Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Výdaje za rok 2013 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2013

ikonka typu souboru image/jpeg Celkové výdaje v roce 2013 [ JPG • 41kB • 652×399 (8bit 3ch)

Sumář celkových výdajů

           
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost %  % 
    2013 2013 k 31.12.2013 k SR  k UR 
             
01 Rozvoj obce           4 265,00              9 660,00              3 760,17            88,16            38,93   
02 Městská infrastruktura       149 718,00          152 910,50          141 065,37            94,22            92,25   
03 Doprava         97 163,00            69 124,00            63 632,59            65,49            92,06   
04 Školství       187 003,00          225 912,90          218 945,92          117,08            96,92   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         75 382,00            70 088,50            57 242,33            75,94            81,67   
06 Kultura a sport         24 585,00            28 781,70            25 560,29          103,97            88,81   
07 Bezpečnost           2 430,00              4 400,40              3 311,61          136,28            75,26   
08 Hospodářství       122 481,00          209 701,60            80 175,25            65,46            38,23   
09 Vnitřní správa       234 212,00          257 006,00          232 366,68            99,21            90,41   
10 Pokladní správa         27 244,00            39 380,50              8 236,98            30,23            20,92   
  CELKEM       924 483,00       1 066 966,10          834 297,19            90,24            78,19   

ikonka typu souboru image/jpeg Běžné výdaje v roce 2013 [ JPG • 41kB • 653×399 (8bit 3ch)

Sumář běžných výdajů

 
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost %  % 
    2013 2013 k 31.12.2013 k SR  k UR 
             
 01   Rozvoj obce            4 265,00              4 820,00              2 439,94            57,21            50,62   
 02   Městská infrastruktura        132 468,00          140 154,50          131 088,98            98,96            93,53   
03 Doprava         96 963,00            68 804,00            63 325,49            65,31            92,04   
04 Školství       127 340,00          162 253,40          159 635,20          125,36            98,39   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         38 892,00            43 557,50            40 765,10          104,82            93,59   
06 Kultura a sport         23 825,00            27 561,70            24 400,60          102,42            88,53   
07 Bezpečnost           2 180,00              4 150,40              3 311,61          151,91            79,79   
08 Hospodářství           3 786,00              4 425,70              4 217,71          111,40            95,30   
09 Vnitřní správa       232 427,00          253 751,20          229 293,42            98,65            90,36   
10 Pokladní správa         22 337,00            38 473,50              8 236,98            36,88            21,41   
  CELKEM       684 483,00          747 951,90          666 715,03            97,40            89,14   

ikonka typu souboru image/jpeg Kapitálové výdaje v roce 2013 [ JPG • 40kB • 650×401 (8bit 3ch) ]

 Sumář kapitálových výdajů

 
             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Skutečnost %  % 
    2013 2013 k 31.12.2013 k SR  k UR 
             
01 Rozvoj obce                     -                4 840,00              1 320,23                 -              27,28   
02 Městská infrastruktura         17 250,00            12 756,00              9 976,39            57,83            78,21   
03 Doprava              200,00                 320,00                 307,10                 -              95,97   
04 Školství         59 663,00            63 659,50            59 310,72            99,41            93,17   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         36 490,00            26 531,00            16 477,23            45,16            62,11   
06 Kultura a sport              760,00              1 220,00              1 159,69          152,59            95,06   
07 Bezpečnost              250,00                 250,00                        -       -               -     
08 Hospodářství       118 695,00          205 275,90            75 957,54            63,99            37,00   
09 Vnitřní správa           1 785,00              3 254,80              3 073,26          172,17            94,42   
10 Pokladní správa           4 907,00                 907,00                        -                   -                   -     
  CELKEM       240 000,00          319 014,20          167 582,16            69,83            52,53   

 

01 – Rozvoj obce

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          4 265,00   

          4 820,00   

          2 439,94   

        57,21   

        50,62   

 

Celkem

          4 265,00   

          4 820,00   

          2 439,94   

        57,21   

        50,62   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

                    -     

          4 840,00   

          1 320,23   

             -     

        27,28   

 

Celkem

                    -     

          4 840,00   

          1 320,23   

             -     

        27,28   

 

01 - Úhrn

          4 265,00   

          9 660,00   

          3 760,17   

        88,16   

        38,93   

 

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů 4.820,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.439,94 tis. Kč, tj. na 50,62 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 1.683,64 tis. Kč byly čerpány na zpracování studií – zejména na variantní řešení zástavby ulice Jednořadá, zpracování Metropolitního plánu
a dalších studií  dopravního a urbanistického řešení. Finanční prostředky ve výši 673,43 tis. Kč byly určeny na úhradu výdajů na zpracování libreta a studie k Pragalerii v Bubenči, geodetické práce a  statické vyjádření ke snížení opěrné zídky u kaple č. 11. Finanční prostředky ve výši 75,00 tis. Kč byly určeny na odměny pro "Expertní tým v rámci dostavby metra A", částka 7,36 tis. Kč byla použita na úhradu výdajů na pojištění majetku a z částky 0,51 tis. Kč byly uhrazeny úroky za složené jistiny z výběrových řízení.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů, který činil 4.840,0 tis. Kč, byl v průběhu roku 2013 čerpán ve výši 1.320,23 tis. Kč tj. na 27,28 %. Finanční prostředky určené na předprojektovou
a projektovou dokumentaci k akci „Park před Seminářem + fontána“ (UR 900,00 tis. Kč) nebyly čerpány, protože v roce 2013 nedošlo ke konkretizaci podmínek zadání veřejné soutěže na kašnu, která je v přímé vazbě na realizaci úpravy prostoru před Seminářem.Výdaje určené na úpravy parku v souvislosti s osazením busty A. S. Puškina (400,00 tis. Kč) nebyly čerpány z důvodu prodlení dodání sochy z partnerské strany. Částka 2.000,00 tis. Kč, určená na projektovou dokumentaci k akci Park J. Škvoreckého byla čerpána pouze ve výši 107,20 tis. Kč tj. na 5,36% upraveného rozpočtu, protože smlouva o užití díla jako grafického motivu na pamětní desku byla uzavřena až v prosinci 2013 a akce tudíž z časových důvodů nebyla zcela realizována. Realizace akcí Osazení busty A. S. Puškina a Park J. Škvoreckého pokračují v roce 2014. Částka 640,00
tis. Kč určená na akci „Zápolí Písecké brány“ byla čerpána pouze ve výši 314,60 tis. Kč tj. na 49,16 % upraveného rozpočtu - veřejná soutěž o návrh plastiky včetně vodního díla byla vyhlášena až v prosinci 2013, tudíž akce byla realizována v roce 2013 pouze z části. Výdaje na projektovou dokumentaci k akci „Park Evropy“ byly čerpány ve výši 707,25 tis. Kč tj. na 99,89 % upraveného rozpočtu, výdaje na projektovou dokumentaci k akci „Park L. Cardénase del Rio“ byly čerpány ve výši 191,18 tis. Kč tj. na 99,57% upraveného rozpočtu.

 

02 – Městská infrastruktura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

             100,00   

             100,00   

               92,70   

        92,70   

        92,70   

22

Doprava

        13 150,00   

        13 150,00   

        10 548,17   

        80,21   

        80,21   

37

Ochrana životního prostředí

      119 218,00   

      126 904,50   

      120 448,11   

      101,03   

        94,91   

 

Celkem

      132 468,00   

      140 154,50   

      131 088,98   

        98,96   

        93,53   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

        17 250,00   

        12 756,00   

          9 976,39   

        57,83   

        78,21   

 

Celkem

        17 250,00   

        12 756,00   

          9 976,39   

        57,83   

        78,21   

 

02 - Úhrn

      149 718,00   

      152 910,50   

      141 065,37   

        94,22   

        92,25   

 

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 92,70 tis. Kč, což je 92,70 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši  18,44 tis. Kč zahrnovaly úhradu nákladů za náhradní péči  - umístění zvířat do „Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt“, jejichž majitelka zemřela a zvířata zůstala v bytě v ohrožení života. Na základě řešení problematiky toulavých koček formou regulace jejich populace v  rámci kastračního  programu byly provedeny odchyty toulavých koček včetně kastrací, jež zajistilo občanské sdružení Šanta kočičí ve výši 24,89 tis. Kč, částka 49,37 tis. Kč zahrnovala výdaje na odchyt holubů do živolovných klecí.

 

Odd.  22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13.150,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.548,17 tis. Kč, což je 80,21 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jednalo se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce a mimo pracovní poměr. Finanční prostředky určené na nákup posypového materiálu ve výši 100,00 tis. Kč nebyly čerpány.

 

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.244,00 tis. Kč byl čerpán ve výši   9.864,03 tis. Kč, což je 96,29 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 5.744,81 tis. Kč  a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním a podzimním úklidem včetně odvozu a likvidace odpadu ve výši 2.780,59 tis. Kč. Na základě úpravy rozpočtu došlo ke zvýšení výdajů na zajištění provozu kontejnerů na objemný a rostlinný odpad umístěný v oblasti Malého Břevnova (žádosti občanů) ve výši 1.400 tis. Kč, jež byly čerpány ve výši 1.338,63 tis. Kč.

 

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  1.057,91 tis. Kč, což je 66,12 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce nebo pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku. Na základě žádosti o rozpočtovou úpravu došlo k navýšení finančních prostředků na tyto úklidy o 600 tis. Kč dle aktuální potřeby.

 

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  43,20 tis. Kč, což je 96,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu zahrnují výdaje na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

 

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 114.978,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 109.445,97
tis. Kč, což je 95,19 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 91.628,09 tis. Kč. Z tohoto seskupení byly uhrazeny výdaje za běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě rámcových smluv (51.930,25 tis. Kč), za mimořádný úklid po vichřici (2.899,19 tis. Kč) za průklesty a kácení stromů včetně úprav keřových porostů (2.835,75 tis. Kč), za zálivku (1.995,86 tis. Kč), za výsadbu nových stromů a keřů  včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny (984,19 tis. Kč), za výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží (8.210,53
tis. Kč), za chemické ošetření chodníků (599,90 tis. Kč), za pletí záhonů (499,13 tis. Kč), za provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (12.608,40 tis. Kč), za čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (6.736,72 tis. Kč), za montáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení (229,87 tis. Kč), za výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a za výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (38,81 tis. Kč), za zajištění servisních služeb, týkajících se údržby
a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka
a Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (342,56 tis. Kč), provozní kontroly dětských hřišť 
a sportovišť (88,09 tis. Kč) a za výměnu písku v pískovištích včetně doplnění dopadových ploch pod herní prvky (211,75 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů (578,78 tis. Kč), na ostatní zahradnické práce (471,28 tis. Kč), na program Junior Rangers (290,40 tis. Kč) na zpracování projektové dokumentace na opravu sportoviště Generála Píky (56,24 tis. Kč),  na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků (14,58 tis. Kč) a na výrobu nerezových koulí na fontánu do parku Perníkářka
(5,81 tis. Kč).

 Zbývající běžné výdaje v celkové výši 17.817,88 tis. Kč pak byly čerpány především dle rámcových smluv  na opravy mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny  (3.497,16 tis. Kč) a na sídlišti Červený vrch (1.996,58 tis. Kč), na opravy poškozených parkových cest a chodníků (7.679,09 tis. Kč). Dále se jednalo o různé opravy parkového a herního mobiliáře (1.672,00
tis. Kč), opravu sportovního hřiště U Valu (471,86 tis. Kč) a sportoviště vnitrobloku Gen. Píky (542,21 tis. Kč), údržby mlatových cest ve veřejné zeleni (372,08 tis. Kč) a rekultivace trávníků (342,07 tis. Kč). Nákup materiálu zahrnovalo pouze čerpání na nákup visacích zámků na dětská hřiště a barvy na označení stromů (0,41 tis. Kč). Dále se jednalo o finanční prostředky určené na nákup a zabudování drobného herního a parkového mobiliáře a nákup a instalaci laviček
(680,29 tis. Kč). Z dalších položek bylo čerpáno na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba,  v parku Královka, na pítka včetně vodního prvku na sídlišti Dědina a na využití kolektoru Ruzyně (400,89 tis. Kč), na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka a na náměstí Wuchterlova x Kafkova a v ul. Ciolkovského a také na úhradu nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků v uvedených parcích  (88,34 tis. Kč). Částka  17,37 tis. Kč zahrnovala úhrady úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky a částka 57,53 tis. Kč byla vynaložena na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 12.756,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.976,39 

tis. Kč, což je 78,21 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na tyto investiční akce: „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“, kdy na základě usn. RMČ č. 2173/13 ze dne 13.3.13 a rozpočtové úpravy bylo převedeno na TSK hl. m. Prahy 5.000 tis. Kč, jež realizovala stavební zklidnění v ul. Šárecká, dále byla uhrazena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na zrušení ul. Turnovská a propojení parkových cest, výsadba nových dřevin a vegetační úpravy v celkové částce 996,87 tis. Kč. Následující investiční akce zahrnovaly tyto výdaje: „Zpomalovací práh Sušická – Nad Komornickou – projektová dokumentace“ (117,37 tis. Kč), „Rekonstrukce parku Nad Komornickou“ (728,31 tis. Kč), dokumentace pro zadání stavby a vlastní realizaci, „Rekonstrukce parku A. Čermáka“ (275,88 tis. Kč) - návrh dokumentace pro SP, úprava dopravního řešení a rozšíření parku východním směrem, „Multifunkční hřiště Dusíkova“ (64,49 tis. Kč) - zpracování projektové dokumentace na úpravu plochy v ul. Dusíkova vč. inženýrské činnosti, „Rekonstrukce náměstíčka Pod Kaštany“ (700,00 tis. Kč) - výměna nevyhovujících povrchů přístupových pěších komunikací do parku Stromovka, „Rekonstrukce parku pod bývalým vojenským hřbitovem“ (625,16 tis. Kč) - zpracování posudku na zamokření terénu pod ulicí Hládkov a vlastní realizace, „Rekonstrukce tří vnitrobloků na sídlišti Petřiny“ (2.525,07 tis. Kč)  - zpracování projektové dokumentace a stavební práce vnitrobloků Čílova – Maříkova a Bubeníčkova – Čílova, „Rekonstrukce vnitrobloku U I. Baterie“ (244,40 tis. Kč) - zpracování zadávací dokumentace, kompletní úprava cestní sítě, „Rekonstrukce plochy hřiště v parku Perníkářka“ (174,48 tis. Kč) - zpracování studie sportovní plochy, technologického postupu pro zatravnění plochy sportoviště, vlastní realizace včetně dodání a instalace lanovky na dětské hřiště, „Vybudování podzemních kontejnerů“ (3.321,26 tis. Kč) - zpracování a zajištění podkladů a následné podání žádosti do Operačního programu Životního prostředí, zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro realizaci, podání žádosti a vypořádání připomínek SFŽP, dodání technologií a 2 ks podzemních kontejnerů. Velké hrací prvky byly dodány a instalovány na sídliště Dědina (119,66 tis. Kč) a na dětské hřiště v ul. Šemberova (83,44 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtované na investiční akce, které nebyly ve sledovaném období realizovány, byly na základě rozpočtové úpravy převedeny odd. 22 § 12 k využití na úklidy komunikací. Jednalo se o akci „Úprava prostor kolem památníku Bílá Hora“ (SR 300 tis. Kč) –vyčkání na konečný souhlas ze strany orgánů památkové péče a akci „Rekonstrukce vnitrobloku U II. Baterie (SR 500 tis. Kč) – požadované práce menšího rozsahu byly provedeny a čerpány v rámci akce „Rekonstrukce vnitrobloku U I. Baterie“.

 

Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet v tomto oddílu byl schválen ve výši 300,00 tis. Kč a byl určen na granty v oblasti ekologických aktivit. Vzhledem k rozdílnému právnímu charakteru příjemců finančních příspěvků byla provedena rozpočtová úprava a finanční prostředky byly rozděleny dle právní formy příjemců. Upravený rozpočet zůstal v tomto oddílu ve výši 37,00 tis. Kč a byl čerpán v plné výši. O přidělení grantů v oblasti ekologických aktivit  rozhodla RMČ P-6 usnesením č. 2248/13 dne 3.4.2013. Jednalo se o grant na projekt „Interaktivní včelnice“, na projekt „Den Země na Praze 6“ – podpora zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí  a zdravého životního stylu, na projekt „Kroužkování a monitoring ptáků“ a  na péči o veřejné prostranství v ul. Na Okraji 63. Zbylá částka ve výši 263,00 tis. Kč byla převedena na základě rozpočtové úpravy na zřízené příspěvkové organizace v oblasti školství a prostředky byly poukázány prostřednictvím příspěvku. Jednalo se o projekty: „Dobudování zelené učebny a arboreta“ – ZŠ Marjánka, „Zelená učebna“ – ZŠ  Na Dlouhém lánu, „Zelená učebna – učíme se rozumět přírodě“ – ZŠ a MŠ Červený vrch, „Zahrada – přírodní učebna“ – ZŠ Norbertov, „Zahrada pro environmentální vzdělávání“ – ZŠ Dědina, „Kouzelná zahrádka“ – MŠ Motýlek, „S přírodou si rozumím, ublížit jí neumím“ – MŠ Motýlek
a „Staráme se o zahrádku“ – MŠ Jílkova.

 

03 – Doprava

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

        96 963,00   

        68 804,00   

        63 325,49   

        65,31   

        92,04   

 

Celkem

        96 963,00   

        68 804,00   

        63 325,49   

        65,31   

        92,04   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

             200,00   

             320,00   

             307,10   

      153,55   

        95,97   

 

Celkem

             200,00   

             320,00   

             307,10   

      153,55   

        95,97   

 

03 - Úhrn

        97 163,00   

        69 124,00   

        63 632,59   

        65,49   

        92,06   

 

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.674,00 tis. Kč byla vyčerpána částka 2.551,71 tis. Kč, tj. 95,43 %. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu projektových dokumentací k akcím: „Služby k přípravě k zónám placeného stání“ ve výši 572,57 tis. Kč, zde se jednalo o projekt organizace dopravy v klidu formou zón regulovaného stání na vybraných územích MČ Praha 6 (284,59 tis. Kč) a o projektovou dokumentaci pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (287,98 tis. Kč) a na „Chodníkový program“ ve výši 835,14 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Rakovnická a Přílepská (30,25 tis. Kč), Nad Manovkou (90,75 tis. Kč), Dr. Z. Wintra  a Charlese de Gaulla (55,90 tis. Kč), Kyjevská (118,58 tis. Kč), V Nových Vokovicích a K Červenému vrchu (116,16 tis. Kč), Střešovická, Nad Hradním vodojemem (118,58 tis. Kč), Střešovická k Millerově vile (18,15 tis. Kč), Muchova (24,20 tis. Kč), Šárecká, Nad Strakovkou, Na Kotlářce (119,79
tis. Kč), Evropská u čísla orientačního 148 (113,74 tis. Kč) a Kanadská (29,04 tis. Kč).

Částka ve výši 78,63 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy
a zahrnuje například dopravní značení na přechodnou úpravu provozu na komunikaci Pod Baštami a instalaci dopravního značení v Břevnovské ulici, na posouzení vedení linek MHD na Praze 6, na montáž stožáru pro měřič rychlosti Na Větrníku a na zpracování úpravy dopravního režimu Flemingovo náměstí a v ulici Bechyňova. Z těchto výdajů bylo hrazeno 60 tis. Kč
z obdržené účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z Ministerstva vnitra) na rozvoj infrastruktury obce. Dále bylo čerpáno za „konzultační, poradenské a právní služby“ 969,54 tis. Kč, a to za studie na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ul. V Šáreckém údolí (48,00 tis. Kč), etapizace výstavby komunikace Evropská – Svatovítská (261,48 tis. Kč), na navýšení parkovacích kapacit na místních komunikacích Městské části Praha 6 (114,35 tis. Kč), za zpracování ucelené dopravní koncepce a návrh priorit dopravní infrastruktury na území Prahy 6 (356,95 tis. Kč), za zpracování informací k zavedení zón placeného stání (96,8 tis. Kč) a za odborné posouzení možných modelů regulace dopravy v klidu (91,96 tis. Kč). Za „drobný hmotný dlouhodobý majetek“ bylo uhrazeno 39,77 tis. Kč a jednalo se o dodání a instalaci zábradlí v ulicích Čílova (10,49 tis. Kč), Veleslavínská (10,35 tis. Kč), Na Hanspaulce (3,10 tis. Kč) a na opravu a instalaci sklopných zábran na nám. Svobody (15,83 tis. Kč). Za nájemné za radary byla čerpána částka 45,82 tis. Kč, v oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 10,24 tis. Kč za opravu litinových sloupků na nám. Svobody. Za pojištění hmotného majetku odboru dopravy a životního prostředí nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2013. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky prostřednictvím hlavního města Prahy formou snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tím pádem nepromítají. Za rok  2013 byly pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 66.500,00 tis. Kč.  Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Na Čihadle (9.700,00 tis. Kč), Rakovnická – Přílepská (9.000,00 tis. Kč), Vokovice - V Nových Vokovicích a K Červenému vrchu (5.000,00 tis. Kč), Dr. Z. Wintra (10.800,00 tis. Kč), souvislé opravy komunikací - Nad Panenskou, Zličínská, Na okraji, Čílova, K Brusce, CH. de Gaulla, Bubenečská, Pod baštami, Tychonova a Na Větru (7.500,00
tis. Kč), Na Klášterním (1.600,00 tis. Kč), Libocká (1.500,00 tis. Kč), Nad Panenskou, Zličínská, Na okraji, K Brusce, Ch. de Gaulla, Pod baštami, Na Větru, Staré náměstí, Nad Manovkou, Václavkova a Na Hanspaulce (3.800,00 tis. Kč), Osmého listopadu (3.500,00 tis. Kč), Pětipeského (3.500,00), Václavkova 20-28 (2.200,00 tis. Kč), Bělohorská 207 – 223 (UR 2.000,00 tis. Kč), Velflíkova (3.400,00 tis. Kč) a Nad Manovkou, Ve višňovce a na Starém náměstí
(3.000,00 tis. Kč). 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 320,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 307,10 tis. Kč, tj. 96,00 %. Finanční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci pro realizaci rozšíření ulice Vokovická (78,41 tis. Kč), na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Výsuvné sloupky nám. Svobody“ (39,93 tis. Kč) a na dodání a instalaci 2 kusů zařízení UnicamINFO pro měření okamžité rychlosti vozidel se záznamem naměřených dat do ulic Koulova a Pevnostní (188,76 tis. Kč).

 

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 66.014,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 60.663,84 tis. Kč, tj. 91,90 %. Největší objem finančních prostředků byl určen na úklidové práce dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 47.305,79 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 28.260,60 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 7.758,31
tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) pak částka 11.286,88 tis. Kč. Dále na strojový úklid sněhu bylo vyčerpáno 4.683,85 tis. Kč, na opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodni 2013 bylo čerpáno 2.443,00 tis. Kč, jedná se o proplacení finančních prostředků z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, na mimořádný úklid spadaného listí bylo čerpáno 1.841,93 tis. Kč, na zvýšený úklid v okolí odpadkových košů bylo čerpáno 1.800,00
tis. Kč, na nákup, rozvoz a instalace nádob na posyp bylo čerpáno 1.735,14 tis. Kč, na údržbu komunikací na sídlišti Baba bylo čerpáno 246,84 tis. Kč, na letní kropení komunikací bylo čerpáno 173,17 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob bylo čerpáno 33,49 tis. Kč, na aktualizaci webu „Sněhová pohotovost“ bylo čerpáno 8,35 tis. Kč, na nákup pracovního nářadí
a dodání inertního materiálu 341,83 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ bylo čerpáno 39,56 tis. Kč a na pracovní oděvy bylo čerpáno 10,89 tis. Kč. Žádné finanční prostředky nebyly čerpány na úklid komunikací postižených povodní na území MČ Praha 6 (UR 1.815,00 tis. Kč), kdy na skutečné výdaje (nejprve hrazené z rozpočtu MČ Praha 6) obdržela MČ Praha 6 dotaci. U úklidu a odvozu posypového materiálu (UR 650,00 tis. Kč) nebyly uhrazeny také žádné výdaje.

 

Odd. 22 § 51 - Letiště

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 116,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 109,94 tis. Kč. Tato částka byla určena na úhradu členského příspěvku na rok 2013 pro Sdružení obcí postižených provozem Letiště Václava Havla Praha. 

 

04 – Školství

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

      127 340,00   

      153 483,50   

      152 100,51   

      119,44   

        99,10   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

          8 769,90   

          7 534,69   

             -     

        85,92   

 

Celkem

      127 340,00   

      162 253,40   

      159 635,20   

      125,36   

        98,39   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

        59 663,00   

        63 438,00   

        59 089,26   

        99,04   

        93,14   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

             221,50   

             221,46   

             -     

        99,98   

 

Celkem

        59 663,00   

        63 659,50   

        59 310,72   

        99,41   

        93,17   

 

04 - Úhrn

      187 003,00   

      225 912,90   

      218 945,92   

      117,08   

        96,92   

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 34.455,10 tis. Kč byl čerpán ve výši  34.066,23 tis. Kč, tj. 98,87%.

Částka 32.740,83 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 111,94 tis. Kč byly použity na nákup konzultačních, poradenských a právních služeb, byly z nich uhrazeny výdaje na vypracování prověřovací studie "Přístavba MŠ Sbíhavá" a „MŠ Ve Struhách“ (62,09 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci  posouzení otopného systému v MŠ Na Dlouhém lánu (49,85 tis. Kč). Částka 488,26 tis. Kč byla čerpána na nákup ostatních služeb – zejména na monitoring klimatu v MŠ, na vývoj a realizace expertního systému na řešení problematiky přijímacích řízení do MŠ a uveřejnění inzerátů o konkurzním řízení. Finanční prostředky ve výši 316,04 tis. Kč byly čerpány na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ. Částka ve výši 399,89 tis. Kč byla použita zejména na nákup DHIM v rámci akce „MŠ Meziškolská – obnova objektu“, částka ve výši 9,27 tis. Kč byla použita na nákup drobného materiálu také v rámci akce „MŠ Meziškolská – obnova objektu“. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 44.576,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 43.632,27 tis. Kč, což činí 97,88%. Největší investiční akcí byla „MŠ Meziškolská - obnova objektu“, kdy na tuto akci byly ponechány k využití pro rok 2013 nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2012 ve výši 1.485,34 tis. Kč, původně určené na rekonstrukci školní jídelny ZŠ Hanspaulka. Upravený rozpočet ve výši 35.556,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 35.528,21 tis. Kč tj. na 99,92%. U akce „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“byl upravený rozpočet ve výši 3.179,50 tis. Kč čerpán ve výši 3.142,37 tis. Kč tj. na 98,83%. Na tuto akci MČ Praha 6 žádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dotace byla přidělena, ale k jejímu vyplacení dojde až v roce 2014 (dle metodiky budou zpětně výdaje roku 2013 označeny příslušným účelovým znakem a přijaté finanční prostředky mohou být využity na jinou akci v oblasti školství).
U investiční akce „MŠ Volavkova – zateplení objektu“ (UR 2.900,00 tis. Kč) byly čerpány výdaje ve výši 2.749,72 tis. Kč, což činí 94,82% upraveného rozpočtu. „MŠ Janákova – PD rekonstrukce objektu“ – upravený rozpočet ve výši 113,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 112,53 tis. Kč tj. na
99,58 %. U investičních akcí „MŠ Čínská - rekonstrukce objektu a navýšení kapacity – PD“
(UR 1.228,00 tis. Kč, čerpáno 794,97 tis. Kč tj na 64,74%) a „MŠ Sbíhavá – lesní třída - PD“
(UR 545,00 tis. Kč, čerpáno 250,47  tis. Kč tj. na 45,96%) nebyly výdaje čerpány především  z důvodů nutnosti dopracování projektových dokumentací, tyto akce jsou znovu zařazeny do rozpočtu na rok 2014.

Finanční prostředky ve výši 1.054,00 tis. Kč byly poskytnuty jako investiční příspěvek MŠ na pořízení konvektomatu do MŠ Šmolíkova (200,00 tis. Kč), pořízení zahradních prvků do MŠ Čínská (352,00 tis. Kč) a MŠ Libocká (205,50 tis. Kč) a pořízení vybavení prádelny do MŠ Meziškolská (296,50 tis. Kč).

 

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 118.398,90 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 117.500,78 tis. Kč, což je 99,24% upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6, a to v celkové výši 110.898,53 tis. Kč. Z částky 2.103,25 tis. Kč byly uhrazeny zejména výdaje na testování finanční gramotnosti, monitoring klimatu ve školách, srovnávací testy, geodetické zaměření a PD k výměně bazénové technologie v ZŠ Červený vrch, vypracování prognózy vývoje počtu žáků ve školách a nákup ostatních služeb. Za pohoštění v rámci pořádaných akcí „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“ bylo vyčerpáno celkem 50,00 tis. Kč. Částka 188,47 tis. Kč byla použita na nákup věcných darů k výše uvedeným akcím. Z konzultačních služeb (53,3 tis. Kč) byla uhrazena studie gastronomického provozu na ZŠ E. Destinové, znalecký posudek  podlahy tělocvičny v ZŠ T.G. Masaryka a posouzení střešní krytiny na ZŠ nám. Svobody. V rámci neinvestičních transferů spolufinancovaných ze SR a EU byly dvěma školám  poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.738,30 tis. Kč na vytvoření psychologického – speciálněpedagogicko – asistentského centra a na zkvalitnění a modernizaci výuky znevýhodněných žáků. Z částky 1.196,42 tis. Kč byla hrazena refundace do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Výdaje 116,00 tis. Kč byly použity na peněžité dary učitelům v rámci akce „Vynikající učitel“ a dále jako peněžité dary na částečnou úhradu nákladů zahraničního studijního pobytu žáků s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6. Částka ve výši 145,55 tis. Kč byla použita zejména na nákup DHIM v rámci akce „ZŠ Na Dlouhém Lánu – rekonstrukce sportoviště“, částka  6 tis. Kč byla použita na nákup publikací  „Osudové roky české státnosti“ a finanční prostředky ve výši 4,96 byly použity na nákup drobného materiálu.

 

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 18.311,60 tis. Kč bylo čerpáno 15.048,42 
tis. Kč, což činí 82,18% upraveného rozpočtu.

U investičních akcí „ZŠ Bílá – pavilóny pro 1.třídy – PD“ – (UR 753,00 tis. Kč, čerpáno 622,00 tis. Kč), „ZŠ Na Dlouhém Lánu – rekonstrukce sportoviště“ (UR 11.374,40 tis. Kč, čerpáno 9.141,08 tis. Kč), „ZŠ Dědina – PD modernizace sportovního areálu“ (UR 250,00 tis. Kč, čerpáno 185,71 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce tribuny a sportovního areálu ( UR 1.596,00 tis. Kč, čerpáno 1.189,89 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – PD rekonstrukce sociálního zařízení“ (UR 100,00 tis. Kč, čerpáno 94,70 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce sociálního zařízení
 I. etapa (UR 2.497,00 tis. Kč, čerpáno 2.073,91 tis. Kč) bylo nižší procento čerpání způsobeno skutečností, že do upraveného rozpočtu byla zahrnuta celková částka včetně DPH, ale protože tyto školy jsou plátci DPH stejně jako MČ Praha 6, byl uplatněn odpočet této daně. Finanční prostředky ve výši 1.741,13 tis. Kč byly poskytnuty jako investiční příspěvek ZŠ na pořízení konvektomatů do ZŠ E. Destinové (380,00 tis. Kč), ZŠ J. A. Komenského (304,19 tis. Kč) a ZŠ Na Dlouhém lánu (316,94 tis. Kč), dále na pořízení myček do ZŠ Marjánka (320,00 tis. Kč) a ZŠ A. Čermáka (360,00 tis. Kč) a pořízení transportního vozíku do ZŠ nám. Svobody (60,00 tis. Kč).

 

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Schválený rozpočet byl  ve výši 78,00 tis. Kč a celá částka byla převedena ZŠ Praktická v rámci schválených grantů na „Sportovně zážitkový pobyt", "Poznávací pobyt" a "Městský  týdenní tábor Lyceum".

 

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 450,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 354,00 tis. Kč, tj. 78,67 % UR. Finanční prostředky ve výši 95,00 tis. Kč byly převedeny gymnáziím v rámci schválených grantů „Zdravá Šestka 2013“ (usnesení ZMČ č. 305/13 ze dne 15.2.2013) na programy Podpora preventivních programů škol a Podpora rozvojových pobytů škol. Částka ve výši 31,00 tis. Kč byla převedena gymnáziím v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit (usnesení ZMČ č. 306/13 ze dne 15.2.2013) na programy „Volný čas“ a „Vzdělávání
a ediční činnost“. Částka ve výši 228,00 tis. Kč byla převedena gymnáziu Nad Alejí na realizaci projektu "Jazykový kurs Barnstaple" dle smlouvy č. 608/2013/OŠ.

 

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy 

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 59,50 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly určeny obchodním akademiím na „Adaptační kurzy 2013“.

 

Odd. 31 § 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 550,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 408,57 tis. Kč. Do kapitálových výdajů byla na rok 2013 zařazena pouze jedna velká investiční akce „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny - PD“. Nedočerpání je způsobeno skutečností, že do upraveného rozpočtu byla zahrnuta celková částka včetně DPH, ale protože škola je plátcem DPH stejně jako MČ Praha 6, byl uplatněn odpočet.

 

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Částka ve výši 42,00 tis. Kč byla převedena VOŠPS, SOPŠP a Gymnáziu Evropská v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit a „Zdravá Šestka 2013“  (usnesení ZMČ č. 305/13 a č. 306/13 ze dne 15.2.2013).

 

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.769,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.534,69 tis. Kč, tj. 85,92 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 4.564,90 tis. Kč na příspěvky na podporu sportovních klubů, částka ve výši 667,00 tis. Kč na granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti, částka 200,00 tis. Kč byla použita na zajištění akce „Pohár Prahy 6“, částka ve výši 98,08 tis. Kč na nákup pohárů a ocenění pro sportovce, částka 100,00 tis. Kč na akci „Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě“, částka 200,00 tis. Kč na akci „Memoriál J.Odložila“, částka 40,00 tis. Kč na akci „Turnaj žáků v kopané Aritma a Dukla“, částka 279,00 tis. Kč na podporu významných sportovců a organizací, částka 300,00 tis. Kč na akci „Zacvičte si s P-6“, částka 10,00 tis. Kč na akci „Šárecký okruh“, zajištění akce „Dětská 50“ si vyžádalo částku 30,00 tis. Kč, zajištění akce „Pražská 50“ si vyžádalo částku ve výši 70,00 tis. Kč a na „Soutěž seniorů v petanque“ byla vynaložena částka ve výši 70,00 tis. Kč. Za akci „Odznak všestranných olympijských vítězů“ bylo uhrazeno 50,00 tis. Kč, za akci „Amos Tour – soutěže pro žáky ZŠ na Praze 6“ bylo proplaceno 490,28 tis. Kč, akce „Sportujeme v každém věku“ byla hrazena finančními prostředky ve výši 265,43 tis. Kč a za akci „Zeměkvítek – sportovní soutěž pro žáky ZŠ“ byla uhrazena částka ve výši 10,00 tis. Kč. Koše na disky v AVČ Ladronka byly hrazeny částkou 90,00 tis. Kč. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 221,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 221,46 tis. Kč, tj. 99,98 % UR. Jednalo se o akci „Vybudování Diskgolfového hřiště v AVČ Ladronka“. Počátkem
3. čtvrtletí proběhlo vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele a akce byla zrealizována ve 4. čtvrtletí tohoto roku. 

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

35

Zdravotnictví

        12 709,00   

        15 032,30   

        14 932,83   

      117,50   

        99,34   

42

Politika zaměstnanosti

          8 238,00   

          8 529,00   

          7 821,44   

        94,94   

        91,70   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

        17 945,00   

        19 996,20   

        18 010,83   

      100,37   

        90,07   

 

Celkem

        38 892,00   

        43 557,50   

        40 765,10   

      104,82   

        93,59   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

35

Zdravotnctví

                    -     

          3 500,00   

             207,82   

             -     

          5,94   

42

Politika zaměstnanosti

             450,00   

             409,00   

             407,00   

        90,44   

        99,51   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

        36 040,00   

        22 622,00   

        15 862,41   

        44,01   

        70,12   

 

Celkem

        36 490,00   

        26 531,00   

        16 477,23   

        45,16   

        62,11   

 

05 - Úhrn

        75 382,00   

        70 088,50   

        57 242,33   

        75,94   

        81,67   

 

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2013 zařazena částka 1.000,00 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy č. 598/2012/OSV byl poskytnut jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha finanční příspěvek ve výši 998,00 tis. Kč.

           

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6
a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje
v oblasti protidrogové politiky. V roce 2013 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek v plné výši.

 

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 500,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 286/12 ze dne 14.12.2012. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S 594/2012/OSV poukázán v plné výši již začátkem roku.

 

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut ve výši 7.735,00
tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 207,82 tis. Kč, což je 5,94 % k UR. Jednalo se o investiční akci „Výstavba LDN v Drnovské ulici“. V roce 2013 byla na tuto akci zajištěna předprojektová příprava, geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a dendrologický průzkum předmětné lokality. Dále byla vypsána veřejná zakázka, na základě které byla vybrána firma Bursík Holding a.s. jako dodavatel stavby. Samotná realizace stavby bude zahájena v roce 2014.

 

Odd. 35 § 25 - Hospice

Pro rok 2013 byla schválena částka ve výši 417,30 tis. Kč na hospicovou péči dle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků v plné výši upraveného rozpočtu.

 

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.340,00 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského na snížení ztráty provozu 32 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl v souladu s uzavřenou smlouvou č. S 595/2012/OSV poukázán ve výši 2.336,00 tis. Kč, což je 99,83 % upraveného rozpočtu. 

 

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.797,00 tis. Kč byl čerpán částkou  2.711,72 tis. Kč, tj. 96,95 % UR. Z toho částka 150,05 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů, na zajištění Interaktivních programů pro žáky ZŠ byly použity finanční prostředky ve výši 549,40 tis. Kč a na akci „Péče školních psychologů“ byly vynaloženy prostředky o objemu 594,00 tis. Kč. Zajištění akce „Antifetfest“ si vyžádalo částku 90,23 tis. Kč a výdaje na zajištění „Brány volného času dokořán“ byly ve výši 139,82 tis. Kč. Částka ve výši 19,01 tis. Kč byla použita na nákup metodických materiálů a publikací, včasná intervence pro mládež a rodiny byla hrazena finančními prostředky ve výši 20,00 tis. Kč, akce „Ladronkafest“ si vyžádala částku 500,00 tis. Kč a práce s rizikovými dětmi částku 30,00 tis. Kč. Na granty – primární prevence rizikového chování byly zaslány finanční příspěvky (dle usnesení RMČ č. 2054/13 ) celkem ve výši 187,00 tis. Kč (z toho pro Centrum metadonové substituce Praha 23 tis. Kč a pro Prev-Centrum 164 tis. Kč). V rámci akce „Zdravá Šestka“ byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 432,21 tis. Kč.

 

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 143,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 134,81 tis. Kč, což je 94,27 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky, které byly určeny na vyšetření 480 dětí v rámci projektu „Zdravá záda“ (čerpáno 120 tis. Kč) a na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných (čerpáno 14,81 tis. Kč).

 

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.529,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.821,44 tis. Kč, což představuje 91,70 %. Na nákup ochranných pracovních  pomůcek  bylo čerpáno 39,28 tis. Kč a za nákup léků a zdravotnického materiálu byla vynaložena částka ve výši 12,44 tis. Kč. Částka ve výši 116,09 tis. Kč byla čerpána za nákup drobného nářadí a kancelářského nábytku. Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 205,89 tis. Kč a byl využit na nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriálu a železářského zboží. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo v daném období čerpáno 311,53 tis. Kč. Částka ve výši 297,27 tis. Kč byla využita na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6. Ze služeb telekomunikací bylo využito 78,76 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance Organizační složky. V rámci položek služby pošt, služby peněžních ústavů a školení a vzdělávání bylo v souhrnné výši vyčerpáno 129,94 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 247,38 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení. Na opravy zahradní techniky a automobilů bylo použito 52,64 tis. Kč.  Za nákup dálničních známek byly uhrazeny 3,00 tis. Kč. Mzdové výdaje v celkové výši 6.327,22 tis. Kč jsou komentovány v části mzdové oblasti. 

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 409,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 407,00 tis. Kč, tj. 99,51  % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly určeny na nákup užitkového automobilu Ford Transit (čerpáno 259 tis. Kč) a osobního automobilu Dacia Logan (čerpáno 148 tis. Kč).  

                            

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů  ve výši 120,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 69,64 tis. Kč, tj. 58,03 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních ústavní sociální péče.

 

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, které byly následně usnesením RMČ č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 upraveny. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 70 tis. Kč byl čerpán ve výši 59,75 tis. Kč, tj. 85,36 % k UR.

 

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 11.950,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací. Dále byl z běžných výdajů uhrazeny náklady spojené s pořízením rehabilitačního prvku do DPS Šlejnická ve výši 37,81 tis. Kč. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 16.482,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.204,52 tis. Kč, což je 74,05 % k UR. Jednalo se o dokončení investiční akce „Modernizace DPS U Stanice 594/5, Praha 6- Liboc“. Stavba byla koncem roku zkolaudována a došlo k jejímu plnému zprovoznění. Nižší čerpání bylo způsobeno rozpočtovým zařazením výdajů na základě skutečné fakturace, kdy výdaje za opravy byly uhrazeny z běžných výdajů.

 

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 150,00 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši a byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

 

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu.  Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově
sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2013 opět smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

 

Odd. 43 § 74 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.900,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.559,12 tis. Kč, což je 88,25 % k UR. Jednalo se o investiční akci „Rekonstrukce azylového domu v ul.
A.Čermáka 4“.

 

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.992,20 tis. Kč byl čerpán částkou 5.068,38 tis. Kč, tj. 72,49 % k UR. Částka 1.837,50 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Prostředky ve výši 4,28 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 2.453,65 tis. Kč byla čerpána k financování společenských a sportovních akcí pro seniory a zdravotně postižené občany, na financování celodenních autobusových výletů seniorů MČ Praha 6 a na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 20 tis. Kč byla použita na občerstvení při setkání seniorů, finanční prostředky ve výši 40,25 tis. Kč byly vynaloženy za dárky pro seniory a částka 9,75 tis. Kč za dárky do azylových domů. V rámci neinvestiční dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče byla vynaložena částka 13,42 tis. Kč, a to za nákup mobilního telefonu včetně příslušenství (10,47 tis. Kč) a za školení (2,95 tis. Kč). Částka ve výši 14,12 tis. Kč byla proplacena za pojištění svěřeného hmotného majetku Odboru sociálních věcí a PO Pečovatelská služba. Dále v tomto oddílu byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 675,41 tis. Kč určené na peněžní výpomoc poskytovanou formou darů sociálně potřebným občanům Městské části Praha 6 na částečnou úhradu nájemného.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.240,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.098,77 tis. Kč, což je 33,91 % k UR. Jednalo se o investiční akce „Kulturní centrum Vokovice - PD“ (čerpáno 959,62 tis. Kč) a „Šatovka – PD“ (čerpáno 139,15 tis. Kč). Na základě zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k akci „Šatovka“ byl v listopadu vybrán dodavatel poradenských služeb souvisejících s realizací projektu, nicméně do konce roku bylo fakturováno pouze za posouzení projektového záměru. Další realizace této akce bude pokračovat v roce 2014, kde je výstavba seniorského centra Šatovka zařazena ve schváleném rozpočtu. Od záměru vybudování Kulturního centra Vokovice se upustilo, neboť okolní obyvatelé vyslovili nesouhlas s touto stavbou.

 

06 – Kultura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Obchod a služby

             200,00   

             200,00   

             137,42   

        68,71   

        68,71   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

        20 135,00   

        26 575,70   

        23 525,76   

      116,84   

        88,52   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

          3 490,00   

             786,00   

             737,42   

        21,13   

        93,82   

 

Celkem

        23 825,00   

        27 561,70   

        24 400,60   

      102,42   

        88,53   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

             760,00   

          1 220,00   

          1 159,69   

      152,59   

        95,06   

 

Celkem

             760,00   

          1 220,00   

          1 159,69   

      152,59   

        95,06   

 

06 - Úhrn

        24 585,00   

        28 781,70   

        25 560,29   

      103,97   

        88,81   

 

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 150,00 tis. Kč byl čerpán částkou 134,20 tis. Kč, tj. 89,47 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky uvedeného oddílu jsou určeny na zajištění „Farmářských trhů“. Během roku byly uhrazeny finanční prostředky za ozvučení, hudební vystoupení a moderování při slavnostním zahájení jarních farmářských trhů a zbývající částka byla čerpána na vánoční osvětlení stánků a na zajištění doprovodných akcí při trzích adventních.

 

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3,22 tis. Kč, tj. 6,45 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou určeny na instalaci, opravu směrníků
a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace a oprav na základě nahlášených poškození.

 

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.568,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky
o objemu 2.565,17 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 10,00 tis. Kč byla použita na akci „Pocta Carl Czerny“, na akci „Dejvické hudební léto“ bylo vynaloženo 200,00
tis. Kč, na akci „Hanspaulský festival“ 10,00 tis. Kč a na akci „Kytara napříč žánry“ 30,00 tis. Kč. Pořádaná akce „Motolice“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč a „Koncerty ve Hvězdě“ částku 731,58 tis. Kč. Částkou 1.053,43 tis. Kč bylo uhrazeno zajištění akce „Opera v Šárce“. Koncert ke „Dni Prahy 6“ vykázal čerpání ve výši 154,70 tis. Kč, částka 134,90 tis. Kč byla uhrazena za koncerty v Břevnovském klášteře a akce „Z hvězdiček rostou hvězdy“ si vyžádala částku 205,20 tis. Kč. Zahajovací koncert hudebního festivalu byl čerpán částkou 10,00 tis. Kč a za poplatky OSA bylo uhrazeno 5,36 tis. Kč.

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu uvedeného oddílu ve výši 315,00 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Prostředky ve výši 15 tis. Kč byly poskytnuty jako finanční příspěvek na projekt „Dětské čtenářství“ Městské knihovně a zbylá částka byla zaslána na podporu činnosti Městské knihovně v Praze. 

 

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.500,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly určeny na finanční příspěvek pro Pelléovu vilu, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost (ORJ 0603 - KS)  

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 150,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 20,00 tis. Kč, tj.
13,33 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na tisk sborníků k prosincové výstavě Zdeňka Smetany v rámci „Galerie Chodník“. Z důvodu špatného zdravotního stavu autora došlo k přesunutí výstavy na prosinec roku 2014.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost (ORJ 0605 - OUR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.550,00 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán ve výši 1.531,50 tis. Kč tj. na 98,81%. Finanční prostředky ve výši 51 000 EUR (1.250,00 tis. Kč) obdržela MČ Praha 6 od firmy EUROPOLIS Hadovka s.r.o. na vydání knihy o Dejvicích, částka 1.231,50 tis. Kč byla tedy použita na přípravu a vydání Knihy o Dejvicích. Částka 300,00 tis. Kč byla použita na dotisk publikace Procházky Prahou 6 I. díl v AJ a NJ.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost (ORJ 0608 - KMČ)          

Běžné výdaje uvedeného oddílu ve výši 565,00 tis. Kč byly plně vyčerpány. Tato částka byla vynaložena na tisk knihy „Praha 6 křížem krážem“ v anglickém jazyce.

 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře (ORJ 0605 - OUR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 799,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 771,30 tis. Kč, tj. 96,47% upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 676,52 tis. Kč byly použity na zajištění tiskařských
a grafických prací vč. tisku pozvánek  a zpracování podkladů k výstavám v „Galerii Chodník“. Částka 60,00 tis. Kč byla určena na repase modelů objektů Prahy 6 a za pohoštění v rámci výstav ve Skleněném paláci bylo uhrazeno 34,78 tis. Kč. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 260,00 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán ve výši 259,65 tis. Kč tj. na 99,87%. Finanční prostředky byly použity na modely objektů Prahy 6 – osada Baba, Loosova vila, Schubertova vila a Ústav Organické chemie a biochemie AV ČR.

 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře (ORJ 0608 - KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 310,50 tis. Kč byl čerpán v objemu 310,33 tis.Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky o objemu 46,66 tis. Kč byly vynaloženy na výstavu Zátorských v Písecké bráně, částka 10,48 tis. Kč byla uhrazena za občerstvení při vernisáži výstavy pořádané k 20. výročí Dejvického divadla. Finanční prostředky ve výši 253,19 tis. Kč byly vynaloženy na realizaci a vernisáž výstavy k 28. říjnu v Písecké bráně.

 

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0603 - KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.658,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  1.651,70 tis. Kč, tj. 99,62 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu byly vynaloženy na, obecní programy a propagace k pořádaným kulturním akcím (1.391,7 tis. Kč) a květinové dary k významným událostem (260 tis. Kč). 

 

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (ORJ 0605 - OUR)

Upravený rozpočet ve výši 300,00 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši, a to na poskytnutí finančního daru Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka na projekt jeho busty.

           

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0608 - KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.084,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  1.058,33 tis. Kč, tj. 97,63 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s kulturními akcemi pořádanými pro seniory (261,15 tis. Kč), částka ve výši 343,00 tis. Kč byla vynaložena na „granty“ v této oblasti. Částka ve výši 400,00 tis. Kč byla poskytnuta na provoz KC Kaštan a částka ve výši 40,00 tis. Kč byla uhrazena za členství v Anletu o.s. (asociace nositelů legionářských tradic). Na nákup 25 ks knížek „Před tváří bohů“ (určeno pro žáky I. stupně ZŠ) byla vynaložena částka 5,00 tis. Kč a na výdaje spojené s vedením kroniky obce částka 9,18 tis. Kč.

 

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot (ORJ 0605 - OUR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.781,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 3.064,39 tis. Kč, tj. 81,04% upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu byly uhrazeny pouze výdaje na opravy pomníků a obnovu objektů drobné architektury ve výši 364,39 tis. Kč (UR 731,20 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 2.500,00 tis. Kč, které MČ Praha 6 obdržela na realizaci akce „Pomník Nikoly Tesly“ (na základě smlouvy č. 597/2012/OÚR) od České spořitelny a.s., byly na základě dodatku k této smlouvě České spořitelně a.s. vráceny v plné výši v druhé polovině roku, a ta je následně zaslala přímo do slévárny, kde bude pomník odlit. Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč, určené na udělení Památkového grantu za rok 2013 (usnesení ZMČ č. 364/13 ze dne 28.6.2013), byly uděleny paní Brunclíkové na opravu venkovské usedlosti Staré náměstí v Ruzyni. Částka 250,00 tis. Kč byla rozpočtována na návrh
a výrobu jubilejních plaket, které budou umisťovány na významné objekty spojené s významnou osobností na území MČ Prahy 6, z časových důvodů však nebyla akce realizována v roce 2013
a bude realizována v roce 2014. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 960,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 900,04 tis. Kč.
U investiční akce „Pomník Nikoly Tesly“ (UR 600,00 tis. Kč) byly finanční prostředky ve výši 540,04 tis. Kč použity na stavební úpravy kolem pomníku včetně jeho osvětlení. Upravený rozpočet ve výši 200,00 tis. Kč určený na akci  „Pamětní deska Jana Malypetra“ byl vyčerpán v plné výši stejně jako upravený rozpočet na akci  „Pamětní deska Josefa Škvoreckého“
(140,00 tis. Kč).

 

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize (ORJ 0603 - KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán částkou 465,01 tis. Kč, tj. 93,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na výrobu reportáží o Praze 6 (18 video reportáží) a informací o jejích akcích (8 projekcí v rámci vzdělávání a jeden dokument na DVD).

 

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků (ORJ 0603 - KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 990,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 951,76 tis. Kč, tj. 96,14 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na výrobu a distribuci časopisu „Šestka“ .

 

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků (ORJ 0608 - KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 70,00 tis. Kč, tj.
70,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik (časopisy Břevnovan 50,00 tis. Kč a Hanspaulka 20,00 tis. Kč).

 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0603 - KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 950,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 865,23 tis. Kč, tj. 91,08 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené se  „Slavnostními akty“ ve výši 678,28 tis. Kč a s akcí „Den Prahy 6“ ve výši 186,95 tis. Kč.

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0607 - OVV)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.245,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.006,86 tis. Kč, tj. 80,87 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary).  Nižší čerpání je způsobeno tím, že výše nákladů je závislá na počtu jubilantů, novorozených dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů, přičemž realizaci těchto obřadů nelze rovnoměrně rozčlenit do příslušného období.

 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0608 - KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.209,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.514,18 tis. Kč, tj. 79,35 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje související s konáním akcí: „Masopust“ (100,00 tis. Kč), „Velikonoce“ (299,48 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (450,00 tis. Kč), „Veselé léto“ (9,90 tis. Kč), „Hurá na prázdniny – Dětský den“ (150,00 tis. Kč), „Břevnovské posvícení“ (50,00 tis. Kč), „Reprezentační ples“ (100,00 tis. Kč), „Společenský večer“ (5,85 tis. Kč), „Jazyky bez bariér“ (14,40 tis. Kč), „Vánoční osvětlení 2013“ (865,48 tis. Kč), „Advent v Písecké bráně“ (899,46 tis. Kč), „Dny seniorů“ (219,75 tis. Kč), „Mise Velichovky“ (18,50 tis. Kč), „Podzimní hrátky v PB“ (167,78 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (62,55 tis. Kč), „Vánoce – instalace stromů + slavnost.rozsvícení“ (213,25 tis. Kč), „PivoPění“ (533,40 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6 na Vítězném náměstí“ (1.014,86 tis. Kč), „Zajištění programu při vyhlášení cen OSA“ (100,00 tis. Kč), „Pohoštění a dárky při kulturních akcích MČ P-6“ (262,49 tis. Kč), „Festival United Islands na Ladronce – organizační zajištění“ (5,00 tis. Kč), „Pouť sv. Michaela“ (16,84
tis. Kč), „Houtyš 85“ (38,00 tis. Kč), „Ples žen s Turnerovým syndromem“ (25,00 tis. Kč), „Literáti z naší čtvrti“ (500,00 tis. Kč), „Pocta čestnému občanu O.Wichterlemu“ (183,66 tis. Kč), „Divadlo dětem“ (31,44 tis. Kč), „Pohádkový les“ (76,95 tis. Kč), „Vánoční pořad Ústřední hudby armády ČR“ (8,00 tis. Kč) a z částky 92,14 tis. Kč bylo uhrazeno zhotovení pozvánek ke kulturním akcím, pořízení záznamů na DVD z kulturních akcí a zajištění vystoupení k výročí Pelléovy vily.

 

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 435,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 420,00 tis. Kč, tj. 96,55 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje granty, které jsou určeny na volnočasové aktivity.

 

Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace (ORJ 0601 - OSL)

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 300,00 tis. Kč byly čerpány částkou 267,22 tis. Kč, tj. 89,07 % upraveného rozpočtu. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazován v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Rekreační a vzdělávací zařízení Živohošť slouží nejen pro rekreaci zaměstnanců ÚMČ Praha 6, ale i pro ostatní zájemce. Je také využíváno pro školení a porady zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ( v roce 2013 se zúčastnilo  školení celkem 227 zaměstnanců).

Finanční prostředky ve výši 170,00 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Částka ve výši 93,59 tis. Kč byla proplacena za nákup drobného materiálu a částka ve výši 3,63 tis. Kč byla uhrazena na poplatky z ubytovací kapacity. Ve sledovaném období byl z tohoto rozpočtu uhrazený nákup elektrických sporáků (24,13 tis. Kč), plastové veslice (36,40 tis. Kč), dětské pískoviště s lavičkou (2,16 tis. Kč), herní golfové prvky (3,40 tis. Kč) a lodní motor (27,50 tis. Kč).

 

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace (ORJ 0605 – OÚR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 51,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 50,20 tis. Kč tj. na 98,42% upraveného rozpočtu. Částka byla použita na výrobu a osazení informační desky do podchodu pod ulicí Kukulova v AVČ Ladronka (původní deska byla v prosinci roku 2012 odcizena).

 

07 – Bezpečnost

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

52

Civilní připravenost

             150,00   

          1 877,40   

          1 384,29   

      922,86   

        73,73   

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

          1 955,00   

          2 198,00   

          1 852,32   

        94,75   

        84,27   

55

Požární ochrana

               75,00   

               75,00   

               75,00   

      100,00   

      100,00   

 

Celkem

          2 180,00   

          4 150,40   

          3 311,61   

      151,91   

        79,79   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

             250,00   

             250,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

             250,00   

             250,00   

                    -     

             -     

             -     

 

07 - Úhrn

          2 430,00   

          4 400,40   

          3 311,61   

      136,28   

        75,26   

 

odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený  rozpočet  běžných  výdajů  v  celkové  částce 157,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 101,08 tis. Kč, což je 64,38 % k UR. V uplynulém období byly hrazeny výdaje na nákup toneru do tiskárny pro učebnu „Centrum bezpečnosti“ na Petřinách ve výši 2,25  tis. Kč, na doplnění krizového pohotovostního boxu ve výši ve výši 1,18 tis. Kč a  nákup plachty pro zakrytí povodňového materiálu – násypky k plnění protipovodňových pytlů ve výši 0,36 tis. Kč, na úhradu elektrické energie ve výši 4,60 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42. Finanční prostředky ve výši 21,15 tis. Kč zahrnovaly výdaje na pohoštění pro krizový štáb v souvislosti s  řešením krizové situace při povodních v červnu 2013. Výdaje na údržbu a revizi CO krytu  zahrnovaly finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč a na projekt „Dny integrovaného záchranného systému“ prostředky ve výši 46,54 tis. Kč – pořádání seminářů, výroba a dodání letáků, propagačního materiálu s problematikou bezpečnosti.

 

Odd. 52 § 69 Povodně

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.720,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.283,21 tis. Kč, což je 74,59 % k UR. Jednalo se o finanční prostředky na výdaje vzniklé v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po vytrvalých deštích v červnu 2013, jež byly zařazeny do rozpočtu na základě usn. RMČ č. 2437/13 . Konkrétně zahrnovaly výdaje na ochranné pomůcky (holínky a gumové rukavice) v částce 5,22 tis. Kč, léky v částce 11,90 tis. Kč, pohonné hmoty do čerpadel v částce 0,19 tis. Kč, občerstvení pro úklidové čety a dobrovolníky v částce 27,26 tis. Kč. Dále bylo hrazeno za nákup vysokotlakých čističů   a ponorných kalových čerpadel 82,15 tis. Kč
a spotřebního materiálu (hadice, benzínové kanystry, prodlužovací kabely, šroubení, navijáky, řetězy a pod.) v celkové částce 53,76 tis. Kč. Tyto náklady byly prostřednictvím MHMP nárokovány na Ministerstvu pro místní rozvoj a MČ Praha 6 obdržela tyto prostředky jako účelovou dotaci. Z finančních prostředků, získaných od občanů jako dary v rámci finanční výpomoci na zřízený protipovodňový účet MČ Praha 6 a z prostředků z  veřejné sbírky uspořádané v rámci společenského večera MČ Praha 6 byla poskytnuta finanční pomoc občanům s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 6 v bytech zasažených povodní ve výši 1.050,00 tis. Kč.  Na nákup věcných darů pro dobrovolníky, kteří pomáhali při odklízení škod po povodních bylo použito 52,73 tis. Kč.

 

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.198,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.852,32 tis. Kč, což je 84,27 % k UR. Jednalo se především o  výdaje na finanční dary pro obyvatelstvo za činnost pro MČ Praha 6 ve výši 1.497,50 tis. Kč, částka 92,11 tis. Kč byla čerpána  na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. – úhrada nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici v souladu s platebním kalendářem (je zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). V rámci projektu „prevence kriminality“ se jednalo
o výdaje na lektorskou činnost na ZŠ a pro seniory a výrobu propagačních materiálů ve výši 42,00 tis. Kč a na pohoštění ve výši 6,68 tis. Kč. Výroba letáků „Jsem Váš nový strážník“ zahrnovala výdaje ve výši 29,90 tis. Kč. Na základě I. kola udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti prevence kriminality 2013 byla poskytnuta MČ Praha 6 účelová neinvestiční dotace na realizaci projektů „Bezpečná ulice“ a „Praha 6 bezpečně on-line 2013 – Komunitní prevence kybernetické kriminality“ v celkové výši  240,00 tis. Kč. Tato dotace byla čerpána na 1. fázi projektu, jež obsahovala odbornou přípravu specializovaného vzdělávání pro řídící a pedagogické pracovníky, pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a prevence, organizační zajištění osvětových seminářů
a   výrobu výukových materiálů ve výši 145,80 tis. Kč. Za nákup laserového ukazovátka a tonerů pro Centrum bezpečnosti bylo uhrazeno  6,56 tis. Kč. Za věcné dary – propagační materiály bylo vyčerpáno 24,20 tis. Kč a za pohoštění v rámci seminářů 4,70 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. Dále došlo k pořízení transportní klece pro psy ve výši 2,87 tis. Kč, využívanou Městskou policií na území MČ Praha 6. Výdaje v rámci projektu zajištění bezpečného přecházení pro děti u základních škol – na dohody o práci a nákup pracovních oděvů (UR 219,50 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány.

 

Kapitálové výdaje (UR 250,00 tis. Kč) jež byly určeny na projekt prevence kriminality – kamerový systém, nebyly ve sledovaném období čerpány z důvodu nedokončeného výběrového řízení ze strany hl. m. Prahy na údržbu a dodavatele tohoto systému.

 

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 75,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán na 100 %. Jednalo se o finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje – 25,00 tis. Kč,  Suchdol  - 25,00 tis. Kč a Nebušice – 25,00 tis. Kč.

 

 

08 – Hospodářství

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          3 786,00   

          4 425,70   

          4 217,71   

      111,40   

        95,30   

 

Celkem

          3 786,00   

          4 425,70   

          4 217,71   

      111,40   

        95,30   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

      118 695,00   

      205 275,90   

        75 957,54   

        63,99   

        37,00   

 

Celkem

      118 695,00   

      205 275,90   

        75 957,54   

        63,99   

        37,00   

 

08 - Úhrn

      122 481,00   

      209 701,60   

        80 175,25   

        65,46   

        38,23   

 

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.058,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.934,03
tis. Kč, což je 96,95 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 22,60 tis. Kč (UR 48,00 tis. Kč), za spotřebovanou elektrickou energii  na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí a kaple Na Perníkářce, za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka a veřejného osvětlení Fragnerova 10/2485 bylo čerpáno v celkové výši 68,54 tis. Kč (UR 80,00 tis. Kč).  Za nájemné byly výdaje v celkové výši 162,15 tis. Kč (UR 198,00 tis. Kč). Z této částky připadá 156,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného za azylanty (MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra) a částka 6,15 tis Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl.m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Dále částka ve výši 2.758,80 tis. Kč (UR 2.760,00 tis. Kč) byla uhrazena v rámci uzavřených mandátních smluv se Sneo, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za kontroly stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 včetně reklamace vad stavebních akcí. Finanční prostředky ve výši 591,94 tis. Kč (UR 592,00 tis. Kč) byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (Kulturní centrum Bělohorská 201/150 ve výši 75,95 tis. Kč,  Pečovatelská služba ve výši 18,32 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 385,82 tis. Kč a Písecká brána ve výši  111,85 tis. Kč). Dále za transfery obyvatelstvu (UR 330,00 tis. Kč) byla čerpána částka 330,00 tis. Kč. Jednalo se
o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty formou příspěvku občanům MČ Praha 6, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určenému k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou  ve výši 30,00 tis. Kč na jeden poškozený byt. Celkem se jednalo o 11 příspěvků. Za opravy nemovitého majetku ve správě mandatářů (UR 50,00 tis. Kč) nebyla čerpána žádná částka.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 205.275,90 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 75.957,54 tis. Kč, což je 37,00 % UR. Největší akcí tohoto oddílu byly „Půdní vestavby“ s upraveným rozpočtem ve výši 80.000,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 21.286,70 tis. Kč. Jedná se o realizaci vestaveb do půdních prostor v domech hlavního města Prahy svěřených Městské části Praha 6 a jejich následný prodej prostřednictvím společnosti SNEO, a.s.. Tato částka pro náročná stavební a výběrová řízení nemohla být v plné výši čerpána v předpokládaném rozsahu. V prvním pololetí 2013 byla vypsána výběrová řízení na vybudování prvních pěti půdních bytů v domech Rooseveltova 618/26, 617/28 a 616/30. S vybranými dodavateli byly uzavřeny smlouvy. Výstavba těchto bytů byla zahájena  ve třetím čtvrtletí r. 2013, dokončena ve čtvrtém čtvrtletí, vyfakturována do 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % bude vyfakturováno po úspěšném kolaudačním řízení v roce 2014. Ve druhém pololetí 2013 byly na základě výběrových řízení uzavřeny smlouvy, zahájena a částečně fakturována výstavba celkem 10 bytů, a to v domech Rooseveltova 611/42,  612/40, 613/38,  614/36,  619/24, Jugoslávských partyzánů 611/8,  Terronská 619/25
a  Bělohorská 1703/144. V závěru roku byla zahájena výběrová řízení na dodavatele stavby v domech Dejvická 262/14, 254/16 a Dr. Z. Wintra 548/24. Zahájení stavby a vypsání dalších výběrových řízení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2014, kde jsou i v rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2014 zařazeny zbylé finanční prostředky.

Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Rekonstrukce Nad Kajetánkou 2-8 a Patočkova 31-37 – II. a III. etapa rekonstrukce“ s upraveným rozpočtem ve výši 55.500,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 31.999,49 tis. Kč (z toho částka 1.204,32 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s., částka 103,21 tis. Kč na autorský dozor, částka 94,38 tis. Kč na vypracování projektových dokumentací a částka ve výši 30.597,58 tis. Kč na vlastní realizaci stavby). Plánovaná rekonstrukce objektu se dvěma vchody - Patočkova 1412/33 a Nad Kajetánkou 42/4 byla zahájena v prvním čtvrtletí  r. 2013. Stavba byla dokončena a zkolaudována ve třetím čtvrtletí
r. 2013. Rekonstrukce domů Patočkova 1411/35 - Nad Kajetánkou 37/6 byla po zajištění 41 náhradních bytů a vystěhování objektu zahájena v květnu r. 2013. Stavba byla dokončena
a zkolaudována ve třetím čtvrtletí r. 2013. Rekonstrukce domů Patočkova 1410/37 - Nad Kajetánkou 36/8  byla zahájena 21.11. 2013 pracemi v exteriéru. Z důvodu nedokončeného stěhování nájemníků do náhradního ubytování nemohly být objekty předány do celkové rekonstrukce. Realizace byla zahájena po úplném vystěhování domu v lednu 2014. Pro rekonstrukci zbývajících domů - Nad Kajetánkou 1415/1A,1B / Jílkova 90/2, Nad Kajetánkou1403/3A,B / Jílkova 92/4, Nad Kajetánkou 1401/5A,B / Jílkova 95/6 a Nad Kajetánkou 1414/7A,B / Jílkova 96/8 byla v listopadu vypsána výběrová řízení. Vyhodnocení a uzavření smluv se předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2014. Zahájení rekonstrukce, v závislosti na vystěhování nájemců do náhradních bytů a úspěšném dokončení výběrových řízení se plánuje v průběhu prvního pololetí roku 2014. 

U akce „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám.Svobody“ s upraveným rozpočtem ve výši 55.000,00 tis. Kč bylo čerpáno 8.101,90 tis. Kč (z toho částka 95,59 tis. Kč připadá na studii, částka 1.961,93 na projekt, částka 306,48 na zastoupení zadavatele na veřejnou zakázku
a částka 5.737,90 tis. Kč na vlastní realizaci stavby). V roce 2013 byla vypracována a fakturována realizační projektová dokumentace. Z důvodu komplikovaného zadávacího řízení byly až ve třetím čtvrtletí doručeny žádosti uchazečů o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s doložením jejich kvalifikace. Na základě vyhodnocení zadávacího řízení usnesením RMČ Praha 6 č. 2783/13 ze dne 13. 11. 2013 po uplynutí zákonné lhůty pro podání odvolání proti výsledkům byla v prosinci 2013 uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě je prováděna rekonstrukce topného systému. Stavba byla zahájena předáním staveniště a v současné době je stavba realizována.

U akce „ Výstavba bytového domu s malometrážními byty pro seniory a startovacími byty Rakovnická – Stochovská“ (UR 2.510,70 tis. Kč) byla čerpána částka 2.420,48 tis. Kč. V prvním pololetí roku 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo a projekční práce byly zahájeny. Ve třetím čtvrtletí byla podána žádost o územní rozhodnutí. Po zahájení územního řízení byla účastníky řízení (sousedy) podána námitka pro podjatost. Koncem čtvrtého čtvrtletí byla dokončena
a předána  projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.

 

U akce „PD k půdním vestavbám“ (UR 2.300,00 tis. Kč) byla čerpána částka 2.185,84 tis. Kč. Jedná se o vypracování projektových dokumentací pro výstavbu půdních bytů v domech Bělohorská 1703/144, Stochovská/Ruzyňská 530/43 a Dr. Z. Wintra 548/24. Na základě dodatečných průzkumů  zbývajících domů určených k prodeji byly vybrány další půdní prostory
a to v domech Dejvická 262/14, 254/16 a Eliášova 761/46. S vybranými projekčními ateliéry byly uzavřeny smlouvy v závěru prvního  pololetí. Ve čtvrtém čtvrtletí byly dopracovány projektové dokumentace a podány žádosti o stavební povolení.

Dále akce „Revitalizace vnitrobloku Eliášova, Dr. Z. Wintra – rozšíření parkovacích míst – projektová dokumentace“ (UR 100,20 tis. Kč) byla čerpána částka 100,20 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro odstranění staveb.

Dalšími investičními akcemi byly: „Technické zhodnocení bytu v ul. Jugoslávských partyzánů 1426/7“ (UR 365,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 362,93 tis. Kč za finanční kompenzaci rekonstrukce bytu a akce „Odkoupení pozemku parc. č. 1323 v k.ú. Ruzyně“ (UR 9.500,00 tis. Kč) byla celá kupní částka převedena do svěřenecké správy notářky.

 

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 367,70 tis. Kč byly čerpány ve výši 283,68 tis. Kč, což je 77,15 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří neměli nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 66 sociálních pohřbů. Dále byl z této částky hrazen pronájem 2 hrobových míst v rámci zprostředkování sociálních pohřbů (neznámé osoby), vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění. MČ Praha 6 obdržela ve smyslu zákona o pohřebnictví účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, určenou jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého ve výši 37,69 tis. Kč.

 

09 – Vnitřní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

      230 299,00   

      251 622,30   

      227 620,95   

        98,84   

        90,46   

62

Jiné veřejné služby a činnosti

          2 128,00   

          2 128,90   

          1 672,47   

        78,59   

        78,56   

 

Celkem

      232 427,00   

      253 751,20   

      229 293,42   

        98,65   

        90,36   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

          1 785,00   

          3 254,80   

          3 073,26   

      172,17   

        94,42   

 

Celkem

          1 785,00   

          3 254,80   

          3 073,26   

      172,17   

        94,42   

 

09 - Úhrn

      234 212,00   

      257 006,00   

      232 366,68   

        99,21   

        90,41   

 

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí (ORJ 0901 – OSL)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši9.147,00 tis. Kč byl čerpán částkou 8.812,56 tis. Kč, což je 96,34% UR.  Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 5.888,89 tis. Kč, na odměny za provedenou práci 772,71 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 1.872,51 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 170,55 tis. Kč na výuku jazyků. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících  byly čerpány ve výši 89,90 tis. Kč. Prostředky určené na náhrady mezd v době nemoci nebyly ve sledovaném období čerpány. Za příspěvky na penzijní připojištění hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly vyčerpáno 18,00 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí (ORJ 0903 – KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 874,00 tis. Kč  byl čerpán částkou 693,85 tis. Kč, což je 79,39 % UR. Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno na nákup drobného materiálu  34,99 tis. Kč a  souvisejících služeb v celkové výši 93,36 tis Kč. Za pohoštění bylo vyčerpáno celkem 346,80 tis. Kč a zahrnují výdaje z reprefondu paní starostky při slavnostních a pracovních příležitostech a  výdaje související se slavnostními setkáními vedení radnice s občany a diplomaty. Za nákup věcných darů určených pro setkání s čestnými občany, základními školami a dalšími slavnostními příležitostmi bylo celkem vyčerpáno 218,70 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí (ORJ 0908 – KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.188,00 tis. Kč  byl čerpán částkou 2.735,34 tis. Kč, což je 85,80 % UR. Z těchto celkových výdajů bylo za zdravotní pojištění  vyčerpáno 64,38 tis. Kč a za bankovní poplatky 0,46 tis. Kč. Výdaje za nájemné  činily 9,15 tis. Kč  a  zahrnují pronájem prostor pro  výjezdní zasedání RMČ Praha 6. Čerpání za nákup služeb v celkové výši 417,68
tis Kč zahrnuje výdaje určené na  ozvučení, videoprojekci,  zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6.

Za úhradu cestovních nákladů  bylo vyčerpáno 40,71 tis. Kč, na pohoštění bylo vyčerpáno celkem 424,53 tis. Kč a zahrnuje výdaje z reprefondů uvolněných členů ZMČ ve výši 154,98 tis. Kč, zajištění pohoštění na jednáních ZMČ  a RMČ ve výši 207,15 tis. Kč a komisí RMČ a výborů ZMČ ve výši 62,40 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo z reprefondů uvolněných členů ZMČ vyčerpáno celkem 75,86 tis. Kč. Na dary členům komisí a výborů bylo vyčerpáno 1.702,57 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí (ORJ 0910 – OSL)

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 540,00 tis. Kč byl čerpán částkou 364,50 tis. Kč, což je 67,50 % UR. Za nákup materiálu bylo vyčerpáno 21,52 tis. Kč, a to na nákup diářů a obálek s logem MČ Praha 6. Ze služeb telekomunikací a radiokomunikací s čerpáním ve výši 342,98 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet.

       

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí (ORJ 0915 – OSL)

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán částkou 145,77 tis. Kč, což je 72,88 % UR. Čerpání běžných výdajů zahrnuje nákup tiskovin, věstníků, sbírek zákonů
a odborné literatury ve výši  81,78 tis. Kč. Výdaje na služby ve výši 63,99 tis. Kč zahrnují výrobu vizitek  ve výši 15,66 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 48,33 tis Kč. 

 

Odd. 61 § 71  - Činnost místní správy (ORJ 0901  - OSL)

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 173.833,40 tis. Kč byl čerpán částkou 163.718,31  tis. Kč, což je 94,18 % UR.

Výdaje  na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 153.444,72 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na  nákup materiálu  bylo vyčerpáno celkem 157,15 tis. Kč, z toho pro autoprovoz bylo celkem vyčerpáno 146,15 tis. Kč, a to především na nákup náhradních dílů při  pravidelných servisních prohlídkách a následných opravách. V souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany bylo čerpáno na drogové testry a drobný materiál celkem  7,50 tis. Kč. Finanční prostředky na léky  byly čerpány ve výši 3,50 tis. Kč na doplnění lékárniček v budově ÚMČ a informačních kancelářích. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem  nákladů spojených se zdaňovanou činností o 11,64 tis. Kč.

V seskupení  úroky a ostatní finanční výdaje byly čerpány finanční prostředky na úhradu kurzových ztrát v souvislosti se zahraničními pracovními cestami ve výši 3,33 tis. Kč.

Nanákup pohonných hmot a maziv bylo vyčerpáno celkem 750,32 tis. Kč. Čerpání na této položce je přímo ovlivněno aktuální potřebou autoprovozu ÚMČ. Finanční prostředky na této položce byly zvýšeny neinvestiční dotací ve výši 194,10 tis. Kč určenou na neočekávané výdaje spojené s povodněmi, které postihly ČR v červnu 2013.

Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností 43,38 tis. Kč.

Výdaje zanákup služeb dosáhly celkové výše 4.539,76 tis. Kč a zahrnují platby za havarijní pojištění vozidel autoparku ÚMČ ve výši 120,66 tis. Kč, za nájemné prostor pro výjezdní zasedání RMČ  ve výši 20,81 tis. Kč. Výdaje za konzultační, poradenské a právní služby dosáhly výše 1.363,25 tis. Kč a zahrnují plánované analýzy potřebné pro efektivní a účinnou správu ÚMČ Praha 6. Patří mezi ně především analýzy a audity související se zaváděním managementu kvality na ÚMČ Praha 6 a jeho prověřování, analýza IT nástrojů pro správu agend ÚMČ a dále proběhla analýza sociálních služeb poskytovaných MČ Praha 6. Výdaje na vzdělávání zahrnující platby za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ (vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění) dosáhly celkové výše 2.121,31 tis. Kč. Z toho výdaje na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany byly čerpány ve výši 204,49 tis. Kč a výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti byly čerpány ve výši 45,76 tis. Kč, oboje hrazeny z dotace poskytnuté na tyto účely. Výdaje na ostatní služby v celkové výši 913,73 tis. Kč byly čerpány v souvislosti s provozem autoparku ÚMČ a to 57,47 tis. Kč na servisní poplatky, 75,81 tis. Kč na mytí vozidel ( z toho v souvislosti s povodněmi v červnu roku 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši 11,70 tis. Kč). Na službu IMonitorig – sledování vozidel v reálném čase pomocí GPS a montáž/demontáž těchto GPS činily výdaje  91,61 tis. Kč. Výdaje na STK, měření emisí byly ve výši 3,60 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na služby bylo během roku snižováno o přeúčtování alikvotní části nákladů na vozy organizační složce PRO 6. Za výkon bezpečnostního technika bylo vyčerpáno 216,00 tis. Kč. Výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců činily 84,72 tis. Kč a výdaje v souvislosti se zaváděním managementu kvality byly ve výši 7,80 tis. Kč. Na sportovně-kulturní aktivity hrazené ze Sociálního fondu bylo vyčerpáno 1,62 tis. Kč. Pro potřeby výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo vyčerpáno 0,10 tis. Kč. Na ostatní služby spojené se správou objektu ÚMČ byly čerpány finanční prostředky ve výši 375,00 tis. Kč.

Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 293,34 tis. Kč.

Seskupení  ostatní nákupy s čerpáním v celkové výši 2.618,28 tis. Kč obsahuje opravy služebních automobilů v celkové výši  63,73 tis. Kč.  Výdaje na cestovné a jízdní náhrady zaměstnancům ÚMČ činily celkem  1.632,46 tis. Kč a jsou zde zahrnuty kupony MHD pro zaměstnance ÚMČ, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.133,61 tis. Kč a výdaje na cestovné v souvislosti s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami zaměstnanců ve výši 482,62 tis. Kč a výdaje za cestovné v souvislosti s výkonem SPOD ve výši 16,23 tis. Kč. V rámci schváleného limitu reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ bylo využito 163,78 tis. Kč na pohoštění a v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí 0,82 tis. Kč. Z účastnických poplatků za konference  bylo čerpáno 87,17 tis. Kč a  finanční prostředky určené na operativní leasing 3 vozidel od společnosti Škofin a 1 elektromobilu od společnosti ALD Automotive byly čerpány v celkové výši 609,77 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku  matrikářek při zajištění svatebních obřadů byly čerpány ve výši 60,55 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 4,90 tis. Kč.

V dalším seskupení – výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary s čerpáním ve výši 318,99 tis Kč  bylo z věcných darů v rámci schválených reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ čerpáno 109,92 tis. Kč, v souvislosti s činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí bylo čerpáno 11,20 tis. Kč. Za členské poplatky ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Institutu interních auditorů bylo hrazeno 7,49 tis. Kč. Výdaje ve výši 190,38 tis. Kč byly použity na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. ÚMČ Praha 6 vždy volil kombinaci zaměstnávání v pracovním poměru a odebíráním výrobků a služeb. S účinností od 1.1.2012 byla změněna legislativa v této oblasti a dodavatelé a odběratelé jsou limitováni zakázkami do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I.-III. čtvrtletí předcházející kalendářního roku. Městská část odvedla do státního rozpočtu částku v této výši, odvod byl schválen usnesením RMČ č. 2047/13 ze dne 29.1.2013.

Seskupení  ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnuje platby daní a poplatků s celkovým čerpáním 27,54 tis. Kč, ze kterého byly uhrazeny dálniční známky pro vozy autoparku ÚMČ Praha 6 a dálniční poplatky v souvislosti se zahraničními cestami zaměstnanců.

Seskupení  náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku - náhrady mezd v době nemoci s čerpáním ve výši 531,98 tis. Kč.

Ze seskupeníostatní neinvestiční transfery byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.679,50 tis. Kč. 

Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, v seskupení  neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20,00 tis. Kč nebyly v roce 2013 čerpány.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.056,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.056,72 tis. Kč na nákup čtyř osobních automobilů. Vozový park byl obměněn v souladu s Pravidly k organizaci autoprovozu č. 54/2011. Čtyři vozy byly vyřazené z důvodu vysokého stáří (roky pořízení 2001-2004) a opotřebovanosti, což vedlo ke zvýšeným nákladům na opravu a údržbu. V souvislosti s obměnou vozového parku byly následně rozpočtovány nižší finanční prostředky na výdaje na opravu a údržbu vozů v roce 2014.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy (ORJ 0907 – OVV)

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 139,00 tis. Kč byl čerpán částkou 64,86 tis. Kč, což je 46,66 % UR. Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 63,59 tis. Kč, a to za květinovou výzdobu při svatebních obřadech a adventní výzdobu v budově úřadu.  Dále bylo vyčerpáno 1,27 tis. Kč na úhradu svědečného při občansko-správních řízení.

       

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (ORJ 0903 – OKS)

Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 5.312,00 tis. Kč byl čerpán částkou 4.700,58 tis. Kč, což je 88,49 % UR.

Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 3.643,26 tis. Kč. Z toho za zasílání SMS občanům činily výdaje 51,40 tis. Kč, za monitoring návštěvnosti www stránek bylo proplaceno 32,71 tis. Kč, za monitoring a analýzu tisku 150,81 tis. Kč, za výrobu a správu on-line sítí 87,73 tis. Kč, za cizojazyčné překlady www stránek 38,32 tis. Kč a náklady na analýzu www stránek činily 46,30
tis. Kč. Výdaje na výrobu novoročenek a kalendářů dosáhly výše 384,88 tis. Kč. Náklady na tlumočení a překlady činily 157,53 tis. Kč, výdaje na průzkum veřejného mínění 1.573,00 tis. Kč,  za  PR služby 1.068,10 tis. Kč a za propagaci MČ Praha 6 bylo vyčerpáno 52,48 tis. Kč. Na pohoštění při tiskových konferencích a setkáních s novináři  bylo vyčerpáno 135,18 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů MČ Praha 6 bylo vyčerpáno 922,14 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy (ORJ 0910 – OSOM)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 25.379,30 tis. Kč byl celkem čerpán částkou  22.695,21 tis. Kč, což činí 89,42 % UR.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 1.741,13 tis. Kč. Zahrnují 43,32 tis. Kč za nákup balené vody pro nápojové automaty v budovách ÚMČ a na detašovaných pracovištích a nákup ochranných pomůcek ve výši 18,72 tis. Kč.  Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku byly čerpány v celkové výši 263,83 tis. Kč. Byly použity na: nákup 2 ks zvlhčovačů, 2 ks laminátorů, koncového zesilovače, regálů, mikrovlnné trouby do Skleněného paláce, 2 ks skartovaček, flipchartu a rychlovarné konvice pro potřeby SPOD, 18 ks ovladačů do garáží ÚMČ, nákup 6-ti ks rychlovarných konvic, 2 ks židlí pro potřeby IK Delta, světelné rampy na vůz, dodání 13 ks stolních lampiček, aku šroubováku a sady šroubováků pro OI na opravy počítačů, 14 ks telefonních aparátů, nákup 2 ks kávovarů, stoličky ke koncertnímu křídlu vč. potahu a ostatního drobného hmotného majetku. Na nákup drobného materiálu bylo vyčerpáno 1.415,26 tis. Kč, a to na nákup kancelářských potřeb ve výši 425,84 tis. Kč, na nákup xeroxového a faxového papíru ve výši 269,26 tis. Kč, tiskopisů, formulářů, razítek a ostatního drobného materiálu ve výši 185,60 tis. Kč. Další čerpání z této položky proběhlo na nákup hygienických potřeb a drogistického zboží  ve výši 344,02 tis. Kč a elektroinstalačního materiálu ve výši 127,77 tis. Kč. Na nákup vybavení bylo čerpáno 20,01 tis. Kč, na nákup interiérových rostlin 39,60 tis. Kč a na nákup materiálu pro potřeby výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 3,16 tis. Kč.

Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 135,78 tis. Kč.

Celkové čerpání za nákupy médií činilo 4.974,38 tis. Kč. Z této částky připadá 289,83 tis. Kč na spotřebu studené vody v budově ÚMČ a detašovaných pracovištích, za plyn bylo uhrazeno 623,74 tis. Kč a za elektrickou energii  3.229,65 tis. Kč. Pro jednotlivá dislokovaná pracoviště bylo hrazeno teplo ve výši  775,33 tis. Kč a teplá voda v částce 55,83 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených se zdaňovanou činností o 285,37 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 17.286,00 tis. Kč. Zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1.270,18 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny poplatky za telefonní linky
a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ. Platby za nájemné činí v celkové výši 998,99 tis. Kč, a to za nebytové prostory v objektu Delta - informační kancelář ve výši 29,84 tis. Kč, dále za nájemné v objektu U Stanice 417/3 a J. Martího 289/3 v celkové výši 489,75 tis. Kč, které slouží jako archivy a nájemné za garáže ve V.P.Čkalova ve výši 479,40 tis. Kč. Na znalecké posudky bylo vyčerpáno 129,85 tis. Kč. Výdaje na nákup ostatních služeb činí 14.886,99 tis. Kč a zahrnují reprografické služby, zhotovování klíčů, půjčování vlajek, které dosáhly celkové výše 26,99 tis. Kč, výdaje za služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení činí 332,54 tis. Kč, služby detašovaných pracovišť 21,45 tis. Kč, za úklidové služby, vč. mimořádných, bylo vyčerpáno 2.931,28 tis. Kč, odvoz odpadů 110,36 tis.Kč, skartace 14,04 tis. Kč, ostrahu objektů 885,91 tis. Kč, technické práce 51,31 tis. Kč, servisní činnost zabezpečovacích systémů ve výši 17,17 tis. Kč, zhotovování nápisů 2,75 tis. Kč, poplatky za televizní přijímače a radiopřijímače 68,58 tis. Kč. Z této položky bylo také čerpáno na správu budovy formou outsourcingu ve výši 8.682,00 tis. Kč a na činnosti spojené s provozem budovy, tj. mandátní odměna Sneu, a.s. ve výši 363,00 tis. Kč. Dále proběhla úhrada nákladů spojených s nájemným za 6 parkovacích míst v ulici V.P.Čkalova ve výši 1.360 tis. Kč a úhrada nákladů spojených s přeložkou energetického zařízení ÚMČ P-6 ve výši 15,45 tis. Kč a servis vstupních dveří ve výši 4,16 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených se zdaňovanou činností o 1.291,41 tis. Kč.

Čerpání výdajů na ostatní nákupy zahrnuje opravy a udržování v celkové výši 264,49 tis. Kč, tj. oprava kancelářské techniky a nábytku ve výši 41,89 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů za 20,45 tis. Kč, opravy a servis klimatizací 70,80 tis. Kč a drobné opravy budov a vratové techniky ve výši 68,39 tis. Kč. Na výměnu zabezpečovací signalizace v archivu ŽO Zikmunda Wintra, (z důvodu nestability - časté plané poplachy), bylo čerpáno 27,68 tis. Kč a na úpravu místností č. 003 a 004 proběhlo čerpání ve výši 35,28 tis. Kč.

Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených se zdaňovanou činností o 18,36 tis. Kč.

Na poskytnuté  neinvestiční příspěvky byla čerpána částka ve 0,52 tis. Kč. Prostředky zasílané do zdaňované činnosti jako podíl na refundaci nákladů spojených s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6 a spravovaného odborem správy obecního majetku bylo čerpáno 159,61 tis. Kč. 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.598,00 tis. Kč byl celkem čerpán částkou 1.462,71 tis. Kč, což je 91,53 % UR. Kapitálové výdaje zahrnují tyto akce:

Záložní chlazení prostoru oddělení informatiky, upravený rozpočet činí 168,00 tis. Kč, čerpáno 167,34 Kč.  Energetický štíteks upraveným  rozpočtem 75,00 tis. Kč byl čerpán na posouzení hospodárnosti provozování budovy Úřadu městské části Praha 6 a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy MÚ Praha 6 dle zákona 406/2000 Sb., ve výši 73,81 tis. Kč. Frekvenční měnič do VZT“, upravený rozpočet činil 77 tis. Kč, čerpáno bylo 71,57 tis.Kč. Za pořízení „Koncertního křídla“, které je zapůjčeno  Národní technické knihovně, kde jsou městskou částí P-6 pořádány koncerty pro veřejnost, bylo čerpáno 1.149,99 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy (ORJ 0914 - Oddělení informatiky KMČ)                 

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši  15.865,00 tis. Kč byl  čerpán ve výši 12.820,46 tis. Kč, což činí  80,81 % UR.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 3.656,48 tis. Kč. Na drobný hmotný majetek bylo celkem vyčerpáno 2.610,96 tis. Kč. V průběhu roku byl zakoupen  1  ks tabletu a 8 ks notebooků  ve výši 321,14 Kč, 10 ks multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 138,18 tis. Kč,  32 ks mobilních telefonů ve výši 217,87 tis. Kč, ostatní nespecifikovaný HW ve výši 93,57 tis. Kč,  2 ks scannerů v částce 5,53 tis. Kč, síťové prvky a příslušenství ke scannerům ve výši 348,00 tis. Kč, 40 ks počítačových sestav a 16 ks monitorů do úřední desky v částce 1.134,11 tis. Kč. Pro potřeby odd. soc. právní ochrany dětí bylo vyčerpáno celkem 352,56 tis. Kč a bylo zakoupeno 6 ks notebooků, včetně dokovacích  stanic (příslušenství k notebookům) ve výši 255,66 tis. Kč, 7 ks monitorů ve výši 22,02 tis. Kč, 3 ks mobilních telefonů ve výši 32,98 tis. Kč a  multifunkční kopírovací stroj a tiskárna ve výši 41,90 tis. Kč.  Z drobného materiálu byly pořízeny tonery a spotřební materiál  ve výši 766,83 tis. Kč, náhradní díly k výpočetní technice   ve výši 233,83 tis. Kč a  nosiče dat ve výši 44,86 tis. Kč.  Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o  266,36 tis. Kč.

V seskupení nákup služeb  bylo vyčerpáno celkem 7.618,52  tis. Kč. Zahrnuje asistenční služby k  modulům  ekonomického programu GINIS, asistenční činnosti pro bezproblémový průběh zasedání zastupitelstev a  konzultace v rámci zabezpečení informačního systému nové budovy úřadu Městské části Praha 6 ve výši 566,35 tis. Kč. Dále obsahuje  služby zpracování dat,  ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat  na základě uzavřených  smluv – MISYS, digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu Lotus Notes, městský kamerový systém, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam,   atd. ve výši 5.048,23 tis. Kč.  Nákup dalších služeb byl čerpán v celkové  výši 2.003,94 tis. Kč, a to  zejména na technickou podporu  IS užívaných  – jako jsou personalistika a mzdy, systém právních předpisů ASPI, jak pro využití v budově ÚMČ, tak i možnost vzdáleného připojení a technická podpora  účetních programů  a ostatní služby pro  úpravu stávajícího drobného softwaru jako je aplikace autoprovoz, údržba elektronické úřední desky, program  pro požární ochranu a BOZP údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, sněhovapohotovost.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd. ve výši 1.726,89 tis. Kč a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře ÚMČ – Čílova, Bělohorská a Vlastina, zajištění internetové konektivity pro streaming aplikace v zasedací místnosti zastupitelstva v 6. patře budovy ÚMČ ve výši 277,05 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností  o 576,69tis. Kč.

V seskupení ostatní nákupy, obsahující opravy  a udržování výpočetní techniky a programové vybavení,   bylo vyčerpáno celkem  2.597,79 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 774,51 tis. Kč byly použity na opravy a údržbu  výpočetní techniky umístěné v kancelářích ÚMČ. Dále pak byly pořízeny  programové licence, a to v celkové výši 1.823,28 tis.Kč, což obsahuje 2 licence operačního systému pro nové servery ve výši 41,02 tis. Kč, nákup licencí IBM ve výši 862,35 tis. Kč, licence serverového operačního systému pro nové servery,  licenční pokrytí uživatelských přístupů  k serverům a přechod na vyšší verzi ve výši  520,04 tis. Kč a další prodloužení licenčních podpor ve výši 399,87 tis. Kč.  Čerpání v seskupení bylo sníženo podílem  nákladů spojených se zdaňovanou činností  o 211,93 tis. Kč.

Seskupení  převody  vlastním fondům podnikatelské činnosti zahrnují  pojištění hmotného majetku a bylo čerpáno ve výši 2,65 tis. Kč.

 Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 553,83 tis. Kč, což je 92,31 % UR. Finanční prostředky byly použity na úpravu hlasovacího softwaru ve výši 81,80 tis. Kč a na postupné rozšiřování licencí  serverových  operačních systémů v celkové výši 472,03 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy (ORJ 0915 – OSL)    

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.176,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.705,25  tis Kč, což činí 88,73 % upraveného rozpočtu.

V seskupení  nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 132,55 tis. Kč a  výdaje zahrnují nákup odborných publikací, předplatné novin, věstníků a sbírek zákonů. Čerpání obsahuje i nákup literatury pro právní ochranu dětí ve výši 4,24 tis. Kč. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 10,01 tis Kč.

Výdaje v seskupení nákup služeb dosáhly celkové výše 3.714,11 tis. Kč. Zahrnují výdaje za služby pošt ve výši 1.572,52 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, kompletace zásilek a  různé reklamační poplatky apod. Finanční prostředky určené na nákup ostatních služeb v celkové výši 2.141,59 tis. Kč zahrnují výdaje za  elektronické vstupy do katastru nemovitostí (Czech POINT ) ve výši 138,20 tis Kč a příspěvek na stravování včetně provize ve výši 1.984,21  tis. Kč, hrazený  ze sociálního fondu zaměstnavatele. Položka dále zahrnuje výdaje za výrobu vizitek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 19,18 tis Kč, z toho pro právní ochranu dětí ve výši 0,76 tis. Kč. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 135,90 tis Kč. Čerpání na nákup kolků činilo 4,5 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy  (ORJ 0916 - PO)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.270,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.804,03 tis. Kč tj. 44,72 % UR. Jelikož předpokládaná úhrada soudního poplatku za podání žaloby o zaplacení jmenovité hodnoty a výnosu dluhopisu VIA CHEM GROUP, a.s. v částce 1.500,00 tis. Kč nebyla ve sledovaném období uskutečněna, došlo v tomto oddílu k nižšímu čerpání. Finanční prostředky představovaly výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v částce 2.666,81 tis. Kč a na úhradu nákladů na exekuce  v částce 160,69 tis. Kč. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo podílem nákladů spojených se zdaňovanou činností o 225,92 tis Kč.

Na úhrady nákladů řízení bylo vyčerpáno  174,92 tis. Kč a na úhrady soudních poplatků 27,53 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup kolků (UR 20,00 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány.

 

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá  (ORJ 0903 – KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,90 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj.100,00 % UR a  zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“  pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha.

 

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce (ORJ 0903 – KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.118,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.661,57 tis Kč, což činí 78,45 % UR.

Finanční prostředky byly určeny na výdaje spojené se zahraničními delegacemi, které se uskutečňují nejen jako pracovní cesty reprezentantů ÚMČ Praha 6, ale i jako zahraniční delegace kolegů z partnerských měst Prahy 6. Prostředky ve výši 0,61 tis. Kč byly čerpány na kurzové ztráty při vyúčtování služebních  cest v cizí měně a  poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 5,00 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 472,86 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zajištěním zahraničních pracovních cest a se zajištěním programu a ubytováním pro zahraniční delegace z partnerských měst.  Na úhradu cestovného pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace  bylo vyčerpáno celkem 577,20 tis. Kč a  za úhradu pohoštění v rámci zahraničních delegací 321,52 tis. Kč. Na dary pro zahraniční delegace bylo vyčerpáno  284,38 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 14 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 3.303,00 tis. Kč, které byly čerpány k úhradě výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 2.146,82 tis. Kč, což činí 65,00 % UR. Na platy proběhlo čerpání ve výši 16,07 tis. Kč, na osobní výdaje ve výši 1.576,66 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 1,47 tis. Kč a na povinné pojištění s nimi spojené ve výši 28,41 tis. Kč.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 112,84 tis. Kč a zahrnují nákup volebních uren ve výši 67,88 tis. Kč, kancelářských potřeb a xerografického papíru v částce 44,96 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb činily celkem  403,63 tis. Kč. Zahrnují  úhradu nájemného ve výši 20,45 tis. Kč, mytí uren  za 10,62 tis. Kč, přípravu volebních místností ve výši 67,00 tis. Kč a zajištění ostrahy, úklidu a zřízení telefonních linek během voleb ve výši 26,33 tis. Kč, výdaje za dopravní značení a  dočasný nájem vozidel činily 159,64 tis. Kč. Finanční prostředky ve  výši 119,59 tis. Kč zahrnují nákup stravovacích kuponů pro členy komisí. Výdaje na údržbu a opravy činily 7,74 tis. Kč a byly použity na opravu frankovacího stroje používaného pouze pro účely voleb.

 

Odd. 61 § 18 - Volba prezidenta republiky

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 3.395,60 tis. Kč, které byly čerpány k úhradě výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami a konáním volby prezidenta ČR v roce 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 2.213,41 Kč, což činí 65,18 % UR. Na platy proběhlo čerpání ve výši 8,30 tis. Kč, na osobní výdaje ve výši 1.553,74 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 16,69 tis. Kč a ve výši 14,19 tis. Kč na povinné pojištění s nimi spojené. Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 41,24 tis. Kč a zahrnují nákupy kancelářských potřeb a xerografického papíru a nákup 30 ks propojovacích kabelů USB.

Výdaje na nákup služeb činily celkem  577,73 tis. Kč. Zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1,53 tis. Kč, dále úhradu nájemného ve výši 134,00 tis. Kč, praní ubrusů za 0,42 tis. Kč, zřízení telefonních linek pro volbu prezidenta ČR ve výši 15,00 tis. Kč, zajištění ostrahy, úklidu a údržby během přímé volby prezidenta ve výši 19,48 tis. Kč, výdaje za dopravní značení a  dočasný nájem vozidel činily 206,87 tis. Kč. Finanční prostředky ve  výši 200,43 tis. Kč zahrnují nákup stravovacích kuponů pro členy komisí v prvním a druhém kole prezidentské volby. Výdaje na cestovné činily 1,52 tis. Kč.

  

10 – Pokladní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2013

2013

k 31.12.2013

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

63

Finanční operace

          9 100,00   

          9 050,00   

          8 100,93   

        89,02   

        89,51   

64

Ostatní činnosti

        13 237,00   

        29 423,50   

             136,05   

          1,03   

          0,46   

 

Celkem

        22 337,00   

        38 473,50   

          8 236,98   

        36,88   

        21,41   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

64

Ostatní činnosti

          4 907,00   

             907,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

          4 907,00   

             907,00   

                    -     

             -     

             -     

 

10 - Úhrn

        27 244,00   

        39 380,50   

          8 236,98   

        30,23   

        20,92   

 

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.051,50 tis. Kč, tj. 89,46 % UR.  Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 3.765,99 tis. Kč (85,59 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společností, Českou spořitelnou a.s. a ČSOB, a.s. (správa portfolia po KEY INVESTMENTS).  V 1. pololetí 2013 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2012 a fixní odměna za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2013. Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2013 a částku zahrnující různé poplatky související se správou aktiv (poplatky za správu a úschovu cenných papírů, za realizování transakcí apod.).

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 3.930,73 tis. Kč (85,45 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAP ve výši  64,50 tis. Kč (týká se správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak. Částka 290,29 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly.

 

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

Upravený rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 49,43 tis. Kč, tj. 98,86 % UR na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6.

 

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 29.423,50 tis. Kč vykazuje čerpání ve výši  136,05 tis. Kč, tj. 0,46 % UR a zahrnuje především zůstatek rozpočtové rezervy ve výši 29.053,50 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků proběhlo pouze za poplatky za vedení účtů. Oddíl zahrnuje též výdaje na vratky na pokutách let minulých (UR 100 tis. Kč), jež nebyly ve sledovaném období čerpány.

 

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 907,00 tis. Kč představoval zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2013.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz