Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 v roce 2013 ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6

v tis. Kč

 

Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2013

 

  597.777,0

 

Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2013

 

 

924.483,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2013

 

326.706,0

 

#

  

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení

 

 

 

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6  

 

 

1.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu soudních poplatků v souvislosti s podáním žaloby na společnost BORSAY. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6  

 

 

2.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „Zón placeného stání“ nebudou v plné čerpány a budou využity na vypracování studie dopravní koncepce
a návrhu priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území MČ Praha 6.

 

+ 357,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

3.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení
u vypracování prověřovací studie pro přístavbu stávajícího objektu MŠ Sbíhavá a na posouzení otopného systému včetně návrhu úprav stávajícího otopného systému v objektu MŠ Na Dlouhém lánu.

 

+ 57,0

 

 

4.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu (Speciální základní škola Vokovická), určený  na „Poznávací pobyt“ a na „Městský týdenní tábor Lyceum“.

 

+ 60,0

 

 

5.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na grantový program „Otevřený svět 2013 II“, schválený usnesením RMČ č. 2102/13 ze dne 23.2.2013. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 04 OŠ a 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

6.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na spolupráci s FTVS a na příspěvky poskytované v rámci zajištění kustodů hřišť u základních škol, dále v oddílu 43 – Sociální služby na volnočasové aktivity seniorů a granty. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, kterou obdržela MČ Praha 6 v roce 2012 a která je nyní zařazována do rozpočtu z FRR prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

+ 1.478,2

 

Tabulka  05 - KZ ÚMČ Praha 6  

 

 

7.

Přesun běžných výdajů v  oddílech 35 – Zdravotnictví a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti „prevence před drogami“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 305/13  ze dne 15.2.2013.

 

+ 650,0

 

 

 

Tabulka 06 - KZ ÚMČ Praha 6  

 

 

8.

Přesun běžných výdajů v  oddílech 33 – Kultura a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů  v oblasti „zájmových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6       č. 304/13 a 306/13 ze dne 15.2.2013.

 

+ 217,0

 

 

9.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Vydavatelská činnost na vydání 1.000 ks knihy „Praha 6 křížem krážem“ v anglickém jazyce, které budou používány jako reprezentační předměty pro zahraniční návštěvy. Finanční prostředky na tuto knihu byly již zařazeny do rozpočtu 2012, ale z časových důvodů nebyla zakázka realizována. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 565,0

 

 

10.

Přesun běžných výdajů v rámci oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti „volného času
a sportu“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2052/13  ze dne 29.1.2013.

 

+ 15,0

 

 

11.

Přesun běžných výdajů v  oddílech 34 – Tělovýchova, zájmová činnost a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů  v oblasti „volného času a sportu“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 306/13  ze dne 15.2.2013.

 

+ 272,0

 

 

12.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova
a zájmová činnost na příspěvky poskytované v rámci organizované výchovy dětí a mládeže. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, kterou obdržela MČ Praha 6 v roce 2012 a která je nyní zařazována do rozpočtu z FRR prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

+ 1.478,2

 

Tabulka 06 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

13.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Ostatní zájmová činnost na výrobu a osazení informační desky do podchodu pod ulicí Kukulova v AVČ Ladronka, která byla v prosinci roku 2012 odcizena. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 51,0

 

 

14.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů v rámci pořádané akce „Galerie chodník“.

 

+ 60,5

 

 

 

Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6

 

 

 

15.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení (dle pokynu MHMP) u poskytovaných neinvestičních náhrad – členského příspěvku Sdružení tajemníků městských částí
a obecních úřadů.

 

+ 10,0

 

 

16.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 61 – Místní správa z důvodu úhrady odvodů za nesplnění povinnosti zaměstnávat nebo odebírat výrobky od zdravotně postižených za rok 2012. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na služby peněžních ústavů – pojištění aut. Odvod stanovené částky byl schválen usnesením RMČ č. 2047/13 ze dne 29.1.2013.

 

+ 106,0

 

 

17.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí.

 

 

+ 3.395,6

 

+ 3.395,6

 

Tabulka 09 – KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

18.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 62 – Humanitární zahraniční pomoc na zvýšené výdaje v rámci poskytování příspěvku formou projektu „Adopce na dálku“, kdy „adoptovaný“ chlapec přešel na střední školu a příspěvek se z tohoto důvodu zvýšil. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 0,9

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

19.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zajištění „Průkazu energetické náročnosti budovy“, kdy na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 7a, je Úřad MČ Praha 6 povinen průkaz na budovu úřadu zpracovat. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 75,0

 

 

20.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nedoplatku za energie v letech 2010 – 2012 v obřadní síni v budově Skleněného paláce a současně zařazení finančních prostředků na energie pro rok 2013. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní služby.

 

+ 510,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSLV ÚMČ Praha 6

 

 

 

21.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup kolků z důvodu zvýšených požadavků od jednotlivých odborů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

22.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, na realizaci akce „Půdní vestavby“ v domech hlavního města Prahy, svěřených MČ Praha 6, schválené usnesením ZMČ  č. 309/13 ze dne 15.2.2013. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

+ 80.000,0

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

23.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „dopravní vybavenosti a planografie“ nebudou v plné výši čerpány a budou využity na úhradu nájemného za umístění radarů, určených k měření okamžité rychlosti na území Prahy 6.

 

+ 25,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

24.

Přesun výdajů mezi běžnými a kapitálovými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u pořízení konvektomatu v MŠ Šmolíkova (200 tis. Kč) a v ZŠ E. Destinnové (380 tis. Kč).

 

+ 580,0

 

 

25.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství. Jedná se o přesun finančních prostředků z odvětví základních škol do odvětví mateřských škol na zpracování studie novostavby MŠ Ve Struhách.

 

+ 35,1

 

 

26.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 165 tis. Kč, na mzdové výdaje pro rodilého mluvčího anglického jazyka v ZŠ Hanspaulka ve výši 86,4
 tis. Kč a na zajištění výuky eurytmie v MŠ Waldorfská ve výši 55 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků školy.

 

 

+ 306,4

 

+ 306,4

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

27.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví a sociální péče v roce 2013, které byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č.303/13 ze dne 15.2.2013.

Pozn.: ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů dochází z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek. 

 

+ 800,0

 

 

- 100,0

 

- 100,0

 

 

Tabulka 06 - KZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

28.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zaplacení členství MČ Praha 6 v Asociaci nositelů legionářských tradic (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2196/13 ze dne 20.3.2013). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na zajištění kulturních akcí pro seniory, které nebudou v plné výši čerpány.

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

29.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

+ 6,2

 

+ 6,2

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

30.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nájem za 3 parkovací stání na pozemku parc. č. 941, k.ú. Bubeneč a 2 garáží v domě V.P. Čkalova 18, užívaných pro potřeby ÚMČ Praha 6 ve výši 450 tis. Kč a na zřízení věcného břemene za strpění stavby podzemních garáží, strpění umístění vstupních schodů z pozemku č. 941, k.ú. Bubeneč do budovy ÚMČ Praha 6, za jednorázovou úplatu ve výši 1.360 tis. Kč, které bylo schváleno usnesením RMČ               č. 2162/13 dne 13.3.2013. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.810,0

 

 

 

Tabulka 02 a 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

31.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Městská infrastruktura, na stavební úpravy komunikace v rámci investiční akce „Rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka“. Jedná se o bezpečné zajištění propojení parku v místě pod Hanspaulským zámečkem. Realizaci bude provádět TSK hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu, budou zařazené prostředky do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy

 

 

- 5.000,0

 

- 5.000,0

32.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Dr. Zikmunda Wintra“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 10.800,0

 

- 10.800,0

33.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Na Čihadle“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 7.000,0

 

- 7.000,0

34.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Rakovnická - Přílepská“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 7.500,0

 

- 7.500,0

35.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na opravu komunikace „Na Větrníku“ jsou zařazeny v rozpočtu MČ Praha 6 v běžných výdajích, ale MHMP tuto akci zařadilo do kapitálových akcí (V rámci odstraňování hlukové zátěže je zde měněn povrch dlážděné vozovky za asfaltový. S ohledem na skutečnost potřeby změny stávajícího nevhodného uspořádání komunikace a neodpovídajícího stavu chodníkových ploch, přispěje městská část na celkovou rekonstrukci prostoru komunikace, zejména výměny povrchů chodníků, doplnění cyklostezky, zeleně a prvků na zvýšení bezpečnosti komunikace, které nebyly součástí původního záměru). Z tohoto důvodu musí i MČ Praha 6 tyto prostředky před poskytnutím TSK hl.m. Prahy převést do kapitálových výdajů.

 

+ 6.500,0

 

 

36.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o rekonstrukci prostoru komunikace „Na Větrníku“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 6.500,0

 

- 6.500,0

37.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o částečné opravy komunikací v oblasti Vokovic -  „V Nových Vokovicích a K Červenému vrchu“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 5.000,0

 

- 5.000,0

38.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o souvislé opravy komunikací na území MČ Praha 6 v roce 2013 – „Nad Panenskou, Zličínská, Na okraji, Čílova, K Brusce, Ch.de Gaulla, Bubenečská, Pod baštami, Tychonova a Na Větru“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 7.500,0

 

- 7.500,0

39.

Zvýšení rozpočtu výdajů MČ Praha 6 v souvislosti s  nákupem 5-letých reinvestičních spořících státních dluhopisů.Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 - Financování

 

 

 

+ 100.000,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

40.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „výměny písku v pískovištích“ nebudou v plné výši čerpány a budou využity na úhradu úroků vzniklých v souvislosti s uvolněním jistot uchazečům o veřejné zakázky.

 

+ 20,0

 

 

41.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti ekologických aktivit v roce 2013, které byly schváleny usnesením RMČ Praha 6 č. 2248/13 ze dne 3.4.2013.

 

+  297,0

 

 

42.

Zvýšení příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy v rámci programu „Dohody o respektování zásad dobrých sousedských vztahů“ obdržela MČ Praha 6 na pořízení dětského hracího prvku „Lanovka“ do parku Perníkářka ve výši 250 tis. Kč a na rekonstrukci plochy hřiště v parku Perníkářka 120 tis. Kč peněžitý dar od Letiště
Praha a.s.

 

 

+ 370,0

 

+ 370,0

43.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na úhradu nákladů běžné údržby ploch veřejné zeleně ve výši 2.297,1 tis. Kč a v oddíle 22 – Doprava na  opravu komunikace ve výši 1.500,0 tis. Kč. Současně dochází ke zvýšení příjmů v příslušných oddílech, kdy zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý na základě „Rámcové smlouvy o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha městským částem“, jehož přijetí schválila RMČ Praha 6 usnesením č. 2205/13 ze dne 20.3.2013.

 

 

+ 3.797,1

 

+ 3.797,1

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

44.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 1.485.337,0 Kč, poskytnutých v roce 2012 na investiční akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“. ZHLMP schválilo usnesením
č. 25/2 ze dne 21.3.2013 ponechání těchto prostředků včetně změny účelu, a to na akci „MŠ Meziškolská – obnova objektu“. Tyto finanční prostředky jsou zařazeny ve Fondu rezerv
a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

+ 1.485,3

45.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na integraci žáků pro období 1.1. – 31.8.2013 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, schválena usnesením ZHLMP č.25/10 ze dne 21.3.2013.

 

 

+ 6.629,0

 

+ 6.629,0

46.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení 4 ks sklopných stolů, 2 ks mobilních boxů s příslušenstvím a 1 ks nízkého boxu pro MŠ Sbíhavá.   Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

+ 139,0

 

+ 139,0

 

Tabulka 06 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

47.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Obnova kulturních hodnot, kdy MČ Praha 6 na základě usnesení RMČ č. 2254/13 (revokace usnesení RMČ č. 1983/12 ) ze dne 3.4.2013 rozhodla o vrácení daru (resp. jeho účelového využití na úhradu nákladů na odlití pomníku Nikoly Tesly) České spořitelně a.s. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazeny ve Fondu darů. Zapojení tohoto fondu se tedy promítne ve třídě
8 - Financování

 

 

 

+ 2.500,0

 

Tabulka 06 - KZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

48.

Přesun mezi jednotlivými ORJ běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost, kdy na základě usnesení ZHLMP         č. 23/1 ze dne 24.1.2013, kterým se přesouvá oblast sportu z kapitoly 06 – Kultura do kapitoly 04 – Školství a na základě metodického pokynu MHMP, se finanční prostředky zařazené v rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013 a určené na tělovýchovnou činnost (odd.§ 3419) přesouvají také do odvětví  04 – Školství.

 

+ 2.665,0

 

 

49.

Přesun mezi jednotlivými ORJ běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost, kdy na základě usnesení ZHLMP         č. 23/1 ze dne 24.1.2013, kterým se přesouvá oblast sportu z kapitoly 06 – Kultura do kapitoly 04 – Školství a na základě metodického pokynu MHMP, se účelová dotace, poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ v roce 2012, zařazená v rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013 a určená na tělovýchovnou činnost (odd.§ 3419) přesouvá také do odvětví  04 – Školství.

 

+ 1.478,2

 

 

50.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zajištění kulturních akcí, pořádaných MČ Praha 6 - „Dejvické hudební léto“ (190 tis. Kč) a „Koncerty ve Hvězdě“ (300        tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 490,0

 

 

 

Tabulka 06 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

51.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených  na dotisk knihy „Divadlo v Šárce“. Uvedená kniha (1.000 ks) byla vytištěna na  náklady dodavatele a bude tedy zakoupena pro účely reprezentačních darů MČ Praha 6.

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

52.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám. Svobody 728/1“ na vypracování odborné studie.

 

+ 96,0

 

 

53.

Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická, Stochovská – PD“ nebudou v plné výši čerpány
a budou použity na akci „Projektové dokumentace k půdním vestavbám“ v domech Dejvická 254/16, 262/14 a Eliášova 761/46.

 

+ 1.800,0

 

 

54.

Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická, Stochovská – PD“ nebudou v plné výši čerpány
a budou použity na akci „Revitalizace vnitrobloku  Eliášova, Dr. Z.Wintra – rozšíření parkovacích míst – projektová dokumentace“.

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

55.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 36 – Pohřebnictví na pronájem hrobového místa v rámci zprostředkování sociálních pohřbů (neznámé osoby), vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění.

 

+ 6,9

 

 

 

Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6

 

 

 

56.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí v I. pololetí 2013. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 3.884,3

 

+ 3.884,3

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

57.

Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na akci „Pokrytí budovy signálem pro mobilní telefony“ nebudou v letošním roce čerpány a budou využity na zajištění akce „Záložní chlazení prostoru  oddělení informatiky“.

 

+ 80,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

58.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u zajištění konzultačních a poradenských činností při zpracování informací k zavedení „Zón placeného stání“ na území MČ Prahy 6.

 

+ 96,8

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

59.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Projekty na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2013“ v rámci 2. programu. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP č. 26/44 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 173,7

 

+ 173,7

60.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2013 - I. program pro školy a školská zařízení“. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP č. 26/42 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 99,0

 

+ 99,0

61.

Přesun výdajů mezi běžnými a kapitálovými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u pořízení velkých herních prvků pro MŠ Čínská (352 tis. Kč) a pořízení zahradního domku s příslušenstvím pro MŠ Libocká (160 tis. Kč).

 

+ 512,0

 

 

62.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení nového počítače pro hospodářku školy MŠ Parléřova.   Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

+ 25,0

 

+ 25,0

63.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na realizaci programu „Škola na dotek“, schváleného usnesením RMČ č. 2103/13 ze dne 23.2.2013 v rámci zkvalitnění vzdělávacích procesů ve školách zřízených MČ Praha 6. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 4.000,0

 

 

 

Tabulka 04 - KZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

64.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a sport na vybudování discgolfového hřiště v areálu volného času Ladronka. Tato akce byla zařazena do rozpočtu již v roce 2012, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

65.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na udělení grantů v sociální oblasti pro rok 2013 – „Program 15 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ“. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP č. 26/40 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 1.050,0

 

+ 1.050,0

66.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na služby telekomunikací a na odvoz a likvidaci odpadu nebudou v plné výši čerpány a budou použity na nákup vakcín proti hepatitidě typu A a B pro pracovníky PRO 6 (8,5 tis. Kč) a na zajištění školení v rámci komplexního systému BOZP

a PO (15,0 tis. Kč).

 

+ 23,5

 

 

 

Tabulka 05 - KZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

67.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP č. 26/43 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 50,0

 

+ 50,0

           

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

68.

Přesun běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na „Cenu starostky“ v rámci udělování ocenění u realizací novostaveb či rekonstrukcí prezentující architektonickou kulturu na území MČ Praha 6 nebudou v letošním roce čerpány a budou použity na zajištění výstav v partnerských městech Poreč a Bayereuth.

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 06 – KZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

69.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů v rámci pořádané kulturní akce „Koncerty ve Hvězdě“.

 

+ 22,0

 

 

 

Tabulka 07 – KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

70.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost na realizaci projektů „Bezpečná ulice“ (100 tis. Kč) a „Praha 6 bezpečně online 2013 – Komunitní prevence kybernetické kriminality“ (140 tis. Kč), vyhlašovaných v rámci I. kola grantů prevence kriminality v roce 2013. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP  č. 26/1 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 240,0

 

+ 240,0

 

Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6

 

 

 

71.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou
a zkouškami odborné způsobilosti. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP  č. 26/2 ze dne 25.4.2013).

 

 

+ 120,0

 

+ 120,0

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

72.

Přesun mezi jednotlivými kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství, kdy na základě ponechání účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2012 (rozpočtová úprava č. 44) je nutné dle metodiky sjednotit ORG (číslo akce) s novým ORGem přiděleným MHMP u akce „MŠ Meziškolská – obnova objektu“. Jedná se tedy pouze o technické opatření.

 

+ 35.000,0

 

 

 

Tabulka 07 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

73.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 52 – Civilní ochrana na řešení následků souvisejících s mimořádnými výdaji městské části Praha 6 při odstraňování následků povodně na území městské části Praha 6. Zároveň dochází ke snížení běžné rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 500,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

74.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na odkoupení pozemku parc. číslo 1323 v k.ú. Ruzyně (865 m2), určeného pro sociální výstavbu typu Léčebna dlouhodobě nemocných. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 9.500,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

75.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na představení programu Junior Ranger a činnosti strážců národního parku ve výši 290,4 tis. Kč a na údržbu zeleně na území MČ Praha 6 dle rámcové smlouvy z důvodu převedení nových pozemků do správy odboru dopravy a životního prostředí ve výši 605 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 895,4

76.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zvýšený úklid v okolí odpadkových košů z důvodu výrazného snížení četnosti vývozu odpadkových košů ze strany TSK hl.m.Prahy (1.800 tis. Kč) a na rozšíření výsadby a údržby květin v záhonech, závěsech, věžích a dalších souvisejících prací (1.815 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 3.615,0

77.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na opravy chodníků (raporty 30 cm x 30 cm) z důvodu špatného stavu chodníků. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 3.025,0

78.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na pokrytí doplatku technologií a stavebních prací k akci „Podzemní kontejnery“. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 3.990,0

79.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu chodníku „Na klášterním“ (1.600 tis. Kč) a „Libocká“ (1.500 tis. Kč). Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

- 3.100,0

 

+ 3.100,0

 

80.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Na Čihadle“ (2.700 tis. Kč) a „Rakovnická, Přílepská“ (1.000 tis. Kč). Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

- 3.700,0

+ 3.700,0

81.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o souvislé opravy komunikací „Nad Panenskou, Zločinská, Na okraji a K Brusce“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

- 3.800,0

+3.800,0

82.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „8.listopadu“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

- 3.500,0

+3.500,0

83.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Pětipeského“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

-3.500,0

+3.500,0

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

84.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na zajištění úklidu komunikací postižených povodní na území městské části Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 1.815,0

85.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na zajištění přípravy a realizace výsuvných sloupků na nám. Svobody z důvodů nutnosti vyřešit problémy s nepovolenými vjezdy a stáním v prostoru před Skleněným palácem. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 400,0

86.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na zajištění přípravy a realizace úsekového měření v ulici Libocká z důvodu nutnosti řešení kázně řidičů v blízkosti přechodu pro chodce. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 3.630,0

 

Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

87.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na předprojektovou  a projektovou dokumentaci k akci „Park Evropa“ ve výši 700 tis. Kč, na předprojektovou  a projektovou dokumentaci k akci „Park před Seminářem + fontána“ ve výši 1.200 tis. Kč a na projektovou dokumentaci a realizaci akce “Park Josefa Škvoreckého“ ve výši 2.000 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 3.900,0

88.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na předprojektovou a projektovou dokumentaci, výtvarnou soutěž k akci „Zápolí Písecké brány“ ve výši 890 tis. Kč, na úpravy parku v souvislosti s osazením busty A.S.Puškina ve výši 400 tis. Kč, na předprojektovou a projektovou dokumentaci k akci „Park Lazuro Cardénase del Rio“ ve výši 200 tis. Kč a na výtvarnou soutěž na sochu Marie Terezie ve výši 500 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

+ 1.990,0

 

Tabulka 06 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

89.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky na pamětní desku Janu Malypetrovi na Hradčanech (100 tis. Kč) a pamětní desku Josefu Škvoreckému (160 tis. Kč), jubilejní plakety, které budou umísťovány na významné objekty spojované s významnou osobností (250 tis. Kč) a na přípravu nové kmenové výstavy Architekti Prahy 6 – Galerie chodník (100 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 - Financování.

 

 

+ 610,0

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

90.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu chodníku „Rakovnická, Přílepská“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m.Prahy.

 

 

- 1.500,0

 

- 1.500,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

91.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 205 tis. Kč, na mzdové výdaje pro rodilého mluvčího anglického jazyka v ZŠ a MŠ Bílá ve výši 43,2
 tis. Kč a na zajištění programu „Začít spolu“ v ZŠ a MŠ T.G.Masaryka ve výši 25,2 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků školy.

 

 

+ 273,4

 

+ 273,4

92.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u akce  „Vypracování studie“ k využití stávajícího areálu družiny v ZŠ Bílá, v ulici Na Kocínce ke zřízení 8 tříd ZŠ a 2 tříd MŠ.

 

+ 718,8

 

 

93.

 Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu (Střední škola civilního letectví), určený na propagační a organizační zajištění „Dne otevřených dveří“,  pořádaných v rámci oslav 60. výročí založení školy.

 

+ 21,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

94.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu (Občanské sdružení 3 P) na zakoupení zdravotní pomůcky.

 

+ 30,0

 

 

95.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální služby na zvýšené žádosti o příspěvek na zajištění jeslí, poskytované sociálně slabším rodinám. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na peněžitou výpomoc na úhradu nájemného, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 50,0

 

 

96.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na nákup užitkového automobilu nebudou v plné výši čerpány a budou použity na nákup drobného materiálu.

 

+ 41,0

 

 

97.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

+ 50,0

+ 50,0

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

98.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zajištění vánočních pořadů v rámci akce „Vánoce Prahy 6“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní služby.

 

+ 1.000,0

 

 

99.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů v rámci pořádané kulturní akce „Koncerty ve Hvězdě“.

 

+ 17,3

 

 

100.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů v rámci pořádaných kulturních akcí  a programů MČ Praha 6 (nákup drobného materiálu, občerstvení, drobné věcné dárky).

 

+ 130,0

 

 

101.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na kulturní akci „Ekotechnické muzeum – Cena starostky“ nebudou čerpány
a budou využity na akci v rámci hudební činnosti „Z hvězdiček rostou hvězdy“.

 

+ 48,0

 

 

102.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost na realizaci nové sportovní akce „S Prahou 6 sportujeme v každém věku“. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v rozpočtu na nespecifikované kulturní
a společenské akce.

 

+ 250,0

 

 

 

Tabulka 04, 06 – OKZ, 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

103.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 31 – Školství, 33 – Kultura, 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za období leden – duben 2013. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci organizované výchovy dětí a mládeže ve výši 1.574,2 tis. Kč
a na příspěvky určené na školství, kulturu, zdravotnictví
a sociální oblast ve výši 1.574,2 tis. Kč.

 

 

+ 3.148,5

+ 3.148,5

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

104.

Přesun mezi položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na technické zhodnocení bytu v ulici Jugoslávských partyzánů 1426/7. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu Rakovnická – Stochovská“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 365,0

 

 

105.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro _zylantů, kdy částka ve výši 192 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 72 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 264,0

+ 264,0

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

106.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění výdajů za energie (vyúčtování tepla v nebytovém prostoru č. 405 v ul. Nám. Svobody č.p. 728).

 

+ 35,0

 

 

107.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pořízení pouliční knihovny, která bude umístěna na ulici Bělohorské před informační kanceláří MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 118,0

 

 

 

Tabulka 09 - KT ÚMČ Praha 6

 

 

 

108.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na výdaje určené na náhrady mzdy v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (refundace). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 200,0

 

 

109.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa u akce „obnova vozového parku“ (nákup 4 nových osobních vozů), kdy finanční prostředky obdržené za prodej ojetých služebních vozů budou zúčtovány v rámci zdaňované činnosti. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 56,8

 

 

110.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 - Místní správa, kdy finanční prostředky určené na pohonné hmoty a mazadla nebudou v plné výši vyčerpány
a budou použity na označení nových vozů logem MČ Praha 6.

 

+ 20,0

 

 

 

Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

111.

Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012.

 

 

+ 42.234,5

 

+ 42.234,5

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

112.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na poskytnutí finanční pomoci občanům s trvalým bydlištěm v bytech, zasažených povodní na území MČ Prahy 6. Zdrojem jsou dary, které občané poslali v rámci finanční pomoci na zřízený protipovodňový účet MČ Praha 6
a prostředky z  veřejné sbírky uspořádané v rámci Společenského večera (blíže viz. usnesení RMČ č. 2484/13 ze dne 16.7.2013).

 

 

+ 250,0

 

+ 250,0

113.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na poskytnutí finanční pomoci občanům s trvalým bydlištěm v bytech zasažených povodní na území MČ Praha 6. Vzhledem k tomu, že dary od občanů na protipovodňovém účtu MČ Praha 6 a prostředky z veřejné sbírky uspořádané v rámci Společenského večera nestačí jako jediný zdroj a proto se použije do celkové výše daru rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti (blíže viz. usnesení RMČ č. 2484/13 ze dne 16.7.2013).

+ 800,0

 

 

 

Tabulka 05 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

114.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 35 –  Zdravotnictví na předprojektovou  přípravu a dokumentaci“ pro akci „Výstavba léčebny dlouhodobě nemocných“ v Drnovské ulici, Praha 6 – Ruzyně. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 3.500,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

115.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy v souvislosti s kalamitní situací (po vichřici) bylo nutné  zajistit mimořádný úklid na celém území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2.890,0

 

 

116.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými investičními akcemi v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na pořízení a zabudování dětské lanovky v parku Perníkářka nebudou čerpány a budou využity na pořízení
a zabudování skluzavky na sídlišti Dědina.

 

+ 130,0

 

 

117.

Přesun kapitálových a běžných výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na vybudování multifunkčního hřiště v ulici Dusíkova nebudou čerpány (akce nebude realizována) a budou využity na opravu sportovního hřiště v ulici U Valu.

 

+ 1.420,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

118.

Zvýšení kapitálových příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“, jejíž část stavby není zahrnuta v rámci dostavby metra „A“. Zdrojem příjmů je finanční příspěvek, poskytnutý společností PALACE ENGEL ESTATE s.r.o. v roce 2004. Tyto prostředky jsou zaúčtovány na depozitním účtu MČ Praha 6.

 

 

+ 2.840,0

 

+ 2.840,0

119.

Snížení kapitálových příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci akce „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“. Tato část stavby, která není zahrnuta v rámci dostavby metra „A“ je projekčně zajišťována MČ Praha 6 a vlastní realizaci zajišťuje TSK. Prostředky na realizaci budou tedy dle metodiky MHMP převedeny snížením příjmové položky  (prostřednictvím MHMP) na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 2.760,0

 

- 2.760,0

120.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Václavkova 20-28. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

+ 2.200,0

 

- 2.200,0

 

- 2.200,0

121.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Bělohorská 207-223. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

+ 2.000,0

 

- 2.000,0

 

- 2.000,0

122.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Velflíkova. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

+ 3.400,0

 

- 3.400,0

 

- 3.400,0

123

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava na zpracování znaleckého posudku možných modelů regulace dopravy v klidu na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci akce „Zóny placeného stání“, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 92,0

 

 

124.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup ochranných pomůcek nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup plastových nádob určených na uskladnění zimního posypu v rámci zajištění zimní služby.

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

125.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na rozšiřování vzdělanosti i celkového rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků formou zahraničních vzdělávacích pobytů v rámci programu „Otevřený svět“. Zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý v rámci tohoto programu.

 

 

+ 4.000,0

 

+ 4.000,0

126.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení nádobí do školní jídelny a ložních souprav pro MŠ Sbíhavá ve výši 50 tis. Kč a na dovybavení šatních skříněk pro ZŠ a MŠ nám. Interbrigády ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace. Dále dochází v tomto odvětví k přesunu výdajů mezi položkami z důvodu správného zařazení výdajů u investičního příspěvku od zřizovatele pro MŠ Libocká (na pořízení zahradního domku) ve výši 45 tis. Kč.

 

+ 45,5

 

+ 150,0

 

+ 150,0

127.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 31 – Školství, kdy akce „MŠ Janákova – projektová dokumentace na rekonstrukci objektu“ nebude realizována a finanční prostředky budou využity na nově zařazené akce „MŠ Sbíhavá – lesní třída - projektová dokumentace“(370 tis. Kč)
 a ZŠ Dědina – rekonstrukce sportovního areálu – projektová dokumentace“ (850 tis. Kč).

 

+ 1.220,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

128.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – „Program 15 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ“. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHLMP č. 26/40 ze dne 25.4.2013).

Pozn.: ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů dochází z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek. 

 

+ 550,0

 

- 237,5

 

- 237,5

129.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 ve výši 108,4 tis. Kč (schváleno usnesením ZMČ Praha č.363/13 ze dne 28.6.2013).  Dále se jedná o přesun mezi jednotlivými položkami na poštovné za odeslané příspěvky určené na peněžitou výpomoc občanům MČ Praha 6 na úhradu nájemného ve výši 6. tis. Kč, kdy zdrojem jsou výše uvedené příspěvky.

 

+ 114,4

 

 

130.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na nákup zahradního traktoru nebudou v letošním roce čerpány a budou použity na nákup osobního automobilu ke služebním a servisním účelům organizační složky PRO 6.

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 09 - KT ÚMČ Praha 6

 

 

 

131.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na zvýšené výdaje v rámci uzavíraných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné. Zdrojem jsou prostředky na platy, které nebudou v plné výši v letošním roce vyčerpány.

 

+ 500,0

 

 

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

132.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na PR služby MČ Praha 6 (100 tis. Kč) a znalecké posudky (100 tis. Kč) nebudou v plné výši letos čerpány  a budou použity na kulturní akce a programy pořádané MČ Praha 6.

 

+ 200,0

 

 

133.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na PR služby MČ Praha 6 a správu on-line sítí nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup věcných dárků v rámci pořádání kulturních akcí  a návštěv zahraničních delegací.

 

+ 130,0

 

 

 

Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

134.

Provedení finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 6 za rok 2012, které bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  „Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2012“ č. 331/12 ze dne 28.6.2013 a jehož výsledkem je odvod nevyčerpaných finančních prostředků PO zpět do rozpočtu MČ Praha 6. Dochází ke zvýšení příslušné příjmové položky a současně ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.568,0

 

+ 1.568,0

135.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 se státním rozpočtem ČR za rok 2012, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

 

- 802,1

 

- 802,1

136.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou za rok 2012, jehož výsledkem je doplatek z podílu na odvodu z výherních hracích automatů za 3. Q 2012 ve výši 268 tis. Kč (134 tis. Kč na podporu organizací zajišťující organizovanou sportovní činnost mládeže a 134 tis. Kč na kulturu, školství, zdravotnictví vč. sociální oblasti) a současně odvod finančních prostředků vyplývající z finančního vypořádání ve výši 161 tis. Kč.

 

 

+ 107,0

 

+ 107,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

137.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění provozu kontejneru na objemný a rostlinný odpad umístěný v oblasti Malého Břevnova ve výši 1.400 tis. Kč a na zajištění úklidu mikroskládek na území MČ Praha 6 ve výši 600 tis. Kč.  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2.000,0

 

 

138.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na pořízení a zabudování velkého herního prvku (lezecí a šplhací prvky) na dětské hřiště v ulici Šumberova.  Zdrojem jsou finanční prostředky určené na výměnu písku v pískovištích, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 101,0

 

 

139.

Zvýšení běžných příjmů a výdajů v oddílech 37 – Veřejná zeleň a 43 – Sociální služby, kdy přijaté dary od zastupitelských úřadů (schválených ZMČ Praha 6, č. 387/13 ze dne 13.9.2013) budou následně poukázány Domovu svaté Rodiny na částečnou úhradu potřeb klientů.

 

 

+ 65,0

 

+ 65,0

140.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na drobné opravy dětských hřišť nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na vypracování studie na úpravu parku v ulici Thákurova (130 tis. Kč) a na vyúčtování vodného za závlahové systémy, pítka a vodní prvky v parcích (170 tis. Kč).

 

+ 300,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

141.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava na zajištění blokového čištění komunikací
a kanalizačních vpustí v lokalitě Hanspaulka. Zdrojem jsou finanční prostředky vedené v oddílu 37 – veřejná zeleň, určené na opravu vnitrobloku G.Píky, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 250,0

 

 

142.

Zvýšení běžných příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci oprav komunikací v ulici Nad Manovkou, Staré náměstí a Ve Višňovce. Zdrojem je účelový dar poskytnutý Letištěm Praha a.s.

Současně dochází ke snížení těchto příjmů a výdajů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

+ 3.000,0

 

+ 3.000,0

143.

Snížení kapitálových příjmů a  výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci „Úsekového měření – Libocká“, kdy tyto prostředky (zařazené v rozpočtu MČ Praha 6) budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

- 3.630,0

 

- 3.630,0

144.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na zajištění strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.184,0

 

 

145.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava na zpracování projektové dokumentace pro organizaci dopravy v klidu a stanovení místní úpravy pro první etapu zón placeného stání na území Prahy 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku (53 tis. Kč) a drobné opravy dopravní vybavenosti (70 tis. Kč), které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 123,0

 

 

146.

Zvýšení běžných příjmů a výdajů v oddílech 22 – Doprava,
52 – Ochrana obyvatelstva a 61 – Místní správa na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013. Zdrojem je účelová dotace, obdržená ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

+ 2.838,2

 

+ 2.838,2

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

147.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení
u investičního příspěvku na nákup konvektomatu a kotle pro školní jídelnu ZŠ J.A.Komenského (350 tis. Kč) a na nákup myčky  včetně změkčovače do kuchyně pro ZŠ Marjánka
(320 tis. Kč).

 

+ 670,0

 

 

148.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 - Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti školství.

 

+ 655,5

 

 

149.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství, kdy se jedná o změnu rozpočtového zařazení výdajů v rámci programu „Škola na dotek“ (500 tis. Kč) a přesun finančních prostředků na nákup učebnic v rámci programu „Finanční gramotnost pro základní školy“ (30 tis. Kč), kdy zdrojem jsou prostředky určené na věcné dárky, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 530,0

 

 

150.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 165 tis. Kč, na mzdové výdaje pro asistenta pedagoga v MŠ Na Okraji ve výši 10 tis. Kč a na financování dvou druhých učitelek ve třídě v MŠ Motýlek ve výši 32 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků škol.

 

 

+ 207,0

 

+ 207,0

151.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na nákup 15 ks tabletů pro učitele (210 tis. Kč), na pořízení 7 ks informačních cedulí k naučné stezce (22,6 tis. Kč) a na vybavení vstupního vestibulu školy (55,3 tis. Kč) pro ZŠ a MŠ Červený vrch a dále na dofinancování projektu „Škola na dotek“ a na vnitřní vybavení herny družiny v ZŠ a MŠ Bílá (170 tis. Kč). Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

+ 457,9

 

+ 457,9

152.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na skutečně vysoutěženou cenu u akce „MŠ Sbíhavá – vybudování lesní třídy - projektová dokumentace“. Zdrojem jsou prostředky zařazené v rozpočtu na akci „MŠ Janákova – PD k rekonstrukci objektu“, která nebude v letošním roce realizována v předpokládaném rozsahu.

 

+ 175,0

 

 

153.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ J.A. Komenského – rekonstrukce tribuny a modernizace sportovního areálu“. Zdrojem jsou prostředky zařazené
v rozpočtu na akce „MŠ Janákova – PD k rekonstrukci objektu“, která nebude v letošním roce realizována v předpokládaném rozsahu (196 tis. Kč) a „MŠ Čínská – PD k rekonstrukci objektu“, kde byla vysoutěžená cena z VŘ nižší než předpokládaná (1.400 tis. Kč).

 

+ 1.596,0

 

 

154.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ J.A. Komenského – PD na rekonstrukci sociálních zařízení“. Zdrojem jsou prostředky zařazené v rozpočtu na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště“, kde byla vysoutěžená cena z VŘ nižší než předpokládaná.

 

+ 100,0

 

 

155.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení – 1. etapa“. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v rozpočtu na akce: „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště“ (300 tis. Kč) , kde byla vysoutěžená cena z VŘ nižší než plánovaná, „ZŠ Bílá – PD k rekonstrukci objektu“ (947 tis. Kč), kde bude v letošním roce zpracována pouze studie, „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce ŠJ“ (650 tis. Kč), kde byla vysoutěžená cena z VŘ nižší než plánovaná
a „ZŠ Dědina – PD k rekonstrukci sportoviště“ (600 tis. Kč), která nebude v letošním roce realizována.

 

+ 2.497,0

 

 

156.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na projekty MČ Praha 6 schválené v rámci „Operačního programu Praha – Adaptabilita“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody  – Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu ZŠ v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů ve výši 1.200,9 tis. Kč a pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek – Vytvoření psychologického – speciálněpedagogicko – asistentského centra ve výši 1.537,4 tis. Kč. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá spolupodílem z EU a rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

+ 2.738,3

 

+ 2.738,3

157.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 31 – Školství, 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 1. čtvrtletí 2013. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované organizacím zajišťující organizovanou sportovní činnost mládeže ve výši 1.378,5 tis.Kč a na  financování potřeb ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti ve výši 1.378,5 tis. Kč.

 

 

+ 2.757,0

 

+ 2.757,0

 

Tabulka 04 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

158.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost z důvodu upřesnění výdajů v rámci realizace akce „Sportujeme v každém věku“.

 

+ 89,4

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

159.

Přesun mezi kapitálovými a běžnými výdaji v oddílu 43 – Sociální služby na pořízení zdravotně cvičebního prvku – šlapadla, které bude instalováno v prostoru „Domu s pečovatelskou službou“ MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 38,0

 

 

 

160.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na zvýšení provozního příspěvku pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných, schválený usnesením RMČ č. 2650/13 ze dne 25.9.2013 v rámci 1. úpravy finančního plánu PO LDN. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v odvětví 05 – zdravotnictví a sociální věci, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 1.980,0

 

 

161.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 43 – Sociální věci, kdy zůstatek finančních prostředků u již ukončené akce „Modernizace DPS Liboc“ budou využity na akci „Rekonstrukce azylového domu v ul. A. Čermáka 4“.

 

+ 100,0

 

 

162.

Zvýšení a přesun běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na zvýšení prostředků na platy (motivační složka) v souvislosti s vykonanými mimořádnými pracemi v rámci odstraňování následků po povodních v červnu 2013 ve výši 250 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky ze sníženého provozního příspěvku pro PO Pečovatelská služba Prahy 6. Současně se jedná o přesun prostředků ve výši 110 tis. Kč mezi jednotlivými položkami běžných výdajů z důvodu skutečného čerpání povinného pojistného, hrazeného zaměstnavatelem.

 

+ 360,0

 

 

163.

Přesun běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění provozních výdajů v rámci činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 67,0

 

 

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

164.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na koncerty v Břevnovském klášteře nebudou v plné výši vyčerpány
a budou použity na uhrazení poplatků za živé užití hudebních děl k poslechu Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním o.s. Dále se jedná o přesun běžných výdajů z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti kultury.

 

+ 35,0

 

 

 

Tabulka 06 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

165.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na zpracování „Masterplánu k transformaci území Ruzyně“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na výrobu dalších modelů významných objektů Prahy 6, určených pro výstavní účely. Jedná se o model Schubertovy vily v Liboci, model objektu Ústavu organické chemie a biochemie a celkový model obytného souboru Osady Baba 1932.

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

166.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 52 – Ochrana obyvatelstva a 53 – Bezpečnost z důvodu správného zařazení výdajů (pořízení transportní klece pro psy, využívanou Městskou policií na území MČ Praha 6).

 

+ 3,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

167.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 43 – Sociální služby a 36 – Pohřebnictví, kdy finanční prostředky určené na provoz systému elektronického bezpečnostního systému pro seniory a zdravotně postižené občany, které zajišťuje občanské sdružení „Život 90“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zvýšené výdaje v rámci zajišťování „sociálních pohřbů“ (vyplývající ze zákona o pohřebnictví, č. 256/2001 Sb., v platném znění).

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

168.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství na finanční plnění vyplývající z uzavřených mandátních smluv mezi MČ Praha 6 a SNEO a.s.,
č. S 158/2011/OSOM na poradenskou a konzultační činnost
a č. 957/2010/OSOM na provádění kontroly stavu nemovitostí a vyřizování reklamací. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na plánovanou ztrátu u objektů zvláštního určení
a úroky z jistin, proplácené v rámci výběrových řízení, které nebudou v letošním roce v plné výši čerpány.

 

+ 460,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

169.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na osazení frekvenčního měniče pro přívodní a odtahový ventilátor VZT 1 v kancelářích budovy ÚMČ (ve 3. patře) z důvodu snížení hluku vzduchotechniky. Zdrojem jsou z části finanční prostředky určené na záložní chlazení prostoru oddělení informatiky, které nebudou v celé výši čerpány (17 tis. Kč) a z části rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti (60 tis. Kč).

 

+  77,0

 

 

170.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ obdržela pojistné plnění od pojišťovny za poškození pouliční knihovny. Zároveň se zvyšují běžné výdaje určené na opravy v rámci ÚMČ Praha 6, kam budou tyto prostředky zařazeny.

 

 

+ 12,9

 

+ 12,9

171.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na prostředky na platy v souvislosti s přijatým usnesením RMČ Praha 6 č. 2573/13 ze dne 14.8.2013, kterým byla přijata k 1.9.2013 organizační opatření Úřadu MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 548,0

 

 

 

Tabulka 09 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

172.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na konektivitu ÚMČ včetně informačních kanceláří nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup služeb v rámci zpracování dat vyplývající z uzavřených smluv.

 

+ 200,0

 

 

173.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy se jedná o upřesnění výdajů v rámci zajištění zasedání ZMČ Praha 6 do konce roku 2013.

 

+ 60,0

 

 

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6

 

 

 

174.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na soudní poplatek (v celkové výši 3.163 tis. Kč) za podání žaloby
o zaplacení jmenovité hodnoty a výnosu dluhopisu VIA  CHEM GROUP, a.s. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.500,0

 

 

 

Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

175.

Provedení úpravy konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 (schváleno ZHMP č. 31/40 ze dne 19.9.2013), jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

 

- 15,3

 

- 15,3

176.

Zvýšení rozpočtu výdajů MČ Praha 6 v souvislosti s  nákupem 5-letých reinvestičních spořících státních dluhopisů.Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne pouze ve třídě 8 – Financování (nezvýší se výdaje ani financování)

 

 

 

+ 100.000,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

177.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na opravu sportoviště U Valu nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup květinových závěsů.

 

+ 320,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

178.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na zvýšené výdaje určené na úklidové práce na komunikacích MČ Praha 6 dle uzavřené rámcové smlouvy č. 246/2013/ODŽP. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 37 – Veřejná zeleň, určené na provoz a obsluhu odpadkových košů (2.300 tis. Kč) a na akci „Úprava prostor kolem památníku Bílá Hora“ (300 tis. Kč), které nebudou již v letošním roce čerpány.

 

+ 2.600,0

 

 

179.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na mimořádný úklid spadaného listí na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 37 – Veřejná zeleň, určené na: nákup vody, energie a služeb ve výši 891 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 395 tis. Kč, akce „Rekonstrukce parčíku Nad Komornickou“ ve výši 200 tis. Kč, „Rekonstrukce náměstí Pod Kaštany“ ve výši 300 tis. Kč a Rekonstrukce plochy hřiště parku Perníkářka“ ve výši 60 tis. Kč.

 

+ 1.846,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

180.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení
u investičního příspěvku určeného na nákup vybavení prádelny v MŠ Meziškolská (296,5 tis. Kč), dále na nákup transportního vozíku do školní jídelny – výdejny ZŠ a MŠ nám. Svobody (60 tis. Kč) a na pořízení konvektomatu pro ZŠ Na Dlouhém lánu (271,2 tis. Kč).

 

+ 627,7

 

 

181.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 - Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců peněžitých darů, poskytovaných v souladu s grantovým programem „Otevřený svět 2013“ na zahraniční výjezdy žáků nižších ročníků víceletých gymnázií na území MČ Prahy 6.

 

+ 26,0

 

 

182.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na integraci žáků pro období 1.9. – 31.12.2013 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, schválena usnesením ZHLMP č.32/23 ze dne 7.11.2013.

 

 

+ 2.820,9

 

+ 2.820,9

183.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 32 tis. Kč a na realizaci programu Montessori v ZŠ Na Dlouhém lánu ve výši 730 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků škol.

 

 

+ 762,0

 

+ 762,0

184.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení herního mobiliáře pro MŠ Sbíhavá ve výši 138,7 tis. Kč a na dovybavení nábytku do tříd v MŠ Volavkova ve výši 51 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičního fondu těchto příspěvkových organizací.

 

 

+ 189,7

 

+ 189,7

185.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství  z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na základě skutečné fakturace sportovního vybavení u akce „Rekonstrukce sportoviště  ZŠ Na Dlouhém lánu“.

 

+ 125,6

 

 

 

Tabulka 04 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

186.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Ostatní tělovýchovná činnost, kdy finanční prostředky určené na již ukončenou akci „Amos Tour“ nebyly v plné výši vyčerpány a budou využity v rámci podpory sportovních organizací na příspěvek pro TJ Sokol Liboc k zajištění výjezdu na olympiádu v Soči (schváleno usnesením RMČ č. 2786/13 ze dne 18.11.2013).

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

187.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci na výkon pěstounské péče, určený na  pokrytí nákladů v rámci zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace, poskytnutá ze státního rozpočtu – z Úřadu práce České republiky.

 

 

+ 868,0

 

+ 868,0

188.

Přesun běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na zajištění „volnočasových aktivit pro seniory“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup věcných dárků pro seniory MČ Praha 6, žijících v domovech s pečovatelskou službou a pro děti z MČ Praha 6, které jsou umístěny v dětských domovech a zařízeních pro nezletilé.

 

+ 90,0

 

 

189.

Přesun běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci  z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v sociální a zdravotnické oblasti.

 

+ 167,3

 

 

190.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění skutečných výdajů u nákupu paliv, energie, služeb a povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem organizační složky PRO 6.

 

+ 140,0

 

 

 

Tabulka 06 - OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

191.

Přesun běžných výdajů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, v oddílu 34 – Ostatní zájmová činnost, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem RVZ Živohošť a příjmy od rekreantů (snížení příjmů z důvodu povodní v červnu letošního roku) ve výši 70 tis. Kč. Dále se jedná o přesun finančních prostředků v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění skutečných drobných výdajů určených pro zaměstnance ÚMČ v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 15 tis. Kč.

 

+ 85,0

 

 

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

192.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů u akce pořádané MČ Praha 6  „Dny seniorů“.

 

+ 30,0

 

 

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

193.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva z důvodu správného zařazení výdajů (nákup věcných dárků pro dobrovolníky pomáhajícím při odklízení škod po povodních v červnu 2013).

 

+ 53,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

194.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na burzovní poplatek za obchod na burze v rámci nákupu elektrické energie (40 tis. Kč) a na nákup tepla pro budovu ÚMČ (65 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb souvisejících se správou budovy ÚMČ Praha 6.

 

+  105,0

 

 

195.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na výdaje určené na náhrady mzdy v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (refundace). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup materiálu pro autoprovoz ÚMČ, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 100,0

 

 

196.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci vstupů na katastr nemovitostí a zpracování analýz nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na průběžné vzdělávání zaměstnanců a vedoucích úředníků
(100 tis. Kč) a na jízdné a cestovné pro zaměstnance ÚMČ (20 tis. Kč).

 

+ 120,0

 

 

197.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění skutečných výdajů u komplexní péče interiérové zeleně v budově ÚMČ Praha 6.

 

+ 20,0

 

 

198.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí v II. pololetí 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 3.884,3

 

+ 3.884,3

199.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konanými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26.10. 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 3.303,0

 

+ 3.303,0

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

200.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 61 – Místní správa a 33 - Kultura, kdy finanční prostředky určené na informování občanů Prahy 6 formou sms zpráv nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na obecní programy k pořádaným kulturním akcím.

 

+ 198,0

 

 

201.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 61 – Místní správa a 62 – Mezinárodní spolupráce, kdy finanční prostředky určené na pohoštění zahraničních delegací a při setkání radnice s velvyslanci (170 tis. Kč) a dále  prostředky určené na cizojazyčné překlady www stránek včetně výroby a správy on-line sociálních sítí (152 tis. Kč) nebudou vyčerpány a budou použity na nákup reprezentačních předmětů MČ Praha 6 a věcných dárků pro zahraniční delegace.

 

+ 322,0

 

 

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6

 

 

 

202.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na soudní řízení nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na zpracování analýz a posudků z důvodu odborného vyjádření jednotlivých variant postupu v řešení záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem Group.

 

+ 500,0

 

 

 

Tabulka 01 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

203.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na akci    „Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio - parku osobností – projektová dokumentace“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na akci „Revitalizace parku Evropy – projektová dokumentace“.

 

+ 8,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

204.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce vnitrobloku U II. Baterie“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na opravy mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny.

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

205.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na  úklidové práce na komunikacích MČ Praha 6 dle uzavřené rámcové smlouvy č. 246/2013/ODŽP. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 37 – Veřejná zeleň, určené na akce „Rekonstrukce vnitrobloku U II. Baterie“ (300 tis. Kč), „Rekonstrukce vnitrobloku U I. Baterie“ (750 tis. Kč), na provoz sběrného dvora v ulici Moravanů (1.756 tis. Kč)
 a na výsadbu a údržbu květinových záhonů na území MČ Praha 6 (900 tis. Kč), které již v letošním roce nebudou čerpány.

 

+ 3.706,0

 

 

206.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na zpracování ověřovací studie vedoucí k nalezení nových parkovacích kapacit na komunikacích v oblasti Břevnova, Kajetánky, sídliště Dědina a sídliště Petřiny (115 tis. Kč). Dále bude zpracována studie na etapizaci výstavby komunikace Evropská – Svatovítská (261,5 tis. Kč)  a na dopravně inženýrskou studii ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ulici v Šáreckém údolí (48,5 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 37 – Veřejná zeleň, určené na akci „Podzemní kontejnery“, které již nebudou v letošním roce čerpány.

 

+ 425,0

 

 

207.

Snížení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na instalaci výsuvných sloupků na náměstí Svobody nebudou v letošním roce již čerpány. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 360,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

208.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení
u investičního příspěvku určeného na nákup myčky do školní jídelny v ZŠ a MŠ A. Čermáka.

 

+ 360,0

 

 

 

209.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika – hodiny eurytmie“ v MŠ Waldorfská (22 tis. Kč), „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina (32 tis. Kč), na realizaci programu „Začít spolu“ v ZŠ Petřiny – sever ve výši 209,6
tis. Kč a programu „Elixír do škol“ v ZŠ Červený vrch (56 tis. Kč). Dále se příjmy a výdaje zvyšují na financování učitelů AJ v ZŠ Hanspaulka (133,5 tis. Kč) a na financování 3 asistentů v ZŠ T.G. Masaryka (44,3 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

+ 497,4

 

+ 497,4

210.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na nákup  výpočetní techniky a vybavení učeben v ZŠ T.G. Masaryka ve výši 250 tis. Kč, na pořízení PC sestav v ZŠ
a MŠ A. Čermáka ve výši 100 tis. Kč, na nákup kopírky
a kancelářských potřeb v MŠ Parléřova ve výši 46 tis. Kč a na dovybavení nábytku do keramické dílny, kopírky a tělocvičné nářadí v MŠ Velvarská ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičního fondu těchto příspěvkových organizací.

 

 

+ 496,0

 

+ 496,0

211.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství  z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na základě skutečné fakturace gastro zařízení u akce „MŠ Meziškolská – obnova objektu“.

 

+ 501,1

 

 

 

212.

Přesun mezi jednotlivými akcemi u kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „MŠ Meziškolská – obnova objektu“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na dofinancování akce „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“. Důvodem přesunu je schválená, ale zatím neobdržená dotace ze Státního fondu  životního prostředí.

 

+ 548,5

 

 

 

Tabulka 04 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

213.

Snížení  kapitálových výdajů v oddílu 34 – Ostatní tělovýchovná činnost, kdy u realizace akce „Vybudování discgolfového hřiště v AVČ Ladronka“ byly na základě vysoutěžené ceny výdaje nižší než předpokládané. Nedočerpané finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 –Ostatní činnosti.

 

+ 88,5

 

 

 

Tabulka 04 – KMČ, OŠ,  05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

214.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace
z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 2.
 a 3.čtvrtletí 2013. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci organizované sportovní výchovy dětí a mládeže ve výši 1.199,8 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 1.199,8 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky budou do rozhodnutí orgánů MČ Praha 6 o přidělení příspěvků (právní formy příjemce) zařazeny do rozpočtové rezervy jednotlivých oddílů. Pokud dotace nebude v roce 2013 čerpána, budou finanční prostředky dle metodiky MHMP převedeny do rozpočtu roku 2014, a to v rámci úprav rozpočtu, prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

+ 2.399,6

 

+ 2.399,6

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

215.

Přesun běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 36 – Pohřebnictví, kdy finanční prostředky určené na příspěvek pro sociálně slabé rodiny na zajištění jeslí nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění sociálních pohřbů občanů vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

 

+ 30,0

 

 

216.

Přesun mezi jednotlivými akcemi u kapitálových výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy finanční prostředky určené na akci „Kulturní centrum Vokovice – projektová dokumentace“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění akce „“Rekonstrukce azylového domu v ul. A. Čermáka“.

 

+ 260,0

 

 

217.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění skutečných výdajů u nákupu drobného hmotného materiálu a oprav
a údržby v rámci provozních výdajů organizační složky
PRO 6.

 

+ 80,0

 

 

 

Tabulka 05 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

218.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 35 – Protidrogová prevence z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci pořádané akce „Antifetfest“.

 

+ 5,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

219.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 33 – Kultura a 36 – Územní rozvoj na úroky vzniklé ze složených jistin v rámci veřejné zakázky na  akci „Výstavba LDN – projektová dokumentace“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na obnovu objektů drobné architektury, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 5,0

 

 

220.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílech 33 – Kultura a 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na akci „Pamětní deska Josefu Škvoreckému“  nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na akci „Pamětní deska Janu Malypetrovi“.

 

+ 20,0

 

 

221.

Přesun kapitálových a běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 33 – Kultura a 36 – Územní rozvoj na poskytnutí peněžitého daru na odlití busty generála Sedláčka dle schváleného usnesení ZMČ Praha 6 č. 413/13 ze dne 8.11.2013. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Park před Seminářem – projektová dokumentace“, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

+ 300,0

 

 

 

Tabulka 06 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

222.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na zajištění již ukončené kulturní akce „Den Prahy 6“ (87,4
tis. Kč) a na „Další nespecifikované kulturní akce“ (20 tis. Kč) nebudou již v plné výši čerpány a budou použity na pohoštění při akcích pořádaných MČ Praha 6 v závěru roku (koncerty v Břevnovském klášteře, v kostele sv. Vojtěcha a 2 divadelní představení v Dejvickém divadle).

 

+ 107,4

 

 

 

Tabulka 07 – KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

223.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 53 – Bezpečnost, kdy finanční prostředky určené na projekt „Bezpečné přechody u škol“ nebyly čerpány a budou použity na peněžité dary vyplácené členům Policie České republiky za mimořádné činy.

 

+ 145,5

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

224.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Bytové hospodářství, kdy MČ Praha 6 obdržela prostřednictvím hl. m. Prahy účelovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Podpora bydlení 2013 – krizový stav“. Tyto finanční prostředky MČ Praha 6 poskytne formou příspěvku občanům MČ Praha 6, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určenému k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou (povodně v červnu 2013) ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. Celkem se jedná o 11 příspěvků.

 

 

+ 330,0

 

+ 330,0

225.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství
u akce „Stochovská/Rakovnická – výstavba bytového domu s malometrážními byty“ z tohoto důvodu: V prvním pololetí letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, zadání a realizaci stavby. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo a projekční práce byly zahájeny. Do konce letošního roku se předpokládá pouze dokončení
a předání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, neboť na základě termínů dle nabídky a Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem přechází plnění některých úkonů do 1.čtvrtletí roku 2014. Snížení těchto výdajů se současně promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 2.619,3

226.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství
u akce „Revitalizace vnitrobloku – rozšíření parkovacích míst Eliášova/Dr. Z.Wintra“, kdy bylo v letošním roce zadáno zpracování studie dopravy v klidu, na základě které mělo navázat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. V současné době je, do schválení příslušných procesních kroků, další revitalizace pozastavena.  Snížení těchto výdajů se současně promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 299,8

 

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

227.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění výdajů v rámci reprefondu tajemníka ÚMČ Praha 6 (10 tis. Kč) a dále z důvodu upřesnění skutečné výše výdajů určených na náhrady mzdy v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (refundace), kdy zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup pohonných hmot pro autoprovoz ÚMČ, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány (110 tis. Kč).

 

+ 110,0

 

 

228.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění provozních výdajů v rámci správy budovy ÚMČ Praha 6.

 

+ 375,0

 

 

229.

Zvýšení běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zakoupení (pro potřeby MČ Praha 6) hudebního nástroje – klavíru. Nástroj bude dočasně umístěn do hlavního sálu Národní technické knihovny, kde MČ Praha 6 ve spolupráci s Pražskou konzervatoří pořádá pravidelné koncerty pro veřejnost. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.165,4

 

 

 

Tabulka 09 – KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

230.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci reprefondu paní starostky (17 tis. Kč) a dále přesun mezi jednotlivými položkami v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce, kdy v rámci nově vzniklého memoranda se slovenským městem Ružomberok a tím související návštěvou delegace ze Slovenska a dále v rámci zahraniční cesty pana radního pro školství včetně ředitelů škol do  Bayreuthu, se přesouvají finanční prostředky z cestovného na pohoštění (60 tis. Kč).

 

+ 77,0

 

 

 

Tabulka 09 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

231.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí, kdy finanční prostředky určené na cestovné pro zastupitele nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění přenosů a stenozáznamů při jednání ZMČ Praha 6.

 

+ 50,0

 

 

232.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu potřeby vyššího objemu prostředků určených na peněžité dary  určené pro odborníky vykonávající svou funkci v komisích RMČ a výborech ZMČ (200 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti. Současně se jedná o přesun v rámci povinného zdravotního pojistného, hrazeného zaměstnavatelem, které se z těchto darů odvádí (170 tis. Kč).

 

+ 370,0

 

 

233.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní samospráva, kdy finanční prostředky určené na programové vybavení nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na zpracování technických dat na základě uzavřených smluv.

 

+ 400,0

 

 

234.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu upřesnění
a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci reprefondu paní radní Mgr. Vymětalové.

 

+ 16,6

 

 

 

Tabulka 07 – Bezpečnost ÚMČ Praha 6

 

 

 

235.

Snížení příjmů a běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva, kdy Rada hl. m. Prahy schválila usnesením
č. 2504 ze dne 10.12.2013 snížení účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Ministerstva financí určených na náklady v souvislosti s odstraňováním následků povodně v červnu 2013. Jedná se o nedočerpané výdaje (mytí vozů), které MČ Praha 6 odvedla zpět do státního rozpočtu.

 

 

- 9,0

 

- 9,0

 

Tabulka 07 - Bezpečnost ÚMČ Praha 6

 

 

 

236.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci na výkon pěstounské péče, určených na  pokrytí nákladů v rámci zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace, poskytnutá ze státního rozpočtu – z Úřadu práce České republiky (68 tis. Kč). Současně se zvyšují příjmy a výdaje o 0,4 tis. Kč
u účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 3.čtvrtletí 2013 z důvodu dorovnání částky na celé tisíce.

 

 

+ 68,4

 

+ 68,4

237.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Pohřebnictví na náhradu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které následně zajistila obec (městská část) ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neinvestiční prostředky obdržela MČ Praha 6 prostřednictvím hl. m. Prahy Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 

+ 37,7

 

+ 37,7

238.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „Chodníkový program“ – oprava v ulici Rakovnická, Přílepská nebudou převedeny snížením příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK (financováno z daru od letiště) a budou dle pokynu MHMP zařazeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.000,0

 

+ 1.000,0

 

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2013

 

615.127,1

 

 

Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2013

 

 

1.066.966,1

 

Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2013

 

451.839,0

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz