Obecní byty do vlastnictví nájemníků

náhled souboruČerven v Praze 6 byl mimořádně bohatý na řadu lukostřeleckých akcí. Vše začalo 6. 6. při Dětském dnu na Petynce, kde si řada dětí i dospělých návštěvníků měla možnost, někdy asi prvně v životě, vyzkoušet střelbu z luku do skutečného závodního terče.

Nabídka radnice koupit si byt do osobního vlastnictví se týká pouze oprávněných nájemníků s výjimkou dlužníků a bytů, které byly přiděleny jako sociální. S prodejem třetím osobám se nepočítá. „Není to ani navrhováno, ani podporováno,“ reagoval na obavy lidí, že si někdo koupí byty i s nájemníky, starosta Tomáš Chalupa a dodal: „Pochopitelně, že nájemníci, kteří si byt z různých důvodů nekoupí, zůstanou i nadále v nájemním poměru vůči obci. Není žádný důvod, proč slušné a poctivé nájemníky vystěhovávat.“
Prodávat se má po bytech
Prodej po jednotlivých bytech místo celých domů byl upřednostněn především proto, aby zájemci, kteří si byt koupit chtějí, nemuseli čekat na ty, kteří s koupí váhají nebo je s nimi městská část v soudním sporu.
Jak doplňuje místostarostka Marie Kousalíková, zodpovědná za oblast majetku, „v případě prodeje celých domů může jeden z nájemců, který z různých důvodů o koupi bytu nemá zájem, zablokovat koupi všem ostatním. Každý musí mít svobodné právo říci ano nebo ne, aniž by ho kdokoli k čemukoli nutil“.


Jak by se mělo postupovat
Každý z oprávněných nájemců obdrží oficiální nabídku v podobě návrhu smlouvy a bude mít půl roku na to, aby se rozhodl, zda nabídku přijímá, či nikoli. Pokud nabídku odmítne, začne běžet roční tzv. ochranná lhůta. „Nikomu jinému prodávat nechceme, proto budeme vyčkávat,“ zdůrazňuje Kousalíková. Po uplynutí jednoho roku obdrží nájemci druhou nabídku, opět s půlroční lhůtou na rozmyšlenou. Podle návrhu komise a rady by tak každý z nájemců měl mít nejméně dva roky na to, aby se rozhodl, zda byt koupí nebo zda zůstane i nadále v nájemním vztahu.
Jaký bude časový harmonogram
Vzhledem k velkému objemu se navrhuje prodávat postupně, každý byt proto obdrží pořadové číslo. Podle komise i radních budou první na řadě ti nájemníci, kteří již v minulosti o koupi požádali, rozhodující pak bude datum podání žádosti. Ke konci října jich bylo víc jak tři tisíce. „U těchto bytů, respektive domů zároveň můžeme podat návrh na rozdělení domů na bytové jednotky u katastrálního úřadu. Tato etapa by měla trvat tak do poloviny června, a pak je možné přistoupit k samotné proceduře prodeje,“ upřesňuje postup Kousalíková. Po bytech, jejichž nájemci již požádali, budou následovat ty, jejichž nájemci požádají dodatečně. Zbylé byty, o které nebylo požádáno, ze seznamu nevypadnou, budou ale nabízeny k prodeji nájemníkům jako poslední, a to v abecedním pořadí počátečních písmen ulic. Přesně popsaný systém, pokud bude zastupitelstvem schválen, bude veřejně k dispozici na internetu, ve všech informačních kancelářích nebo na odboru správy obecního majetku v budově úřadu či přímo v kanceláři místostarostky Kousalíkové. Zároveň se počítá se zřízením bezplatné informační telefonní linky. Za podstatné ale autoři záměru považují, že čas, kdy se byt dostane na řadu, nebude mít žádný vliv na cenu.
Prodávat se má levněji než na trhu
Návrh obsahuje seznam všech bytů, které budou nájemníkům nabídnuty včetně přesné částky, za jakou se byt bude prodávat. V průměru se jedná o částku 8 452 Kč za metr čtvereční. V závorce pak bude pro zajímavost uvedena i cena, za jakou by se byt prodával na běžném trhu s realitami. V Praze 6 se tato cena pohybuje okolo 40 tis. Kč za metr čtvereční! „K ceně jsme došli společně se znaleckým ústavem. Byla stanovena metodou výnosovou a očištěna o různá kritéria, jako například špatná dopravní ob-služnost, hluk z letiště, špatné parkování či dostupnost k lékaři nebo na poštu. Kritérií je velké množství, byla velmi vážená a u každé lokality bylo přihlédnuto k jejím specifickým problémům. Hlavním hlediskem ale bylo, jak je dům postaven – zda konstrukce je panelová nebo cihlová, a také stáří domu. Jsme si vědomi, že technický stav domů není ideální, i když se hodně opravovaly. Pokud by ale byly domy jako nové, tak by i ceny za byty musely být podstatně vyšší,“ upozorňuje Kousalíková.
Předkládaný návrh je navíc koncipován tak, aby nebyl dosažitelný jen pro nejbohatší nájemce, ale aby na něj mohli dosáhnout například i senioři, kteří by v bance nesplnili podmínky hypotečních úvěrů. Městská část proto ve spolupráci s největším bankami u nás připravuje zvláštní nabídku půjček dostupných mnohem širší skupině obyvatel. Podstata spočívá v tom, aby se na splácení bytů mohla podílet celá rodina, a to v dlouhém časovém horizontu 25 let s tím, že by byly dědičné. Seniorům by tak mohli pomoci ostatní členové jejich rodiny, neboť jde o majetek celé rodiny. Splátky by přitom měly být zhruba ve výši tzv. regulovaného nájemného.