Podzim ZŠ Hanspaulka ve znamení počítačů a sportu

Na základní škole Hanspaulka má každé období roku svůj vrchol. V září a říjnu jsou to zážitkové kurzy, v listopadu pak Den otevřených dveří. V tomto roce jeden významný vrchol přibude.

Dne 13. 11. v 16 hodin bude slavnostně otevřena zrekonstruovaná počítačová pracovna. Děti tak mohou pracovat už na pětadvaceti počítačích.
Všechny počítače jsou zároveň připojeny na internet, k dispozici jsou tiskárny a scanner. Počítačovou pracovnu využívají děti od počátku roku, a to v různých předmětech již od prvního stupně. Informatika se stala i volitelným předmětem na druhém stupni.
Vyhledávat informace, zpracovávat referáty, využívat e-learningové kurzy ale mohou děti i veřejnost. Prozatím je tak možné vždy ve středu od 14 do 18 hod. Předpokladem ale je, že, stejně jako loni, budou veřejnosti otevřeny kurzy práce s počítačem pro začátečníky i pokročilé, tentokrát však už v mnohem lepších podmínkách.
Všichni jsou zváni též na Den otevřených dveří, který se bude konat 27. 11. Představen zde bude projekt, jehož název je Sport a olympijské hry.