Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Finanční vypořádání M.č. Praha 6 za rok 2010 ›› detail/podstránka

Finanční vypořádání M.č. Praha 6 za rok 2010

s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

- Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

 

Zahrnuje odvody nevyčerpaného neinvestiční příspěvku od příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 286,04 Kč, Pečovatelská služba ve výši 391.027,28 Kč a od příspěvkových organizací ve školství celkem 536.621,57 Kč (ZŠ a MŠ Červený vrch 40.858,00 Kč, ZŠ Dědina 8.359,00 Kč, ZŠ a MŠ J.A. Komenského 105.024,00 Kč, ZŠ Marjánka 17.195,84 Kč, ZŠ Na Dlouhém lánu 34.073,00 Kč, ZŠ a MŠ nám. Interbrigády 40.200,00 Kč, ZŠ a MŠ nám. Svobody 56.963,00 Kč, ZŠ a MŠ Petřiny – jih 68.400,00 Kč, ZŠ Petřiny – sever 15.272,00 Kč, ZŠ Pod Marjánkou 30.000,00 Kč, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka 15.017,00 Kč a MŠ Velvarská 105.259,73 Kč).

 

 

 

927.934,89 Kč

 

 

 

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

- Příděly příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele

0,00 Kč

 

 

 

 

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 

Výsledek finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 bude použit příslušnou úpravou rozpočtu jako zdroj pro krytí části odvodu finančního vypořádání Městské části Praha 6 s MHMP.

 

927.934,89 Kč


Finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6, Hlavním městem Prahou a státním rozpočtem ČR za rok 2010 bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Městské části Praha 6 až po schválení v finančního vypořádání Hlavního města Prahy se státním rozpočtem ČR v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Zpracovatelé předpokládají, že tak bude v rámci „Zprávy o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1.pololetí roku 2011“.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_vyporadani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz