Rozvoj Ladronky

náhled souboruAreál kolečkových sportů a také větší bezpečnost – to jsou plány, jak by se měla v následujícím období rozvíjet Ladronka. Všechny změny vycházejí ze schváleného Plánu pro Ladronku a radnice je předem konzultuje s místními obyvateli a spolky. 

Největší rozvoj zažil areál na Ladronce v letech 2000 až 2006, kdy došlo k rekultivaci parku, výstavbě bruslařské dráhy a rekonstrukci usedlosti. To se projevilo v jeho návštěvnosti, která se několikanásobně zvýšila. Pro tisíce návštěvníků však chybělo dostatečné zázemí. Davy lidí také vadily místním obyvatelům. Proto v roce 2016 Praha 6 rozhodla spolupracovat na dalším rozvoji se spolky z této lokality. „Zřídila pracovní skupinu, v níž mají zastoupení nejen lidé z radnice, ale i zástupci obyvatel. Z jednání skupiny a z participace s místními občany vznikl dokument Plán pro Ladronku, schválený v roce 2018 radou i zastupitelstvem. Plán obsahuje sedmnáct bodů, jak by se měl areál v následujících letech rozvíjet, a městská část podle něj postupuje,“ připomíná Jiří Lála (ODS), pověřenec pro významné investice městské části, mezi něž rozvoj Ladronky patří.

Areál kolečkových sportů
Sportovci na Ladronce se v nejbližší době dočkají areálu kolečkových sportů. Z plánovaných opatření a vylepšení je jeho příprava nejdále, je hotový projekt a městská část žádá o stavební povolení.
Tento areál by se měl nacházet v blízkosti prodejny Kauflandu, kde je nyní malý okruh pro kolečkové brusle.
V budoucnu zde má vzniknout areál, jediný se světovými parametry v Čechách, který bude odpovídat i požadavkům profesionálních sportovců. Areál nabídne dva nové okruhy – dvou- a čtyřsetmetrový, oba mají parametry závodních drah. První bude mít povrch z jemnozrnného asfaltu s vrstvou pružného akrylátu, druhý zase obohatí pravá zatáčka, povrch bude tvořit hladký asfalt. Dráhy budou sloužit nejen profesionálním sportovcům. „Areál by měl zároveň přitáhnout ambicióznější bruslaře z celé Ladronky, kde se momentálně pohybují začátečníci i pokročilí dohromady. To někdy vede k nebezpečným situacím. Široký čtyřsetmetrový okruh bude otevřený všem bruslařům, ať závodníkům, či rekreačním, kteří chtějí udržet vysoké tempo bez potřeby se neustále vyhýbat pomalejším návštěvníkům,“ říká Matěj Pravda, reprezentační trenér České unie kolečkových sportů, která bude tento areál spoluprovozovat. Odstěhováním části bruslařů na novou dráhu by se mohly uvolnit dráhy ve zbytku parku, a tím se zvýšit jejich bezpečnost. Navíc nový areál umožní kromě sportovních tréninků možnost provozování kroužků pro děti v bezpečném prostředí s kvalitním zázemím.

Potřebné zázemí
Sportovci zde budou mít k dispozici parkoviště, aby auta ­neodstavovali v okolních ulicích a nezabírali tak místa rezidentům a dalším návštěvníkům. Nový areál bude napojený na zastávku MHD.
Součástí areálu kolečkových sportů bude i budova, která nabídne zázemí jak pro správce, kterému nabídne potřebné prostory, tak pro návštěvníky. Ti zde najdou společnou šatnu s uzamykatelnými skříňkami, dámské a pánské toalety, které budou přístupné i přímo z venkovního prostoru. Vznikne tady i občerstvení s venkovním a částečně zastřešeným posezením, které může fungovat nezávisle na provozu objektu. Budovu bude lemovat takzvaná promenáda. Architekti počítají také se zelenou střechou, retenční nádrží na vodu a tím, že ke stávající zeleni přibude další. Zvažuje se, že dráha bude připravena na chlazení tak, aby v zimě mohla fungovat jako bruslařská. Zda se to stane, záleží na ekonomických podmínkách.

Multifunkční hřiště
Ladronka slouží nejen pro jezdce na kolečkových bruslích, ale je také oblíbeným prostorem pro další rekreační sporty. V rámci participace si lidé stěžovali, že jim zde chybí hřiště pro míčové sporty a další prostory pro rodinné sportování. Prostor na ně je při Tomanově ulici směrem ke Strahovu, vedle tenisových kurtů TJ Břevnov.
Právě zde by mohla vzniknout nová multifunkční hřiště s cvičebními prvky a sportoviště. Na základě předběžného průzkumu chybí hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal, malý fotbal a další. Tato část by měla být dalším prostorem, který by v následujících letech chtěla městská část upravit. A to ve spolupráci s místními občany. „Obecně jsou některá témata, se kterými nás radnice jen seznamuje, na jiných spolupracujeme. Do té druhé kategorie patří právě multifunkční hřiště, kde se snažíme dávat radnici podněty, které napomohou jeho realizaci. Na poslední schůzce jsme připomínkovali jeden z návrhů, který na úřadu městské části vznikl,“ říká Michal Chylík ze spolku Zelený Břevnov a člen pracovní skupiny pro Ladronku.

Větší bezpečnost
Tisíce lidí, mezi nimiž jsou sportovci na kolečkových bruslích, děti na kolech, hrající si teenageři nebo procházející se pej­skaři, značně zvýšila nároky na bezpečnost v tomto areálu. Mezi nejrizikovější místa patří křížení všech cest před usedlostí. Proto vznikají a posuzují se různé návrhy, jak tuto křižovatku proměnit, aby zde nedocházelo ke kolizím. Plán pro Ladroku také počítá s variantou, že by se dráhy ve východní části mohly rozšířit až na pět a půl metru. Zde je ale třeba brát ohled i na chodce, pro něž jsou určené mlatové cesty, a na jejich oddělení.
První krok pro větší bezpečnost by ale mohl začít fungovat už během letošního léta. K nebezpečným situacím v prostoru před usedlostí přispívali kurýři jídla, kteří sem – byť se speciálním povolením – jezdili na skútrech i auty z Tomanovy ulice. Odtud ale přichází i nejvíce sportovců a rekreantů a hrozily kolize. Nově zde proto nechá radnice osadit zábranu. Kurýři i zásobování, opět pouze se speciálním povolením, sem budou přijíždět z druhé strany, tedy z Podbělohorské ulice, kde není taková koncentrace návštěvníků. Opatření už projednala Praha 6 s Prahou 5, protože tato část Ladronky se nachází na jejím území.
Vedle realizace bodů z Plánu pro Ladronku dochází k průběžným drobnějším úpravám a vylepšením celé lokality. „V loňském roce se opravila pěší cesta podél Tomanovy ulice, která získala mlatový povrch a osadily se podél ní nové ­lavičky. Proběhla rovněž aktualizace všech infor­mačních ­cedulí. V červnu proběhne oprava asfaltové cesty od ­usedlosti směrem k nedávno realizovanému přejezdu pro cyklisty přes Podbělohorskou do ulice Nad Motolskou ne­mocnicí, počítáme rovněž s komplexní obnovou laviček ­umístěných v areálu,“ doplňuje radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký (Zelení).