Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Finanční vypořádání za rok 2012 ›› detail/podstránka

Finanční vypořádání za rok 2012

Finanční vypořádání Městské části Praha 6 za rok 2012 s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6

 

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

- Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

 

Zahrnuje odvody nevyčerpaného neinvestiční příspěvku od příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 116.226,62 Kč, Pečovatelská služba ve výši 957.565,62 Kč a od příspěvkových organizací ve školství celkem ve výši 494.188,95 Kč (ZŠ a MŠ Červený vrch 11.341,00 Kč,
ZŠ Dědina 38.937,00 Kč, ZŠ a MŠ Hanspaulka 201.767,95 Kč, ZŠ a MŠ J.A. Komenského 34.800,00 Kč, ZŠ Marjánka 39.340,00 Kč, ZŠ Na Dlouhém lánu 2.625,00 Kč,  ZŠ a MŠ nám. Interbrigády 16.600,00 Kč, ZŠ Norbertov
21.120,00 Kč, ZŠ a MŠ Petřiny – sever 27.558,00 Kč, ZŠ Pod Marjánkou 67.900,00 Kč,  ZŠ a MŠ T.G. Masaryka 29.699,00 Kč a MŠ Terrronská
2.501,00 Kč).

 

 

 

 

1.567.981,19 Kč

 

 

 

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

- Příděly příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele

0,00 Kč

 

 

 

 

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 

Výsledek finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí
Praha 6 bude použit příslušnou úpravou rozpočtu jako zdroj pro krytí části odvodu finančního vypořádání Městské části Praha 6 s MHMP.

 

1.567.981,19 Kč

 

Finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6, Hlavním městem Prahou a státním rozpočtem ČR za rok 2012 bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Městské části Praha 6 až po schválení finančního vypořádání Hlavního města Prahy se státním rozpočtem ČR v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Zpracovatelé předpokládají, že tak bude v rámci „Zprávy o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1.pololetí roku 2013“.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_vyporadani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz