Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Finanční vypořádání za rok 2014 ›› detail/podstránka

Finanční vypořádání za rok 2014

Finanční vypořádání Městské části Praha 6 za rok 2014 s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

- Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

 

Zahrnuje odvody nevyčerpaného neinvestiční příspěvku od příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 201.324,93 Kč, Pečovatelská služba ve výši 1.127.875,08 Kč a od příspěvkových organizací ve školství celkem ve výši 388.365,87 Kč (ZŠ a MŠ Červený vrch 14.727,76 Kč, ZŠ Dědina 43.275,00 Kč, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 14.100,00 Kč, ZŠ a MŠ J.A. Komenského 31.500,00 Kč, ZŠ Marjánka 24.830,15 Kč, ZŠ Norbertov 18.300,00 Kč, ZŠ a MŠ Petřiny – sever 29.700,00 Kč, ZŠ Petřiny – jih 65.291,60, ZŠ a MŠ Hanspaulka 49.880,00, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka 42.000,00 Kč, ZŠ a MŠ nám. Svobody 29.561,36 Kč, ZŠ Pod Marjánkou 19.800,00 Kč a MŠ Na Dlouhém lánu 5.400,00 Kč).

1.717.565,88 Kč

 

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

- Příděly příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele

0,00 Kč

C: VÝSLEDEK finančního vypořádání

 

Výsledek finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 bude použit příslušnou úpravou rozpočtu jako zdroj pro krytí odvodu finančního vypořádání Městské části Praha 6 se státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.

 1.717.565,88 Kč

 

Předběžné finanční vypořádání Městské části Praha 6 se Státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014                                                                                                                                      

A: ZDROJE finančního vypořádání

 

Dorovnání dotací ze Státního rozpočtu

0,00 Kč

Dorovnání z rozpočtu HMP

204.649,45 Kč

Tato částka představuje vratku nedočerpané dotace poskytnuté TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

B: POTŘEBY finančního vypořádání

 

Odvody do Státního rozpočtu

1.386.892,89 Kč

Zahrnuje odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na  volby do Evropského parlamentu ve výši 772.144,71 Kč, volby do ZHMP, ZMČ a do 1/3 Senátu PČR ve výši 404.842,24 Kč a na sociálně právní ochranu dětí ve výši  209.905,94 (v průběhu roku 2014 již odvedeno 380.000 tis. Kč).  . 

 

 

Odvody do rozpočtu HMP

81.294,32 Kč

Zahrnuje vratku za nedočerpané výdaje spojené se zkouškami zvláštní odborné způsobilosti ve výši 21.820 Kč, nedočerpané prostředky určené na integraci žáků ve výši 4.759,32 Kč amístní poplatky ve výši 
54.715 Kč.

 

Konečné finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6, Hlavním městem Prahou a státním rozpočtem ČR za rok 2014 bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Městské části Praha 6 až po schválení finančního vypořádání Hlavního města Prahy se státním rozpočtem ČR v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Zpracovatelé předpokládají, že tak bude v rámci „Zprávy o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1.pololetí roku 2015“.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_14_vyporadani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz