PRO 6 nabízí práci lidem bez zaměstnání

Městská část dává dlouhodobě nezaměstnaným občanům z Prahy 6 šanci pracovat, naučit se pracovní morálce, postupně přejít do stabilního zaměstnání a uplatnit se na trhu práce. Pro zajištění prací zřídila organizační složku PRO 6.

Občané, kteří jsou dlouhodobě bez práce, si obtížně hledají zaměstnání. Často ztratí schopnost do práce docházet. „Těmto lidem nabízíme práci, díky které si mohou přivydělat a v případě tzv. veřejné služby pro obec si udržet příjem ve výši životního minima. Pokud se osvědčí, tak později získat i plnohodnotné zaměstnání,“ říká radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. „Chceme tak prosazovat pravicovou sociální politiku,“ dodává. Nabídka je určena občanům Prahy 6.

Nespadnou na minimum

Impulsem pro vznik celé organizační jednotky PRO 6 bylo zavedení institutu veřejné služby, který vyplývá ze zákona o pomoci v hmotné nouzi. „Od loňského roku tito občané, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nezačnou pracovat, po uplynutí šesti měsíců mají nárok pouze na dávku ve výši existenčního minima, které činí 2020 korun měsíčně,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová. Obec nemá povinnost tuto veřejnou službu nabízet. „Jsme jedni z prvních v celé republice, kteří ji už od loňského léta zavedli,“ uvedl radní Balatka. Aby občané o dávky nepřišli, stačí jim odpracovat 20 hodin měsíčně. „Je to úplně jednoduché. Tito lidé se přihlásí na radnici, dostanou koště nebo lopatu a jdou pracovat. Je to první krok, jak takové lidi motivovat, aby neseděli doma. Pro někoho tato práce může být existenční,“ dodává radní. V současné době Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6 registruje zhruba 51 dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů pobírajících životní minimum. Někteří z nich nepracují více než 10 let.


Postup až k zaměstnání

Pokud se lidé, kteří pro Prahu 6 vykonávají veřejnou službu, po půl roce osvědčí, radnice jim nabídne posun, a sice veřejně prospěšné práce až na 150 hodin ročně. „Dohoda o provedení práce je prvním stupněm pracovního vztahu. Dalším krokem je dohoda o pracovní činnosti na maximálně 20 hodin týdně, kterou mohou dostat ti, kteří pracují dobře a mají o práci zájem,“ upozorňuje Balatka. Stále se jedná o nekvalifikované práce na veřejných prostranstvích, jako úklidové práce, pomocné práce při údržbě zeleně, sekání trávy, likvidace malých černých skládek, natírání laviček nebo úklid sněhu.

Praha 6 má v rámci veřejně prospěšných prací také k dispozici 8 pracovních míst, které může lidem nabídnout poté, co projdou jednotlivými stupni. Na zajištění těchto míst dostává obec dotace z evropských peněz od úřadu práce. „Tito lidé mají plat, jsou regulérně zaměstnaní,“ říká Balatka. Praha 6 chce ale jít ještě dál. Od systému si slibuje, že původně nezaměstnatelní lidé nemusí najít uplatnění jen na radnici. Po zhruba jednom a půl roce v pozvolném pracovním procesu prokáží, že jsou schopni docházet do zaměstnání a mohou se uplatnit na trhu práce. „Úspěšnost rozhodně nebude stoprocentní, ale kdyby to byl byť jeden z deseti nezaměstnaných, který se vrátí do práce, bude to dobře,“ domnívá se Balatka.

Nabídkou práce městská část zároveň podporuje občany Prahy 6, kteří mají přidělen byt ze sociálních důvodů a mohli by o něj přijít. Jednou z podmínek pro přidělení nebo prodloužení pronájmu je totiž výdělečná pracovní činnost. Tuto podmínku mohou žadatelé splnit vykonáváním veřejně prospěšných prací.

Organizační jednotka PRO 6 v sobě zahrnuje celkem tři instituty. Jedná se o výše zmíněnou veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, které fungují v Praze 6 již od roku 2004 a nabízejí nekvalifikované práce na přechodnou dobu jednoho roku jako je úklid veřejných prostranství obtížně zaměstnatelným lidem. Spolupracuje při tom třeba s Armádou spásy nebo sdružením Emauzy. Třetím institutem organizační složky PRO 6 jsou obecně prospěšné práce, které jsou ukládány soudem jako alternativní výkonu trestu odnětí svobody. Tito odsouzení lidé jsou posíláni například na práci do neziskových organizací.

V současné době se na všech pracovních úrovních pohybuje zhruba 50 nezaměstnaných.

PRO 6 má centrálu ve dvoře polikliniky Pod Marjánkou, kde se také nezaměstnaní každé ráno scházejí, ujímají se jich mistři jednotlivých úklidových čet a je jim přidělována práce.