Nejlepší učitelé převzali ceny

Praha 6 popáté ocenila náročnou práci pedagogů a i letos vyzdvihla devět vynikajících učitelů základních škol v Praze 6.

„Je to uznání pedagogům, které na tuto poctu navrhli nejen jejich ředitelé, ale také jejich kolegové a někdy přispěl i názor žáků a rodičů,“ vysvětlil radní pro školství Ondřej Balatka. Devět laureátů se nevybíralo porotě snadno; každý z navržených kandidátů měl řadu významných předností a zásluh. „Vítězná devítka jsou ti nejlepší z nejlepších,“ dodal radní.

Ocenění učitelé převzali 10 tisíc korun a drobné dárky. Slavnost ozdobili hudbou žáci umělecké školy Charlotty Masarykové.

Ocenění za vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi i za mnohaleté vynikající výsledky na stejné škole

Mgr. Yvona Darániová – ZŠ Bílá. Z 23 leté učitelské praxe pracuje na škole 3 roky. Vede i pedagogické dílny, participuje při zavádění nových, alternativních metod.

RNDr. Ludmila Helmová – ZŠ Na Dlouhém Lánu. 20 let své dosavadní pedagogické praxe zůstává věrná domovské škole. Vyučuje angličtinu, přírodopis a fyziku, ovládá i francouzštinu, kterou vede jako nepovinný předmět.

Ing. Blanka Jarošíková – ZŠ Červený vrch. Učitelka přírodopisu a angličtiny je na škole 18 let. Učí ještě občanskou a rodinnou výchovu. Zároveň je výchovnou poradkyní. Je ceněna jako fakultní učitelka anglického jazyka, organizuje jazykovou soutěž „Handy Dandy“ i obvodní jazykové olympiády.

Mgr. Ivana Jílková – ZŠ nám. Svobody 2. Před 7 lety na I. stupni zaváděla program „Začít spolu“, který nyní koordinuje pro celý I. stupeň. Podílela se na přípravě projektu OPPA (k adaptabilitě) v rámci EU. Je lektorkou občanského sdružení "Šestikráska", které se zabývá volnočasovými aktivitami žáků.

Hana Kočandrlová – ZŠ Emy Destinnové. Úspěšná konzervatoristka oboru klavír, s pedagogickou aprobací a s mnohostrannými uměleckými i organizačními schopnostmi učí ve škole 11 let. Výrazně ovlivnila současnou podobu výuky hudební výchovy, autorsky, dramaturgicky i režijně připravuje školní vystoupení, koncerty i akademie.

Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Zdislava Csémy – ZŠ Marjánka. Tři roky ze své 24 leté praxe spoluvytváří stále se zvyšující úroveň jazykové přípravy. Aplikuje metodu dramatické výchovy v angličtině na 1. stupni, na 2. stupni rozvíjí praktické konverzační výukové metody. Úspěch zaznamenal festival Divadlo jazyků, na němž se autorsky i realizačně podílela.

Mgr. Vlastimil Hrabovský – ZŠ Marjánka. K výuce matematiky i základů techniky využívá nové postupy. V aplikačních dovednostech ve výpočetní technice pravidelně školí sbor i provozní zaměstnance.

Ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky praxe

Ing. Tereza Hudcová – ZŠ T. G. Masaryka. Vyučuje zde třetím rokem matematiku a chemii. Spoluvytváří školní vzdělávací program, účastní se domácích i mezinárodních vědeckých konferencí. Získala pro technické a přírodovědné obory mimořádně vstřícným přístupem, organizováním soutěží a přípravou na vědomostní olympiády celou řadu žáků.

Mgr. Zuzana Vyvialová Kupčáková – ZŠ Hanspaulka. Učí na 1. stupni, spolupracuje při rozvíjení programu Začít spolu. Svou péči věnuje také s velkým zaujetím integraci dětí s postiženími v „dysklubech“. Vede oblíbené kroužky dramatické výchovy.