Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› detail/podstránka

Zastupitelstvo MČ (volební období 2014-2018)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

Seznam členů zastupitelstva Městské části Praha 6 obsahuje 46 zastupitelů.

40001 PhDr. Miloš Balabán Ph.D.
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD
mobil:  724 233 350,
Předseda » Komise bezpečnostní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40004 Mgr. Jan Bartůšek
člen ZMČ
KDU-ČSL - pol.klub: nezařazen
mobil:  604 457 120,
Předseda » Komise kulturní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40005 Mgr. Marek Baxa
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Předseda » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie

40006 Jiří Benda
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40046 Ing. Mgr. Libor Bezděk
radní
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil:  777 665 533,
Předseda » Finanční výbor ZMČ
Místopředseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Neuvolněný člen Rady MČ Praha 6, Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast sportu a volného času.
40007 MUDr. Iveta Borská
člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub STAN
Předseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Místopředseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise bytové politiky

40008 Mgr. Karolína Brabcová
člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil:  731 321 737,
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní

40009 PhDr. Helena Briardová
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel:  233 325 733, mobil:  723 607 243,
Předseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Výbor pro komunikaci a média
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předsedkyně politického klubu ZMČ: Klub KSČM.
40010 Ing. Jiří Dolejš
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel:  222 897 448,
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky

40011 Mgr. Pavla Ducháčková Chotková
člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil:  608 260 230,
Místopředseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ

40013 Ing. Milena Hanušová
radní
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za oblast sociálních věcí, za agendu organizační složky "PRO 6" a za oblast zdravotnictví.
40014 Bc. Jiří Holeček
člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
40056 Jaroslav Holý MBA
člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
mobil:  605 476 851,
Místopředseda » Komise kulturní
Člen » Výbor pro komunikaci a média

40015 Zdeněk Hořánek
radní
BEZPP - pol.klub: Klub STAN
Předseda » Komise majetkové politiky
Místopředseda » Komise dislokační
Místopředseda » Povodňová komise MČ Praha 6
Místopředseda » Krizový štáb MC Praha 6, část I
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Bezpečnostní rada MČ

Neuvolněný člen Rady MČ Praha 6. Zodpovídá za oblast bezpečnosti, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti a odpovídá za oblast Smart City.
40016 MUDr. Marián Hošek
uvolněný člen ZMČ
KDU-ČSL - pol.klub: nezařazen
Předseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky, za oblast prevence sociálně patologických jevů a přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.
40051 Ondřej Matěj Hrubeš
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
Místopředseda » Komise dopravní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6

40017 prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Předseda » Komise životního prostředí
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40018 JUDr. Ivan Hrůza
člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel:  296 814 111,
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Komise dopravní

40053 Mgr. Jan Chabr
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Místopředseda » Komise majetkové politiky
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

40020 Bc. Taťána Klíčová
člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

40021 Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ Praha 6
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Předseda » Povodňová komise MČ Praha 6
Předseda » Bezpečnostní rada MČ
Předseda » Krizový štáb MC Praha 6, část I
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise dislokační
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, za informační technologie a zastupuje MČ Praha 6 navenek.
40054 Ing. Marie Kubíková
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
mobil:  724 174 006,
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Výbor pro komunikaci a média

40024 Ing., Mgr. Oldřich Kužílek
člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub STAN
mobil:  602 358 808,
Předseda » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Předseda » Výbor pro komunikaci a média

40025 Mgr. Jan Lacina
místostarosta
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil:  775 755 140,
web: http://www.praha6jsteVy.cz
Místopředseda » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise dislokační
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Bezpečnostní rada MČ
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a za koncepci "otevřené radnice".
40026 Ing. Jiří Lála
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise bezpečnostní

Předseda politického klubu ZMČ: Klub ODS
40027 Ing. Roman Mejstřík
radní
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
mobil:  603 418 940,
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise dopravní
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za řešení problematiky dopravy, za oblast péče o životní prostředí, čistotu a vzhled MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně
40028 MUDr. Antonín Nechvátal
člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil:  774 077 650,
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

40050 Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
Předseda » Komise dislokační
Člen » Komise majetkové politiky

50030 Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
člen ZMČ
ODS
40029 Ing. René Pekárek CSc.
uvolněný člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD
Předseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Výbor pro komunikaci a média
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předseda pol. klubu ZMČ: ČSSD. Předseda Kontrolního výboru ZMČ.
40049 Mgr. Petr Píša Ph.D.
člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil:  603 114 577,
web: http://www.praha6.zeleni.cz
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise bytové politiky
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předseda politického klubu ZMČ: Klub zelení
40030 Ing. Marie Pojerová
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
tel:  233 335 400 ,
Předseda » Komise pro sociálně - právní ochranu dětí - zvláštní orgán
Předseda » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40031 Ing. arch. Martin Polách
statutární místostarosta
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
Předseda » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za územní rozvoj, plánování a veřejný prostor.
40032 JUDr. Patricie Pražáková
člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
Místopředseda » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
40055 MgA Petr Prokop
člen ZMČ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil:  608 920 937,
Člen » Komise kulturní
40033 Jiří Růžička
člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09
Předseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
40034 Mgr. Jan Sládek Ph.D.
člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil:  775 999 689,
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise bytové politiky

40035 Ing. arch. Eva Smutná
místostarostka
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09
tel:  220 189 420, mobil:  778 543 831,
Předseda » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Místopředseda » Komise územního rozvoje
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Bezpečnostní rada MČ
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za strategický rozvoj, strategický plán a strategické stavby včetně nadřazeného dopravního systému a velká rozvojová území, za oblast památkové péče a výstavnictví.
40036 Mgr. Jakub Stárek
člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
mobil:  603 715 271,
Místopředseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Pracovní skupina pro místopis

40037 JUDr. Štěpán Stupčuk
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD
Člen » Komise majetkové politiky
40039 Ing. Vladimír Šraier MBA
člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: nezařazen
mobil:  602 276 999,
web: https://www.facebook.com/vladimir.sraier.politik
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

40040 Marek Tolde
člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
tel:  776 020 010, mobil: ,
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Komise bezpečnostní

40041 Ing. Jaromír Vaculík
místostarosta
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
mobil:  602 492 692,
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Předseda politického klubu ZMČ: Klub TOP 09. Zodpovídá za majetkovou politiku, za ekonomiku, finanční a investiční politiku včetně rozpočtového hospodaření, za čerpání prostředků z fondů EU a HMP, metodicky za dotační politiku MČ, za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
40042 Mgr. Lucie Válová
člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD
Místopředseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Mandátový výbor ZMČ

40043 Mgr. Lucie Weitzová
člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

40045 MUDr. Zdeněk Žižka CSc.
člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09
Předseda » Komise dopravní

Souvislosti:

Další informace:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zastupitele?vo=1418 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.