Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Česká pirátská strana podala stížnost na komunální volby k pražskému městskému soudu.

Důvodem je zpochybnění pasáže zákona, která vyžaduje překročení 5% hranice pro vstup do zastupitelstva. Piráti takové omezení považují za protiústavní. Soud musí o stížnosti rozhodnout do 20 dnů od jejího podání dne 24. října. Pokud soud návrh zamítne, může být vyhlášen termín ustavujícího jednání zastupitelů, a to do 15 dnů od doby, kdy úřad obdrží soudní rozhodnutí.

Termín ustavujícího jednání bude oznámen na úřední desce a na www.praha6.cz 

 

Program ustavujícího jednání zastupitelstva:

❍ Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 6

❍ Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty a uvolněných členů zastupitelstva

❍ Volba starosty

❍ Volba zástupců starosty

❍ Volba uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce člena rady

❍ Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru

❍ Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva