Granty podporují výstavbu garáží

Radní Prahy 6 doporučili zastupitelům schválit granty na výstavbu garáží s minimálním počtem osmi stání dvěma zájemcům. Družstvu ul. Ke Dvoru ve výši 330 tisíc korun a sdružení nájemníků Hadovka ve výši dva miliony 215 tisíc korun.

Vyhlášení víceletého grantového řízení na výstavbu podzemních či nadzemních garáží schválilo zastupitelstvo městské části. „Je to jedna z variant, jak řešit problematiku parkování,“ uvedl starosta Chalupa. V prvním kole, které mělo uzávěrku na konci srpna, vyšel požadavek na pokrytí grantů 2.545.000 Kč, který bude oběma žadatelům vyplacen až po kolaudaci garáží (ve smyslu podmínek grantového řízení). Do druhého kola se nepřihlásil žádný zájemce.

Družstvo ul. Ke Dvoru upraví na garážová stání přízemí obytného domu. Kapacita parkovacích míst se zvýší o 14. V současné době je prostor na úrovni hrubé stavby uzavřený fasádou s okny a dveřmi a prostor je prázdný. Celková částka na vybudování garáží je 1.647.000 Kč, z toho družstvo požádalo o příspěvek ve výši 330 tisíc korun. Sdružení nájemníků Hadovka realizuje dvoupodlažní podzemní garáže v návaznosti na již vybudované garáže u sousedního objektu. Vytvoří se o 24 parkovacích míst, celkové náklady stavby jsou 11 milionů korun.