Výluky tramvajové dopravy MČ Praha 6 v 2. pololetí 2015

Ve 2. pololetí letošního roku předpokládá Dopravní podnik hl.m. Prahy rekonstruovat na území městské části Praha 6 tři úseky tramvajových tratí (dále jen RTT).

RTT Evropská II.

První akcí je rekonstrukce TT na Evropské třídě, v úseku mezi ul. Horoměřická a Thákurova. Jedná se o úsek, který neprošel rekonstrukcí v uplynulých letech (akce RTT Evropská I., stropní deska). V úseku stavby dojde i k rekonstrukci staničních ostrůvků, které budou upraveny dle požadavků na zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti a snazší přístup osob se zdravotním postižením (zast. Na pískách, Hadovka, Thákurova). Polohy zastávek budou zachovány. Tam, kde je to technicky možné, budou na staničních ostrůvcích osazeny přístřešky pro cestující (do centra).

V přímých úsecích (mimo přejezdy a přechody pro pěší) bude TT vybavena travnatým povrchem, tak, jak je tomu v již rekonstruovaném úseku.

Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku Vítězné náměstí – Nádraží Veleslavín. Odtud budou cestující dále pokračovat náhradní tramvajovou dopravou, která bude provozována mezi obratišti Červený vrch (nástupní i výstupní zastávka „Nádraží Veleslavín“) a Divoká Šárka. Z uvedeného důvodu bylo obnovené tramvajové obratiště „Červený vrch“ v průběhu května stavebně dokončeno a zprovozněno.

Akce by měla proběhnout v měsících červen až srpen, s tím, že vlastní výluka tramvajového provozu plánována od noci z 19. na 20. června, s ukončením dne 7. srpna (bez záruky).

Akce je navržena ke spolufinancování z prostředků EU.

RTT Střešovická – Na Petřinách

Druhou plánovanou akcí je rekonstrukce TT v ul. Střešovická a Na Petřinách. I zde je předpokládána výměna stávajícího krytu TT za „trávokolej“. Rekonstrukcí projde i stávající obratiště na Petřinách, kde dojde ke změně polohy kolejí (vznikne společná nástupní zastávka pro obě provozované linky). Zastávkové ostrůvky budou s výjimkou zastávky „Petřiny“ (u metra) zkráceny na délku jedné soupravy; samozřejmostí je přizpůsobení všech zastávek nárokům osob se zdravotním postižením. Zastávka „Petřiny“ bude koncipována jako společná pro tramvaje i autobusy (viz např. zast. Vypich). Stávající (dočasné) autobusové zastávky „Petřiny“ v ul. Na Petřinách budou zrušeny. V zastávce „Vojenská nemocnice“ bude stavební úpravou případné zastavování autobusu rovněž umožněno. V rámci akce dojde ke změně polohy zastávky „Větrník“ (z centra), která bude přemístěna až za křižovatku s ul. Na Větrníku. Důvodem je záměr na výstavbu světelné signalizace na křižovatce ulic Na Petřinách x Na Větrníku (zřízení samostatně řízeného jízdního pruhu pro levé odbočení ve směru z centra).

Vzhledem k trvajícímu nesouladu stanovisek mezi Institutem plánování a rozvoje hl. města (IPR) a některými odvětvovými orgány (např. Policií ČR) se nepodařilo dosáhnout současné realizace obou záměrů. Křižovatka „Větrník“ tak zůstane dočasně nedokončena (zejména na východní straně), kde budoucí výstavba SSZ vyvolá posun stávajícího přechodu pro pěší. Termín dokončení plánovaných úprav křižovatky (vč. SSZ) není v této chvíli znám.

Ve směru „do centra“ budou na staničních ostrůvcích instalovány přístřešky pro cestující. Po dobu rekonstrukce bude ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava.

Předpokládaný termín RTT je srpen – září (bez záruky). Akce je rovněž navržena ke spolufinancování z prostředků EU.

Uzavírka Strahovského tunelu

V souvislosti s propojováním řídících systémů SAT a navazujícího úseku Městského okruhu (tzv. tunel Blanka) je nezbytné SAT dočasně uzavřít, neboť správce označil provoz tunelu bez funkčního řídícího systému za nepřijatelný. Dle posledních informací by k úplné uzavírce SAT mělo dojít ve dnech 3. – 12. 7. (od pátku večer dne 3. 7. do neděle dne 12. 7.). Ve dnech 12. – 29. 6. proběhne v rámci pravidelné údržby tunelu série nočních uzavírek, vždy od 23.00 do 05.00 hod.; uzavírána bude vždy pouze jedna tunelová trouba, s výjimkou noci z 28. na 29. 6., kdy budou uzavřeny obě tunelové trouby současně.

(Informace vycházejí z údajů platných ke dni 26. 5.) Zdroj: ODŽP ÚMČ 6