Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Přehled peněžitých darů a dotací ›› detail/podstránka

Přehled peněžitých darů a dotací

Poř.č. P ř í j e m c e N a   ú č e l
1. UNIJAZZ o.s. FP na zaj.kult.progr.a prov. KC Kaštan 400 000
3. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-III.Q.10 332 508
4. Bohumila Nádeníková FD na úhr.obědů 1/10-31/12/10 1 176
5. Bezpečnost FD za r.2010-dle seznamu 45 000
6.          " FD          -"- 35 000
7. Arcidiecézní charita Praha FD adopce na dálku 2011-indické děti 10 900
8. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-IV.Q.10 224 101
9. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-IV.Q.10 95 535
10. Senior fitnes, o.s. P-5 FP na prov.nákl.pro cvičení seniorů 50 000
11. K srdci klíč, o.s. FP na prov.a mzdové nákl.azyl.domu 50 000
12. Ivana Vorlová, P-6 FD část.úhr.zahr.stud.pobytu žákyni ZŠ 6 000
13. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-I.Q.11 9 461
14. SDH Suchdol FP na opr.a dopl.poškoz.výstroje 25 000
15. SDH Lysolaje FP na opr.a dopl.poškoz.výstroje 25 000
16. Centrum sociálně zdravotních služeb FP na provoz klubu seniorů 2 800
17. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-I.Q.11 122 611
18. MŠ Fíček, Hostivice FP E.Doležalové-úhr.pobytu v soukr.jeslích 12 000
19. Dle seznamu FP TJ a SK-sport.čin.dětí a ml.v P-6 1 999 810
21. Městská knihovna - pobočka Dejvice FP na provoz  300 000
22. Pelléova vila, o.p.s. FP na r. 2011 300 000
23. Auto klub Markéta FP na poř.43.roč.Memoriálu L.Tomíčka 406 717
24. Benedikt.arciopatství sv.Vojtěcha a Markéty FP na vydání Průvodce břevn.klášterem 50 000
25. Bezpečnost FD poskytnuté v roce 2011 dle seznamu 671 000
26. OS TŘI, Čerčany FP na prov.Hospice Dobrého pastýře 13 950
27. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-I.Q.11 26 079
28. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-II.Q.11 297 633
29. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-II.Q.11 32 288
30. OKSZ - Zdravá šestka FD za r.2011-dle seznamu 250 000
31. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-II.Q.11 9 216
32. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-III.Q.11 269 946
33. Dle seznamu FD sport.odd.a jedn.za význ.úspěchy 140 000
34. Dle seznamu FP na opr.a údrž.církev.památek na P6 200 000
35. Bezpečnost FD za r.2011-dle seznamu 509 000
36. Bezpečnost FD za mimoř.čin strážníkům MP-OŘ 35 000
37. Asociace nositelů legionářských tradic FP na členství MČ P-6 v Asociaci 40 000
38. obce Želiv, místní část Vřesník FP na zhot.pomníč.sestře M.Akvinele 10 000
39. Dle seznamu FD na úhr.deregul.nájem-III.Q.11 44 887
40. OS Pro Hanspaulku FD na vytvoř.bezp.sáňkařského svahu 50 000
 c e l k e m     7 102 618
       
      GRANTY – zájmové aktivity           Projekt  
  1. Volný čas   562 000
1. 49. Pionýrský skupina Kočovník Údrž.vybav.pro dět.stanové tábory 6 270
2. Ateliér Kaštan, o.s. Klub Kaštánek pro děti od 2 let+dosp. 25 000
3. Barbora Vávrová Svatovítská dílna-tvůr.prost.pro každé 20 000
4. Centrum volného času BILBO Pravid.zajm.klub.a vzděláv.činnost 30 000
5. Dům dětí a mládeže Hl.m.Prahy Malé světy 15 000
6. Gymnazium Jana Keplera Symposion 2011 20 000
7. Jarmila Vašáková Taneční soubor Caramelka 20 000
8. JUNÁK - středisko Bílý los Kultura a sport v činnosti Bílý los 15 000
9. Luděk Jiřík 15 let Studia Divad.Minaret,dram.kurzy 15 000
10. Mateřské centrum MÁTA MÁTA 211-"Každý si tu něco najde" 20 000
11. Městská knihovna v Praze Dětské čtenářství v knihovně Dejvice 6 000
12. Na Dlani, o.s. Letní integrovaný tábor Buková 2011 20 000
13. Dejvická píšťalka, o.s.  Píšťalka,aneb první kroky do skutečného světa hudby 15 000
14. OS Hanspaulka Den dětí na Babě 30 000
15. OS Hanspaulka 3.Hanspaul.slav. ke dni sv. Václava 5 730
16. Římskokatol.farnost u kostela sv.Matěje Matěj 25 000
17. SDM Sedlec SPMP Celoživ.vzděl.pro os.s ment.postiž. 8 000
18. SDM Sedlec SPMP Rukodělná dílna 14 000
19. Společný den, o.s. Pohybem a hrou ke zdraví všech gen. 20 000
20. Studio Paleta, o.s. IMAGINACE 20 000
21. T.O.Lvíčata Zabezp.pravid.celoroč.zájm.činnosti 10 000
22. UK Fakulta těles.výchovy a sportu Léto dětí Prahy 6 15 000
23. Walden - LLM Akce ve volném čase 15 000
24. FK Dukla Praha, o.s. Svatovácl.turnaj ml.žáků-Pohár st.P-6 15 000
25. Kateřina Klašková Vých.ml.reprezent.v lyžař.orient.běhu 15 000
26. TJ Tatran Střešovice, o.s. Pražské hry 2011-florbal.turnaj 30 000
27. TJ Tatran Střešovice, o.s. Využití volného času dívek-volejbal 20 000
28. KONTAKT bB o.s. Plavání a rehab.os.s postižením 40 000
29. Domov sv. Rodiny Podpora čin.v terapeutických dílnách 22 000
30. Občanská inspirace Centrum inspirace a tvořiv.2010-2013 30 000
  2. Tělovýchova a sport   500 000
31. Athletic Club Obora Hvězda Hvězdná desítka 4 000
32. Auto Klub Markéta při PSK Olymp Praha Markéta mladým motoristům 15 000
33. Bicycle Help Bicycle Help 2011 40 000
34. DDM hl.m.Prahy Halové atletické mítinky přípravek 15 000
35. HC Hvězda Praha Bruslení pro zákl.,střed.školy a senior 25 000
36. Katarína Černá Petřínský pohár-pronájem haly 15 000
37. O.s. Atletika vozíčkářů Český pohár v atletice vozíčkářů 25 000
38. Oddíl OB Kotlářka Celor.sport.čin.odd.OB Kotlářka 20 000
39. OS Hanspaulka Hanspaulka v pohybu 2 000
40. Přátelé domova Rekondič.turist.pobyt Nový Dvůr 2011 30 000
41. SDM Sedlec SPMP SDM Sedlec - turistika 14 000
42. TJ Sokol Praha - Hanspaulka Na čin.a cvič.oddílů seniorů,dětí a žen 15 000
43. TJ Dukla Praha Sportuj s Duklou 20 000
44. TJ Dukla Praha Rekr.plavání.pro osoby se zrak.postiž. 30 000
45. VSK FTVS Praha Atletická přípravka 15 000
46. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Sportujeme všichni! 15 000
47. TJ Tatran Střešovice Florbal 50 000
48. SK Střešovice 1911, o.s. 100 let SK Střešovice 1911 60 000
49. TJ Sokol Praha - Dejvice Celor.cvičení žactva,dorost. I dospěl. 60 000
50. OS Aktivita Paravoltyž 30 000
  3. Třetí věk   135 000
51. Centrum volného času BILBO Aktivní klub seniorů 40 000
52. ČSBS,Obvodní výbor Praha 6 Hist.události našich dějin-20.století 14 000
53. Home Senior, s.r.o. Ml.zcestov.nohy vyprávějí senior.na 6 10 000
54. Městská knihovna v Praze PC kurzy pro seniory 16 000
55. Senior fitnes, o.s. Senior v pohybu - zdravý senior 26 000
56. Skandinávský dům, o.s. Pořady o Severu pro seniory 5 000
57. Šance žít Má Zlatá Praho 4 000
58. UK Fakulta těles.výchovy a sportu Pohyb v životě seniorů 10 000
59. ZO Svaz důchodců Břevnov Poznávací výlety důchodců 10 000
  4. Vzdělávací a ediční činnost   50 000
60. Gymnazium Jana Keplera Hudba jako řeč 2011 20 000
61. Petr Introvič Hans Paul City 30 000
  5. Živá kultura   344 600
62. Daniel Dobiáš K čemu je slunce, když není den? 8 000
63. Farní sbor Českobrat.církve evangelické Koncerty na kopci 24 600
64. Folklorní sdružení Rosénka Rosénce 30 let-pod.uměl.čin.souboru 70 000
65. Gymnazium Jana Keplera Festa invenalis 2011-set.sb.mládeže 15 000
66. Jarmila Vašáková Prez.taneč.proj."Let´s Country"Na Marj 20 000
67. Klub přátel pěvec.sboru Sedmihlásek Kult.čin.dět.pěv.souboru Sedmihlásek 30 000
68. Mgr. Ivana Malá Mistr.Světa jazz modern dance,baletu 10 000
69. Mladá Praha  20.hud.fest.v Břevnov.kláštere 20 000
70. Na Dlani, o.s. Div.soubor Přepestro v r.2011-12 10 000
71. SDM Sedlec SPMP SDM Sedlec - divadelní kroužek 7 000
72. Sdruž.pro integraci ment.postižených,o.s. SIMPatické dílničky,liter.čtení,klub 15 000
73. Svatopluk Jányš Koncerty v Letohrádku Hvězda 20 000
74. Vladana Rýdlová Doprovod.progr.k výstavě R.Zátková 30 000
75. ZŠ a MŠ Bílá Dět.pěv.a folkor.soubor Bělásek 20 000
76. Živé město, o.s. Živé město-týden.multižánr.festival 45 000
  celkem 1.-5.   1 591 600
  Tělovýchovná činnost celkem   1 903 000
77. HC Hvězda Praha Opr.šaten pro hráče dor.,jun.a veřejn. 420 000
78. TJ Ruzyně Oprava střechy sportovní haly 350 000
79. TJ Sokol Liboc Výměna střechy sokolovny 650 000
80. Tenisový klub Hanspaulka, o.s. Výměna umělých lajn 58 000
81. TJ Sokol Praha - Hanspaulka Oprava a obnova objektů 15.400
82. TJ Ruzyně Oprava a obnova objektů 30 000
83. TJ Sokol Liboc Oprava a obnova objektů 50 000
84. HC Hvězda Praha nákup rolby - výjimka z pravidel 345 000
  Podpora lokálních periodik   100 000
1. TJ Sokol Praha - Hanspaulka Hanspaulka-list všech Hanspaulanů  20 000
2. Pavel Krchov Břevnov 40 000
3. Přerost a Švorc auto s.r.o. Veleslavín 39 40 000
  celkem   3 594 600
       
      GRANTY – Podpora školství v m.č. Praha 6          Projekt  
       
  1. Projekt otevřený svět    
  1.A Zahr.stud.pobyty žáků a stud.   2 589 600
1. ZŠ Marjánka Studijní zájezd do Grazu s výukou NJ 90 000
2. ZŠ Marjánka Stud.zájezd do V.Brit.-Wortinghu " AJ 246 000
3. ZŠ Norbertov Studijní zájezd do Grazu s výukou NJ 84 000
4. ZŠ nám. Svobody 2 Deutsch in der Stadt září 2011 54 000
5. ZŠ Pod Marjánkou Talking Heads z Pod Marjánky 2011 354 000
6. ZŠ J.A.Komenského Jazyk.stud.pobyt v Londýně 228 000
7. ZŠ J.A.Komenského Stud.pobyt Deutsch in der Stadt 90 000
8. ZŠ T.G.Masaryka Londýn s výukou AJ 83 400
9. ZŠ nám. Svobody 2 Výuka AJ Worthing říjen 2011 228 000
10. ZŠ Hanspaulka Když anglicky, tak v Anglii 318 000
11. Irena Fuksová - zást.žáka ZŠ Pha6-Nebušice Část.úhr.nákl.zahr.stud.pob.ve VB žáka Jiřího Fukse s bydl.na P6 6 000
12. ZŠ Emy Destinové Jižní Anglie s výukou 190 200
13. ZŠ Hanspaulka Do Salzburgu za Mozartem 156 000
14. ZŠ Emy Destinové Výměnný zájezd do Paříže 120 000
15. ZŠ Na Dlouhém lánu Deutsch in der Stadt  30 000
16. ZŠ Norbertov Studijní zájezd do Londýna s výukou 216 000
17. ZŠ a MŠ Petřiny - jih MALTA - listopad 2011 84 000
18. ZŠ Marjánka navýšení počtu žáků 12 000
  2.A  Zahr.stud.pobyty žáků víceletých gymnázií v průběhu školního roku   132 000
19. Gymnázium Jana Keplera Studijně poznávací pobyt Skotsko 132 000
  1.B Stud.pobyty žáků v let.jazyk.táborech na území ČR a v zahr.   356 060
20. ZŠ E. Destinové Letní jazykový tábor v Podještědí 83 200
21. ZŠ Na Dlouhém lánu Jazykový tábor s intenzivní výukou AJ 96 300
22. ZŠ Hanspaulka Prázdniny s angličtinou 171 360
23. Lucie Šiklová-zást.žáka Gymnázia Na Pražačce, Pha 3 Poměr.úhr.nákl.cest.do VB žákyně Terezy Šiklové s bydl.na P6 2 000
24. Denisa Horáková-zást.žákyně ZŠ Pod Marjánkou Dodateč.přihl.žákyně A.Horákové na let.jazykový tábor 3 200
  2.B Účast škol v mezinárodní spolupráci   33 000
25. ZŠ Hanspaulka Rocegno v Praze 24 000
26. MŠ Sbíhavá Společný svět 9 000
  1.C Vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků   499 000
27. ZŠ Dědina Rodilý mluvčí na Dědině 12 000
28. ZŠ Pod Marjánkou Projekt na vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků - AJ 61 000
29. ZŠ Pod Marjánkou Projekt na vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků - ŠJ 48 000
30. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Rodilý mluvčí na naší škole 108 000
31. ZŠ a MŠ Červený vrch Konverzace s rodilým mluvčím 102 000
32. ZŠ Norbertov Rodilý mluvčí na Norbertově 36 000
33. ZŠ a MŠ Bílá Vytváření podm.pro zahř.učitele ciz.jaz. 132 000
  1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ   192 000
34. ZŠ a MŠ Červený vrch Matematika v angličtině 12 000
35. ZŠ Marjánka Výuka matematiky v AJ 48 000
36. ZŠ Marjánka Výuk.vých.k občanství a rodičovst. v AJ 12 000
37. ZŠ Marjánka Výchova ke zdraví v AJ 12 000
38. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ 24 000
39. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ 12 000
40. ZŠ a MŠ Svobody 2 Hudební výchova anglicky 18 000
41. ZŠ Marjánka Dram.vých v AJ-doložena st.zk.z AJ a dram.vých.+ dipl. FF UK 18 000
42. ZŠ Marjánka Dram.vých v AJ-doložena st.zk.z angnlistiky  a dipl. FF UK 36 000
   1. E Podpora podm.pro učitele ciz.jazyků v MŠ   296 400
43. MŠ Kohoutek Angličtina v MŠ 43 200
44. MŠ Jílkova Chceme mluvit anglicky 42 800
45. MŠ Čínská Objevujeme svět kolem nás 100 000
46. MŠ Pod Novým lesem Let´s play English 16 000
47. MŠ Červený vrch                 -"- 6 400
48. MŠ Sbíhavá Anglický den ve Sbíhavce 37 750
49.         -"- Angličtina pro mladší 1 050
50. MŠ Bubeníčkova Projekt výuky AJ v MŠ 38 400
51. MŠ Libocká Otevřený svět 2011,  Wattsenglish 10 800
  2. A Zahr.stud.pob.žáků vícelet.gymnázií    282 000
52. Gymnazium Nad Aleji Jazykový kurz Barnstaple 210 000
53. Gymnazium Jana  Keplera Studijní pobyt 72 000
  2. B Účast škol v mezinárodní spolupráci   250 000
54. ZŠ Dědina Z Prahy do Paříže a zpět 92 800
55. MŠ Sbíhavá Vzhůru do světa 7 200
56. ZŠ Pod Marjánkou Společnými zážitky proti předsudkům 50 000
57. ZŠ Hanspaulka Jak to bylo u Vás? 100 000
  4. A Aktivity pro rodiče a přátele školy   143 000
58. ZŠ Norbertov 120.výr.zal.školy a Advent.odpoledne 25 000
59. ZŠ Bílá 4A aneb 4aktivity pro rod.a přát.školy 15 000
60. MŠ Kohoutek (ZŠ Hanspaulka) Olympiáda 10 000
61.                    -"- Zahradní slavnost v MŠ Kohoutek 15 000
62. ZŠ Hanspaulka Podvečery v lavicích 10 000
63. MŠ A.Čermáka, MŠ Janákova Dílny dětí s rodiči v MŠ 10 000
64. MŠ Sbíhavá Dílny s rodiči 15 000
65.                    -"- Keramika pro všechny 15 000
66. MŠ Jílkova Zahradní slavnost ke Dni dětí 10 000
67. ZŠ nám. Interbrigády Zahradní slavnost 10 000
68.                    -"- Dílny rodičů s dětmi na prvním stupni 8 000
  4. B Zájmové aktivity pro děti a mládež   474 500
69. ZŠ Marjánka Divadlo jazyků 300 000
70. MŠ Meziškolská 4.břevnovské sport.hry MŠ 2011 15 000
71. Gymnázium Nad Alejí Debatní klub Nad Alejí 30 000
72. MŠ Sbíhavá Hurá do Sbíhavky-přím.tábor-Jóga… 4 000
73.                    -"- Hurá do Sbíhavky-přím.tábor-Sportík 4 000
74. ZŠ a MŠ Červený vrch Jak to bylo, pohádko 14 000
75. ZŠ Hanspaulka Škola v srdci Hanspaulky 2011 35 000
76. MŠ Kohoutek (ZŠ Hanspaulka) MDZ-Zvířata celého světa 10 000
77. ZŠ nám. Interbrigády Všesportovní hry  "Děti v pohybu" 15 000
78. MŠ Jílkova Poznáváme svět s knihou 10 000
79. ZŠ nám. Interbrigády Obrazem k rozvíjení tvořivosti 10 000
80. MŠ Sbíhavá Hurá doSbíhavky-přím.tábor-keramika 7 500
81. MŠ Bubeníčkova Petřínská olympiáda MŠ 20 000
  4. C Programy pro seniory   99 300
82. ZŠ Marjánka Programy pro seniory 30 000
83. ZŠ Petřiny - jih Chci si své obrázky upravit sám 15 000
84.                    -"- Chci se naučit pracovat s počítačem 15 000
85. ZŠ Norbertov Nebojte se počítačů 20 000
86. ZŠ Bílá Český rok 19 300
  celkem   5 346 860
       
      Granty - sociální oblast   Projekt  
1. A DOMA, o.s. osob.asistence,odlehčovací služby 17 500
2. ALMA FEMINA, o.s. porad.a podpor.ženám alkohol.a rodin. 13 500
3. APPN, o.s. profes.porad.,prac.interven,tlumoč.sl. 4 000
4. ARPZPD v ČR Klub "Hornomlýnská"             osobní asistence   10 000
5. Asistence o.s. osobní asistence 20 000
6. Centrum pro zdrav.postižené Kraje Praha výuk.na PS,trénink paměti,kond.cvič. 80 000
7. Centrum soc. služeb Nebušice pobytové odlehčovací služby DPS 140 000
8. Česká unie neslyšících soc.aktivizační a tlumočnické služby 5 000
9. Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5  raná péče 15 000
10. Dílna Eliáš - Eliášův obchod trénink.prac.pro lidi s postižením 20 000
11. Dílna Eliáš - keramická dílna sociální rehabilitace 30 000
12. Domov SPMP Dana ubytování pro ženy s ment.postižením 30 000
13. Domov sv. Karla Boromejského denní stacionář 142 000
14. Domov sv. Rodiny ústav.péče osob s ment.a komb.post.  698 000
15. Dům tří přání,o.s.-Azyl.dům P.Pittra pro děti azyl.dům - mzdové náklady 30 000
16. FOKUS Praha komunitní tým 30 000
17. FOSA sociální rehabilitace 90 000
18.      - " - osobní asistence 5 000
19.      - " - podporované zaměstnání Formika 10 000
20. Hewer, o.s. osobní asistence 86 250
21. Horizont denní stacionář 52 500
22. Hospic sv. Štěpána, o.s. ústav.zdravotní péče-soc. péče 36 500
23. Hospicové o.s. Cesta domů odb.sociální poradenství 29 000
24.      - " - odlehčovací služby 15 000
25.      - " - domácí hospic 72 500
26. Kolpingova rodina AD pro matky s dětmi 30 000
27. LATA programy pro ohroženou mládež 10 000
28. Máme otevřeno, o.s. asistenční služba 10 000
29.      - " - akce pontony 10 000
30. NONA stacionář pro ment.pos.děti,ml.a dosp. 5 000
31. O.s. Green Doors tréninková kavárna-soc.rehab. 30 000
32. O.s.Martin osobní asistence 62 500
33. OKAMŽIK-sdr.pro podp.nejen nevidomých os.asist.,doprovody,poradenské centr. 45 000
34. Pobytové rehab.a rekval.stř. pro nevidomé   rehab.,rekval,zam.zrakově postižených   50 000
35. Pražská organizace vozíčkárů sport.setkání vozíčkářů Hvězda 44 000
36. Rytmus, o.s. osobní asistence dětem 15 000
37. Speciální domov mládeže Sedlec denní stacionář 130 000
38.      - " - chráněné bydlení 40 000
39. SIMP tréninková dílna a kavárna 50 000
40. Středisko křesťanské pomoci H.Počernice azyl.dům,soc.aktiviz.služby pro r.s dět. 30 000
41. DROP IN soc.integr.osob ohrož.soc.vyloučením 20 000
42. Škola SPMP Modrý klíč týdenní stacionář 20 000
43. Centrum pro zdrav.postižené  FP na mzdové náklady řidiče 100 000
  celkem   2 383 250
       
      GRANTY – ekologie      
    Projekt  
1. Jarmila Koutníkova Péče o veř.prostranství-záhon trvalek 3 000
2. Spol.vlastníků pro dům R-790 Revitalizace vnitrobloku 30 000
3. Domov sv. Rodiny Zahradní úpravy areálu 34 000
4. SVJ Národní obrany 789 Revitalizace vnitrobloku 30 000
5. OS Mladí sociální demokraté Den Země na Praze 6 3 000
  celkem   100 000
       
      GRANTY – primární protidrogové prevence "Zdravá Šestka 2010"      
    Projekt  
  Preventivní programy škol   138 000
1. ZŠ Petřiny - sever Školní poradenské pracoviště 22 000
2. ZŠ Pod Marjánkou Droga zvaná zdraví aneb Pod.M.bez m. 23 000
3. ZŠ Emy Destinové Smím prosit-S alkoholem netančím 11 000
4. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Další zkval.podpory zdr.živ.stylu 11 000
5. ZŠ Dědina Týmová sborovna 14 000
6. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PREV 2011 16 000
7. Gymnázium Jana Keplera Prev.rizikového chování studentů GJK 18 000
8. Gymnázium Arabská "Krok za krokem školou i životem" 9 000
9. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PLAY 2011 14 000
  Rozvojové pobyty škol   182 000
12. ZŠ Pod Marjánkou Zážitková Odyssea 2011 11 000
13. ZŠ a MŠ Červený Vrch Rozvojové pobyty 12 000
14. ZŠ Emy Destinové Prožitkové kurzy 6. tříd 13 000
15. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Zdravé třídy 11 000
16. ZŠ Norbertov Seznamovací kurz pro 6. třídu 5 000
17. ZŠ a MŠ TG Masaryka Rozvoj.pobyt 6.ročníku-"START" 5 000
18. ZŠ Petřiny - sever Zážitkový kurz 6.A, 6.B 8 000
19. ZŠ Na Dlouhém lánu Zážitkový kurz pro 6. třídu 5 000
20. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Zážitkové kurzy SES 11 000
21. ZŠ a MŠ J.A.Komenského Adaptační kurz 6.A 5 000
22. ZŠ Dědina Zážitkový kurz žáků 6. ročníku 8 000
23. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Adaptační a rozvojový kurz 6.ročníku 5 000
24. Gymnázium Jana Keplera Kurzy GO na GJK v roce 2011 15 000
25. ZŠ praktická Lektorné pro adaptační kurzy 10 000
26. Gymnázium Nad Alejí Šance 2011 14 000
27. Gymnázium Arabská "Seznamme se"adaptační kurz 14 000
28. VOŠPS, SOŠP a Gymnázium Evropská Adaptační kurz 15 000
29. Obchodní akademie, Krupkovo nám. Adaptační kurzy 2011 Praha 6 15000
  Preventivní aktivity v komunitě   180 000
30. Prev-Centrum, o.s. Meziškolská 1120 Nízkoprahové služby 170 000
31. Stř.prev.a léčby drog.záv. DROP IN, OPS Centr.metadonové substituce Pha 1a2 10 000
       
  celkem   500 000
       
Rok 2011 celkem     19 027 328


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_granty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz