancelářských potřeb bylo uhrazeno 625,12 tis. Kč, za nákup xeroxového a faxového papíru 290,23, za tiskopisy, formuláře a poukázky 167,33 tis. Kč, za nákup hygienických potřeb a drogistického zboží 253,62 tis. Kč a za další drobný materiál částka ve výši 19,16 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 116,18 tis. Kč.

Výdaje za nákup služeb dosáhly celkové výše 6.448,45 tis.Kč a zahrnují poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ ve výši 2.823,67 tis. Kč, nájemné za pronájem depozitního sálu na umělecké předměty ve výši 120,00 tis. Kč, výdaje za znalecké posudky elektrospotřebičů ve výši 4,45 tis. Kč, dále výdaje za aktualizaci stavu movitého majetku ve výši 494,40 tis. Kč, inzerce a zveřejňování veřejných soutěží ve výši 2,32 tis. Kč, výrobu razítek ve výši 31,97 tis. Kč a vazby sbírek zákonů a reprografické služby ve výši 17,36 tis. Kč. Dále byly uhrazeny výdaje spojené s přestěhováním do zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 a zahrnují zabalení a přestěhování uměleckých předmětů, stěhování těžkých předmětů a likvidaci nábytku z náhradních prostor v celkové výši 2.308,31 tis. Kč. Za programování karet, výrobu klíčů, skartaci, půjčování vlajek, seřízení hodin a další drobné služby bylo uhrazeno celkem 229,42 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 416,55 tis. Kč.

Výdaje za opravy kancelářské techniky, elektrospotřebičů a slaboproudých zařízení dosáhly 44,21 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 1,48 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - Odbor informatiky

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 22.518,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 18.261,56 tis. Kč, což činí 81,10 % UR.

Za nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 4.927,92 tis. Kč, z nichž bylo pořízeno 90 počítačů v celkové výši 1.281,91 tis. Kč, čtyři tiskárny ve výši 38,88 tis. Kč, 10 tiskáren čárového kódu ve výši 134,05 tis. Kč, 42 mobilních telefonů ve výši 239,20 tis. Kč a příslušenství (printservery, čtečky čárového kódu, adaptéry, faxový modulu atd.) ve výši 100,68 tis. Kč, metalický modul ve výši 8,93 tis. Kč, dva paměťové moduly ve výši 4,71 tis. Kč a přídavné zařízení kopírovacího stroje ve výši 39,60 tis. Kč. Dále bylo zakoupeno 51 notebooků v celkové výši 1.988,40 tis. Kč, sedm digitálních fotoaparátů ve výši 40,24 tis. Kč a objektiv ve výši 9,13 tis. Kč. Za inkoustové náplně a kazety, barvicí pásky, tonery do tiskáren a kopírovacích strojů bylo uhrazeno 752,24 tis. Kč, za baterie do notebooků a mobilních telefonů 9,40 tis. Kč, síťové karty, klávesnice, myši a flash disky ve výši 158,59 tis. Kč a zálohovací pásky 121,96 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 384,28 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 9.907,95 tis. Kč, tj. 81,51 %. Obsahují analýzu ekonomických procesů v souvislosti s přechodem účetnictví MČ Praha 6 na program GINIS ve výši 416,50 tis. Kč, znalecké posudky ve výši 117,75 tis. Kč, autorský dozor na projekt vybavení audiovizuální technikou ve výši 128,49 tis. Kč a výdaje na školení zaměstnanců ÚMČ s výpočetní technikou ve výši 227,84 tis. Kč. Za služby zpracování dat bylo uhrazeno 4.881,24 tis. Kč, ze kterých se hradí zejména aktualizace dat a servis systémů na základě uzavřených smluv (1.547,01 tis. Kč) a projekt digitalizace archivů ÚMČ Praha 6 (3.334,23 tis. Kč). Za podporu velkých technických informačních systémů bylo uhrazeno celkem 702,45 tis. Kč, za podporu účetních programů 29,74 tis. Kč, za nákup drobného software (antivir, antispam atd.) 476,01 tis. Kč, za podporu a úpravu drobného software 287,48 tis. Kč, za propojení detašovaných pracovišť 1.662,37 tis. Kč, za služby týkající se velínu ODŽP 766,68 tis. Kč, za odstranění kabeláží po stěhování do zrekonstruované budovy ÚMČ 21,40 tis. Kč a za inventarizaci výpočetní techniky částka ve výši 190,00 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 734,19 tis. Kč.

V seskupení ostatní nákupy, s celkovým čerpáním ve výši 4.932,24 tis. Kč, jsou zahrnuty opravy výpočetní techniky a údržba programového vybavení ve výši 218,34 tis. Kč, záruční servis a opravy multifunkčních a kopírovacích strojů a faxů v celkové výši 1.113,64 tis. Kč a opravy mobilních telefonů ve výši 3,25 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na nákup licencí Microsoft ve výši 1.848,61 tis. Kč, licencí IBM LOTUS ve výši 514,95 tis. Kč, licencí za drobné programy (např. pro čtečky čárového kódu, docházkového systému) ve výši 191,44 tis. Kč a nákup software v celkové výši 653,31 tis. Kč (např. software pro úpravu vyvolávacího systému, licence ochrany proti spamům, multilicence pro skenování do archivu odboru výstavby). Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 388,69 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 0,61 tis. Kč byly zaslány do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako podíl na refundaci nákladů spojených s pojištěním majetku.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu byly čerpány ve výši 10.499,87 tis Kč, což činí 88,12 % UR. Z programového vybavení byl uhrazen nákup aplikace GPS pro sledování autoprovozu ve výši 148,50 tis. Kč, na produkt MAS – Mail automat ve výši 61,20 tis. Kč a informační systém pro „Multifunkční centrum Praha 6“ ve výši 97,64 tis. Kč.

Za výpočetní techniku bylo uhrazeno celkem 10.192,53 tis. Kč. Jedná se o nákup elektronické úřední desky pro budovu ÚMČ Praha 6 ve výši 4.671,11 tis. Kč, dále o síťové prvky , datové úložiště, rozšíření pole IBM v celkové výši 1.830,42 tis. Kč, informační kiosek ve výši 102,61 tis. Kč, dva multifunkční kopírovací stroje v celkové výši 213,60 tis. Kč, zařízení umožňující připojení k velínu ODŽP k městskému kamerovému systému ve výši 523,50 tis. Kč, scanner včetně servisní podpory ve výši 281,16 tis. Kč, výdejnu vyvolávacího systému ve výši 50,96 tis. Kč, zpracování revize projektové dokumentace pro zadání vybavení 7. nadzemního podlaží výpočetní technikou ve výši 114,00 tis. Kč, audio-video vybavení pro Multifunkční centrum Prahy 6 ve výši 919,33 tis. Kč a dva servery ve výši 1.485,84 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - Odbor služeb veřejnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.665,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.300,19 tis. Kč, což činí 72,71 % upraveného rozpočtu.

V seskupení nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 218,76 tis. Kč a výdaje zahrnují nákup odborných publikací, předplatné novin, věstníků a sbírek zákonů. Celkové výdaje seskupení byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 14,87 tis Kč.

Výdaje v seskupení nákup služeb dosáhly celkové výše 6.464,20 tis. Kč. Zahrnují především výdaje za služby pošt ve výši 2.045,04 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod. Dále byly uhrazeny výdaje za provoz bývalého „Kontaktního centra ÚMČ Praha 6“ ve výši 1.413,49 tis. Kč, výdaje za vstupy do katastru nemovitostí (Czech POINT ) ve výši 186,20 tis Kč, příspěvek na stravování pro zaměstnance ÚMČ z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 1.090,92 tis Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.693,17 tis Kč. Dále byla uhrazena výroba vizitek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 33,38 tis Kč a nákup CD nosičů ve výši 2,00 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 367,90 tis Kč

Poskytnuté zálohy a jistiny byly během roku vyúčtovávány a zařazovány na příslušné položky. V závěru roku není na položkách v tomto seskupení žádné čerpání.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – Právní odbor

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.428 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.107,52 tis. Kč tj. 90,65 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na konzultační a právní služby v částce 2.579,23 tis. Kč, na úhrady nákladů řízení v částce 479,93 tis. Kč, na úhrady soudních poplatků 37,90 tis. Kč, na úhradu nákladů na exekuce v částce 7,96 tis. Kč a na nákup kolků v částce 2,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - Správa budov

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 34.172,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 25.557,52 tis. Kč, tj. 74,79 % UR.

V seskupení nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.649,53 tis. Kč. Byly uhrazeny vertikální žaluzie ve výši 538,22 tis. Kč, boxy do rotomatů ve výši 245,08 tis. Kč, doplňkové zařizovací předměty a drobný mobiliář ve výši 413,78 tis. Kč, atypické truhlářské výrobky ve výši 350,05 tis. Kč, navigační systém pro nevidomé ve výši 12,12 tis. Kč a výstavnický systém ve výši 95,44 tis. Kč. Dále byl hrazen nákup zeleně do interiéru budovy ÚMČ ve výši 594,51 tis. Kč, elektromateriál a řemeslné potřeby ve výši 66,61 tis. Kč, hasicí přístroje v částce 5,35 tis. Kč a čistící rohože a drobné doplňky ve výši 328,37 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 202,31 tis. Kč.

Výdaje za nákupy médií v budově ÚMČ Praha 6 a na detašovaných pracovištích dosáhly částky 6.508,26 tis. Kč. Z této částky připadá 261,13 tis. Kč na spotřebu studené vody, za plyn bylo uhrazeno 875,43 tis. Kč a za elektrickou energii 5.032,17 tis. Kč. Pro jednotlivá detašovaná pracoviště bylo uhrazeno teplo ve výši 327,63 tis. Kč a teplá voda v částce 11,90 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 414,38 tis. Kč.

Výdaje za nákup služeb dosáhly celkové výše 17.754,91 tis. Kč a zahrnují platby za nájemné za nebytové prostory v objektu Delta (informační kancelář a archiv) ve výši 1.197,39 tis. Kč, správu zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 formou outsoursingu ve výši 9.224,78 tis. Kč a bezpečnostní a interiérové polepy v budově ÚMČ Praha 6 ve výši 1.320,12 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno vyladění slaboproudého systému ve výši 291,38 tis. Kč, za práce související s vybavením interiérů bylo vyčerpáno 390,92 tis. Kč, za služby spojené s provozem detašovaných pracovišť 58,60 tis. Kč, za úklidové služby, včetně odvozu odpadu 3.428,35 tis. Kč, za ostrahu objektů 1.172,92 tis. Kč, za poplatky za televizní přijímače a radiopřijímače 59,94 tis. Kč, za servisní činnost a revize 390,72 tis. Kč, za služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení 152,01 tis. Kč, za zhotovování nápisů a informačních tabulí 46,12 tis. Kč a za ostatní drobné technické práce 21,66 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 1.210,08 tis. Kč.

Na opravy a udržování bylo vyčerpáno celkem 324,50 tis. Kč. Částka byla čerpána zejména na úpravu nebytového prostoru Čkalova, kde dříve sídlil odboru evidence osob a osobních dokladů, z důvodu předání prostor zpět majiteli ve výši 164,77 tis. Kč, dále za úpravu trafostanice v budově ÚMČ Praha 6 ve výši 56,44 tis. Kč, za opravu vstupních dveří a římsy ve výši 99,01 tis. Kč a za opravy hasících přístrojů ve výši 4,28 tis. Kč. Celkové výdaje seskupení pak byly sníženy refundací nákladů spojených se Zdaňovanou činností MČ Praha 6 o 8,88 tis. Kč.

Částka 10,00 tis. Kč byla použity na úhradu spoluúčasti při pojišťovnou uhrazené škodě na vozidlech, způsobené pádem sněhu z budovy ÚMČ Praha 6.

Finanční prostředky ve výši 145,97 tis. Kč byly zaslány do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako podíl na refundaci nákladů spojených s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 13.201,50 tis. Kč byl čerpán částkou 12.418,75 tis. Kč, což činí 94,07 % UR. Byl uhrazen doplatek za inženýrskou činnost spojenou s „Rekonstrukcí budovy ÚMČ Praha 6“ ve výši 1.096,58 tis. a vypracování jednostupňové dokumentace k interiéru 7. NP zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 168,00 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky využity na nákup dvou prosklených stěn ve výši 220,56 tis. Kč, dodávku a instalaci závěsného systému ve výši 67,45 tis. Kč, na pořízení informačního a navigačního systému ve výši 568,11 tis. Kč, na instalaci Baby-boxu ve výši 204,00 tis. Kč, na dodávku informačních sloupků ve výši 135,00 tis. Kč a na doplnění elektromagnetických zámků pro oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů do zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 118,10 tis. Kč. Ze zkušebního provozu budovy ÚMČ Praha 6 vzešly požadavky na „Dodatečné stavební úpravy související s požadavky jednotlivých odborů“ s čerpáním ve výši 1.005,70 tis. Kč a bylo provedeno „Technologické vylepšení prostoru strojovny chlazení“ ve výši 1.200,00 tis. Kč. Započata byla akce „Modernizace 7. nadzemního podlaží budovy ÚMČ Praha 6“ s čerpáním ve výši 6.999,65 tis. Kč. Do budovy ÚMČ Praha 6 byl pořízen „Výstavnický systém“ (výstavní vitríny a podstavce) ve výši 635,60 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 9,80 tis. Kč tj. 98 % UR, který zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“ pro dvě indické děti na základě smlouvy s Arcidiecézní charitou Praha.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.170,00 tis. Kč byl celkem čerpán částkou 1.997,01 tis. Kč, což činí 92,03 % UR. Zahrnuje výdaje za kurzové ztráty při zahraničních služebních cestách ve výši 1,89 tis. Kč a cestovní pojištění ve výši 1,52 tis. Kč. Na služby delegací a kulturní programy pro „Partnerská města“ proběhlo čerpání ve výši 229,95 tis. Kč a za cestovné a nocležné při zahraničních cestách bylo uhrazeno 616,33 tis. Kč. Na pohoštění delegací bylo vyčerpáno 559,56 tis. Kč a na nákup věcných darů pak částka 587,76 tis. Kč.

Odd. 62 § 24 – Zahraniční humanitární pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.950 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jednalo se o finanční prostředky, jež byly poskytnuty na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 608/10 z 25.1.2010, na zmírnění následků ničivého zemětřesení na Haiti prostřednictvím tří humanitárních organizací (ADRA 650 tis. Kč, Člověk v tísni 650 tis. Kč a Arcidiecézní charita Olomouc 650 tis. Kč).

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2010

2010

k 31.12.2010

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

63

Finanční operace

12 965,00

16 665,00

7 423,42

57,26

44,54

64

Ostatní činnosti

10 590,00

18 602,40

319,12

3,01

1,72

 

Celkem

23 555,00

35 267,40

7 742,54

32,87

21,95

 

Kapitálové výdaje

         

64

Ostatní činnosti

4 486,00

2 617,00

-

-

-

 

Celkem

4 486,00

2 617,00

-

-

-

 

10 - Úhrn

28 041,00

37 884,40

7 742,54

27,61

20,44

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16.500 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.387,72 tis. Kč tj. 44,77 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 6.198,24 tis. Kč (88,55 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., KEY Investments, a.s., Českou spořitelnou a.s. a AXA investiční společností. Ve sledovaném období byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2009 a fixní odměna za IV. čtvrtletí 2009 a I.až III. čtvrtletí 2010 formou inkasa z účtu portfolií u jednotlivých správců. Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za I.-IV. čtvrtletí 2010 a částku zahrnující různé poplatky související se správou aktiv (poplatky za správu a úschovu cenných papírů, za realizování transakcí apod.).

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 6.375,65 tis. Kč (91,08 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Položka Realizované kurzové ztráty není standardně rozpočtována, správci aktiv začali aktivně s cizí měnou obchodovat tento rok. K čerpání došlo v částce 1.896,27 tis. Kč (75,85 % UR).

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAPY ve výši minus 7.082,44 tis. Kč (týká se správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady, dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak.

Odd.63 § 20 - Povinné ručení

V tomto oddíle jsou rozpočtovány výdaje na platbu povinného ručení za vozidla autoparku ÚMČ s čerpáním 35,69 tis.Kč.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.602,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 319,12 tis. Kč tj. 1,72 % UR a zahrnuje především rozpočtovou rezervu v celkové výši 18.062,40 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků proběhlo v částce 309,94 tis. Kč za poplatky za vedení účtů a v částce 9,18 tis. Kč za vratky na pokutách let minulých.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.617 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2010.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz