Na zvelebení vnitrobloků jsou připraveny miliony

Vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, včetně fyzických osob, mají jedinečnou možnost získat dotaci na zkrášlení a oživení vnitrobloků.

Praha 6 totiž spouští nový dvouletý dotační program, městská část na něj uvolní 4 miliony korun. Zájemci mohou podávat žádosti od 21. června do 20. srpna. Úspěšní žadatelé o dotaci budou mít na realizaci čas od září 2015 až do konce příštího roku.

„Zeleň vnitrobloků přispívá ke zlepšení ovzduší, zachování příznivého mikroklimatu a je i biotopem pro živočichy,“ uvedl radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ). Cílem dotačního programu je podpořit revitalizaci vnitrobloků jako zelených ploch, posilujících život komunity. Finanční prostředky radnice získala úspornými opatřeními v rozpočtu životního prostředí.

Vnitrobloky koncentrují významnou část městské zeleně a přispívají tak ke zlepšování kvality ovzduší. „Vnitrobloky využitelné pro volný čas posilují sousedskou pospolitost a zvyšují pocit bezpečí. Vnitroblok upravený pro trávení volného času posiluje mezigenerační soužití, neboť je zvlášť vhodný pro pobyt dětí a seniorů,” zdůrazňuje funkci těchto lokalit zástupkyně starosty zodpovědná za bezpečnost a dopravu Petra Kolínská (SZ). „Šestka má spoustu krásných míst, kam se dá jít na procházky a užívat zeleně, ale pro lidi mého věku už to moc není. Jsem vděčná, že máme krásné stromy a keře přímo před domem, stačí mi sjet dolů výtahem a jsem v zeleni, bez toho bych snad žít ani nemohla,” říká šestasedmdesátiletá Marie Weinlichová z Prahy 6 k významu zeleně v uzavřených lokalitách mezi domy

Pravidla dotačního programu a formulář pro žadatele je k dispozici na webových stránkách Prahy 6: http://www.praha6.cz/granty/