Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Výdaje za rok 2012 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2012

 

Sumář celkových výdajů:

   Text     SR 2012         UR 2012          Skutečnost k 31.12.2012   k SR  v tis. Kč   %  k UR 
Odd.
 
 
             
01 Rozvoj obce 2 115,00 3 718,00 3 475,57          164,33            93,48   
02 Městská infrastruktura 138 383,00 139 892,50 134 135,87            96,93            95,88   
03 Doprava 54 089,00 50 140,20 47 782,65            88,34            95,30   
04 Školství 161 042,00  187 821,30 179 402,75          111,40            95,52   
05 Zdravotnictví a sociální oblast 71 661,00 41 788,20 38 577,44            53,83            92,32   
06 Kultura a sport 23 295,00 33 657,10 31 136,55          133,66            92,51   
07 Bezpečnost 4 155,00  4 007,00 1 894,83            45,60            47,29   
08 Hospodářství 29 236,00 30 527,90 29 238,84          100,01            95,78   
09 Vnitřní správa 222 611,00 235 152,40  210 951,64            94,76            89,71   
10 Pokladní správa 32 410,00  28 433,20 4 776,70            14,74            16,80   
  CELKEM 738 997,00 755 137,80 681 372,84            92,20            90,23   

Sumář běžných výdajů:

   Text     SR 2012                      UR 2012                    Skutečnost k 31.12.2012   k SR  v tis. Kč   %  k UR 
Odd.
 
 
             
 01   Rozvoj obce            2 115,00              1 718,00              1 475,57            69,77            85,89   
 02   Městská infrastruktura        132 383,00          134 795,50          129 412,28            97,76            96,01   
03 Doprava         54 089,00            49 730,20            47 381,74            87,60            95,28   
04 Školství       126 582,00          154 444,30          151 649,73          119,80            98,19   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         41 161,00            40 335,00            37 278,57            90,57            92,42   
06 Kultura a sport         21 985,00            32 418,50            29 921,70          136,10            92,30   
07 Bezpečnost           4 155,00              4 007,00              1 894,83            45,60            47,29   
08 Hospodářství           1 536,00              4 558,00              4 208,94          274,02            92,34   
09 Vnitřní správa       219 831,00          232 132,40          208 158,37            94,69            89,67   
10 Pokladní správa         32 410,00            28 433,20              4 776,70            14,74            16,80   
  CELKEM       636 247,00          682 572,10          616 158,43            96,84            90,27   

Sumář kapitálových výdajů:

   Text     SR 2012                     UR 2012                    Skutečnost k 31.12.2012   k SR  v tis. Kč   %  k UR 
Odd.
 
 
             
01 Rozvoj obce                     -                2 000,00              2 000,00                 -            100,00   
02 Městská infrastruktura           6 000,00              5 097,00              4 723,59            78,73            92,67   
03 Doprava                     -                   410,00                 400,91                 -              97,78   
04 Školství         34 460,00            33 377,00            27 753,02            80,54            83,15   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         30 500,00              1 453,20              1 298,87              4,26            89,38   
06 Kultura a sport           1 310,00              1 238,60              1 214,85            92,74            98,08   
08 Hospodářství         27 700,00            25 969,90            25 029,90            90,36            96,38   
09 Vnitřní správa           2 780,00              3 020,00              2 793,27          100,48            92,49   
  CELKEM       102 750,00            72 565,70            65 214,41            63,47            89,87   

 

 

01 – Rozvoj obce

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

 2 115,00   

1 718,00   

 1 475,57   

        69,77   

85,89

 

Celkem

 2 115,00   

1 718,00   

 1 475,57   

        69,77   

85,89

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

                    -     

2 000,00   

2 000,00   

             -     

100,00

 

Celkem

                    -     

 2 000,00   

2 000,00   

             -     

100,00

 

01 - Úhrn

          2 115,00   

          3 718,00   

          3 475,57   

      164,33   

93,48

 

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů 1.718,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.475,57 tis. Kč, tj. na 85,89 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 965,80 tis. Kč byly čerpány na zpracování studií, odborných posudků a dokumentací (variantní studie na Usedlost Šatovka ve výši 274,00 tis. Kč, ověřovací studie na Regeneraci oblasti barokního opevnění severně od Pražského hradu celkem ve výši 235,14 tis. Kč, úpravy okolí nádraží Bubeneč ve výši 115,26 tis. Kč, návrh řešení Parku Liberátorů, Parku Evropy, Aleje zamilovaných a předpolí Písecké brány celkem ve výši 233,40 tis. Kč, studie pomníku A. S. Puškina a Pomníku letcům celkem ve výši 60,00 tis. Kč a průzkum objektu Stará teplárna Veleslavín ve výši 48,00 tis. Kč). Částka ve výši 436,72 tis. Kč byla použita na nákup reprografických, fotografických a tiskařských služeb, na přípravu rešerší a na vypracování podkladů pro „Podání návrhu změny územního plánu“ Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6. Částka 40,00 tis. Kč byla použita na odměny pro "Expertní tým Metro A". Výdaje ve výši 30,00 tis. Kč byly použity na užití grafického loga MČ Praha 6, logo bylo vypáleno na lavičky osazené v zahradách Břevnovského kláštera. Finanční prostředky ve výši 3,05 tis. Kč byly určeny na úhradu pojištění nedokončených investic. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů 2.000,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. na 100%, a to na vypracování předprojektové a projektové přípravy řešení křižovatky „Zelená Malovanka“ ve variantě „Labyrint“. 

 

02 – Městská infrastruktura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

             100,00   

             170,00   

             167,74   

      167,74   

98,67

22

Doprava

16 000,00  

17 600,00  

14 765,08  

        92,28   

83,89

37

Ochrana životního prostředí

116 283,00

117 025,50

114 479,46  

        98,45   

97,82

 

Celkem

132 383,00  

134 795,50  

129 412,28  

        97,76   

96,01

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

6 000,00   

5 097,00   

 4 723,59   

        78,73   

92,67

 

Celkem

6 000,00   

5 097,00   

 4 723,59   

        78,73   

92,67

 

02 - Úhrn

138 383,00   

139 892,50   

134 135,87   

        96,93   

95,88

 

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 170,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 167,74 tis. Kč, což je 98,67 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši  94,54 tis. Kč byly čerpány na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v  rámci kastračního  programu. Odchyty toulavých koček včetně kastrací, byly provedeny občanským sdružením Šanta kočičí. Částka 49,20 tis. Kč zahrnovala výdaje na odchyt holubů do živolovných klecí. Výroba klece a následný odchyt divokého prasete zahrnovaly výdaje v částce 24 tis. Kč.

 

Odd.  22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17.600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 14.765,08 tis. Kč, což je 83,89 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou dle novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění p.p., určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. U nákupu služeb byly výdaje v celkové  výši 5.222,47 tis. Kč a obsahovaly strojový  úklid drobnou mechanizací 4.971,17 tis. Kč, rozvoz posypového materiálu včetně jeho úklidu ve výši 215,30
tis. Kč a  pronájem kovového uzamykatelného kontejneru na zimní pracovní nářadí ve výši 36
tis. Kč. Ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce a mimo pracovní poměr -  zahrnovaly výdaje ve výši 9.244,57 tis. Kč. Dále se jednalo o výdaje na nákup a dodání PVC nádob na posypový materiál ve výši 99,36 tis. Kč a na nákup pracovního materiálu ve výši 99,45 tis. Kč. Částka 99,23 tis. Kč zahrnovala výdaje na nákup pracovních oděvů.

 

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.583,20 tis. Kč byl čerpán ve výši  9.579,48 tis. Kč, což je 99,96 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity zejména na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 7.580,76 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním a podzimním úklidem komunikací, včetně odvozu a likvidace odpadu ve výši 1.998,72 tis. Kč.

 

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.197,23 tis. Kč, což je 99,77 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

 

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 86,38 tis. Kč byl  čerpán v plné výši. Finanční prostředky tohoto oddílu zahrnují výdaje na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

 

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 105.982,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 103.444,21
 tis. Kč, což je 97,60 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 89.397,07 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k úhradě nákladů určených na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě rámcových smluv (58.381,63 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů včetně úprav keřových porostů (4.169,69 tis. Kč), na zálivku (2.299,85 tis. Kč), na výsadbu nových stromů
a keřů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny (1.041,47 tis. Kč), na pletí záhonů (600
tis. Kč), na chemické ošetření chodníků (600 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (13.907,60 tis. Kč), na odstranění graffiti na nemovitostech, herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (6.894,85 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích včetně likvidace nefunkčních pískovišť (328,04 tis. Kč), na montáž a demontáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení (225,54 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek - samolepek,  výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (40,42 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka a Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (196,08 tis. Kč), provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (129,05 tis. Kč) a na ostatní zahradnické práce (295,19 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly zpracování a aktualizace pasportů zeleně, zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů
a projektových prací na úpravu parků Velvarská a Nad Komornickou (272,24 tis. Kč), výroby skleněné koule do pítka v parku Perníkářka (3,60 tis. Kč) a zpracování zadávací projektové dokumentace na úpravu ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny (11,82 tis. Kč).

Zbývající běžné výdaje v celkové výši 14.047,14 tis. Kč pak byly čerpány především na opravy poškozených parkových cest a chodníků dle rámcové smlouvy (7.770,42 tis. Kč),  na další různé opravy parkového a herního mobiliáře (1.515,65 tis. Kč), na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni (440,20 tis. Kč), na úpravy a rekultivace ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny (2.393,45 tis. Kč), na opravu sportoviště Lotyšská (472,52 tis. Kč)  a na rekultivace trávníků (45,77 tis. Kč).  Nákup materiálu zahrnovalo čerpání finančních prostředků na pořízení
a zabudování nových parkových laviček do ploch veřejné zeleně a na jiná veřejná prostranství (417,18 tis. Kč), nákup a zabudování nových herních prvků na vybraná dětská hřiště (112,77
tis. Kč) a  pořízení odpadkových košů v rámci rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka
(32,55 tis. Kč).

Dále bylo čerpáno z různých položek na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba
a v parku Královka,  na pítka včetně vodních prvků na sídlišti Dědina, na využití kolektoru Ruzyně (614,73 tis. Kč), na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova x Kafkova, dále v ul. Ciolkovského a na úhradu nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků v uvedených parcích  (190,02 tis. Kč). Částka 41,88 tis. Kč zahrnovala refundaci pojištění hmotného majetku evidovaného odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ za období 1.10. 2011 – 30.06.12.

 

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 5.097 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 4.723,59 tis. Kč, tj. 92,67 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na investiční akci „Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka“, ve kterých bylo zahrnuto  - zpracování projektové dokumentace II. etapy pro výběr zhotovitele, geodetické zaměření řešeného území jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, zpomalovací pruhy v ul. Šárecké, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost a vlastní rekonstrukce (1.835,93 tis. Kč). Dalšími investičními akcemi byly:  „Revitalizace odpočinkové plochy před vstupem na stadion Na Julisce“ – revitalizace, stavební práce, technický dozor stavby (2.804,37 tis. Kč) a „Oplocení dětského hřiště ve vnitrobloku ul. Na Petřinách x Dusíkova“ (83,29 tis. Kč). Akce „Discgolf park“ (UR 250 tis. Kč) nebyla ve sledovaném období realizována z důvodu nevysoutěžení zakázky (přihlášen pouze jeden uchazeč).

 

Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 53 tis. Kč byly čerpány v plné výši. O přidělení grantů v oblasti ekologických aktivit  rozhodla RMČ P-6 usnesením č. 1370/12 dne 25.4.2012. Vzhledem k rozdílnému právnímu charakteru příjemců finančních příspěvků v celkové výši 300 tis. Kč, byla provedena rozpočtová úprava a finanční prostředky byly poukázány na základě uzavřených smluv. Jednalo se o grant na péči o veřejné prostranství v ul. Na Okraji 69, na úpravu vnitrobloku v ul. Rooseveltova 47 a  na projekt „Den Země na Praze 6“ – podpora zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí a zdravého životního stylu. Zbylá částka ve výši 247 tis. Kč byla převedena v rámci rozpočtových úprav na poskytnutí ekologických grantů odboru školství.

 

Odd. 37 § 92 – Ekologická výchova a osvěta

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,16 tis. Kč, což je 99,81 % upraveného rozpočtu. Čerpání finančních prostředků proběhlo v rámci ekologické výchovy a osvěty na projekt  “Den s Junior Ranger ve Hvězdě“ (představení programu Junior Ranger a činnosti strážců národního parku – 98,16 tis. Kč, nákup hasících přístrojů, které byly věnovány pro dovybavení záchranářských aut informační a strážní služby Národního parku Šumava - 21 tis.Kč).

 

03 – Doprava

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

54 089,00

49 730,20

47 381,74 

        87,60   

95,28

 

Celkem

 54 089,00

49 730,20

47 381,74 

        87,60   

95,28

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

                    -     

             410,00   

             400,91   

             -     

97,78

 

Celkem

                    -     

             410,00   

             400,91   

             -     

97,78

 

03 - Úhrn

54 089,00   

50 140,20

47 782,65  

        88,34   

95,30

 

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.111,00 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.972,55 tis. Kč, tj. 63,41 %. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu projektových dokumentací k akcím: „Služby k přípravě k zónám placeného stání“ ve výši 1.047,36 tis. Kč a na „Chodníkový program“ ve výši 495,48 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Na Větrníku (27,90 tis. Kč), Fetrovská (48,00 tis. Kč), Rakovnická a Přílepská (42,00 tis. Kč), ul. Čílova (10,38 tis. Kč), Na Čihadle (14,40 tis. Kč), Šantrochova (36,00 tis. Kč), Charlese de Gaulla a Dr. Z. Wintera (117,60 tis. Kč), Muchova (59,04 tis. Kč), Kanadská (40,56 tis. Kč), Libocká (99,60 tis. Kč).

Částka ve výši 136,80 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy
a zahrnuje například dopravní značení na akce Prahy 6 (Pražská padesátka a Podzimní hrátky v Písecké bráně) a dále na přesun ukazatele rychlosti. Z této částky tvořilo 72 tis. Kč obdrženou účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (z Ministerstva vnitra) na rozvoj infrastruktury obce. Částka 24,19 tis. Kč byla uhrazena za pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci umístění instalovaných radarových značek.

Dále proběhlo čerpání za „konzultační, poradenské a právní služby“ ve výši 114,00 tis. Kč za zpracování I. etapy dokumentace ucelené dopravní koncepce a návrhu priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6,  za „drobný hmotný dlouhodobý majetek“ bylo uhrazeno 114,23 tis. Kč a  jednalo se o litinové, zamezovací a zahrazovací sloupky. V oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 40,49 tis. Kč, byly uhrazeny opravy zamezovacích sloupků na Vítězném náměstí a Dejvické ulici (2,65 tis. Kč), sklopné zábrany na komunikaci náměstí Svobody (4,28 tis. Kč) a ukazatele okamžité rychlosti v ulicích Na Petřinách a Šárecká (33,56 tis. Kč). Za pojištění hmotného majetku odboru dopravy a životního prostředí nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ pokračovala i v roce 2012. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle z tohoto důvodu nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků  pro rok 2012 ve výši 57.862,40 tis. Kč byly do konce roku 2012 pro uvedenou akci převedeny na TSK  v plné výši.  Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Šantrochova včetně prostranství před ZŠ Petřiny – jih (6.632,00 tis. Kč), Hošťálkova v úseku Kozlova – Štefkova (7.900,00 tis. Kč), lokalita Dejvice (ulice Rooseveltova, Bubenečská, Na Zátorce, Antonína Čermáka, Ch. de Gaulla, Šárecká, Pod Beránkou) (2.230,00 tis. Kč), lokalita Břevnov v ulicích Skupova, Pod Marjánkou, Junácká, Vodňanského, Na Větru ( 3.270,00 tis. Kč), lokalita Bubeneč v ulicích Charlese de Gaulla, východní chodník v úseku Na Marně – Maďarská ( 2.000,00 tis. Kč), Fetrovská v úseku Sušická – Na pískách ( 9.000,00 tis. Kč), Charlese de Gaulla v úseku Verdunská – Sukova, I. etapa ulice Dr. Zikmunda Wintra ( 10.000,00 tis. Kč), Ovocná ( 1.800,00 tis. Kč), lokální opravy v lokalitě Ruzyně – okolí Mohyly (2.178,60 tis. Kč), Mařákova v úseku Jaselská – Dejvická
( 6.051,80 tis. Kč), Hošťálkova v úseku Bělohorská – Štefkova ( 6.800,00 tis. Kč).

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 410,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 400,91 tis. Kč, tj. 97,78 %. Finanční prostředky byly použity na dopracování a aktualizaci dokumentace na akci „Rozšíření křižovatky ulic Vokovická a Evropská“ (UR 160,00 tis. Kč) ve výši 158,07 tis. Kč a dále na nákup dopravního sčítače pro automatický sběr dopravních dat a ukazatelů okamžité rychlosti (UR 250 tis. Kč) ve výši 242,84 tis. Kč.

 

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 46.304,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 45.105,59 tis. Kč, tj. 97,41 %. Největší objem finančních prostředků byl určen na úklidové práce dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 45.090,49 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 27.768,91 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 6.984,06 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) pak částka 10.337,52 tis. Kč. Na letní kropení a mlžení komunikací bylo vyčerpáno 15,10 tis. Kč.

 

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 188,40 tis. Kč, tj. 94,20 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování návrhů dopravních řešení rizikových míst na území Prahy 6.

 

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,20 tis. Kč byl určen a čerpán na úhradu členského příspěvku na rok 2012 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně. 

 

04 – Školství

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

126 582,00   

154 408,80

151 614,23  

      119,78   

98,19

32

Vzdělání a věda II.

                    -     

               35,50   

               35,50   

             -     

100,00

 

Celkem

126 582,00   

154 444,30

151 649,73   

      119,80   

98,19

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

34 460,00   

33 377,00

27 753,02    

        80,54   

83,15

 

Celkem

34 460,00   

33 377,00  

27 753,02   

        80,54   

83,15

 

04 - Úhrn

161 042,00   

187 821,30

179 402,75   

      111,40   

95,52

 

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 36.697,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 36.042,05 tis. Kč, tj. 98,21 %. Částka 35.153,22 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 411,71 tis. Kč byly použity na nákup služeb a byly z nich uhrazeny výdaje na měření koncentrace respirabilních vláken (azbestu) v MŠ Meziškolská (31,20 tis. Kč), na zpracování energetického auditu MŠ Na Okraji (18,00 tis. Kč), na podání a akceptaci žádosti o podporu na projekt „Zateplení MŠ Na Okraji“ na Státní fond životního prostředí (108,00 tis. Kč), dále výdaje na předprojektovou a projektovou dokumentaci v rámci oprav elektroinstalace a WC v mateřských školách (243,64 tis. Kč) a na uveřejnění inzerátů na výběrové řízení na ředitele mateřských škol (10,87 tis. Kč). Na studie modulových MŠ byly použity finanční prostředky ve výši 96,60 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 277,20 tis. Kč byly čerpány na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ. Částka 4,96 tis. Kč byla použita na nákup 62 ks knih „Znáte naše svátky?“ a částka 0,66 tis. Kč na úhradu nájemného za zahradu náležící k MČ Juarézova.

Částka 53,70 tis. Kč byla převedena mateřským školám v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit (usnesení ZMČ č. 171/12 ze dne 24.2.2012) na programy Volný čas, Tělovýchova a sport a Třetí věk. Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč byly poskytnuty jako grant Universitní mateřské škole Lvíčata na projekt „Co rozsvěcí žárovku“, příspěvek byl použit na materiální zabezpečení projektu (sestavení elektráren a vyrobení informační tabule). Finanční prostředky ve výši 34,00 tis. Kč byly poskytnuty jako grant Fakultní mateřské škole se speciální péčí Arabská na projekt „Zahradní políčko“, příspěvek byl použit na nákup nářadí a zeleniny.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 6.575,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.041,23
tis. Kč, což činí 91,88 %. Investiční akce „MŠ Meziškolská – PD k obnově“ měla upravený rozpočet ve výši 2.000,00 tis. Kč a výdaje byly čerpány ve výši 1.466,40 tis. Kč a investiční akce „MŠ Na Okraji – navýšení kapacity úpravou bytu na třídu“ měla upravený rozpočet ve výši 2.904,00 tis. Kč a ten byl čerpán ve výši 2.903,83 tis. Kč. Na investiční akci „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“ byl schválen rozpočet ve výši 3.170 tis. Kč, finanční prostředky nebyly v letošním roce čerpány a byly vráceny do rozpočtu, protože bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu – Životní prostředí a investiční akce byla zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2013.  Investiční příspěvky pro MŠ v celkové výši 1.671,00 tis. Kč byly poskytnuty mateřských školám na pořízení velkých hracích prvků, vybavení školních jídelen a na obnovu hřišť.

 

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 110.514,40 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 109.497,08 tis. Kč, což je 99,08 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6, a to v celkové výši 106.242,16 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb byly čerpány v celkové výši 654,00 tis. Kč, z toho částka 234,00 tis. Kč byla použita na projektovou dokumentaci elektroinstalace v ZŠ Petřiny jih, částka 237,78 tis. Kč byla uhrazena za provedení srovnávacích testů SCIO, částka 16,81 tis. Kč za uveřejnění inzerátů na výběrové řízení na ředitele základních škol v MF Dnes a Učitelských novinách, ostatní výdaje zařazené na položku služby se týkaly především kurzů etické výchovy. Z konzultačních služeb byla uhrazena analýza vnitřního kontrolního systému a audit účetní závěrky ZŠ a MS nám. Svobody 2 v celkové výši 140,00 tis. Kč a studie modulového objektu ZŠ Bílá ve výši 35,00 tis. Kč.

V rámci neinvestičních transferů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a z fondů EU byly dvěma školám poskytnuty finanční prostředky ve výši 805,64 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR a na zkvalitnění a modernizaci výuky.

Za pohoštění u akcí „Úspěšný žák“, „Vynikající učitel“ a „Setkání starostů, místostarostů a radních pro oblast školství“ bylo vyčerpáno celkem 44,52 tis. Kč. Z částky 831,46 tis. Kč byla hrazena refundace do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Částka 126,14 tis. Kč byla použita na nákup věcných darů k akci „Úspěšný žák“, „Vynikající učitel“,  dále na nákup dárkových sáčků pro prvňáčky ZŠ a na nákup publikací, které byly věnovány ZŠ. Výdaje 104,00 tis. Kč byly použity na finanční dary učitelům v rámci  akce „Nejlepší učitel“ a dále jako příspěvek na zajištění 3. ročníku žákovské konference pro ZŠ v Praze 6. Částka 76,00 tis. Kč byla převedena základním školám v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit (usnesení ZMČ č. 171/12 ze dne 24.2.2012) na programy Volný čas, Živá kultura a Třetí věk.  Prostředky ve výši  215,50 tis. Kč byly převedeny základním školám v rámci schválených grantů „Zdravá Šestka 2012“ (usnesení ZMČ č. 170/12 ze dne 24.2.2012) na programy Podpora rozvojových pobytů škol a Podpora preventivních programů škol. Na projekt enviromentální výchovy „Naučná stezka III. v projektu EUROŠKOLA“ obdržela ZŠ J.A.Komenského finanční prostředky ve výši 17,00 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1370/12 ze dne 25.4.2012). Finanční prostředky ve výši 93,00 tis. Kč byly převedeny ZŠ Petřiny jih a ZŠ Bílá na vybudování a vybavení přírodních (zelených) učeben, částka 38,00 tis. Kč byla převedena ZŠ Hanspaulka na pořízení altánu v rámci projektu „Učíme se nejen ve školních lavicích“ a částka 15,00 tis. Kč byla převedena ZŠ Marjánka na pořízení 6 ks laviček v rámci projektu „EVVO
a „Výuka v plenéru v areálu školy“.

Výdaje ve výši 41,94 tis. Kč byly použity na pořízení učebních pomůcek a publikací, částka 12,48 tis. Kč byla použita na pořízení 2 roll-up panelů k prezentaci „operaci Antropoid“ a částka 5,24
tis. Kč byla použita na pořízení materiálu pro potřeby škol.

 

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 18.791,00 tis. Kč bylo čerpáno 15.697,13
 tis. Kč, což činí 83,54 % upraveného rozpočtu. Největší investiční akcí byla
„ZŠ J.A.Komenského – vybudování nářaďovny, knihovny a šaten“ (UR 7.840,00 tis. Kč, čerpání ve výši 6.529,40 tis. Kč). Dále bylo do upraveného rozpočtu investičních výdajů základních škol zařazeno dalších pět velkých investičních akcí: „ZŠ Petřiny sever – modernizace sportoviště“ (UR 3.840 tis. K, čerpáno 2.986,87 tis. Kč), „ZŠ Pod Marjánkou – modernizace sportoviště“ (UR 1.200 tis. Kč, čerpáno 985,60 tis. Kč), „ZŠ Červený vrch – modernizace sportoviště“ (UR 1.800 tis. Kč, čerpáno 1.494,97 tis. Kč), „ZŠ Petřiny jih – modernizace sportoviště“ (UR 1.360 tis. Kč, čerpáno 1.026,31 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – modernizace technologie bazénu“ (UR 1.600 tis. Kč, čerpáno 1.523,70 tis. Kč). 

Investiční příspěvky zaslané základním školám ve výši 1.150,28 tis. Kč byly použity na rekonstrukci sportovního areálu ZŠ Pod Marjánkou, na pořízení laviček  na hřiště pro ZŠ Petřiny sever a ZŠ Petřiny jih, na nákup PC boxu pro ZŠ nám. Svobody a na nákup multifunkční pánve do školní jídelny pro ZŠ Petřiny sever.

 

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Finanční příspěvek ve výši 42,00 tis. Kč byl poukázán ZŠ Praktická v rámci schválených grantů „Otevřený svět II“ (usnesení ZMČ č. 219/12 ze dne 22.6.2012) na realizaci projektů „Sportovně zážitkový pobyt“ a „Poznávací pobyt“ ( ZMČ č. 170/2012 ze dne 24.02.2012).

.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 603,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky ve výši 320,00 tis. Kč byly poukázány Gymnáziu Nad Alejí na program „Výchova
a vzdělávání“ (usnesení ZMČ č. 171/12 z 24.2.2012), na rozvojové pobyty (usnesení ZMČ
č. 170/2012 ze dne 24.2.2012),  „Jazykový kurs Barnstaple“ (usnesení ZMČ č. 218/12 ze dne 22.6.2012), na projekt "Výuková zahrada Nad Alejí 1952" (usnesení ZMČ č. 215/12 ze dne 22.6.2012) a na projekt „Šance 2012“ (usnesení ZMČ č. 219/12 ze dne 22.6.2012). Finanční prostředky ve výši 234,00 tis. Kč byly poukázány Gymnáziu Jana Keplera v rámci schválených grantů na programy „Volný čas“ a „Výchova a vzdělávání“ (usnesení ZMČ č. 171/12 z 24.2.2012), na rozvojové pobyty (usnesení ZMČ č. 170/2012 ze dne 24.2.2012), na program „Otevřený svět“ (usnesení ZMČ č. 277/12 ze dne 14.12.2012) a na „Go kurzy prožitkové pedagogiky“ (usnesení ZMČ č. 219/12 ze dne 22.6.2012).

Finanční prostředky ve výši 19,00 tis. Kč byly poukázány Gymnáziu Arabská na rozvojové a preventivní pobyty (usnesení ZMČ č. 170/2012 ze dne 24.2.2012) a  prostředky ve výši 30,00 tis. Kč byly určeny na finanční dary studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území Městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty.

 

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy 

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 93,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 92,86 tis. Kč, což je 99,84% upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 72,86 tis. Kč jsou určeny na spolupráci se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou v rámci uzavřené dohody
 o spolupráci na realizaci soutěže „Zahradnické mládí – řekni to květinou“, která byla schválena usn. RMČ Praha 6 č. 927/2011 ze dne 7.11.2011. Částka ve výši 20,00 tis. Kč byla převedena obchodním akademiím v rámci schválených grantů „Zdravá Šestka 2012“ (usnesení ZMČ
 č. 170/12 ze dne 24.2.2012) na program „Podpora rozvojových pobytů škol“.

 

Odd. 31 § 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Do tohoto oddílu byla na rok 2012 zařazena akce „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“. Upravený rozpočet běžných výdajů 6.429,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.307,24 tis. Kč tj. na 82,55 %. Finanční prostředky ve výši 4.188,38 tis. Kč byly použity na opravy v rámci rekonstrukce a modernizace školní jídelny ZŠ Hanspaulka, částka 1.071,02 tis. Kč byla použita na nákup drobného hmotného majetku a částka 47,84 tis. Kč na nákup materiálu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 8.011,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.014,66 tis. Kč tj. na 75,08 % upraveného rozpočtu. Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 7.500,00 tis. Kč, která nebyla dočerpána v plné výši (nedočepání činí 1.485,34 tis. Kč). Důvodem nedočerpání investiční dotace je skutečnost, že část výdajů byla běžného charakteru. MČ Praha 6 požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání finančních prostředků a současně o změnu účelu těchto nedočerpaných finančních prostředků z akce „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ na akci „MŠ Meziškolská – obnova objektu“.

 

Odd. 31 § 49 – Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč byly poukázány Domu dětí a mládeže v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit (usnesení ZMČ č. 171/12 ze dne 24.2.2012) na program Volný čas.

 

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Částka ve výši 15,00 tis. Kč byla převedena VOŠPS, SOPŠP a Gymnáziu Evropská v rámci schválených grantů „Zdravá Šestka 2012“ (usnesení ZMČ č. 170/12 ze dne 24.2.2012) na program Podpora rozvojových pobytů škol.

 

Odd. 32 § 11 – Činnost vysokých škol

Finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč byly  poukázány Vysokoškolskému sportovnímu klubu Fakulty tělovýchovy a sportu v rámci grantových programů „Tělovýchova a sport“.

 

Odd. 32 § 99– Ostatní záležitosti vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 10,50 tis. Kč byly poukázány na částečnou úhradu nákladů na účast 7 studentů s trvalým pobytem v MČ Praha 6 v 17. ročníku projektu Pražský studentský summit (usnesení RMČ č. 1295/12 ze dne 28.3.2012).

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

34

Tělovýchova

             150,00   

                    -     

                    -     

             -     

             -     

35

Zdravotnictví

13 372,00   

10 535,00   

10 522,46   

        78,69   

        99,88   

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

                    -     

             183,00   

             183,00   

             -     

      100,00   

42

Politika zaměstnanosti

 7 272,00   

7 877,00   

7 567,35   

      104,06   

        96,07   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

 20 367,00   

 21 740,00   

 19 005,76   

        93,32   

        87,42   

 

Celkem

41 161,00   

 40 335,00   

37 278,57   

        90,57   

        92,42   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

42

Politika zaměstnanosti

             700,00   

             586,60   

             586,57   

             -     

        99,99   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

29 800,00   

             866,60   

             712,30   

             -     

        82,19   

 

Celkem

30 500,00   

1 453,20   

1 298,87   

          4,26   

        89,38   

 

05 - Úhrn

 71 661,00   

41 788,20   

38 577,44   

        53,83   

        92,32   

 

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 zařazena částka 1.000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy č. 362/2011/OSV byl finanční příspěvek jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha poskytnut v plné výši. 

 

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. V tomto roce byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení na základě smlouvy č. S1007/2004/OZ a dodatku č. 1 poskytnut příspěvek ve 100 % výši.

 

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, poskytnutý v roce 2012 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 152/11 ze dne 16.12.2011. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S 13/2012/OSV poukázán v plné výši.

 

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut ve 100 % výši, tj. 3.379 tis. Kč.

Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

 

Odd. 35 § 25 - Hospice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na provoz  4 lůžek pro občany Prahy 6 v Hospici Štrasburk o.s. Toto specializované zařízení zajišťuje péči pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Příspěvek byl v souladu s uzavřenou smlouvou č. S12/2012/OSV poskytnut v plné výši začátkem roku, což činí 100% čerpání.

 

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 2.343 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 32 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl v souladu s uzavřenou smlouvou č. S 11/2012/OSV poukázán v plné výši.

 

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.670,00 tis. Kč byl čerpán částkou  2.668,07 tis. Kč, tj. 99,93 % UR. Z toho částka 510,78 tis. Kč byla vynaložena v rámci programu „Zdravá Šestka“, částka 136,23 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů a částka 499,31
tis. Kč na zajištění interaktivních programů pro žáky základních škol. Na včasnou intervenci pro mládež a rodiny bylo proplaceno 20,00 tis. Kč. Na akci „Péče školních psychologů byly vynaloženy prostředky o objemu 560,00 tis. Kč. Zajištění akce „Antifetfest“ si vyžádalo částku 79,81 tis. Kč, akce „Ladronkafest“ částku 500,00 tis. Kč a na zajištění akce „Brány volného času dokořán“ bylo vyčerpáno 112,00 tis. Kč. Na granty – primární prevence rizikového chování byly zaslány finanční příspěvky (dle usnesení RMČ č. 1128/12 ) celkem ve výši 200 tis. Kč (z toho pro Lata-programy pro ohroženou mládež 8,0 tis. Kč, pro Centrum metadonové substituce Praha 16 tis. Kč a pro Prev-Centrum 176 tis. Kč). Na práci s rizikovými dětmi bylo použito 30,00 tis. Kč a na nákup odborných knih a časopisů bylo vynaloženo 19,94 tis. Kč.

 

Odd. 35 § 49 – Ostatní sociální zdravotnická péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 24 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán na
100 % UR. Jednalo se o pilotní projekt MČ Praha 6 „Kompletní vyšetření pohybového aparátu“ školních dětí odbornými pracovníky Lékařského centra pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu, včetně vypracování zprávy pro rodiče dětí a doporučení následné péče.

 

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 19 tis. Kč byly čerpány ve výši 8,99 tis. Kč na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

 

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 183  tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Finanční prostředky byly určeny na dofinancování sociální dávky, která byla pravomocně přiznána před koncem roku 2011 a z časových důvodů již nemohla být vyplacena. Zdrojem byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Usnesením ZMČ č. 543/09 ze dne 18.9.2009 byla odsouhlasena Zřizovací listina Organizační složky MČ Praha 6 s názvem PRO 6. Jedná se o zařízení bez právní subjektivity, jehož činnost je ekonomicky zajištěna v rozpočtu MČ Praha 6 příslušným odvětvovým odborem sociálních věcí. Činnost organizační složky byla zahájena dnem 1.1.2010. V rámci organizační složky je soustředěn výkon obecně prospěšných prací, veřejně prospěšných prací  a veřejné služby.

Pracovníci organizační složky PRO 6 provádí v koordinaci s věcně příslušnými odbory zejména tyto práce: sekání trvale neudržovaných ploch, úklidy, výsběry odpadků, hrabání listí
a další drobné údržbové a opravářské práce (např. opravy laviček, posypy a úklidy chodníků, odvoz bioodpadu) na území MČ Praha 6.

 

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.877,00  tis. Kč byl čerpán ve výši 7.567,35 tis. Kč, což představuje 96,07 % UR. Na nákup ochranných pracovních  pomůcek  bylo čerpáno 34,34 tis. Kč, za nákup léků a zdravotnického materiálu byla vynaložena částka ve výši 21,91
 tis. Kč a za nákup knih a učebních pomůcek částka 0,72 tis. Kč. Částka ve výši 68,15 tis. Kč byla čerpána na nákup zahradní techniky (zahradní nůžky, sekačka na trávu, pila, motorový foukač). Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 137,46 tis. Kč a byl využit na nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriálu a železářského zboží. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo v daném období čerpáno 268,05 tis. Kč. Částka ve výši 283,87 tis. Kč byla využita na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6. Ze služeb telekomunikací bylo využito 63,33 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance organizační složky. V rámci položek služby pošt, služby peněžních ústavů, školení a vzdělávání bylo v souhrnné výši vyčerpáno 76,32 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 354,80 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení. Na opravy zahradní techniky a automobilů bylo použito 79,87 tis. Kč.  Finanční prostředky v položce cestovné byly čerpány pouze ve výši 0,4 tis. Kč a za nákup dálniční známky bylo uhrazeno 1,50 tis. Kč. Z položky poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady bylo čerpáno 4,00 tis. Kč jako doplatek náhrady škody za rozbité sklo u osobního automobilu. Mzdové výdaje v celkové výši 6.172,63 tis. Kč jsou komentovány v části mzdové oblasti.

 

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 586,60 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 586,57 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly určeny na nákup zahradního traktoru vč. příslušenství (126,57 tis. Kč) a na nákup užitkového automobilu (460 tis. Kč). 

                       

 Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů  ve výši 350,00 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 346,50 tis. Kč, tj. 99,00 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče (46,50 tis. Kč) a na kompletní zajištění sportovních akcí pro školní děti a zdravotně postižené děti za účelem jejich integrace mezi zdravé (300,00 tis. Kč).

 

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, které byly následně usnesením RMČ č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 upraveny. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 25,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 16,18 tis. Kč, tj. 64,70 % UR.

 

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 12.190,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

 

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 656,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 504,30 tis. Kč, tj. 76,80 % UR. V tomto odvětví byly do rozpočtu kapitálových výdajů zařazeny pro rok 2012 tyto investiční akce „Modernizace DPS U Stanice 594/5, Praha 6 - Liboc“ a „Rekonstrukce bytového domu pro seniory Dejvická 4“. Výdaje u „Modernizace DPS“ byly čerpány ve výši 366,30 tis. Kč (UR 366,60
tis. Kč) na inženýrskou činnost a výdaje u akce „Rekonstrukce bytového domu pro seniory Dejvická 4“ byly čerpány ve výši 138,00 tis. Kč (UR 290,00 tis. Kč) na prověřovací studii.

 

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byly určeny na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl v roce 2012 čerpán ve výši 150 tis. Kč.

 

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 678,00 tis. Kč byl čerpán částkou 677,10 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově
sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2012 opět smluvně zajištěno 5 lůžek.

 

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.197,00 tis. Kč byl čerpán částkou 5.625,98 tis. Kč, tj. 68,64 %. Částka 1.800,00 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány
v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha. Prostředky ve výši 4,81 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané sociální příspěvky, částka ve výši 2.699,15 tis. Kč byla čerpána k financování společenských a sportovních akcí pro seniory a zdravotně postižené občany, na financování celodenních autobusových výletů seniorů MČ Praha 6 a na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Finanční prostředky ve výši 51,70 tis. Kč byly vynaloženy na zakoupení pohoštění pro účastníky zájezdu do partnerského města Bayreuthu a částka ve výši 7,01 tis. Kč byla proplacena za pojištění svěřeného hmotného majetku Odboru sociálních věcí a PO Pečovatelská služba. Finanční prostředky ve výši 41,26 tis. Kč byly proplaceny za věcné dary pro seniory.  Součástí rozpočtu tohoto oddílu byly zařazeny prostředky ve výši 1.700,00 tis. Kč, určené na peněžní výpomoc poskytované formou darů sociálně potřebným občanům Městské části Praha 6, na částečnou úhradu deregulovaného nájmu. Tyto peněžité dary byly poskytovány v souladu s usnesením ZMČ Praha 6, č. 421/08 ze dne 19.12.2008, kterým byly schváleny „Zásady poskytování výpomoci“ a které byly pro rok 2012 upraveny usnesením RMČ č. 1285/12 ze dne 28.3.2012. V roce 2012 bylo vyčerpáno 1.022,05 tis. Kč. Největší podíl na nedočerpání rozpočtu tohoto oddílu má nevyčerpání účelové dotace
z rozpočtu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 22/3 ze dne 13.12.2012 schválilo poskytnutí dotace městské části Praha 6 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí roku 2012, přičemž Rada Městské části Praha 6 přijetí této dotace schválila usnesením č. 1962/12 ze dne 19.12.2012. S ohledem na časovou tíseň, nebylo možné tuto dotaci do konce roku racionálně využít.

 

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 210,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 208,00 tis. Kč, tj. 99,05 % UR. V tomto odvětví byla do rozpočtu kapitálových výdajů zařazena pro rok 2012 investiční akce „Logo - Myslíme na všechny“ (48,00 tis. Kč) a finanční příspěvek pro občanské sdružení 3 P na pořízení automobilu (160,00 tis. Kč). 

 

06 – Kultura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Obchod a služby

             370,00   

             333,10   

             293,70   

        79,38   

88,17

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

 16 595,00   

18 019,00

        17 052,81   

      102,76   

94,64

34

Tělovýchova a zájmová činnost

5 020,00   

14 066,40

12 575,19 

      250,50   

89,40

 

Celkem

   21 985,00   

32 418,50

29 921,70

      136,10   

92,30

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 310,00   

1 206,40

1 182,70   

        90,28   

98,04

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

               32,20   

               32,15   

             -     

99,84

 

Celkem

1 310,00   

1 238,60  

 1 214,85  

        92,74   

98,08

 

06 - Úhrn

 23 295,00   

33 657,10

31 136,55

      133,66   

92,51

 

 

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 283,10 tis. Kč byl čerpán částkou 282,33 tis. Kč,
tj. 99,73 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky uvedeného oddílu byly určeny na akci „Farmářské trhy“, přičemž následně navazovala akce „Adventní farmářské trhy“. Výdaje byly vynaloženy na úhradu propagace (tisk a výlep plakátů), na zajištění „Květinových trhů“, na prezentaci stánků partnerského města z  Itálie, na zajištění stánků Pod Marjánkou, na předvánoční program a na zprovoznění a dozdobení vánočních stánků.

 

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán částkou 11,37 tis. Kč,
tj. 22,73 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na instalaci a opravu směrníků
a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace a oprav na základě nahlášených poškození. V průběhu roku nevznikla na území  MČ Praha 6 přílišná potřeba čerpání výše zmíněných výdajů.

 

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.603,90 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 1.597,94 tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 10,00 tis. Kč byla použita na akci „Pocta Carl Czerny“, částka ve výši 10 tis. Kč na akci „Dejvické hudební léto“, částka ve výši 10 tis. Kč na zajištění akce „Hanspaulský festival“, akce „Motolice“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 18,04 tis. Kč, částka ve výši 30 tis. Kč byla určena na akci „Kytara napříč žánry“, akce „Koncerty ve Hvězdě“ si vyžádala částku 406,60 tis. Kč. Na akci „Opera v Šárce“ byla vynaložena částka 785,50 tis. Kč, na akci „Den Prahy 6 – koncert“ částka 173,60 tis. Kč, na akci „Rybova mše vánoční“ částka 50,20 tis. Kč, na akci „Koncerty v Břevnovském kláštěře“ částka 79,00 tis. Kč, na akci „Pratur Junior Note – klavírní vystoupení“ částka 10,00
tis. Kč a na akci „Vystoupení hanspaulských skupin“ částka 15,00 tis. Kč.

 

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu uvedeného oddílu ve výši 320,00 tis. Kč byly v roce 2012 vyčerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly poskytnuty jako finanční příspěvek na projekt „Dětské čtenářství“ Městské knihovně. Zbylá částka ve výši 300,00 tis. Kč byla zaslána jako finanční příspěvek na činnost  pobočky Městské knihovny v Praze 6. 

 

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.500,00 tis. Kč byl v roce 2012 vyčerpán ve 100 % výši. Finanční prostředky byly určeny na finanční příspěvek pro Pelléovu vilu, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost (ORJ 0605- Odbor územního rozvoje- dále OÚR)    

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši na přípravu podkladů, návrhu obálky, úpravu a digitalizaci podkladů „Knihy o Dejvicích“.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost (ORJ 0608- Odbor kanceláře zastupitelstva – dále OKZ)    

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 715,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky
o objemu 150,00 tis. Kč, tj. 20,98 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 150 tis. Kč byla vynaložena na dotisk knihy „Slavné stavby Prahy 6“, zbylá částka (565 tis. Kč) pak byla určena na vydání knihy „Praha 6 křížem krážem“ v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že koncem roku byly dodavatelem doporučeny úpravy knihy, termín vydání knihy (prosinec 2012) nemohl být dodržen a k čerpání finančních prostředků nedošlo.

 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře (ORJ 0605 - OÚR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 860,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 830,81 tis. Kč,
tj. 96,61% upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 49,99 tis. Kč byly určeny na repase modelů objektů Prahy 6, výdaje ve výši 10,00 tis. Kč na pohoštění v rámci vernisáže výstavy K. Franty. Finanční prostředky v celkové výši 770,82 tis. Kč byly použity na realizace výstav ve Skleněném paláci zejména na „Bienále Praha 6 mění tvář“.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 60,00 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši na zhotovení modelu národní kulturní památky v Bubenči „Čistírny odpadních vod“.

 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře (ORJ 0608 - OKZ)

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 900,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky
o objemu 899,88 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Během sledovaného období se uskutečnily tyto výstavy: „Antropoid“ (50,68 tis. Kč), „Na prahu velké Prahy a dál“ (30 tis. Kč), „Člověk a prostor“ (30 tis. Kč), z cyklu výstavy „Galerie Chodník“ byla proplacena výstava malíře O. Holuba (106,21 tis. Kč), výstava „Děti nepřátel říše“ (123,04 tis. Kč), výstava „Bydlení podle bakalářů“ (10,51 tis. Kč), výstava „Baba 1932“ (165,31 tis. Kč), výstava architekta Janáka (132,14 tis. Kč) a předvánoční výstava ak. malíře K. Franty „Čertí slet“ (78,57 tis. Kč). Výstavy v Písecké bráně  si vyžádaly náklady na výstavu pořádanou k výročí 20 let Dejvického divadla ve výši 10 tis. Kč a výstavu k 28.říjnu ve výši 158,42 tis. Kč. Částka 5 tis. Kč byla proplacena za zahájení putovní výstavy R. Reagana na školách MČ Praha 6.

 

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0607 - OVV)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17,50 tis. Kč byl čerpán ve výši  15,46 tis. Kč,
tj. 88,33 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu jsou určeny na výdaje spojené s vedením kroniky obce (nákup archiválií, drobného materiálu, kopírovací a fotografické práce).

           

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0608 - OKS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.606,20 tis. Kč byl čerpán ve výši  1.548,59 tis. Kč, tj. 96,41 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s kampaněmi, obecními programy a propagací (201,28 tis. Kč), s akcemi pro seniory (301,00 tis. Kč), s květinovými dary (144,89 tis. Kč) a kulturními akcemi pro rodiče s dětmi (105,92 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 395,50 tis. Kč byly vynaloženy na tzv. „granty“ v této oblasti, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 171/2012 z 24.2.2012. Částka ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta na provoz KC Kaštan. 

 

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.550,70 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 1.539,73 tis. Kč, tj. 99,29% upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 1.174,50 tis. Kč byly použity na pravidelné každoroční opravy a údržbu pamětních soch, plastik a objektů drobné architektury na území MČ Prahy 6, zejména na obnovu a přesun kaple č. 11 Poutní cesty z Lorety do Hájku. Na základě usnesení ZMČ č. 265/12 byl přidělen památkový grant ve výši 150,00 tis. Kč na úpravu sklepních prostor Suchardovy vily pro depozitární účely v objektu. Dále z rozpočtu byly uhrazeny výdaje k akci „Cena starostky“ - odměny členům poroty ve výši 20,00 tis. Kč a odvod daně ve výši 3,00 tis. Kč, grafické a tiskařské práce ve výši 34,52 tis. Kč, zhotovení gravírované plakety ve výši 12,48 Kč a cena starostky ve výši 50,00 tis. Kč. Finanční prostředky zaplacené za služby spojené s projektovými pracemi k akci „Obnova a přesun kaple č. 11“ dosáhly výše 89,60 tis. Kč. Částka 5,63 tis. Kč byla použita na úhradu za dočasný nájem pozemku pro obnovu kaple č. 11.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 1.146,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.122,20 tis. Kč, tj. 95,32% upraveného rozpočtu. Rozpočet byl použit na realizaci investičních akcí: „Pomník Nikoly Tesly“ (UR 976,00 tis. Kč, čerpáno 971,00 tis. Kč), „Pamětní deska na objektu zámečku Jenerálka“ (UR 140,40 tis. Kč, čerpáno 121,20 tis. Kč) a na odlití a instalaci nového zvonu pro zvoničku ve Veleslavíně (upravený rozpočet 30,00 tis. Kč byl plně vyčerpán).

 

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 605,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  526,42 tis. Kč, tj. 87,01 % upraveného rozpočtu.Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží
o Praze 6 (čerpáno 206,40 tis. Kč), dále prostředky určené na videoklip „Výroba dětských pasů“ (čerpáno 8,5 tis. Kč), na zhotovení filmu o umění a umělcích na Praze 6 (216,60 tis. Kč) a na videoprojekci při ME ve fotbale (čerpáno 94,92 tis. Kč).

 

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.054,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.043,48 tis. Kč,
tj. 99,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 943,48 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik ve výši 100,00 tis. Kč (časopisy Veleslavín 30,00 tis. Kč, Břevnovan 50,00 tis. Kč a Hanspaulka 20,00 tis. Kč).

 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0607 - OVV)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.235,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.067,70 tis. Kč,
 tj. 88,28 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary). 

 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0608 - OKZ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.951,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.912,80 tis. Kč,
tj. 99,35 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje související s konáním akcí: „Masopust“ ve výši 70,00 tis. Kč, „Velikonoce“ ve výši 249,60 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 450,00 tis. Kč, „Dětský den na Babě“ ve výši 230,00 tis. Kč, „Reprezentační ples“ ve výši 99,99 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 50,00 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 38,51 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 214,87 tis. Kč, „Vánoční osvětlení 2012“ ve výši 834,28 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně a zdobení stromků“ ve výši 999,92 tis. Kč, „Den seniorů a Olympiáda seniorů“ ve výši 533,60 tis. Kč, další kulturní akce
a programy MČ Praha 6 ve výši 159,50 tis. Kč, soutěž mapující odbojové tradice ve výši 20,00 tis. Kč, „Otevření zahrad Břevnovského kláštera“ ve výši 18,00 tis. Kč, „Z hvězdiček rostou hvězdy“ ve výši 225,73 tis. Kč, „Otevření parku Kajetána“ ve výši 74,68 tis. Kč, „Odhalení sochy J.Masopusta a otevření parku Juliska“ ve výši 22,04 tis. Kč, „Odhalení desky – Jenerálka“ ve výši 34,99 tis. Kč a „Prohlídky hotelu Praha“ ve výši 17,24 tis. Kč, „Křest knihy gen. Fajtla“ ve výši 7,74 tis. Kč, „Oslavy školy Rooseveltova“ ve výši 19,11 tis. Kč, „Pouť sv. Michala“ ve výši 10,40 tis. Kč, „Ples žen a dívek s TS“ ve výši 55,00 tis. Kč, „Instalace vánočních stromů a slavnostní rozsvícení“ ve výši 201,06 tis. Kč, „Oslavy k 20. výročí Spolku břevnovských živnostníků“ ve výši 48,31 tis. Kč a „Vánoční programy na Dejvické třídě“ ve výši 1.228,23 tis. Kč.

 

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13.386,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.905,02 tis. Kč, tj. 88,94 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 574,00 tis. Kč na granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti, částka 9.972,61 tis. Kč na podporu sportovních klubů, částka 250,00
tis. Kč byla použita na zajištění akce „Pohár Prahy 6“, částka ve výši 79,27 tis. Kč na nákup pohárů a ocenění pro sportovce, částka ve výši 98,06 tis. Kč na akci „Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě“, částka 20 tis. Kč na akci „Turnaj žáků v kopané Dukla Praha, částka ve výši 30,00 tis. Kč na akci „Kde sport pomáhá“, částka ve výši 20,00 tis. Kč na akci „Turnaj žáků v kopané Aritma Praha“, částka ve výši 200,00 tis. Kč na akci „Memoriál J. Odložila“, částka ve výši 10,00 tis. Kč na akci „Šárecký okruh“, částka ve výši 231,08 tis. Kč na podporu významných sportovců, částka ve výši 300,00 tis. Kč na akci „Zacvičte si s P-6“, zajištění akce „Dětská 50“ si vyžádalo částku 20 tis. Kč a akce „Pražská 50“ částku 30,00 tis. Kč a na „Soutěž seniorů v petanque“ byla vynaložena částka ve výši 70,00 tis. Kč.

 

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 447,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Tento oddíl zahrnuje tzv. granty, které jsou určeny na volnočasové aktivity.

 

Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 233,20 tis. Kč byly čerpány částkou 223,17 tis. Kč,
tj. 95,70 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 138,00 tis. Kč byly určeny na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť, hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele a příjmy od rekreantů. Částka ve výši 68,24 tis. Kč byla určena na nákup drobného materiálu, částka ve výši 13,79 tis. Kč byla použita na poplatky z ubytovací kapacity OU Chotilsko a finanční prostředky ve výši 3,14 tis. Kč byly čerpány na vyrovnání DPH u akce „RVZ Živohošť – závěrečná etapa rekonstrukce objektu“, kdy MČ Praha 6 v roce 2011 uplatnila na tuto akci odpočet DPH a tato daň se po skončení kalendářního roku musí dle zákona o DPH vypořádat se státním rozpočtem.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 32,20 tis. Kč byl čerpán částkou 32,15 tis. Kč,
tj. 99,84 % k UR. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na vyrovnání DPH u akce „RVZ Živohošť – závěrečná etapa rekonstrukce objektu“, kdy MČ Praha 6 v roce 2011 uplatnila na tuto akci odpočet DPH a tato daň se po skončení kalendářního roku musí dle zákona o DPH vypořádat se státním rozpočtem. Toto vypořádání se provádí vždy v následujícím roce.

Pozn. Podrobnější provozní náklady rekreačního a vzdělávacího střediska  jsou součástí zprávy o výsledcích hospodaření „Zdaňované činnosti“.

 

07 – Bezpečnost

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

52

Civilní připravenost

             150,00   

             113,60   

               95,10   

        63,40   

83,71

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 955,00  

3 843,40

1 749,73   

        44,24   

45,53

55

Požární ochrana

               50,00   

               50,00   

               50,00   

      100,00   

100,00

 

Celkem

4 155,00  

4 007,00 

1 894,83   

        45,60   

47,29

 

07 - Úhrn

4 155,00   

4 007,00   

1 894,83   

        45,60   

47,29

 

 

 

odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený  rozpočet  běžných  výdajů  v  celkové  částce 113,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 95,10 tis. Kč, což je 83,71 % k UR. V uplynulém období byly čerpány výdaje na nákup kabelu k PC
a audio technice a tonerů do tiskárny pro Centrum bezpečnosti ve výši 2,55 tis. Kč, na úhradu elektrické energie ve výši 4,33 tis. Kč, spotřebované v krytu CO v ul. Na Petřinách 42 a jeho údržbu ve výši 25,00 tis. Kč. V rámci projektu „Dny integrovaného záchranného systému“ byly čerpány finanční prostředky na zajištění přednášek pro žáky základních škol ve výši 26,98
tis. Kč. Na základě mimořádné události dne 19.9. 2012 v ul. Evropská – výbuchu trhavin a následnému požáru, došlo k čerpání finančních prostředků pro obyvatele z domu na jejich evakuaci, ubytování v hotelu Krystal, nákup hygienických prostředků, schránky první pomoci
a pohoštění  v celkové výši 36,24 tis. Kč.

 

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 3.843,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.749,73 tis. Kč, což je 45,53 % k UR. Jednalo se především o  výdaje na finanční dary pro obyvatelstvo za činnost pro MČ Praha 6 ve výši 1.431,00 tis. Kč, částka 92,10 tis. Kč byla čerpána  na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. – úhrada nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici (je zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). Při slavnostním otevření učebny „Centra bezpečnosti“ byla darována hasičské stanici barevná laserová tiskárna ve výši 9,98 tis. Kč. Dále byly v rámci projektů „Bezpečná ulice“ a „Centrum bezpečnosti“ čerpány finanční prostředky na nákup materiálu (rozvrh hodin-záložka, samolepky s čísly tísňového volání, Pexeso s problematikou bezpečnosti), magnetické tabule s magnety a fotoaparát Canon v celkové výši 78,25 tis. Kč. V rámci těchto projektů byly také uskutečněny výdaje na výrobu a tisk letáků a na zajištění přednášek na základních školách v celkové výši 100,00 tis. Kč (na projekt „Centrum bezpečnosti“ byla zaslána prostřednictvím MHMP účelová dotace z Ministerstva vnitra ve výši 100 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši). Na výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ došlo k čerpání v částce 38,40 tis. Kč. U nově zařazeného projektu, zahrnujícího zajištění bezpečného přechodu u základních škol - UR 1.880 tis. Kč ve sledovaném období nedošlo k čerpání finančních prostředků.

 

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 50 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši. Jednalo se o finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje - 25 tis. Kč a Suchdol  - 25 tis. Kč.

 

08 – Hospodářství

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 536,00  

4 558,00  

4 208,94   

      274,02   

92,34

 

Celkem

1 536,00  

4 558,00

4 208,94   

      274,02   

92,34

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

27 700,00

25 969,90

25 029,90 

        90,36   

96,38

 

Celkem

27 700,00

25 969,90

25 029,90 

        90,36   

96,38

 

08 - Úhrn

29 236,00

30 527,90

  29 238,84

      100,01   

95,78

 

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.308,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 4.028,28 tis. Kč, což je 93,51 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 37,50 tis. Kč (UR 100,00 tis. Kč), za spotřebovanou elektrickou energii  na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí, kaple na Perníkářce, za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka, kabelové vedení pro osvětlení vývěsky v Sedlci a provoz veřejného osvětlení u MŠ Velvarská v celkové výši 67,86
tis. Kč (UR 80,00 tis. Kč).  Za nájemné bylo čerpáno v celkové výši 197,96 tis. Kč (UR 228,00
tis. Kč). Z této částky připadá 192,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného za azylanty (MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra) a částka 5,96 tis Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl.m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Za vyhotovení odborného znaleckého posudku na příčiny vzniku trhlin na dvorní fasádě bytového domu v ul. Jilemnického 600/3 a 5 byla čerpána částka ve výši 53,34 tis Kč (UR 55,00 tis. Kč). Dále částka ve výši 2.736,00 tis. Kč (UR 2.850,00 tis. Kč) byla uhrazena v rámci uzavřených mandátních smluv se Sneo, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní
a investiční činnosti a kontroly stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 včetně reklamace vad stavebních akcí. Finanční prostředky ve výši 102,73 tis. Kč (UR 108,50 tis. Kč) byly čerpány za opravu  světel slavnostního osvětlení zříceniny Baba, opravu dvířek rozdělovače v usedlosti Ladronka, opravu zemních světel  u zříceniny Baba a částka ve výši 832,89 tis. Kč (UR 886,50 tis. Kč) byla převedena do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (Kulturní středisko Bělohorská 201/150 236,72 tis. Kč,  Pečovatelská služba 80,57 tis. Kč, Pelléova vila 434,68 tis. Kč a Písecká brána 80,92 tis. Kč).

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 25.969,90 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 25.029,90 tis. Kč, což je 96,38 % UR. Největší akcí tohoto oddílu byla „Rekonstrukce Nad Kajetánkou 2-8 a Patočkova 31-37“ s upraveným rozpočtem ve výši 11.740,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 11.696,08 tis. Kč (z toho částka 686,32 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro
SNEO a.s., částka 2.810,40 tis. Kč na vypracování projektových dokumentací
a částka ve výši 8.199,36 tis. Kč na vlastní realizaci stavby). V prvním pololetí r. 2012 byla zahájena celková oprava a rekonstrukce domu Nad Kajetánkou 43/2, která byla dokončena v září 2012. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo dokončeno výběrové řízení a uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem na opravu a rekonstrukci objektu se dvěma vchody - Patočkova 1412/33 a Nad Kajetánkou 42/4. Vzhledem k tomu, že se v tomto domě nepodařilo do konce roku přestěhovat všechny nájemníky do náhradních bytů, bude realizace zahájena v prvním čtvrtletí  r. 2013. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na výběr dodavatelů na opravu
a rekonstrukci objektů Patočkova 1411/35 - Nad Kajetánkou 37/6 a Patočkova 1410/37- Nad Kajetánkou 36/8, která bude realizována v  roce 2013.

           Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Rekonstrukce interiérů a výměna oken – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 2.006,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka 1.931,80 tis. Kč, z toho 109,98 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a 1.821,82 tis. Kč na vlastní realizaci. V prvním pololetí r. 2012 byla akce dokončena a vyfakturována. Vzhledem k rozhodnutí o prodeji těchto domů dle usnesení ZMČ č. 184/2012 byly další plánované akce (opravy uličních fasád, revitalizace předzahrádek) zastaveny. Na základě intervencí nájemníků na zabezpečení nových fasád ve dvorech proti znečisťování holuby bylo  rozhodnuto provést zasíťování dvorů. U akce „Projektové dokumentace k půdním vestavbám“ (UR 5.759,90 tis. Kč) byla čerpána částka 5.123,65 tis. Kč. Na základě rozhodnutí orgánů  MČ Praha 6 o prodeji dalších domů, bylo v roce 2012 ve 20 vytipovaných domech provedeno prověření proveditelnosti výstavby půdních bytů.

U akce „Rekonstrukce vytápění Rooseveltova 611-619 - dokončení“ (UR 500 tis. Kč) byla čerpána částka 416,57 tis. Kč. Jednalo se o realizaci etážového topení a bytové stanice s propojením na spodní a horní byt v domě Rooseveltova 614/36.  Dále bylo realizováno v rámci této akce doplnění vzduchotechniky ve sklepech v domech  č.p. 616/30, 614/36 a 613/38 Rooseveltovy ulice. Na „Rekonstrukci výtahu v objektu Jugoslávských partyzánů 1089/15“ (UR 860,00 tis. Kč) bylo čerpáno 856,00 tis. Kč. MČ Praha 6 se na rekonstrukci výtahu podílela ve výši svého podílu na domě.

U akce „Odkoupení pozemků parc. č. 893/8, 900/1 a 900/2“, v k.ú. Břevnov (UR 4.350,00 tis. Kč) byla čerpána částka 4.347,64 tis. Kč. Na „Odkup garáží na pozemku parc.č. 1542/2, 1542/13  a 1543/3“ v k.ú. Bubeneč (UR 410,00 tis. Kč) byla čerpána částka 407,24 tis. Kč. Dále
u  akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty pro seniory a startovacími byty – Rakovnická“ (UR 270 tis. Kč) bylo zaplaceno 177,96 tis. Kč a jednalo se o vypracování studie
a předprojektové dokumentace.  Na akci „Nám. Svobody 1/728 – vybudování rampy pro bezbariérový přístup“ (UR 74 tis. Kč) byla čerpána částka 72,96 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 180,66 tis. Kč, což je
72,26 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří neměli nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 43 sociálních pohřbů, náklady na 11 pohřbů byly v průběhu roku 2012 uhrazeny z řad příbuzných nebo známých zemřelého. 

 

09 – Vnitřní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

218 404,00

230 732,60

206 796,67

        94,69   

89,63

62

Jiné veřejné služby a činnosti

1 427,00   

1 399,80   

1 361,70   

        95,42   

97,28

 

Celkem

219 831,00

232 132,40

208 158,37 

        94,69   

89,67

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

2 780,00   

3 020,00   

2 793,27   

      100,48   

92,49

 

Celkem

2 780,00   

 3 020,00   

2 793,27   

      100,48   

92,49

 

09 - Úhrn

 222 611,00

235 152,40 

210 951,64  

        94,76   

89,71

 

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0901 – Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši8.702,00 tis. Kč byl čerpán částkou 8.489,70 tis. Kč, což je 97,56 % UR.  Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 5.902,90 tis. Kč, na odměny za provedenou práci 325,33 tis. Kč. Související povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo uhrazeno ve výši 1.938,26 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 200,00 tis. Kč na výuku jazyků. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících  byly čerpány ve výši 105,21 tis. Kč. Výdaje určené na náhrady mezd v době nemoci nebyly v  roce 2012 čerpány a za příspěvky na penzijní připojištění hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo čerpáno 18,00 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí–ORJ 0908 – Kancelář  starostky a zastupitelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.147,60 tis. Kč  byl čerpán částkou 3.837,10 tis. Kč, což je 92,51 % UR. Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno za nákup drobného materiálu  20,28 tis. Kč, výdaje za nájemné  ve výši 41,55 tis. Kč  zahrnují pronájem prostor pro konání  zasedání ZMČ a výjezdní zasedání RMČ. Čerpání v celkové výši 734,81
 tis. Kč zahrnuje výdaje na služby při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 278,85 tis. Kč a  ozvučení, videoprojekci,  zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6  ve výši 455,96 tis. Kč.

Za úhradu cestovních nákladů  bylo vyčerpáno 53,63 tis. Kč, za pohoštění bylo vyčerpáno celkem 872,19 tis. Kč a jsou zde zahrnuty výdaje z reprefondů ve výši 430,16 tis. Kč, z jednání ZMČ a RMČ ve výši 186,13 tis. Kč, dále z jednání komisí RMČ a výborů ZMČ ve výši 50,72
tis. Kč a při setkáních vedení radnice s občany  a diplomaty ve výši 205,18 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno celkem 276,69 tis. Kč, z toho v rámci reprefondů celkem 262,14
tis. Kč a při setkáních s občany 14,55 tis. Kč. Na peněžité dary členům ZMČ, komisí a výborů proběhlo čerpání ve výši 1.837,95 tis. Kč. 

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0910 – Odbor správy obecního majetku

 Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 945,00 tis. Kč byl čerpán částkou 269,43 tis. Kč, což je 28,51 % UR. Za nákup materiálu bylo vyčerpáno 12,55 tis. Kč, a to na nákup textilního papíru a obálek s logem. Ze služeb telekomunikací a radiokomunikací, s čerpáním ve výši 256,88
tis. Kč, byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Na položkách drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup ostatních služeb nevznikla potřeba čerpat finanční prostředky.

       

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb veřejnosti

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 240,00 tis. Kč byl čerpán částkou 160,99 tis. Kč, což je 67,08 % UR. Čerpání běžných výdajů zahrnuje nákup tiskovin, věstníků, sbírek zákonů
a odborné literatury ve výši  97,13 tis. Kč. Výdaje na služby ve výši 63,86 tis. Kč zahrnují výrobu vizitek  ve výši 11,69 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 52,17 tis. Kč. 

 

Odd. 61 § 15  - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 101,90 tis. Kč, které byly určeny k úhradě výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2013. Zdrojem byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR.

Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 87,82 tis. Kč, z toho na osobní výdaje 47,94
tis. Kč, na úhradu nájemného 7,98 tis. Kč a na nákup materiálu 31,90 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71  - ORJ 0901  - Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet běžných výdajů výši 166.299,90 tis. Kč byl čerpán částkou 154.520,84 tis. Kč, což je 92,92 % UR. Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 146.876,57 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Za nákup materiálu výdaje dosáhly celkové výše  245,38 tis. Kč. Bylo čerpáno 0,95 tis. Kč na nákup obvazového a zdravotnického materiálu k doplnění stávajících lékárniček  v budově ÚMČ a informačních kancelářích a 4,20 tis. Kč na nákup materiálu pro potřeby oddělení právní ochrany dětí. Na nákup materiálu pro autoprovoz bylo čerpáno 240,23 tis. Kč především na nákup náhradních dílů a pneumatik v souvislosti s pravidelnými servisními prohlídkami a nutnými opravami. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 18,57 tis. Kč. Na nákup pohonných hmot a maziv bylo vyčerpáno celkem 625,00
tis. Kč. Čerpání na této položce je přímo ovlivněno aktuální potřebou autoprovozu ÚMČ. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 48,24 tis. Kč.

Výdaje za nákup služeb dosáhly celkové výše 2.233,27 tis. Kč a  zahrnují platby za havarijní pojištění vozidel autoparku ÚMČ ve výši 114,42 tis. Kč, dále  nájemné, kde bylo vyčerpáno celkem 20,59 tis. Kč,  nájem prostor pro výjezdní zasedání RMČ ve výši 20 tis. Kč a 0,59 tis. Kč za nájem sportovních prostor při pořádání fotbalového turnaje, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Další významnou položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby s čerpáním ve výši 121,24 tis. Kč, zahrnující vypracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v úřadech územní veřejné správy“ ve výši 118 tis. Kč
a na znalecké posudky služebních vozidel určených k prodeji ve výši 3,24 tis. Kč.  Nedočerpání finančních prostředků na této položce je dané neuskutečněním plánovaného projektu řízení kvality CAF, který bude uskutečněn až v roce 2013. Výdaje na vzdělávání zahrnující platby za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti zaměstnanců
a vedoucích pracovníků dosáhly výše 1.742,03 tis. Kč. Z toho výdaje na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí byly čerpány ve výši 117,46  tis. Kč a výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti byly čerpány ve výši 106,30 tis. Kč, oboje uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. Výdaje na ostatní služby v celkové výši 234,99 tis. Kč byly čerpány v souvislosti s provozem autoparku ÚMČ, uhrazené prostřednictvím karet CCS
v celkové výši 118,81 tis. Kč, a to 46,16 tis. Kč na servisní poplatky, 21,07 tis. Kč na mytí vozidel a 51,58 tis. Kč na službu iMonitoring – sledování vozidel v reálném čase pomocí GPS. Výdaje na STK a měření emisí byly ve výši 8,8 tis. Kč, výdaje na montáž a demontáž GPS ve výši 4,51
tis. Kč, výdaje na polepy automobilů autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 7,82 tis. Kč a ostatní doplňkové služby autoprovozu ve výši 4,05 tis. Kč. V roce 2012 byly uhrazeny za ÚMČ členské poplatky České manažerské asociaci a Hlavnímu městu Praze ve výši 16,61 tis. Kč. Výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců byly ve výši 46,25 tis. Kč a výdaje na zveřejnění nabídky volných pracovních míst 39,60 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na služby bylo sníženo
o přeúčtování alikvotní části nákladů na vozy organizační složce PRO 6 ve výši 11,46 tis. Kč.

Čerpání v seskupení bylo také sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností             o 142,15 tis. Kč.

Seskupení  ostatní nákupy  s čerpáním v celkové výši 2.514,87 tis. Kč obsahuje výdaje na opravy a údržbu služebních automobilů v celkové výši  72,56 tis. Kč.  Za výdaje na cestovné
a jízdní náhrady  bylo vyčerpáno celkem 1.591,06 tis. Kč a  jsou zde zahrnuty kupony MHD pro zaměstnance ÚMČ, hrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 1.076,87 tis. Kč, výdaje na cestovné v souvislosti s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami ve výši 509,47 tis. Kč a výdaje za cestovné v souvislosti s výkonem právní ochrany dětí  ve výši 4,72 tis. Kč. V rámci schváleného limitu reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ bylo využito 170,56 tis. Kč  na pohoštění. Dále bylo čerpáno 10,18 tis. Kč na občerstvení při sportovních akcích pořádaných ÚMČ v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele. Z účastnických poplatků za konference  bylo vyčerpáno 109,94 tis. Kč. Dále  byly čerpány finanční prostředky určené na operativní leasing 3 vozidel od společnosti Škofin a 1 elektromobilu od společnosti ALD Automotive, který byl pořízen v druhé polovině roku 2012, v celkové výši 502,52 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících a matrikářek  byly čerpány ve výši 58,05 tis. Kč. Čerpání se odvíjí od počtu konaných obřadů, což není předem zřejmé, proto může dojít k nedočerpání určených finančních prostředků. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 5,59 tis. Kč.

Na pořízení věcných darů, v rámci schválených reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ, bylo vyčerpáno 96,81 tis. Kč. Výdaje ve výši 84,82 tis. Kč byly použity na odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Za  neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím bylo vyčerpáno 4,5 tis. Kč na úhradu členského  poplatku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2012 a členské poplatky ve Společnosti pro zahradní a krajinnou tvorbu o.s. pro dvě pracovnice Odboru dopravy a životního prostředí. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnují platby daní a poplatků
s celkovým čerpáním 29,20 tis. Kč, ze kterého bylo uhrazeno 15 ks dálničních známek (z toho čtyři na rok 2012 a 11 ks na rok 2013) ve výši 22,50 tis. Kč a dálniční poplatky v souvislosti se zahraničními cestami zaměstnanců ve výši 6,70 tis. Kč. Náhrady placené obyvatelstvu obsahují jedinou položku a to náhrady mezd v době nemoci s  celkovým čerpáním 387,47 tis. Kč.

Z ostatních neinvestičních  transferů byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.637,50  tis. Kč.  Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v seskupení neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20 tis. Kč nebyly v roce 2012 čerpány.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 800 tis. Kč byl čerpán ve výši 797,41 tis. Kč na pořízení služebního vozu Škoda Superb, který byl zakoupen v důsledku výsledku znaleckého posudku (nerentabilní oprava) u stávajícího služebního vozu stejné kategorie.

 

odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0907 – Odbor vnitřních věcí

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 147,00 tis. Kč byl čerpán částkou 71,59 tis. Kč, což je 48,70 % UR. Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 72,19 tis. Kč, a to  za květinovou výzdobu při svatebních obřadech. Dále bylo vyčerpáno 0,64 tis. Kč na úhradu svědečného při občansko-správních řízení.

Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností
o 1,24 tis. Kč.

      

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0908 – Odbory kanceláře starostky
a zastupitelstva

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 2.179,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.027,66 tis. Kč, což je 93,05 % UR. Na nákup služeb bylo vyčerpáno cekem 1.518,56 tis. Kč. Z toho na analýzu web.stránek bylo čerpáno 69,24 tis. Kč, za monitoring návštěvnosti www stránek bylo proplaceno 40,00 tis. Kč a za monitoring a analýzu tisku 190,50 tis. Kč. Na tlumočení a překlady byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 230,50 tis. Kč a  za kredit pro zasílání informací občanům pomocí SMS a MMS dosáhly výdaje výše 200,98 tis. Kč. Neproběhlo čerpání za cizojazyčné překlady www stránek. Výdaje za  Informační zpravodajství dosáhly výše 98,00 tis. Kč,  náklady na výrobu novoročenek a kalendáře 2013  činily 171,54 tis. Kč a na Redesing webových stránek dosáhly výdaje výše 517,80 tis. Kč. Za nákup reprezentačních předmětů bylo vyčerpáno
509,10 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0910 - Odbor správy obecního majetku – vlastní činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.717,10 tis. Kč byl celkem čerpán částkou 
2.910,78 tis. Kč, což činí 61,71 % UR. Výdaje za nákup materiálu dosáhly celkové výše 1.443,23 tis.Kč. Zahrnují 37,93 tis. Kč za nákup balené vody pro nápojové automaty v budovách ÚMČ
a na detašovaných pracovištích a 13,78 tis. Kč za nákup ochranných pomůcek. Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku byly čerpány v celkové výši 247,60
tis. Kč a byly použity na nákup 2 ks židlí  pro odbor evidence a osobních dokladů do fotokabinek,  nástěnných hodin  do obřadní síně, kávovaru, policových regálů, 5 ks kovových věšáků, dále na nákup lednice, lampiček, nástěnky do obřadní síně, 8 ks kalkulaček, vertikálních žaluzií, na pořízení  požárních dveří, zahrazovacích sloupků do Skleněného paláce, výdejníku na vodu, drátěného stojanu na časopis Šestka, 2 ks tašek na kolečkách, příruční pokladny, stolní lampy,
2 ks skartovaček, 2 ks otočných židlí a  telefonního aparátu. Tyto výdaje zahrnovaly také náklady na zvukové zařízení ve Skleněném paláci, které činily 125,92 tis. Kč. Za nákup drobného provozního  materiálu bylo vyčerpáno 1.143,92 tis. Kč, a to za nákup kancelářských potřeb ve výši 424,79 tis. Kč, za nákup xeroxového a faxového papíru ve výši 229,24 tis. Kč, tiskopisů, formulářů a razítek ve výši 132,72 tis. Kč. Součástí je také nákup hygienických potřeb
a drogistického zboží  ve výši 315,24 tis. Kč a další drobný materiál ve výši 8,89 tis. Kč. Výdaje na materiál spojené s právní ochranou dětí činily 18,04 tis. Kč a materiál pro zvukové zařízení ve Skleněném paláci 15,00 tis. Kč.

           Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností
 o 96,78 tis. Kč.

           Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 1.640,47 tis. Kč. Zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1.275,35 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny poplatky za telefonní linky, internet  a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ, z toho 40,95 tis Kč činí výdaje spojené s právní ochranou dětí. Výdaje za burzovní poplatky a odměnu za soutěž - nákup levnější elektrické energie v roce 2013 činily 54,77 tis. Kč. Výdaje za nákup ostatních služeb dosáhly celkové výše 310,35 tis.Kč a zahrnují výdaje na reprografické služby, půjčování vlajek
a zhotovování klíčů v celkové výši 69,70 tis. Kč. Mezi další čerpání patří výdaje na stěhování nábytku a archivů ve výši 177,55 tis. Kč, rámování a opravy uměleckých děl v celkové výši 63,10 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností
o 118,74 tis. Kč. Čerpání výdajů na ostatní nákupy zahrnuje opravy a udržování v celkové výši 44,80 tis. Kč, a to na opravy frankovacího stroje a  lankového systému na vlajky. Čerpání v seskupení bylo také sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 2,20 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0914 - Oddělení informatiky                 

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši  14.325,00 tis. Kč byl  čerpán ve výši 10.591,79 tis. Kč, což činí  73,94 % UR. Za nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.253,00 tis. Kč.  V průběhu roku 2012  byly zakoupeny 3 ks notebooku ( 1 ks hrazen z dotace z Ministerstva práce a soc. věcí), 32 ks PC sestav (8 ks hrazeno z dotace z Ministerstva práce a soc. věcí)
a 1 ks iPad  v celkové výši 852,22 tis. Kč,  tisková a scannovací zařízení ve výši 51,84 tis. Kč, dále pak pro výměnu zastaralých a na dovybavení určeným pracovníkům ÚMČ bylo zakoupeno 64 ks  mobilních telefonů a 15 ks digitálních fotoaparátů v celkové  výši 248,52 tis. Kč. Na počátku roku došlo k havárii serveru a tudíž bylo  nutné pořídit nové moduly potřebné pro napojení infrastruktury  do páteřního switche pro bezproblémový  provoz sítě ve výši 175,53
tis. Kč, 1 ks IP kamery v celkové výši 4,69 tis. Kč a další HW jako například 1 ks ruchový mikrofon do obřadní síně, adaptéry apod. v celkové výši 52,13 tis. Kč.  Pro zajištění chodu  používané výpočetní techniky (dále VT) byly pořízeny tonery, náplně do tiskáren, čárového kódu, štítky čárového kódu a ID karty pro hlasovací zařízení  ve výši 689,61 tis. Kč, nosiče dat ve výši 95,48 tis. Kč, náhradní díly k VT ve výši 81,59 tis Kč zahrnujících zejména baterie k notebookům, 5 ks externích disků, kabely, myši apod. Pro potřeby nového pracovníka oddělení informatiky byla zakoupena odborná publikace – oracle ve výši 1,39 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o  162,46 tis. Kč.

V seskupení 516 – nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 6.899,78  tis. Kč. Výdaje zahrnují asistenční služby k nově zaváděným modulům v programu GINIS, asistenční služby pro technické zajištění při zasedáních zastupitelstev, konzultace v rámci zabezpečení informačního systému budovy úřadu Městské části Praha 6 ve výši 573,02 tis. Kč, školení související s výpočetní technikou – e-spis (spisová služba) ve výši 22,51 tis Kč, služby za zpracování dat,  ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat  na základě uzavřených  smluv – MISYS (výpisy z katastru nemovitostí s mapovým výstupem), digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu Lotus Notes, městský kamerový systém, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam,   a pod. ve výši 4.361,83 tis. Kč.  Nákup ostatních služeb byl čerpán v celkové  výši 1.942,42 tis. Kč zejména na technickou podporu  informačních systémů, užívaných na ÚMČ  ve výši 1.401,67 tis. Kč (personalistika a mzdy, systém právních předpisů ASPI jak pro využití v budově ÚMČ, tak i možnost vzdáleného připojení a technická podpora  účetních programů  a ostatní služby pro  úpravu stávajícího drobného software jako je aplikace autoprovoz, údržba elektronické úřední desky)  a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře ÚMČ – Čílova, Bělohorská a Vlastina, zajištění internetové konektivity pro streaming, aplikace v zasedací místnosti zastupitelstva
v 6. patře budovy ÚMČ ve výši 540,75 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o  504,41 tis. Kč.

 V seskupení ostatní nákupy, obsahující opravy  a udržování výpočetní techniky
 a programového vybavení,  bylo vyčerpáno celkem  2.283,58  tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 810,65 tis. Kč byly použity na opravy a údržbu  výpočetní techniky umístěné v kancelářích pracovníků ÚMČ. Dále pak byly pořízeny  programové licence, a to v celkové výši 1.472,93
tis. Kč, z čehož  částka 1.328,16 tis. Kč byla čerpána na nákup licencí operačního systému pro nově instalované servery, rozšíření diskového pole. Prostředky ve výši 75,23 tis. Kč byly použity na nákup  přídavného modulu pro zvýšení bezpečnosti technologie Lotus Domino-sledování dokumentů a e-mailových zpráv v Lotus Notes, na úpravu hlasovacího programu, propojení
el. úřední desky na e-spis apod.  Ostatní nespecifikovaný software ve výši 69,54 tis. Kč byl čerpán na nákup programu na správu mobilních telefonů a rozšíření účetního modulu UCR
v  programu GINIS (rychlý pohled na disponibilní prostředky).

Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností
o 180,43 tis. Kč. Seskupení  převody  vlastním fondům podnikatelské činnosti zahrnují  pojištění hmotného majetku a  bylo vyčerpáno celkem  2,73 tis. Kč.

  

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši  1.700,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.688,70 
tis. Kč, což činí  99,34 % UR. Z toho  bylo vyčerpáno  789,55  tis. Kč  na dodávku
a montáž serveru  určenou jako částečná obnova. Dále bylo vyčerpáno  499,25 tis. Kč  na doplnění stávající infrastruktury – nákup switchů , nákup dalšího příslušenství do switchů včetně instalace a konfigurace autorizovanou osobou. Na dodávku disků pro rozšíření diskového pole činily náklady 399,90 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0915 - Odbor služeb veřejnosti        

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.354,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.671,04  tis. Kč, což činí 84,30 % upraveného rozpočtu.  V seskupení u nákupu materiálu bylo vyčerpáno celkem 162,31 tis. Kč a  tyto výdaje zahrnují nákup odborných publikací, předplatné novin, věstníků
a sbírek zákonů. Čerpání obsahuje také nákup literatury pro právní ochranu dětí ve výši 10,45 tis. Kč. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou  činností o 11,63 tis Kč.

Výdaje určené na nákup služeb dosáhly celkové výše 3.647,42 tis. Kč. Zahrnují výdaje za služby pošt ve výši 1.473,86 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod. Výdaje na nákup ostatních služeb v celkové výši 2.173,56 tis. Kč zahrnují výdaje za  vstupy do katastru nemovitostí (Czech POINT ) ve výši 152,07 tis Kč, příspěvek na stravování ve výši 1.995,81
 tis. Kč, hrazený  ze sociálního fondu zaměstnavatele. Za tisk vizitek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 bylo uhrazeno 24,24 tis. Kč, z toho pro právní ochranu dětí ve výši 2,29 tis. Kč. Dále byly uhrazeny www stránky – Acha – Obec účtuje ve výši 1,44 tis. Kč.  Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 128,11 tis. Kč.

Za nákup kolků bylo vydáno 1,05 tis. Kč. Kolky jsou uloženy a evidovány na účtu cenin a dle potřeb jsou v průběhu roku doplňovány  a přeúčtovány jednotlivým odborům (Právní odbor
a Odbor správy obecního majetku).

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0916 - Právní odbor ÚMČ Praha 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.070,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.703,06 tis. Kč,
 tj. 88,05 % UR.  Finanční prostředky představují výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v částce 2.368,20 tis. Kč, na úhrady nákladů řízení v částce 301,80 tis. Kč, na nákup kolků v částce 6,50 tis. Kč a na úhrady soudních poplatků 26,56 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhradu nákladů na exekuce rozpočtované v částce 50,00 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány.

                       

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0993 - Odbor správy obecního majetku – správa budovy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 21.503,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.454,87 tis. Kč, tj. 81,17 % UR.  Za  nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 717,82 tis. Kč. Z drobného hmotného majetku byly pořízeny doplňkové zařizovací předměty pro potřebu úřadu ve výši 467,78 tis. Kč, a to na dovybavení dvou kabinek v odboru evidence osob a osobních dokladů
o 6 ks svítidel za 18,79 tis. Kč,  výsuv na klávesnici 2,30 tis. Kč, dodávka a montáž posuvných regálů do prostoru obřadní síně ve výši 32,28 tis. Kč, výměna frekvenčního měniče v rámci opravy rotomatu ve výši 33,35 tis. Kč, nákup skartovačky 2,40 tis. Kč, telefonního aparátu 2,87 tis. Kč, 2 ks výdejníků na vodu 5,74 tis. Kč, stupňové schůdky do Skleněného paláce  1,43 tis. Kč a  3 ks kanálových ovladačů ve výši 4,86 tis. Kč. Dále bylo pořízeno 20 ks stánků s podlážkami pro Farmářské trhy v celkové výši 363,76 tis. Kč. Na drobný materiál bylo vyčerpáno celkem 250,04 tis. Kč. Z položky byl hrazen elektromateriál ve výši 173,27 tis. Kč a nákup drobného vybavení a interiérových rostlin ve výši 76,77 tis. Kč. V seskupení byly výdaje sníženy podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 24,88 tis. Kč.

Celkové čerpání za nákupy médií činilo 4.147,30 tis. Kč. Z této částky připadá 224,09
tis. Kč na spotřebu studené vody v budově ÚMČ a detašovaných pracovištích, za plyn bylo uhrazeno 590,58 tis. Kč a za elektrickou energii  3.153,30 tis. Kč. Pro detašovaná pracoviště bylo hrazeno teplo ve výši  167,98 tis. Kč a teplá voda v částce 11,35 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 303,65 tis. Kč. Výdaje  za nákup služeb dosáhly celkové výše 13.678,23 tis. Kč a zahrnují platby za nájemné v celkové výši 430,56 tis. Kč, a to za nebytové prostory v objektu Delta - informační kancelář ve výši 29,61
tis. Kč, a v objektu U Stanice 417/3 a J. Martího 289/3 ve  výši 400,95 tis. Kč, které slouží jako archivy.  Výdaje za nákup ostatních služeb dosáhly celkové výše 13.247,67 tis.  Kč a zahrnují výdaje na služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení 314,89 tis. Kč, služby detašovaných pracovišť 37,91 tis. Kč, úklidové služby včetně mimořádných 2.921,39 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin 4,92 tis. Kč, odvoz odpadů 114,22  tis. Kč,  skartace 22,80
tis. Kč, ostrahu objektů 815,77 tis. Kč, technické práce 65,17 tis. Kč, servis pro výtahy a zvedací plošiny 44,54 tis. Kč, servisní činnost zabezpečovacích systémů ve výši 131,57 tis. Kč, zhotovování nápisů a informačních tabulí 32,27 tis. Kč, poplatky za televizní přijímače
a radiopřijímače 68,58 tis. Kč. Dále bylo v tomto seskupení čerpáno na správu budovy formou outsourcingu 8.313,64 tis. Kč a na činnosti spojené s provozem budovy, tj. mandátní odměnu Sneu, a.s. ve výši 360,00 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 1.011,04 tis. Kč.

Na opravy a udržování bylo vyčerpáno celkem 162,43 tis. Kč. Částka byla čerpána na elektro práce, tj. úpravu osvětlení v suterénu 12,85 tis. Kč, údržbu a opravu klimatizace v prostorách 6. patra ve výši 12,88 tis. Kč, opravu střešních oken FAKRO za 29,26 tis. Kč
a opravu vratové techniky ve výši 1,20 tis. Kč. Dále proběhlo čerpání na vymalování chodby přízemí a 1. patra otěruvzdornou barvou vč. úklidu a zakrytí dveří 31,24 tis. Kč, a také na zvukové zařízení ve Skleněném paláci ve výši 75,00 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 6,80 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 95,46 tis. Kč byly zaslány do zdaňované činnosti, jako podíl na refundaci nákladů spojených
s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6 a spravovaného odborem správy obecního majetku.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 520,00 tis. Kč a byl čerpán částkou 307,16 tis.  Kč. Finanční prostředky byly určeny na „Vybudování samostatné kanceláře pro vedoucího odboru kanceláře starostky“, kde upravený rozpočet činil 390,00 tis. Kč, čerpáno bylo 195,98 tis. Kč. Součástí kapitálových výdajů bylo také „Pořízení  veřejné uliční  knihovny“  s upraveným rozpočtem  ve výši 130,00 tis. Kč a čerpáním ve výši  111,18 tis. Kč.

 

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá  ORJ  0908

 Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 9,80 tis. Kč
tj. 100,00 % UR a zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“  pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha.

 

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0908 - Odbor kanceláře starostky a zastupitelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.390,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.351,90 tis. Kč, což činí 97,26 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výdaje spojené se zahraničními delegacemi, a to nejen na pracovní cesty reprezentantů ÚMČ Praha 6, ale
také  pro zahraniční delegace kolegů z partnerských měst Prahy 6.

Finanční prostředky ve výši 1,69 tis. Kč byly čerpány na kurzové ztráty při vyúčtování služebních  cest v cizí měně a  poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 4,96 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb ve výši 484,86 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zajištěním zahraničních pracovních cest a se zajištěním programu včetně ubytování pro zahraniční delegace z partnerských měst.  Na úhradu cestovného pro zastupitelské orgány bylo vyčerpáno celkem 400,45 tis. Kč a  na úhradu pohoštění v rámci zahraničních delegací 177,98 tis. Kč. Výdaje za  nákup víz činily 3,00 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace bylo vyčerpáno  278,96 tis. Kč.

 

10 – Pokladní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2012

2012

k 31.12.2012

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

63

Finanční operace

9 100,00  

7 100,00  

4 481,73   

        49,25   

63,12

64

Ostatní činnosti

23 310,00

21 333,20

             294,97   

          1,27   

1,38

 

Celkem

32 410,00

28 433,20

4 776,70   

        14,74   

16,80

 

10 - Úhrn

32 410,00

28 433,20

4 776,70   

        14,74   

16,80

 

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.433,01 tis. Kč tj. 63,33 % UR.  Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 941,54 tis. Kč (47,08 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, Českou spořitelnou a.s. a AXA investiční společností. Byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2011 a fixní odměna za IV.Q.2011
a I.-III.Q.2012. Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení
a  různé poplatky za realizování transakcí apod.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 1.387,63 tis. Kč (53,37 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAP ve výši  -8,73 tis. Kč (týká se správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak. Částka 2.112,57 tis. Kč představuje realizované kurzové rozdíly.

 

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

Upravený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl čerpán ve výši 48,72  tis. Kč tj. 48,72 % UR na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ. Nedočerpání finančních prostředků je způsobeno podílem alikvotní části pojistného za vozy z rozpočtu organizační složky PRO 6.

 

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 21.333,20 tis. Kč zahrnuje především rozpočtovou rezervu ve výši 20.963,20 tis. Kč. Čerpání ve výši 294,97 tis. Kč představuje výdaje  za poplatky za vedení účtů ve výši 233,97 tis. Kč a výdaje za vratky na pokutách let minulých ve výši
61,00 tis. Kč. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz