Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Přehled peněžitých darů a dotací ›› detail/podstránka

Přehled peněžitých darů a dotací

Poř.č. P ř í j e m c e N a   ú č e l
1. Unijazz FP zajištění provozu KC Kaštan 400 000
2. Nemocni. Milosr.sester sv.K.Boromejského FP na provoz 15 lůžek následné péče 500 000
3. o.s. Hospic Štrasburg FP na provoz 4 lůžek pro občany MČ Praha 6 500 000
4. Domov sv.Karla Boromejského FP na podporu provozu 32 lůžek následné péče 2 342 400
5. Arcidiecézní charita Praha FP na projekt "Adopce na dálku" 9 800
6. Dle seznamu FD deregulované nájemné za IV.Q.11 302 882
7. Dle seznamu FD nejlepším policistům PČR-OŘ P-1 za 2011 30 000
8. Dle seznamu FD nejlepším hasičům HZS HMP Petřiny   " 30 000
9. Dle seznamu FD nejlepším strážníkům MP-OŘ P-6 za 2011 30 000
10. Asociace pro mezinár.otázky, Praha 1 FP na účast 17 stud.P-6 na Praž.student.samitu 10 500
11. Městská knihovna - pob.Dejvice FP na provoz 300 000
12. SDH Lysolaje FP na opr.a dopl.poškozené výstroje a výzbroje 25 000
13. SDH Suchdol FP                                -"- 25 000
14. Ondřej Rabiňák, FD za mimoř.čin - záchrana života 5 000
15. Dle seznamu FD deregulované nájemné za IV.Q.11 13 260
16. Dle seznamu FD deregulované nájemné za I.Q.12 198 314
17. CPA s.r.o. /Jesle na Ruby/ FP pí.E.Borutové na úhr.pobytu dcery v soukr.j. 15 000
18. Dle seznamu FD v r. 2012 608 000
19. Dle seznamu FD za mimoř.čin - zadrž.pachatelů-PČR OŘ P1 15 000
20. Dle seznamu FD deregulované nájemné za I.Q.12 40 347
21. Dle seznamu FD nejlepším policistům PČR-OŘ P-1 za 2012 15 000
22. Dle seznamu FD za mimoř.čin - zadrž.pachatelů-PČR OŘ P1 15 000
23. Pelleova vila, o.p.s. FP na činnost 1 500 000
24. Dle seznamu FD "Vynikající učitel 2012" 100 000
25. Dle seznamu FD deregulované nájemné za II.Q.12 228 063
26. Dle seznamu FD deregulované nájemné za II.Q.12 16 505
27. o.s. Senior fitnes, P-5 FP na mzdové prostředky 35 000
28. Marta Sandtnerová, P-6 památk.grant na úpr.sklep.prostr.Suchardovy vily 150 000
29. B.V.com s.r.o.-předškolní zařízení FP úhr.pobytu dítěte v soukr.jeslích 9 000
30. Dle seznamu FD za mimoř.čin - zadrž.pachatelů-PČR OŘ P1 15 000
31. Dle seznamu FD drogy za rok 2012 250 000
32. Dle seznamu FD deregulované nájemné za III.Q.12 205 434
33. Dagmar Rýdlová FP zaj.3.žákov.konf.erence"Jazyky bez bariér" 4 000
34. Dle seznamu FD za mimoř.čin - zadrž.pachatelů-PČR OŘ P1 15 000
35. Dle seznamu FD občanům 2012/6-11 598 000
36. Dle seznamu FD deregulované nájemné za III.Q.12 26 708
37. Dle seznamu FD za mimoř.čin - zadrž.pachatelů-PČR OŘ P1 40 000
38. Dle seznamu FD za mimoř.čin strážníkům MP-OŘ P-6 za 2012 15 000
 c e l k e m     8 638 213
       
      GRANTY – zájmové aktivity              
  1. Volný čas   551 000
1. 49.pionýr.skupina Kočovníci Obn.vybav.pro dětské stanové tábory 10 000
2. Centrum volného času Bilbo Pravidel.záj.,vzděl.a klubová činnost 30 000
3. Dejvická píšťalka Píšťalka aneb prv.kroky do skut.sv.hudby 15 000
4. Dům dětí a mládeže HMP Malé světy 15 000
5. Gymnázium Jana Keplera Symposium 2012 25 000
6. Junák-svaz skautů a skautek Bílý los Kultura a sport v čin.stř.Bílý los 15 000
7. Junák-svaz skautů a skautek Vočko Vozík pro podporu vodácké činnosti 20 000
8. Klub přátel pěv.souboru Sedmihlásek Výjezdní víkendové akce souboru 20 000
9. Luděk Jiřík St.Divadla Minaret-dramat.kurzy na P-6 15 000
10. MŠ Bubeníčkova Pražská olympiáda mateřských škol 20 000
11. MŠ Na Dlouhém lnu Jarní a podzimní dílny 3 000
12. MŠ Jílkova Zahradní slavnost ke Dni dětí 15 000
13. Mateřské centrum Máta "Vítáme Vás,pohrajte si u nás"  20 000
14. Na dlani Letní integrovaný tábor Buková 2012 30 000
15. OS Hanspaulka 4.hanspaul. slavnosti ke Dni sv.Václava 20 000
16. OS Hanspaulka Den dětí na Babě 25 000
17. Richterová Ida Každá malá slečna chce být baletkou 20 000
18. Římskokatol.farnost u kostela sv.Matěje Matěj 20 000
19. SDM Sedlec SPMP Celoživotní vzdělávání 10 000
20. SDM Sedlec SPMP Rukodílná dílna 15 000
21. Společný den Volnočas.týmy Společ.dne na Petřinách 20 000
22. Studio Paleta Země baroko 10 000
23. Taneční skupina Primavera Tanec s Primaverou 10 000
24. Vašáková Jarmila Taneční soubor Caramelka 25 000
25. Vávrová Barbora Svatovít.dílna-tvůrčí prost.pro každého 20 000
26. Vojáček Michal Dejvická slowpitchová liga 10 000
27. Walden - LLM Akce ve volném čase 10 000
28. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek MDZ-Zvířata domáci a jejich mláďata 6 000
29. ZŠ a MŠ Bílá Soboty za školou 10 000
30. ZŠ Marjánka Divadlo jazyků 15 000
31. Domov sv.Rodiny Podpor.činnosti v terapeut.dílnách 22 000
32. Občanská inspirace Centrum inspir.a tvořivosti 2010-13 30 000
  2. Tělovýchova a sport   633 700
33. Auto klub Markéta při PSK Olymp Pha Stop motocykl.závodům v ul.Prahy 6 15 000
34. Bicycle Help Bicycle Help 2012 30 000
35. Česká federace Freestyle Disku Mistrovství ČR ve Freestyla Frisbee 8 000
36. Černá Katarína Petřínský pohár 25 000
37. Kašpar Josef Břevnovských 10 a 5 km-10.ročník 7 000
38. Klašková Kateřina Výchova P.Klašky-lyžař.orientač.běh 10 000
39. Kontakt bB-O.S. Nejst.plav. závod vozíčkářů-XXI.Strahov Cup 40 000
40. Ladronka s.r.o. Zahájení bruslařské sezony 6 000
41. Ladronka s.r.o. Bwling a gourmet dětem 20 000
42. Mateřská škola Libocká Běh babím létem - 8.ročník 12 200
43. O.S. Atletika vozíčkářů 4.kolo Českého poháru v atletice vozíčkářů 25 000
44. Přátelé domova Rekondiční turistický pobyt Holany 2012 30 000
45. SDM Sedlec SPMP Turistika 15 000
46. SK Střešovice 1911 Střeš.fotbal začíná druhou stovkou 40 000
47. Společný den Tělocvična jako místo přátelské rodině 10 000
48. Unie armádních sportovních klubů Dukla Minicup - X.ročník fotbalového turnaje 7 000
49. TJ Dukla Praha Sportuj s Duklou 20 000
50. TJ Dukla Praha Memoriál gen.Jar. Hradila v rapid šachu 5 000
51. TJ Dukla Praha Předškolní atletická přípravka 5 000
52. TJ Sokol Praha - Hanspaulka Zaj.externí profesionál.cvičitelské základny 10 000
53. TJ Tatran Střešovice Všesportovní příprava Téčko-volný čas dětí 20 000
54. TJ Tatran Střešovice Využ.volného času dívek 8-15 let 30 000
55. VSK FTVS Praha Atletická přípravka 15 000
56. VSK FTVS Praha Lezecká odpoledne pro děti a mládež P-6 10 000
57. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Sportujeme všichni 2 15 000
58. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Olympiáda 7 500
59. ZŠ Petřiny - sever Lezení za školou 10 000
60. Spolek Neumětel Mezinár.silniční cyklistický závod 15 000
61. AV MOTO SPORT o.s. Štít Strahova 2012 15 000
62. BALIC s.r.o. Závody dětí na kole, aneb kolečkový den 6 000
63. Bowling Dejvice s.r.o. Podpor.činnosti mládežnického Bowling.klubu 15 000
64. Česká asociace univerzitního sportu 5.FISU Univer.mistrovství světa ve florbalu  10 000
65. Klub českých turistů Praha  Prahou turistickou - Po stopách Fr. Josefa I. Břevnovem 5 000
66. Oddíl OB Kotlářka Celoroční sportovní činnost OB Kotlářka 30 000
67. OS Kotlářka Praha, Areál Markéta s.r.o. Mládež P6 se učí T ball-hřiště na Markétě 15 000
68. SK Aritma Praha, o.s. Podp.soust.činnosti seniorů a předškol.dětí 4 000
69. SK Aritma Praha, o.s. Tenis.turnaj mladší žáci a mladší žákyně 8 000
70. SK Aritma Praha, o.s. Šárecký běh - 26. ročník 8 000
71. SK handicapovaných cyklistů Praha Podpora sportovních aktivit handicap.cyklistů 20 000
72. TJ Dukla Praha Mezinár.mistrovství ČR v moderním pětiboji 15 000
73. TJ Dukla Praha Náhradní prostory pro plavecký trénink 20 000
  3. Třetí věk   140 500
74. Ateliér Kaštan, o.s. Projekt pravidel.výtvar.dílen pro seniory 15 000
75. Balic s.r.o. Kurzy první pomoci pro seniory 8 000
76. Centrum volného času Bilbo Aktivní klub seniorů 30 000
77. Cerhanová Dana Seniorské čtvrtky 10 000
78. ČSBS, OV Praha 6 Historické události našich dějin-20.století 13 000
79. Martínková Eva ZO svaz důchodců Břevnov Zájezdy po Čechách 8 000
80. Mateřská škola Libocká Dílny pro seniory - Velikonoce 3 500
81. Šance žít - Chance Belive Hudba 20.stol. - hedeb.pořady pro seniory 8 000
82. Vávrová Barbora Svatovít.dílna 15 000
83. ZŠ a MŠ Petřiny jih Úterky s počítačem na Petřinách - jih 30 000
  4. Vzdělávací a ediční činnost   76 000
84. Městská knihovna v Praze Dětské čtenářství v pob.MKP v Praze 6 20 000
85. Gymnázium Jana Keplera Hudba jako řeč 2012 20 000
86. Gymnázium Nad Alejí Debatní klub Nad Alejí 10 000
87. KVH Rota Nazdar o.s. Čechoslováci na Vypichu 6 000
88. Orangery s.r.o. Semináře součas.umění pro děti předšk.věku 10 000
89. Unijazz,sdruž.pro podporu kultur.aktivit Přednášky Ing.arch.Z.Lukeše a RNDr.P.Mrázka 10 000
  5. Živá kultura   283 500
90. Centrum volného času Bilbo Autoské hudebně  literární pořady 10 000
91. Čechal Tomáš Hudební nokturno v tramvajovém nebi 14 000
92. Farní sbor českobratr.církve Střešovice Koncerty na kopci 20 000
93. Folklorní sdružení Rosénka Rosénka tančí a zpívá 30 let 15 000
94. Kašpar, o.s. Kašpar v Divoké Šárce 20 000
95. Klub přátel pěv.souboru Sedmihlásek Zajištění činnosti s dětmi a mládeží 15 000
96. Meander - Ing. Ivana Pecháčková Děti, čtěte 10 000
97. Mladá Praha 21.hudeb.festival Mladá Praha-koncert v BK 10 000
98. Musica bellissima o.s. Musica concordans 10 000
99. Neubauerová Martina Pohádková Marjánka 10 000
100. Pěvecké sdružení pražských učitelek PSPU-100 let pěvecké činnosti 10 000
101. Porte, o.s. Fotopříběhy ze staré Prahy 30 000
102. Porte, o.s. Jiří Steinbach - objektivem 30 000
103. Potrvá s.r.o. Jazz v POTRVÁ 29 500
104. SDM Sedlec SPMP SDM Sedlec - divadelní kroužek 10 000
105. Taneční skupina Primavera Taneční vystoupení 5 000
106. Taneční studio Emotion Tracyho Tygr 10 000
107. Vašáková Jarmila Stompmotion 10 000
108. ZŠ a MŠ Bílá Dětský pěvecký a folklorní soubor Bělásek 15 000
  celkem 1.-5.   1 684 700
  Podpora lokálních periodik   100 000
1. Pavel Krchov  časopis Břevnovan 50 000
2. Přerost a Švorc - auto s.r.o. časopis Veleslavín 30 000
3. TJ Sokol Praha - Hanspaulka časopis Hanspaulka 20 000
  celkem   1 784 700
       
      GRANTY – Podpora školství v m.č. Praha 6          Projekt  
       
  1. Projekt otevřený svět   8 754 074
  1.A Zahr.stud.pobyty žáků a stud.   4 372 694
1. ZŠ Pod Marjánkou Friendship with Denmark 2011/12 102 000
2. ZŠ a MŠ Červený vrch Studijní pobyt žáků ve Velké Británii 522 000
3. ZŠ E. Destinnové Výměnný zájezd do Madridu 2012 78 000
4. ZŠ Petřiny - jih ANGLIE - BURY ST. EDMUNDS 2012 264 000
5. ZŠ nám. Svobody 2 Studijní zájezd Skotsko červen 2012 256 200
6. ZŠ nám. Interbrigády To nejkrásnější z Anglie 202 092
7. ZŠ Norbertov Studijní pobyt žáků s výukou německého jazyka 90 000
8. ZŠ Dědina Statford upon Avon aneb do Anglie za Shakespearem 222 000
9. ZŠ Petřiny - sever Výukový zájezd Bath 2012 204 000
10. ZŠ T.G.Masaryka Stud.pobyt ve Skotsku s výukou angl.jazyka 207 720
11. ZŠ Bílá Cesta do tajemného Skotska s návš.Londýna 216 000
12. ZŠ E. Destinnové Londýn s výukou 246 000
13. ZŠ Bílá Studijní pozn.pobyt v jižní Francii s výukou FJ 156 000
14. ZŠ Hanspaulka Když anglicky, tak v Anglii 306 000
15. ZŠ Na Dlouhém lánu Studijní pobyt Velká Británie - Swansea 168 000
16. ZŠ TGM Zahraniční studiní pobyt 12 000
17. ZŠ Marjánka Stud.zájezd do Francie s výuk.FJ 78 000
18. ZŠ Marjánka 6-ti denní zájezd do Vídně s výuk. NJ 96 000
19. ZŠ Pod Marjánkou Talking Heads z Pod Marjánky 2012 306 000
20. ZŠ Pod Marjánkou Stud.pobyt žáků s výuk. NJ 65 296
21. ZŠ J.A. Komenského Stud.pobyt-Deutsch in der Stadt Wien 90 000
22. ZŠ Marjánka Stud.zájezd do V.Británie-Bathu s výuk.AJ 66 000
23. Vaňková,Bek,Brož -3 žáci s trv.pobytem P-6 Stud.zájezd do Bathu  a Cardiffu s výuk.AJ 18 000
24. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Zvýšení provozního příspěvku 1 186
25. ZŠ Dědina S dětmi za dětmi z Paříže a naopak 72 000
26. ZŠ Norbertov Stud.pobyt žáků s výuk. NJ - Vídeň 66 000
27. ZŠ nám. Svobody 2 Sprachworkshop Vídeň 2012 48 000
28. ZŠ E. Destinnové Jižní Anglie s výukou pro žáky 5. tříd 214 200
  2.A  Zahr.stud.pobyty žáků víceletých gymnázií v průběhu školního roku   390 000
1. Gabriela Volfová FD-část.úhr.nák.na zahr.stud.pobyt žákyně GJK 6 000
2. Gymnázium Nad Alejí Jazykový kurz Barnstaple 222 000
3. Gymn. Jana Nerudy, Sára Prostějovská FD-částeč.úhrada zahr.studij.pobytu v Londýně 6 000
4. Gymnázium Jana Keplera Jazykově poznávací kurz ve V.Británii 2012 156 000
  3. A Účast škol v mezinárodní spolupráci   346 050
1. MŠ Sbíhavá Mezinárodní setkání Praha  10 000
2. ZŠ Dědina Z Prahy do Paříže a zpět II. 200 000
3. ZŠ Hanspaulka Jak to bylo a je u Vás? 100 000
4. ZŠ Norbertov Projekt EDISON 10 000
5. MŠ Sbíhavá Vzhůru do světa 3 600
6.  ZŠ Hanspaulka Jak to bylo a je u Vás? II. 22 450
  4. A Aktivity pro rodiče a přátele školy    200 100
1. ZŠ Petřiny - sever Výtvarné dílny pro děti a rodiče 24 300
2. MŠ Na Okraji 50let školky žádný věk,cestujem časem tam 9 000
3. MŠ nám. Interbrigády Dílny dětí s rodiči v MŠ 5 000
4. ZŠ nám. Interbrigády Zahradní slavnost 2012 4 000
5. MŠ Sbíhavá Dospěláci keramičí 4 800
6. MŠ Sbíhavá Keramika pro všechny 12 000
7. MŠ Sbíhavá Dílny s rodiči 10 800
8. ZŠ Hanspaulka Podvečery v lavicích 7 000
9. ZŠ Hanspaulka 80 let ZŠ Hanspaulka 28 000
10. ZŠ Marjánka Podzimní, vánoční a jarní Marjánka 16 000
11. MŠ Libocká Vánoční dílny 2 400
12. MŠ Libocká Už nám bude 60 let 12 000
13. ZŠ Norbertov Adventní odpoledne na Norbertově 7 000
14. ZŠ Norbertov Čarodějnice na Norbertově 7 000
15. MŠ Bílá (ZŠ Bílá) Vyrábíme s mámou tátou 7 000
16. ZŠ nám. Interbrigády Dílny rodičů s dětmi 5 000
17. MŠ Kohoutek (ZŠ Hanspaulka) Pojďte si s námi hrát (letní a podzim.slavnost) 7 000
18. MŠ Bílá (ZŠ Bílá) Vyrábíme s mámou tátou 8 000
19. ZŠ nám. Svobody 2 Otevřená škola-rozvoj aktiv.spol.rodičů a př.škol 12 000
20. MŠ Jílkova Společně relaxujeme a tvoříme 7 000
21. MŠ Na Dlouhém lánu Jarní a podzimní dílny 4 800
  5. A Podpora preventivních programů škol   192 000
1. ZŠ a MŠ Bílá Adaptační pobyt žáků 6. ročníků 16 000
2. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Zážitkový kurz šesťáky 16 000
3. ZŠ Vokovice Sportovně zážitkový pobyt 14 000
4. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Zážitkové kurzy SES 16 000
5. Gymnázium Nad Alejí Šance 2012 24 000
6. ZŠ Pod Marjánkou Zážitková Odyssea 2012 20 000
7. ZŠ a MŠ Červený vrch Rozvojové pobyty 20 000
8. ZŠ a MŠ Petřiny - jih Adaptační kurz pro 6. třídy 16 000
9. Gymnázium Jana Keplera GO-kurzy prožitkové pedagogiky na GJK 8 000
10. ZŠ Vokovice Poznávací pobyt 14 000
11. ZŠ E. Destinnové Prožitkové kurzy 6. tříd 20 000
12. ZŠ Na Dlouhém lánu Zážitkový kurz 6. třída 8 000
  1.B Stud.pobyty žáků v let.jazyk.táborech na území ČR a v zahr.   307 530
1. ZŠ Na Dlouhém lánu Jazyk.tábor s intenzivní výukou angličtiny 92 970
2. ZŠ Hanspaulka Letní tábor s angličtinou 156 240
3. ZŠ Hanspaulka Příměstský tábor s angličtinou 58 320
  4. B Zájmové aktivity pro dědi a mládež   67 900
1. MŠ Sbíhavá Sportujeme ve Sbíhavce 2 900
2. ZŠ nám. Interbrigády Víkendová výtvarně umělecké dílna 4 000
3. ZŠ nám. Interbrigády Mimiolympiáda dětí z MŠ 3 800
4. ZŠ Hanspaulka Čteme a rozumíme 14 000
5. ZŠ Marjánka Flétnový a pěvecký sbor ZŠ Marjánka 6 000
6. MŠ Meziškolská 5.břevnovské sport.hry MŠ 2012 10 000
7. ZŠ Červený vrch Jak to bylo pohádko 5 000
8. ZŠ Norbertov Outdoorová aktivita pro žáky 3 500
9. MŠ Meziškolská 5.břevnovské sport.hry MŠ 2012 4 200
10. ZŠ Bílá Pěvecký soubor Bělásek 10 500
11. MŠ Jílkova Po stopách bratří Čapků 4 000
  1.C Vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků   1 308 000
1. ZŠ Dědina Rodilý mluvčí na Dědině 4 24 000
2. ZŠ a MŠ Bílá Vytváření podmínek pro zahr.učitele cizí.jazyků 288 000
3. ZŠ a MŠ Červený vrch Konverzace s rodilým mluvčím 204 000
4. ZŠ Norbertov Rodilý mluvčí na Norbertově 60 000
5. ZŠ Na Dlouhém lánu Konverzace v AJ 48 000
6. ZŠ Pod Marjánkou Proj.na vytv.podm.pro zahr.učitele cizích jazyků 264 000
7. ZŠ Pod Marjánkou Proj.na vytv.podm.pro zahr.učitele cizích jazyků 204 000
8. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Rodilý mluvčí na ZŠ nám.Svobody 2 216 000
  4. C Programy pro seniory   102 900
1. ZŠ¨Marjánka Programy pro seniory 14 000
2. ZŠ nám. Interbrigády PC konzultace pro seniory 4 500
3. ZŠ Hanspaulka Poučit se můžeme v každém věku 12 000
4. ZŠ nám. Interbrigády Angličtina pro začátečníky 3 600
5. ZŠ Petřiny - jih Chci dobře upravovat obrázky…kurz pro pokr. 9 000
6. ZŠ Petřiny - jih Chci dobře upravovat obrázky…"  9 000
7. ZŠ Petřiny - jih Chci se naučit upr.obrázky…základní kurz 9 000
8. ZŠ Petřiny - jih Naučím se pracovat s počítačem 9 000
9. ZŠ Červený vrch Internet nám otevírá svět 9 600
10. ZŠ Norbertov Počítače pro seniory 4 000
11. ZŠ nám. Svobody 2 Vzdělávání seniorů v obl.inf.a komunik.technol. 2 880
12. ZŠ Norbertov Výtvarné semináře pro seniory 16 320
  1. D Výuka v cizích jazycích v ZŠ   324 000
1. ZŠ Marjánka Dramatická výchova v AJ 120 000
2. ZŠ Marjánka Dramatická výchova v NJ 24 000
3. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ - informatika 24 000
4. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ - prac.čin. Vaření 12 000
5. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ - občanská nauka 24 000
6. ZŠ a MŠ Bílá Výuka předmětů v AJ - sportovní hry 24 000
7. ZŠ a MŠ Červený vrch Matematika v AJ 24 000
8. ZŠ Marjánka Dramatická výchova ve FJ 24 000
9. ZŠ Marjánka Výchova ke zdraví v AJ 48 000
   1. E Podpora podm.pro učitele ciz.jazyků v MŠ   408 900
1. MŠ Kohoutek Angličtina v MŠ Kohoutek 43 200
2. MŠ Sbíhavá Anglický den ve Sbíhavce 2 55 000
3. MŠ Pod N.Lesem a MŠ Červený vrch Let´s play English 25 500
4. MŠ Čínská Objevujeme svět kolem nás 184 800
5. MŠ Bubeníčkova Projekt výuky AJ v MŠ Bubeníčkova 57 600
6. MŠ Jílkova Chceme mluvit anglicky 42 800
  1. F Rozšiř.vzděl.žáků ZŠ zřizovaných MČ P6 prostřednictvím cizích jazyků   200 000
1. ZŠ Hanspaulka Domluvíme se a rozumíme lépe! 100 000
2. ZŠ E. Destinnové Podpora výuky cizích jazyků 100 000
  1.G Zahr.stud.pob.žáků-výuka dalšího cizího jazyka v průb.aktual.školního roku   534 000
1. ZŠ Bílá Stud.poz.pobyt v již.Francii s výukou FJ 132 000
2. ZŠ Petřiny - jih Německo - Berlín 126 000
3. ZŠ Hanspaulka Berlínský medvěd 144 000
4. ZŠ Marjánka Deutsch in der Stadt-zájezd s výukou NJ 132 000
  celkem   8 754 074
       
      Granty - zdravotní a sociální oblast   Projekt  
1. ARPZPD v ČR Kub Hornomlýnská osobní asistence 10 000
2. Centrum soc.služeb Nebušice pobytové odlehčovací služby DPS 100 000
3. Dílna Eliáš obchod 20 000
4. Dílna Eliáš keramická dílna 30 000
5. Domov sv. Karla Boromejského denní stacionář 70 000
6. Domov sv. Rodiny ústavní péče osob s mentál.a kombin.postiž. 400 000
7. Dům tří přání,o.s.-Azyl.dům P.Pittra pro děti azylový dům 40 000
8. Fokus Praha Galerie Artamira 10 000
9. Hewer, o.s. osobní asistence 80 000
10. Hospicové o.s. Cesta domů domácí hospic 70 000
11. K srdci klíč azylový dům pro muže 70 000
12. Pobyt.rehab.a rekvalif.stř.pro nevidomé centrum pomoci zrakově postiženým-Dědina 50 000
13. Pražská org.vozíčkářů sportovní setkání vozíčkářů Hvězda 50 000
14. Speciální domov mládeže Sedlec denní stacionář 130 000
15. Speciální domov mládeže Sedlec chráněné bydlení 40 000
16. Dílna Eliáš keramická dílna 75 000
17. Fosa sociální rehabilitace 60 000
18. Martin o.s. osobní asistence 45 000
19. TŘI o.s. hospic 150 000
20. o.s. 3 P (Podpora Pomoc Pomůcky) poř.auta vyb.zař.pro převoz osob na inv.vozíku 160 000
  celkem   1 660 000
       
       
       
      GRANTY – ekologie      
    Projekt  
1. Jarmila Koutníková Péče o veřejné prostranství 3 000
2. ZŠ a MŠ J.A.Komenského Rozvoj environmentální výchovy 17 000
3. Univearzitní MŠ Lvíčata Co rozsvěcí žárovku 10 000
4. Anna Vondrušková Úprava vnitrobloku Rooseveltova 47 45 000
5. Mladí sociální demokraté Den Země na Praze 6 5 000
6. Fakultní MŠ se spec. péčí Arabská Zahradní políčko 34 000
7. Gymnázium Nad Alejí Výuková zahrada 40 000
8. ZŠ a MŠ Bílá Zelená učebna v Bílé 33 000
9. ZŠ a MŠ Petřiny Jih Školní zahrada 60 000
10. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Učíme se nejen ve školních lavicích 38 000
11. ZŠ Marjánka Projekt EVVO a výuky v plenéru v areálu ZŠ 15 000
  celkem   300 000
       
      GRANTY – primární protidrogové prevence "Zdravá Šestka 2012"      
    Projekt  
  Preventivní programy škol   143 000
1. Gymnázium, Arabská 14 Krok za krokem školou i životem 7 000
2. Gymnázium Jana Keplera Prevence rizikového chování studentů GJK 11 000
3. Gymnázium Nad Alejí Protidrogová prevence 2012 4 000
4. Gymnázium Nad Alejí E - BEZPEČÍ 2012 8 000
5. ZŠ a MŠ Bílá Vzdělávání pedagogického sboru v prevenci 10 000
6. ZŠ Norbertov Zdraví a život bez drog 5 000
7. ZŠ a MŠ Červený Vrch Týmová sborovna 10 000
8. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PLAY 9 000
9. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek SES PLAY 2012 14 000
10. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 Vzdělaní pedagogové na zdravé škole 10 000
11. ZŠ Pod Marjánkou Droga zvaná zdraví aneb Pod M. bez marjánky 15 000
12. ZŠ Dědina Podpora prevent.programů škol/Škola rodičům 6 000
13. ZŠ Dědina Podpor.prevent.progr./Týmová sborovna 10 000
14. ZŠ Emy Destinnové Kyberšikana a osobní bezpečí 8 000
15. ZŠ Emy Destinnové Smím prosit?- S alkoholem netančím 7 000
16. ZŠ Petřiny - sever Školní poradenské pracoviště 9 000
  Rozvojové pobyty škol   157 000
1. Gymnázium, Arabská 14 Adaptační kurz "Seznamme se" 12 000
2. Gymnázium Nad Aleji Šance 2012 12 000
3. Obchodní akademie, Krupkovo náměstí Adaptační kurzy 2012 - OA Praha 6  12 000
4. VOŠPS,SOŠP a Gymnázium, Evropská Adaptační kurz 15 000
5. Anglo-německá Obch.akadem., Bělohorská Adaptační kurz ANOA 2012 8 000
6. Gymnázium Jana Keplera GO -kurzy prožitkové pedagogiky na GJK 14 000
7. ZŠ a MŠ Červený vrch Rozvojové pobyty 10 000
8. ZŠ Dědina Zážitkový kurz žáků 6. ročníku 7 000
9. ZŠ Emy Destinnové Prožitkové kurzy 6. tříd 10 000
10. ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Zážitkové kurzy SES  8 000
11. ZŠ a MŠ T.G.Masaryka v Ruzyni Rozvojový pobyt 6. ročníku - "START" 5 000
12. ZŠ Petřiny - sever Zážitkový kurz žáků 6. A, 6. B 7 000
13. ZŠ Pod Marjánkou Zážitková Odyssea 2012 10 000
14. ZŠ a MŠ Bílá Adaptační pobyt žáků 6. ročníků 7 000
15. ZŠ Norbertov Seznamovací kurz pro 6. třídu 6 000
16. ZŠ Vokovice Sportovně zážitkový pobyt 7 000
17. ZŠ Vokovice Poznávací pobyt 7 000
  Preventivní aktivity v komunitě   200 000
1. Lata-Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne 8 000
2. Centrum metadonové substituce Praha DROP IN 16 000
3. Prev-Centrum Nízkoprahové služby 176 000
  celkem   500 000
       
     GRANTY - Na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na Praze 6 pro rok 2012      
       
1. SK Aritma Praha, o.s.   198 800
2. SK Střešovice 1911   127 200
3. SK Dansport Praha   112 000
4. SK Kotlářka   222 300
5. OS Kotlářka Praha (provozovna)   18 600
6. HC Hvězda Praha   54 800
7. FK Dukla Praha, o.s.   64 000
8. TJ Dukla Praha, o.s.   142 300
9. TJ Tatran Střešovice   342 700
10. TJ Sokol Liboc, o.s.   171 800
11. TJ Sokol Praha - Dejvice I   383 200
12. TJ Sokol Praha - Hanspaulka   222 300
13. TJ Ruzyně   71 600
14. TJ Sokol Břevnov - Hradčany   60 700
15. TJ Slavoj Břevnov   27 000
16. TJ Petřiny   18 600
17. TJ Sokol Bílá Hora   42 200
18. TJ Ústřední vojenská nemocnice   105 300
19. VSK FTVS Praha 6   50 600
20. Beachclub Strahov, o.s.   35 400
21. Tenisový klub Hanspaulka   27 000
22. SK Aritma Praha, o.s.   590 000
23. SK Střešovice 1911   377 500
24. SK Dansport Praha   332 500
25. SK Kotlářka   660 000
26. OS Kotlářka Praha (provozovna)   55 000
27. HC Hvězda Praha   162 500
28. FK Dukla Praha, o.s.   190 000
29. TJ Dukla Praha, o.s.   422 500
30. TJ Tatran Střešovice   1 017 500
31. TJ Sokol Liboc, o.s.   510 000
32. TJ Sokol Praha - Dejvice I   1 137 500
33. TJ Sokol Praha - Hanspaulka   660 000
34. TJ Ruzyně   212 500
35. TJ Sokol Břevnov - Hradčany   180 000
36. TJ Slavoj Břevnov   80 000
37. TJ Petřiny   55 000
38. TJ Sokol Bílá Hora   125 000
39. TJ Ústřední vojenská nemocnice   312 500
40. VSK FTVS Praha 6   150 000
41. Beachclub Strahov, o.s.   105 000
42. Tenisový klub Hanspaulka   80 000
43. SK Kontakt Praha   20 000
44. Kontakt bB o.s.rehab.a sport bez barier   10 000
45. Red Hill Angels-dívčí lakros.tým-ZŠ Č.Vrch   15 000
46. SK Lajdáček   14 214
celkem     9 972 614
       
Rok 2012 celkem     31 609 601


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_granty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz