Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2012 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

            Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

            Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2012 v celkové výši 122.279 tis. Kč. Z toho je určeno 32.376 tis. Kč pro mateřské školy a 89.903 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 24.200 tis. Kč a ZŠ 59.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.500 tis. Kč a ZŠ 1.500 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.603 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukcích ve výši (MŠ 3.000 tis. Kč a ZŠ 500 tis. Kč), granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 150 tis. Kč a ZŠ 4.200 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.500 tis. Kč) a příspěvek na podporu odborných profesí v základních školách (správci sítí ve výši 2.100 tis. Kč a správci hřišť ve výši 1.000 tis. Kč).

 PO Léčebna dlouhodobě nemocných

                Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2012 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 6.000 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 44.084 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 39.764 tis. Kč, tržby od klientů na zdravotních lůžkách (60,- Kč/den) 1.949 tis. Kč, za provoz 6 sociálních lůžek (200,-Kč/den)  438 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN ve výši 816 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 15 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 2 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 1.100 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 50.084 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 14.353 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál 1.456 tis. Kč, drobný hmotný majetek 450 tis. Kč, potraviny, tj. strava pro pacienty 5.800 tis. Kč, léky, speciální zdravotní materiál 4.705 tis. Kč a na energie 1.942 tis. Kč, dále službami v celkové výši 6.272 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů 282 tis. Kč, úklid 1.350 tis. Kč, opravy a udržování 800 tis. Kč, cestovné zaměstnanců 30 tis. Kč a ostatní náklady na služby 3.810 tis. Kč. Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 28.734 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 725 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl.m. Prahy  za znečišťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (593 tis. Kč) a ostatních nákladů (131 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2012 navrhován.

PO Pečovatelská služba

                Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2012 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 13.990 tis. Kč.

                Plánované výnosy v celkové výši 4.550 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.500 tis. Kč) a  výnosy z úroků (50 tis. Kč).

            Náklady v celkové výši 18.540 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 180 tis. Kč, zahrnující nákup drobného materiálu (150 tis. Kč), drobného hmotného majetku (15 tis. Kč), ochranných pomůcek (5 tis. Kč) a učebních pomůcek a tisku (10 tis. Kč), dále energiemi včetně pohonných hmot a maziv ve výši 350 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 200 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení  ve výši 10 tis. Kč. V ostatních službách je zařazeno  989 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (191 tis. Kč), nájemné (475 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, servis PC a HW apod. (323 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 15.986 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 725 tis. Kč je určena na odpisy majetku (410 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné (230 tis. Kč), správní poplatky (5 tis. Kč) a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (50 tis. Kč).

            Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2012 navrhován.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh12 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz