Praha 6 je nejbezpečnější částí metropole, policie přesto chce víc kamer v ulicích

náhled souboruNejbezpečnější částí hlavního města je Praha 6, k takovému závěru dospěla státní i městská policie ve své zprávě, hodnotící míru kriminality za minulý rok. V pátek 24. dubna se zprávou zabývali na svém jednání i zastupitelé městské části. Policie, městská i státní, Praze 6 mimo jiné doporučuje rozšíření kamerového systému. Větší pozornost by měla být věnována také integraci bezdomovců.

Celkově hodnocení úrovně bezpečnosti a míry kriminality vyplývá pro Prahu 6 dosti příznivě. „Jde-li o bezpečnostní situaci, Praha 6 je dlouhodobě nejbezpečnější částí hlavního města. Problémy jsou tu se sociálně vyloučenými, to vnímají občané velmi negativně, proto by pomoc s jejich zařazením do života od vedení městské části byla pozitivním krokem,“ shrnuje aktuální situaci v městské části ředitel strážníků Zdeněk Kovanda. „Souhlasím, že je rozumnější řešit věci prevencí, než represí. Pokud jde o lidi bez domova, naším cílem je rozšířit záchytnou síť, která jim pomůže k návratu do důstojného života,“ řekla k tématu bezdomovectví místostarostka Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty pro dopravu a bezpečnost.

Zpráva mimo jiné poukázala na zajímavou skutečnost - zatímco trestných činů ubylo, počet přestupků významně vzrostl. Vyplývá to z porovnání statistik Policie ČR a Městské Policie. Jestliže tedy za loňský rok Policie ČR řešila o 604 trestných činů méně, než v roce 2013, Městská policie naopak zaznamenala ve srovnání s tímtéž obdobím o 11 451 více přestupků. Ředitel Obvodního ředitelství Prahy 6 Zdeněk Kovanda to ve zprávě zdůvodnil zvýšeným úsilím strážníků a častějším upozorněním od občanů.

„To, že je Praha 6 nejbezpečnější městskou částí hlavního města, není věc samozřejmá, ale je to výsledek dlouhodobé práce v oblasti bezpečnosti a zejména prevence v této oblasti. Nesmíme však usnout na vavřínech," okomentoval bezpečnostní situaci Jiří Lála, zastupitel ODS a člen bezpečnostní komise.

 

Víc kamer? Ano i ne

Na konci loňského roku bylo na území Prahy 6 rozmístěno 57 kamer a kromě nich ještě množství dalších, které střeží soukromé objekty. Městští strážníci využili loni kamerový systém v 381 případech. Jestliže vedení policie i městských strážníků má ve věci rozšiřování těchto monitorovacích systémů jasno a jednoznačně je doporučuje, postoje zastupitelů a radních se různí.

„Kamerový systém s sebou přináší rozpor mezi dvěma tak významnými veličinami, jako jsou bezpečí a svoboda. Samozřejmě, že musím souhlasit, že v případě ohrožení lidského života či krádeže může být kamerový systém velmi prospěšný, zároveň si ale říkám, že už nezbývá moc místa, kam na nás stát nedohlédne. Netoužím po tom, aby mi někdo přes bezpečnostní kameru četl soukromou esemesku, nebo se mi jinak nabourával do soukromí,” vyzývá ke střízlivosti v rozšiřování kamerového systému místostarosta Jan Lacina (STAN).

„Existují lokality, které by bylo vhodné doplnit o kamerový systém, jde o oblasti některých únikových tras při krádežích vozidel. Kamery by pomohly obecně při objasňování kapesních krádeží, výtržnictví na sportovních utkáních,“ zdůvodňuje posílení kamerového systému Karel Prommer, ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I. „Vím, že existují protichůdné názory, které jsou proti rozšiřování kamerového systému, ale je potřeba hodnotit jeho prospěšnost z hlediska bezpečí. Ztráta soukromí, která může být některými občany negativně vnímána, je vyvažována zvýšenou úrovní bezpečí,“ argumentuje ředitel městské policie Zdeněk Kovanda.

„Praha 6 je skutečně nejbezpečnější městskou částí a k tomu bezesporu přispívá i kamerový systém. Jeho potenciální rozšíření vyplývá i z přání mnoha občanů obracejících se na bezpečnostní komisi Rady městské části Prahy 6, kteří se v lokalitách městské části střetávají s trestnou činností. Zastupitelé ČSSD proto podporují jednání o dalším rozvoji kamerového systému mezi radnicí Prahy 6 a magistrátem. Výsledkem by měl být do konce tohoto roku plán rozvoje kamerového systému,” konstatuje zastupitel Miloš Balabán (ČSSD), člen bezpečnostní komise. „Kamerový systém je z mnoha ohledů dobře, Praha 6 by měla mít jasno, jak se do budoucna bude k otázce kamerového systému stavět,“ uvedl zastupitel za KSČM Ivan Hrůza.

 

Jasno bude do konce roku

„Kamery jsou vážný zásah do soukromí, tato problematika není černobílá. Navíc kamery je možné zdarma po Praze stěhovat z míst, kde už jsou nepotřebné, problematice kamer se tedy věnovat budeme," reaguje na doporučení policie a strážníků zástupkyně starosty Petra Kolínská. Podle jejího vyjádření zaujme radnice konkrétní stanovisko k otázce možného rozšíření kamerového systému do konce roku.

„Hlavní město ani Praha 6 nemají k dispozici vyhodnocení efektivnosti instalovaných kamer. O tuto analýzu správce kamerového systému požádáme. Hlavní město připravuje novou celopražskou koncepci rozvoje kamerového systému. S ohledem na výše uvedené považuji za správné pokračovat v rozvoji kamerového systému teprve ve chvíli, kdy bude k dispozici strategie rozvoje na úrovni hlavního města a analýzou bude potvrzeno, že kamery pomáhají snižovat kriminalitu," dodala Kolínská.

Foto: Roman Kelbich