Lidé se ptali, zda jim tunel nenaruší domy

Přestože Praha 6 metro ani neprojektuje, ani nestaví, je to právě šestková radnice, na kterou se lidé obracejí s dotazy ohledně stavby.

Radnice proto v lednu zorganizovala setkání občanů se zástupci investora, projektanta i dodavatele stavby. Ti odpovídali na dotazy lidí, kterých se stavba dotkne nejvíce, obyvatel sídliště na Červeném vrchu a kolem Kladenské ulice.

Lidem ze sídliště se v první řadě nelíbilo, že stanice Červený vrch je situována do křižovatky Evropské a Horoměřické: „Proč se jmenuje Červený vrch, když je na Horoměřické. Naše sídliště neobsluhuje, pro nás nic neznamená,“ stěžovali si také na to, že kapacitní výstup vede do „fiktivního nákupního centra“, zatímco na druhou stranu směřuje jen výtah a cestou z metra budou muset jet ještě tramvají. Podle generálního ředitele Metroprojektu Davida Krásy však dva plnohodnotné výstupy nebylo možné kvůli nákladům do projektu zařadit. Domnívá se, že rychlovýtah pro 12 osob bude jako druhý výstup za stanice dostatečný. Většina stanic metra v Praze má výstup jen jeden, tento druhý prosadila do projektu Praha 6. Stanice Červený vrch navíc neobsluhuje jen sídliště, ale i celou oblast Hanspaulky a Bořislavky.

Velké obavy mezi lidmi budila skutečnost, že trasa oproti původnímu zákresu v územním plánu vede těsně vedle nebo pod pěti věžovými domy na Červeném vrchu. Lidé se obávají o stabilitu domů. Podle jejich slov se v lokalitě nachází staré báňské dílo, obyvatelé mají strach z narušení statiky domů, z pohybu spodních vod. „Pod domy se nachází tektonický zlom a podloží z lámané břidlice, jeden z věžáků se odchýlil již při výstavbě,“ sdělovali své obavy zástupcům dodavatele. Podle projektanta byla trasa v územním plánu skutečně mimo půdorys, z dokumentace pro územní rozhodnutí vyplynulo, že je optimální ji vést takto. Závazné pro projekt je až umístění v územním rozhodnutí. „Trasa vede 30 metrů pod povrchem a je ražena nejmodernější metodou. Domy by stavba neměla ovlivnit,“ sdělil obyvatelům domů David Krása. „Máme seriózní geologický průzkum i hydrogeologický průzkum, podklady o odvodňovacích štolách, víme, co děláme,“ ujistil shromáždění zástupce z Inženýringu dopravních staveb J. Svoboda. Pokud dojde k poklesu domů, tak podle projektanta maximálně v řádu milimetrů. Monitoring domů za použití georadaru bude probíhat během stavby i po ní.

S upřesněním trasy, která v zákresu v územním plánu vedla mimo půdorys domů a nyní vede pod nimi, se nehodlá smířit občanské sdružení Červený vrch. Sdružení namítá, že trasa nemůže být v územním rozhodnutí proti územnímu plánu odchýlena o stovky metrů. „Naší snahou je dostat trasu zpět, kde byla původně,“ sdělil předseda sdružení Zdeněk Stehlík. Sdružení proto podalo mimosoudní odvolání.