Speciální škola Rooseveltova slavila třicet let divadlem a koncerty

náhled souboruTřicáté výročí založení slaví letos Základní škola speciální Rooseveltova, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celoroční program oslav k výročí školy vyvrcholí 10. prosince reprízou listopadového divadelního představení Archa Noemova v Dejvickém divadle. Vystoupí divadelní soubor Pestro složený ze žáků a pedagogů školy.

Základní škola speciální, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, zahájila svoji vzdělávací činnost v září 1982. Posláním školy bylo a stále je poskytovat výchovu a vzdělání žákům se středním až těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením a s autismem. Zároveň poskytuje oporu i jejich rodinám, pro které je situace nezřídka velmi obtížná.

Během roku se uskutečnilo několik slavnostních setkání a benefičních koncertů, při kterých se škola představila široké veřejnosti. „Podařilo se nám shrnout etapu vývoje z pohledu jedné generace pedagogů. Někteří ve škole od jejího založení stále pracují,“ říká ředitelka školy Eva Klípová. Všechny akce byly místem milých setkání s bývalými pedagogy, s bývalými žáky, s rodiči žáků a s velkým okruhem přátel školy. Více informací o škole lze získat na webových stránkách www.skolaroos.cz

V Dejvickém divadle po XII.

Již podvanácté se letos konala tradiční divadelní přehlídka v Dejvickém divadle. Žáci školy, herci z divadelního souboru Pestro, zahájili večer premiérovým uvedením biblického příběhu „Archy Noemovy“. Perfektní hru dětí i asistentů doprovodil tajemný hlas vypravěče Ivana Trojana. Následovalo netradiční tančení maminek s dětmi v kočárku, kterému se říká dance strolering. Kluci a děvčata ze stacionáře Speciálního domova mládeže ze Sedlce předvedli vtipně a svižně zpracovanou „Dívčí válku“ a ohromili diváky jejich přesvědčivou, uvolněnou, a zcela samostatnou hrou.

Poprvé na prknech Dejvického divadla vystoupili studenti Praktické školy – Lycea, které bylo při Základní škole speciální nedávno založeno. Dobový tanec byl zpestřením jinak převážně divadelního večera. Jako hlavní host vystoupil vokálně instrumentální soubor Doubravánek.