Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Souhlasem s přepočtenými cenami posunuli zastupitelé do prodeje dalších téměř tisíc bytů v 35 domech městské části. Ve schváleném pořadníku prodeje se jedná o domy do pořadí 194.

„Jde o již zavedený postup, kdy zastupitelé schvalují aktualizované ceny bytů po přeměřování pro prohlášení vlastníka,“ řekla místostarostka Marie Kousalíková (ODS). Do měsíce nájemníci prostřednictvím společnosti Sneo, která prodeje zajišťuje, obdrží 1. kvalifikovanou nabídku na koupi. Zde také získají veškeré informace o dalším postupu prodeje. Rozesílání nabídek je pozdrženo pouze u těch domů, kde prodeji brání právní překážky, neprodleně po jejich odstranění však bude možno obeslat i tyto nájemníky. „Děláme vše pro to, aby se postupovalo co nejrychleji,“ řekl ředitel Sneo Vladimír Hubáček.

Z 2 943 dříve oceněných bytů již rozeslala společnost Sneo 1 507 nabídek k převodu vlastnictví. U těch domů, kde již uběhla šestiměsíční lhůta pro akceptaci 1. nabídky, projevilo zájem o koupi   95 % nájemníků, téměř ve třech čtvrtinách těchto domů dokonce uzavřeli smlouvu všichni oprávnění. „Nepotvrdily se úvahy o tom, že o byty nebude zájem kvůli výši ceny,“ míní Hubáček. Drtivá většina budoucích majitelů přitom hradí kupní cenu buď v hotovosti, nebo prostřednictvím úvěru. Žádostmi o umožnění prodeje na splátky podle tzv. varianty E kupní smlouvy, jež je poskytována těm, kdož možnost získat úvěr nemají, se městská část Praha 6 prozatím zabývala pouze ve třech případech.

V domech určených k prodeji se zároveň průběžně provádějí opravy v rozsahu čistého výnosu nájemného z bytů. Co bude předmětem oprav si přitom mohou určit sami nájemníci. Na základě konzultací s nimi již městská část Praha 6 v některých případech upravila plán oprav tak, aby např. v Zengrově ulici či některých menších domech na Evropské třídě byla vyměněna okna, či v ulici Banskobystrické, kde byly disponibilní prostředky použity na výměnu rozvodů. Rekonstrukce fasád a výměna oken pokračuje i na sídlišti Dědina, v ulicích Vlastina, Ciolkovského a Žukovského. Opravou fasád včetně zateplení a zasklení lodžií přízemních bytů se tak sjednotí technické parametry stavebních prvků všech domů na sídlišti. Stavební práce by měly začít jednotně v červnu nebo v červenci. „Dostáváme se do finální fáze rekonstrukce domů na celém sídlišti. Na ni pak bude navazovat projekt revitalizace veškerého uličního parteru včetně ploch veřejné zeleně,“ řekl starosta Tomáš Chalupa (ODS).