Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Seznam databází vedených MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Seznam databází vedených MČ Praha 6

 

Odbor Jméno Věc Vedena
01 - Kancelář tajemníka    
Statistika podání podle zákona 106/99 Sb. o poskytování informací-v platném znění Jména a adresy žadatelů V síti
02 - Odbor školství , kultury a sportu- 0    
04 - Ekonomický odbor    
Daně, dávky, poplatky Evidence všech poplatníků (práv. i fyz. osob) daní, dávek, poplatků a plátců sankčních plateb (pokut). V síti
Dohody o pracovní činnosti Evidence osob, s nimiž byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti nebo provedení práce. V síti
Mzdová agenda Evidence zaměstnanců ÚMČ a členů ZMČ za účelem vedení mzdové agendy (resp. poskytování odměn) včetně evidence plateb na spoření, pojištění a případně půjčky zaměstnanců. V síti
Návratné půjčky Evidence fyzických a právnických osob, jimž byla poskytnuta návratná půjčka z FOMBF m.č. P6 na modernizaci bytového fondu. Ručně
Nenávratné půjčky Evidence fyzických osob, jimž byla poskytnuta podmíněně nenávratná půjčka na investiční bytovou výstavbu. Ručně
Personální agenda Evidence zaměstnanců ÚMČ za účelem vedení personální agendy. V síti
05 - Odbor územního rozvoje
   
06 - Odbor sociálních věcí    
  Lístková kartotéka oddělení péče o děti a rodinu Ručně
  Lístková kartotéka oddělení sociální prevence Ručně
  Lístková kartotéka oddělení sociální péče Ručně
  Lístková kartotéka náhradní rodinné péče Ručně
07 - Odbor vnitřních věcí    
Matrika Dle zákona 301/2000 Sb. o matrikách, změně jména a příjmení a zákonů jej předcházejících Ručně
Přestupková agenda Evidence přestupků občanů. Lokálně
Přestupková agenda Kartotéka pachatelů a obviněných. Ručně
Slováci   Lokálně
Volební seznamy Seznamy občanů podle zák.č. 152/94 Sb. a Vyhl. č. 173/94 Sb. V síti
Změny jména a příjmení Dle zák. 301/2000 sb. o matrikách, změně jména a příjmení. Ručně
08 - Kancelář městské části    
Okrskové volební komise Seznam členů komisí v období přípravy a průběhu voleb do státních i zastupitelských orgánů. V síti
Zastupitelé a členové komisí Seznam členů zastupitelstva městské části Praha6 a členů jednotlivých komisí zastupitelstva. V síti
Přísedící obvodního soudu Evidence zvolených přísedících Ručně
09 - Odbor výstavby    
Stavební rozhodnutí Evidence vydaných stavebních rozhodnutí.  
10 - Odbor správy majetku    
Evidence bytů Evidence bytů m.č. P6 v programu DES V síti
Evidence nemovitostí GISEL V síti
Evidence nemovitostí Evidence nemovitostí v programu Zdiby - již se neaktualizuje V síti
Podíly a restituce Evidence spoluvlastnických podílů a restitučních podání. Ručně
Žádosti o byt Evidence žádostí o pronájem bytu. Ručně
11 - Živnostenský odbor    
Registr ŽO Evidence živnostenských listů v autonomní síti ŽO V síti
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Evidence vydaných loveckých lístků Ručně
Lovecké lístky    
15 - Odbor služeb    
Vyhlášky FÚ Vyvěšování vyhlášek a opatření fin. úřadů. Ručně
16 - Právní odbor    
Exekuce Evidence exekucí Ručně
17 - Odbor evid.osob a os.dokladů    
Evidence CD Evidence cestovních dokladů v síti MVČR V síti
Evidence obyvatel ČR Centrální evidence obyvatel ČR v síti MVČR V síti
Evidence obyvatel Prahy Městská evidence obyvatel města Prahy v síti MVČR V síti
Evidence OP Evidence občanských průkazů v síti MVČR V síti
Přestupková agenda Spisový materiál Ručně
Seznamy branců   Lokálně
Správní rozhodnutí Spisový materiál Ručně
Volební seznam   V síti


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/databaze ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz