Politická diskuze

Kontaminace vody

Ing. Milena Hanušová (TOP 09), radní

Květnový problém s kontaminovanou vodou zdravotně ohrozil 18 tisíc obyvatel Dejvic a Bubenče. Ukázalo se, jak je společnost zranitelná technologickými závadami a jak důležití jsou vyškolení „krizaři“. Vedení radnice začalo ihned zajišťovat náhradní dodávky vody, informace občanům a koordinaci spolupráce s policií a dalšími organizacemi a dobrovolníky. První pomoc mířila ke školákům a seniorům, o jejichž zdraví jsme měli nějvětší obavy, které se naštěstí nenaplnily. K tématu již bylo řečeno mnohé. Zvláště odpůrci vedení radnice spustili vlnu kritiky, co vše bylo učiněno špatně a pozdě. Situace byla pro občany i pro radnici velmi náročná. Ujišťuji, že jsme učinili vše, co bylo v našich silách. Ověřili jsme si, co se povedlo, zjistili, co je třeba zlepšit, i když věříme, že se podobná situace nebude opakovat. Ukázalo se také, na koho je možné se spolehnout, kdo je ochoten nabídnout pomocnou ruku. Byli jsme zklamáni, že toto neučinil nikdo z opozice. Děkujeme všem občanům za pomoc a trpělivost a přejeme krásné a bezstarostné léto.

Mgr. Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty

Kontaminovaná voda prověřila schopnost radnice reagovat na krizové situace a zmírnit jejich dopady. Nastavené postupy zafungovaly dobře, včetně koordinace kroků s PVK a městskou policií. Do tří hodin od nahlášení kontaminace byla informace doručena do všech domácností. Z havárie si odnášíme řadu cenných zkušeností a systém krizového řízení ještě zdokonalíme. Mimo jiné zlepšíme dostupnost důležitých informací v angličtině a zvýšíme počet lidí, kteří jsou schopni okamžitě distribuovat informace prostřednictvím radničního webu a facebooku. Budeme také požadovat od hlavního města a PVK soubor opatření, které zajistí, aby se podobná věc neopakovala. Poděkování patří obyvatelům postižené lokality, kteří tíživou situaci trvající několik dní snášeli s velkou rozvahou.

Marián Hošek (KDU-ČSL), zastupitel

Kontaminace vody ukázala zranitelnost v oblasti, která je pro všechny občany životně důležitá. V plné nahotě se také ukázala dávno známá skutečnost, že pražské vodovodní (a kanalizační) potrubí je v zanedbaném stavu a prostředky na jeho opravy jsou nedostačující. Následné zásahy všech zainteresovaných složek včetně krizového řízení již mohly jenom zmírnit dopady. Zpětná revize všech kroků, které učinily jednotlivé složky, ukázala, že radnice Prahy 6 až na některé malé nedostatky obstála velmi dobře, nejslabší složkou byli představitelé hygieny. PVK dlouho hledalo hlavní příčinu, což nepřidalo na zklidnění situace. Magistrát zůstal v pozadí, i když vzhledem k rozsahu ohrožení měl být nejaktivnějším. Logicky z toho plyne nutnost zjistit slabá místa jak v komunikaci mezi všemi odpovědnými v krizovém řízení, tak v informovanosti občanů, vyvodit závěry a opatření jak pro magistrát, hygienu a všechny krizové složky.

Miloš Balabán (ČSSD), zastupitel

Kontaminace pitné vody v oblasti Bubenče a Dejvic koncem května letošního roku byla mimořádnou událostí velkého rozsahu, která zasáhla třetinu občanů městské části, přímo se nakazilo osmnáct tisíc lidí. Lze souhlasit s tím, že něco takového Praha 6 ještě nezažila. Šlo bezprostředně o životy lidí, hlavně děti a seniory. Odpovídá tomu i často velmi emotivní diskuse o tom jak byla tato mimořádná událost zvládnuta, resp. nezvládnuta všemi zainteresovanými aktéry, kam patří i radnice šesté městské části. Proto je zcela legitimní, aby bylo důkladně zmapováno, jakým způsobem byla zajištěna informovanost občanů o nebezpečí, které jim hrozilo a kde byla v tomto směru „bílá místa“. Že existovala o tom není pochyb, což přiznal i starosta Prahy 6. Bylo to patrné především dopoledne v neděli 24. května. Radnice se z toho musí poučit pro budoucnost. A přistoupit k tomu bez zbytečné animozity k těm, kteří na chyby radnice upozornily. Je to ve společném zájmu všech občanů Prahy 6.

Ing. Roman Mejstřík (ANO), radní

Je neoddiskutovatelné, že vzniklá situace byla mimořádným zásahem do života naší městské části a přeji si, aby neměla pro nikoho přetrvávající zdravotní důsledky. Nechci zde obhajovat, jestli byly všechny kroky vedení městské části při řešení havarijní situace stoprocentní. Všichni zúčastnění, ač mnohdy sami se zdravotními problémy, se drželi krizového plánu a dělali za dané situace maximum. Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Tato událost mě vede spíše k zamyšlení nad zranitelností dnešní „technické“ civilizace a její závislosti na již samozřejmých vymoženostech dnešní doby a jak jsou tyto snadno ohrozitelné. Je neuvěřitelné, jak jedno poškozené rameno potrubí může ochromit takto velkou oblast. Naším nynějším cílem v této otázce bude tedy pracovat na aktualizaci příslušných oddílů krizového plánu a určitě se nebudeme bránit ani konstruktivní odborné kritice.

Mgr. Jan Lacina (STAN), zástupce starosty

Dovolím si srovnání s loňským srpnem, kdy otrava vodou zasáhla ve stejném území Bubenče a Dejvic řadu přátel i mne osobně. Radnice se tehdy dozvěděla o kontaminaci až z médií s dvoudenním odstupem, informaci pak pouze vyvěsila na své webové stránky a od události se distancovala. Štěstí bylo, že byl srpen a většina dětí i dospělých na prázdninách a dovolených. PVK tehdy označily za zasaženou oblast jen několik domů u stadionu Kotlářka, což bylo v příkrém rozporu s mými osobními poznatky. Letos začala informovat občany všemi dostupnými kanály, varovala školy a školky, koordinovala dodávky vody z cisteren i velký objem balených vod od dárců, informovala média, vydávala tiskové zprávy, zasedal krizový štáb. V červnové Šestce vydala radnice zvláštní přílohu o průběhu událostí, prosadila u PVK plošné odškodnění občanů ve výši měsíční platby za vodu. Co se nepovedlo: Nebylo dobře rozumět hlášení z amplionů, první den také selhaly varovné sms - byť s dosahem desetin procenta zasažené populace. To je nutné pro příště napravit. Problém s pitnou vodou v Praze je však hlubší.

Ing. Jiří Lála (ODS), zastupitel

Chápeme mimořádnost situace, i to, že vedení radnice nemá s krizovou komunikací zkušenost, ale vadí nám, že radnice a její čelní představitelé neumí chlapsky přiznat chybu a občanům se omluvit. Věříme, že občané Prahy 6 nezkušenému starostovi odpustí. Radnice udělala mnohé, ale řadu klíčových věcí zanedbala. Například péče o seniory byla podceněna. Senioři využívající služby radnice (např. Život 90 či pečovatelskou službu) nebyli aktivně obvoláváni, byť je toho úřad i pečovatelská služba nepochybně schopná, ani jim nebyla nabídnuta pomoc či lůžka v zařízeních mimo postižené území. Nebyla rozeslána k rizová SMS a krizový štáb se sešel až v pondělí po poledni. Ze situace, kdy každá hodina zdržení znamenala další stovky nakažených, by měla radnice vyvodit odpovědnost a minimálně začít tím, že se dejvickým a bubenečským omluví a přizná, že krizovou situaci nezvládla.

PhDr. Helena Briardová (KSČM), zastupitelka

Krize, kterou způsobila kontaminace vody v části naší městské části, byla vážným varováním. Teď je nutné, aby všechny instituce, které zajišťují zásobování obyvatel vodou, ať už jde o město Praha, které je vlastníkem potrubí, akciovou společnost Pražské vodovody a kanalizace Veolia, která má smlouvu umožňující jí do roku 2028 obchodovat v hlavním městě s vodou, či další, spojenými silami urychleně provedly důkladný průzkum stavu potrubí v Praze a nevyhovující části nahradily. Jinak se krizová situace může kdykoli opakovat. Doplácíme tak na privatizační šílenství, kterým se stát v minulých letech zbavoval jedné domény za druhou, někdy v naivní představě, že soukromník se bude o majetek dobře starat, když z něj má tak tučné zisky. Byl to tragický omyl. Jsou strategické domény, které si zodpovědný stát nesmí nikdy pustit z rukou. Voda je mezi nimi.