Radnice nesouhlasí s uzavřením Džbánu

náhled souboruKoupaliště Džbán se letos ne­otevře. Oznámil to počátkem ledna majitel tohoto oblíbeného areálu na svých stránkách. ­Zdůvodňuje to havarijním stavem areálu.

Vlastník koupaliště, společnost Molepo, prý nemá na rekonstrukci chátrajícího areálu peníze. Firma je chtěla získat výstavbou a prodejem bytů při Evropské. Tyto pozemky jsou však vedené jako zelené plochy a vlastníkům se nepodařilo prosadit změnu územního plánu. „S nesmyslnými podmínkami nesouhlasíme a nebudeme se jim podvolovat. Za ohlášené uzavření koupaliště je výhradně zodpovědný jeho provozovatel, nikoliv městská část. Je vysoce nekorektní, že Molepo tuto odpovědnost přenáší na Prahu 6,“ komentuje rozhodnutí starosta Ondřej Kolář (TOP 09). S postupem firmy nesouhlasí ani další strany zastoupené na radnici Prahy 6. „Pokud je pro Molepo provozování koupaliště nevýnosné, ať prodá pozemky hlavnímu městu, které má o ně zájem. Ale bez podmínek masivní zástavby okolí, masivní výstavba na úkor stávajících zelených ploch zde nemá co dělat,“ říkají Zelení, jejichž zástupci byli iniciátory petice, kterou během několika dnů podepsalo přes jedenáct tisíc lidí.

Historie problému
Když se státní podnik Pražská kanalizace a vodní toky v roce 1998 nacházel v likvidaci, měl ve svém majetku pozemky, včetně těch v okolí Džbánu. Likvidátor se je rozhodl vydražit. Vyvolávací cena byla stanovena znaleckým posudkem, který nemovitosti ocenil dohromady na 73,9 milionu korun, přičemž zhruba 53 milionů připadalo na Džbán. Znalec vycházel z toho, že jde o nezastavitelné pozemky, vedené v územním plánu jako plochy zeleně anebo sportoviště, navíc budovy byly v havarijním stavu, určené k demolici. Proto u většiny z nich stanovil nízkou vyvolávací cenu – 150 korun za metr čtvereční. Dražba byla ohlášená 6. listopadu a konala se pět dnů před Vánocemi, 19. prosince 2012. Zúčastnil se jí jediný zájemce, společnost Molepo, která nemovitosti získala za vyvolávací cenu.

„Říkám už delší dobu, že různé zůstatkové státní podniky, ale i Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových by měly ze zákona nabízet svůj majetek přednostně obcím a krajům, a to za odhadní cenu a ještě předtím, než je pustí do veřejné dražby. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli bychom dnes čelit této bizarní partii,“ konstatuje Jan Lacina (STAN), místostarosta Prahy 6 pro správu majetku a pro kulturu, sport a volný čas.

Změna územního plánu neprošla
Ačkoli Molepo vědělo, že kupuje sportoviště a plochy zeleně, přišlo s vizí areálu, v níž se objevila nová bytová výstavba. A to hned na dvou místech: mezi kolonií Osamocenou a objektem Cube a také na pozemku za Cubem. K tomu ovšem firma potřebovala změnu územního plánu, tu může provést zastupitelstvo hlavního města Prahy, které se ptá na názor městské části. V roce 2021 Molepo neuspělo s první z nich, druhá se projednávala do současnosti. Zastupitelstvo hlavního města na svém jednání 24. února padesáti hlasy zamítlo i druhou žádost na změnu územního plánu v oblasti mezi Osamocenou a Cubem. „Celý podivný příběh Džbánu krásně ukazuje to, proti čemu dlouhodobě bojujeme. Tedy proti skryté privatizaci veřejného majetku do rukou místních politiků, proti prosazování zájmů soukromé společnosti na vytvoření zisku za cenu bezohledného postupu vůči zájmu veřejnosti. Pro nás se jedná o zcela nepřijatelné věci a odmítáme Molepem požadované změny územního plánu,“ říká k tomu Ondřej Vykoukal (Piráti). „Vyjednávání se spekulanty, kteří vydírají město ve jménu veřejných služeb, má své limity a ty byly překročeny. Nyní, před volbami, je potřeba dát Molepu jasný signál, že tudy cesta nevede. Zároveň musí Praha prezentovat, že má vůli vrátit Džbán veřejnosti a udělat z něj druhou Ladronku. Bohužel se ukazuje, že vedení města ani městské části v tomto volebním období nedokázalo jednání s vlastníkem posunout rozumným směrem,“ říká další opoziční zastupitel Martin Polách (ANO).

Jaká je budoucnost?
Jak Praha 6, tak magistrát se shodují, k čemu a jak by měl Džbán v budoucnu sloužit – zjednodušeně řečeno by tu měla vzniknout druhá Ladronka. „Ve spolupráci s hlavním městem by zde chtěla Praha 6 vytvořit sportovně-odpočinkový areál, kde by se lidé mohli koupat v nádrži, měli by k dispozici třeba dětský bazén, běžecké a cyklistické cesty, in-line dráhu, venkovní posilovací stroje, další doplňující služby a zázemí, mohli by tady sportovat a trávit svůj volný čas,“ vysvětluje místostarosta pro územní rozvoj Jakub Stárek (ODS). Tento projekt má podporu politické reprezentace Prahy 6, hlavního města i občanů. Chybí k němu však to nejdůležitější – získat areál Džbánu do vlastnictví. „Momentálně nemáme na stole žádnou konkrétní nabídku, ale předpokládáme, že k jejímu předložení ze strany magistrátu brzy dojde. Prodávat Džbán ale nechceme, bereme to jako dlouhodobou investici do území s velkým potenciálem. Chceme najít partnera, který bude území rozvíjet s námi a ve vzájemné shodě. Cílem je nejprve jednat a hledat společné cesty. Současně si rádi poslechneme návrhy ze strany města,“ říká mediální zástupce společnosti Molepo Jakub Splavec. Společnost v závěru února na stránkách www.vasdzban.cz spustila anketu, prý proto, aby znala názory občanů. Ptá se, zda si areál Džbán zaslouží rekonstrukci, kdo by ji měl zaplatit (kromě majitele nabízí možnost, aby do jejich majetku investovala městská část a magistrát) nebo jestli by měla pro Džbán a okolí vzniknout nová urbanistická studie. Zcela ale chybí třeba otázka, zda lidé souhlasí se stavbou nových bytových domů v blízkosti Džbánu.