Slovo starosty

Otázky pro pana starostu: Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Dosud Praha 6 hospodařila bez dluhů, bude to tak i příští rok? Jaké budou nejdůležitější výdaje rozpočtu? Věříte, že se podaří rozpočet prosadit?

Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Dosud Praha 6 hospodařila bez dluhů, bude to tak i příští rok?

Dluhy nemáme a ani je nebudeme dělat. To byl náš volební slib, k tomu se zavázala rada ve svém programovém prohlášení a rozhodně na tom nehodláme nic měnit. Druhou věcí je, že příjmy, které získáváme z dotací od státu, z výnosů daní či z poplatků nejsou dostatečné k tomu, aby se pokryly všechny výdaje, zejména výdaje investiční. Na ně musíme získávat prostředky z výnosů z obecního majetku. V příštím roce do rozpočtu takto navrhujeme zapojit zhruba tři sta milionů korun při celkovém objemu přes osm set milionů. To v žádném případě není dáno tím, že v Praze 6 nějak klesaly daňové výnosy, naopak. Bohužel si ale většinu těchto peněz ponechává stát a obci se zpět vrací jen malý zlomeček. Navíc je Praha 6 považována za bohatou, což má ten důsledek, že na státní dotace v podstatě nemá šanci dosáhnout.

Jaké budou nejdůležitější výdaje rozpočtu?

Výdaje na školství budou v příštím roce zaujímat opět obrovskou část rozpočtu, a to téměř 157 mil. Kč. Z pohledu stávajícího roku však navrhujeme značný nárůst v oblasti péče o životní prostředí, oproti letošku o více jak 63 procent na takřka sto milionů korun. Vycházíme přitom z našeho programového prohlášení, které právě péči o čistotu, úklid veřejných ploch, ale i jejich rekonstrukci označilo za jednu z hlavních priorit. V příštím roce chystáme například investovat 20 mil. Kč do rekonstrukce objektu Ladronka, za 7 miliónů zrekonstruujeme další park v Praze 6, tentokrát Ch. Masarykové, konečně se dočkáme nadchodu přes ulici Patočkova, který přijde na 10,5 mil. Kč. Nový sportovní areál základní školy TGM v Ruzyni bude stát téměř 23 mil. Kč a rekonstrukce základní a mateřské školy Bělohorská 174 přijde na 22 mil. Kč. Více než 4 miliony nás stojí financování lékařské služby první pomoci. Rozpočet počítá i s necelými šesti miliony na přípravu výstavby dvou domů seniorů, kterých je stále velký nedostatek.

Věříte, že se podaří rozpočet prosadit?

Je to pošesté, co před zastupitele předstoupím s návrhem rozpočtu a zatím jsme vždy uspěli. Věřím, že se to podaří i letos a že nebudeme žít v rozpočtovém provizoriu. To by mělo pro život Prahy 6 velmi neblahé důsledky. Za velmi důležité považuji, že se podařilo uspokojit drtivou většinu požadavků rezortů, byť někdy po velmi tvrdých diskusích. Upřímně řečeno, ona diskuse o rozpočtu není o směsi jakýchsi čísel, ale o konkrétních projektech. O tom, jestli víc uklízet ulice než dosud, nebo ne, o tom, jestli opravovat školy, o tom, jestli postavit dům či domy pro seniory. A v tom má drtivá většina zastupitelů jasný názor.